28 Iulie, 2014

Ce prevede Noul Cod de Procedură Penală 2014: Acordul de recunoaştere a vinovăţiei (I)

Noul Cod de Procedură Penală 2014, Partea Specială, Titlul IV. Proceduri speciale, Capitolul I. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei, art. 478 – art. 482.

Titularii acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi limitele acestuia

Art. 478. -

(1) În cursul urmăririi penale, după punerea în mişcare a acţiunii penale, inculpatul şi procurorul pot încheia un acord, ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei de către inculpat.

(2) Efectele acordului de recunoaştere a vinovăţiei sunt supuse avizului procurorului ierarhic superior.

(3) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei poate fi iniţiat atât de către procuror, cât şi de către inculpat.

(4) Limitele încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei se stabilesc prin avizul prealabil şi scris al procurorului ierarhic superior.

(5) Dacă acţiunea penală s-a pus în mişcare faţă de mai mulţi inculpaţi, se poate încheia un acord de recunoaştere a vinovăţiei distinct cu fiecare dintre aceştia, fără a fi adusă atingere prezumţiei de nevinovăţie a inculpaţilor pentru care nu s-a încheiat acord.

(6) Inculpaţii minori nu pot încheia acorduri de recunoaştere a vinovăţiei.

Obiectul acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Art. 479. -

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei are ca obiect recunoaşterea comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi priveşte felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare a acesteia.

Condiţiile încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Art. 480. -

(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se poate încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de cel mult 7 ani.

(2) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie atunci când, din probele administrate, rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia inculpatului. La încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, asistenţa juridică este obligatorie.

(3) Inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii.

Atenţie! De la 1 februarie 2014, paragraful (3) al art. 480, va fi abrogat. Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragraf) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5.

NCPP.Acordul de vinovatie1

Forma acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Art. 481. -

(1) Acordul de recunoaştere a vinovăţiei se încheie în formă scrisă.

(2) În situaţia în care se încheie acord de recunoaştere a vinovăţiei, procurorul nu mai întocmeşte rechizitoriu cu privire la inculpaţii cu care a încheiat acord.

Conţinutul acordului de recunoaştere a vinovăţiei

Art. 482. -

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei cuprinde:

a) data şi locul încheierii;

b) numele, prenumele şi calitatea celor între care se încheie;

c) date privitoare la persoana inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. (1);

d) descrierea faptei ce formează obiectul acordului;

e) încadrarea juridică a faptei şi pedeapsa prevăzută de lege;

f) probele şi mijloacele de probă;

g) declaraţia expresă a inculpatului prin care recunoaşte comiterea faptei şi acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală;

h) cererile procurorului;

Atenţie! De la 1 februarie 2014, noua formă a art. 482, litera (h), este cea înfăţişată în partea dreaptă a imaginii, cu verde. Urmărirea modificărilor legislative (la nivel de paragraf) este o facilitate disponibilă numai pentru abonaţii Lege5.

NCPP.Acordul de vinovatie2

i) semnăturile procurorului, ale inculpatului şi ale avocatului.

Codul de Procedură Penală 2010, modificat, intră în vigoare de la 1 februarie 2014, conform Legii nr. 255/2013, care abrogă Codul de Procedură Penală din 1968. Actele normative referitoare la acest subiect pot fi consultate pe Lege5.ro.

comentarii

Despre autor  ⁄ Legislaţie

Fara comentarii

Scrie un comentariu