23 Iunie, 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 471 din 22.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 22.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Regulamentul nr. 4/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Regulamentul nr. 4/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 10/2016 privind organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara

 • Decizia nr. 15/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Brasov – Sectia civila, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept: modul de aplicare a dispozitiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în sensul de a se stabili daca acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnarii unui salariat, prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate, inclusiv cu suspendarea executarii pedepsei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 22.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 53/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 53/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Cartea alba privind viitorul Europei. Reflectii si scenarii pentru UE-27 pâna în 2025 COM (2017) 2025

 • Hotarâre nr. 423/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 423/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului “Mircea Motoc” Perieni, prin desfiintarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 44/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 44/841/714/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale “RO-ARMYCATERING” – S.A., filiala a Companiei Nationale “ROMTEHNICA” – S.A.

 • Ordinul nr. 841/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 44/841/714/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale “RO-ARMYCATERING” – S.A., filiala a Companiei Nationale “ROMTEHNICA” – S.A.

 • Ordinul nr. 714/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 44/841/714/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale “RO-ARMYCATERING” – S.A., filiala a Companiei Nationale “ROMTEHNICA” – S.A.

 • Ordinul nr. 518/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 518/2017 pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.092/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 12 unitati administrativ-teritoriale si ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.201/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unitati administrativ-teritoriale din judetul Suceava

 • Ordinul nr. 659/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 659/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti

 • Decizia nr. 840/2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 840/2017 pentru stabilirea modului de completare a Registrului de evidenta privind utilizarea mijloacelor de imobilizare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 22.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 din 21.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 894/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 894/2017 privind completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial

 • Decizia nr. 25/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 25/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 38.427/3/2015, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept

 • Decizia nr. 33/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 33/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale în Dosarul nr. 42.999/3/2015 privind pronuntarea unei hotarâri prealabile

Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 21.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Motiunea nr. 2/2017, Parlamentul României

  Motiunea de cenzura nr. 2/2017 “România nu poate fi confiscata! Aparam democratia si votul românilor!”

 • Decizia nr. 73/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 73/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila

 • Ordinul nr. 4068/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 4068/2017 pentru modificarea Metodologiei privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de învatamânt preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.969/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 21.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 464 din 21.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 100/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2017 pentru ratificarea Acordului de parteneriat si cooperare consolidat dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Kazahstan, pe de alta parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015

 • Decretul nr. 455/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 455/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de parteneriat si cooperare consolidat dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Kazahstan, pe de alta parte, semnat la Astana la 21 decembrie 2015

 • Hotarâre nr. 421/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 421/2017 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 si la Bucuresti la 9 februarie 2017 si la 13 februarie 2017 între Guvernul României si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

 • Amendamentul din 13.02.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 si la Bucuresti la 9 februarie 2017 si la 13 februarie 2017 între Guvernul României si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

 • Hotarâre nr. 424/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 424/2017 privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor – Centrul de Testare a Soiurilor Tâncabesti, judetul Ilfov, si scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri retrocedate, în conditiile legii

 • Ordinul nr. 199/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 199/2017 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizarii arealelor viticole si încadrarii localitatilor pe regiuni viticole, podgorii si centre viticole

 • Decizia nr. 13/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Galati – Sectia penala si pentru cauze cu minori în Dosarul nr. 4.874/233/2016 privind pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Hotarâre nr. 671/2017, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 671/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

Monitorul Oficial, Partea I nr. 463 din 21.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 82/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 82/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 • Hotarâre nr. 433/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 433/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Constanta de catre domnul Jeaca Dumitru

 • Ordinul nr. 562/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 562/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectorul cadastral 1 din unitatea administrativ-teritoriala Cochirleanca, judetul Buzau

 • Ordinul nr. 895/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum si pentru reglementarea unor aspecte contabile

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 114 din 21.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 21.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Sântimbru, com. Sântimbru, judetul Harghita, participa la concursul de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile, pentru programe, proiecte si actiuni culturale, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 20.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.06.2017 anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Vulcan, Vulcan, judetul Hunedoara, invita cultele religioase constituite conform legii sa depuna propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 21.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Baia Mare, Baia Mare, judetul Maramures, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2017, pentru activitati sportive, de tineret si culturale

 • Achizitia publica de servicii din 21.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.06.2017 anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, anunta beneficiarii contractelor de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 20.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Oras Ianca, Ianca, judetul Braila, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 3861 mp, pentru realizarea unor obiective economice

 • Achizitia publica de servicii din 20.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Comunei Negresti, Negresti, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 34,13 ha. lot Islazu Mic, în vederea întretinerii prin pasunat

 • Achizitia publica de servicii din 20.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.06.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Sipote, cu sediul în Comuna Sipote, jud. Iasi, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 462 din 20.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 152/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 152/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte în domeniul protectiei concurentei, în ansamblul sau, si, în special, a prevederilor art. III pct. 1, 5 si 6 din ordonanta, ale Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte în domeniul protectiei concurentei, în ansamblul sau, si, în special, a prevederilor articolului unic pct. 6 si 8 din lege, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, în ansamblul sau, si, în special, a prevederilor art. 50 pct. 1 si 5 din ordonanta de urgenta si ale Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 479/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 479/2017 pentru eliberarea domnului Dan Dumitrescu din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

 • Ordinul nr. 525/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Ordinul nr. 525/2017 privind publicarea efectuarii radierii din Registrul general Institutii Financiare Nebancare tinut la Banca Nationala a României a Societatii ALBER HOLDING FINANCE I.F.N. – S.A.

