25 Martie, 2017

Legislaţie: Legea nr. 43/2013 privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii

Legea nr. 43/2013 privind majorarea capitalului deţinut de România la Banca Europeană de Investiţii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12.03.2013 (M.Of. 130/2013). Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. – Se aprobă majorarea capitalului deţinut de România, în calitate de membru la Banca Europeană de Investiţii, cu suma de 52.395.000 euro, conform deciziei Consiliului Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii de creştere a capitalului subscris şi vărsat la Banca Europeană de Investiţii (BEI) cu 10 mld. euro. Art. 2. – Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se asigură cu această destinaţie de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru anul 2013, iar plata către Banca Europeană de Investiţii se efectuează într-o singură tranşă, până la data de 31 martie 2013. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia ...

continuare →