23 Octombrie, 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 317 din 31.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 31.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 31.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 105 din 31.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 30.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 30.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 27/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 27/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 28/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 28/2013 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsuri de reducere a costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice de mare viteză COM (2013) 147 final

 • Circulara nr. 10/2013, Banca Naţională a României

  Circulara nr. 10/2013 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena

 • Rectificarea din 30.05.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea din 30.05.2013 privind anexa nr. 3 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014

 • Actul din 30.05.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total din 30.05.2013 al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Conservator

 • Decizia nr. 2/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Decizia nr. 2/2013 privind sesizarea prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XXII alin. (2) din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, cu referire la aplicarea dispoziţiilor art. 297 alin. 1 din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 27 din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor, în privinţa proceselor începute înainte de intrarea în vigoare a acestui act normativ

 • Ordinul nr. 692/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 692/2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

 • Ordinul nr. 982/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 692/2013 privind modificarea cap. 1 din anexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

 • Ordinul nr. 1231/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordin nr. 1231/2013 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică

 • Hotărârea nr. 276/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 30.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 30.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 104 din 30.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 310 din 29.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 29.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Amendamentele din 11.03.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamente convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Washington la 7 februarie 2013 şi la Bucureşti la 19 februarie 2013 (amendamentul 3) şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2013 şi 11 martie 2013, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

 • Lista nr. 3/2013, Autoritatea Electorală Permanentă

  Lista privind partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi care au depus până la data de 27 mai 2013 raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale întocmit cu ocazia alegerilor locale parţiale din data de 26 mai 2013, listă care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Scrisoarea din 08.03.2013, Fondul Monetar Internaţional

  Scrisoarea semnată de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

 • Hotărârea nr. 294/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Washington la 7 februarie 2013 şi la Bucureşti la 19 februarie 2013 (amendamentul 3) şi prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 martie 2013 şi 11 martie 2013, la Acordul de împrumut în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului “Economia bazată pe cunoaştere”, semnat la Bucureşti la 8 decembrie 2005

 • Scrisoarea din 12.09.2012, Fondul Monetar Internaţional

  Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, prin care se modifică şi se completează Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 8 iunie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 22 iunie 2012

 • Ordinul nr. 1926/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

 • Ordinul nr. 197/2013, Ministerul pentru Societatea Informaţională

  Ordin pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Romfilatelia” – S.A., filială a Companiei Naţionale “Poşta Română” – S.A.

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 45/2013, Guvernul României

  Ordonanţă de urgenţă nr. 45/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, precum şi a Scrisorii semnate de autorităţile române la Bucureşti la 8 martie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi ai Fondului Monetar Internaţional din 15 martie 2013, prin care se solicită prelungirea Aranjamentului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, de tip preventiv, intrat în vigoare prin Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 martie 2011, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 25 martie 2011

 • Decretul nr. 562/2013, Preşedintele României

  Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 561/2013, Preşedintele României

  Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 563/2013, Preşedintele României

  Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 564/2013, Preşedintele României

  Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 565/2013, Preşedintele României

  Decret privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 566/2013, Preşedintele României

  Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror

Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 din 29.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 632/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013

 • Ordinul nr. 31/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice

 • Metodologia din 22.05.2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Metodologie privind reglementarea condiţiilor pentru preluarea de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice

 • Ordinul nr. 2109/2013, Ministerul Culturii

  Ordin pentru completarea anexelor nr. 4 şi 8 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003

 • Ordinul nr. 506/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru completarea anexelor nr. 4 şi 8 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003

 • Hotărârea nr. 273/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea stemei oraşului Pecica, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 272/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bengeşti-Ciocadia, judeţul Gorj

 • Decizia nr. 108/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-5 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Hotărârea nr. 263/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa

 • Decizia nr. 104/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 287/2011 privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 307 din 29.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 29/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordin privind modificarea şi completarea Normei tehnice “Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice eoliene”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2009

 • Ordinul nr. 173/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

 • Ordinul nr. 1039/2013, Ministerul Economiei

  Ordin privind încetarea procedurii de administrare specială şi supraveghere financiară la Compania Naţională a Huilei – S.A. Petroşani

 • Ordinul nr. 515/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

 • Hotărârea nr. 275/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea reorganizării prin divizare parţială a Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului “Minvest” – S.A. Deva şi înfiinţarea Societăţii “Minvest Roşia Montană”- S.A.

