Condiţiile de utilizare a datelor cu caracter personal

La o scurtă analiză, este posibil să constataţi că dumneavoastră v-aţi dat acordul pentru astfel de operaţiuni de publicitate, numite în termeni comerciali “activităţi de marketing direct”. De cele mai multe ori, un simplu click sau o simplă bifare a unui talon/cupon sau orice alt material promoţional îndreptăţeşte persoana juridică să vă utilizeze datele personale în activităţi de publicitate sau promovare.Cadrul legal al prelucrărilor de date personale îl reprezintă Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Această lege se aplică tuturor prelucrărilor de date personale ale unor persoane fizice, indiferent că acestea sunt realizate de persoane fizice sau juridice, române ori străine, de drept public sau de drept privat, indiferent dacă au loc în sectorul public sau în sectorul privat.Trebuie menţionat că această lege nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal, efectuate de persoane fizice exclusiv pentru uzul lor personal. Pentru a întelege cât ...

continuare →