28 Iulie, 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 569 din 27.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 568 din 27.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 282/2016, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

  Ordinul nr. 282/2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva a Programului operational Competitivitate 2014-2020, actiunea 2.3.1 – apel 1 “Consolidarea si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetatenilor si întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicarii media sociale, a Open Data si Big Data – Sectiunea Big Data”

 • Ordinul nr. 857/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împadurire si crearea de suprafete împadurite”

 • Ordinul nr. 859/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 859/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru servicii de consultanta în vederea implementarii proiectelor de investitii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obtinerii de produse neagricole si a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat “Stimularea dezvoltarii regionale prin realizarea de investitii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obtinerii de produse neagricole”, aferenta Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020″

Monitorul Oficial, Partea I nr. 567 din 27.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 142 din 27.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 27.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 27.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local Caransebes, Caransebes, judetul Caras-Severin, organizeaza selectie publica de proiecte – etapa a II-a – în vederea acordarii finantarilor nerambursabile pe anul 2016, pentru activitati din domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 26.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.07.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Bogdana, Bogdana, judetul Teleorman, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 566 din 26.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 565 din 26.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 564 din 26.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 164/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 164/2016 pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia

 • Decretul nr. 709/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 709/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia

 • Legea nr. 166/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 166/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

 • Decretul nr. 711/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 711/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

 • Hotarâre nr. 506/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 506/2016 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European si al Consiliului în ceea ce priveste conditiile de utilizare a mentiunii de calitate facultative “produs montan”

 • Hotarâre nr. 513/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 513/2016 privind plata contributiei României la Fondul voluntar al NATO pentru sustinerea Armatei Nationale Afgane (ANA TF)

 • Decizia nr. 22/2016, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 22/2016 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Rotbav, judetul Brasov

 • Decizia nr. 1383/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1383/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii BLAROS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Hotarâre nr. 508/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 508/2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 convenit între Guvernul României si Banca Europeana de Investitii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 si la Bucuresti la 15 martie 2016 la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 • Amendamentul din 15.03.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentul nr. 5/2016 convenit între Guvernul României si Banca Europeana de Investitii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 si la Bucuresti la 15 martie 2016 la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii privind Proiectul de reconstructie a drumurilor afectate de inundatii, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 • Ordinul nr. 2225/2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2225/2016 privind legitimatiile de verificare fiscala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 562 din 26.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 141 din 26.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 26.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Bistrita, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, anunta sesiunea a treia de selectie a proiectelor care vor beneficia de finanatari nerambursabile, pentru activitati din domeniile: tineret si protectia mediului

 • Achizitia publica de servicii din 26.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Bistrita, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, anunta sesiunea a treia de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare pe anul 2016 pentru activitati din domeniile tineret si protectia mediului

 • Achizitia publica de servicii din 26.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Arad, cu sediul în localitatea Arad, judetul Arad, anunta proiectele de tineret care vor beneficia de finantare pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 22.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.07.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Alba Iulia, Alba Iulia, judetul Alba, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 22.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.07.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Vulturu, comuna Vulturu, judetul Vrancea, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 561 din 25.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 560 din 25.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 25.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 159/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice

 • Decretul nr. 702/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 702/2016 pentru promulgarea Legii privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 558 din 25.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 140 din 25.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 22.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.07.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Livada, Livada, judetul Satu Mare, urmeaza sa concesioneze o cladire în suprafata de 105,11 mp, proprietate publica a orasului Livada

 • Achizitia publica de servicii din 25.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.07.2016 Concesiuni – anunturi în baza Ordinului nr. 263/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Orasul Baile Herculane, anunta delegare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, traseu secundar sezonier: Zona Vicol – Strand 7 Izvoare, dus-întors

Monitorul Oficial, Partea I nr. 557 din 22.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 269/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 269/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (6) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 274/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 274/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 72 alin. (1) teza a doua si art. 341 alin. (8) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 275/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 275/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 alin. (4) si art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 249/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2016 privind aplicarea mobilitatii domnului Pelmus Pandelea din functia publica de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Externe în functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Hotarâre nr. 504/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 504/2016 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 815/2015 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

 • Hotarâre nr. 505/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 505/2016 pentru completarea art. 4 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala

 • Hotarâre nr. 503/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 503/2016 pentru modificarea si completarea Statutului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 972/2006

 • Hotarâre nr. 519/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 519/2016 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 22.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 158/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 158/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea si completarea Legii îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de îmbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Decretul nr. 701/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 701/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea si completarea Legii îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de îmbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Decizia nr. 265/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 265/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 666 alin. (2) din Codul de procedura civila în redactarea anterioara modificarii prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe

 • Decizia nr. 287/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 287/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (4), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 51 si art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Hotarâre nr. 501/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 501/2016 privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si renumirea în functie pe postul ramas vacant

 • Hotarâre nr. 502/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 502/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investitii pentru Turism “CIT” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 22.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 22.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 356/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 356/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) si ale art. 51 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Decizia nr. 363/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 363/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) si ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 382/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 382/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 196 din Codul penal

 • Ordinul nr. 143/2016, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 143/2016 pentru completarea Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si, respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 8/2011

 • Ordinul nr. 999/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 999/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0037 Dumbravita-Rotbav-Magura Codlei

 • Ordinul nr. 4421/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 4421/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.694/2015 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de învatamânt, specializarile si calificarile profesionale din cadrul unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015, începând cu anul scolar 2015-2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 22.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 139 din 22.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 22.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, judetul Cluj, anunta lista cu structurile sportive si sumele alocate, în vederea realizarii programelor “Promovarea sportului de performanta” si “Sportul pentru toti”

 • Achizitia publica de servicii din 21.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.07.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Babiciu, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 25 mp, aflat în domeniul public al comunei Babiciu, la fosta baie comunala

