22 Octombrie, 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 22.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 901/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2014 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 348/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a”, judeţul Bihor

 • Ordinul nr. 1400/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1400/2014 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 şi pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

Monitorul Oficial, Partea I nr. 766 din 22.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 892/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 892/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională “Unifarm” – S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 895/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 895/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Complex Sportiv Naţional de Tenis”, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, municipiul Bucureşti, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A.

 • Ordinul nr. 151/2014, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 151/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.319/2006 pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul arhivistic, precum şi a modelului de legitimaţie a persoanelor împuternicite să folosească modelul de proces-verbal

 • Ordinul nr. 980/2014, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 980/2014 privind completarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 • Ordinul nr. 1208/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1208/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014

 • Decizia nr. 20/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 20/2014 privind examinarea sesizării formulate de către Curtea de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 1.373/95/2014 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a modalităţii de interpretare a dispoziţiilor art. 175 alin. (1) şi (2) din Codul penal privind funcţionarii publici, respectiv dacă expertul judiciar este funcţionar public în sensul alin. (1) ori alin. (2)

Monitorul Oficial, Partea I nr. 765 din 22.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 893/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2014 privind darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Hunedoara (UM 0451) a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului, precum şi înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 1372/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1372/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 1170/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 764 din 21.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 763 din 21.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 21.10.2014, Monitorul Oficial – MO

  Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 809/2014, din 21.10.2014

 • Ordinul nr. 1419/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1419/2014 privind aprobarea efectuării unei tranzacţii pe pieţele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, “Medium Term Notes” printr-o emisiune de obligaţiuni denominate în euro, în sumă de minimum 1 miliard euro şi maximum 2 miliarde euro şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

 • Hotărârea nr. 902/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 902/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 891/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 883/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare, în perimetrul EX – 25 Luceafărul, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Petro Ventures Europe B.V., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2011

 • Hotărârea nr. 879/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 879/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor Statului în Energie – S.A., aflată sub autoritatea Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 880/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. Giurgiu, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 903/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice

 • Hotărârea nr. 904/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Ordinul nr. 1562/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1562/2014 pentru aprobarea Procedurii de retragere sub control a subproduselor vitivinicole

 • Procedura din 14.10.2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Procedura de retragere sub control a subproduselor vitivinicole din 14.10.2014

 • Ordinul nr. 1914/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1914/2014 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 785/2014 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu finanţare în anul 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 21.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 761 din 21.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 196 din 21.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Perişor, Perişor, judeţul Dolj, anunţă concesionarea unei suprafeţe de 5000 mp în intravilan T.31, Parcela 564/1 sat Perişor

 • Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Perişor, Perişor, judeţul Dolj, anunţă concesionarea suprafeţei de 810 mp în intravilan T.12 PL. 246/1, satul Perişor, şi clădire – staţie auto – Sc. – 10 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – SPADPP Petroşani, Petroşani, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, în suprafaţă de 22,0 mp, în vederea funcţionării unui birou de mediator

 • Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – U.A.T. Comuna Păltiniş, Păltiniş, judeţul Botoşani, concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 760 din 20.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 888/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

 • Hotărârea nr. 887/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 887/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 877/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 881/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2014 privind transmiterea imobilului – teren – situat în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură în domeniul public al oraşului Năsăud

 • Hotărârea nr. 886/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Compania Naţională POŞTA ROMÂNĂ – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Hotărârea nr. 889/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor

 • Hotărârea nr. 890/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 890/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizare şi extindere capacitate Stadionul Municipal Târgu Jiu”, str. Constantin Brâncuşi nr. 6, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, realizat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A.