 • Lista nr. 1/2017, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Lista nr. 1/2017 a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor români apartinând minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, la alegerile locale partiale desfasurate conform Hotarârii Guvernului nr. 251/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru primari în unele circumscriptii electorale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 20.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 140/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 140/2017 pentru modificarea art. 128 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Decretul nr. 542/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 542/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 128 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Legea nr. 141/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2017 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul cinematografiei

 • Decretul nr. 557/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 557/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum si pentru stabilirea unor masuri în domeniul cinematografiei

 • Legea nr. 142/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, precum si pentru stabilirea de masuri în acordarea unor beneficii de asistenta sociala

 • Decretul nr. 558/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 558/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, precum si pentru stabilirea de masuri în acordarea unor beneficii de asistenta sociala

 • Legea nr. 143/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 143/2017 pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996

 • Decretul nr. 559/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 559/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii locuintei nr. 114/1996

 • Ordinul nr. 151/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 151/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializarii si comercializarea semintelor de plante furajere

 • Ordinul nr. 43/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 43/2017 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinta pentru energia electrica produsa în cogenerare de înalta eficienta si ale preturilor de referinta pentru energia termica produsa în cogenerare, aplicabile în anul 2017

 • Decizia nr. 32/2017, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile – CSIPPC

  Decizia nr. 32/2017 pentru modificarea si completarea Procedurii privind clasificarea auditorilor statutari si firmelor de audit în functie de riscul de afectare a credibilitatii raportarilor financiare, aprobata prin Decizia Consiliului superior al Consiliului de Supraveghere în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 27/2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 20.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 20.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 425/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 425/2017 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanta nationala Muzeului Militar National “Regele Ferdinand I”

 • Hotarâre nr. 426/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 426/2017 privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale

 • Ordinul nr. 110/2017, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 110/866/771/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Ordinul nr. 866/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 110/866/771/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Ordinul nr. 771/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 110/866/771/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Medserv Min – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Ordinul nr. 169/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 169/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent masurii II.5. litera a “Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire si de consiliere pentru fermele de acvacultura” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

 • Ordinul nr. 449/2017, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

  Ordinul nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare si retragere a statutului de prestator de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014

 • Ordinul nr. 524/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 524/2017 pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.393/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unitati administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin, ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.298/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 6 unitati administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin si ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.162/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 15 unitati administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin

 • Ordinul nr. 534/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 534/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara, cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale nr. 2 si 3 din unitatea administrativ-teritoriala Pui din judetul Hunedoara

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 113 din 20.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 20.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Agnita, Agnita, judetul Sibiu, anunta participarea la selectia publica de proiecte, sesiunea a II-a, în vederea finantarilor nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes local (proiecte culturale, educatie civica, sociale, culte religioase si sport)

 • Achizitia publica de servicii din 20.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Jibou, judetul Salaj, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 19.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ileanda, Ileanda, judetul Salaj, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 4.125 mp teren

 • Achizitia publica de servicii din 19.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze un teren piscicol – Amenajarea piscicola Enisala – cu suprafata de 141,5 ha

 • Achizitia publica de servicii din 19.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Cordun, Cordun, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 609 mp, amplasat în extravilanul satului Pildesti

 • Achizitia publica de servicii din 19.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.06.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Cornea, Cornea, judetul Caras-Severin, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Rectificarea achizitii publice din 20.06.2017, Institutie bugetara

  Rectificarea achizitii publice din 20.06.2017 privind anuntul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, publicat sub nr. 11/214.417, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 109, din 14 iunie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 458 din 19.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 474/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 474/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componentei Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizia nr. 475/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 475/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Bogdan Alexandru Sticlosu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 476/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 476/2017 privind eliberarea domnului Cornel-Gabriel Ciocoiu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 477/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 477/2017 privind eliberarea domnului Florin Tunaru din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 478/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 478/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene de catre doamna Mihaela Dinca

 • Ordinul nr. 634/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 634/2017 pentru aprobarea Ghidului privind principiile de buna practica de distributie pentru substantele active ale medicamentelor de uz uman

 • Ghidul din 06.06.2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ghidul privind principiile de buna practica de distributie pentru substantele active ale medicamentelor de uz uman din 06.06.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 457 din 19.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 560/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 560/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 561/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 561/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

 • Decretul nr. 562/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 562/2017 pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 • Hotarâre nr. 404/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 404/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului national de cadastru si carte funciara 2015-2023

 • Ordinul nr. 47/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 47/2017 pentru aprobarea documentului “Propunerea tuturor operatorilor de transport si de sistem (OTS) referitor la Termenul pentru fermitatea din ziua urmatoare (TFZU) conform articolului 69 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015, care stabileste liniile directoare privind alocarea capacitatilor si gestionarea congestiilor”

 • Ordinul nr. 606/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspectiei de siguranta rutiera, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutiera Româna – A.R.R. si administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspectiilor de siguranta rutiera, a listei cu dispozitiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspectie de siguranta rutiera, a modelului legitimatiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare si sanctionare contraventionala a contraventiilor, dotarii si inscriptionarii autovehiculelor de inspectie si control, precum si a echipamentelor necesare efectuarii inspectiilor de siguranta rutiera

Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 19.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 72/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 72/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei – Verificarea ex post a aditionalitatii 2007-2013 – COM (2017) 138 final

 • Hotarâre nr. 73/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 73/2017 referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind oferirea de mijloace autoritatilor de concurenta din statele membre astfel încât sa fie organisme mai eficace de asigurare a respectarii normelor si privind garantarea functionarii corespunzatoare a pietei interne – COM (2017) 142 final

 • Hotarâre nr. 74/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 74/2017 privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu Crearea unui sistem de impozitare a societatilor echitabil, competitiv si stabil pentru Uniunea Europeana – COM (2016) 682 final

 • Hotarâre nr. 429/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 429/2017 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere privind cooperarea în domeniul probatiunii si al sistemului penitenciar între Ministerul Justitiei din România si Ministerul Executarii Pedepselor din Georgia, semnat la 27 aprilie 2017 la Bucuresti

 • Memorandumul din 27.04.2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Memorandumul de întelegere privind cooperarea în domeniul probatiunii si al sistemului penitenciar între Ministerul Justitiei din România si Ministerul Executarii Pedepselor din Georgia din 27.04.2017

 • Ordinul nr. 519/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 519/2017 pentru abrogarea unor dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.158/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unitati administrativ-teritoriale din judetul Arges

 • Ordinul nr. 364/2017, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 364/2017 pentru stabilirea conditiilor aplicabile în vederea autorizarii operatiunii de marcare a metalelor pretioase cu marca de garantie proprie în anul 2017

 • Ordinul nr. 3932/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3932/2017 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Gimnaziala “Discovery” din orasul Voluntari

