24 Octombrie, 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 29.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 401/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 • Norma din 19.06.2013, Guvernul României

   

 • Hotărârea nr. 40/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 40/2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor şi întreprinderilor prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 COM (2013) 228 final

Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 29.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 573/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 842/573/303/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordinul nr. 845/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 842/573/303/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordinul nr. 303/2013, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 842/573/303/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Hotărârea nr. 43/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 43/2013 cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producerea şi punerea la dispoziţie pe piaţă a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) – COM (2013) 262 final

 • Hotărârea nr. 44/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 44/2013 cu privire la documentul european de consultare – Cartea verde privind asigurarea împotriva dezastrelor naturale şi a celor provocate de om – COM (2013) 213 final

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordinul nr. 842/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 842/573/303/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 29.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 29.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 29.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 73/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013

 • Ordinul nr. 47/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 47/2013 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă care au obligaţia de a furniza energie electrică clienţilor finali aflaţi în situaţia de a nu li se mai asigura furnizarea din motive neimputabile acestora

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură

 • Scrisoarea din 10.06.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 10 iunie 2013, aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internaţional din 26 iunie 2013, prin care se modifică şi se completează Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 28 septembrie 2012, din 10.06.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 28.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 94/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 94/2013 pentru abrogarea alin. (2) al art. 1121 din Normativul privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 636/2008

 • Legea nr. 214/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

 • Ordinul nr. 3974/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3.974/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.606/2012 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2012-2013

 • Decretul nr. 642/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 642/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

 • Decretul nr. 625/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 625/2013 privind eliberarea din funcţie a unui procuror şi numirea sa în funcţia de judecător

 • Decretul nr. 626/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 626/2013 privind numirea unui judecător

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 28.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 • Ordinul nr. 805/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 805/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Hotărârea nr. 412/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 412/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2013 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru desfăşurarea unor misiuni externe cu caracter umanitar

 • Hotărârea nr. 414/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 414/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pe anul 2013, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 283/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 283/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 281/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 281/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 299/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 299/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24, art. 35 şi art. 42 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

 • Hotărârea nr. 416/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 416/2013 pentru revocarea şi numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

 • Legea nr. 193/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decretul nr. 611/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 611/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotărârea nr. 47/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 47/2013 privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Legea nr. 193/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 386 din 28.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 28.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ghidul din 17.06.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ghidul practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, din 17.06.2013

 • Ordinul nr. 814/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 124 din 28.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 27.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.06.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 27.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Ţigănaşi, comuna Ţigănaşi, judeţul Iaşi, concesionarea unui număr de 16 loturi de teren în localitatea Ţigănaşi, destinate construirii de locuinţe, din domeniul privat al comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 28.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Cernavodă, jud. Constanţa, concesionarea unor terenuri pentru prestări servicii

 • Achiziţia publică de servicii din 27.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Ţigănaşi, comuna Ţigănaşi, judeţul Iaşi, concesionarea unui număr de 17 loturi de teren în localitatea Cârniceni, destinate construirii de locuinţe şi un spaţiu în suprafaţă de 30,31 m.p. aflat în căminul cultural Cârniceni cu destinaţia farmacie umană

 • Achiziţia publică de servicii din 27.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Ţigănaşi, comuna Ţigănaşi, judeţul Iaşi, concesionarea unui număr de 30 loturi de teren, în localitatea Mihail Kogălniceanu, destinate construrii de locuinţe, din domeniul privat al comunei Ţigănaşi

 • Achiziţia publică de servicii din 27.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Dângeni, Dângeni, judeţul Botoşani, concesionarea unor terenuri cu suprafeţa totală de 71.600 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 27.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în perioada 31.05.2013 – 21.06.2013., pentru activităţi în domeniul sportiv

Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 27.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 27.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 50/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 50/2013 pentru alegerea unui secretar al Senatului

 • Decizia nr. 21/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 21/2013 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 287/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 287/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 290/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 290/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 291/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 291/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011

 • Decizia nr. 298/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 298/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 250/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2013 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 251/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 251/2013 privind numirea unui reprezentant al statului în Consiliul de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Lista din 27.06.2013, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Oradea care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 27.06.2013

 • Hotărârea nr. 48/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 48/2013 privind numirea preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 27.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 27.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 257/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 257/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, în ansamblul său

 • Decizia nr. 267/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 267/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b), q) şi s) şi ale art. 27 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, precum şi ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Hotărârea nr. 379/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 379/2013 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene şi pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 16/2013, Colegiul Medicilor Dentişti din România

  Decizia nr. 16/2013 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 380 din 27.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 189/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decretul nr. 605/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 605/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Hotărârea nr. 382/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 382/2013 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Topliţa, judeţul Harghita, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 394/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2013 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unei părţi dintr-un imobil

 • Hotărârea nr. 388/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2013 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 395/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 395/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 398/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 398/2013 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 27 aprilie 2012, 24 iulie 2012 şi 27 august 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006

 • Amendamentul din 27.08.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 27 aprilie 2012, 24 iulie 2012 şi 27 august 2012, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006, ratificat prin Legea nr. 124/2007, din 27.08.2012

 • Hotărârea nr. 399/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 399/2013 privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 februarie 2013 şi la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Amendamentul din 19.02.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 19 februarie 2013 şi la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind reforma sectorului sanitar – faza a II-a, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, ratificat prin Legea nr. 171/2005, din 19.02.2013

 • Rectificarea din 27.06.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia Curţii Constituţionale nr. 206 din 29 aprilie 2013, din 27.06.2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 123 din 27.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 379 din 26.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 389/2013, Guvernul României