 • Hotărârea nr. 49/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 49/2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 759 din 20.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 856/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 856/2014 privind prelucrarea apelurilor de urgenţă primite de la Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă la numărul 112 referitoare la transportul materialelor lemnoase

 • Ordinul nr. 1042/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1042/547/2014 pentru modificarea art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 340/214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră

 • Ordinul nr. 547/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1042/547/2014 pentru modificarea art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 340/214/2014 privind aprobarea organizării şi funcţionării punctului naţional de contact pentru asistenţă medicală transfrontalieră

 • Ordinul nr. 2668/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2668/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală

 • Regulamentul din 08.10.2014, Ministerul Culturii

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală din 08.10.2014

 • Lista din 20.10.2014, Consiliul Local

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Piteşti care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 20.10.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 758 din 20.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 139/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Decretul nr. 634/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 634/2014 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 • Decretul nr. 637/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 637/2014 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 414/2014, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 414/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 392/2013 privind stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificaţie pe teritoriul României

 • Ordinul nr. 98/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 98/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. WIROM GAS – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. WIROM GAS – S.A.

 • Ordinul nr. 100/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 100/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. M.M. DATA – S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. M.M. DATA – S.R.L.

 • Ordinul nr. 101/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 101/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. PROGAZ P&D – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. PROGAZ P&D – S.A.

 • Ordinul nr. 102/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 102/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de S.C. SALGAZ – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. SALGAZ – S.A.

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 195 din 20.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 17.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Pietroasa, Pietroasa, judeţul Bihor, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 20,14 mp, în vederea funcţionării unui salon de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

 • Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.10.2014 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Municipiului Brad, Brad, judeţul Hunedoara, anunţă curăţarea şi transportul zăpezii şi gheţii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, în Municipiul Brad

Monitorul Oficial, Partea I nr. 757 din 17.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 18/2014, Senatul României

  Decizia nr. 18/2014 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 18-19 octombrie 2014

 • Hotărârea nr. 869/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 869/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014

 • Hotărârea nr. 874/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 874/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Ordinul nr. 1207/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1207/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 • Ordinul nr. 1920/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1920/1408/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 1408/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1920/1408/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 756 din 17.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 194 din 17.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 755 din 16.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 873/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 873/2014 privind aprobarea schemei de minimis “Achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din rase specializate”

 • Ordinul nr. 1200/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1200/2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a căilor de atac

 • Ordinul nr. 1602/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – MMSC

  Ordinul nr. 1602/2014 pentru aprobarea Planului cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră

 • Anexa din 19.09.2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – MMSC

  Planul cu privire la asigurarea şi controlul calităţii (QA/QC) Inventarului naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră din 19.09.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 16.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 281/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 281/2014 privind numirea unor membri în Adunarea reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Hotărârea nr. 870/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 870/2014 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului al III-lea al anului 2014

 • Hotărârea nr. 864/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 864/2014 privind aprobarea schemei de minimis “Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 753 din 16.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 134/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 134/2014 pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decretul nr. 629/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 629/2014 privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Legea nr. 135/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 135/2014 pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

 • Decretul nr. 630/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 630/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) al art. 21 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru completarea art. 18 din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

 • Legea nr. 136/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 136/2014 pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie

 • Decretul nr. 631/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 631/2014 privind promulgarea Legii pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României 1 Decembrie

 • Legea nr. 137/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 137/2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

 • Decretul nr. 632/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 632/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European

 • Legea nr. 138/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

 • Decretul nr. 633/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 633/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 751 din 16.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 193 din 16.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 15.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Măgurele, Măgurele, judeţul Ilfov, anunţă concesionarea unui imobil din Str. Atomiştilor nr. 411 – Complex Comercial

 • Achiziţia publică de servicii din 15.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Glodeanu-Siliştea, Glodeanu-Siliştea, judeţul Buzău, anunţă concesionarea unei suprafaţe de 42 mp, teren din incinta Şcolii Glodeanu-Siliştea

 • Achiziţia publică de servicii din 15.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Popricani, cu sediul în localitatea Popricani, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 38.146 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Popricani, pe o perioadă de 25 ani

 • Achiziţia publică de servicii din 15.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, Miroslava, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.000 mp, aparţinând domeniului privat al comunei pentru amenajare construcţie cu destinaţie comercială, prestări servicii

 • Achiziţia publică de servicii din 16.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.10.2014 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Ghindari, Ghindari, judeţul Mureş, prestează: Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Serviciul Public de Canalizare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 15.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 2222/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Decizia nr. 2222/2014 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.340/2013 privind numirea Comisiei de examinare a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 96/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 96/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale

