29 Iulie, 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 28.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 28.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 28.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 270/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 270/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) şi (4) din aceeaşi ordonanţă

 • Ordinul nr. 60/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 60/2014 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2014

 • Hotărârea nr. 607/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 607/2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului I – studii universitare de licenţă

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 139 din 28.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 25.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 606/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 606/2014 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal

 • Ordinul nr. 1336/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1336/2014 privind publicarea Programului de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru anii 2014-2017, semnat la Ierusalim la 22 iunie 2014

 • Programul din 22.06.2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Programul de colaborare culturală, educaţională şi ştiinţifică între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru anii 2014-2017, din 22.06.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 25.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 105/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 105/761//2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”

 • Decizia nr. 206/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 206/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 24 alin. (2)-(4) şi ale art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordinul nr. 761/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 105/761//2014 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 551 din 25.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 533/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 533/2014 privind aprobarea stemei comunei Acăţari, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 534/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 534/2014 privind aprobarea stemei oraşului Însurăţei, judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 576/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 576/2014 privind aprobarea stemei comunei Stejari, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 577/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 577/2014 privind aprobarea stemei comunei 1 Decembrie, judeţul Ilfov

 • Ordinul nr. 178/2014, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Ordinul nr. 178/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare – Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului

 • Memorandumul din 30.05.2014, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor

  Memorandumul de înţelegere între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare – Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului 30.05.2014

 • Ordinul nr. 719/2014, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

  Ordinul nr. 719/2014 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor din unitatea administrativ-teritorială Poiana Vadului, judeţul Alba

 • Ordinul nr. 1197/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1197/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei – Codul I.S.M.), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.353(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013

 • Ordinul nr. 1210/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1210/2014 pentru modificarea anexei nr. 3a) la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 849/2004 privind aprobarea modelelor de cereri de autorizare pentru activitatea de clasificare a carcaselor, a modelelor formularelor-tip pentru atestatul de clasificator şi pentru autorizaţia de clasificare şi a modelelor rapoartelor de clasificare şi registrului agenţiilor de clasificare

 • Ordinul nr. 3855/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3855/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.235/2014 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Complexul Educaţional “Copilăria” din municipiul Constanţa

 • Ordinul nr. 69/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 69/2014 pentru modificarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2014

 • Rezoluţia nr. 353/2013, Ministerul Transporturilor

  Rezoluţia MSC.353(92) Amendamente la Codul internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei – Codul I.S.M.)

Monitorul Oficial, Partea I nr. 550 din 25.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 595/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 595/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Hotărârea nr. 599/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 599/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 601/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 601/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru realizarea unor obiective ale Departamentului de Informaţii şi Protecţie Internă, a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 602/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 602/2014 privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 603/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 603/2014 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui sector de drum, situat în comuna Moieciu, judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Ordinul nr. 359/2014, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 359/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 340/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 138 din 25.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 24.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Lupşa, Lupşa, judeţul Alba, concesionarea unor pajişti împădurite în suprafaţă de 190 ha situate administrativ pe raza comunei Valea Ieri, domeniul public al comunei Lupşa

 • Achiziţia publică de servicii din 24.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local al Oraşului Oţelu Roşu, Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin, atribuie contracte de concesiune unor păşuni (3 loturi) pe durata a 5 ani

 • Achiziţia publică de servicii din 24.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Lupşa, Lupşa, judeţul Alba, concesionarea unui teren în suprafaţă de 1009 mp şi a imobilului construit pe acest teren în suprafaţă de 200 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 24.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 24.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 315/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 315/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 317/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 317/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi la cele ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 324/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 324/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi ale art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 16/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 16/2014 privind examinarea, în cadrul Dosarului nr. 17/1/2014/HP/P, a sesizării formulate de Tribunalul Bucureşti – Secţia I penală prin Încheierea din 15 aprilie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 2.496/4/2014, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal în sensul de a lămuri dacă prevederile art. 22 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal cu referire la art. 129 alin. (2) lit. b) din Codul penal sunt aplicabile faptelor definitiv judecate la data de 1 februarie 2014

 • Regulamentul nr. 3/2014, Comisia de Concurs pentru Recrutarea Înalţilor Funcţionari Publici

  Regulamentul nr. 3/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 1/2008 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici

Monitorul Oficial, Partea I nr. 547 din 24.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 137 din 24.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 546 din 23.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 589/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 589/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică “Autostrada Orăştie-Sibiu”

 • Hotărârea nr. 590/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2014 privind suplimentarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile aflate pe amplasamentul lucrării aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800″ pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

 • Hotărârea nr. 591/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2014 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor aflate în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a retrocedării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 854/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 854/2014 privind suspendarea acreditării pentru activitatea de bănci de celule reproductive umane şi utilizatori de celule reproductive, acordată Societăţii Comerciale “Policlinica Athena” – S.R.L. Departamentul de fertilizare in vitro, potrivit art. 1 pct. 13 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

 • Regulamentul nr. 3/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 3/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2008 privind începerea activităţii şi modificările în situaţia instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe

 • Decizia nr. 15/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2014 sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti Secţia I penală, prin Încheierea de şedinţă din 24 februarie 2014 pronunţată în Dosarul nr. 276/93/2014, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă prevederile art. 43 alin. (5) din noul Cod penal, ce reglementează regimul sancţionator al recidivei, în situaţia în care fapta a fost săvârşită după executarea unei pedepse aplicate printr-o condamnare anterioară, pot fi interpretate în sensul că pot fi aplicabile şi persoanelor ce au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu reţinerea art. 37 alin. 1 lit. b) din Codul penal anterior, în situaţia în care pedeapsa aplicată a fost redusă în baza art. 6 din noul Cod penal

 • Decizia nr. 66/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 66/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 84A din 5 martie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 3.860/2/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 23.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 23.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 136 din 23.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 23.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, str. Paris nr. 65, Bucureşti, sectorul 1, contracte de finanţare atribuite în perioada 01.05.2014 – 30.06.2014

