18 Aprilie, 2014

Legislaţie: Ordinul MEN nr. 3130/2013 privind modificarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3130/2013 privind modificarea şi completarea Metodologiei de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.564/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85 din 08.02.2013 (M.Of. 85/2013). În baza prevederilor art. 244 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ...

continuare →