 • Ordinul nr. 1388/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1388/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.894/2002 pentru aprobarea Manualului privind controlul statului pavilionului la navele care arborează pavilionul român

 • Ordinul nr. 430/2014, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 430/1875/2014 pentru modificarea art. 22 alin. (4) din reglementarea tehnică “Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

 • Ordinul nr. 1875/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 430/1875/2014 pentru modificarea art. 22 alin. (4) din reglementarea tehnică “Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 289/2.170/2013

 • Ordinul nr. 486/2014, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 486/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 867/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 867/2014 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai-iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 15.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 192 din 15.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 15.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.10.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Oradea, judeţul Bihor, anunţă beneficiarii programelor/proiectelor finanţate în anul 2014, sesiunea August

 • Achiziţia publică de servicii din 13.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Bala, comuna Bala, judeţul Mehedinţi, anunţă concesionarea unui teren din domeniul public în suprafaţă de 25 mp, situat în intravilanul satului Bala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 14.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 101/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA

  Decizia nr. 101/2014 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Naţională a Artiştilor din România – UNART drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de UNART pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 100/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA

  Decizia nr. 100/2014 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi – CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de CREDIDAM pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 • Hotărârea nr. 1047/2014, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotărârea nr. 1047/2014 pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 • Ordinul nr. 1317/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1317/2014 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice

 • Ordinul nr. 122/2014, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 122/1750/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 99/2.914/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016

 • Ordinul nr. 1750/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 122/1750/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 99/2.914/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016

 • Hotărârea nr. 865/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 865/2014 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 14.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 191 din 14.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de produse din 14.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de produse din 14.10.2014 Anunţuri de participare la negociere cu publicare prealabilă – Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A., Petroşani, judeţul Hunedoara, furnizează 150.000 tone combustibil convenţional, CPV: 09111100-1 – Cărbune

 • Achiziţia publică de servicii din 14.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Mircea Vodă, Mircea Vodă, judeţul Constanţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 850 mp, în vederea amenajării unui parc auto

 • Achiziţia publică de servicii din 13.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Baia de Arieş, judeţul Alba, anunţă concesionarea prin licitaţie publică a apartamentelor (spaţiilor) 1, 2 şi 3 situate în fostul atelier de întreţinere al E.M. Baia de Arieş

 • Achiziţia publică de servicii din 13.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Consiliul Judeţean Tulcea, Tulcea, judeţul Tulcea, obiectul concesiunii îl constituie un teren piscicol – 158 ha – pentru menajare piscicolă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 13.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 45/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 45/2014 cu privire la Comunicarea Comisiei privind sistemele de sănătate eficace, accesibile şi reziliente COM (2014) 215 final

 • Hotărârea nr. 52/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 52/2014 privind cererea de urmărire penală a domnului Valerian Vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, membru al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 857/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 857/2014 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2014 şi la Paris la 24 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

 • Hotărârea nr. 862/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 862/2014 privind darea unui imobil în folosinţă gratuită Asociaţiei “Grupul pentru Dialog Social”

 • Ordinul nr. 1656/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1656/1202/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

 • Ordinul nr. 1202/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1656/1202/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

 • Circulara nr. 33/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 33/2014 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională

 • Circulara nr. 34/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 34/2014 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014

 • Amendamentul din 27.06.2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2014 şi la Paris la 24 iulie 2014 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 13.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 13.10.2014, Monitorul Oficial – MO

  Rectificarea privind anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justiţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii, al directorului Serviciului de Informaţii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, din 13.10.2014

 • Legea nr. 133/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 133/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

 • Decretul nr. 617/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 617/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

 • Hotărârea nr. 863/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 863/2014 privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 • Hotărârea nr. 866/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 866/2014 privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui teren aflat în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi transmiterea, fără plată, în proprietatea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a unor construcţii aflate în domeniul public al statului, în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi în folosinţa gratuită a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei

 • Ordinul nr. 97/2014, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Ordinul nr. 97/2014 pentru aprobarea Regulamentului serviciului interior

 • Regulamentul din 02.09.2014, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Regulamentul Serviciului Interior din 02.09.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 13.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 612/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 612/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc

