3 Decembrie, 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 965 din 29.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 964 din 29.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 1034/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 1034/2016 privind conferirea Ordinului si Medaliei Barbatie si Credinta

 • Decizia nr. 368/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 368/2016 pentru eliberarea domnului Calin-Ionut Ungur, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Hotarâre nr. 881/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 881/2016 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor programului national de dezvoltare rurala cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala si de la bugetul de stat

 • Hotarâre nr. 878/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 878/2016 pentru completarea art. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. în vederea achizitionarii de autoturisme, precum si pentru punerea în executare a hotarârilor judecatoresti

 • Ordonanta de urgenta nr. 83/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 83/2016 privind unele masuri de eficientizare a implementarii proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri în domeniul transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 219 din 29.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 29.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.11.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Vicovu de Jos, Vicovu de Jos, judetul Suceava, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru activitati nonprofit de interes local, pentru anul de executie financiara 2016

 • Achizitia publica de servicii din 28.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 28.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Maracineni, Maracineni, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan neproductiv, în suprafata de 30.000 mp, tarlaua 35

 • Achizitia publica de servicii din 28.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 28.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – MUNICIPIUL PETROSANI prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze o parte în suprafata de 280 mp, din activul “Cladire sediu administrativ”, situat în municipiul Petrosani, str. Constructorul nr. 14

 • Achizitia publica de servicii din 25.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.11.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judetean Braila, Braila, judetul Braila, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 29.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.11.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Filipestii de Padure, Filipestii de Padure, judetul Prahova, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 963 din 28.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 596/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 596/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10, art. 101 -104, art. 15-18 si art. 20 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si control si a functionarilor publici, precum si ale art. 18 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

 • Hotarâre nr. 877/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 877/2016 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor si pentru aplicarea unitara a unor dispozitii legale

 • Ordinul nr. 189/2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 189/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiteri

 • Ordinul nr. 190/2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 190/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari, subofiteri si functionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maistri militari si subofiteri

 • Ordinul nr. 1354/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1354/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 477/2009 privind înfiintarea Registrului National de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul National de Transplant din cadrul unitatilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe si stabilirea datelor necesare înregistrarii unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agentia Nationala de Transplant

Monitorul Oficial, Partea I nr. 962 din 28.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 961 din 28.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 960 din 28.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 876/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 876/2016 pentru modificarea art. 10 din Hotarârea Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline si/sau tauri de reproductie din rase de carne”

 • Ordinul nr. 251/2016, Serviciul de Informatii Externe – SIE

  Ordinul nr. 251/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui maistru militar si unor subofiteri din Serviciul de Informatii Externe

 • Hotarâre nr. 865/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 865/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 3418/2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 3418/2016 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silita, precum si a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita

 • Ordinul nr. 2147/2016, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2147/2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 500/2016 privind documentele care atesta resedinta în strainatate în vederea exercitarii dreptului de vot la alegerile parlamentare din anul 2016

 • Ordinul nr. 1417/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1417/2016 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international din 2011 privind programul intensificat de inspectii efectuate cu ocazia inspectiilor la vrachiere si petroliere (Codul ESP 2011), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.381(94) a Comitetului de siguranta maritima din 21 noiembrie 2014

 • Rezolutia nr. 381/2014, Organizatia Maritima Internationala

  Rezolutia MSC.381 (94) – Amendamente la Codul international din 2011 privind programul intensificat de inspectii efectuate cu ocazia inspectiilor la vrachiere si petroliere (Codul ESP 2011) din 21.112014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 959 din 28.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 958 din 28.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 912/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 912/2016 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 957 din 28.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 956 din 28.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 955 din 25.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 954 din 25.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 953 din 25.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 952 din 25.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 951 din 25.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 950 din 25.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 218 din 25.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 25.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.11.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Cugir, cu sediul în orasul Cugir, judetul Alba, acorda finantare nerambursabila programului “Promovarea sportului de performanta”

 • Achizitia publica de servicii din 24.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Mircea Voda, judetul Constanta, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 110.000 mp, pentru activitati de extractie a argilei caolinoase