 • Decizia nr. 29/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 29/2017 Privind examinarea sesizarii formulata de Curtea de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 219/119/2016, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 455 din 19.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 420/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 420/2017 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Sectiunea 2A Ogra – Câmpia Turzii pe teritoriul localitatilor Bogata, Chetani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Ludus si Ogra din judetul Mures si pe teritoriul localitatii Luna din judetul Cluj din cadrul obiectivului de investitii de interes national «Autostrada Brasov – Târgu Mures – Cluj – Oradea»”

 • Decizia nr. 454/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 454/2017 privind constatarea încetarii de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Gorun, secretar general în cadrul Comisiei Nationale de Prognoza

 • Ordinul nr. 73/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 73/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activitatii si delegarea unor competente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 259/2017, Ministerul Cercetarii si Inovarii

  Ordinul nr. 259/2017 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii

 • Ordinul nr. 601/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 601/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind modul de efectuare a inspectiilor si controlului asupra transporturilor rutiere, a activitatilor conexe acestora, a activitatii centrelor de pregatire si perfectionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, a activitatii scolilor de conducatori auto si a activitatii instructorilor auto autorizati, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 995/2011

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 112 din 19.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 19.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Sângeorgiu de Mures, Sângeorgiu de Mures, judetul Mures, acorda finantari nerambursabile din bugetul propriu pe anul 2017, pentru activitati din domeniile: cultura si culte

 • Achizitia publica de servicii din 19.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 31.05.2017-15.06.2017

 • Achizitia publica de servicii din 19.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, în urma participarii la selectia publica de proiecte, atribuie contracte de finantare nerambursabila pentru activitati din domeniile sport si cultura

 • Achizitia publica de servicii din 19.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, anunta proiectele care vor beneficia de finantari nerambursabile pe anul 2017, pentru domeniile: sport, cultura, activitati sociale, de educatie civica si de tineret, culte

 • Achizitia publica de servicii din 19.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 12.05.2017-07.06.2017

 • Achizitia publica de servicii din 16.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Rovinari, Rovinari, judetul Gorj, urmeaza sa concesioneze: “Strandul Orasului Rovinari”, situat în intravilanul orasului Rovinari

 • Achizitia publica de servicii din 16.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Petrosani prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze terenul aferent curtii si cladirilor garajului din incinta unei societati comerciale, în suprafata de 3588,0 mp

 • Achizitia publica de servicii din 16.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Butea, Butea, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 719 mp

 • Achizitia publica de servicii din 16.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Podu Iloaiei, Podu Iloaiei, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze un spatiu având suprafata utila de 253,10 mp, cu destinatia de desfasurare activitati medicale

 • Achizitia publica de servicii din 16.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, urmeaza sa concesioneze suprafetele de teren, denumite în continuare “locatii”, cumulând o suprafata totala de 802 m.p. si 411 panouri, pentru activitatea de publicitate stradala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 462/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 462/2017 privind eliberarea domnului Ciprian Lucian Rosca din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 463/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 463/2017 privind eliberarea domnului Virgil-Alin Chirila din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 464/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 464/2017 pentru eliberarea domnului Mihail Dorus din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 465/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 465/2017 pentru eliberarea doamnei Sirma Caraman din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 469/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 469/2017 pentru eliberarea doamnei Adriana-Mihaela Udroiu din functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 470/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 470/2017 pentru eliberarea domnului Mihai Grigore din functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 466/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 466/2017 pentru eliberarea doamnei Luminita Zezeanu din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 467/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 467/2017 pentru eliberarea domnului Marcel-Alexandru Stoica din functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 468/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 468/2017 privind eliberarea domnului Angel Gheorghiu din functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 471/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 471/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre doamna Ionela Stoian a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 472/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 472/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene de catre doamna Dinca Mihaela

 • Decizia nr. 473/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 473/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre doamna Iuliana-Camelia Coporan a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Monitorul Oficial, Partea I nr. 453 din 16.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 71/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 71/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 alin. (2) lit. c) si d) din Codul de procedura fiscala, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 457/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 457/2017 pentru eliberarea domnului Adrian-Marius Dobre din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

 • Decizia nr. 458/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 458/2017 pentru eliberarea domnului Adrian Ionut Gâdea din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 459/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 459/2017 privind eliberarea domnului Tudor Vesa din functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 460/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 460/2017 privind eliberarea domnului Adrian Mladinoiu din functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 461/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 461/2017 pentru eliberarea doamnei Ioana-Andreea Lambru din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 16.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 16.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 450 din 16.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 396/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 396/2017 pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnata la Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Acordul de asistenta financiara nerambursabila acordata din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007

 • Amendamentul din 14.04.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisoarea semnata la Washington la 14 aprilie 2016 la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Acordul de asistenta financiara nerambursabila acordata din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007, din 14.04.2016

 • Ordinul nr. 657/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 657/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman

 • Ordinul nr. 44/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 44/2017 privind modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a preturilor pentru energia termica livrata în SACET din centrale cu unitati de cogenerare care nu beneficiaza de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înalta eficienta, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 111/2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 din 16.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 656/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 656/2017 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

 • Ordinul nr. 627/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 627/2017 privind adoptarea amendamentelor necesare adaptarii, pentru a patra oara, la progresul stiintific si tehnic a prevederilor anexelor la Hotarârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul marfurilor periculoase în România

 • Ordinul nr. 550/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 550/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în unitatea administrativ-teritoriala Bara, judetul Timis

 • Ordinul nr. 531/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 531/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în sectoarele cadastrale din unitatea administrativ-teritoriala Josenii Bârgaului din judetul Bistrita-Nasaud

 • Hotarâre nr. 430/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 430/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militara 0406 Constanta si pentru transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 51/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 51/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Protectia copiilor migranti COM (2017) 211

 • Hotarâre nr. 427/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 427/2017 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor din România si Departamentul Mediului din Republica Islamica Iran privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la Teheran la 17 septembrie 2016

 • Memorandumul din 17.09.2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Memorandumul de întelegere între Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor din România si Departamentul Mediului din Republica Islamica Iran privind cooperarea în domeniul mediului din 17.09.2016

