6 Martie, 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 05.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 42 din 04.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Aiud, Aiud, judeţul Alba, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pe anul 2015 pentru următoarele domenii: culte religioase, programe culturale şi activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Poienarii Burchii, Poienarii Burchii, judeţul Prahova, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile în anul 2015, pentru activităţi din domeniile: sport, cultură şi culte

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Local al Municipiului Slatina, Slatina, judeţul Olt, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile în anul 2015, pentru activităţi din domeniile: sport, cultural, social, culte religioase, învăţământ, sănătate etc.

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Piteşti cu sediul în Piteşti, judeţul Argeş, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015 pentru activităţi din domeniile: tineret, sportiv şi culte

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Local Mădăras, Mădăras, judeţul Bihor, anunţă Programul de finanţare nerambursabilă acordat pentru activităţi în domeniul sportului şi sprijinirea financiară a unităţilor de cult

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Târnăveni, Târnăveni, judeţul Mureş, finanţează pe anul 2015 următoarele domenii de activitate: sport cultură, educaţie, ştiinţă şi asistenţă socială

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015 pentru activităţi din domeniile: cultură, culte şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Turnu Măgurele, Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, face cunoscut Programul anual 2015 privind acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritorială a Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programelor “Promovarea sportului de performanţă” şi “Sportul pentru toţi” sesiunea I, pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, anunţă participarea pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, culte, sport pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Băneşti cu sediul în comuna Băneşti, judeţul Prahova, acordă finanţare nerambursabilă pentru promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive de performanţă în comunitatea locală

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Suceava, Suceava, judeţul Suceava, acordă finanţări nerambursabile în anul 2015 pentru următoarele domenii: culte, asistenţă socială, sport şi cultură

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, atribuie contract de finanţare nerambursabilă pentru domeniul sport

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, anunţă Raportul anual privind aprobarea “Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes judeţean – cultură, culte, sport pentru anul 2014″

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Câmpuri, Câmpuri, judeţul Vrancea, scoate la licitaţie în vederea concesionării mai multe suprafeţe de teren pentru construcţia de adăposturi pentru animale

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Ciorani, Ciorani, judeţul Prahova, anunţă concesionarea a două încăperi în suprafaţă totală de 39,91 mp aflate în sediul Consiliului Local în vederea deschiderii unui cabinet stomatologic

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Sălciile, Sălciile, judeţul Prahova, anunţă concesionarea următoarelor imobile: “Luciu de apă, Balta – “La Moară” în suprafaţă de 24,05 ha, (240.493 mp), teren extravilan în suprafaţă de 1386 mp, şi clădire cu terasă acoperită

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Cordun, Cordun, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 100.000 mp – păşune în extravilanul satului

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Cordun, Cordun, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 15.000 mp amplasat în extravilanul satului

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Mădârjac, cu sediul în Mădârjac, judeţul Iaşi, concesionează păşune comunală în suprafaţă de 415,56 ha

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Goleşti,Goleşti, judeţul Vrancea, anunţă atribuirea contractului de concesiune privind concesionarea unui teren intravilan în suprafaţă de 150 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 din 04.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 16/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

 • Decretul nr. 293/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 293/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

 • Decizia nr. 84/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 84/2015 pentru numirea domnului Gheorghe Cornescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 262/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 262/2015 pentru aprobarea retragerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare a Societăţii ROYAL BUSINESS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 120/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 120/2015 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 172/2015, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 172/2015 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune

Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 04.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 41 din 03.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Comarnic, Comarnic, judeţul Prahova, acordă finanţări nerambursabile pe anul 2015 pentru susţinerea activităţilor de dezvoltare a schimburilor de ordin cultural, social, economic, medical, turistic, sportiv şi familial cu localităţile străine

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, acordă finanţări nerambursabile pe anul 2015 pentru domeniile: sport, turism, cultură, tineret, social şi persoane vârstnice

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Suceava, anunţă Programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile pe anul 2015 pentru activităţi nonprofit de interes judeţean

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Flămânzi, Flămânzi, judeţul Botoşani, aduce la cunoştinţă publică atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu Programul anual pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Brad, Brad, judeţul Hunedoara, participă la selecţia publică de proiecte pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Municipiului Brad pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Bistriţa, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Cristian, Cristian, judeţul Sibiu, anunţă concesionarea unui spaţiu aflat în clădirea Dispensarului Medical Cristian, format din cabinet medical în suprafaţă de 11 mp şi dependinţe comune în suprafaţă de 38,85 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Soleşti, Soleşti, judeţul Vaslui, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 100 m.p. situat în extravilanul localităţii Bouşori, comuna Soleşti

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Siriu, Siriu, judeţul Buzău, anunţă atribuirea contractului de concesiune pentru imobilul – construcţie metalică pe fundaţie din beton cu destinaţie de spaţiu comercial carne – C2, în suprafaţă construită la sol de 28 mp, din totalul de 53 mp al C2, aflat în domeniul public al Comunei Siriu

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Drăgăşani, Drăgăşani, judeţul Vâlcea, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 153 din 03.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 03.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 40 din 02.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Alba, Alba Iulia, judeţul Alba, face cunoscut Programul anual 2015 privind acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Bistriţa, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015, pentru activităţi nonprofit de interes general

 • Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Petroşani, Petroşani, judeţul Hunedoara, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru servicii religioase şi servicii sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Băneşti cu sediul în comuna Băneşti, judeţul Prahova, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015 pentru promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive de performanţă în comunitatea locală

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritorială Oraş Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă Programul anual de finanţare nerambursabilă în domeniul sport pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Club Sportiv Municipal Ploieşti, Ploieşti, judeţul Prahova, face cunoscut Raportul anual privind contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Mânzăleşti, Mânzăleşti, judeţul Buzău, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 2150 mp, în punctul “La Balastieră” pentru derularea activităţii de exploatare forestieră

 • Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Prisăcani, Prisăcani, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 603 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Prisăcani, Prisăcani, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 376.854 mp, categoria de folosinţă “păşune”

 • Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Hunedoara, Hunedoara, judeţul Hunedoara, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 02.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 9/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărârea nr. 10/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 10/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 11/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 12/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 12/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 • Hotărârea nr. 13/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 13/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 14/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 14/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărârea nr. 15/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 15/2015 pentru numirea directorului Serviciului Român de Informaţii

 • Ordinul nr. 588/2015, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României

 • Ordinul nr. 134/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 134/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 02.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 730/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 730/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 731/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 731/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 763/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 763/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 34 alin. (1) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordinul nr. 17/2015, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 17/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora

 • Decizia nr. 3/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală privind admiterea în principiu a contestaţiei în anulare referitor la participarea procurorului la desfăşurarea acestei proceduri

 • Hotărârea nr. 124/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 124/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor