PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea Ordinului Național Steaua României

în grad de Comandor

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările ulterioare, în semn de înaltă apreciere a contribuției deosebite în coordonarea și realizarea, cu profesionalism și consecvență, a misiunilor specifice ce revin Serviciului de Protecție și Pază,

Președintele României decretează:

Articol unic. — Se conferă Ordinul Național Steaua României în grad de Comandor, cu însemn pentru militari, domnului general Pahonțu N. Lucian-Silvan, directorul Serviciului de Protecție și Pază.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituția României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

București, 29 aprilie 2013.
Nr. 435.