Antecontractul şi dreptul de preempţiune

Discuţia de faţă, care poate interesa mai mulţi cititori, priveşte acte intitulate "Antecontract de vânzare-cumpărare", încheiate sub forma unor înscrisuri atestate de către un avocat, cu privire la terenuri agricole situate în extravilan. ...

continuare →