Monitorul Oficial, Partea I nr. 949 din 24.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 948 din 24.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 947 din 24.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 946 din 24.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 945 din 24.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 130/2016, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 130/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nr. M.82/2008 pentru stabilirea domeniilor si conditiilor privind angajarea si executarea, la cerere, prin unitatile Ministerului Apararii Nationale, a prestarilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice

 • Ordinul nr. 134/2016, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 134/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apararii Nationale

 • Regulamentul din 16.11.2016, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Regulamentul de organizare si functionare a Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apararii Nationale din 16.11.2016

 • Ordinul nr. 1326/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1326/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 142/2016 privind aprobarea Planului de activitati întreprinse în vederea atingerii conditionalitatii ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat semnat de Guvernul României cu Comisia Europeana, a componentei si atributiilor Grupului decizional institutional si a componentei si atributiilor grupurilor tehnice interinstitutionale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 217 din 24.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 1000 mp

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Public Piete Oboare, Calarasi, judetul Calarasi, obiectul concesiunii: spatiile nr. 8, 22 si 23 Piata Centrala Hala Carne, spatiul nr. 2 Siderca, spatiul nr. 14 subsol Hala lactate Piata Big

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Moinesti, Moinesti, judetul Bacau, obiectul concesiunii: teren în suprafata totala de 1283 mp, în vederea amenajarii pentru desfasurarea unor activitati de agrement

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Serviciul Public-Directia pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Resita, obiectul concesiunii: parcelele de teren nr. 1, 2, 3 si 4, din domeniul public, cu suprafata totala de 10.331 mp

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Serviciul Public Piete Oboare, Calarasi, judetul Calarasi, obiectul concesiunii: teren apartinând domeniului public al municipiului Calarasi în suprafata de 1200 mp – Piata Mircea Voda, spatiile nr. 6, 11, 12, 15, 18, 19 si 20 Subsol Hala Lactate Piata Big, spatiul nr. 10 Piata Centrala Hala Carne

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Suditi reprezentata prin Primar, Suditi, jud. Ialomita, concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 944 din 23.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 231/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 231/2016 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 • Decretul nr. 971/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 971/2016 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotarâre nr. 864/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 864/2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha” si a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care nu desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha

 • Anexa din 16.11.2016, Guvernul României

  Schema “Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha” din 16.11.2016

 • Procedura din 16.11.2016, Guvernul României

  Procedura de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor juridice si fizice care nu desfasoara activitati economice, daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha din 16.11.2016

 • Hotarâre nr. 869/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 869/2016 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 361/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 361/2016 privind constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al doamnei Denisa Corina Tanase, secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Decizia nr. 362/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 362/2016 privind eliberarea domnului Mihai-Cristian Marculescu din functia de secretar de stat la Departamentul de Informatii si Protectie Interna din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 363/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 363/2016 privind eliberarea domnului Catalin Gâdici din functia de subsecretar de stat la Departamentul de Informatii si Protectie Interna din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 364/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 364/2016 privind eliberarea domnului Marius-Haientz Patriche din functia de subsecretar de stat la Departamentul de Informatii si Protectie Interna din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 1423/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1423/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România si pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile – RACR-AD-AADC si a Reglementarii aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea si înregistrarea aerodromurilor civile – RACR-AD-IADC

Monitorul Oficial, Partea I nr. 943 din 23.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 942 din 23.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 941 din 23.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 940 din 23.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 216 din 23.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Domnesti, judetul Ilfov, a acordat finantare nerambursabila, pe anul 2016, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 22.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Todiresti, Todiresti, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze o suprafeta de 168,87 ha, teren extravilan (pasune comunala) apartinând domeniului public al comunei Todiresti

 • Achizitia publica de servicii din 22.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze un teren piscicol cu suprafata de 2454 ha – Amenajarea piscicola Dranov Ghiol

 • Achizitia publica de servicii din 22.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze un teren piscicol – 409 ha (EC 15) – Amenajarea piscicola Popina

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Primaria Bogati, Bogati, judetul Arges, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa al comunei Bogati

Monitorul Oficial, Partea I nr. 939 din 22.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 229/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 229/2016 privind organizarea si exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum si pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Fizioterapeutilor din România

