21 Iulie, 2017

Ce obligaţii are chiriaşul din locuinţa socială sau de necesitate?

Plata chiriei se suportă, corespunzător art. 44 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, care prevede: "Nivelul chiriei nu va depăşi 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferenţa până la valoarea nominală a chiriei, calculată... ...

continuare →

Programul Prima Casă a fost din nou modificat!

Un prim set de modificări se referă la procedurile privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare, reîntregirea plafonului de garantare, executarea garanţiei şi reîntregirea plăţilor efectuate ...

continuare →