25 Iunie, 2017

CONTABILITATE PRACTICĂ: Schema de înregistrare în contabilitate a provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor

Problemă întâlnită în practică: Societatea Clătita furioasă SRL este persoană juridică română, înfiinţată conform Legii societăţilor nr. 31/1990, neînregistrată în scopuri de TVA, plătitoare de impozit pe profit, având ca obiect de activitate alimentaţie publică (clătitărie). Societatea se teme că, la un moment dat, există posibilitatea să apară plângeri şi reclamaţii din partea clienţilor. Din acest motiv, se consideră că există o probabilitate mare să apară o datorie pentru plata de daune, despăgubiri. Se pune problema schemei de înregistrare în contabilitate a provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor.Modul de abordare al problemei Temei legal1. Provizionul este o sumă estimată. Din acest motiv, înregistarea în contabilitate a unui provizion presupune o fundamentare şi o argumentare cât mai detaliată. Justificarea valorii provizionului trebuie să reiasă din documentele justificative.   2. Din punct de vedere contabil, cadrul legal aplicabil arată următoarele:Provizioanele sunt destinate să acopere datoriile a căror natură este clar definită şi care la ...

continuare →

CONTABILITATE PRACTICĂ: Achiziţia unei clădiri pentru închirierea prin contract de leasing operațional

Problemă întâlnită în practică: Societatea Fursecul SRL achiziţionează o clădire la suma de 2.000.000 lei, ulterior evaluării de către un evaluator autorizat. Agenţia imobiliară care a mijlocit tranzacţia percepe 1% din valoarea acesteia. Notarul percepe, de asemenea, un comision de 1% din valoarea tranzacţiei. Clădirea în cauză urmează a fi închiriată către mai multe persoane juridice prin contract de leasing operaţional.Modul de abordare al problemei Temei legal1. Pentru a nu lăsa loc interpretărilor, legiuitorul a clasificat o clădire aflată în proprietatea entităţii şi închiriată în temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operaţional drept exemplu de investiţie imobiliară. Dreptul de proprietate se probează cu documente justificative. (punctul 198 alin. 3 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)2. Din punct de vedere contabil, regulile arată că o investiţie imobiliară se contabilizează prin contul 215. Investiţii imobiliare. Procedura de înregistrare a operațiunilor economic-financiare în contabilitate 3. În speță, clădirea achiziţionată trebuie recunoscută drept investiţie ...

continuare →