 • Hotarâre nr. 428/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 428/2017 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene în domeniul public al judetului Ialomita

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 111 din 16.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 16.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria municipiului Vulcan, Vulcan, judetul Hunedoara, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu, pentru culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 16.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati, Bucuresti, primeste propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 16.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj, Zalau, judetul Salaj, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în exercitiul bugetar 2017, pentru domeniul cultura

 • Achizitia publica de servicii din 16.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, judetul Cluj, anunta proiectele pentru care se atribuie finantari nerambursabile

Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 15.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 din 15.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 15.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 445 din 15.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 134/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 134/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

 • Decretul nr. 533/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 533/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

 • Hotarâre nr. 407/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 407/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2352 aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al comunei Bascov, judetul Arges

 • Hotarâre nr. 567/2017, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 567/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007

 • Hotarâre nr. 568/2017, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 568/2017 privind completarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau examenului pentru numirea în functii de conducere a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006

 • Hotarâre nr. 569/2017, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 569/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare în functia de judecator la Înalta Curte de Casatie si Justitie, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 74/2012

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 110 din 15.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 15.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Reghin, Reghin, judetul Mures, atribuie contracte de finantare nerambursabila pentru domeniile “Implementare programe sportive” si “Educatie civica si activitati de tineret”

 • Achizitia publica de servicii din 15.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Potcoava, Potcoava, judetul Olt, anunta proiectele selectate în vederea finantarilor nerambursabile pentru domeniile sport, cultura si culte religioase pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 14.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.06.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 14.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 137/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 137/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 536/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 536/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative

 • Legea nr. 138/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 138/2017 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale

 • Decretul nr. 537/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 537/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanta Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale

 • Legea nr. 139/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Decretul nr. 538/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 538/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2016 pentru suspendarea prevederilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Hotarâre nr. 50/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 50/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 • Hotarâre nr. 52/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 52/2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolaescu Gheorghe-Eugen

 • Ordinul nr. 111/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 111/2017 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activitati de explorare prin concursul public de oferta – Runda nr. 94/2017

 • Ordinul nr. 104/2017, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 104/844/740/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Ordinul nr. 844/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 104/844/740/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Ordinul nr. 740/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 104/844/740/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Ordinul nr. 171/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 171/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent masurii I.17 ” Protectia si refacerea biodiversitatii marine – colectarea uneltelor de pescuit pierdute si a altor deseuri marine” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

 • Ordinul nr. 873/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 873/2017 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiza si/sau de gestiune în cadrul programului “Prima casa”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 443 din 14.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 417/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 417/2017 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Sectiunea 1C, subsectiunea Ogra-Târgu Mures pe teritoriul localitatilor Cristesti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni si Târgu Mures din judetul Mures” din cadrul obiectivului de investitii “Autostrada Brasov-Târgu Mures-Cluj-Oradea”

 • Hotarâre nr. 418/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 418/2017 privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevazute ca justa despagubire, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 729/2015 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Sectiunea 1C, subsectiunea Ogra-Târgu Mures pe teritoriul localitatilor Cristesti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni si Târgu Mures din judetul Mures” din cadrul obiectivului de investitii “Autostrada Brasov-Târgu Mures-Cluj-Oradea”, precum si pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 729/2015

 • Ordinul nr. 223/2017, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta – IGSU

  Ordinul nr. 223/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind emiterea avizului în vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala a adultilor în ocupatiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

 • Metodologia din 17.05.2017, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta – IGSU

  Metodologia privind emiterea avizului în vederea autorizarii furnizorilor de formare profesionala a adultilor în ocupatiile din domeniul reglementat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta din 17.05.2017

 • Ordinul nr. 592/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte si decizii, utilizate în activitatea de control în sanatate publica si inspectia sanitara de stat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 14.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 14.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 14.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 135/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 135/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum si alte masuri

 • Decretul nr. 534/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 534/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum si alte masuri

 • Legea nr. 136/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 136/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

 • Decretul nr. 535/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 535/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

 • Decretul nr. 539/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 539/2017 privind conferirea Ordinului Virtutea Militara

 • Ordonanta de urgenta nr. 40/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) si d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 • Ordinul nr. 65/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 65/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale management urgente medicale

 • Regulamentul din 31.05.2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Regulamentul de organizare si functionare a Directiei generale management urgente medicale din 31.05.2017

 • Ordinul nr. 168/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 168/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent masurii II.4 “Investitii productive în acvacultura – cresterea eficientei energetice, energie regenerabila” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

 • Ordinul nr. 528/2017, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 528/2017 privind aprobarea recunoasterii unui organism de inspectie tehnica si pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 488/2006 privind recunoasterea organismelor de inspectie tehnica în exploatare pentru instalatiile de încarcare si descarcare a benzinei, amplasate pe containerele mobile

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 109 din 14.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 14.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Vatra Moldovitei, Vatra Moldovitei, judetul Suceava, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2017 pentru activitati din domeniile: cultura, recreere si religie

 • Achizitia publica de servicii din 14.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Ungheni, cu sediul în localitatea Ungheni, judetul Mures, anunta selectia publica de proiecte si evaluare în vederea atribuirii contractelor de finantari nerambursabile în anul 2017, pentru domeniile: cultura, culte si sport

 • Achizitia publica de servicii din 14.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Bistrita, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, anunta beneficiarii finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2017, în urma participarii la selectia publica de proiecte

 • Achizitia publica de servicii din 14.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ghiroda, Ghiroda, judetul Timis, anunta ofertantii castigatori ai contractelor de finantari nerambursabile, în urma procedurii de evaluare si selectionare a proiectelor

 • Achizitia publica de servicii din 14.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Satu Mare, Satu Mare, judetul Harghita, anunta beneficiarii contractelor de finantare nerambursabila, în urma procedeului de evaluare si selectionare a proiectelor

 • Achizitia publica de servicii din 13.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Câmpulung, Câmpulung, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze imobilul Piata Visoi, teren si constructii, situat în str. I.C. Bratianu nr. 93 A

