27 Noiembrie, 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 27.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1056/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1056/2014 privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor

 • Ordinul nr. 119/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 119/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială INTERGAZ-EST – S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. INTERGAZ-EST – S.R.L.

 • Ordinul nr. 120/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 120/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Naţională de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A. Mediaş

 • Ordinul nr. 124/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 124/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială DESIGN PROIECT – S.R.L. şi pentru abrogarea pct. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. DESIGN PROIECT – S.R.L.

 • Ordinul nr. 125/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 125/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială EURO SEVEN INDUSTRY – S.R.L. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. EURO SEVEN INDUSTRY – S.R.L.

 • Ordinul nr. 126/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 126/2014 privind aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială GAZ SUD – S.A. şi pentru abrogarea lit. b) din anexa nr. 1 şi a anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GAZ SUD – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 27.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 27.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 692/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 692/2014 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013, şi a amendamentului convenit prin Contractul de finanţare amendat şi reconfirmat, semnat la Bucureşti la 16 mai 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în vederea acoperirii contribuţiei bugetului de stat la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2013

 • Decizia nr. 307/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 307/2014 pentru eliberarea domnului Dragoş George Bogdan din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 308/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 308/2014 pentru numirea domnului Florin-Irinel Cotoşman în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 309/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 309/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Teodorescu Ion Claudiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 310/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 310/2014 pentru reluarea, la cerere, a activităţii doamnei Claudia Ioana Szabo în funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 311/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 311/2014 pentru numirea domnului Teodor-Viorel Meleşcanu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Ordinul nr. 178/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 178/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor

 • Ordinul nr. 117/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 117/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 67/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 26.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 55/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 55/2014 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 1030/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1030/2014 privind abrogarea art. 22-25 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Hotărârea nr. 1032/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1032/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la titlul 10 “Cheltuieli de personal” şi titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului III al anului 2014, care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 1045/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1045/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.278/2009 privind organizarea şi funcţionarea Centrului de Conferinţe, aflat în subordinea Institutului Naţional de Statistică

 • Ordinul nr. 1147/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1147/2014 pentru modificarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 204/2011

 • Ordinul nr. 1825/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1825/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014

 • Ordinul nr. 4895/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 4895/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016

 • Hotărârea nr. 54/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 54/2014 privind bugetul Senatului pe anul 2015

 • Hotărârea nr. 1039/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1039/2014 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 1041/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1041/2014 privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în administrarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1042/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1042/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” al Judeţului Sălaj în domeniul public al judeţului Sălaj şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 860 din 26.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 688/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 688/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 • Decretul nr. 689/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 689/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor

 • Decretul nr. 690/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 690/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 691/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 691/2014 privind conferirea Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler

 • Hotărârea nr. 952/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 952/2014 privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri concesionate Societăţii Comerciale “Conpet” – S.A. Ploieşti, aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Conpet” – S.A. Ploieşti, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 1562/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1562/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementării aeronautice civile române RACR-ASMET “Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile”, ediţia 4/2008, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.553/2008

Monitorul Oficial, Partea I nr. 859 din 25.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 858 din 25.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1091/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1091/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII MOLDOVA I.F.N. – S.A.

 • Ordinul nr. 2742/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2742/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei “Parparia”, în prezent sediul Institutului de Biologie al Academiei Române, Staţiunea de Cercetări Ecologice din Sulina, str. II nr. 35, judeţul Tulcea

 • Ordinul nr. 2741/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2741/2014 pentru acreditarea Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău

 • Ordinul nr. 160/2014, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 160/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 114/2014, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Ordinul nr. 114/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate

 • Metodologia din 03.11.2014, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Metodologia privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate din 03.11.2014

 • Decizia nr. 491/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 491/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru în ansamblul său, precum şi, în special, ale art. 9 lit. f) din aceasta

 • Ordinul nr. 118/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 118/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România

 • Metodologia din 19.11.2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Metodologia de stabilire a obligaţiei producătorilor şi furnizorilor de gaze naturale de a încheia tranzacţii pe pieţele centralizate de gaze naturale din România din 19.11.2014

 • Ordinul nr. 1802/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1802/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, “Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Orizont PAC 2020″

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 219 din 25.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 25.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Bucureşti, contractele de finanţare atribuite în perioada 01.06.2014 – 31.10.2014

 • Achiziţia publică de servicii din 24.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Cepleniţa, Cepleniţa, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren din domeniul public, în suprafaţă de 5,51 ha

 • Achiziţia publică de servicii din 25.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.11.2014 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Municipiului Brad, Brad, judeţul Hunedoara, anunţă contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Brad

 • Achiziţia publică de servicii din 25.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.11.2014 Concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Giurgiu, judeţul Giurgiu, anunţă contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Giurgiu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 857 din 24.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 682/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 682/2014 pentru numirea unui membru al Guvernului

 • Decretul nr. 685/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 685/2014 privind eliberarea din funcţie a procurorului-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

 • Decretul nr. 686/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 686/2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

 • Decretul nr. 687/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 687/2014 pentru numirea unui membru al Guvernului

 • Decizia nr. 495/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 495/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 31, art. 1 alin. (3), art. 4, art. 6 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10-26 şi art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi ale art. 88 şi art. 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 856 din 24.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 306/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 306/2014 privind eliberarea doamnei Hegedus Csilla din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Decizia nr. 305/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 305/2014 privind eliberarea domnului Bogdan Lucian Aurescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 451/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 451/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2961 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 488/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 488/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 24.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 24.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 24.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 218 din 24.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Şibot, Şibot, judeţul Alba, anunţă concesionarea pe 49 ani a terenului extravilan înscris în CF 70684 Şibot cu nr. topo 1773/2/1/1 în suprafaţă de 5.000 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Crişcior, Str. Plopilor nr. 6, com. Crişcior, jud. Hunedoara, anunţă concesionarea imobilului-teren curţi construcţii în suprafaţă de 822 mp, înscris în C.F. nr. 60712 nr. cadastral 60712

 • Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Suceava, municipiul Suceava, judeţul Suceava, anunţă concesionarea unui imobil situat în municipiul Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare, judeţul Suceava, compus din patru clădiri şi teren aferent, în vederea desfăşurării unor activităţi comerciale

 • Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Suceava, municipiul Suceava, judeţul Suceava, anunţă concesionarea unui imobil situat în municipiul Suceava, str. Petru Rareş nr. 54, compus din clădire şi teren aferent, în vederea înfiinţării unei grădiniţe speciale pentru copiii cu deficienţe de vedere şi a amenajării unor spaţii specifice acestor persoane

 • Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Adjud, Str. Stadionului nr. 2, loc. Adjud, judeţul Vrancea, anunţă concesionarea unui spaţiu de 126,40 mp situat în incinta fostului magazin sătesc din satul Adjudu-Vechi

 • Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Şiria, str. Regiment 85 Infanterie nr. 184, Şiria, judeţul Arad, anunţă oferta declarată câştigătoare pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Şibot, Strada Principală nr. 153, Şibot, judeţul Alba, anunţă oferta declarată câştigătoare pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Glodeanu Siliştea, Str. Principală nr. 88, Glodeanu Siliştea, judeţul Buzău, anunţă oferta declarată câştigătoare pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Băiuţ, Str. Principală nr. 413, Băiuţ, judeţul Maramureş, anunţă oferta declarată câştigătoare pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 21.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 din 21.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 21.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 534/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 534/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 535/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 535/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 107 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 550/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 550/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum şi celor ale art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Ordinul nr. 1504/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1504/2014 privind numirea de membri în Comitetul pentru Audit Public Intern

 • Regulamentul nr. 25/2014, Camera de Comerţ şi Industrie a României – CCIR

  Regulamentul nr. 25/2014 privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri

 • Ordinul nr. 2547/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2547/2014 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului “Calea ferată îngustă Turda-Abrud”, tronsonul aferent judeţului Cluj

Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 21.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 217 din 21.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, Str. Principală nr. 93, Miroslava, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 9.235,62 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Miroslava pentru construire locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – UAT Comuna Tomeşti, Strada Vioarei nr. 167, Tomeşti, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 42 m.p., pentru construire spaţiu desfăşurare activităţi comerciale

 • Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Hunedoara, Bd. Libertăţii nr. 17, Hunedoara, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.946 mp, situat pe strada Voinii, aflat în domeniul public al municipiului Hunedoara

 • Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Adjud, strada Stadionului nr. 2, localitatea Adjud, judeţul Vrancea, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 317 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Adjud, situat în Adjud, zona Pasaj Pietonal, Str. Balastierei, în scopul construirii unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Adjud, strada Stadionului nr. 2, localitatea Adjud, judeţul Vrancea, anunţă concesionarea unui teren, în suprafaţă de 251 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Adjud, situat în Adjud, zona Pasaj Pietonal, Str. Buncărului, în scopul construirii unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Adjud, strada Stadionului nr. 2, localitatea Adjud, judeţul Vrancea, anunţă concesionarea unui teren, în suprafaţă de 244 mp, situat în municipiul Adjud, str. A.I. Cuza nr. 90, ce aparţine domeniului privat al municipiului Adjud, în scopul construirii unui spaţiu comercial

 • Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Municipiului Beiuş, P-ţa Samuil Vulcan nr. 14, Beiuş, judeţul Bihor, anunţă concesionarea Cinematografului Municipal Beiuş, pentru reabilitarea şi modernizarea clădirii

 • Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Oraşul Târgu Neamţ, Ştefan cel Mare nr. 62, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea a două suprafeţe de teren de 6 mp şi 12 mp, destinate amplasării unor chioşcuri pentru comercializare produse alimentare, aflate în incinta Liceului Tehnologic “Vasile Conta”

 • Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere – UAT Buhuşi, Bd. Republicii nr. 5, Buhuşi, judeţul Bacău, anunţă delegarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân pe raza UAT Oraşul Buhuşi

 • Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Lupeni, Strada Revoluţiei, Lupeni, judeţul Hunedoara, anunţă ofertele declarate câştigătoare pentru atribuirea contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.11.2014 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice anunţ de participare la licitaţie publică deschisă – Primăria Comunei Coloneşti, Strada Principală nr. 61, Coloneşti, judeţul Olt, anunţă delegarea gestiunii Serviciul Public de Alimentare cu Apă al Comunei Coloneşti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 20.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 60/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 60/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce priveşte instituirea unui inspector de garanţii procedurale COM (2014) 340

 • Hotărârea nr. 61/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 61/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Cercetarea şi inovarea ca surse de reînnoire a creşterii – COM (2014) 339

 • Hotărârea nr. 62/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 62/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor – Plan de acţiune pentru viitorul producţiei ecologice în Uniunea Europeană, COM (2014) 179, şi la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, de modificare a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European şi al Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, COM (2014) 180

 • Decizia nr. 482/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 482/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 8 alin. (1) şi art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Hotărârea nr. 1022/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1022/2014 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi

 • Hotărârea nr. 1026/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1026/2014 pentru reorganizarea Comisiei Naţionale privind Schimbările Climatice

 • Ordinul nr. 1358/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1358/2014 privind înfiinţarea reţelei de genetică medicală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 20.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 20.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 20.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 216 din 20.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Inspectoratul General pentru Imigrări, Bucureşti, solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acţiuni în domeniul azilului

 • Achiziţia publică de servicii din 18.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Simeria, Simeria, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea imobilului – teren în suprafaţă de 15.664 m.p. în vederea realizării mai multor obiective: staţie betoane, staţie sortare agregate, staţie concasare, sediu construcţii montaj şi bază pentru producere de elemente prefabricate din beton armat

 • Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Lereşti, Lereşti, judeţul Argeş, anunţă concesionarea unui teren intravilan cu suprafaţa de 1.300 mp şi construcţiile anexe, în vederea construirii unei unităţi de morărit

 • Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – R.A. Aeroportul Internaţional Sibiu, cu sediul în Sibiu, anunţă concesionarea unui teren, proprietate publică a judeţului Sibiu, în vederea construirii unui depozit de carburanţi de aviaţie

 • Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anuţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 2.500 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.000 mp, în zona barajului, pe o durată de 49 de ani

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 19.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 19.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1536/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale

 • Hotărârea nr. 1023/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1023/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 478/2014 privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2014

 • Decizia nr. 477/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 477/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 508/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 508/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal

 • Decizia nr. 23/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, prin Încheierea din 8 iulie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 1.103/54/2014, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării de principiu a următoarei chestiuni de drept: admisibilitatea unei cereri de strămutare în procedura de cameră preliminară în care se verifică plângerea formulată împotriva soluţiei procurorului de neurmărire penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 19.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 215 din 19.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 18.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.11.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Sângeorz Băi, Str. Izvoarelor nr. 2, Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud, anunţă oferata declarată câştigătoare pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 18.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Scorţeni, Str. Principală – Centru nr. 2, Scorţeni, judeţul Prahova, anunţă concesionarea unui imobil compus din teren în suprafaţă de 721 m.p. şi construcţie în suprafaţă de 420 m.p. (fostă Şcoală Generală Bordeni – corpul B)

 • Achiziţia publică de servicii din 18.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Corabia, Corabia, judeţul Olt, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 12 mp, situat în strada Popa Şapcă

 • Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Judeţul Argeş, Piaţa Vasile Milea nr. 1, Piteşti, judeţul Argeş, anunţă atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă (sesiunea a II-a), pentru activităţi culturale, de tineret şi sportive

Monitorul Oficial, Partea I nr. 841 din 18.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 18.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 839 din 18.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 470/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 470/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi ale art. II din Legea nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi pentru completarea art. 511 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 496/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 496/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 34 alin. (1) şi la art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 497/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 497/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 33, art. 34 alin. (1) şi la art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărârea nr. 992/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 992/2014 privind aprobarea stemei comunei Ghioroc, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 993/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 993/2014 privind aprobarea stemei comunei Felnac, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 994/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 994/2014 privind aprobarea stemei comunei Munteni-Buzău, judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 995/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 995/2014 privind aprobarea stemei comunei Livezeni, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 998/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 998/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Aţel şi Răşinari, judeţul Sibiu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 18.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 214 din 18.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 17.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă concesionarea unui spaţiu de 105,10 mp, situat în clădirea principală corp D a Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, în vederea amplasării unui Aparat de Imagistică prin Rezonanţă Magnetică

 • Achiziţia publică de servicii din 17.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Poienarii Burchii, Poienarii Burchii, judeţul Prahova, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi sportive

Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 17.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 533/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 533/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi, în special, ale art. 10 alin. (2), art. 16 şi art. 27 din ordonanţa de urgenţă

 • Decizia nr. 546/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 546/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

 • Rectificarea din 17.11.2014, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 163/2014, din 17.11.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 17.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 709/2014, Secretariatul General al Guvernului

  Ordinul nr. 709/2014 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din cadrul Secretariatului General al Guvernului şi al structurilor, organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 • Ordinul nr. 1149/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1149/2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 “Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 “Formare profesională continuă pentru angajaţi”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC, a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

 • Hotărârea nr. 51/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 51/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Hotărârea nr. 54/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 54/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 17.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 17.11.2014, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, din 17.11.2014

 • Norma nr. 25/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 25/2014 pentru modificarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasigurători, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009

 • Decizia nr. 483/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 483/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, ambele cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Ordinul nr. 917/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 917/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, NTLH-014, şi a Procedurii privind avizarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015

 • Regulamentul din 05.11.2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Regulamentul privind organizarea şi certificarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, NTLH-014, din 05.11.2014

 • Procedura din 05.11.2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Procedura privind avizarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015, din 05.11.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 17.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 909/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020

 • Hotărârea nr. 1020/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1020/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru exploraredezvoltare-exploatare, în perimetrul E X – 27 Muridava, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială “Petromar Resources” – S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2011

 • Hotărârea nr. 1021/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1021/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune pentru exploraredezvoltare-exploatare, în perimetrul E X – 28 Est Cobălcescu, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Melrose Resources România B.V. împreună cu Societatea Comercială “Petromar Resources” – S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2011

 • Ordinul nr. 4899/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 4899/2014 pentru modificarea art. 6 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.615/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal “Mell” din municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 4909/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 4909/2014 privind schimbarea denumirii şi sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grup Şcolar Postliceal “Prof. Dr. Doc. Enescu Longinus” din municipiul Botoşani

 • Decizia nr. 12/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 12/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la “problema de drept ce formează obiectul acţiunii privind caracterul discriminatoriu al dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările ulterioare, în raportare la dispoziţiile comunitare cu care intră în conflict”

 • Decizia nr. 13/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: “dacă dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, şi ale art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, se interpretează în sensul că timbrul de mediu se datorează şi în situaţia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul rulat provenit de pe piaţa internă a cărui primă înmatriculare a fost anterioară datei de 1 ianuarie 2007″

 • Regulamentul nr. 15/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 15/2014 pentru modificarea Regulamentului nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

 • Ordinul nr. 4908/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 4908/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical de farmacie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Dr. Dinu” din municipiul Câmpina

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 213 din 17.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 17.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni cultural-educative, în anul fiscal 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Tulcea, Str. Păcii nr. 20, Tulcea, judeţul Tulcea, anunţă concesionarea unui teren piscicol – 432 ha – Amenajarea piscicolă Chilia I – bun care aparţine domeniului public de interes judeţean

 • Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Movileni, cu sediul în satul Movileni, judeţul Iaşi, anunţă concesionare a două terenuri, primul de 256 mp, în intravilanul satului Larga Jijia pentru realizarea unei investiţii cu caracter cultural – sportiv şi al doilea teren de 247,05 mp în satul Potângeni, în vederea funcţionării imobilului – Moara de porumb Potângeni

 • Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Movileni, cu sediul în satul Movileni, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unor terenuri cu suprafeţele de: 3.461,99 mp, satul Movileni, în vederea desfăşurării activităţii S.C. Plumbus Company; 560,00 mp, situat în satul Larga şi 604 mp, aplasat în satul Potângeni, ambele în vederea construirii unor locuinţe şi anexe gospodăreşti

 • Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Movileni, cu sediul în sat Movileni, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unor terenuri, unul de 29.689,43 mp în vederea desfăşurării activităţii, sediu-birouri a S.C. Plumbus Company, iar altul de 3.830 mp în vederea desfăşurării de activităţi zootehnice

 • Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 222 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T. Comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea, anunţă concesionarea unui teren, domeniul privat al comunei, în suprafaţă totală de 11.680 m.p. – extravilan, situat în satul Munteni

 • Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria municipiului Beiuş, judeţul Bihor, anunţă concesionare Cinematografului Municipal Beiuş, în suprafaţă de 1.005 mp, pentru reabilitarea şi modernizarea clădirii

 • Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie deschisă – Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, anunţă delegarea gestiunii unor activităţi componente ale serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea

 • Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Oraşul Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.11.2014 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – oraşul Huedin, str. Horea nr. 1, judeţul Cluj, anunţă delegarea Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică a Oraşului Huedin

Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 14.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 14.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 472/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 472/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Hotărârea nr. 1013/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1013/2014 pentru suplimentarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru unele imobile proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 685/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Varianta de ocolire Lugoj”

 • Hotărârea nr. 1014/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1014/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasament suplimentar, necesar pentru realizarea unei amenajări pentru protecţia lucrării publice de interes naţional “Lărgire la 4 benzi DN 5 Adunaţii-Copăceni-Giurgiu, km 23+200-km 59+100″

 • Circulara nr. 37/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 37/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 100 de ani de la naşterea lui Eugen Drăguţescu

 • Circulara nr. 38/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 38/2014 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014

 • Circulara nr. 39/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 39/2014 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie-23 decembrie 2014

 • Circulara nr. 40/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 40/2014 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în valută

 • Decizia nr. 10/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Craiova – Secţia I civilă în Dosarul nr. 7.259/95/2013 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispoziţiilor art. 47 alin. (2) din Legea nr. 76/2002

Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 14.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1518/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1518/2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.354(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013

 • Hotărârea nr. 1012/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1012/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pe anul 2014 la titlul “Cheltuieli de personal” pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 1015/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1015/2014 privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 • Hotărârea nr. 1016/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1016/2014 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2014

 • Hotărârea nr. 1017/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1017/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 4096/2014, Ministerul Justiţiei – MJ

  Ordinul nr. 4096/2014 pentru stabilirea taxei de înscriere la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de probaţiune organizat în perioada noiembrie 2014-februarie 2015, precum şi pentru modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.475/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor şi funcţiilor vacante din sistemul de probaţiune

 • Ordinul nr. 4874/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 4874/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.385/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 octombrie-8 noiembrie 2013, începând cu anul şcolar 2014-2015

 • Ordinul nr. 4875/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 4875/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.468/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 25 iunie 2013-24 ianuarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

 • Decizia nr. 11/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la “problema de drept ce formează obiectul acţiunii privind caracterul discriminatoriu al dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 212 din 14.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 13.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 829 din 13.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 162/2014, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 162/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului suplimentar scris, sub forma schimbului de scrisori, semnate la Varşovia la data de 1 aprilie 2014 şi la Bucureşti la data de 23 septembrie 2014, pentru amendarea Acordului-cadru pe linie de pregătire dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene – Frontex, semnat la Bucureşti la 30 mai 2012 şi la Varşovia la 31 mai 2012

 • Hotărârea nr. 991/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 991/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Modernizare DN 73 Piteşti-Câmpulung-Braşov, km 13+800-km 42+850; km 54+050-km 128+250″

 • Ordinul nr. 927/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – MMSC

  Ordinul nr. 927/2014 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014

 • Decizia nr. 21/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 21/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Târgu Mureş, dispusă prin Încheierea de şedinţă din 4 iulie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.269/320/2011 prin care, în baza art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 13.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 211 din 13.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 12.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Strada S. Brukenthal nr. 2, Sibiu, judeţul Sibiu, anunţă atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în perioada 16.10.2014 -12.11.2014, în domeniul sportului

 • Achiziţia publică de servicii din 12.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.11.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Andrid, cu sediul în localitatea Andrid, judeţul Satu Mare, anunţă atribuirea contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 13.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.11.2014 Concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – UAT Municipiul Moineşti, cu sediul pe Strada Vasile Alecsandri nr. 14, judeţul Bacău, anunţă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

 • Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Târgu Jiu, Târgu Jiu, judeţul Gorj, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 300 mp situat în domeniul privat al municipiului Târgu Jiu, din Strada Măceşului, destinat construirii de locuinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Negrileşti, judeţul Vrancea, anunţă concesionarea unei suprafaţe de 1.273 mp curţi construcţii din domeniul privat al comunei, mai puţin suprafaţa de 491 mp pe care se află o construcţie, care nu face obiectul licitaţiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 12.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1009/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1009/2014 privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României, în anul 2014

 • Hotărârea nr. 1011/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1011/2014 privind constituirea Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 şi suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 1018/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1018/2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 • Ordinul nr. 163/2014, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 163/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 298/2011 privind procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţiştilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 12.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 825 din 12.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1004/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1004/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Sanda Victor

 • Hotărârea nr. 1005/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1005/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Marinescu Ioan

 • Hotărârea nr. 1006/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1006/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Stoian Radu Nicolae

 • Hotărârea nr. 1007/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1007/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către doamna Horgea Florentina

 • Hotărârea nr. 1008/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1008/2014 privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru finanţarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni

 • Ordinul nr. 1313/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – MMSC

  Ordinul nr. 1313/2014 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000, ROSCI0203 – Poiana cu Narcise de la Negraşi

 • Decizia nr. 479/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 479/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 481/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 481/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Ordinul nr. 7/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 7/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