 • Ordinul nr. 180/2013, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 510/768/319/2003 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, compoziţia, fabricarea şi etichetarea sucurilor din fructe şi ale altor produse similare destinate consumului uman

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 103 din 29.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria oraşului Horezu, Horezu, judeţul Vâlcea, concesionarea unui teren intravilan în suprafaţă de 200901 m.p. situat în punctul “Treapturi”, ce aparţine proprietăţii private a oraşului Horezu, în vederea dezvoltării proiectului “Parc fotovoltaic”

 • Achiziţia publică de servicii din 29.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.05.2013 concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii – cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria comunei Greceşti, judeţul Dolj, delegare de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

 • Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primaria Comunei Brastavăţu, Brastavăţu, judeţul Olt, concesionarea imobilului Baia Comunală, alcătuit din clădire în suprafaţă de 264 mp şi teren aferent în suprafaţă de 1032 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Nufăru, judeţul Tulcea, concesionarea unei suprafeţe de 288,40 ha păşune din domeniul privat al comunei Nufăru

 • Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Admnistrativ-Teritorială Comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi, concesionarea unei suprafeţe de teren neproductiv şi în parte mlăştinos de 23,87 ha, pentru piscicultură

 • Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – UAT Frecăţei, judeţul Brăila, concesionarea unei suprafeţe de 12,0 ha teren, în scopul amenajării unui parc fotovoltaic

 • Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Gherla, judeţul Cluj, concesionarea unui teren în suprafaţă de 3000 mp, în vederea construirii unui sediu de firmă

 • Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Gherla, judeţul Cluj, concesionarea unui teren în suprafaţă de 837 mp, în vederea desfăşurării de activităţi de întreţinere şi reparaţii auto

 • Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Nufăru, judeţul Tulcea, concesionarea suprafeţei de 213,20 ha păşune din domeniul privat al comunei Nufăru

 • Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 100 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Miroslava, pentru amplasare chioşc comercializare produse alimentare

 • Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 120 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Miroslava, pentru amplasare chioşc comercializare produse de panificaţie

 • Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Lespezi, Lespezi, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 0,36 ha situat în extravilanul comunei Lespezi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 306 din 28.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 166/2013, Parlamentul României

  Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013

 • Ordinul nr. 318/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin privind recunoaşterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahăr – recolta anului de comercializare 2013/2014

 • Acordul din 18.03.2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Acord interprofesional pentru sfecla de zahăr – recolta anului de comercializare 2013/2014

 • Acordul din 28.02.2013, Guvernul României

  Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria)

 • Decretul nr. 559/2013, Preşedintele României

  Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 28.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 304 din 28.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 658/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordin pentru aprobarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional

 • Lista din 15.05.2013, Ministerul Sănătăţii

  Lista medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional

Monitorul Oficial, Partea I nr. 303 din 28.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 102 din 28.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Ulmu, Ulmu, judeţul Călăraşi, concesionarea a două terenuri, unul pentru construcţia unei camere pentru pază şi anexe, altul pentru construcţia unui depozit de materiale

 • Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Suceava, Lista cu beneficiarii contractelor de finanţare nerambursabilă în anul 2013, pentru activităţi din domeniile: culte, asistenţă socială, cultură şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Zemeş, judeţul Bacău, concesionarea unui teren în suprafaţă de 100 mp, situat în intravilanul comunei Zemeş, având ca destinaţie înfiinţarea unei tabere de vară pentru crescut animale

 • Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Târgu Frumos, judeţul Iaşi, concesionare spaţiu medical – Laborator analize medicale, proprietate publică a oraşului Târgu Frumos

 • Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, concesionare imobil-teren în suprafaţă de 1161 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Ploieşti, în vederea edificării a două terenuri de tenis de câmp precum şi construcţii conexe activităţii propuse

 • Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, concesionare imobil-teren în suprafaţă de 5219 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Ploieşti, pentru amenajarea unei baze sportive de minifotbal precum şi construcţii conexe

 • Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ Teritorială a Oraşului Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin, concesionarea unor imobile-terenuri, aparţinând domeniului public al oraşului Moldova Nouă, cu destinaţia spaţii comerciale

 • Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Moineşti, Moineşti, judeţul Bacău, solicitanţii desemnaţi câştigători, în urma selecţiei de proiecte, din domeniile cultură şi culte

 • Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Băneşti, judeţul Prahova, obiectiv: promovarea sportului de performanţă

 • Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Inspectoratul General pentru Imigrări, sectorul 5, Bucuresti, propuneri de proiecte pentru implementarea unor acţiuni în domeniul integrării sociale a resortisanţilor ţărilor terţe

 • Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.05.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Comarnic, Comarnic, judeţul Prahova, susţinerea activităţilor şi programelor de promovare a sportului de performanţă pe anul 2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 302 din 27.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 301 din 27.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 27.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Regulamentul din 17.05.2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 • Decretul nr. 558/2013, Preşedintele României

  Decret privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 • Ordinul nr. 64/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale

 • Decizia nr. 187/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 501 alin. (1) sintagma “cu modificările ulterioare” din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 262/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 48 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 264/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 282/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 287/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 5, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 4 octombrie 2012 şi la Londra la 14 noiembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 • Amendamentul din 04.10.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendament nr. 5, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 4 octombrie 2012 şi la Londra la 14 noiembrie 2012 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005

 • Hotărârea nr. 288/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind finanţarea participării României la monitorizarea comună de cercetare a calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare pentru anul 2013

 • Hotărârea nr. 289/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind modificarea anexei nr. 41 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 101 din 27.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 24.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Târgu Frumos, judeţul Iaşi, concesionare, păşuni situate în zona Brăieşti, Paharnic, Adâncata, Măicuţa, Jora, Valea Oarzei, Bejăneasa, aflate în proprietate publică a oraşului Târgu Frumos

 • Achiziţia publică de servicii din 24.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Valea Iaşului, judeţul Argeş, concesionarea terenului în suprafaţă de 2.435 mp, situat în comuna Valea Iaşului, satul Ungureni, punctul «La Brazi», pentru realizarea unor construcţii

 • Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.05.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Marghita, judeţul Bihor, acordă finanţare de la bugetul local, pe anul 2013, pentru programele “Sprijinirea organizaţiilor active la nivel local în domeniul culturii” şi “Sportul pentru toţi”

 • Achiziţia publică de servicii din 24.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Târgu Frumos, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 20000 mp, zona Adâncata, aflat în proprietate privată a oraşului Târgu Frumos, având destinaţia construcţii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 298 din 24.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 65/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen

 • Regulamentul din 17.05.2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Schengen

 • Hotărârea nr. 279/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “EUROTEST” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 280/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval 2 Mai” – S.A. Mangalia, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 281/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “IAR” – S.A. Braşov, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 286/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind trecerea unei construcţii, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 698/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 559/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai

 • Actul din 24.05.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Democrat Liberal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 24.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 249/2013, Guvernul României

  Hotărâre privind organizarea de către România a evenimentului de lansare a Alianţei Globale a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru îngrijirea răniţilor, în marja sesiunii Adunării Mondiale a Sănătăţii de la Geneva

 • Decizia nr. 107/2013, Curtea Constituţională

  Decizia referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 lit. c) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 120/2013, Curtea Constituţională

  Decizia referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 185/2013, Curtea Constituţională

  Decizia referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Hotărârea nr. 259/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 261/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 • Ordinul nr. 33/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit

 • Ordinul nr. 528/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordin privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licenţei de depozit

 • Ordinul nr. 340/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordin pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi şi servicii în domeniul însămânţărilor artificiale la animale

 • Ordinul nr. 1/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Ordin pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2013 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011

 • Instrucţiunea nr. 1/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Instrucţiunea pentru modificarea Instrucţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011

 • Decizia nr. 180/2013, Curtea Constituţională

  Decizia referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 321 din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 100 din 24.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 99 din 23.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 23.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1897/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordin privind anularea titlului de parc industrial acordat Societăţii Comerciale “Parc Industrial Feteşti” – S.A.