 • Achizitia publica de servicii din 13.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Schitu Golesti, Schitu Golesti, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze: imobil compus din teren în suprafata de 3.659 mp si constructiile aferente, situat în punctul “Spital minier”, apartinând domeniului public comunal

 • Achizitia publica de servicii din 13.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Bucov, Bucov, judetul Prahova, urmeaza sa concesioneze: teren cu suprafata de 157.457 mp, din care suprafata luciu de apa de 102.893 mp si un teren cu suprafata de 93,02 mp

 • Achizitia publica de servicii din 13.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Comuna Boldur, nr. 176, Boldur, judetul Timis, intentioneaza concesionarea pasunilor din localitatea Boldur (lot 1), Jabar (loturile 10,11), Sinersig (lot 19) si Ohaba-Forgaci (lot 24)

 • Achizitia publica de servicii din 13.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.06.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Serviciul Public Piete Oboare, Calarasi, judetul Calarasi, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 14.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.06.2017 Concesiuni – anunturi în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, cu sediul în Bucuresti, sectorul 1, anunta Lista asociatiilor si fundatiilor carora li s-au acordat subventii de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, în anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 13.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 438 din 13.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 437 din 13.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 13.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 105/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 105/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2016 pentru suspendarea art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Ordinul nr. 600/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 600/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 146/2011 privind aprobarea conditiilor contractuale speciale ale contractelor pentru echipamente si constructii, inclusiv proiectare, si ale contractelor pentru constructii cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre beneficiar ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti în Domeniul Constructiilor (FIDIC), pentru obiective de investitii din domeniul infrastructurii rutiere de transport de interes national, finantate din fonduri publice

 • Hotarâre nr. 419/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 419/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

 • Normele metodologice din 09.06.2017, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice din 09.06.2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 108 din 13.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 12.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 12.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 191/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 191/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Hotarâre nr. 400/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 400/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Regia Autonoma Tehnologii pentru Energia Nucleara, aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Hotarâre nr. 401/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 401/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Nationala de Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Hotarâre nr. 402/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 402/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia întrunirii Consiliului de administratie al Institutului European al Ombudsmanului, Adunarii generale a Institutului European al Ombudsmanului, Evenimentului aniversar “20 de ani de la înfiintarea institutiei Avocatul Poporului” si Conferintei internationale privind drepturile omului, în perioada 20-23 septembrie 2017

 • Ordinul nr. 193/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 193/2017 pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor suportate de catre Agentia Nationala de Îmbunatatiri Funciare, aferente asigurarii unui nivel optim al apei pentru irigatii la statiile de punere sub presiune si la alte puncte de livrare

 • Procedura din 12.06.2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Procedura de decontare a cheltuielilor suportate de catre Agentia Nationala de Îmbunatatiri Funciare, aferente asigurarii unui nivel optim al apei pentru irigatii la statiile de punere sub presiune si la alte puncte de livrare din 12.06.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 12.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 213/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 213/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (3) si (4) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

 • Hotarâre nr. 376/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 376/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiintarea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN

 • Act din 25.05.2017, Guvernul României

  Actul constitutiv al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – IFN din 25.05.2017

 • Hotarâre nr. 390/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 390/2017 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti – Domnesti”

 • Hotarâre nr. 411/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 411/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Galati de catre domnul Olaru Razvan-Daniel

 • Hotarâre nr. 412/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 412/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Galati de catre domnul Manoliu Mihai

Monitorul Oficial, Partea I nr. 432 din 12.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 228/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 228/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 69 alin. (5) teza finala din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 • Hotarâre nr. 391/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 391/2017 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, institutie publica aflata în coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, pentru Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral

 • Hotarâre nr. 392/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 392/2017 privind transmiterea imobilului 2697 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al municipiului Botosani

 • Hotarâre nr. 393/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 393/2017 privind completarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, a actiunilor prevazute în Programul de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor, precum si a tarifelor aferente acestora

 • Hotarâre nr. 394/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 394/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 638, 2932, 1191 si 2806 si a adresei postale a imobilului 2932 în urma intabularii acestuia în cartea funciara, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale, si pentru transmiterea unor parti din acestea, pe o perioada de 20 de ani, în folosinta gratuita a Asociatiei Nationale Cultul Eroilor “Regina Maria”

 • Hotarâre nr. 408/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 408/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea “CONVERSMIN” – S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotarâre nr. 409/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 409/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Nationala a Apelor Minerale – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 1322/2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 1322/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor si programelor educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala din locurile de detinere aflate în subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 12.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 12.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 572/2017, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 572/2017 pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare în functii de executie a personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii si al Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.260/2014

 • Hotarâre nr. 571/2017, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 571/2017 pentru completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotarâre nr. 570/2017, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 570/2017 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casatie si Justitie, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007

 • Ordinul nr. 3990/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3990/2017 privind componenta nominala a comisiilor de contestatii ale Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 • Ordinul nr. 3991/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3991/2017 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 4.106/2016 privind componenta nominala a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 107 din 12.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 12.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita, Miercurea Ciuc, judetul Harghita, anunta Lista programelor si proiectelor care vor fi derulate în anul 2017, sesiunea II

 • Achizitia publica de servicii din 12.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Codlea, Codlea, judetul Brasov, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor proiecte sportive

 • Achizitia publica de servicii din 12.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Niculitel, Niculitel, judetul Tulcea, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor activitati culturale-culte religioase si sportive

 • Achizitia publica de servicii din 12.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – UAT Comuna Urechesti, Urechesti, judetul Vrancea, acorda finantare nerambursabila pentru activitati care vizeaza programele sportive de utilitate publica: “Promovarea sportului de performanta” si “Sportul pentru toti”

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Boldesti-Scaeni, Boldesti-Scaeni, judetul Prahova, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 46 mp, în vederea amenajarii unui magazin de marfuri nealimentare

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Boldesti-Scaeni, Boldesti-Scaeni, judetul Prahova, organizeaza licitatie publica pentru concesionarea a trei loturi de teren în suprafata totala de 250 mp situate pe strada Podgoriei pentru edificarea unei constructii în vederea comercializarii de produse alimentare si carmangerie