 • Decretul nr. 969/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 969/2016 pentru promulgarea Legii privind organizarea si exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum si pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Fizioterapeutilor din România

 • Ordonanta de urgenta nr. 80/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 80/2016 pentru stabilirea unor masuri în domeniul administratiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Hotarâre nr. 860/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 860/2016 privind organizarea, functionarea si stabilirea atributiilor directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti

 • Ordinul nr. 180/2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 180/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 143/2015 privind activitatile de relatii internationale si de afaceri europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, precum si pentru suspendarea temporara a aplicabilitatii anumitor dispozitii din cuprinsul acestuia

 • Rectificarea din 22.11.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotarârii Guvernului nr. 719/2016, din 22.11.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 938 din 22.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 78/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 78/2016 pentru organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Ordonanta de urgenta nr. 79/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 79/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

 • Ordinul nr. 1258/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1258/2016 pentru transparentizarea informatiilor cu privire la achizitiile publice si contractele ce implica utilizarea patrimoniului public la nivelul spitalelor publice, serviciilor judetene de ambulanta si institutiilor cu personalitate juridica aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sanatatii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 937 din 22.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 226/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 226/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 • Decretul nr. 966/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 966/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 • Legea nr. 228/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 228/2016 pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al judetului Brasov si în administrarea Consiliului Judetean Brasov, pentru realizarea obiectivului “Aeroport International Brasov-Ghimbav”, si pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al judetului Brasov si în administrarea Consiliului Judetean Brasov, pentru realizarea obiectivului “Aeroport International Brasov-Ghimbav”

 • Decretul nr. 968/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 968/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al judetului Brasov si în administrarea Consiliului Judetean Brasov, pentru realizarea obiectivului “Aeroport International Brasov-Ghimbav”, si pentru abrogarea Legii nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al judetului Brasov si în administrarea Consiliului Judetean Brasov, pentru realizarea obiectivului “Aeroport International Brasov-Ghimbav”

 • Legea nr. 230/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 230/2016 pentru declararea lui Avram Iancu “Erou al Natiunii Române”

 • Decretul nr. 970/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 970/2016 privind promulgarea Legii pentru declararea lui Avram Iancu “Erou al Natiunii Române”

 • Ordinul nr. 1013/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1013/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0011 Padurea Branistea Catârilor

 • Decizia nr. 624/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 624/2016 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 936 din 22.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 224/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 224/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica

 • Decretul nr. 964/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 964/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica

 • Hotarâre nr. 850/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 850/2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 si a Amendamentului pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 10 februarie 2016 si la 11 februarie 2016 si la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 si, respectiv, la 8 februarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A. la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 • Amendamentul din 11.02.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentul nr. 5 si Amendamentul pentru anularea sumei de 82,590 milioane euro netrase din împrumut, convenite prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 10 februarie 2016 si la 11 februarie 2016 si la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 si, respectiv, la 8 februarie 2016 între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A. la Contractul de finantare dintre România Banca Europeana de Investitii si Administratia Nationala a Drumurilor pentru finantarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a V-a, semnat la Bucuresti la 8 martie 2002

 • Ordinul nr. 1250/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1250/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0074 Maglavit

 • Decizia nr. 24/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Giurgiu – Sectia civila, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept: modul de interpretare si aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) în corelare cu prevederile art. 3 alin. (3), art. 4, art. 9 si art. 16 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 1.248 si art. 1.251 din Codul civil si art. 15 alin. (2) din Constitutia României

 • Rectificarea din 22.11.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Hotarârii Autoritatii Electorale Permanente nr. 39/2016, din 22.11.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 215 din 22.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 21.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 35 mp, apartinând domeniului public al orasului

 • Achizitia publica de servicii din 21.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Orasului Plopeni, orasul Plopeni, judetul Prahova, urmeaza sa concesioneze: teren în suprafata de 5291,77 mp si cladire spital cu o suprafata construita desfasurata de 2.556,38 mp

 • Achizitia publica de servicii din 21.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T. Oras Sulina, Sulina, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata totala de 50,91 mp, situat în intravilanul orasului