 • Modificările din 30.10.2014, Banca Naţională a României – BNR

  Modificările şi completările ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare din 30.10.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 12.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 480/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 480/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Decizia nr. 516/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 516/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6, art. 24 alin. (4), art. 39, art. 41, art. 50 şi art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Ordinul nr. 1481/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1481/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 809/2012 privind aprobarea Normelor metodologice pentru încasarea, gestionarea conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi virarea sumelor obţinute din scoaterea la licitaţie, prin platforma comună, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

 • Norma nr. 24/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 24/2014 privind procedura de soluţionare a petiţiilor referitoare la activitatea asigurătorilor şi brokerilor de asigurare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 210 din 12.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Târgu Jiu, Târgu Jiu, judeţul Gorj, anunţă concesionarea unor terenuri cu suprafeţele de 4.762 mp, 4.761 mp şi 3.503 mp, situate în incinta CET, destinate realizării de activităţi de producţie şi prestări servicii

 • Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Clinceni, Strada Principală nr. 107A, comuna Clinceni, judeţul Ilfov, anunţă concesionarea a două loturi de teren cu suprafeţele de 23.460 mp fiecare, ce aparţin domeniului public al comunei Clinceni

 • Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Oraşului Cristuru Secuiesc, cu sediul în oraşul Cristuru Secuiesc, jud. Harghita, anunţă concesionarea unui teren extravilan cu suprafaţa de 887 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Ulieşti, Str. Principală nr. 225, Ulieşti, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren intravilan – curţi construcţii în suprafaţă 10.003 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, satul Ipoteşti, judeţul Botoşani, anunţă concesionarea unor suprafeţe de teren a 15 mp fiecare, pentru amplasare panouri publicitare

 • Achiziţia publică de servicii din 10.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Chilia Veche, Str. Dunării nr. 65, Chilia Veche, judeţul Tulcea, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 483 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – UAT Oraşului Jibou, Jibou, judeţul Sălaj, anunţă concesionarea unui imobil teren în suprafaţă de 2.681 mp şi construcţie Popicărie cu 2 piste şi grup sanitar cu o suprafaţă construită de 543 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din 11.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 16/2014, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 16/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 1001/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1001/2014 privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru alte materiale necesare procesului electoral la aceste secţii de votare

 • Hotărârea nr. 1002/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1002/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat

 • Hotărârea nr. 1003/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1003/2014 privind suspendarea cursurilor universitare în zilele de 14 şi 17 noiembrie 2014

 • Decizia nr. 24/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală prin Încheierea din data de 22 iulie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 23.234/3/2014, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile în vederea dezlegării chestiunii de drept referitoare la admisibilitatea căii de atac a contestaţiei formulate în temeiul art. 204 din Codul de procedură penală împotriva încheierii prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra plângerii împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura controlului judiciar, conform art. 213 din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 11.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 406/2014, Serviciul Român de Informaţii – SRI

  Ordinul nr. 406/2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

 • Ordinul nr. 407/2014, Serviciul Român de Informaţii – SRI

  Ordinul nr. 407/2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari şi subofiţeri din Serviciul Român de Informaţii

 • Ordinul nr. 1120/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1120/2014 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical – cardiologie pediatrică” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

 • Ghidul din 07.11.2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical – cardiologie pediatrică” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii” din 07.11.2014

 • Norma nr. 22/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind activele admise să acopere rezervele tehnice brute ale asigurătorilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 11.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1017/2014, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 1017/2014 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 942/2014

 • Ordinul nr. 115/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 115/2014 pentru aprobarea Regulilor privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea

 • Regulile din 06.11.2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Regulile privind decontarea lunară a obligaţiilor de plată în piaţa de echilibrare şi a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea din 06.11.2014

 • Decizia nr. 455/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 455/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 464/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 464/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

 • Decizia nr. 4/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2014 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 203 alin. (5) şi art. 4251 alin. (1) din Codul de procedură penală, în sensul de a stabili care dispoziţii sunt aplicabile, respectiv dacă şedinţa de judecată prin care este soluţionată, în cursul urmăririi penale şi în procedura de cameră preliminară, contestaţia formulată împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi şi de cameră preliminară privind măsurile preventive are loc în camera de consiliu sau se desfăşoară în şedinţă publică şi dacă hotărârea adoptată este o încheiere sau o decizie

 • Ordinul nr. 2096/2014, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2096/2014 privind modalitatea de raportare periodică a derulării operaţiunilor de comerţ exterior cu produse militare supuse controlului prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 820 din 11.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 452/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 452/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) şi art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 29618 alin. (3) lit. b) pct. b1) raportat la dispoziţiile art. 29622 alin. (2) şi ale art. 29626 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, precum şi ale art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordinul nr. 692/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 692/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 209 din 11.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Paşcani, Ştefan cel Mare nr. 16, Paşcani, judeţul Iaşi, anunţă intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă, pentru anul de execuţie bugetară 2014, pentru domeniul culte

 • Achiziţia publică de servicii din 10.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Finta, Str. Eroilor nr. 1, Finta, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 32 mp, situat în satul Gheboaia

 • Achiziţia publică de servicii din 10.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Târgu Neamţ, bd. Ştefan cel Mare nr. 62, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.208 mp, situat în strada Castanilor

 • Achiziţia publică de servicii din 10.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Podoleni, Speranţei/3, Podoleni, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unui teren neproductiv, situat în punctul “Lunca Bistriţei”, în suprafaţă de 5 ha, în vederea amplasării unei amenajări piscicole

 • Achiziţia publică de servicii din 10.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.11.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Târgovişte, Revoluţiei nr. 2-4, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 10.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.11.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Călăraşi, cu sediul în str. Bucureşti nr. 140 A, municipiul Călăraşi, judeţ Călăraşi, anunţă concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 819 din 10.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 299/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 299/2014 pentru numirea doamnei Simona Allice Man în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Decizia nr. 300/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 300/2014 privind numirea domnului Eduard-Călin Dumitraşcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Hotărârea nr. 999/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 999/2014 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Boli Infecţioase Ploieşti de la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti la Consiliul Judeţean Prahova, aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Pediatrie Ploieşti de la Consiliul Judeţean Prahova la Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, precum şi desfiinţarea şi reorganizarea unor unităţi sanitare din judeţul Prahova