 • Legea nr. 128/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 128/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi pentru modificarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc

Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 13.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din 13.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1015/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1015/2014 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 “Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 970/2014

 • Ordinul nr. 106/2014, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Ordinul nr. 106/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.141/2004 pentru aprobarea “L-11/1 vol. 2, Instrucţiuni privind mentenanţa armamentului şi aparaturii de artilerie terestră din Armata României”

 • Decizia nr. 280/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 280/2014 privind eliberarea domnului Doru Dumitrescu din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 765/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritim

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate

 • Hotărârea nr. 688/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 688/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 190 din 13.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 13.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.10.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Tulcea, Tulcea, judeţul Tulcea, acordă finanţare nerambursabilă cultelor religioase, suma disponibilă 900.000 lei

 • Achiziţia publică de servicii din 10.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.10.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Mânzăleşti, Mânzăleşti, judeţul Buzău, concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.780 mp, în vederea derulării de activităţi de exploatare forestieră

 • Achiziţia publică de servicii din 10.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.10.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Mânzăleşti, Mânzăleşti, judeţul Buzău, concesionarea Clădirii – fostă magazie I.L.F. cu suprafaţa construită desfăşurată 28,92 mp şi terenului în suprafaţă de 44,77 mp, în vederea folosirii ca spaţiu de depozitare

 • Achiziţia publică de servicii din 10.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 105 mp, în vederea amenajării unei tipografii şi producţie publicitară şi concesionarea unui teren în suprafaţă de 14 mp, pentru amplasarea unei construcţii provizorii

 • Achiziţia publică de servicii din 13.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.10.2014 Anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Comunei Variaş, judeţul Timiş, activitatea prestată: alimentare cu apă (captare, transport, tratare, înmagazinare şi distribuţie apă potabilă)

Monitorul Oficial, Partea I nr. 741 din 10.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 10.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 10.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 618/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 618/2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

 • Ordinul nr. 1368/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1368/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 • Legea nr. 132/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 132/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 616/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 616/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 1142/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1142/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Normele tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 585/2013

 • Ordinul nr. 1453/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1453/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit 2007-2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 189 din 10.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 738 din 09.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 851/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 851/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 855/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 855/2014 privind repartizarea pe judeţe a sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

 • Hotărârea nr. 856/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 856/2014 pentru schimbarea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale

 • Decizia nr. 460/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 460/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2, pct. 7, pct. 10 şi pct. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 737 din 09.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 09.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 188 din 09.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 09.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.10.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Poienarii Burchii, Poienarii Burchii, judeţul Prahova, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru proiecte din domeniul sport, pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 08.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.10.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, anunţă atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în perioada 11.09.2014 – 08.10.2014.

 • Achiziţia publică de servicii din 08.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Oraşului Oţelu-Roşu, judeţul Caraş-Severin, anunţă concesionarea pe o perioadă de 7 ani a unui lot de teren în suprafaţă totală de 100 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 08.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Damboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 7,5 mp, aflat pe Strada Republicii, zona Bloc 19

 • Achiziţia publică de servicii din 08.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Drăgăneşti, Dragăneşti, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 6.025 mp din domeniul privat al comunei Drăgăneşti, în vederea parcării utilajelor agricole şi depozitării produselor agricole

 • Achiziţia publică de servicii din 08.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T. Dofteana, Dofteana, judeţul Bacău, anunţă concesionarea unui teren liber de construcţii, cu suprafaţa de 1.000 mp, situat în intravilanul satului Hăghiac

 • Achiziţia publică de servicii din 09.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.10.2014 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Oraşul Huedin, Huedin, judeţul Cluj, delegare a gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică a Oraşului Huedin

 • Achiziţia publică de servicii din 09.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.10.2014 Concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – UAT Municipiul Moineşti, judeţul Bacău, prestează serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 08.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Circulara nr. 31/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 31/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de învăţământ de arhitectură în România

 • Hotărârea nr. 850/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 850/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

 • Ordinul nr. 1501/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1501/2014 privind modificarea art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 348/2014 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” asociaţiilor/organizaţiilor crescătorilor de animale sau oricăror altor beneficiari