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ciortesti, Ciortesti, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze statia de autobuz în suprafata de 12 mp, în dreptul Hanului Florilor, în vederea desfasurarii activitatii de comercializare a produselor proaspete si derivatelor acestora

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Gradistea, Gradistea, judetul Braila, organizeaza licitatie publica în vederea concesionarii unei constructii în suprafata de 219 m.p., terenul aferent acesteia în suprafata de 478 m.p., precum si echipamentele din dotare, având ca destinatie desfasurarea activitatii de brutarie

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Sieu Magherus, Sieu-Magherus, judetul Bistrita Nasaud, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 09.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 199/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 199/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Ordonanta de urgenta nr. 41/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 41/2017 privind unele masuri pentru asigurarea participarii României la procesul de relocare a institutiilor/agentiilor Uniunii Europene

 • Hotarâre nr. 378/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 378/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 1.997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific si însemnelor distinctive pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 • Hotarâre nr. 379/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 379/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultura Iernut si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 410/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 410/2017 privind unele masuri referitoare la arhiva fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie

 • Decizia nr. 445/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 445/2017 privind constatarea încetarii de drept a raportului de serviciu al domnului Constantin Dumitrescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 446/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 446/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre doamna Elena Ilie a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor Publice

 • Decizia nr. 447/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 447/2017 privind numirea doamnei Raluca-Maria Tîncu în functia publica de conducere de inspector general antifrauda al Directiei generale antifrauda fiscala din structura Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 448/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 448/2017 pentru numirea domnului Marian Morcoasa în functia de inspector general adjunct antifrauda la Directia regionala antifrauda fiscala 3 Alexandria – Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 428 din 09.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 09.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 106 din 09.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Ungheni, cu sediul în Ungheni, jud. Mures, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anu 2017- sesiunea I, pentru proiecte aferente domeniilor: cultura, culte si sport

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Alma, cu sediul în Alma, judetul Sibiu, anunta selectie publica de proiecte si evaluare în vederea atribuirii contractelor de finantari nerambursabile în anul 2017, pentru activitati culturale, sportive si culte

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – UAT – Oras Comarnic, Comarnic, judetul Prahova, anunta evaluarea si selectia proiectelor în vederea obtinerii finantarilor nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Vaslui, jud. Vaslui, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a proiectelor din domeniul culte pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita, Miercurea Ciuc, judetul Harghita, în urma selectiei si evaluarii atribuie contracte de finantare nerambursabila pentru proiectele câstigatoare

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Nufaru, judetul Tulcea, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 2700 mp, cu destinatia “ferma animale”

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Slatina-Timis, judetul Caras-Severin, obiectul concesiunii: doua terenuri, primul în suprafata de 5.000 mp, iar cel de-al doilea în suprafata de 1.900 mp, în vederea desfasurarii de activitati economice

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, obiectul concesiunii: terenuri cu suprafata de: 9 mp, 11 mp, 24 mp, 16,26 mp, 16,50 mp, 20,17 mp, 21,35 mp, 10,65 mp,

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Nufaru, judetul Tulcea, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 2300 mp, cu destinatia “ferma animale”

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – RA Administratia Zonei Libere Galati, Galati, judetul Galati, obiectul concesiunii: Teren natural, liber de sarcini, destinat constructiilor industriale, amplasat în platforma nr. 1 a Zonei Libere Galati

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Orasul Târgu Neamt, judetul Neamt, obiectul concesiunii: teren de 13,5 mp, destinat amplasarii unui chiosc pentru comercializarea de produse alimentare si nealimentare

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Orasului Titu, judetul Dâmbovita, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 5 m.p.

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Biblioteca Judeteana Panait Cerna Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, obiectul concesiunii: spatiul situat la parterul cladirii Bibliotecii Judetene Panait Cerna Tulcea în suprafata utila de 214,5 mp, dispus astfel: Încapere 1 în suprafata de 89,05 mp si încapere 2 în suprafata de 125,45 mp (formata din 1 depozit – 101,65 mp, 1 birou – 8,4 mp, 1 birou – 5,6 mp, baie – 5,25 mp si hol – 4,55 mp)

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Micesti, judetul Arges, Delegarea de gestiune a Serviciului public de alimentare cu apa al comunei Micesti din judetul Arges

Monitorul Oficial, Partea I nr. 426 din 08.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 147/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 147/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (9) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006

 • Decizia nr. 194/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 194/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 196/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 196/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. a) si f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 227/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 227/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Hotarâre nr. 397/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 397/2017 privind unele masuri de utilizare a Fondului de contrapartida provenit din ajutorul Guvernului Japoniei constituit în baza Întelegerii realizate prin schimbul de note diplomatice semnate la Bucuresti la 7 ianuarie 2000, în baza carora Guvernul Japoniei ofera Guvernului României un ajutor nerambursabil în valoare de 500 milioane yeni, si a Acordului încheiat între Guvernul României si Japan International Cooperation System la 1 februarie 2000, pentru derularea acestui ajutor

 • Ordinul nr. 665/2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

  Ordinul nr. 665/2017 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazute în cadrul Programului pentru stimularea înfiintarii si dezvoltarii microîntreprinderilor de catre întreprinzatorii debutanti în afaceri, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, nr. 839/2016

 • Ordinul nr. 666/2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

  Ordinul nr. 666/2017 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevazute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale în rândul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START, aprobata prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 08.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 633/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. /2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 411/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. /2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Hotarâre nr. 71/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 71/2017 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Decizia nr. 192/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 192/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

 • Hotarâre nr. 388/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 388/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Nationala a Uraniului – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Ordinul nr. 158/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 158/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent masurii II.7 “Cresterea potentialului siturilor de acvacultura” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 08.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 328/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 328/2017 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, precum si a art. 41 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011

 • Decizia nr. 42/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 42/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile în România

 • Decizia nr. 37/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 37/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 • Decizia nr. 36/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 36/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) si art. 11 alin. (1) lit. d) pct. (ii) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în forma anterioara modificarilor aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decizia nr. 30/2017, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile – CSIPPC

  Decizia nr. 30/2017 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 423 din 08.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 108/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 108/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 367/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 367/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Lucrari de punere în siguranta pod pe DN 72, km 20 + 422, peste râul Dâmbovita, la Viisoara”, judetul Dâmbovita

 • Hotarâre nr. 368/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 368/2017 pentru modificarea art. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 947/2016 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Autostrada Sebes – Turda”- Lot 1 sectiunea A, km 0 + 300 – km 14 + 000

 • Hotarâre nr. 369/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 369/2017 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatica, Pescuit si Acvacultura – Galati si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 370/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 370/2017 privind actualizarea valorii de inventar aferente partii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevazute în anexa nr. 40 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 371/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 371/2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Muzeului National Bran

 • Hotarâre nr. 372/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 372/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 592 aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al comunei Mogosesti-Siret, judetul Iasi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 din 08.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 129/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 129/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri în domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 523/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 523/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri în domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Ordonanta de urgenta nr. 39/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 39/2017 privind actiunile în despagubire în cazurile de încalcare a dispozitiilor legislatiei în materie de concurenta, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

 • Ordinul nr. 167/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 167/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent masurii II.3 “Investitii productive în acvacultura – eficienta resurselor, reducerea utilizarii de apa si substante chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizarii apei” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

 • Ordinul nr. 177/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 177/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe anii 2015-2018, “Agricultura si Dezvoltare Rurala – ADER 2020″

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 105 din 08.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Alma, cu sediul în Alma, jud. Sibiu, acorda finantari nerambursabile pe anul 2017 pentru proiecte aferente domeniilor: culturale, sportive si culte

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Vaslui, judetul Vaslui, acorda finantari nerambursabile în suma de 100.000 lei pentru domeniul culte

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Nadlac, Nadlac, judetul Arad, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati culturale, de tineret, protectia mediului, învatamânt si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Varsag, Varsag, judetul Harghita, anunta evaluarea si selectionarea proiectelor în vederea obtinerii de finantare nerambursabila, în limita sumei de 15.000 lei, pentru domeniile culturale, sportive si educatia tineretului

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Iasi, Iasi, judetul Iasi, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor proiecte din domeniile: cultura scrisa, cultura si tineret, suma totala alocata fiind de 859.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Cosna, Cosna, judetul Suceava, anunta beneficiarii contractelor de finantare nerambursabila, stabiliti în urma selectiei si evaluarii proiectelor depuse

 • Achizitia publica de servicii din 07.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ivesti, judetul Vaslui, urmeaza sa concesioneze un spatiu din domeniul public în suprafata de 25,25 mp, situat în cadrul Dispensarului medical Ivesti, pentru servicii postale

 • Achizitia publica de servicii din 07.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Negresti, Negresti, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren pasune în suprafata de 34,6 ha, lot Slatina Poiana, în vederea întretinerii prin pasunat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 07.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 128/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 128/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 • Decretul nr. 522/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 522/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 • Legea nr. 133/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 133/2017 pentru modificarea si completarea Legii îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de îmbunatatiri funciare

 • Decretul nr. 527/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 527/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii îmbunatatirilor funciare nr. 138/2004 si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de îmbunatatiri funciare

 • Hotarâre nr. 345/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 345/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Autoritatea Nationala Fitosanitara, precum si trecerea unor bunuri imobile înregistrate în anexa nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, în conditiile legii

 • Hotarâre nr. 347/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 347/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 958 aflat în domeniul public al statului si pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Apararii Nationale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Politiei Române

 • Rectificarea din 07.06.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia prim-ministrului nr. 420/2017, din 07.06.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din 07.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 525/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 525/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

 • Legea nr. 131/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 131/2017 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

 • Hotarâre nr. 346/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 346/2017 privind înscrierea unui imobil situat în comuna Moroeni, judetul Dâmbovita, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Apararii Nationale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1169 aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru trecerea unei parti din acesta, constituita din constructii, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casarii acestora

 • Hotarâre nr. 358/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 358/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof Târgu Secuiesc si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 359/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 359/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Popauti si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 140/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – ANRSC

  Ordinul nr. 140/2017 privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

 • Ordinul nr. 178/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 178/2017 pentru stabilirea elementelor de identificare si a procedurii de distribuire a acestora, precum si tipul cheltuielilor aferente, prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate”, beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum si a modalitatilor de verificare si control

Monitorul Oficial, Partea I nr. 419 din 07.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 07.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 104 din 07.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 07.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritoriala Oras Nadlac, Nadlac, judetul Arad, anunta domeniile pentru care se acorda finantari nerambursabile pentru anul de executie bugetara 2017

 • Achizitia publica de servicii din 07.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Varsag, Varsag, judetul Harghita, anunta domeniile pentru care se acorda finantari nerambursabile pentru anul de executie bugetara 2017

 • Achizitia publica de servicii din 07.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Checea, Checea, judetul Timis, anunta lista proiectelor sustinute si sumele ce se vor acorda pentru domeniul sport, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 07.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Moinesti, Moinesti, judetul Bacau, în urma evaluarii si selectiei publice de proiecte, anunta contractele încheiate în vederea atribuirii finantarilor nerambursabile

 • Achizitia publica de servicii din 07.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Chiajna, Chiajna, judetul Ilfov, în urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte sportive, anunta beneficiarul contractului de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 06.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Draganesti Vlasca, Draganesti Vlasca, judetul Teleorman, urmeaza sa concesioneze pe o perioada de 25 ani spatiul în suprafata totala de 62,34 mp, amplasat la parter în incinta Dispensarului Uman Draganesti Vlasca

 • Achizitia publica de servicii din 06.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.06.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Municipiului Orastie, Orastie, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze terenul situat în zona baraj captare Zavoi, în suprafata de 3004 mp

 • Achizitia publica de servicii din 06.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.06.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria orasului Horezu, Horezu, judetul Vâlcea, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 06.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.06.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria orasului Horezu, Horezu, judetul Vâlcea, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 07.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.06.2017 Concesiuni – anunturi în baza Ordinului nr. 263/2007 al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Municipiul Roman, anunta delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 06.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 442/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 442/2017 pentru numirea domnului Vicentiu Dorin Gavril Stir în functia de secretar de stat la Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social

 • Decizia nr. 443/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 443/2017 privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Adela Petrinia Neagoe din functia publica de secretar general adjunct al Ministerului Sanatatii în functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 444/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 444/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Gabriela Angheloiu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Sanatatii

 • Hotarâre nr. 330/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 330/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Bujoru si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 361/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 361/2017 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet, prin desfiintarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultura Nucet, si modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 387/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 387/2017 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producatorii de lapte din suma stabilita în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare exceptionale destinate producatorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de crestere a animalelor, precum si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia

 • Rectificarea din 06.06.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia prim-ministrului nr. 429/2017, din 06.06.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 06.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 45/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 45/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societatilor echitabil, competitiv si stabil pentru Uniunea Europeana – COM (2016)682, Propunerea de directiva a Consiliului privind o baza fiscala consolidata comuna a societatilor (CCCTB) – COM (2016)683 si Propunerea de directiva a Consiliului privind o baza fiscala comuna a societatilor – COM (2016)685

 • Hotarâre nr. 46/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 46/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile (reformare) COM (2016)767

 • Hotarâre nr. 47/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 47/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social european si Comitetul regiunilor – Rolul valorificarii energetice a deseurilor în economia circulara COM (2017) 34

 • Decizia nr. 193/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 193/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

 • Ordinul nr. 668/2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

  Ordinul nr. 668/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile si modalitatile de desfasurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanenta în strainatate si de ocupare a posturilor din reteaua externa a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

 • Regulamentul din 24.05.2017, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

  Regulamentul privind conditiile si modalitatile de desfasurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanenta în strainatate si de ocupare a posturilor din reteaua externa a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat din 24.05.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 415 din 06.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 123/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 123/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

 • Decretul nr. 506/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 506/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil

 • Legea nr. 124/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 124/2017 privind aprobarea participarii României ca membru asociat la Proiectul BEPS – Erodarea bazei de impozitare si transferul profiturilor – initiat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica – OCDE, precum si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 • Decretul nr. 507/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 507/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea participarii României ca membru asociat la Proiectul BEPS – Erodarea bazei de impozitare si transferul profiturilor – initiat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica – OCDE, precum si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 • Legea nr. 125/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 125/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului

 • Decretul nr. 508/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 508/2017 pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului

 • Legea nr. 126/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 126/2017 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Decretul nr. 509/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 509/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Decizia nr. 195/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 195/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) si (2) si art. 15 din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 239/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 239/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1081 alin. 1 lit. a) din Codul de procedura civila din 1865

 • Hotarâre nr. 382/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 382/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Vaslui de catre domnul Bogdan Isabel

 • Hotarâre nr. 383/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 383/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Vaslui de catre domnul Popica Eduard-Andrei

 • Ordinul nr. 164/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 164/2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului aferent masurii II.1 “Inovare” din Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

 • Ordinul nr. 768/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 768/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 414 din 06.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 365/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 365/2017 privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 • Hotarâre nr. 373/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 373/2017 privind înscrierea unui imobil rezultat din investitii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Institutului National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals”, unitate sanitara în subordinea Ministerului Sanatatii

 • Hotarâre nr. 374/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 374/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 174/2002, si pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 377/2002

 • Hotarâre nr. 384/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 384/2017 privind rechemarea unui consul general

 • Hotarâre nr. 385/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 385/2017 privind numirea unui consul general

 • Hotarâre nr. 386/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 386/2017 privind numirea unui consul general

 • Ordinul nr. 24/2017, Secretariatul de Stat pentru Culte

  Ordinul nr. 24/2017 privind continutul, întocmirea si verificarea listelor originale cuprinzând adeziunile membrilor cetateni români ai unei asociatii religioase ce solicita recunoasterea calitatii de cult, precum si procedura emiterii de catre Secretariatul de Stat pentru Culte a avizului consultativ privitor la recunoasterea calitatii de cult a unei asociatii religioase

 • Ordinul nr. 37/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 37/2017 privind modificarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantitatilor de energie electrica produse în cogenerare de înalta eficienta în vederea certificarii prin garantii de origine, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2015

 • Ordinul nr. 38/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 38/2017 privind modificarea Contractului-cadru de vânzare/cumparare a energiei electrice tranzactionate pe piata centralizata pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 103 din 06.06.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 06.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Codlea, Codlea, judetul Brasov, anunta Programul anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati de sport

 • Achizitia publica de servicii din 06.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Calarasi, Calarasi, judetul Calarasi, face cunoscuta intentia de organizare a selectiei publice de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru domeniile cultura si învatamânt, activitati sportive si de tineret, proiecte sociale

 • Achizitia publica de servicii din 06.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Judetul Salaj, Zalau, jud. Salaj, anunta finantarea nerambursabila a unor proiecte/programe de asistenta sociala sustinute de catre unitatile de cult si/sau entitatile care acorda asistenta sociala persoanelor cu nevoi sociale în judetul Salaj, pentru anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 06.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, acorda finantari nerambursabile pe anul 2017, în suma totala de 315.000 lei, urmatoarelor domenii: sport, culte, educatie-tineret-mediu

 • Achizitia publica de servicii din 06.06.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.06.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Marghita, Marghita, judetul Bihor, în urma participarii la sesiunea I de selectie publica a proiectelor, atribuie contracte de finantare pentru domeniul cultura si sport

 • Achizitia publica de servicii din 31.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Grozesti, cu sediul în localitatea Grozesti, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze: spatiul de la etajul 1 compus din 9 camere în suprafata cumulata de 91,75 mp, situat în incinta imobilului “Dispensar medical uman Grozesti”

 • Achizitia publica de servicii din 31.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T. Orasul Sulina, Sulina, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 50,91 mp, aflat în domeniul public al orasului

 • Achizitia publica de servicii din 31.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Celaru, Celaru, judetul Dolj, urmeaza sa concesioneze prin licitatie publica un teren în suprafata de 1269 mp cu destinatia parcare

 • Achizitia publica de servicii din 31.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.05.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Dumbraveni, Dumbraveni, judetul Suceava, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 31.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.05.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Vaideeni, Vaideeni, judetul Vâlcea, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 31.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.05.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Orasului Simeria, Simeria, judetul Hunedoara, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›