  Hotărârea privind participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de OECD – PISA 2015

 • Legea nr. 188/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 188/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională “Apele Române”

 • Decretul nr. 604/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 604/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2011 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură a unor terenuri aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor – Administraţia Naţională “Apele Române”

 • Decizia nr. 297/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 297/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 163 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Hotărârea nr. 387/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2013 privind aprobarea Acordului de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Statului din Republica Macedonia, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2012 şi la Skopje la 26 decembrie 2012

 • Hotărârea nr. 392/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2013 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Acordul din 06.12.2012, Guvernul României

  Acordul de colaborare în domeniul arhivistic între Arhivele Nationale din România si Arhivele Statului din Republica Macedonia din 06.12.2012

 • Hotărârea nr. 393/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 393/2013 privind aprobarea obiectivelor etapei a XIV-a 2013 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor pe perioada 2010-2024

 • Ordinul nr. 793/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 793/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de transplant de ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic

 • Legea nr. 184/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 184/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată

 • Decretul nr. 600/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 600/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca unitate de achiziţii publice centralizată

 • Decretul nr. 599/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 599/2013 privind acordarea Drapelului de luptă Agenţiei de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

 • Decretul nr. 606/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 606/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 • Decretul nr. 607/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 607/2013 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

Monitorul Oficial, Partea I nr. 378 din 26.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 26.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2013 pentru modificarea art. 13 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2013 privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acordarea de compensaţii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu

 • Hotărârea nr. 384/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 384/2013 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman, şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Zimnicea în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, trecerea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Zimnicea, declasarea acestuia în drum de interes local, modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

 • Decizia nr. 260/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 260/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 256/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 256/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 218/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 218/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 237/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 237/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2813 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865

Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 26.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 122 din 26.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 25.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 356/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 356/2013 privind modificarea şi completarea denumirilor, descrierilor tehnice şi adreselor, după caz, ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice prin Administraţia Naţională “Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în vederea finalizării procedurilor de intabulare

 • Hotărârea nr. 358/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/2013 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 360/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 360/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 552/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 552/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 185/2007

 • Hotărârea nr. 391/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 391/2013 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Ordinul nr. 213/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 213/2013 pentru publicarea acceptării Liniilor directoare şi specificaţiilor revizuite privind echipamentul de prevenire a poluării destinat apei de santină din compartimentul de maşini al navelor, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.107(49) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 18 iulie 2003, precum şi a Liniilor directoare şi specificaţiilor din 2011 pentru dispozitive suplimentare destinate modernizării echipamentului de filtrare a hidrocarburilor realizat în conformitate cu Rezoluţia MEPC.60(33), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.205(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011

 • Hotărârea nr. 654/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 654/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 374 din 25.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 410/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 410/2013 pentru declararea zilei de 26 iunie 2013 zi de doliu naţional pe teritoriul României

 • Decizia nr. 279/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 279/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi 2500-2690 MHz, precum şi pentru aprobarea unor măsuri în domeniul financiar-bugetar

 • Ordinul nr. 501/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 501/2013 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 31/2013 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 309/2010

 • Hotărârea nr. 1/2013, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 1/2013 pentru modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti nr. 19/2010

 • Hotărârea nr. 380/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 380/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2012 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societăţii Naţionale “Nuclearelectrica” – S.A. Bucureşti

 • Ordinul nr. 512/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 512/2013 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis “Implementarea strategiilor de dezvoltare locală şi a proiectelor de cooperare”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 25.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 121 din 25.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 21.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Corabia, Corabia, judeţul Olt, concesionarea unei suprafeţe de teren de 4.950 mp, zona Faleză, pentru amenajare unităţi de cazare şi turistice

 • Achiziţia publică de servicii din 21.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Timişoara, judeţul Timiş, concesionarea unei parcele de teren în suprafaţă de 10.000 mp, în vederea realizării unei unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf

 • Achiziţia publică de servicii din 25.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Clubul Sportiv Municipal Ploieşti, Ploieşti, judeţul Prahova, finanţarea programului “Promovarea sportului de performanţă”

 • Achiziţia publică de servicii din 25.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria comunei Feldru, judeţul Bistriţa – Năsăud, finanţări nerambursabile pe anul 2013, de la bugetul local al comunei Feldru, pentru activităţi în domeniul sportului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 21.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 21.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 35/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 35/2013 cu privire la documentul european de consultare Carte Verde privind “Finanţarea pe termen lung a economiei europene” – COM (2013) 150 final 2

 • Decizia nr. 249/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 • Instrucţiunile nr. 1/2013, Autoritatea Naţională pt. Regl. şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

  Instrucţiunile nr. 1/2013 emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotărârea nr. 386/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 386/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Angheluţă Ioan Vlad

 • Hotărârea nr. 385/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2013 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către doamna Soroceanu Daniela

 • Decizia nr. 212/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 212/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a dispoziţiilor titlului VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv cuprins în Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 27 din 14 noiembrie 2011, precum şi ale art. 329 din Codul de procedură civilă de la 1865

 • Regulamentul din 21.06.2013, Prim-ministru

  Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor din 21.06.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 370 din 21.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 250/2013, Agenţia Naţională Antidoping

  Ordinul nr. 250/2013 privind aprobarea tarifului pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping

 • Lista din 21.06.2013, Primărie

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în anul 2012, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 21.06.2013

 • Ordinul nr. 1554/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1.554/2013 pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010