 • Ordinul nr. 2595/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2.595/2014 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului “Casă de târgoveţ” din str. Mecet nr. 49, municipiul Bucureşti, sectorul 2, înscris în LMI cod B-II-m-B-19184

 • Ordinul nr. 1159/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1159/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1387/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1387/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.318(89) a Comitetului de siguranţă maritimă din 20 mai 2011

 • Ordinul nr. 1389/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1389/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară

 • Rezoluţia nr. 318/2011, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MSC.318(89) (adoptată la 20 mai 2011) Adoptarea amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC)

Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 08.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 11/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 11/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei din perimetrul Argeşel

 • Decizia nr. 12/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 12/2014 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Valea Boghiu

 • Ordinul nr. 1140/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1140/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.079/2013 privind aprobarea modelului Contractului pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora şi privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 95/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile în baza cărora Ministerul Sănătăţii alocă prin transfer sume pentru cheltuieli de investiţii de la bugetul de stat şi din venituri proprii (accize) către autorităţile administraţiei publice locale pentru spitalele publice din reţeaua acestora

 • Ordinul nr. 1654/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare”, în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 960/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare”, în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 1356/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1654/960/1356/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice nr. 336/128/634/2014 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru apelul de proiecte pentru fondurile realocate Programului operaţional regional, conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19 decembrie 2013, domeniul major de intervenţie “Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare”, în cadrul axei prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” a Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 3465/2014, Ministerul Justiţiei – MJ

  Ordinul nr. 3465/2014 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.003/C/2008

 • Ordinul nr. 4694/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 4694/2014 privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Roza Venerini” din municipiul Târgu Jiu

 • Ordinul nr. 4699/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 4699/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “preşcolar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 126 din municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 1470/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investiţii pentru care se acordă microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, în anul 2014, şi criteriilor tehnice necesare microcreditării în condiţiile art. 14 alin. (1) lit. c) din acelaşi act normativ

 • Ordinul nr. 1510/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1510/2014 pentru stabilirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de sprijinire a producătorilor din sectorul fructe şi legume

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 187 din 08.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 08.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.10.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea Ciuc, anunţă Lista programelor şi proiectelor sociale atribuite în anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 08.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.10.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Vlăhiţa, Vlăhiţa, judeţul Harghita, anunţă beneficiarii contractelor de finanţare nerambursabile de la bugetul local, pentru proiecte şi acţiuni cultural-educative în anul fiscal 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, anunţă concesionarea unui spaţiu de 126,40 mp, situat în incinta fostului magazin sătesc din localitatea Adjudu – Vechi, imobil ce aparţine domeniului privat al municipiului Adjud

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Chilia Veche, Chilia Veche, judeţul Tulcea, anunţă concesionarea unui teren cu suprafeţa de 1.000 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 06.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Cândeşti, Cândeşti, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 709 mp, inclusiv terenul de sport, precum şi terenul în suprafaţă de 1.686 mp, situate în extravilanul comunei Cândeşti

 • Achiziţia publică de servicii din 07.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.10.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Borăneşti, Borăneşti, judeţul Ialomiţa, atribuie contract de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 733 din 07.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 2/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 2/2014 cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină

 • Hotărârea nr. 1/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 1/2014 cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Ordinul nr. 3001/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3001/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

 • Decizia nr. 279/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 279/2014 privind numirea domnului colonel Cornea Nicolae în funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 • Decizia nr. 278/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 278/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 • Hotărârea nr. 843/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 843/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci”

 • Ordinul nr. 1346/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1346/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fideiusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin

 • Ordinul nr. 1347/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1347/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 820/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin

Monitorul Oficial, Partea I nr. 732 din 07.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 731 din 07.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 831/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 831/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

Monitorul Oficial, Partea I nr. 730 din 07.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1624/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – MMSC

  Ordinul nr. 1624/2014 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

 • Hotărârea nr. 842/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 842/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Centralizare electronică în Staţia C.F. Videle”

 • Hotărârea nr. 839/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 839/2014 pentru modificarea şi completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 • Hotărârea nr. 838/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 838/2014 privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 940/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 358+000 şi km 495+800″ pe teritoriul localităţilor Caransebeş, Buchin şi Păltiniş

