Cum se înregistrează în contabilitate bunurile sau valorile primite gratuit?

Întrebare: Bună ziua. În practică am următoarea situaţie, drept pentru care vă solicit sprijinul. Astfel, am rugăminte a de a-mi explica cum se înregistrează în contabilitate bunurile sau valorile primite gratuit? Există o procedură specială? Cu mulţumiri, Arsene T, Călăraşi.Răspuns:Prevederile OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc faptul că bunurile sau valorile primite gratuit se evidenţiază în conturile distincte de venituri ale activităţii de exploatare.În contabilitate, conform documentelor justificative, bunurile sau valorile primite gratuit se reflectă:301. Materii prime302. Materiale consumabile303. Materiale de natura obiectelor de inventar361. Animale şi păsări371. Mărfuri381. Ambalaje512. Conturi curente la bănci531. Casa=758. Alte venituri din exploatare/analitic distinctAvând în vedere prevederile art. 19 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, amintim faptul că în contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. În acest context, închiderea conturilor de venituri ...

continuare →