 • Ordinul nr. 1121/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.121/2013 privind aprobarea modelului de contract de finanţare pentru accesarea axei prioritare 7 “Asistenţă tehnică” de către organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Hotărârea nr. 550/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 550/2013 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007

 • Hotărârea nr. 551/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 551/2013 pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

 • Ordinul nr. 1141/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 1.141/2013 privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic şi Grant nr. 123-125, 127-152 pentru implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″

 • Decizia nr. 224/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 224/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Hotărârea nr. 370/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 370/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Hotărârea nr. 371/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 371/2013 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din administrarea Tribunalului Alba, aflat în coordonarea Ministerului Justiţiei, în administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi care funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 120 din 21.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 20.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.06.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Oraşului Cernavodă, Cernavodă, judeţul Constanţa, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 21.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Bistriţa, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, atribuie contracte de finanţare pentru activităţi în următoarele domenii: cultură, sport, social, relaţii internaţionale şi interdisciplinar

 • Achiziţia publică de servicii din 19.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Halmeu, comuna Halmeu, judeţul Satu Mare, concesionarea bălţilor Kovicses I şi Kovicses II, proprietatea Comunei Halmeu

 • Achiziţia publică de servicii din 21.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Salonta, Salonta, judeţul Bihor, atribuie contracte de finanţare pentru activităţi în următoarele domenii: cultură, sport şi social

 • Achiziţia publică de servicii din 21.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Căiuţi, Căiuţi, judeţul Bacău, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al comunei Căiuţi, asociaţiilor, fundaţiilor şi altor organizaţii neguvernamentale care organizează programe şi proiecte

Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 20.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 367 din 20.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 119 din 20.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 20.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Sânnicolau Mare, judeţul Timiş, Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2013, pentru domeniile: cultural, social, sportiv, culte religioase, învăţământ, sănătate, agricol, creşterea animalelor, recreere şi altele

 • Achiziţia publică de servicii din 19.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Furculeşti, Furculeşti, judeţul Teleorman, obiectul concesiunii: proprietate imobiliară balta “Cazan” Spătărei, formată din construcţii hidrotehnice, luciu de apă şi zonă de protecţie

 • Achiziţia publică de servicii din 20.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Moldoviţa, Moldoviţa, judeţul Suceava, acordă finanţare nerambursabilă în anul 2013, pentru domeniile culte şi sport

Monitorul Oficial, Partea I nr. 366 din 19.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3867/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3.867/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană “Academia Română pentru Copii” din municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 36/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 36/2013 cu privire la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – O strategie a Uniunii Europene privind adaptarea la schimbările climatice COM (2013) 216 final

 • Hotărârea nr. 357/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 19.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 202/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 202/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor titlului VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 27 din 14 noiembrie 2011

 • Decizia nr. 236/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 236/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 246/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 246/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Hotărârea nr. 545/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 545/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 • Hotărârea nr. 546/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 546/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012

 • Hotărârea nr. 546/2013, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 546 bis/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 • Hotărârea nr. 21/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 21/2013 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 19.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 819/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 819/2013 privind aplicarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2011 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1053(27) din 30 noiembrie 2011

 • Hotărârea nr. 46/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 46/2013 privind exercitarea Preşedinţiei române a Dimensiunii parlamentare a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP)

 • Hotărârea nr. 47/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 47/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru aderarea României la spaţiul Schengen

 • Hotărârea nr. 363/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 363/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii “Reparaţii pod pe DN 1, km 115 + 347, peste torent la Posada”, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 365/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 365/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii “Consolidare şi reparaţii pod pe DN15, km 358 + 315, peste pârâul Bistricioara la Gârleni”, judeţul Bacău

 • Decizia nr. 20/2013, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 20/2013 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 48/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 48/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 49/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 49/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 • Hotărârea nr. 50/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 50/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 51/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 51/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană Dimensiunea Parlamentară

 • Hotărârea nr. 52/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 52/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărârea nr. 53/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 53/2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 37/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 37/2013 privind revocarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Institutului Cultural Român

 • Hotărârea nr. 38/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 38/2013 privind încetarea prin demisie a mandatului de preşedinte al Institutului Cultural Român

 • Hotărârea nr. 39/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 39/2013 privind încetarea prin demisie a unui mandat de vicepreşedinte al Institutului Cultural Român

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 • Circulara nr. 15/2013, Banca Naţională a României

  Circulara nr. 15/2013 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 118 din 19.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 17.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Caracal, Caracal, judeţul Olt, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 11,50 mp, pentru amplasare stâlpi şi post de transformare energie electrică şi concesionarea unui teren cu suprafaţa de 72,77 mp, pentru realizarea unei construcţii provizorii, terenuri aparţinând domeniului public al Municipiului Caracal

 • Achiziţia publică de servicii din 18.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Sihlea, Sihlea, judeţul Vrancea, obiectul concesiunii: teren cu suprafaţa de 150.000 mp, păşune, proprietate publică a Comunei Sihlea

 • Achiziţia publică de servicii din 18.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Chilia Veche, Chilia Veche, judeţul Tulcea, concesionarea unor suprafeţe de teren, aparţinând domeniului privat al comunei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 18.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 248/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 248/2013 privind împuternicirea domnului colonel Burlui Ion pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Circulara nr. 13/2013, Banca Naţională a României

  Circulara nr. 13/2013 privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversării a 140 de ani de la naşterea Luciei Sturdza-Bulandra

 • Ordinul nr. 393/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 • Hotărârea nr. 54/2013, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Decizia nr. 207/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 207/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 208/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 208/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) şi alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi ale art. 13 şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 210/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 210/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13-19 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordinul nr. 87/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 362 din 18.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 223/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 223/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Hotărârea nr. 361/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 361/2013 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes”