 • Achizitia publica de servicii din 22.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.07.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Valea Danului, judetul Arges, anunta delegarea de gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare al Comunei Valea Danului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 21.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 551 din 21.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 21.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1023/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1023/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0047 Hunedoara Timisana

 • Decizia nr. 15/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Constanta – Sectia penala si pentru cauze penale cu minori si de familie, prin Încheierea din 28 martie 2016, pronuntata în Dosarul nr. 15.388/212/2015

 • Hotarâre nr. 40/2016, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 40/2016 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care îndeplinesc cerintele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori”, aprobata prin Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 21.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 897/2016, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 897/2016 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 • Hotarâre nr. 896/2016, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 896/2016 pentru modificarea Regulamentului privind transferul si detasarea judecatorilor si procurorilor, delegarea judecatorilor, numirea judecatorilor si procurorilor în alte functii de conducere, precum si numirea judecatorilor în functia de procuror si a procurorilor în functia de judecator, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 • Decizia nr. 301/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 301/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2711 alin. (1)-(4), alin. (5) în ce priveste sintagma “si sa prevada plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, în masura în care contestatia/cererea/plângerea va fi respinsa”, alin. (6) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordinul nr. 977/2016, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 977/2016 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinta ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 138 din 21.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 21.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brasov, cu sediul în municipiul Brasov, judetul Brasov, anunta finantarea din bugetul propriu a proiectelor structurilor sportive locale (cu sediul în judetul Brasov) în cadrul programului Promovarea sportului de performanta

 • Achizitia publica de servicii din 21.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Atid, Atid, judetul Harghita, anunta concurs de proiecte organizat în cadrul Programului de sprijinire a sportului din Comuna Atid, pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 21.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Atid, Atid, judetul Harghita, acorda finantare nerambursabila, de la bugetul local Atid, pentru programele, proiectele si actiunile organizate în domeniul cultural pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 21.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Atid, Atid, judetul Harghita, anunta concurs de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care îsi desfasoara activitatea în Comuna Atid, pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 21.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Priboieni, Priboieni, judetul Arges, anunta proiectul sportiv câstigator, în vederea atribuirii contractului de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 21.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Vaslui, Vaslui, judetul Vaslui, a selectat un numar de 20 de proiecte, carora le-au fost atribuite contracte de finantare nerambursabila, dupa cum urmeaza: 5 în domeniul social, 6 în domeniul cultura si 9 în domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 20.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.07.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Rasinari, Rasinari, judetul Sibiu, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 20.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.07.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Oras Negresti, Negresti, judetul Vaslui, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 20.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.07.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Gropnita, Sat Bulbucani, judetul Iasi, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 20.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 283/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 283/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. d) teza a doua coroborate cu cele ale art. 45 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 284/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 284/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (12) lit. b) pct. (ii) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora

 • Decizia nr. 285/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 285/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) lit. c) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 243/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 243/2016 privind numirea unor membri ai Consiliului Statistic National

 • Decizia nr. 244/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 244/2016 pentru numirea doamnei Ioana Ursu în functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

 • Decizia nr. 246/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 246/2016 pentru numirea domnului Laurentiu-Danut Vlad în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

 • Decizia nr. 245/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 245/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Paraschiv Gigel din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

 • Decizia nr. 247/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 247/2016 privind desemnarea domnului Dorin Emil Mantescu, consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de presedinte al Consiliului pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat

 • Decizia nr. 248/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 248/2016 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

 • Ordinul nr. 780/2016, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 780/2016 privind aprobarea Listei standardelor române care adopta standardele europene armonizate referitoare la ascensoare

 • Ordinul nr. 446/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 446/2016 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 185/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 546 din 20.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 20.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 20.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1125/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1125/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0091 Herculian

 • Decizia nr. 268/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 268/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 255/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 255/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

 • Legea nr. 128/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 128/2016 pentru ratificarea Acordului de garantie dintre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeana de Investitii privind împrumuturile care urmeaza a fi acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tarile si teritoriile de peste mari, precum si a Acordului de gestionare arierate dintre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeana de Investitii care reglementeaza procedurile de plata si rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmeaza a fi acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific, precum si din tarile si teritoriile de peste mari, semnate de România la 1 iulie 2015 la Bucuresti

 • Decretul nr. 653/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 653/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de garantie dintre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeana de Investitii privind împrumuturile care urmeaza a fi acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific si din tarile si teritoriile de peste mari, precum si a Acordului de gestionare arierate dintre statele membre ale Uniunii Europene si Banca Europeana de Investitii care reglementeaza procedurile de plata si rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmeaza a fi acordate de catre Banca Europeana de Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific, precum si din tarile si teritoriile de peste mari, semnate de România la 1 iulie 2015 la Bucuresti

 • Acord din 01.07.2015, Act International

  Acordul de garantare între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Croatia, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Ducatul Luxemburg, Republica Ungaria, Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Banca Europeana pentru Investitii privind împrumuturile care urmeaza a fi acordate de catre Banca Europeana pentru Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific, precum si din tarile si teritoriile de peste mari din 01.07.2015

 • Acord din 01.07.2015, Act International

  Acordul de gestionare arierate între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehia, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Republica Croatia, Republica Italia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Ducatul Luxemburg, Ungaria, Republica Malta, Regatul Olandei, Republica Austria, Republica Polonia, Republica Portugalia, România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si Banca Europeana pentru Investitii care reglementeaza procedurile de plata si rambursare în cadrul Acordului de garantare privind împrumuturile care urmeaza a fi acordate de catre Banca Europeana pentru Investitii pentru proiectele de investitii din statele din Africa, Caraibe si Pacific, precum si din tarile si teritoriile de peste mari din 01.07.2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 137 din 20.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 20.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Lupeni, Lupeni, judetul Hunedoara, organizeaza selectie publica pentru finantarea proiectelor de interes general în anul 2016 pentru sectiunea “TINERET”

 • Achizitia publica de servicii din 20.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – D.G.A.S.P.C. Harghita, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, anunta Lista proiectelor câstigatoare în cadrul Programului anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judetul Harghita, în anul 2016 – sesiunea a II-a