 • Achiziţia publică de servicii din 23.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Poienarii Burchii, Poienarii Burchii, judeţul Prahova, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă proiectelor din domeniul sport, pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 22.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Trivalea-Mosteni, Calea Alexandriei, Trivalea-Mosteni, judeţul Teleorman, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 22.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, concesionarea unei parcele de teren, în suprafaţă de 24 mp, în vederea construirii unui garaj

 • Achiziţia publică de servicii din 23.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă contractele de finanţare nerambursabilă pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 23.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Centrul Cultural Judeţean Arad, Arad, judeţul Arad, lansează invitaţia de participare la licitaţia publică de selecţie proiecte – sesiunea a II-a – 2014 în vederea acordării de finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general

Monitorul Oficial, Partea I nr. 543 din 22.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 542 din 22.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 531/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 531/2014 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 • Decretul nr. 538/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 538/2014 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Tratatul dintre Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Ţărilor de Jos şi Republica Portugheză privind crearea Forţei de Jandarmerie Europeană, EUROGENDFOR, semnat la Velsen la 18 octombrie 2007

 • Decretul nr. 542/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 542/2014 privind conferirea Ordinului şi Medaliei Virtutea Aeronautică

 • Decizia nr. 320/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 320/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013, precum şi la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013

 • Decizia nr. 361/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 361/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (2) din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006

 • Decizia nr. 364/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 364/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Situaţia din 22.07.2014, Autoritatea Electorală Permanentă

  Situaţia rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile parlamentare parţiale din 25 mai 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale din 22.07.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 541 din 22.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 120/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat

 • Decretul nr. 539/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 539/2014 privind promulgarea Legii pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat

 • Legea nr. 122/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 122/2014 pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

 • Decretul nr. 541/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 541/2014 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”

 • Hotărârea nr. 866/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 866/2014 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

 • Hotărârea nr. 585/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii, aferente trimestrului II al anului 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 592/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 592/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională PLAFAR – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 593/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 593/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CONPET – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 594/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 594/2014 privind recunoaşterea Uniunii Juriştilor din România ca fiind de utilitate publică

 • Ordinul nr. 83/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar

 • Ordinul nr. 85/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 85/755/1287/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

 • Ordinul nr. 755/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 85/755/1287/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

 • Ordinul nr. 1287/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. 85/755/1287/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice, al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 1.389/513/2008/282/2007 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

 • Regulamentul nr. 12/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Regulamentul nr. 12/2014 privind acordurile de interoperabilitate încheiate de contrapărţile centrale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 135 din 22.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 21.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, concesionarea unui teren având suprafaţa de 23.521 mp, în vederea creării unui parc industrial

 • Achiziţia publică de servicii din 21.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.07.2014 Concesiunui – anunţuri de participare la licitaţie deschisă – Primăria Târgu Frumos, Târgu Frumos, judeţul Iaşi, concesionarea prin delegare de gestiune a Serviciului Public de Salubrizare

 • Achiziţia publică de servicii din 22.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.07.2014 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Criştioru de Jos, judeţul Bihor, servicii de eliminare a deşeurilor menajere şi a apelor menajere; servicii de igienizare şi servicii similare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 540 din 21.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 327/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 327/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013

 • Decizia nr. 328/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 328/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 381/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 381/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 135 alin. (4) din Codul de procedură civilă

 • Ordinul nr. 79/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 79/2014 pentru modificarea art. 5 din Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 109/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 109/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 53/2013

 • Decizia nr. 743/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 743/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ALEDA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 936/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici

Monitorul Oficial, Partea I nr. 539 din 21.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 538 din 21.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 267/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 267/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 314/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 314/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 387/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 387/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2213 alin. (3) lit. a) cu referire la art. 2213 alin. (2) lit. ş) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 1184/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1184/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.357(92) din 21 iunie 2013, precum şi a amendamentelor la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.358(92) din 21 iunie 2013

 • Rezoluţia nr. 357/2013, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MSC.357(92) privind Amendamentele la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU) din 21.06.2013

 • Rezoluţia nr. 358/2013, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MSC.358(92) privind Amendamentele la Codul din 1989 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1989) din 21.06.2013

 • Hotărârea nr. 582/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 134 din 21.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 21.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, atribuie contracte de finanţare selectate în urma evaluării în cadrul programelor anuale de colaborare cu asociaţii şi fundaţii în anul 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 537 din 18.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 18.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 114/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 • Decretul nr. 522/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 522/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2013 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil şi modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 • Legea nr. 115/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 115/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decretul nr. 523/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 523/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Legea nr. 116/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2014 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila

 • Decretul nr. 524/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 524/2014 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” – Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul public al judeţului Brăila şi administrarea Consiliului Judeţean Brăila

 • Decretul nr. 534/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 534/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 535/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 535/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 536/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 536/2014 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 537/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 537/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Comandor

 • Decizia nr. 259/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 259/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi a dispoziţiilor pct. 7 din anexa nr. 2 la Legea nr. 263/2010

 • Decizia nr. 261/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 261/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi art. 9 lit. b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi ale legii în ansamblul său, ale art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ale art. 3 alin. (1) şi (3) lit. c), art. 6 şi art. 7 din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 şi ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Hotărârea nr. 562/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 562/2014 pentru modificarea şi completarea Statutului Fundaţiei “Post-Privatizare”, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 435/1996 privind autorizarea Agenţiei Naţionale pentru Privatizare de a participa la constituirea Fundaţiei “Post-Privatizare”

 • Circulara nr. 23/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 23/2014 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 18.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 133 din 18.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 17.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – UAT comuna Vârtoape, judeţul Teleorman, concesionează suprafaţa de 70 mp teren intravilan situat în curtea căminului cultural, satul Vârtoape de Sus

 • Achiziţia publică de servicii din 18.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.07.2014 Anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Consiliul Local Alimpeşti, satul Alimpeşti, judeţul Gorj, delegare a serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Alimpeşti