 • Hotărârea nr. 364/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 364/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, în domeniul public al oraşului Băile Govora şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Băile Govora

 • Ordinul nr. 3813/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3.813/2013 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2013

 • Hotărârea nr. 374/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 374/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în primăvara anului 2013 la lucrările de gospodărire a apelor aferente unui obiectiv din domeniul public al statului

 • Decizia nr. 217/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 217/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 219/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 219/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Hotărârea nr. 354/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 354/2013 pentru completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011

 • Ordinul nr. 1471/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 1.471/2013 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific

Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 18.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Ordinul nr. 3/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

 • Regulamentul nr. 1/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Regulamentul nr. 1/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006

 • Protocolul din 11.10.2012, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul între Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală din 11.10.2012

 • Decizia nr. 182/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 182/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 184/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 184/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Hotărârea nr. 352/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 352/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 359/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 359/2013 privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina, semnat la Matrahaza, Ungaria, la 11 octombrie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 360 din 18.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 355/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 355/2013 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Decizia nr. 246/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 246/2013 privind numirea domnului Romeo-Florin Nicolae în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Decizia nr. 247/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 247/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de către domnul Cristian Robert Boldea

 • Ordinul nr. 738/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 738/2013 privind abrogarea pct. 4 al art. 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

 • Decizia nr. 160/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 160/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 165/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 165/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 166/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 166/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 351/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 351/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Avioane” – S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 353/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 353/2013 privind organizarea Conferinţei “Identificarea avantajelor competitive ale unei destinaţii turistice -oportunităţi şi provocări pentru dezvoltarea durabilă a turismului României” în data de 3 iulie 2013, precum şi a unei vizite de documentare pentru reprezentanţi ai mass-mediei şi lideri de opinie, specialişti în turism din străinătate, cu precădere din ţările membre ale Organizaţiei Mondiale pentru Turism, în perioada 2-8 iulie 2013

 • Hotărârea nr. 362/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 362/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 • Hotărârea nr. 367/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 367/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 117 din 18.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 17.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 710/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 710/468/654/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 “Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” şi 2.3.1 “Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013

 • Hotărârea nr. 369/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 369/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate

 • Metodologia din 12.06.2013, Guvernul României

  Metodologia privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate din 12.06.2013

 • Decizia nr. 245/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 245/2013 privind numirea domnului Cristian-Silviu Buşoi în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Ordinul nr. 622/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 622/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 • Decizia nr. 134/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 134/2013 privind aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii “Kamer Activ Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L.

 • Decizia nr. 135/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 135/2013 privind aprobarea, la cerere, a suspendării activităţii Societăţii “SPECIAL OFFICE – Broker de Asigurare-Reasigurare” – S.R.L.

 • Rectificarea din 17.06.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 1 la Normele tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013, din 17.06.2013

 • Ordinul nr. 468/2013, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 710/468/654/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 “Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” şi 2.3.1 “Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013

 • Ordinul nr. 654/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 710/468/654/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor 2.2.1 “Dezvoltarea infrastructurii CD existente şi crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” şi 2.3.1 “Sprijin pentru start-up-urile şi spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare” din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013

 • Decizia nr. 232/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 232/2013 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 358 din 17.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 357 din 17.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 349/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 349/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Decizia nr. 117/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 117/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 188/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 188/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte între profesionişti

 • Decizia nr. 191/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 191/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Hotărârea nr. 350/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Ordinul nr. 81/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 81/2013 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor tehnice privind modul de evidenţă, raportare, calcul şi plată a taxei pe activitatea minieră şi a redevenţei miniere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 198/2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 356 din 17.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1792/2013, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 1.792/2013 pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare

 • Criteriile din 31.05.2013, Ministerul Justiţiei

  Criteriile privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare din 31.05.2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 116 din 17.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 14.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Ghergheşti, Ghergheşti, judeţul Vaslui, concesionarea unei suprafeţe de teren de 14 mp, în incinta Căminului Cultural Ghergheşti, aparţinând domeniului public al comunei, în scopul depozitării de instrumente muzicale

 • Achiziţia publică de servicii din 14.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Sihlea, Sihlea, judeţul Vrancea, concesionarea unei suprafaţe de 150.000 mp, păşune, proprietate publică a Comunei Sihlea

Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din 14.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 354 din 14.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 998/2013, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 998/2013 privind aprobarea Prescripţiei tehnice PT CR 1-2013 “Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat”

 • Hotărârea nr. 345/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 345/2013 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 346/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 346/2013 privind numirea unui consul general

 • Decizia nr. 161/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 161/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 39 alin. (4) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

 • Decizia nr. 240/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 240/2013 privind stabilirea atribuţiilor domnului Cojoacă Eugen Ştefan Dorel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 241/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 241/2013 privind încetarea împuternicirii domnului general de brigadă cu o stea Baş Ioan pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 242/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 242/2013 privind eliberarea domnului Doru Bădescu din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 243/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 243/2013 privind eliberarea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 244/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 244/2013 privind numirea domnului Vladimir Alexandru Mănăstireanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Prescripţia tehnică din 30.04.2013, Ministerul Economiei

  Prescripţia tehnică PT CR 1-2013 “Tarife pentru operaţiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică şi alte activităţi la instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii/echipamente pentru parcurile de distracţii şi aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat” din 30.04.2013

 • Decizia nr. 128/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 128/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ARO-ASIGURARI ROMANIA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 14.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 192/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 192/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 1 alin. (1)-(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi ale art. 19 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011