 • Achizitia publica de servicii din 20.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Poienarii Burchii, Poienarii Burchii, judetul Prahova, atribuie contracte de finantare pentru activitati sportive si culturale

 • Achizitia publica de servicii din 20.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.07.2016 Anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Consiliul Local Alimpesti, Alimpesti, judetul Gorj, anunta delegare a serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Alimpesti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 19.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 156/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 156/2016 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

 • Decretul nr. 698/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 698/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor

 • Decretul nr. 704/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 704/2016 privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Comandor

 • Decizia nr. 257/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 257/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 346 alin. (3) lit. b) si ale art. 2151 alin. (8) cu referire la art. 207 alin. (7) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 39/2016, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 39/2016 pentru completarea Hotarârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

 • Ordinul nr. 852/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 852/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat microîntreprinderilor si întreprinderilor mici din spatiul rural pentru înfiintarea si dezvoltarea activitatilor economice neagricole”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 542 din 19.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 541 din 19.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 126/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 126/2016 pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României si Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa si Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015

 • Decretul nr. 651/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 651/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris dintre Guvernul României si Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa si Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles la 2 decembrie 2015

 • Acord din 02.12.2015, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Acordul suplimentar la Protocolul de la Paris între Guvernul României si Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa si Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare din 02.12.2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 19.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 152/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 152/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 • Decretul nr. 680/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 680/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 • Legea nr. 153/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 153/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 • Decretul nr. 681/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 681/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 • Legea nr. 154/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 154/2016 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara

 • Decretul nr. 696/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 696/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara

 • Decretul nr. 700/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 700/2016 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aprobarii Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind constructia de locuinte pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2016 si la Paris la 22 ianuarie 2016

 • Ordinul nr. 851/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 851/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 2.112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor asociate conservarii patrimoniului si pentru mentinerea traditiilor si mostenirii spirituale”

 • Ordinul nr. 996/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 996/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor si ROSCI0036 Cheile Vârghisului

 • Circulara nr. 15/2016, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 15/2016 privind rata dobânzii platite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 136 din 19.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 19.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Oras Pecica, Pecica, judetul Arad, în urma rectificarii de buget din data de 07.07.2016 anunta finantarea suplimentara a serviciilor religioase, cu suma de 122.500 lei, respectiv alte domenii în afara proiectelor, cu suma de 33.500 lei

 • Achizitia publica de servicii din 19.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Vlahita, Vlahita, judetul Harghita, invita asociatiile si fundatiile constituite conform legii sa depuna oferta în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pentru domeniile: cultura, sport, activitati sociale, activitati de dezvoltare si alte actiuni generale economice

 • Achizitia publica de servicii din 18.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.07.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria comunei Sadova, cu sediul în comuna Sadova, jud. Dolj, anunta concesionarea unor suprafete

Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 18.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 538 din 18.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 18.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 121/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 121/2016 privind aprobarea încetarii valabilitatii, prin denuntare, a Conventiei din 5 iulie 1890, semnata la Bruxelles, privind înfiintarea unei Uniuni Internationale pentru publicarea tarifelor vamale, precum si a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifica Conventia privind înfiintarea Uniunii Internationale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890

 • Decretul nr. 638/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 638/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea încetarii valabilitatii, prin denuntare, a Conventiei din 5 iulie 1890, semnata la Bruxelles, privind înfiintarea unei Uniuni Internationale pentru publicarea tarifelor vamale, precum si a Protocolului de la Bruxelles din 16 decembrie 1949, prin care se modifica Conventia privind înfiintarea Uniunii Internationale pentru publicarea tarifelor vamale din 5 iulie 1890

 • Decizia nr. 291/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 291/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 122 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Decizia nr. 311/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 311/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 319 alin. 2 teza a doua din Codul de procedura civila din 1865

 • Decizia nr. 354/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 354/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) si ale art. 101 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Ordinul nr. 797/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 797/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului de importanţă comunitară ROSCI0101 Larion şi al ariei naturale protejate de interes naţional 2.222 Crovul de la Larion

 • Decizia nr. 1357/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1357/2016 privind sanctionarea cu amenda si interzicerea dreptului de a ocupa functii care necesita aprobarea Autoritatii de Supraveghere Financiara a domnului Vezzi Adriano – persoana semnificativa/presedinte al Consiliului de supraveghere la Societatea “Forte Asigurari Reasigurari” – S.A.

 • Decizia nr. 3593/2015, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3.593/2015 privind examinarea recursului declarat de reclamanta S.C. “Turism Covasna” – S.A. împotriva Sentintei civile nr. 24/F din 26 februarie 2015 a Curtii de Apel Brasov – Sectia contencios administrativ si fiscal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 18.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 135 din 18.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 15.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.07.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Musatesti, sat Vâlsanesti, Musatesti, judetul Arges, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 14.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.07.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – UAT Comuna Turcoaia, Turcoaia, judetul Tulcea, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 15.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.07.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Leresti, Leresti, judetul Arges, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 15.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 534 din 15.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 533 din 15.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 406/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 406/2016 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A., în domeniul public al orasului Teius si în administrarea Consiliului Local al Orasului Teius, judetul Alba

 • Hotarâre nr. 481/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 481/2016 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Apararii Nationale din România si Ministerul Apararii din Republica Italiana privind cooperarea în domeniul apararii, semnat la Amsterdam la 5 februarie 2016

 • Memorandumul din 05.02.2016, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Memorandumul de întelegere între Ministerul Apararii Nationale din România si Ministerul Apararii din Republica Italiana privind cooperarea în domeniul apararii din 05.02.2016

 • Ordinul nr. 834/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 834/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 2.373/2015 privind aprobarea Manualului de procedura pentru evaluarea si selectia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte aferente masurii 1 “Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare” din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala

 • Ordinul nr. 2048/2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2048/2016 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) “Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 532 din 15.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 307/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 307/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) pct. 67, art. 111 alin. (6) si art. 112 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

 • Decizia nr. 397/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 397/2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, în interpretarea data prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penala, si ale art. 16 alin. (1) lit. g) teza finala din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 979/2016, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 979/2016 pentru modificarea Metodologiei privind initierea, programarea, achizitia, elaborarea, avizarea, aprobarea si valorificarea reglementarilor tehnice si a rezultatelor activitatilor specifice în constructii, amenajarea teritoriului, urbanism si habitat, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 542/2003

 • Ordinul nr. 1073/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1073/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0061 Defileul Crisului Negru

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 134 din 15.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 15.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Sântimbru, cu sediul în comuna Sântimbru, jud. Harghita, acorda finantari nerambursabile, pe baza de selectie pentru proiecte ale ONG-urilor locale din domeniul cultural si sport pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 15.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Sântimbru, cu sediul în comuna Sântimbru, jud. Harghita, acorda finantare nerambursabila pentru programe de tineret si programe privind traditiile

 • Achizitia publica de servicii din 15.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.07.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Deda, Deda, judetul Mures, urmeaza sa concesioneze un teren intravilan al satului Bistra-Muresului, comuna Deda, în suprafata de 0,5137 ha, pentru realizarea unei fabrici procesare, sortare, colectare si comercializare de fructe de padure si arbusti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 14.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 14.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1016/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1016/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0159 Padurea Homita

 • Decretul nr. 662/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 662/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2014

 • Legea nr. 137/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 137/2016 pentru aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 14.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 140/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 140/2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

 • Decretul nr. 668/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 668/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 277 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

 • Legea nr. 141/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2016 pentru modificarea si completarea art. 63 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

 • Decretul nr. 669/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 669/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 63 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 313/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 313/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1), art. 7-9, art. 10 lit. g), art. 11, art. 12 alin. (2), art. 13 alin. (2), art. 161 alin. (1) si (2), art. 30 alin. (2), art. 32 lit. c), d), f)-h) si j), art. 33 lit. f) si art. 37 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara, precum si a celor ale art. 50 lit. b) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotarâre nr. 489/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 489/2016 privind modificarea anexei nr. 12 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor – Regia Nationala a Padurilor – Romsilva

 • Hotarâre nr. 490/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 490/2016 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române” pentru Administratia Bazinala de Apa Prut-Bârlad, institutie publica aflata în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor

 • Ordinul nr. 82/2016, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. M.82/2016 pentru publicarea fara plata, în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Întelegerii privind prelungirea valabilitatii Acordului dintre Ministerul Apararii Nationale din România si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind asistenta medicala pentru membrii fortelor armate si dependentii lor, semnata la Washington la 14 si 17 martie 2016

 • Întelegerea din 17.03.2016, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Întelegerea privind prelungirea valabilitatii Acordului dintre Ministerul Apararii Nationale din România si Departamentul Apararii al Statelor Unite ale Americii privind asistenta medicala pentru membrii fortelor armate si dependentii lor din 17.03.2016

 • Ordinul nr. 1058/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1058/2016 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice

 • Ordinul nr. 1070/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1070/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanta comunitara ROSCI0394 Somesul Mic

 • Ordinul nr. 439/2016, Consiliul Concurentei

  Ordinul nr. 439/2016 pentru punerea în aplicare a Instructiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice

 • Instructiunile din 21.06.2016, Consiliul Concurentei

  Instructiunile cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice din 21.06.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 528 din 14.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 142/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2016 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decretul nr. 670/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 670/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Legea nr. 143/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 143/2016 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate si sanctionarea institutiilor de învatamânt care scolarizeaza fara autorizare

 • Decretul nr. 671/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 671/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate si sanctionarea institutiilor de învatamânt care scolarizeaza fara autorizare

 • Legea nr. 144/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 144/2016 pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 • Decretul nr. 672/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 672/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 • Legea nr. 145/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 145/2016 privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua functionarului public

 • Decretul nr. 673/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 673/2016 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 23 iunie Ziua functionarului public

 • Decizia nr. 253/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 253/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 alin. (4), art. 375 alin. (3) si art. 377 alin. (1), (2) si (3) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 381/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 381/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 223 alin. (1) lit. d) raportat la art. 215 alin. (7) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 474/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 474/2016 privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 475/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 475/2016 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligatiei vizei pentru titularii de pasapoarte de serviciu, semnat la Baku la 10 martie 2016

 • Acord din 10.03.2016, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la eliminarea obligativitatii vizei pentru titularii de pasapoarte de serviciu din 10.03.2016

 • Hotarâre nr. 476/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 476/2016 privind modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe lânga judecatorii

 • Hotarâre nr. 477/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 477/2016 privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea la Bucuresti, în perioada 23-28 octombrie 2016, a Conferintei Internationale a Asociatiei Institutiilor Corectionale si Penitenciare (I.C.P.A.)

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 133 din 14.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 14.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Zalau, Zalau, judetul Salaj, acorda finantari nerambursabile pentru “Promovarea sportului de performanta în anul competitional 2016-2017″, pentru ramurile sportive volei si fotbal

 • Achizitia publica de servicii din 14.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 31.05.2016-13.07.2016

 • Achizitia publica de servicii din 14.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 27.05.2016-13.07.2016

 • Achizitia publica de servicii din 14.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Rosiorii de Vede, anunta proiectele sportive câstigatoare, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 13.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 380/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 380/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3), art. 76 si art. 346 alin. (7) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 466/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 466/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala pentru anul 2016

 • Hotarâre nr. 484/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 484/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al judetului Vaslui

 • Ordinul nr. 210/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 210/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0139 Padurea Breana-Roscani si al ariei naturale protejate Padurea Breana-Roscani, cod 2.404

 • Hotarâre nr. 712/2016, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 712/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 • Hotarâre nr. 713/2016, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 713/2016 pentru completarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007