 • Achiziţia publică de servicii din 17.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Miroslava, Miroslava, judeţul Iaşi, atribuie contract de concesiune de bunuri proprietate publică, teren cu suprafaţa de 290 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 17.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Miroslava, Miroslava, judeţul Iaşi, atribuie contract de concesiune de bunuri proprietate publică, teren cu suprafaţa de 172 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, Miroslava, judeţul Iaşi, concesionează teren în suprafaţă de 6800 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Miroslava, T14 pentru construire depozit farmaceutic

Monitorul Oficial, Partea I nr. 534 din 17.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 389/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 389/2014 referitoare la admiterea sesizării de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui, membru executiv, şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Ordinul nr. 78/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 78/2014 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010

 • Decizia nr. 11/2014, Senatul României

  Decizia nr. 11/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 18-20 iulie 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 533 din 17.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 208/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 208/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 9 alin. (3), art. 10, art. 11, art. 16-31, art. 33, art. 34 şi art. 50 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 252/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 252/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 alin. (3) coroborat cu art. 96 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 319/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 319/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 333/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 333/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 334/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 334/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 339/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 339/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărârea nr. 584/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 • Hotărârea nr. 862/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 862/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii

 • Regulamentul din 03.07.2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii din 03.07.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 532 din 17.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 17.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 72/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 72/2014 privind aprobarea modelelor formularelor conţinând cererile-tip de înregistrare/înscriere/ raportare a modelelor certificatelor/autorizaţiilor de înregistrare şi adeverinţelor de înscriere în registrele naţionale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 275/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 275/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Hotărârea nr. 575/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 575/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 24 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 132 din 17.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Modelu, Modelu, judeţul Călăraşi, atribuie prin negociere directă terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Modelu

 • Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Modelu, Modelu, judeţul Călăraşi, atribuie prin negociere directă terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Modelu

 • Achiziţia publică de servicii din 15.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Măgurele, Călugăreni, nr. 2-4, Măgurele, judeţul Ilfov, concesionează imobilul cu o suprafaţă utilă de 957 mp, situat în Str. Panselelor nr. 2, în vederea realizării unui centru medical

 • Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Videle, Videle, judeţul Teleorman, concesionează imobilul format din cinci clădiri industriale cu suprafaţa totală construită de 462,50 mp şi teren intravilan aferent având suprafaţa de 4208 mp, destinat desfăşurării de activităţi economice

 • Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Tuzla, Tuzla, judeţul Constanţa, concesionează teren inundabil situat în parcela A226/28a, în suprafaţă de 12.899 mp, ce face parte din domeniul privat al comunei Tuzla

 • Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, judeţul Sibiu, aduce la cunoştinţă publică atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în perioada 18.06.2014-15.07.2014

 • Achiziţia publică de servicii din 17.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Buzău, Buzău, judeţul Buzău, anunţă atribuirea contractelor de finanţare, prima sesiune de selecţie, în anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 17.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Buzău, cu sediul în Buzău, judeţul Buzău, anunţă participarea la programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive, culturale şi culte religioase, a doua sesiune de selecţie 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 16.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 112/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 112/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 • Decretul nr. 520/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 520/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 • Legea nr. 113/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 113/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar

 • Decretul nr. 521/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 521/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sanitar

 • Decizia nr. 262/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 262/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Decizia nr. 282/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 282/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Legea nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult

 • Decizia nr. 322/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 322/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la dispoziţiile art. 18 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 326/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 326/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 şi art. 84 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Hotărârea nr. 583/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 583/2014 privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru sprijinirea de către România a procesului de reconstrucţie a zonelor din Republica Serbia şi Bosnia şi Herţegovina afectate de inundaţiile produse în luna mai 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 529 din 16.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 528 din 16.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 526/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 526/2014 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui comisar şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 264/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 264/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi ale art. 163 şi art. 166 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Hotărârea nr. 571/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 571/2014 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 572/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 572/2014 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Economiei şi Dezvoltării Sustenabile din Georgia în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, semnat la Bucureşti la 3 septembrie 2012

 • Memorandumul din 03.09.2012, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

  Memorandumul de înţelegere între Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale din România şi Ministerul Economiei şi Dezvoltării Sustenabile din Georgia în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei din 03.09.2012

 • Hotărârea nr. 573/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 573/2014 pentru aprobarea proiectului major “Reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere din România – faza 1″

 • Hotărârea nr. 574/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 574/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Ordinul nr. 917/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 917/2014 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006

 • Ordinul nr. 994/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 994/2014 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului I – 2014, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Hotărârea nr. 827/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 827/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 • Hotărârea nr. 828/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 828/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

Monitorul Oficial, Partea I nr. 527 din 16.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 117/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 525/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 525/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 312/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 312/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Ordinul nr. 64/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. M.64/918/1262/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 918/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. M.64/918/1262/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1262/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

  Ordinul nr. M.64/918/1262/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 al Societăţii Comerciale RO-ARMYSECURITY – S.A., filială a Companiei Naţionale “Romtehnica” – S.A.

 • Hotărârea nr. 580/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 131 din 16.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014 Anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Batăr, localitatea Batăr, judeţul Bihor, delegarea gestiunii serviciului de apă din aria administrativ-teritoriala a comunei Batăr

 • Achiziţia publică de servicii din 15.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Sântimbru, cu sediul în Sântimbru, judeţul Harghita, atribuie contract de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 15.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Nufăru, Nufăru, judeţul Tulcea, atribuie contract de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 14.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Niculeşti, comuna Niculeşti, judeţul Dâmboviţa, atribuie contract de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 15.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Schitu, Schitu, judeţul Giurgiu, concesionează un teren arabil situat în extravilanul comunei Schitu în suprafaţă totală de 14,9383 ha, pentru înfiinţarea unei plantaţii de nuci

 • Achiziţia publică de servicii din 15.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraş Cavnic, judeţul Maramureş, concesionarea unei suprafaţe de 70,7 mp, în vederea amenajării şi exploatării unui cabinet medical

 • Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşului Haţeg, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru unităţile de cult de pe raza unităţii administrativ-teritoriale

 • Achiziţia publică de servicii din 15.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Strada S. Brukenthal nr. 2, Sibiu, judeţul Sibiu, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Sibiu pentru anul 2014 (sesiunea a doua), pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Direcţia Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi, Bucureşti, propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pe anul 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 526 din 15.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 110/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale

 • Decretul nr. 518/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 518/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniile sănătăţii şi protecţiei sociale

 • Legea nr. 111/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 111/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 • Decretul nr. 519/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 519/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

 • Decizia nr. 411/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 411/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (3) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 • Decizia nr. 234/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 234/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Ionuţ Sebastian Iavor a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 235/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 235/2014 privind aplicarea mobilităţii domnului Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 236/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 236/2014 privind prelungirea împuternicirii domnului colonel Cornea Nicolae pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 237/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 237/2014 privind numirea doamnei Irina Alexe în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 • Rectificarea din 15.07.2014, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Naţional Liberal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 1 aprilie 2014, din 15.07.2014

 • Ordinul nr. 108/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 15.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 109/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 • Decretul nr. 517/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 517/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 257/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 257/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) şi art. 191 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi ale art. 110 alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011

 • Decizia nr. 263/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 263/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 lit. f) şi art. 101 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Hotărârea nr. 581/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 581/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

 • Decizia nr. 14/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2014 privind sesizarea formulată de Tribunalul Prahova Secţia penală, prin Încheierea din data de 22 aprilie 2014 pronunţată în Dosarul nr. 4.257/281/2014, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de drept, respectiv dacă în interpretarea art. 6 alin. (1) din Codul penal, în ipoteza în care este vorba despre o hotărâre de condamnare cu aplicarea art. 3201 din Codul de procedură penală anterior, se reduce pedeapsa la maximul special prevăzut de lege pentru infracţiunea săvârşită, maxim ce se va reduce cu 1/3 ca urmare a judecării cauzei prin aplicarea principiului recunoaşterii vinovăţiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 524 din 14.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 119/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Decretul nr. 533/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 533/2014 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Hotărârea nr. 569/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 569/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vâlcea, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 570/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 570/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A. Mediaş, aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Ordinul nr. 637/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 637/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită “Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la finanţare”, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”

 • Ordinul nr. 732/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 732/2014 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului româno-elveţian pentru întreprinderi mici şi mijlocii (PREIMM) în cadrul Ariei de concentrare 5: “Îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a accesului la finanţare a IMM-urilor”, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 440/2014

 • Ordinul nr. 825/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 825/2014 pentru modificarea unor ordine ale ministrului sănătăţii

 • Ordinul nr. 1069/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1069/2014 privind actualizarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române şi a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condiţiile de emitere, gestionare şi folosire a legitimaţiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi interes personal pe căile ferate române

Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 14.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 14.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 14.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 231/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 231/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 297/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 297/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Hotărârea nr. 558/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever – judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos – judeţul Alba

 • Ordinul nr. 635/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumită “Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la finanţare” – iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”

 • Ordinul nr. 59/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

  Ordinul nr. 59/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe şi certificarea conformităţii tehnice a centralelor electrice eoliene şi fotovoltaice şi abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnică “Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2013

 • Norma nr. 16/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Norma nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 2/2011 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii facultative

 • Norma nr. 17/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Norma nr. 17/2014 pentru modificarea Normei nr. 16/2010 privind prospectul schemei de pensii facultative

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 130 din 14.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Consiliul Local Babadag, oraşul Babadag, judeţul Tulcea, concesionează teren în suprafaţă de 4,8 ha, situat în extravilanul oraşului Babadag având destinaţia de înfiinţare fermă agricolă

 • Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, concesionează un teren în suprafaţă de 483 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Adjud, în scopul construirii unui spaţiu comercial

 • Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Comunei Scorţeni, cu sediul în comuna Scorţeni, judeţul Prahova, concesionează un imobil compus din teren în suprafaţă de 721 mp şi construcţia situată pe acesta de 420 mp (fosta Şcoală Generală Bordeni – corp B)

 • Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Babadag, judeţul Tulcea, oraşul Babadag, concesionează două grajduri cu suprafaţa construită de 444 mp şi respectiv 544 mp, situate în extravilanul oraşului Babadag

 • Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, concesionează două loturi de teren, lot 1 şi lot 3 în suprafaţă de 447 mp fiecare, aparţinând domeniului privat al municipiului Adjud, pentru construire de locuinţe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 520 din 11.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 102/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare

 • Decretul nr. 506/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 506/2014 pentru promulgarea Legii privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare

 • Legea nr. 107/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 107/2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

 • Decretul nr. 511/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 511/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Georgia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

 • Ordinul nr. 1225/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 1225/2014 privind publicarea textului notelor verbale, semnate la Bucureşti la 10 iunie 2014 şi, respectiv, la Bucureşti la 12 iunie 2014, care constituie schimbul de instrumente de interpretare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014

 • Notele din 12.06.2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Notele verbale privind schimbul de instrumente, semnate la Bucureşti la 10 iunie 2014 şi, respectiv, la Bucureşti la 12 iunie 2014, de interpretare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 11.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 106/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 106/2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014

 • Decretul nr. 510/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 510/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Ucraina, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 21 martie 2014 şi 27 iunie 2014

 • Circulara nr. 22/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 22/2014 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută

 • Decizia nr. 205/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 205/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 24 alin. (2)-(4) şi ale art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 298/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 298/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar

 • Decizia nr. 331/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 331/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 518 din 11.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 129 din 11.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Roman, Roman, judeţul Neamţ, concesionează un spaţiu medical în suprafaţă de 17,77 mp, din cadrul Dispensarului III-V din Roman, pentru desfăşurarea unor activităţi medicale

 • Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, concesionarea prin licitaţie publică a unui teren, în suprafaţă de 504 mp, aparţinând domeniului public al municipiului Adjud, în scopul construirii unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, concesionează teren, în suprafaţă de 250 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Adjud, în scopul construirii unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Hunedoara, Bd. Libertăţii nr. 17, Hunedoara, judeţul Hunedoara, concesionează Construcţie Supermagazin nr. 25, din cadrul Halei Obor, în suprafaţă de 1341 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Mircea-Vodă, Str. Primăriei nr. 47, Mircea-Vodă, judeţul Constanţa, concesionează teren în suprafaţă de 1.245 mp, localitatea Satu Nou, comuna Mircea-Vodă, pentru realizarea unui adăpost de animale

 • Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Frumuşica, Frumuşica, judeţul Botoşani, concesionează clădirea fostei Camere Agricole şi a terenului aferent, în suprafaţă de 170 mp, proprietate publică a comunei Frumuşica, destinat activităţilor şi serviciilor publice

 • Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Bacău, Bacău, face cunoscut anunţul privind programele finanţate, beneficiarii, titlurile proiectelor, nr./data contractelor şi respectiv finanţările acordate, pentru anul fiscal 2013, pentru domeniile: sport, social, culte, educaţie, tineret şi mediu

 • Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis 51, Constanţa, judeţul Constanţa, anunţă participarea pentru acordarea finanţărilor nerambursabile în domeniul sportului de performanţă

 • Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Oneşti, cu sediul în Oneşti, judeţul Bacău, acordă finanţări nerambursabile pentru mai multe domenii de activitate: copii şi tineret; protecţia mediului şi protecţia animalelor; turism şi activităţi sportive; asociaţii religioase; programe culturale; educaţie şi activităţi civice; social-caritabil, activităţi de promovare a Oneştiului

 • Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Oneşti, cu sediul în Oneşti, judeţul Bacău, anunţă programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile, aferent anului 2014, în domenii de interes general

Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 10.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 105/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 105/2014 pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

 • Decretul nr. 509/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 509/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 27 iunie 2014

 • Decizia nr. 182/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 182/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărârea nr. 568/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2014 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 • Decizia nr. 693/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 693/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii ADLER BROKER ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 10.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 505/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 505/2014 pentru promulgarea Legii privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

 • Hotărârea nr. 564/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 564/2014 privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a din anul 2014 şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie în anul 2014

 • Hotărârea nr. 565/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 565/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliţiei Române a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 566/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 566/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Deca Marius Cristinel

 • Hotărârea nr. 567/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Răducan Nicolae-Sorin

 • Rectificarea din 10.07.2014, Monitorul Oficial

  Rectificarea la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2014, din 10.07.2014

 • Ordinul nr. 746/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 746/2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 168 “Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale” şi a schemei de ajutor de minimis “Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”

 • Legea nr. 101/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

 • Decizia nr. 289/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 289/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 515 din 10.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 174/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 174/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, în interpretarea dată acestora de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011

 • Decizia nr. 234/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 234/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 şi ale art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 32-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărârea nr. 549/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 549/2014 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 mai 2014 şi la 26 mai 2014 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007

 • Ordinul nr. 1060/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1060/2014 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizaţi

 • Hotărârea nr. 559/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 559/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria”, pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot – judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria judeţul Hunedoara

 • Hotărârea din 25.03.2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului

  Hotărârea în cauza Oţet împotriva României din 25.03.2014

 • Amendamentul din 26.05.2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 mai 2014 şi la 26 mai 2014 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007, din 26.05.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 514 din 10.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 294/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 294/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) şi art. 103 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 295/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 295/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 325/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 325/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 679 alin. (2) teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Hotărârea nr. 548/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 548/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2014 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Legea nr. 89/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 89/2014 privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 5 martie 2014 şi aprobate prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014

 • Decretul nr. 493/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 493/2014 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Scrisorii de intenţie semnate de autorităţile române la Bucureşti la 5 martie 2014 şi aprobate prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014

 • Scrisoarea din 05.03.2014, Fondul Monetar Internaţional

  Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 5 martie 2014, aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 26 martie 2014, prin care se modifică şi se completează Scrisoarea de intenţie semnată de autorităţile române la Bucureşti la 12 septembrie 2013 şi aprobată prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaţional din 27 septembrie 2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 128 din 10.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014 Anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria municipiului Brad, Brad, judeţul Hunedoara, delegarea gestiunii serviciului public de alimentare centralizată cu energie termică în Municipiul Brad

 • Achiziţia publică de servicii din 09.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Şugag, Şugag, judeţul Alba, concesionarea imobilelor din Luncile Prigoanei, pe o perioadă de 49 de ani, pentru construirea de case de vacanţă, pensiuni şi hoteluri

 • Achiziţia publică de servicii din 08.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria municipiului Brad, Brad, judeţul Hunedoara, concesionează teren cu suprafaţa de 3.306 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 09.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Mircea Vodă, Mircea Vodă, judeţul Constanţa, concesionează teren în suprafaţă de 894 mp, pentru construcţie casă de locuit

 • Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Bacău, Bacău, judeţul Bacău, anunţă proiectele sociale, culturale şi sportive câştigătoare, în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 513 din 09.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 104/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

 • Decretul nr. 508/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 508/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

 • Decizia nr. 269/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 269/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la art. 7 alin. (1), art. 11 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (8), art. 31 alin. (5), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordinul nr. 822/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 822/2014 pentru completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 167/2014

 • Ordinul nr. 433/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 433/1042/92/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 1042/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 433/1042/92/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 92/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Ordinul nr. 433/1042/92/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 512 din 09.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 172/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 172/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 524 şi art. 527 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Ordinul nr. 3677/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3677/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.530/2014 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2014

 • Hotărârea nr. 537/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 511 din 09.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 305/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 305/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 şi ale art. 35, precum şi ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărârea nr. 554/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 554/2014 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea comitetelor de audit intern

 • Normele din 02.07.2014, Guvernul României

  Normele privind înfiinţarea comitetelor de audit intern din 02.07.2014

 • Ordinul nr. 103/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 103/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU

 • Regulamentul din 02.07.2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale pentru Monitorizarea, Controlul operaţional şi Inspecţia activităţii serviciilor de Ambulanţă şi UPU/CPU din 02.07.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 09.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 536/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 536/2014 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

 • Ordinul nr. 1703/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1703/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

 • Hotărârea nr. 42/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 42/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 127 din 09.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 09.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, Buzău, judeţul Buzău, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru domeniile: tineret şi sport, cultural-recreativ şi turism, civic