 • Decizia nr. 268/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 268/2013 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 5 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, prin care se introduce art. 86 alin. 22

 • Decizia nr. 438/2013, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Decizia nr. 438/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc

 • Ordinul nr. 65/2013, Autoritatea Naţională pentru Turism

  Ordinul nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism

 • Metodologia din 30.04.2013, Administraţia Naţională a Penitenciarelor

  Metodologia privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc din 30.04.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 14.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 32/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 32/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată] – COM (2013) 245 final

 • Decizia nr. 239/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 239/2013 pentru numirea doamnei Carmen-Dorina Drăgan în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 197/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 197/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Hotărârea nr. 338/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 338/2013 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 13 iulie 2012 şi la Bucureşti la 9 august 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007

 • Hotărârea nr. 343/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 343/2013 privind unele măsuri de utilizare a Fondului elveţian de contrapartidă constituit în temeiul Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene privind acordarea asistenţei financiare, semnat la Bucureşti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Confederaţiei Elveţiene, semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2001

 • Hotărârea nr. 31/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 31/2013 cu privire la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. [. ..] [DR] în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. [. ..] [PD], (UE) nr. [. ..] [HZ] şi (UE) nr. [. ..] [privind OCP unică] în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014 – COM (2013) 226 final

 • Hotărârea nr. 33/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 33/2013 cu privire la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului – COM (2013) 246 final

 • Hotărârea nr. 34/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 34/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Decizia nr. 153/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 153/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali şi ale art. 69 alin. (5) teza finală din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 186/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 186/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Amendamentul din 09.08.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 13 iulie 2012 şi la Bucureşti la 9 august 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007, ratificate prin Legea nr. 228/2008, din 09.08.2012

 • Decizia nr. 234/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 234/2013 privind eliberarea, la cerere, a domnului Dorel Fronea din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 115 din 14.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 14.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Zemeş, Zemeş, judeţul Bacău, sprijinirea asociaţiilor/fundaţiilor nonprofit în domeniile sport şi tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 14.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Gheorgheni, judeţul Harghita, atribuie contracte pe anul 2013, în vederea finanţării proiectelor pentru tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 14.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritorială oraşul Teiuş, judeţul Alba, finanaţări pe anul 2013 din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive în valoare de 57.000 lei

 • Achiziţia publică de servicii din 14.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.06.2013 concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii – cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Leu, Leu, judeţul Dolj, delegarea gestiunii Serviciului de Salubritate Leu

 • Achiziţia publică de servicii din 13.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.06.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judeţean Bacău, Bacău, judeţul Bacău, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 13.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.06.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Administraţie Publică – Oraş Sovata, Sovata, judeţul Mureş, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 12.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Tunari, Tunari, judeţul Ilfov, concesionare teren în suprafaţă de 988 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 13.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Braşov, judeţul Braşov, obiectul concesiunii: bunuri imobile – 4 (patru) clădiri şi 7 (şapte) anexe aferente Taberei Timişul de Sus şi Timişul de Jos, aparţinând domeniului public al statului

 • Achiziţia publică de servicii din 13.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Alexandria, Alexandria, judeţul Teleorman, concesionarea unui teren în suprafaţă de 5.665,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în incinta Bazei Sportive şi de Agrement “ŞTRAND ZONA PECO”

 • Achiziţia publică de servicii din 12.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Admnistrativ-Teritorială Comuna Tulgheş, judeţul Harghita, concesionarea, pe o perioadă de 49 ani, a suprafeţei de teren fâneţe productiv, în suprafaţă totală de 16.905 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 12.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Sănduleşti, Sănduleşti, judeţul Cluj, obiectul concesiunii: 4 ha teren situat în satul Copăceni, comuna Sănduleşti, în vederea înfiinţării unei exploatări de rocă eruptivă de tip diabaz

 • Achiziţia publică de servicii din 13.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Bărăganu, Bărăganu, judeţul Constanţa, obiectul concesiunii: construcţie cu suprafaţa construită de 167 m.p. şi teren aferent acesteia în suprafaţă de 300 m.p., în vederea amenajării unei brutării

 • Achiziţia publică de servicii din 14.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a alocat, în anul 2013, pentru programele “Promovarea sportului de performanţă” şi “Sportul pentru toţi” suma de 3.800.000 lei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 351 din 13.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 347/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 347/2013 privind nivelul şi aplicarea tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste fluviul Dunărea la Calafat (România) – Vidin (Republica Bulgaria) în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entităţi comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013, ratificat prin Legea nr. 166/2013

 • Ordinul nr. 606/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 606/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

 • Hotărârea nr. 342/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 342/2013 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile

Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 13.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Lista din 13.06.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Marghita care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 13.06.2013

 • Decizia nr. 235/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 235/2013 privind eliberarea domnului Ovidiu Dranga din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 236/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 236/2013 privind numirea domnului Mihail Dobre în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 237/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 237/2013 privind înlocuirea unor reprezentanţi ai Guvernului din calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 238/2013, Prim-ministru

  Decizia nr. 238/2013 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 129/2011 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru supervizarea activităţii de gestionare a vânzării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Hotărârea din 08.01.2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în Cauza Bucur şi Toma împotriva României din 08.01.2013

 • Decizia nr. 206/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 206/2013 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4145 alin. 4 din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 13.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 588/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 588/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea

 • Legea nr. 181/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia

 • Decretul nr. 591/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 591/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2011 pentru stabilirea măsurilor privind verificarea şi controlul unităţilor sanitare cu paturi de către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile din subordinea acestuia