 • Hotarâre nr. 24/2016, Consiliul de Mediere

  Hotarârea nr. 24/2016 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotarârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Rectificarea din 13.07.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotarârea Guvernului nr. 335/2016, din 13.07.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 526 din 13.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 711/2016, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 711/2016 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 • Legea nr. 135/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 135/2016 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

 • Decretul nr. 660/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 660/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014

 • Hotarâre nr. 96/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 96/2016 privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispozitii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evolutia realitatilor pietei COM (2016) 287 final

 • Hotarâre nr. 98/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 98/2016 privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele si standardele de siguranta pentru navele de pasageri COM (2016) 369 final

 • Hotarâre nr. 99/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 99/2016 pentru propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind un sistem de inspectii pentru operarea în conditii de siguranta a navelor de tip ro-ro ferry si a navelor de pasageri de mare viteza care desfasoara servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind controlul statului portului si de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului COM (2016) 371 final

 • Hotarâre nr. 100/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 100/2016 privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care calatoresc la bordul navelor de pasageri care opereaza în porturile de destinatie sau de plecare din statele membre ale Comunitatii si a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind formalitatile de raportare aplicabile navelor la sosirea în si/sau la plecarea din porturile statelor membre COM (2016) 370 final

 • Hotarâre nr. 479/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 479/2016 privind aprobarea programului de interes national “Cresterea calitatii vietii persoanelor vârstnice din caminele pentru persoane vârstnice”

 • Programul din 06.07.2016, Guvernul României

  Programul de interes national “Cresterea calitatii vietii persoanelor vârstnice din caminele pentru persoane vârstnice” din 06.07.2016

 • Hotarâre nr. 485/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 485/2016 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 710/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a aparatelor de cântarit cu functionare neautomata

 • Hotarâre nr. 483/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 483/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Nationala “Posta Româna” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala

 • Hotarâre nr. 486/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 486/2016 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 711/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a mijloacelor de masurare

 • Hotarâre nr. 492/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 492/2016 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si transmiterea lor în administrarea Agentiei Zonei Montane

 • Hotarâre nr. 494/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 494/2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protectie si Paza

 • Hotarâre nr. 495/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 495/2016 privind plata unei contributii financiare voluntare a României pentru cofinantarea lucrarilor de refacere si de dotare a cladirii scolii generale din localitatea Susnjevica, Republica Croatia, si înfiintarea în cadrul acesteia a unui Centru multifunctional destinat pastrarii si promovarii dialectului, culturii si traditiilor istroromâne

 • Ordinul nr. 1056/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

 • Ordinul nr. 4435/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 1056/4435/2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

 • Normele din 05.07.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal din 05.07.2016

 • Decizia nr. 1321/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1321/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii DINAMIC AS – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1322/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1322/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii LEUMI BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 13.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 946/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 946/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0141 Subcarpatii Vrancei

 • Ordinul nr. 438/2016, Consiliul Concurentei

  Ordinul nr. 438/2016 pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei

 • Hotarâre nr. 20/2016, Curtea Constitutionala

  Hotarârea nr. 20/2016 pentru alegerea presedintelui Curtii Constitutionale

 • Instructiunile din 21.06.2016, Consiliul Concurentei

  Instructiunile privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurentei din 21.06.2016

 • Decizia nr. 11/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2016 privind examinarea recursurilor în interesul legii declarate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bucuresti si de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie referitor la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, în sensul de a se stabili întelesul unitar al sintagmei “finalitate diferita”, respectiv a se determina modalitatea de stabilire a taxei judiciare de timbru în cadrul actiunilor având ca obiect pretentii banesti, constând atât în contravaloarea debitului principal, cât si a dobânzilor sau penalitatilor de întârziere aferente, dupa caz, acestui debit

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 132 din 13.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 12.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 12.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 12.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 125/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 125/2016 privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenta si solidaritate mondiala, creat prin Rezolutia (89)14, adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a carui continuare a fost confirmata prin Rezolutia (93)51, adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993

 • Rezolutia nr. 89/1989, Consiliul Europei

  Rezolutia (89)14 de instituire a unui Centru european pentru interdependenta si solidaritate mondiala, adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei în 16 noiembrie 1989, în cadrul celei de-a 85-a întâlniri a delegatilor ministrilor din 16.11.1989

 • Rezolutia nr. 93/1993, Consiliul Europei

  Rezolutia (93)51 privind confirmarea continuarii Centrului european pentru interdependenta si solidaritate mondiala, adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei în 21 octombrie 1993, în cadrul celei de-a 500-a întâlniri a delegatilor ministrilor din 21.10.1993

 • Decretul nr. 650/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 650/2016 pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Centrul european pentru interdependenta si solidaritate mondiala, creat prin Rezolutia (89)14, adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a carui continuare a fost confirmata prin Rezolutia (93)51, adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993

 • Hotarâre nr. 473/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 473/2016 privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2015

 • Hotarâre nr. 480/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 480/2016 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.294/2004

 • Hotarâre nr. 491/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 491/2016 privind modificarea anexei nr. 15 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 830/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 830/422/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

 • Ordinul nr. 422/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 830/422/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 12.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 520 din 11.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 124/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 124/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2016 privind unele masuri financiare în vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare

 • Decretul nr. 649/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 649/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2016 privind unele masuri financiare în vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare

 • Legea nr. 127/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 127/2016 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociatia Internationala a Securitatii Sociale (ISSA) si completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 • Decretul nr. 652/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 652/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea platii cotizatiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociatia Internationala a Securitatii Sociale (ISSA) si completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 • Ordinul nr. 842/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 842/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 117/2016 pentru aprobarea Manualului de procedura privind achizitiile publice de servicii de consiliere finantate prin Masura 2 “Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei si servicii de înlocuire în cadrul fermei”, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala

 • Ordinul nr. 1015/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1015/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanta comunitara ROSCI0356 Poienile de la Sard

 • Ordinul nr. 2186/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2186/2016 privind declasarea din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica B, a imobilului Casa, situat în strada Berechet nr. 10A, sectorul 2, Bucuresti

 • Hotarâre nr. 38/2016, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 38/2016 pentru aprobarea contractarii plafonului de emitere a unei scrisori de garantie bancara de la ING BANK, în favoarea Directiei de Taxe si Impozite Locale Sector 5

 • Decizia nr. 1290/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1290/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii TRIUMF INSURANCE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Hotarâre nr. 470/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 470/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea BAITA – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

 • Hotarâre nr. 471/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 471/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea UZINA MECANICA ORASTIE – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

 • Hotarâre nr. 472/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 472/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea IOR – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

 • Ordinul nr. 4294/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 4294/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 3.892/2016 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 11.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 131 din 11.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 11.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Zalau, Zalau, judetul Salaj, acorda finantare pentru 5 contracte în cadrul programului “Sportul pentru toti”, pentru anul competitional 2016 si anunta o noua etapa de selectie de proiecte/programe sportive, în perioada 16-17.08.2016

 • Achizitia publica de servicii din 11.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Bacau, Bacau, judetul Bacau, anunta proiectele culturale, sociale si sportive câstigatoare, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 08.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 493/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 493/2016 privind plata unei contributii voluntare a României la Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul combaterii dispozitivelor explozive improvizate si eliminarea munitiei neexplodate

 • Hotarâre nr. 482/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 482/2016 privind înscrierea imobilului “Crucea comemorativa a eroilor români din Primul Razboi Mondial” de pe Masivul Caraiman în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apararii Nationale, si actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizia nr. 405/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 405/2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal si ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 • Hotarâre nr. 468/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 468/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale produse de inundatii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 08.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 130 din 08.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 08.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Tartasesti, cu sediul în sat Tartasesti, comuna Tartasesti, judetul Dâmbovita, acorda finantari nerambursabile, pe baza de selectie pentru proiecte ale O.N.G.-urilor locale din domeniul sport pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 08.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Tartasesti, comuna Tartasesti, judetul Dâmbovita, atribuie contracte de finantare nerambursabila pentru domeniul sport, pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 08.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, anunta atribuirea contractelor de finantare nerambursabila, conform bugetului general al Comunei Valu lui Traian pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 07.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.07.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul local Borsec, cu sediul în orasul Borsec, judetul Harghita, urmeaza sa concesioneze un numar de 18 loturi de teren, în vederea construirii de pensiuni cu o capacitate de minimum 5 (cinci) camere

 • Achizitia publica de servicii din 07.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.07.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Sisesti, sat Sisesti, judetul Maramures, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 22,5 mp, situat în cladirea Dispensarului Uman din satul Surdesti, în vederea realizarii unui cabinet de stomatologie – radiologie

 • Achizitia publica de servicii din 07.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.07.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Malureni, Malureni, judetul Arges, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 07.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 463/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 463/2016 privind organizarea, functionarea si atributiile Secretariatului General al Guvernului

 • Hotarâre nr. 464/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 464/2016 privind atributiile, organizarea si functionarea Cancelariei Prim-Ministrului

 • Hotarâre nr. 465/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 465/2016 privind înfiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Departamentului CENTENAR

 • Hotarâre nr. 467/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 467/2016 pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorica si atributiile Inspectoratului General pentru Imigrari

 • Decizia nr. 231/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2016 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Sorin Laurentiu Moise a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 232/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 232/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Cosmin-George Dinescu a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 233/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2016 pentru numirea doamnei Monica Emanuela Althamer în functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

 • Decizia nr. 234/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 234/2016 pentru numirea domnului Radu Mihaiu în functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 235/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 235/2016 privind eliberarea doamnei Mihaela Ungureanu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati

 • Decizia nr. 236/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 236/2016 privind numirea domnului Mihai Tomescu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati

 • Decizia nr. 237/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 237/2016 privind numirea domnului Preda Nedelcu în functia de membru în Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

 • Decizia nr. 238/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 238/2016 privind numirea domnului Dorel Fronea în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Ordinul nr. 948/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 948/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0060 Dealurile Agighiolului si al ariei naturale protejate Agighiol-Nucarilor, cod 2.771

 • Lista nr. 12/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Lista partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor români apartinând minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale – turul II, desfasurata conform Hotarârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016, din 07.07.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 07.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 665/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 665/2016 privind rechemarea unui ambasador

 • Decretul nr. 666/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 666/2016 pentru revocarea din functie si numirea unor membri ai Guvernului României

 • Decretul nr. 667/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 667/2016 privind desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 • Decizia nr. 241/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 241/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) si art. 10 alin. (2)-(7) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 263/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 263/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 425 alin. (1) din Codul civil

 • Decizia nr. 292/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 292/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) si art. 101 alin. (2) si (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Decizia nr. 327/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 327/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Ordinul nr. 440/2016, Consiliul Concurentei

  Ordinul nr. 440/2016 privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de constatare si sanctionare a practicilor de concurenta neloiala, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 561/2014

 • Regulamentul din 21.06.2016, Consiliul Concurentei

  Regulamentul pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de constatare si sanctionare a practicilor de concurenta neloiala, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 561/2014, din 21.06.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 513 din 07.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 07.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 511 din 07.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 129 din 07.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 07.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Flamânzi, judetul Botosani, acorda finantare nerambursabila de la bugetul Consiliului Local Flamânzi pentru activitatile sportive si culturale din orasul Flamânzi, în anul fiscal 2016

 • Achizitia publica de servicii din 07.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Judetul Salaj, Zalau, judetul Salaj, anunta proiectele declarate câstigatoare în cadrul celei de-a doua sesiuni de selectie în domeniul asigurare si asistenta sociala, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

