Noi obligaţii pentru agresorul împotriva căruia a fost emis ordin de protecţie

Actul normativ de bază stabileşte că persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de... ...

continuare →

Noutăţi privind ordinul de plată către Trezoreria Statului

Prin Ordinul nr. 1113/2015 pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se prevede că aplicarea amprentei ștampilei pe ordinele de plată utilizate de către trezoreria statului este obligatorie pentru instituțiile publice ...

continuare →