 • Hotărârea nr. 271/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României şi a Planului de acţiune la nivel naţional privind implementarea Sistemului naţional de securitate cibernetică

 • Hotărârea nr. 24/2013, Senatul României

  Hotărâre cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului privind organizarea unei anchete prin sondaj asupra forţei de muncă din Comunitate – COM (2013) 155 final

 • Hotărârea nr. 26/2013, Senatul României

  Hotărâre privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Decizia nr. 164/2013, Curtea Constituţională

  Decizie referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, în redactarea de la data intrării în vigoare a acestora şi până la modificările ce le-au fost aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Ordinul nr. 66/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordin privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Monitorul Oficial, Partea I nr. 295 din 23.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 294 din 23.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Iniţiativa legislativă din 23.05.2013, Comitetul de Iniţiativă Legislativă

  Initiaţive legislative ale cetăţenilor potrivit Legii nr. 189/1999 – Expunere de motive privind iniţiativa legislativă a cetăţenilor pentru promovarea proiectului de Lege privind revizuirea Constituţiei României

 • Hotărârea nr. 257/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2013 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Ordinul nr. 774/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordin pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 23.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 98 din 22.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 292 din 22.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din 22.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din 22.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 289 din 22.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 253/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 253/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională “Poşta Română” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Hotărârea nr. 256/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 256/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale UNIFARM – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 252/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 252/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Hotărârea nr. 254/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 254/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale “Comicex” – S.A. la care Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar unic

 • Hotărârea nr. 255/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 255/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor “Conversmin” – S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 22.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea din 17.06.2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Irimia împotriva României din 17.06.2008

 • Decizia nr. 124/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 124/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 • Hotărârea nr. 248/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 248/2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Centrul social cu destinaţie multifuncţională «BUCURIA» Iaşi”, din cadrul Proiectului privind incluziunea socială

 • Hotărârea nr. 250/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 250/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 251/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 251/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Circulara nr. 11/2013, Banca Naţională a României

  Circulara nr. 11/2013 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2013

 • Circulara nr. 12/2013, Banca Naţională a României

  Circulara nr. 12/2013 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2013

 • Ordinul nr. 768/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 768/2013 pentru aprobarea Evaluării de securitate portuară a portului Brăila, a portului Galaţi şi a portului Tulcea, aparţinând Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi, inclusiv zonele libere adiacente

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 97 din 21.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 21.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 115/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 115/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 190/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 190/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Hotărârea nr. 266/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 266/2013 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 267/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 267/2013 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Maramureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Maramureş

 • Decizia nr. 336/2013, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 336/2013 privind mijloacele şi modalitatea de transmitere a unor documente, date sau informaţii către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 77/2009 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului

 • Decizia nr. 18/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 18/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Memorandumul din 01.03.2013, Guvernul României

  Memorandumul de înţelegere între Guvernul României şi Naţiunile Unite din 01.03.2013

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

 • Hotărârea nr. 258/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 265/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 265/2013 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Naţiunile Unite, semnat la New York la 14 decembrie 2012 şi la Bucureşti la 1 martie 2013, privind prelungirea valabilităţii până la 31 decembrie 2013 a Memorandumului de înţelegere dintre Naţiunile Unite şi Guvernul României, semnat la New York la 5 august 2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 21.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 767/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 767/2013 pentru modificarea Regulamentului privind compunerea, portul şi modul de acordare a uniformei de serviciu cu însemnele specifice ale acesteia, pentru personalul Autorităţii Navale Române, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.294/2012

 • Decretul nr. 487/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 487/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

 • Decretul nr. 488/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 488/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

 • Decretul nr. 489/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 489/2013 privind conferirea Ordinului Meritul Diplomatic în grad de Comandor

 • Hotărârea nr. 237/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 237/2013 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 660/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 660/2013 pentru modificarea art. 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

 • Rectificarea din 21.05.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 aprilie 2013

 • Decretul nr. 486/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 486/2013 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 21.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 284 din 21.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 96 din 20.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 20.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.05.2013 concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Oraş Berbeşti, judeţul Vâlcea, delegare de gestiune a Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

 • Achiziţia publică de servicii din 20.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.05.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Ministerul pentru Societatea Informaţională, Bucureşti, domeniul: “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”

 • Achiziţia publică de servicii din 17.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Crevenicu, judeţul Teleorman, obiectul cuncesiunii: suprafaţa de 11,50 ha teren extravilan, parte din suprafaţa de 26,00 ha izlaz comunal, proprietatea Consiliului Local Crevenicu

 • Achiziţia publică de servicii din 17.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Racoviţa, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 93066 mp, aflat în extravilanul satului Hitiaş, proprietatea comunei Racoviţa