 • Hotărârea nr. 837/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 837/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate

 • Hotărârea nr. 830/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2014 privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2014 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea APATERM – S.A. Galaţi

 • Hotărârea nr. 829/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 829/2014 pentru aprobarea plăţii contribuţiei României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică – Grupul de lucru pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi antreprenoriat

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul agriculturii

 • Ordinul nr. 1438/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1438/2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 215 “Plăţi privind bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 186 din 07.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 06.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Petreşti, Petreşti, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 333 mp pentru amenajare spaţiu verde

 • Achiziţia publică de servicii din 06.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Racoviţa, Racoviţa, judeţul Vâlcea, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 3.000 mp, sat Copăceni, punctul “Băiaşu”

 • Achiziţia publică de servicii din 06.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unei suprafeţe totale de 1.003 m.p., teren situat în satul Stejaru, comuna Pângăraţi

 • Achiziţia publică de servicii din 06.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Pângăraţi, comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unei suprafeţe totale de 1.153 m.p., teren situat în sat Stejaru, comuna Pângăraţi

 • Achiziţia publică de servicii din 06.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Vlădeni, localitatea Vlădeni, judeţul Ialomiţa, anunţă concesionarea unor loturi de teren pentru construirea de locuinţe cu suprafeţele a câte 1.000 mp situate în intravilanul comunei Vlădeni

 • Achiziţia publică de servicii din 06.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Lupşa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.009 mp şi imobilul construit pe acest teren în suprafaţă de 200 mp din domeniul public al Comunei Lupşa

Monitorul Oficial, Partea I nr. 729 din 06.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 06.10.2014, Monitorul Oficial – MO

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat PSD, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 31 martie 2014, din 06.10.2014

 • Rectificarea din 06.10.2014, Monitorul Oficial – MO

  Rectificarea privind Hotărârea Parlamentului României nr. 41/2014, din 06.10.2014

 • Decizia nr. 1310/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 1310/2014 privind sancţionarea Societăţii FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 1309/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 1309/2014 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii NETRISK BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 844/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 844/2014 pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 828/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 828/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Decretul nr. 610/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 610/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar – îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 • Hotărârea nr. 827/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 827/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 582/2014 privind domeniile de studii universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 728 din 06.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 609/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 609/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Hotărârea nr. 47/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 47/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 841/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 841/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Ordinul nr. 1742/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1742/2014 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 942/2014, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 942/2014 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Procedura din 29.09.2014, Ministerul Economiei – ME

  Procedura de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii din 29.09.2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 185 din 06.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 03.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.10.2014 Concesiuni anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 400 mp, aflat în curtea spitalului “Mânăstirea Dealu” în vederea amplasării unei staţii de telefonie mobilă în sistem GSM

 • Achiziţia publică de servicii din 03.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.10.2014 Concesiuni anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 11,20 mp, aflat în Piaţa Bucegi, pentru desfăşurarea unor activităţi de comerţ

 • Achiziţia publică de servicii din 03.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.10.2014 Concesiuni anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Comunei Gherceşti, Gherceşti, judeţul Dolj, concesionarea Drumului de exploatare 319/1, în suprafaţă de 21.600 mp, situat la limita de hotar a Comunei Gherceşti, în partea de Est, până la intersecţia cu drumul asfaltat Gherceşti-Ungureni

 • Achiziţia publică de servicii din 03.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.10.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – UAT Dumitreşti, localitatea Dumitreşti, comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 03.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.10.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 727 din 03.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 726 din 03.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 94/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 94/2014 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2014 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2014

 • Ordinul nr. 255/2014, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor – CoNAS

  Ordinul nr. 255/2014 privind aprobarea tarifului orar de plată a serviciilor de natură intelectuală prestate de către evaluatorii certificaţi ai Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor în cadrul comisiilor de evaluare a spitalelor în vederea acreditării, în primul ciclu de acreditare 2011-2015