 • Decizia nr. 201/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 201/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 14 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 204/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 204/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, în ansamblul său, şi a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (1) lit. e), art. 10, art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13-19 şi art. 20-26 din Legea nr. 176/2010

 • Hotărârea nr. 344/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 344/2013 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

 • Decizia nr. 127/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 127/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii RENKER BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Rectificarea din 13.06.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 378/2013, din 13.06.2013

 • Decizia nr. 114/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 114/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii CRUX INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 126/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 126/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii SHANTI DO BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Rectificarea din 13.06.2013, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012, din 13.06.2013

 • Legea nr. 177/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 177/2013 privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar

 • Decretul nr. 587/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 587/2013 pentru promulgarea Legii privind declararea zilei de 14 mai Ziua dreptului internaţional umanitar

 • Legea nr. 178/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2012 privind reglementarea reîncadrării personalului de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, redistribuit din unităţile sanitare propuse pentru reorganizare în cămine de bătrâni, la unităţile sanitare care îşi reiau activitatea

 • Decizia nr. 5/2013, Senatul României

  Decizia nr. 5/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-14 iunie 2013

 • Decizia nr. 6/2013, Senatul României

  Decizia nr. 6/2013 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-18 iunie 2013

 • Decizia nr. 116/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 116/2013 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii VISIONWARE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 13.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 114 din 13.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 12.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi pentru abrogarea art. II din Legea nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

 • Decizia nr. 230/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 230/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă

 • Decizia nr. 231/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 231/2013 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre puterea judecătorească, reprezentată prin Consiliul Superior al Magistraturii, şi puterea executivă, reprezentată prin Guvernul României, formulată de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 12.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 12.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din 12.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3823/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3.823/2013 pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educaţiei Naţionale privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene

 • Metodologia din 03.06.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Metodologia Proiectului Ministerului Educaţiei Naţionale privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene din 03.06.2013

 • Lista din 12.06.2013, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Târgu Mureş pentru anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 12.06.2013

 • Ordinul nr. 75/2013, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Ordinul nr. 75/2013 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru explorare şi pentru modificarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare privind concursul public de ofertă – Runda nr. 82/2013, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 41/2013

 • Hotărârea nr. 318/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 318/2013 privind modificarea şi completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 113 din 12.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 11.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 din 11.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 334/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 334/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2013 şi la Paris la 6 februarie 2013 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”

 • Amendamentul din 01.02.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2013 şi la Paris la 6 februarie 2013 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”, ratificat prin Legea nr. 224/2007, din 01.02.2013

 • Lista din 04.06.2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni din 04.06.2013

 • Ordinul nr. 3674/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3.674/2013 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Maramureş

 • Hotărârea nr. 329/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 329/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială “Băiţa” – S.A. Ştei, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 333/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 333/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Ordinul nr. 462/2013, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 462/2013 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Bacău, judeţul Bacău

 • Ordinul nr. 740/2013, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 740/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 11.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 307/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 307/2013 privind aprobarea stemelor comunelor Beriu şi Veţel, judeţul Hunedoara

 • Decizia nr. 110/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 110/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 • Decizia nr. 154/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 154/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 325/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 325/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Naţionale “Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 641/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 641/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Hotărârea nr. 22/2013, Camera Auditorilor din România

  Hotărârea nr. 22/2013 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene şi care au dobândit calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în urma testului de aptitudini organizat în data de 9 aprilie 2013

 • Lista din 11.06.2013, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Brăila care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 11.06.2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 112 din 11.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 10.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 724/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 724/2013 pentru aprobarea criteriilor de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare şi a metodologiei de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor sau neincluderea medicamentelor în Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, pe bază de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 338 din 10.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 10.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 855/2013, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 855/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 255/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de faună şi floră

 • Hotărârea nr. 297/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 297/2013 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a României la cheltuielile administrative ale Comisiei internaţionale de stabilire a faptelor

 • Decretul nr. 583/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 583/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 336 din 10.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 111 din 10.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 07.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Tomeşti, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 108 m.p., situat în cartierul Tomeşti, pentru construire spaţiu, în vederea desfăşurării unor activităţi comerciale

 • Achiziţia publică de servicii din 07.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, concesionarea unui imobil – Castel Thobias – situat în comuna Şeica Mare, proprietate publică a judeţului Sibiu

 • Achiziţia publică de servicii din 10.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Iaşi, Iaşi, judeţul Iaşi, acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2013 în domeniul culturii – respectiv cultură scrisă şi proiecte cultural-educative

 • Achiziţia publică de servicii din 10.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Ministerul pentru Societatea Informaţională, Bucureşti, Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice

 • Achiziţia publică de servicii din 07.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Strunga, sat Strunga, com. Strunga, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 2.454 m.p., domeniul public al comunei Strunga

 • Achiziţia publică de servicii din 06.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Vişina Nouă, Vişina Nouă, judeţul Olt, concesionare siloz aerian, din beton, pentru depozitare furaje şi teren aferent în suprafaţă de 1000 m.p.