 • Achiziţia publică de servicii din 17.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Cerna, judeţul Tulcea, concesionarea unor terenuri, pentru înfiinţarea de culturi agricole

Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 20.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 282 din 20.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 95 din 17.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 280 din 17.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 17.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 163/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 163/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

 • Decretul nr. 476/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 476/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2012 privind echivalarea titlurilor de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Statele Unite ale Americii

 • Legea nr. 164/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 164/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

 • Decretul nr. 477/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 477/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2012 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică

 • Hotărârea nr. 220/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 220/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăştie-Sibiu” şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăştie-Sibiu”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010

 • Hotărârea nr. 247/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 247/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Ordinul nr. 3691/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3691/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 3.587/2013 privind sesiunea specială de bacalaureat 2013 pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 17.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 167/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 167/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic art. 16 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Ordinul nr. 61/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 61/2013 pentru modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 299/2007

 • Ordinul nr. 636/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 636/2013 pentru aprobarea Normelor privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor de către furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Legea nr. 165/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Normele din 13.05.2013, Ministerul Sănătăţii

  Normele privind organizarea cursurilor pentru pregătirea infirmierilor/infirmierelor de către furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din 13.05.2013

 • Decretul nr. 479/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 479/2013 pentru promulgarea Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordinul nr. 744/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 744/2013 privind condiţiile în care sunt necesare autorizaţii suplimentare de punere în funcţiune a vehiculelor autorizate iniţial într-un alt stat membru UE, în vederea utilizării pe reţeaua feroviară din România

 • Decizia nr. 145/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 145/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 2 teza a doua din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 94 din 16.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 16.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.05.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – COMUNA BREBU, Sat Brebu Mânăstirei, judeţul Prahova, programe/proiecte culturale, sportive şi educaţionale de utilitate şi interes public

 • Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliu Local al Comunei Rimetea, Rimetea, judeţul Alba, obiectul concesiunii: teren extravilan în suprafaţă de 150 hectare, zona “Valea Albă” – 137 hectare şi “Bulacul Mic” – 13 hectare, având destinaţia “teren pentru păşunatul animalelor”

 • Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria oraşului Cernavodă, jud. Constanţa, obiectul concesiunii: 568 mp, 108 mp, terenuri pentru prestări servicii – construcţii

 • Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Borduşani, Borduşani, judeţul Ialomiţa, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 22,75 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Hârlău, judeţul Iaşi, obiectul concesiunii: parcele de 450,00 mp, pentru construirea de locuinţe; parcele de 25 şi 75 mp pentru construirea de garaje

 • Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria comunei Plopu, Plopu, judeţul Prahova, obiectul concesiunii: 10.000 mp de teren păşune în vederea construirii unei fabrici pentru procesarea şi îmbutelierea mierii de albine

 • Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria municipiului Alexandria, Alexandria, judeţul Teleorman, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 450,00 mp,

 • Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Ilva Mică, Ilva Mică, judeţul Bistriţa-Năsăud, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.05.2013 anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Zagon, judeţul Covasna, Serviciul public de apă şi canalizare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 277 din 16.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 63/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 63/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 156/2012 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 239/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 239/2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. – sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

 • Hotărârea nr. 244/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 244/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Ordinul nr. 3653/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3653/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană “Academia Română pentru Copii” din municipiul Bucureşti

 • Decizia nr. 180/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Decizia nr. 180/2013 privind sancţionarea Societăţii BRAIN INSURANCE GROUP – BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Hotărârea nr. 245/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 245/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 246/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 246/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Cune Marin

 • Decizia nr. 199/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Decizia nr. 199/2013 privind sancţionarea Societăţii “Verglaser Broker de Asigurare” – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 16.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 16.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 225/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 225/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008

 • Hotărârea nr. 225/2013, Guvernul României

  Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 93 din 15.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 15.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 15.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 217/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 217/2013 privind prelungirea suspendării raportului de serviciu al domnului Corvin Nedelcu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Ordinul nr. 732/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 732/2013 privind personalul împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 92 alin. (1) din Regulamentul de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2010

 • Decizia nr. 58/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 58/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 23 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea criteriilor de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, şi a comisionului datorat organismului colector UPFR, pentru perioada 2012-2014

 • Lista din 15.05.2013, Consiliul Local

  Lista din 15.05.2013 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 • Amendamentul din 21.12.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2012 şi la Paris la 19 februarie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 301/2006