 • Hotărârea nr. 811/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 811/2014 pentru aprobarea mecanismului de alocare anuală finală cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada a treia a schemei de comercializare aferente instalaţiilor staţionare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 03.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 184 din 03.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 03.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.10.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Centrul Cultural Judeţean Arad, lansează invitaţia de participare la licitaţia publică de selecţie proiecte – sesiunea a III-a – 2014, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene

 • Achiziţia publică de servicii din 03.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.10.2014 Anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Criştioru de Jos, Criştioru de Jos, judeţul Bihor, servicii de eliminare a deşeurilor menajere şi a apelor menajere; servicii de igienizare şi servicii similare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 02.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 46/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 46/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 50/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 50/2014 pentru aprobarea opiniei referitoare la Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire şi descurajare a muncii nedeclarate COM (2014) 221

 • Hotărârea nr. 51/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 51/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Agenda UE în domeniul justiţiei pentru 2020 – Consolidarea încrederii, a mobilităţii şi a creşterii în cadrul Uniunii, COM (2014) 144, şi la comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – O Europă deschisă şi sigură: transformarea obiectivelor în realitate, COM (2014) 154

 • Hotărârea nr. 826/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 826/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 1255/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1255/2014 privind aprobarea derogării de la Normele pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate la vagoanele de călători şi similare – tabelul 3.2 din anexa la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar “Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate”

 • Ordinul nr. 1338/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

 • Ordinul nr. 60/2014, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Ordinul nr. 60/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare, aprobat prin Ordinul inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare nr. 24/2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 723 din 02.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 46/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 46/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind raportarea şi transparenţa operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare COM (2014) 40

 • Hotărârea nr. 47/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 47/2014 pentru aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind măsurile structurale de ameliorare a rezilienţei instituţiilor de credit din Uniunea Europeană COM (2014) 43

 • Hotărârea nr. 48/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 48/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce priveşte încurajarea implicării pe termen lung a acţionarilor şi a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte anumite elemente ale declaraţiei privind guvernanţa corporativă COM (2014) 213

 • Hotărârea nr. 49/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 49/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Un nou cadru UE pentru consolidarea statului de drept COM (2014) 158

 • Ordinul nr. 1472/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1472/2014 pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemei cuplate de producţie în sectorul ovine/caprine din cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă

 • Ordinul nr. 4605/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 4605/2014 privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Happy Kids din municipiul Cluj-Napoca de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Transylvania College. The Cambridge International School în Cluj din municipiul Cluj-Napoca

 • Rectificarea din 02.10.2014, Monitorul Oficial – MO

  Rectificarea privind Decizia nr. 6 din 23 iunie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, din 02,10,2014

 • Decizia nr. 8/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iaşi în Dosarul nr. 11.361/99/2011, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile în legătură cu chestiunea de drept vizând dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, a dispoziţiilor din Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cauzele aflate pe rolul instanţelor, raportat la dispoziţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul nr. 1722/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1722/2014 privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale AEROQ – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 02.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 183 din 02.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 01.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Toboliu, Toboliu, judeţul Bihor, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 4.000 mp, teren situat în comuna Toboliu şi aflat în proprietatea privată a comunei Toboliu

 • Achiziţia publică de servicii din 26.09.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.09.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Zemeş, Zemeş, judeţul Bacău, intenţionează să atribuie contracte de finanţare pentru sprijinirea asociaţiilor-fundaţiilor nonprofit în domeniul culte

 • Achiziţia publică de servicii din 30.09.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.09.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Simeria, Simeria, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea unui imobilul – teren cu suprafaţa de 403 m.p., în vederea realizării obiectivului “Terasă anexată restaurantului existent”

 • Achiziţia publică de servicii din 01.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Gropniţa, cu sediul în satul Bulbucani, comuna Gropniţa, judeţul Iaşi, concesionează suprafaţa de 833 mp – teren aflat în intravilanul satului Săveni, şi suprafaţa de 2,1694 ha situată în extravilanul comunei Gropniţa

 • Achiziţia publică de servicii din 01.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.10.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Călineşti, Călineşti, judeţul Teleorman, atribuie contracte de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 721 din 01.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 268/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 268/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 270/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