 • Achiziţia publică de servicii din 07.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.06.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Gura Râului, Gura Râului, judeţul Sibiu, concesiune de bunuri proprietate publică – păşuni

 • Achiziţia publică de servicii din 07.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Stăneşti, judeţul Gorj, concesionarea unei pajişti aflate în domeniul public al Comunei Stăneşti în suprafaţă de 286 ha

 • Achiziţia publică de servicii din 07.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Schitu Goleşti, judeţul Argeş, concesionarea unui imobil “Spitalul Minier”, reprezentat de construcţii, cu suprafaţa totală desfăşurată de 917 m.p. şi teren, în suprafaţă de 6.151 m.p., în vederea realizării unei investiţii în domeniul medico-social

Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din 07.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Hotărârea nr. 341/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 341/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate şi a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

 • Instrucţiunile nr. 75/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Instrucţiunile nr. 75/2013 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor ministrului internelor şi reformei administrative nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 07.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 333 din 07.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 820/2013, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 820/2013 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei din 10 mai 2011 privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vagoanelor de marfă şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007

 • Hotărârea nr. 320/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 320/2013 privind aprobarea Planului naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, încredinţarea serviciului de interes economic general de prevenire a îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de epidemii şi pandemii, precum şi de intervenţie rapidă şi eficientă în cazul constatării unor urgenţe majore de acest tip Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie “Cantacuzino” şi suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013

 • Hotărârea nr. 335/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 335/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2013, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Ordinul nr. 407/2013, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

 • Ordinul nr. 2051/2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor

 • Hotărârea nr. 323/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2013 privind desfiinţarea Spitalului Orăşenesc Titu, judeţul Dâmboviţa

Monitorul Oficial, Partea I nr. 332 din 07.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 110 din 07.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 06.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 332/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 332/2013 pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor – 13 Iunie 2013

 • Ordinul nr. 81/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 81/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 3597/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3.597/2013 privind aprobarea criteriilor necesare desemnării reprezentanţilor instituţiilor membre, respectiv nominalizării membrilor Consiliului Naţional al Calificărilor, organ consultativ al Autorităţii Naţionale pentru Calificări

 • Criteriile din 23.04.2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Criteriile necesare desemnării reprezentanţilor instituţiilor membre, respectiv nominalizării membrilor Consiliului Naţional al Calificărilor, organ consultativ al Autorităţii Naţionale pentru Calificări din 23.04.2013

 • Decizia nr. 378/2013, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 378/2013 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 321/2008 privind alocarea şi utilizarea unor numere naţionale scurte pentru servicii armonizate la nivel european

 • Hotărârea nr. 309/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 309/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.128/2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000-km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73D”, precum şi pentru declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000-km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73D”, precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000-km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73D”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.128/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 06.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 06.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 06.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 173/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 173/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2) şi art. 74 alin. (2), (7) şi (8) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Ordinul nr. 2188/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2.188/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “A”, a imobilului “Muzeul Curţii Domneşti”, situat în cadrul Ansamblului Curţii Domneşti din str. Ştefan cel Mare nr. 6-8, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ

 • Ordinul nr. 3746/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3.746/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada februarie-martie 2013, începând cu anul şcolar 2013-2014

 • Ordinul nr. 3750/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3.750/2013 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist”, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din municipiul Târgu Jiu

 • Ordinul nr. 3751/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3.751/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal “Lumina” din municipiul Oradea

 • Ordinul nr. 3752/2013, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3.752/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal “Casa Speranţei” din municipiul Timişoara

 • Decizia nr. 172/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 172/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (2)-(5) şi art. 77 alin. (2)-(4) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 139/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 139/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4792 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 148/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 148/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 109 din 06.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 05.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 19/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 19/2013 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2013 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Hotărârea nr. 20/2013, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 20/2013 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărârea nr. 321/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 321/2013 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul privatizării

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

 • Hotărârea nr. 302/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 302/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 311/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 311/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Varianta de ocolire Ştei”, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 312/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 312/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Consolidare şi amenajare scurgere ape DN 55 km 4 + 400-71 + 100″, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 313/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 313/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Consolidare şi amenajare DN 7A km 86 + 601 – km 105+120″, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 326/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 326/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2013, pentru fondurile necesare pentru constituirea unei entităţi comerciale mixte româno-bulgare pentru exploatarea noului pod mixt (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria)

 • Hotărârea nr. 1/2013, Comisia Centrală de Rechiziţii

  Hotărârea nr. 1/2013 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile în anul 2013

 • Ordinul nr. 49/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.49/2013 pentru stabilirea coordonatelor poziţiei punctului de referinţă prevăzut la art. 2 lit. b) din Legea nr. 73/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru protecţia obiectivelor militare care fac parte din Sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 05.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 202(r3)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

 • Hotărârea nr. 29/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 29/2013 cu privire la comunicarea consultativă a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Acordul Internaţional din 2015 privind schimbările climatice: Modelarea politicii internaţionale privind clima după 2020 COM (2013) 167 final

 • Hotărârea nr. 295/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 295/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrării de intervenţii “Consolidare versant, refacere podeţ pe DN 11A km 59 + 440″, judeţul Bacău

 • Ordinul nr. 618/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 618/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

 • Ordinul nr. 268/2013, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 268/2013 privind aprobarea Listei materialelor sanitare de care beneficiază bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 325 din 05.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 169/2013, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2013 privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco

 • Decretul nr. 576/2013, Preşedintele României

  Decretul nr. 576/2013 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri necesare pentru lucrările de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco

 • Hotărârea nr. 308/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 308/2013 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 2187/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2.187/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “B”, a imobilului “Casa Iorgu Antonescu” din str. Tudor Vladimirescu nr. 24, Râmnicu Sărat, judeţul Buzău

 • Ordinul nr. 2191/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2.191/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “A”, a imobilului “Corp anexă – Gang”, situat în cadrul Ansamblului conacului Petre P. Carp din comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi

 • Ordinul nr. 2192/2013, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2.192/2013 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa valorică “A”, a imobilului “Parc”, situat în cadrul Ansamblului conacului Petre P. Carp din comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 108 din 05.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 03.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Toboliu, satul Toboliu, judeţul Bihor, obiectul concesiunii: teren cu suprafaţa de 2918 mp, în vederea amenajării unui spaţiu comercial

 • Achiziţia publică de servicii din 03.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Toboliu, Toboliu, judeţul Bihor, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 500 mp, proprietatea privată a comunei Toboliu, în vederea amenajării unui spaţiu pentru depozitat utilaje agricole

 • Achiziţia publică de servicii din 03.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Toboliu, Toboliu, judeţul Bihor, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 1475 mp, proprietatea privată a comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 04.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Verguleasa, Verguleasa, judeţul Olt, concesionarea unui imobil – apartament cu o suprafaţă utilă de 44,10 mp, din blocul amplasat în satul Dumitreşti şi a unui teren în suprafaţă de 300 mp, în partea de est a blocului

 • Achiziţia publică de servicii din 03.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Caraşova, Caraşova, judeţul Caraş-Severin, concesionarea unei suprafeţe de teren de 936 mp, pentru construirea unui complex veterinar

 • Achiziţia publică de servicii din 04.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – COMPANIA NAŢIONALĂ ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE – S.A., Agigea, judeţul Constanţa, obiectul concesiunii: două terenuri cu suprafaţa de 458 mp şi 240 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 04.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Petreşti, Petreşti, judeţul Dâmboviţa, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 830 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 05.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Dolj, Craiova, judeţul Dolj, atribuie contracte pe anul 2013, pentru activităţi nonprofit de interes general

 • Achiziţia publică de servicii din 04.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Bicazu Ardelean, Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ, obiectul concesiunii: două loturi de teren, respectiv 700 mp şi 800 mp, destinaţia acestora fiind construirea unei microhidrocentrale

 • Achiziţia publică de servicii din 04.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.06.2013 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 10,50 mp, în vederea amplasării unui atelier de reparaţii încălţăminte

Monitorul Oficial, Partea I nr. 324 din 04.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 170/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 170/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale art. 1, 2 şi 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 189/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 189/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4 şi art. 7 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Ordinul nr. 58/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.58/2013 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari

 • Instrucţiunile din 27.05.2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Instrucţiunile privind corpul instructorilor militari din 27.05.2013

 • Ordinul nr. 715/2013, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 715/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.268/2012 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2013, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 04.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 30/2013, Senatul României

  Hotărârea nr. 30/2013 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Decizia nr. 151/2013, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 151/2013 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/2011 privind înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2013, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Hotărârea nr. 293/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 293/2013 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 303/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 303/2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă “T.B.R.C.M.” – S.A., cu acţionar unic Casa Naţională de Pensii Publice

 • Ordinul nr. 608/2013, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

  Ordinul nr. 608/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Ordinul nr. 688/2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale

 • Regulamentul din 23.05.2013, Ministerul Finanţelor Publice

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale din 23.05.2013

 • Actul din 04.06.2013, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Civic Maghiar, din 04.06.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 04.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Amendamentul din 19.10.2012, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2012 şi la 19 octombrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005, din 19.10.2012

 • Hotărârea nr. 301/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 301/2013 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Metodologia din 22.05.2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Metodologia privind raportarea informaţiilor referitoare la clienţii finali de energie electrică din 22.05.2013

 • Amendamentul din 22.02.2012, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

  Amendamentul la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei în domeniul relaţiilor cinematografice din 22.02.2012

 • Hotărârea nr. 296/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 296/2013 pentru aprobarea Amendamentului, semnat la Bucureşti la data de 22 februarie 2012, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei în domeniul relaţiilor cinematografice, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1992

 • Hotărârea nr. 300/2013, Guvernul României

  Hotărârea nr. 300/2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2012 şi la 19 octombrie 2012 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Ordinul nr. 33/2013, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 33/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale şi a Metodologiei privind raportarea informaţiilor referitoare la consumatorii de energie electrică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 321 din 04.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 107 din 04.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 03.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 318 din 03.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 106 din 03.06.2013 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 03.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Coşna, Coşna, judeţul Suceava, domenii: cultură, asociaţii, culte, culte

 • Achiziţia publică de servicii din 03.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.06.2013 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Suceava, judeţul Suceava, domenii: cultură, educaţie, tineret, sport: cultură, educaţie, tineret, sport

 • Achiziţia publică de servicii din 31.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Siriu, Siriu, judeţul Buzău, obiectul concesiunii: imobilul teren proprietate privată a comunei Siriu în suprafaţă de 60 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 30.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Slătioara, satul Mogeşti, comuna Slătioara, judeţul Vâlcea, obiectul concesiunii: teren de 7.305 mp, în vederea realizării unei pensiuni

 • Achiziţia publică de servicii din 31.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Buzău, Buzău, judeţul Buzău, obiectul concesiunii: teren cu suprafaţa de 13.762 mp (teren ce a aparţinut fostei Balastiere Bentu)

 • Achiziţia publică de servicii din 31.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.05.2013 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Veţel, Veţel, judeţul Hunedoara, obiectul concesiunii: spaţiu cu destinaţia de cabinet asistent situat în imobilul “Anexă Primăria Veţel – cabinet medical” din satul Mintia

 • Achiziţia publică de servicii din 31.05.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.05.2013 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Petelea, judeţul Mureş, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 03.06.2013, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.06.2013 concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegarea gestiunii serviciilor de transport public local – Primăria Municipiului Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi, Serviciul de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Drobeta-Turnu Severin