 • Decizia nr. 213/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 213/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către domnul Alexandru Ioan Chereji

 • Decizia nr. 215/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 215/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 137/2013 privind înfiinţarea Comitetului tehnic interministerial pentru regionalizare-descentralizare

 • Decizia nr. 216/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 216/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 104/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru resursele umane în domeniul administraţiei publice

 • Decizia nr. 218/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 218/2013 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iulie 2013, a doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 14/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 14/2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 234/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 234/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru Programul de cooperare transfrontalieră România – Bulgaria

 • Hotărârea nr. 236/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2013 privind aprobarea sumelor necesare Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru contractarea şi implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE 2006 Anvelopă nealocată şi ale Programului PHARE 2006 Securitate nucleară

 • Hotărârea nr. 240/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 240/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2012 şi la Paris la 19 februarie 2013, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 27 decembrie 2005 şi la Paris la 10 ianuarie 2006

Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din 15.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1225/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1225/2013 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2013-14 mai 2014

 • Ordinul nr. 59/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 59/2013 privind aprobarea unor licenţe de concesiune şi de dare în administrare pentru explorare şi pentru modificarea Deciziei preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 11/2012 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a minereului polimetalic din perimetrul Highiş Sud

 • Decizia nr. 116/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 116/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 218 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 118/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 118/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Ordinul nr. 50/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 50/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 92 din 14.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 14.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 23/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice

 • Rectificarea din 14.05.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea din 14.05.2013 privind Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.979/C/2009

 • Rectificarea din 14.05.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea din 14.05.2013 privind Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.782/C/2009

 • Decizia nr. 156/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 156/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 157/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 157/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (2), art. 99 alin. (2) şi art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 158/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 158/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Hotărârea nr. 215/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 215/2013 pentru completarea art. 17 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005

 • Ordinul nr. 60/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 60/2013 privind înfiinţarea liniei telefonice şi a adresei de poştă electronică pentru sesizarea actelor/faptelor de discriminare, a comportamentelor de hărţuire sau a tratamentelor similare îndreptate împotriva personalului Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice

 • Normele din 05.04.2013, Ministerul Economiei

  Normele privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, inclusiv sistemele de recuperare a vaporilor de benzină, etapa a II-a din 05.04.2013

 • Ordinul nr. 728/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 728/2013 privind modificarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspecţia tehnică a instalaţiilor, echipamentelor şi dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 14.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 122/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 122/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

 • Decizia nr. 147/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 147/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 245 alin. 1 lit. c1) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 152/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 152/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 504 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Ordinul nr. 174/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 174/2013 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 “Sprijin pentru zona montană defavorizată”, 212 “Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană” şi 214 “Plăţi de agromediu” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum şi pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2013

 • Decizia nr. 212/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Decizia nr. 212/2013 privind aprobarea cererii de retragere a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii ECONOMY CONSULTING GROUP RO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 175/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 175/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 53/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 53/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a considerentelor Deciziei civile nr. 192A din 27 decembrie 2012 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze de proprietate intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea în parte a Hotărârii arbitrale nr. 7 pronunţate la data de 6 iulie 2012 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect punctul de vedere comun al organismelor de gestiune colectivă cu privire la metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ/fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora, precum şi/sau a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în scop ambiental şi lucrativ, şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi pentru fonograme şi pentru audiovizual şi ale producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 4 martie 2013 în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 14/2013

 • Hotărârea nr. 226/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 226/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 269 din 14.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 14.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 91 din 13.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 13.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 467/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 467/2013 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 468/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 468/2013 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 469/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 469/2013 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, la trecerea în rezervă, a unui general-locotenent cu trei stele din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 200/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Decizia nr. 200/2013 privind sancţionarea Societăţii “United Broker de Asigurare” – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Decizia nr. 210/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Decizia nr. 210/2013 privind sancţionarea Societăţii ULTRA Broker de Asigurare – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 39/2013 privind preluarea de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creanţelor bugetare restante asupra Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase “REMIN” – S.A. Baia Mare, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin organul fiscal competent

 • Hotărârea nr. 242/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 242/2013 privind alocarea temporară, pentru lunile mai şi iunie ale anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, precum şi modificarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 211/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 211/2013 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Ordinul nr. 733/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, a Programei de şcolarizare, precum şi privind condiţiile şi obligaţiile pentru pregătirea teoretică şi practică a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