 • Decizia nr. 269/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 269/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial “România – Poarta Europei” ca parte a sistemului de implementare a priorităţilor

 • Decizia nr. 271/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 271/2014 privind eliberarea domnului Ionel Muscalu din funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 • Decizia nr. 272/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 272/2014 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 • Decizia nr. 273/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 273/2014 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Decizia prim-ministrului nr. 207/2014 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru implementarea priorităţilor ca parte a Sistemului de implementare a priorităţilor

 • Decizia nr. 274/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 274/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Doru Adrian Ghitcuţă din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 275/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 275/2014 privind numirea domnului Florescu Răzvan Adrian în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 276/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 276/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi de către domnul Dantes Nicolae Bratu

 • Decizia nr. 277/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 277/2014 privind numirea domnului Octav Bjoza în funcţia de subsecretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

Monitorul Oficial, Partea I nr. 720 din 01.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 824/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 824/2014 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

 • Ordinul nr. 2980/2014, Ministerul Justiţiei – MJ

  Ordinul nr. 2980/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia

 • Normele metodologice din 22.08.2014, Ministerul Justiţiei – MJ

  Normele metodologice privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia din 22.08.2014

 • Decretul nr. 594/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 594/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004

 • Legea nr. 127/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului nr. 238/2004

Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 din 01.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 41/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 41/2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui – membru executiv, a vicepreşedintelui – membru executiv – sectorul asigurărilor-reasigurărilor şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Hotărârea nr. 45/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 45/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Ordinul nr. 988/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 988/2014 privind delegarea de funcţii către organismele intermediare ale Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”

 • Actul din 29.09.2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Actul adiţional nr. 8 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Nord-Est din 29.09.2014

 • Actul din 29.09.2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Actul adiţional nr. 8 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Sud-Est din 29.09.2014

 • Actul din 29.09.2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Actul adiţional nr. 8 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Sud – Muntenia din 29.09.2014

 • Actul din 29.09.2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Actul adiţional nr. 8 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Sud-Vest Oltenia din 29.09.2014

 • Actul din 29.09.2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Actul adiţional nr. 8 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Vest din 29.09.2014

 • Actul din 29.09.2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Actul adiţional nr. 8 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Nord-Vest din 29.09.2014

 • Actul din 29.09.2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Actul adiţional nr. 8 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Centru din 29.09.2014

 • Actul din 29.09.2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Actul adiţional nr. 9 la Acordul de delegare de funcţii privind implementarea Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 între Autoritatea de management pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane şi Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Bucureşti-Ilfov din 29.09.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 716 din 01.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 182 din 01.10.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 30.09.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.09.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea a 2 suprafeţe de teren, de 6 mp, respectiv 12 mp, destinate amplasării chioşcurilor pentru comercializare produse alimentare situate în incinta Liceului Tehnologic “Vasile Conta”

 • Achiziţia publică de servicii din 30.09.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.09.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Mălureni, Mălureni, judeţul Argeş, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 400 mp în satul Păuleasca

 • Achiziţia publică de servicii din 30.09.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.09.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Serviciul Public Pieţe Oboare, Călăraşi, judeţul Călăraşi, anunţă concesionarea unui imobil – teren, suprafaţa de 2.310 mp – Piaţa Centrală Agroalimentară

 • Achiziţia publică de servicii din 29.09.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 29.09.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Tomşani, sat Tomşani, judeţul Prahova, anunţă concesionarea terenului în suprafaţă de 10.000 mp situat în intravilanul satului Loloiasca, în vederea desfăşurării de activităţi de producţie

 • Achiziţia publică de servicii din 30.09.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.09.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria comunei Cernica, Cernica, judeţul Ilfov, concesionează proprietatea imobiliară de tip teren liber extravilan în suprafaţă totală de 52.340 mp, în arealul intersecţiei Şoseaua de Centură cu Şoseaua Cernica

 • Achiziţia publică de servicii din 30.09.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.09.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judeţean Buzău, Buzău, judeţul Buzău, atribuie contracte de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 30.09.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.09.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Bivolari, Bivolari, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unor iazuri pentru realizarea unei investiţii de reabilitare, modernizare şi exploatare în siguranţă a acestora