 • Ordinul nr. 3573/2014, Ministerul Justiţiei – MJ

  Ordinul nr. 3573/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind modalităţile de exercitare a atribuţiilor ce revin Ministerului Justiţiei în calitatea sa de autoritate centrală, desemnată prin Legea nr. 100/1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii

 • Regulamentul din 09.10.2014, Ministerul Justiţiei – MJ

  Regulamentul privind modalităţile de exercitare a atribuţiilor ce revin Ministerului Justiţiei, în calitatea sa de autoritate centrală, desemnată prin Legea nr. 100/1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii din 09.10.2014

 • Hotărârea nr. 965/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 965/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Botoşani a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 997/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 997/2014 privind actualizarea datelor din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara şi înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 818 din 10.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 10.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 990/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 990/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

 • Ordinul nr. 1129/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1129/2014 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, operaţiunea 2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”, apel 6 din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” şi a cererii de propuneri de proiecte aferente

 • Ordinul nr. 1099/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1099/2014 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului “Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi”, aferent axei prioritare 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, domeniul major de intervenţie 1.1 “Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, operaţiunea 1.1.1 “Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”

 • Ordinul nr. 2102/2014, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2102/2014 pentru publicarea Rezoluţiei Consiliului de Securitate al ONU 2174 (2014)

 • Rezoluţia nr. 2174/2014, Consiliul de Securitate O.N.U.

  Rezoluţia nr. 2174/2014 adoptată de Consiliul de Securitate în cursul celei de-a 7251 reuniuni din 27 august 2014

 • Decizia nr. 22/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 22/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, prin Încheierea din data de 3 iulie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 2.557/111/2014, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedură penală, se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la admisibilitatea unei noi cereri de aplicare a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal privind legea penală mai favorabilă

 • Ordinul nr. 601/2014, Secretariatul General al Guvernului

  Ordinul nr. 601/1994/1511/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială FORMENERG – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1994/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 601/1994/1511/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială FORMENERG – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.

 • Ordinul nr. 1511/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 601/1994/1511/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială FORMENERG – S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 816 din 10.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 443/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 443/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Decizia nr. 444/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 444/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 446/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 446/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 447/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 447/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 82 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi art. 207 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Hotărârea nr. 985/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 985/2014 privind retransmiterea unui sector de drum naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în domeniul public al oraşului Târgu Frumos, precum şi declasarea acestuia din categoria drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria drumurilor de interes local

 • Ordinul nr. 175/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 175/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România

 • Regulamentul din 30.10.2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA

  Regulamentul privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România, a adeverinţei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi/sau a adeverinţei privind exercitarea efectivă şi legală a profesiilor de asistent veterinar şi tehnician veterinar reglementate în România din 30.10.2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 208 din 10.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 10.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Simeria, str. A. Iancu nr. 23, Simeria, judeţul Hunedoara, anunţă atribuirea de contracte de finanţare nerambursabile din fonduri publice, pentru activităţi din domeniul culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 07.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraş Cavnic, Str. 22 Decembrie nr. 7, Cavnic, judeţul Maramureş, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 62,7 mp, destinat amenajării şi exploatării unui cabinet medical

 • Achiziţia publică de servicii din 07.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Murfatlar, Calea Dobrogei nr. 1, Murfatlar, judeţul Constanţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 12032,97 mp, având destinaţia de Staţie sortare agregate

 • Achiziţia publică de servicii din 07.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Simeria, str. A. Iancu nr. 23, Simeria, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 403 mp, în vederea realizării obiectivului “Terasă anexată restaurantului existent”

 • Achiziţia publică de servicii din 07.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Borca, Str. Principală nr. 1, Borca, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unor terenuri ce aparţin domeniului privat al comunei Borca

Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 07.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1531/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1531/2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.368/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 • Hotărârea nr. 1000/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 100/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru organizarea şi desfăşurarea la nivel naţional, în perioada noiembrie – decembrie 2014, a manifestărilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 în contextul revoluţiilor din ţările Europei de Est

 • Hotărârea nr. 52/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 52/2014 privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de domnul Gheorghe Funar

 • Hotărârea nr. 56/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 56/2014 privind cererile de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulate de Gabriel Meca şi Ioan Andrica

 • Hotărârea nr. 57/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 57/2014 privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de doamna Monica-Luisa Macovei

 • Hotărârea nr. 58/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 58/2014 privind cererile de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulate de Ionuţ Aurelian Mincu, Ioan Leancă, Marin Gruia şi Alin Ciprian Ciula

 • Hotărârea nr. 59/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 59/2014 privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României în cadrul primului tur de scrutin desfăşurat la 2 noiembrie 2014

 • Hotărârea nr. 996/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 07.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 979/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 979/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Dolj, Cluj, Alba, Constanţa, Ilfov, Gorj, Buzău, Olt, Bacău, Braşov, Iaşi, Maramureş, Argeş, Vrancea şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Rectificarea din 07.11.2014, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 155/2014, din 07.11.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 07.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 207 din 07.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 07.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Covasna, Piaţa Libertăţii nr. 4, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, anunţă Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 07.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Covasna, Piaţa Libertăţii nr. 4, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, anunţă acordarea de finanţări nerambursabile pentru anul 2015, în domeniile cultural, educativ-ştiinţific, recreere şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 06.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria comunei Holboca, Str. Principală nr. 40, Iaşi, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 500 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 06.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Mălureni, Str. Principală nr. 127, Mălureni, judeţul Argeş, anunţă concesionarea unui teren, în suprafaţă de 400 mp, în satul Păuleasca

 • Achiziţia publică de servicii din 07.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.11.2014 Anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Termoficare Valea Jiului, Petroşani, judeţul Hunedoara, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, pentru municipiile Petroşani, Vulcan şi Lupeni

Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 06.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 5/2014, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 5/2014 privind interpretarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 51/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 51/2014 privind cererile de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulate de Diana Fanea, Dragoş Nicolae Şaramet, Irina Nedelcu, Antonio Alexandru Voinescu, Daniel Ionuţ Bogdan, Amandi-Bianka Budai, Cezar Cernea, Octavian Andre Antony şi de Kiss Iosif Karoly

 • Hotărârea nr. 53/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 53/2014 privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de Ştefan Stan

 • Hotărârea nr. 54/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 54/2014 privind cererea de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulată de Partidul Solidarităţii Democratice pentru Şanse Egale şi pentru o Societate mai bună, Asociaţia pentru Cinstirea Memoriei Eroilor, Fundaţia Speranţa în Democraţie Pace şi Sănătatea Lumii (Fundaţia Speranţa) şi de Federaţia Civică Solidaritatea Democratică, împreună cu membrii fondatori

 • Hotărârea nr. 55/2014, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 55/2014 privind cererile de anulare a alegerilor desfăşurate în primul tur de scrutin la data de 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României, formulate de Raul-Alex Terme, Geanina Stefany Florentina Iova, Costel Petre, Iulia Colici, Diana Gloria Salaoru, Ioan Marcu, Cornel Cernoschi, Eugeniu Dragoş Petria şi Viorel M. Iacobescu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 06.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din 06.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 970/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 970/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 971/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 971/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval Mangalia” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 975/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 975/2014 privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 982/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 982/2014 privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 • Hotărârea nr. 983/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 983/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 940/2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 984/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 984/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002

Monitorul Oficial, Partea I nr. 809 din 06.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 06.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 206 din 06.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 05.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Slava Cercheză, Str. Principală nr. 224, Slava Cercheză, judeţul Tulcea, anunţă concesionarea unei suprafeţe de 30 mp de teren situat în localitatea Slava Rusă, în vederea amplasării de construcţii şi echipamente specifice serviciilor de telecomunicaţii

 • Achiziţia publică de servicii din 05.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Slava Cercheză, Str. Principală 224, Slava Cercheză, judeţul Tulcea, anunţă concesionarea unei suprafeţe de 1.691 mp teren intravilan, din care 239 mp reprezentând clădiri, situat în localitatea Slava Rusă, în vederea înfiinţării unui centru de îngrijire a persoanelor vârstnice

 • Achiziţia publică de servicii din 04.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti nr. 49-51, Giurgiu, judeţul Giurgiu, anunţă concesionarea unui imobilul – PT 88 în suprafaţă construită de 245 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 307 mp, situat în str. Negru Vodă

 • Achiziţia publică de servicii din 05.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Podari, Str. Dunării nr. 67, Podari, judeţul Dolj, anunţă concesionarea a 8.732 mp, teren neproductiv, în vederea amenajării unei zone industrial – comerciale

 • Achiziţia publică de servicii din 06.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.11.2014 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Municipiului Brad, Str. Independenţei nr. 2, Brad, judeţul Hunedoara, anunţă delegarea gestiunii serviciului de salubrizare (dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare)

Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 05.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 282/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 282/2014 privind numirea domnului Ioan-Alexandru Andrei în funcţia de director general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

 • Decizia nr. 296/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 296/2014 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 decembrie 2014, a doamnei Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică vacantă de director general al Direcţiei generale administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Harghita

 • Decizia nr. 297/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 297/2014 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizia nr. 298/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 298/2014 privind prelungirea detaşării, începând cu data de 1 ianuarie 2015, a doamnei Mica Oprea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei administraţie locală din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 958/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 958/2014 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014

 • Hotărârea nr. 969/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 969/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Protocolul din 24.06.2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Protocolul între Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul Israel din 24.06.2014

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 806 din 05.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 955/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 955/2014 privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor şi limitelor în care se pot efectua plăţi în avans din fonduri publice de către Societatea Română de Televiziune pentru producerea şi difuzarea emisiunilor de televiziune în străinătate în limba română, precum şi pentru amenajarea spaţiilor de producţie şi emisie ale posturilor de televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Televiziune

 • Hotărârea nr. 957/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 957/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 • Ordinul nr. 3933/2014, Ministerul Justiţiei – MJ

  Ordinul nr. 3933/2014 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 05.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 205 din 05.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 05.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, Constanţa, judeţul Constanţa, anunţă acordarea de finanţări nerambursabile pentru anul de execuţie financiară 2014, pentru susţinerea acţiunilor, proiectelor sau evenimentelor culturale de interes public, în sumă totală de 250.000 lei

 • Achiziţia publică de servicii din 05.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile anunţ de atribuire – Centrul Cultural Judeţean Arad, Arad, judeţul Arad, anunţă atribuirea a două contracte de finanţare nerambursabilă, cu un buget total de 70.000 lei, repartizat pentru direcţia de finanţare “Promovarea sportului de performanţă”

 • Achiziţia publică de servicii din 04.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Târgovişte, Bd. Revoluţiei nr. 2-4, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 152 mp, situat pe str. Udrişte Năsturel, Târgovişte

 • Achiziţia publică de servicii din 03.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.11.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, şos. Bucureşti nr. 49-51, Giurgiu, judeţul Giurgiu, anunţă oferta care a fost declarată câştigătoare: S.C. CRIS LAND CONSTRUCT – S.R.L., cu sediul în satul Ghizdaru, comuna Stăneşti, judeţul Giurgiu

 • Achiziţia publică de servicii din 05.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.11.2014 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Sâniob, Str. Principală nr. 199, Sâniob, judeţul Bihor, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare

 • Achiziţia publică de servicii din 05.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.11.2014 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice anunţ de participare la licitaţie publică deschisă – Consiliul Local Alimpeşti, satul Alimpeşti nr. 86, Alimpeşti, judeţul Gorj, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Alimpeşti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 04.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 04.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 04.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 657/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 657/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 658/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 658/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 • Hotărârea nr. 950/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 950/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2014 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 • Ordinul nr. 1279/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1279/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 914/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Metodologia din 29.10.2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Metodologia privind verificarea şi certificarea datelor înscrise în Situaţia obligaţiilor de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, pe categorii de furnizori, rămase neachitate de Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 914/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, din 29.10.2014

