4 Decembrie, 2016

Cuantumul total al veniturilor din cotizațiile membrilor asociației: 13.570 lei.