Monitorul Oficial, Partea I nr. 266 din 13.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Regulamentul din 19.04.2013, Colegiul Psihologilor din România

  Regulamentul de organizare şi funcţionare internă a Colegiului Psihologilor din România din 19.04.2013

 • Hotărârea nr. 1/2013, Colegiul Psihologilor din România

  Hotărârea nr. 1/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare internă a Colegiului Psihologilor din România

 • Ordinul nr. 621/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 621/2013 privind publicarea Protocolului adiţional la Programul de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învăţământului, culturii şi artei, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008, semnat la Ankara la 14 martie 2013

 • Decizia nr. 31/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 31/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino” în vederea realizării Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii

 • Protocolul din 14.03.2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul adiţional din 14.03.2013 la Programul de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învăţământului, culturii şi artei, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008

Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 13.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 208/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 208/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată necesare pentru relocarea utilităţilor, situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării “Varianta de ocolire a municipiului Constanţa”, km 0 + 000-21 + 861, judeţul Constanţa

 • Ordinul nr. 725/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 725/2013 pentru modificarea anexei la Decizia nr. 10/2012 privind modificările contractuale aferente rambursării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor care se află în implementare finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 2.330/2012

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 90 din 10.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 10.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 923/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 923/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Lista din 10.05.2013, Primărie

  Lista din 10.05.2013 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Galaţi în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 • Ordinul nr. 437/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 437/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Acordul din 26.10.2012, Guvernul României

  Acordul din 26.10.2012 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii

 • Decizia nr. 198/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Decizia nr. 198/2013 privind sancţionarea Societăţii “Ionasig Broker de Asigurare” – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Hotărârea nr. 212/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2013 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii, semnat la Bucureşti la 26 octombrie 2012

 • Hotărârea nr. 213/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 213/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 214/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 214/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Uzina Termoelectrică Midia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 567/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 567/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 910/1.742/2007 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 458/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 458/2013 privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.3 “Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, operaţiunea 1.3.3 “Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere”

 • Hotărârea nr. 241/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 241/2013 privind aprobarea unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2013 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Comercială OLTCHIM – S.A. Râmnicu Vâlcea

Monitorul Oficial, Partea I nr. 263 din 10.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 218/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 218/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 269/2013, Ministerul pentru Societatea Informaţională

  Ordinul nr. 269/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Decretul nr. 430/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 430/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 • Legea nr. 133/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 133/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 216/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 216/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 217/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 217/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 207/2013, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

  Decizia nr. 207/2013 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii “PERFECT ASIG – Broker de Asigurare” – S.R.L.

 • Decizia nr. 7/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  Decizia nr. 7/2013 privind judecarea recursului în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 4/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 262 din 10.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 232/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 232/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Cune Marin

 • Decizia nr. 210/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 210/2013 privind numirea prin mobilitate a domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Ordinul nr. 43/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 43/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 740/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 740/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 3418/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3418/2013 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământul primar, clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a

 • Hotărârea nr. 222/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 222/2013 pentru darea în competenţa Ministerului Transporturilor a realizării proiectului de infrastructură de transport rutier de interes naţional Autostrada Câmpia Turzii-Târgu Mureş-Iaşi

 • Hotărârea nr. 223/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 223/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 231/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 231/2013 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de prefect al judeţului Teleorman în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Ordinul nr. 745/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 745/2013 pentru aprobarea Normelor privind circulaţia trenurilor de călători remorcate în sistem simplificat pe linii de cale ferată încălecate

 • Ordinul nr. 2171/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2171/2013 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Locuinţă cu atelier”, din str. Hagi Moscu Maria nr. 16, sectorul 1, Bucureşti

 • Normele din 26.04.2013, Ministerul Transporturilor

  Normele privind circulaţia trenurilor de călători remorcate în sistem simplificat pe linii de cale ferată încălecate din 26.04.2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 89 din 09.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 261 din 09.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 09.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 259 din 09.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 258 din 09.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 149/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative

 • Decretul nr. 450/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 450/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative

 • Hotărârea nr. 195/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 195/2013 privind aprobarea stemei comunei Vâlcelele, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 196/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 196/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Mărişelu şi Şanţ, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 197/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 197/2013 privind aprobarea stemei comunei Istria, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 198/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 198/2013 privind aprobarea stemei comunei Negraşi, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 199/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 199/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Hăşmaş, Petriş şi Socodor, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 200/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 200/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Alma, Apoldu de Jos, Bârghiş, Hoghilag, Jina, Ludoş, Micăsasa, Porumbacu de Jos, Sadu, Tilişca şi Turnu Roşu, judeţul Sibiu

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 88 din 08.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 256 din 08.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare

 • Decizia nr. 209/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 209/2013 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 iunie 2013, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general în cadrul Consiliului Judeţean Harghita

 • Hotărârea nr. 206/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 206/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 76 (E79) Deva-Oradea km 0 + 000-km 184 + 390″, sectorul “Vârfurile-Ştei km 69 + 350-km 102 + 660″

 • Decizia nr. 206/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 206/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei de către doamna Alexandra Mihaela Şinc

 • Hotărârea nr. 12/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 12/2013 privind constatarea încetării unui mandat de deputat

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 38/2013 privind finanţarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Ordinul nr. 590/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 590/2013 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi

 • Legea nr. 137/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 137/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decretul nr. 434/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 434/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 207/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 207/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Pelmuş Pandelea

 • Decizia nr. 208/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 208/2013 privind detaşarea doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de director general în cadrul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

 • Hotărârea nr. 209/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 209/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării “Reabilitare DN 66 Petroşani-Simeria, între km 131+000 şi km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţului Hunedoara”

 • Hotărârea nr. 211/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 211/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 08.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 447/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 447/2013 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Ordinul nr. 261/2013, Ministerul pentru Societatea Informaţională

  Ordinul nr. 261/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 473/2009 privind procedura de acordare, suspendare şi retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

 • Lista din 08.05.2013, Primărie

  Lista cuprinzând din 08.05.2013 asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Buzău în anul 2013, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

 • Ordinul nr. 393/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 393/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice

 • Legea nr. 146/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 146/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 254 din 08.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 156/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 156/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Decretul nr. 448/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 448/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 • Decretul nr. 449/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 449/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010

 • Legea nr. 150/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 150/2013 pentru completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea complexului “Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet” ca ansamblu de interes naţional

 • Decretul nr. 451/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 451/2013 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/1997 privind declararea complexului “Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet” ca ansamblu de interes naţional

 • Legea nr. 151/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 151/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Decretul nr. 452/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 452/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2013 privind prorogarea termenului prevăzut la art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Legea nr. 152/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 152/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2013 pentru modificarea art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

 • Legea nr. 142/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

 • Decretul nr. 443/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 443/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2011 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

 • Legea nr. 143/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 143/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 • Decretul nr. 444/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 444/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2012 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

 • Legea nr. 144/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 144/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decretul nr. 445/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 445/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2013 pentru completarea art. 362 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 145/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 145/2013 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului

 • Decretul nr. 446/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 446/2013 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului

 • Legea nr. 147/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 147/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012

 • Legea nr. 148/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 148/2013 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010

 • Decretul nr. 453/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 453/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2013 pentru modificarea art. 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor

 • Legea nr. 157/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 157/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

 • Decretul nr. 458/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 458/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale

 • Hotărârea nr. 205/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 205/2013 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 210/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 210/2013 privind modificarea datelor de identificare a unui bun imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii, precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia

 • Decretul nr. 457/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 457/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Ordinul nr. 467/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 467/2013 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a inspecţiei fiscale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 87 din 07.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 86 din 07.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 253 din 07.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 07.05.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Procedura din 26.04.2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Procedura din 26.04.2013 privind accesul la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS

 • Ordinul nr. 504/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 504/2013 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS

 • Hotărârea nr. 155/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 155/2013 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Ordinul nr. 46/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 46/2013 pentru abrogarea prevederilor numărului curent 9 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2012

 • Ordinul nr. 559/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 559/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai

 • Decizia nr. 56/2013, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 56/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 19 aprilie 2013 având drept obiect stabilirea modalităţii de repartizare în cote procentuale între organismele de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, ADPFR şi UPFR, a remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme, titulari de drepturi conexe, pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ, a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora, datorată de către societăţile de retransmitere prin cablu, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru drepturile producătorilor de fonograme, pentru perioada 2012-2014

 • Decretul nr. 435/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 435/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor