Studiu de caz. Acțiune privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare referitor la un teren extravilan

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta T.C. S.R.L. prin lichidator, Cabinet Individual Insolvenţă C.L., a chemat-o în judecată pârâta N.C., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună obligarea pârâtei să încheie cu reclamanta act autentic de vânzare cumpărare cu privire la imobilul situat în extravilanul localităţii G. înscris în CF 52278 Feleacu, nr. cadastral 52278, în caz contrar hotărârea să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare, să se dispună intabularea dreptului de proprietate al reclamantei în CF cu cheltuieli de judecată. ...

continuare →

CONTABILITATE PRACTICĂ: Achiziţia unei clădiri pentru închirierea prin contract de leasing operațional

Problemă întâlnită în practică: Societatea Fursecul SRL achiziţionează o clădire la suma de 2.000.000 lei, ulterior evaluării de către un evaluator autorizat. Agenţia imobiliară care a mijlocit tranzacţia percepe 1% din valoarea acesteia. Notarul percepe, de asemenea, un comision de 1% din valoarea tranzacţiei. Clădirea în cauză urmează a fi închiriată către mai multe persoane juridice prin contract de leasing operaţional.Modul de abordare al problemei Temei legal1. Pentru a nu lăsa loc interpretărilor, legiuitorul a clasificat o clădire aflată în proprietatea entităţii şi închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional drept exemplu de investiţie imobiliară. Dreptul de proprietate se probează cu documente justificative. (punctul 198 alin. 3 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)2. Din punct de vedere contabil, regulile arată că o investiţie imobiliară se contabilizează prin contul 215. Investiţii imobiliare. Procedura de înregistrare a operațiunilor economic-financiare în contabilitate 3. În speță, clădirea achiziţionată trebuie recunoscută drept investiţie ...

continuare →