 • Decizia din 01.10.2013, Curtea Europeană a Drepturilor Omului – CEDO

  Decizia cu privire la Cererea nr. 41.688/07 introdusă de Societatea Comercială “Alex Prod Com” – S.R.L. împotriva României din 01.10.2013

 • Norma nr. 21/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

Monitorul Oficial, Partea I nr. 801 din 04.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 659/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 659/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului euro-mediteranean în domeniul aviaţiei între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Guvernul Statului Israel, pe de altă parte, semnat la Luxembourg la 10 iunie 2013

 • Decretul nr. 660/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 660/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010

 • Decretul nr. 661/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 661/2014 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013

 • Decretul nr. 662/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 662/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 663/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 663/2014 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 664/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 664/2014 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Hotărârea nr. 941/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 941/2014 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 138/2013 privind adoptarea unor măsuri pentru siguranţa alimentării cu energie electrică, precum şi pentru prorogarea unui termen

 • Hotărârea nr. 942/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 942/2014 privind recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 943/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 4 Cosminele, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Alpha Metal” – S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2011

 • Hotărârea nr. 944/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 16 Oporelu-Constantineşti, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi compania Fora Energy Ltd., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 625/2011

 • Hotărârea nr. 945/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VIII – 24 Siliştea-Măgureni, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi compania Fora Energy Ltd., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/2011

 • Hotărârea nr. 946/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 946/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 2 Chişlaz, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Alpha Metal” – S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 608/2011

 • Hotărârea nr. 947/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 947/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de concesiune de dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P IX – 3 Coseşti, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Alpha Metal” – S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 610/2011

 • Hotărârea nr. 948/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 948/2014 privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Şomcuta Mare, judeţul Maramureş

 • Ordinul nr. 1501/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1501/2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009

 • Ordinul nr. 1502/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1502/2014 pentru completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar şi a certificatelor de siguranţă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România

 • Ordinul nr. 1503/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1503/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.078/2012 al Comisiei din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă, precum şi entităţile responsabile cu întreţinerea

 • Hotărârea nr. 953/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 953/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 469/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 469/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 204 din 04.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 04.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Inspectoratul General Pentru Imigrări, Bucureşti, anunţă atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă pentru implementarea proiectului “Servicii de cazare pentru 20 refugiaţi de origine irakiană, relocaţi în municipiul Timişoara”

 • Achiziţia publică de servicii din 04.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.11.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, Constanţa, judeţul Constanţa, acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi din domeniul sport, pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 03.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Mircea Vodă, Str. Primăriei nr. 47, Mircea Vodă, judeţul Constanţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 712 mp, pentru construirea unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 03.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Chitila, Str. Ion Olteanu nr. 6, Chitila, judeţul Ilfov, anunţă concesionarea unor terenuri situate în tarlaua 40, parcela 178, în suprafaţă de 2.915 mp şi respectiv 100 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 03.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Siriu, Lunca Jariştei nr. 347, Siriu, judeţul Buzău, anunţă concesionarea: unui teren în suprafaţă totală de 5.000 mp, compus din 2.658 mp categoria de folosinţă curţi construcţii şi 2.342 mp categoria de folosinţă arabil, cabană C1 în suprafaţă construită la sol de 306 mp şi cabană C2 în suprafaţă construită la sol de 56 mp, situate în Comuna Luciu

 • Achiziţia publică de servicii din 03.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu nr. 14, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, anunţă concesionarea terenului în suprafaţă de 23.521 mp, în vederea creării unui parc industrial

Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 03.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 799 din 03.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 656/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 656/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 • Ordinul nr. 1447/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1447/2014 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-CNS “Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere”, volumul III “Sisteme de comunicaţii”, partea I – Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II – Sisteme de comunicaţii de voce, ediţia 2/2014

 • Ordinul nr. 1216/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1216/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a Acţiunii prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc)

 • Normele tehnice din 21.10.2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Normele tehnice de finanţare şi realizare a Acţiunii prioritare pentru tratamentul intervenţional al pacienţilor cu accident vascular cerebral acut (AP-AVCAc) din 21.10.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 798 din 03.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 03.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1095/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1095/2014 privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 177 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical – transplant de organe, ţesuturi şi celule” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

 • Ordinul nr. 1484/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1484/2014 privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE

 • Ordinul nr. 1485/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1485/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2012 din 16 noiembrie 2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru supravegherea exercitată de autorităţile naţionale de siguranţă după eliberarea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă

 • Ghidul din 29.10.2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 177 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical – transplant de organe, ţesuturi şi celule”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, din 29.10.2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 203 din 03.11.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 31.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – UAT Oraşul Luduş, Luduş, judeţul Mureş, anunţă concesionarea a 6 loturi de teren, în suprafaţă de 20 mp fiecare, situate în Str. Crinului, pentru construirea de garaje

 • Achiziţia publică de servicii din 31.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Baia Mare, Strada Gheorghe Şincai nr. 37, Baia Mare, judeţul Maramureş, anunţă concesionarea unui teren pentru construcţii comerciale în suprafaţă de 798 mp, situat în Strada Melodiei, domeniul public al municipiului Baia Mare

 • Achiziţia publică de servicii din 31.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Vânători-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 174, Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 23 mp, domeniul privat al comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 31.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.10.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Toboliu Toboliu nr. 149, judeţul Bihor, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 4.000 mp, aflat în proprietatea privată a comunei Toboliu

 • Achiziţia publică de servicii din 31.10.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.10.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria comunei Cernica, Strada Traian nr. 10, Cernica, judeţul Ilfov, anunţă atribuirea unui contract de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 03.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.11.2014 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Oraşul Întorsura Buzăului, Str. Mihai Viteazu nr. 173, Întorsura Buzăului, judeţul Covasna, anunţă delegare a serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat în oraşul Întorsura Buzăului