 • Achiziţia publică de servicii din 08.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Albeşti, comuna Albeşti, judeţul Ialomiţa, concesionarea unui teren în suprafaţă de 45000 m.p. din domeniul privat al comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 08.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Valea Stanciului, Valea Stanciului, judeţul Dolj, concesionarea unei clădiri în suprafaţă construită de 80 mp şi suprafaţă utilă de 68 mp, în scopul desfăşurării unor activităţi în cadrul unei construcţii cu destinaţie Spaţiu Prestări Servicii şi Alimentaţie Publică

 • Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Borca, Borca, judeţul Neamţ, concesionarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Borca

 • Achiziţia publică de servicii din 08.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Bălţaţi, Strada Principală, Sat Bălţaţi, judeţul Iaşi, concesionează teren extravilan mlăştinos, în suprafaţă de 41,817 ha, aparţinând domeniului privat al Comunei Bălţaţi

 • Achiziţia publică de servicii din 08.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, concesionează un imobil-teren, situat pe str. Prelungirea Dobrogei nr. 1, în suprafaţă de 450 m.p., aparţinând domeniului privat al Municipiului Călăraşi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 508 din 08.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 08.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 506 din 08.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 97/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 97/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 • Decretul nr. 501/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 501/2014 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

 • Legea nr. 98/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 98/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 • Decretul nr. 502/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 502/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil

 • Legea nr. 100/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Decretul nr. 504/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 504/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 • Hotărârea nr. 501/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 501/2014 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXV-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Cluj-Napoca la 26 martie 2014, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 • Hotărârea nr. 543/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 543/2014 privind aprobarea stemei comunei Cenei, judeţul Timiş

 • Ordinul nr. 609/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 609/98/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013

 • Ordinul nr. 98/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 609/98/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi al ministrului afacerilor interne nr. 2.141/92/2013

 • Ordinul nr. 102/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 102/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 08.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Circulara nr. 21/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 21/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a două monede (din aur şi din argint) dedicate Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni – Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu

 • Rectificarea din 08.07.2014, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, din 08.07.2014

 • Rectificarea din 08.07.2014, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.597/2014, din 08.07.2014

 • Hotărârea nr. 547/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 • Legea nr. 99/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 99/2014 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

 • Decretul nr. 503/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 503/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

 • Decizia nr. 13/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2014 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Harghita în Dosarul nr. 530/258/2014, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept vizând aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal cu privire la hotărârile de condamnare pronunţate de un alt stat faţă de cetăţeni români aflaţi în executarea acelei pedepse pe teritoriul României

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 126 din 08.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul local Modelu, Str. Plopilor, nr. 12, Modelu, judeţul Călăraşi, atribuie prin negociere directă terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Modelu

 • Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul local Modelu, Str. Plopilor, nr. 12, Modelu, judeţul Călăraşi, atribuie prin negociere directă terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Modelu

 • Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul local Modelu, Str. Plopilor, nr. 12, Modelu, judeţul Călăraşi, atribuie prin negociere directă terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Modelu

 • Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul local Modelu, Str. Plopilor, nr. 12, Modelu, judeţul Călăraşi, atribuie prin negociere directă terenuri aparţinând domeniului privat al comunei Modelu

 • Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Miroslava, Str. Principală nr. 93, Miroslava, judeţul Iaşi, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Miroslava, Str. Principală nr. 93, Miroslava, judeţul Iaşi, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Miroslava, str. Principală nr. 93, Miroslava, judeţul Iaşi, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judeţul Vâlcea, concesionarea unor suprafeţe cuprinse între 800 mp şi 1.000 mp, care fac parte din suprafaţa de circa 95 de ha teren agricol categoria de folosinţă păşune, domeniului privat al comunei Vaideeni, pentru înfiinţarea satului de vacanţă Ursuleţu

 • Achiziţia publică de servicii din 08.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Simeria, Simeria, judeţul Hunedoara, atribuie contracte de finanţare pentru activităţi din domeniul culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, Brăila, judeţul Brăila, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă, pe anul 2014, pentru domeniile: cultură şi sport

Monitorul Oficial, Partea I nr. 504 din 07.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 07.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 502 din 07.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 540/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 540/2014 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Cpt. Puică Nicolae” al Judeţului Argeş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul privat al statului

 • Hotărârea nr. 541/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 541/2014 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 542/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 233/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Roxana-Cezarina Bănică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 10/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 30.259/215/2013, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept

 • Hotărârea nr. 73/2014, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 73/2014 pentru aprobarea Normei privind compensarea parţială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0)

 • Ordinul nr. 1103/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1103/2014 privind aprobarea hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru căile ferate principale cu trafic mai mare de 30.000 treceri de trenuri/an ale Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A.

 • Norma din 24.06.2014, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Norma privind compensarea parţială a dobânzii (NI-CST-15-IV/0) din 24.06.2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 125 din 07.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.07.2014 Concesiuni-anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Caraşova, loc. Caraşova, jud. Caraş Severin, delegarea serviciului public de alimentare cu apă a Comunei Caraşova, Cod CPV: 3600 – captare, tratare şi distribuţia apei

 • Achiziţia publică de servicii din 03.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, anunţă atribuirea contractului de concesiune a unor spaţii în suprafaţă de 114,35 mp, în scopul desfăşurării unei activităţi medicale

 • Achiziţia publică de servicii din 04.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.07.2014 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Mălaia, Podul Şipotului nr. 109, Mălaia, judeţul Vâlcea, concesionarea unei suprafeţe de 596 mp, pentru construirea unui sediu administrativ şi birouri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 501 din 04.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 676/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 676/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii NETGROUP INSURANCE REINSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 525/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 525/2014 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul gestionării deşeurilor radioactive dintre Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive din România şi Agenţia Naţională pentru Gestionarea Deşeurilor Radioactive din Franţa, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2013

 • Acordul din 11.07.2013, Guvernul României

  Acordul de cooperare în domeniul gestionării deşeurilor radioactive din 11.07.2013

 • Hotărârea nr. 546/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 546/2014 privind aprobarea nivelului şi alocării sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 necesare pentru plata venitului lunar de completare în beneficiul persoanelor disponibilizate de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. Marfă” – S.A.

 • Hotărârea nr. 550/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 550/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 • Hotărârea nr. 551/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 551/2014 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului al II-lea al anului 2014

 • Hotărârea nr. 552/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 552/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 553/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 553/2014 privind alocarea temporară, pentru luna iulie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 • Decizia nr. 253/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 253/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 2 din Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor măsuri temporare pentru funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Decizia nr. 288/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 288/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 500 din 04.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 90/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 90/2014 pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

 • Decretul nr. 494/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 494/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

 • Decretul nr. 496/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 496/2014 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 • Legea nr. 92/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 92/2014 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor

 • Decretul nr. 499/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 499/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 • Legea nr. 95/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 95/2014 pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 • Hotărârea nr. 495/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Procedura din 11.06.2014, Guvernul României

  Procedura de emitere a acordului pentru exceptare din 11.06.2014

 • Hotărârea nr. 544/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 544/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Complexului Sportiv Naţional “Lia Manoliu” a unor imobile, precum şi actualizarea datelor din anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 545/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 545/2014 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2014

 • Ordinul nr. 657/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 657/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A şi Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.235(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013

 • Ordinul nr. 658/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 658/2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Sistemul de evaluare a stării navei prevăzut în anexa I la MARPOL, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.236(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013

 • Rezoluţia nr. 235/2013, Ministerul Transporturilor

  Rezoluţia MEPC.235(65) adoptată la 17 mai 2013 Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (Amendamente la Formularul A şi Formularul B ale Suplimentelor la Certificatul IOPP prevăzut în anexa I la MARPOL)

 • Rezoluţia nr. 236/2013, Ministerul Transporturilor

  Rezoluţia MEPC.236(65) adoptată la 17 mai 2013 Amendamente la Sistemul de evaluare a stării navei prevăzut în anexa I la MARPOL

Monitorul Oficial, Partea I nr. 499 din 04.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 04.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3618/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3618/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Anastasia Popescu” din municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 3627/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3627/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti

 • Situaţia din 04.07.2014, Autoritatea Electorală Permanentă

  Situaţia rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi ale candidaţilor independenţi de la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014, care se publică de către Autoritatea Electorală Permanentă conform art. 38 alin. (3) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 124 din 04.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 497 din 03.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 207/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 207/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3, art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 209/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 209/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportat la art. 33, precum şi ale art. 31-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 230/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2014 privind aplicarea mobilităţii doamnei Elena Petraşcu din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 231/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mircea Jorj a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general în cadrul Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 9/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2014 privind examinarea sesizării formulate în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală prin Încheierea din 6 martie 2014, în Dosarul nr. 2.390/2/2013, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 496 din 03.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 87/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 87/2014 privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste

 • Decizia nr. 233/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 233/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) teza a treia din Legea 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, precum şi ale prevederilor art. I alin. (3) şi (4) din OUG 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, ale Legii 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, precum şi ale Legii 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră

 • Decretul nr. 491/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 491/2014 pentru promulgarea Legii privind declararea comunei Şepreuş, judeţul Arad, localitate-martir a luptei anticomuniste

 • Legea nr. 96/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2014 pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Legea nr. 88/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 88/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

 • Decretul nr. 492/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 492/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

 • Decretul nr. 500/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 500/2014 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000

 • Decretul nr. 495/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 495/2014 pentru promulgarea Legii privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

 • Decretul nr. 498/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 498/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă

 • Legea nr. 91/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

 • Legea nr. 93/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 93/2014 privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Şcolii Ardelene

 • Decretul nr. 497/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 497/2014 pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 11 octombrie ca Ziua Şcolii Ardelene

 • Legea nr. 94/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 94/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă

 • Ordinul nr. 639/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 639/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii” din cadrul axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013

 • Ordinul nr. 1126/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1126/2014 privind modificarea Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare – nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.816/2005

 • Decizia nr. 235/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 235/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (1) raportat la art. 194 şi 195 din Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 03.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 522/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 522/2014 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în oraşul Babadag, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Decizia nr. 284/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 284/2014 referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Guvernul României, formulată de prim-ministrul Victor-Viorel Ponta

 • Ordinul nr. 1033/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 1033/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa rutieră, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică – RNTR 1

Monitorul Oficial, Partea I nr. 494 din 03.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 526/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 526/2014 privind utilizarea fondurilor alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile operaţiunilor de urgenţă întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de fenomenul de secetă şi de incendiile de pădure şi vegetaţie care au afectat România în anul 2012

 • Hotărârea nr. 527/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2010 pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii coordonatoare şi de management în România, precum şi a autorităţilor de implementare pentru gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

 • Hotărârea nr. 528/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Hotărârea nr. 529/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 529/2014 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 530/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2014 pentru completarea art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

 • Hotărârea nr. 531/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 531/2014 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unor sectoare de drum, situate în municipiul Baia Mare, trecute în domeniul public al statului, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 532/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 532/2014 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Ordinul nr. 86/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 86/M.9/8.427/2014 pentru abrogarea unor ordine ale ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii emise în perioada 1998-2001

 • Ordinul nr. 9/2014, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 86/M.9/8.427/2014 pentru abrogarea unor ordine ale ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii emise în perioada 1998-2001

 • Ordinul nr. 8427/2014, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 86/M.9/8.427/2014 pentru abrogarea unor ordine ale ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, ministrului de interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii emise în perioada 1998-2001

 • Ordinul nr. 3631/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3631/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 10 martie-18 aprilie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 • Ordinul nr. 3652/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3652/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Şotron” din municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 3653/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3653/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit “Piticot” din municipiul Constanţa

 • Ordinul nr. 3654/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale

  Ordinul nr. 3654/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “preşcolar” (alternativă educaţională Montessori) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară “Montessori Schule” din municipiul Timişoara

