3 Septembrie, 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 02.09.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 02.09.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 739/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale “Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 721/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 721/2014 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea denumirii, adresei, parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Cluj, precum şi darea acestora în folosinţa gratuită a Clubului Sportiv “U-Mobitelco” Cluj-Napoca

 • Hotărârea nr. 740/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2014 privind darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor a unui teren în suprafaţă totală de 2.451 mp, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a obiectivului de investiţii de interes naţional “Varianta de ocolire Craiova Sud”

 • Hotărârea nr. 741/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2014 privind suplimentarea bugetului Curţii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Ordinul nr. 1104/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1104/2014 privind organizarea şi exercitarea controlului de tip preventiv prevăzut la art. 65 alin. (5) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 de către structurile descentralizate ale Ministerului Finanţelor Publice

 • Hotărârea nr. 728/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 728/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al comunei Comloşu Mare şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Normele metodologice din 27.08.2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Normele metodologice privind exercitarea controlului de tip preventiv asupra operaţiunilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale efectuate în vederea utilizării sumelor alocate potrivit prevederilor art. 65 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, din 27.08.2014

 • Hotărârea nr. 735/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2014 pentru modificarea anexei nr. II/19 la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu

 • Hotărârea nr. 738/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2014 privind trecerea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Borca, judeţul Neamţ

Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 02.09.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 366/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 366/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 163 din 02.09.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 01.09.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.09.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Mânzăleşti, Mânzăleşti, judeţul Buzău, concesionarea unui teren în suprafaţă de 2.150 mp, în punctul “La Balastieră”, pentru derularea unor activităţi de exploatare forestieră

 • Achiziţia publică de servicii din 01.09.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.09.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, concesionarea unui imobil – PT 82 în suprafaţă construită de 217 mp şi terenul aferent în suprafaţă de 336 mp, aflat în municipiul Giurgiu, Str. Leandrului

 • Achiziţia publică de servicii din 01.09.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.09.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Borăneşti, Borăneşti, judeţul Ialomiţa, concesionarea unor imobile (terenuri şi construcţii) în suprafaţă totală de 355.821 mp, ce aparţin domeniului public şi privat al Comunei Borăneşti, fosta Unitate Militară Borăneşti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 01.09.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 675/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 675/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan

 • Hotărârea nr. 727/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 727/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara în domeniul public al comunei Foeni şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 437/2014, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 437/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile anexei nr. 5 “Tarife de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre la Feteşti-Cernavodă” la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Ordinul nr. 1135/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1135/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 997/2014 privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 • Ordinul nr. 2544/2014, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 2544/1077/1511/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CARFIL – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

 • Ordinul nr. 1077/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2544/1077/1511/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CARFIL – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

 • Ordinul nr. 1511/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 2544/1077/1511/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială CARFIL – S.A. – filială a Companiei Naţionale ROMARM – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 01.09.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 709/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 709/2014 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

 • Hotărârea nr. 710/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 710/2014 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale, a modelului ştampilei de control a secţiilor de votare şi a modelului ştampilei cu menţiunea “VOTAT” care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

 • Hotărârea nr. 711/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 711/2014 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 01.09.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 162 din 01.09.2014 Deschide în Lege5.ro ›