Monitorul Oficial, Partea I nr. 509 din 06.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 508 din 06.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 264/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 264/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul sau si, în special, cele ale art. 45 alin. (1) lit. d) teza întâi si alin. (2) din aceasta, precum si cele ale art. 200 alin. (3) si (4) din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 266/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 266/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 444 alin. (1) teza finala din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 267/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 267/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 282/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 282/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II art. 6 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011

 • Ordinul nr. 693/2016, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 693/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazute în cadrul Programului national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii

 • Ordinul nr. 837/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 837/2016 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea inspectiilor fitosanitare din domeniul protectiei plantelor si carantinei fitosanitare si pentru controlul comercializarii si utilizarii produselor de protectie a plantelor

 • Ordinul nr. 839/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 839/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 703/2013 privind aprobarea conditiilor în care se vor încheia conventiile dintre institutiile financiare bancare si nebancare si Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, în vederea finantarii de catre acestea a activitatilor curente ale beneficiarilor platilor derulate prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, în baza adeverintelor eliberate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

 • Ordinul nr. 4420/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 4420/2016 privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti în management educational, seria a 10-a

 • Hotarâre nr. 6/2016, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti – UNEJ

  Hotarârea nr. 6/2016 pentru revocarea Hotarârii Congresului Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 1/2016 privind modificarea si completarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc, aprobat prin Hotarârea Congresului Extraordinar al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti nr. 19/2010

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 06.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 506 din 06.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 92/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 92/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce priveste utilizarea sistemului de intrare/iesire COM (2016) 196 final

 • Hotarâre nr. 94/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 94/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) COM (2016) 273 final

 • Hotarâre nr. 95/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 95/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontaliera de colete COM (2016) 285 final

 • Hotarâre nr. 97/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 97/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind prevenirea geoblocarii si a altor forme de discriminare bazate pe cetatenia sau nationalitatea, domiciliul sau sediul clientilor pe piata interna si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.006/2004 si a Directivei 2009/22/CE COM (2016) 289 final

 • Hotarâre nr. 101/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 101/2016 privind Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind implementarea Codului de bune practici al statisticilor europene si coordonarea în cadrul Sistemului Statistic European COM (2016) 114 final

 • Hotarâre nr. 106/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 106/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene privind pozitia Consiliului în ceea ce priveste adoptarea unei directive a Parlamentului European si a Consiliului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente în scopul prevenirii, identificarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si la libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului COM (2016) 213 final

 • Hotarâre nr. 107/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 107/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European în conformitate cu art. 294 alin. (6) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene privind pozitia Consiliului în ceea ce priveste adoptarea unui regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Regulament general privind protectia datelor) si de abrogare a Directivei 95/46/CE COM (2016) 214 final

 • Hotarâre nr. 108/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 108/2016 privind Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul pentru 2016 – Un nou instrument pentru furnizarea de ajutor de urgenta pe teritoriul Uniunii COM (2016) 152 final

 • Hotarâre nr. 109/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 109/2016 privind Propunerea de Raport al Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind formulele pentru copiii de vârsta mica COM (2016) 169 final

 • Ordinul nr. 403/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 403/942/1056/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale “Sere si Pepiniere C.F.R.” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 942/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 403/942/1056/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale “Sere si Pepiniere C.F.R.” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 1056/2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 403/942/1056/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale “Sere si Pepiniere C.F.R.” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 887/2016, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 887/2016 privind încetarea valabilitatii titlului de parc industrial acordat Societatii “Brasov Logistic Park” – S.A.

 • Lista din 06.07.2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Lista asociatiilor si fundatiilor carora li s-au acordat subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala din 06.07.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 05.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 642/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 642/2016 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 643/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 643/2016 privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

 • Decizia nr. 222/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 222/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 227/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 227/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2711 alin. (2) si alin. (5) în ce priveste sintagma “si sa prevada plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, în masura în care contestatia/cererea/plângerea va fi respinsa” din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 232/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 232/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 10/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov cu privire la interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 27 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata (Ordonanta Guvernului nr. 137/2000), în sensul stabilirii instantei competente material sa solutioneze litigiile având ca obiect repararea prejudiciului creat prin discriminare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 504 din 05.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 05.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 05.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din 05.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 05.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 05.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 93/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 93/2016 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei tarilor terte ai caror resortisanti trebuie sa detina viza pentru trecerea frontierelor externe si a listei tarilor terte ai caror resortisanti sunt exonerati de aceasta obligatie (Revizuirea mecanismului de suspendare) COM(2016) 290 final

 • Ordinul nr. 916/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 128 din 05.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 04.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 278/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 278/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 279/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 279/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) si art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 281/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 281/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionisti si între acestia si autoritati contractante

 • Decizia nr. 12/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 12/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Târgu Mures Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie în Dosarul nr. 1.804/308/2014 privind pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 1.391 alin. (1) si art. 1.371 alin. (1) din Codul civil, în contextul solutionarii actiunii civile în procesul penal

 • Ordinul nr. 404/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 404/930/1053/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale “Informatica Feroviara” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 930/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 404/930/1053/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale “Informatica Feroviara” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Ordinul nr. 1053/2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 404/930/1053/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale “Informatica Feroviara” – S.A., filiala Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 497 din 04.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 944/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 944/2016 privind aprobarea Planului de management si al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0057 Dealul Istrita

 • Ordinul nr. 864/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 864/2016 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 809/2012 privind aprobarea normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilitati în lei si în valuta si alocarea prin bugetul de stat a sumelor obtinute din scoaterea la licitatie, prin platforma comuna, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, pentru finantarea proiectelor de investitii care au ca scop reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

 • Ordinul nr. 835/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 835/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 116/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comitetului de selectie si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurii 1 “Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare” din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR)