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 123 din 03.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 03.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.07.2014 Anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Brăduleţ, satul Cosaci, Brăduleţ, judeţul Argeş, seviciu pentru furnizarea apei potabile şi canalizării comunei Brăduleţ

 • Achiziţia publică de servicii din 02.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 02.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Oraş Sovata, Str. Principală nr. 155, Sovata, judeţul Mureş, concesionarea imobilului “Teren intravilan cu suprafaţă de 480 mp”, edificat cu clădire anexă – Centrul de Monitorizare a Calităţii Apelor, domeniul public al Oraşului Sovata

 • Achiziţia publică de servicii din 02.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.07.2014 Anunţuri de participare la negociere directă – Administraţia Imobiliară Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, Oradea, judeţul Bihor, concesionarea suprafeţei de 100.000 mp teren, proprietate publică a Municipiul Oradea, în vederea realizării unei canalizaţii subterane pentru amplasare reţele de comunicaţii electronice şi electrice

 • Achiziţia publică de servicii din 02.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Alexandria, Alexandria, judeţul Teleorman, concesionarea unui teren în suprafaţă de 300,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria

 • Achiziţia publică de servicii din 02.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Beştepe, localitatea Beştepe, judeţul Tulcea, concesionarea unei suprafeţe de teren de 1.000 mp, împărţită în două loturi, pentru activităţi de creştere a animalelor

 • Achiziţia publică de servicii din 01.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Secuieni, Secuieni, judeţul Neamţ, concesionarea unui spaţiu cu destinaţia de confecţii îmbrăcăminte şi accesorii în suprafaţă totală de 99,00 mp situat în imobilul Clădire fosta şcoala Secuienii Noi

 • Achiziţia publică de servicii din 02.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Cozieni, Principală, Buzău, judeţul Buzău, concesionare clădire moară cu utilaje şi teren aferent în suprafaţă de 792 mp, situat în intravilanul satului Cozieni

 • Achiziţia publică de servicii din 01.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – UAT Oraş Jibou, Jibou, judeţul Sălaj, concesionare imobil teren în suprafaţă de 2.681 mp şi construcţie Popicărie cu 2 piste şi grup sanitar cu o suprafaţă construită de 543 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 03.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Băiţa, Băiţa, judeţul Hunedoara, atribuie contracte de finanţare nerambursabile pe anul 2014 pentru 6 proiecte din domeniul culte religioase şi 2 proiecte din domeniul recreativ şi sportiv

Monitorul Oficial, Partea I nr. 493 din 02.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 10/2014, Senatul României

  Decizia nr. 10/2014 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decizia nr. 214/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 214/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii partidelor politice nr. 14/2003, în ansamblul său şi, în special, ale art. 46 alin. (2) din aceasta

 • Decizia nr. 238/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 238/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 520/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 520/2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014

 • Hotărârea nr. 521/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014

 • Decizia nr. 226/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 226/2014 pentru eliberarea domnului Mircea Jorj din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 227/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 227/2014 privind eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Decizia nr. 228/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 228/2014 pentru numirea doamnei Ioana-Andreea Lambru în funcţia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 229/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 229/2014 privind numirea domnului Liviu-Robert Neagu în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Ordinul nr. 855/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 855/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2014

 • Ordinul nr. 474/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 474/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 209/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 02.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 196/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 196/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 681, art. 143 alin. 1 şi art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 192/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 192/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 254/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 254/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 274/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 274/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 281/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 281/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 225/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 225/2014 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Marius Vasile Iosif Roman, secretar general adjunct al Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 535/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale

 • Ordinul nr. 772/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 772/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 456/2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate în aprovizionare de care beneficiază asiguraţii în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi a unei măsuri pentru asigurarea acestora pe piaţa din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 491 din 02.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 490 din 02.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 122 din 02.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 489 din 01.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 10/2014, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 10/2014 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune extraordinară

 • Hotărârea nr. 494/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 494/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă

 • Ordinul nr. 101/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 101/2014 privind condiţiile de stabilire a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, precum şi activităţile pentru care se acordă acest drept

 • Ordinul nr. 773/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 773/484/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 912/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

  Ordinul nr. 912/2014 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul speciei Lynx lynx pe raza Parcului Naţional Munţii Rodnei

 • Ordinul nr. 1043/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 1043/2014 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 • Ordinul nr. 1742/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1742/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Ordinul nr. 1731/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1731/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

 • Ordinul nr. 484/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 773/484/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Monitorul Oficial, Partea I nr. 488 din 01.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 487 din 01.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 268/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 268/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 276/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 276/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 şi art. 30 alin. 1 lit. c) şi alin. 4 din Codul de procedură penală din 1968

 • Hotărârea nr. 693/2014, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 693/2014 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 • Ordinul nr. 465/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 465/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 121 din 01.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 30.06.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.06.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – UAT Oraşul Luduş, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 26, Luduş, judeţul Mureş, concesionează un lot de teren în suprafaţă de 21 mp, pentru construirea unui garaj – construcţie provizorie

 • Achiziţia publică de servicii din 30.06.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.06.2014 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Municipiul Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, Suceava, judeţul Suceava, delegarea de gestiune a serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava

 • Achiziţia publică de servicii din 30.06.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.06.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Gropniţa, cu sediul în satul Bulbucani, comuna Gropniţa, judeţul Iaşi, concesionează suprafaţa de 7.258 mp teren din domeniul public al comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 30.06.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.06.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Călăraşi, cu sediul în str. Bucureşti nr. 140 A, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, concesionează un imobil-teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Călăraşi, în suprafaţă de 450 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 30.06.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.06.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Călăraşi, cu sediul în str. Bucureşti nr. 140 A, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi, concesionează un teren în suprafaţă de 572 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Călăraşi

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 120 din 01.07.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 01.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Reghin, Reghin, judeţul Mureş, atribuie contracte de finanţare nerambursabile – sesiunea II – pentru anul 2014, în următoarele domenii de activitate: cultural, sportiv, educaţie civică, protecţia mediului, culte religioase, şi activităţi de tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 01.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.07.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Slatina, Slatina, judeţul Olt, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru activităţi în domeniile: cultură, sport, educaţie şi sănătate