16 Aprilie, 2014

Autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal conţine un titlu distinct cu dispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale, dintre care, mai jos găsiţi amendamentele la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 187/2012 a fost publicată în Monitorul ...

continuare →

Regimul infracţiunilor privind concurenţa neloială va fi modificat

Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, publicată în Monitorul Oficial nr. 24 din 30 ianuarie 1991, cu modificările şi completările ulterioare, urmează să fie modificată prin dispoziţiile Legii nr. 187/2012 (publicată în Monitorul oficial nr. 757 din 12 noiambrie 2012), dată pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Ambele aceste două din urmă legi urmează să intre în vigoare de la 1 februarie 2014, dată ...

continuare →

Reglementări noi, de natură penală, privind activitatea gestionarilor

Recenta lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, va aduce modificări şi completări  la o serie de acte normative care cuprind dispoziţii penale, inclusiv în domeniul pe care am ales sa îl prezentăm în cele ce urmează. Legea nr. 187/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 757 din 12 noiembrie 2012, urmează să intre în vigoare la 1 februarie 2014, la aceeaşi dată cu noul Cod ...

continuare →