 • Regulamentul din 17.06.2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de selectie si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurii 1 “Actiuni pentru transferul de cunostinte si actiuni de informare” din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR) – Versiunea 02 -, din 17.06.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 04.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 127 din 04.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 04.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relatii Interetnice, Bucuresti, atribuie contracte de finantare în vederea desfasurarii unor proiecte interetnice, de promovare a identitatii culturale, lingvistice, religioase si a drepturilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale, precum si de combatere a intolerantei în luna august 2016

 • Achizitia publica de servicii din 01.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.07.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Serbanesti, Serbanesti, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 38 mp si teren aferent în suprafata de 120 mp situat în intravilanul comunei, în scop comercial, productie si servicii

 • Achizitia publica de servicii din 01.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.07.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Bors, cu sediul în loc. Bors, judetul Bihor, urmeaza sa concesioneze luciu de apa în suprafata de 7,7500 ha si terenul aferent în suprafata de 1,2900 ha

Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 01.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 230/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2016 privind numirea doamnei Maria-Elena Georgescu în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 • Decretul nr. 641/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 641/2016 pentru numirea în functie a unui consilier prezidential

 • Decretul nr. 640/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 640/2016 pentru numirea în functie a unui consilier prezidential

 • Hotarâre nr. 105/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 105/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Posibilitati de reformare a sistemului european comun de azil si de îmbunatatire a cailor legale de migratie – COM (2016)197

 • Hotarâre nr. 104/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 104/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul si a deschide calea catre o uniune a securitatii efectiva si autentica – COM (2016) 230 final

 • Hotarâre nr. 103/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 103/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Stadiul actual si posibile cai de urmat în ceea ce priveste situatia de nereciprocitate cu anumite tari terte în domeniul politicii vizelor COM (2016) 221 final

 • Hotarâre nr. 102/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 102/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Sisteme de informatii mai puternice si mai inteligente în materie de frontiere si securitate – COM (2016) 205 final

 • Hotarâre nr. 91/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 91/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/iesire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare si de iesire si a datelor referitoare la refuzul intrarii în ceea ce îi priveste pe resortisantii tarilor terte care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a conditiilor de acces la EES în scopul asigurarii respectarii legii si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 si a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 – COM (2016) 194 final

 • Hotarâre nr. 87/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 87/2016 privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveste comunicarea, de catre anumite întreprinderi si sucursale, de informatii privind impozitul pe profit – COM (2016) 198 final

 • Decizia nr. 239/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 239/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 76 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor

 • Decizia nr. 243/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 243/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 277/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 277/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Monitorul Oficial, Partea I nr. 494 din 01.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 493 din 01.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 2/2016, Banca Nationala a României – BNR

  Hotarârea nr. 2/2016 privind radierea Societatii GOLDFIN IFN – S.A. din Registrul general si, implicit, interzicerea desfasurarii activitatii de creditare

 • Decizia nr. 5/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2016 privind examinarea Sesizarii nr. 16.504/3.010/III-5/2015 din data de 23 februarie 2016 a procurorului general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie vizând interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, în ipoteza inculpatilor minori sanctionati prin aplicarea unor masuri educative conform noului Cod penal

 • Ordinul nr. 771/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 771/378/2016 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

 • Ordinul nr. 378/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 771/378/2016 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

 • Regulamentul din 29.06.2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Regulamentul-cadru de organizare si functionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 alin. (3)-(6) din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017 – pentru asistenta medicala primara din 29.06.2016

 • Regulamentul din 29.06.2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Regulamentul-cadru de organizare si functionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) si (4) si art. 40 alin. (2) si (3) din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017 – pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice si pentru specialitatea recuperare, medicina fizica si balneologie din 29.06.2016

 • Regulamentul din 29.06.2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Regulamentul-cadru de organizare si functionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 72 alin. (2) si (3) din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice din 29.06.2016

 • Regulamentul din 29.06.2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Regulamentul-cadru de organizare si functionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) si (4) din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017 – pentru asistenta medicala spitaliceasca din 29.06.2016

 • Ordinul nr. 772/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 772/379/2016 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atributiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

 • Ordinul nr. 379/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 772/379/2016 privind aprobarea criteriilor ce stau la baza îndeplinirii atributiilor comisiilor constituite în baza prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

 • Criteriile din 29.06.2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atributiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 1 alin. (3)-(6) din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017 – pentru asistenta medicala primara din 29.06.2016

 • Criteriile din 29.06.2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atributiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) si (4) si art. 40 alin. (2) si (3) din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017 – pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice si pentru specialitatea clinica recuperare, medicina fizica si balneologie din 29.06.2016

 • Criteriile din 29.06.2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atributiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 72 alin. (2) si (3) din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017 – pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice din 29.06.2016

 • Criteriile din 29.06.2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Criteriile ce stau la baza îndeplinirii atributiilor comisiei constituite în baza prevederilor art. 87 alin. (3) si (4) din anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017 – pentru asistenta medicala spitaliceasca din 29.06.2016

 • Ordinul nr. 3855/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 3855/2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini în unitatile de învatamânt preuniversitar/institutiile de învatamânt superior de stat si particular acreditate, în anul scolar/universitar 2016-2017

 • Metodologia din 26.05.2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Metodologia de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini în unitatile de învatamânt preuniversitar/institutiile de învatamânt superior de stat si particular acreditate, în anul scolar/universitar 2016-2017, din 26.05.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 126 din 01.07.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 01.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc, judetul Harghita, anunta proiectele depuse de structurile sportive care au obtinut finantare pe anul 2016 (luna iunie)

 • Achizitia publica de servicii din 01.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.07.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, judetul Cluj, publica Raportul cu privire la contractele de finantare nerambursabile încheiate în anul fiscal 2015

 • Achizitia publica de servicii din 30.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 30.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Gogosu, Gogosu, judetul Mehedinti, urmeaza sa concesioneze: WC – C24, în suprafata de 32 mp, Cantina – C25 în suprafata desfasurata 1815 mp, Magazie C26 în suprafata de 318 mp si Cantina – C27 în suprafata de 516 mp


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›