 • Achizitia publica de servicii din 18.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.11.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Suditi, loc. Suditi, jud. Ialomita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 935 din 21.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 934 din 21.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din 21.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 932 din 21.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 931 din 18.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 930 din 18.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 929 din 18.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 834/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 834/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale si transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al orasului Hateg, judetul Hunedoara

 • Hotarâre nr. 835/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 835/2016 privind înscrierea imobilului 714 Brasov în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestuia în administrarea Ministerului Apararii Nationale

 • Hotarâre nr. 837/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 837/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul de Formare si Perfectionare a Politistilor “Nicolae Golescu” Slatina

 • Hotarâre nr. 838/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 838/2016 privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militara 0658 Târgu Jiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 839/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 839/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 840/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 840/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militara 0657 Oradea

 • Hotarâre nr. 841/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 841/2016 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificarii valorii de inventar si schimbarii unitatii de administrare pentru doua imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotarâre nr. 842/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 842/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita

 • Hotarâre nr. 843/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 843/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militara 0326 Zalau

 • Ordinul nr. 965/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 965/2016 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializarii si comercializarea semintelor de plante furajere, Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semintelor de cereale, Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de sfecla de zahar si sfecla furajera, Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializarii, controlul si certificarea calitatii si/sau comercializarea semintelor de legume, Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializarii, certificarea calitatii si comercializarea cartofului pentru samânta si Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 150/2010 privind comercializarea semintelor de plante oleaginoase si pentru fibre privind eticheta oficiala de pe ambalajele de seminte

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 214 din 18.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 18.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.11.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Pascani, Pascani, judetul Iasi, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila, pe anul 2016, pentru domeniul culte

 • Achizitia publica de servicii din 17.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 20 mp, în vederea desfasurarii de activitati comerciale

 • Achizitia publica de servicii din 17.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.11.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Cornereva, Cornereva, judetul Caras-Severin, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 928 din 17.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 927 din 17.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 483/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 483/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 478 alin. (2) si (3), art. 482 lit. h) si art. 484 alin. (2) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 358/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 358/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Robert Berezovski a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

 • Ordinul nr. 2177/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 2177/2016 privind modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 954/2016

 • Decizia nr. 20/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 20/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Timisoara – Sectia penala, în Dosarul nr. 9.395/30/2015 prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedura penala, se solicita pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept, daca, “în cazul infractiunii de proxenetism prevazuta de art. 213 din Codul penal – în modalitatea înlesnirii practicarii prostitutiei, daca faptele sunt savârsite fata de o persoana majora si de una minora, sunt realizate elementele constitutive ale unei singure infractiuni prevazute de art. 213 alin. (1) si (3) din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal sau doua infractiuni aflate în concurs, respectiv art. 213 alin. (1) din Codul penal si art. 213 alin. (3) din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 din Codul penal”

 • Hotarâre nr. 45/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Hotarârea nr. 45/2016 privind unele masuri pentru buna functionare a Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal la sectiile de votare din strainatate organizate pentru alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016

 • Hotarâre nr. 46/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Hotarârea nr. 46/2016 privind modificarea si completarea Hotarârii Autoritatii Electorale Permanente nr. 39/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votarii la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 17.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1206/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1206/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unitati administrativ-teritoriale din judetul Mures

 • Ordinul nr. 1220/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1220/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0299 Dunarea la Gârla Mare Maglavit

 • Ordinul nr. 1283/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1283/901/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu

 • Ordinul nr. 901/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1283/901/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularului de prescriptie medicala electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala în tratamentul ambulatoriu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 925 din 17.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 924 din 17.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 205/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 205/2016 pentru ratificarea Acordului privind transferul si mutualizarea contributiilor la Fondul unic de rezolutie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014

 • Decretul nr. 920/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 920/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind transferul si mutualizarea contributiilor la Fondul unic de rezolutie, semnat la Bruxelles la 21 mai 2014

 • Ordinul nr. 1159/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1159/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului Rezervatiei Naturale Borca

 • Ordinul nr. 5693/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5693/2016 privind aprobarea componentei Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii (CNECSDTI)

 • Ordinul nr. 941/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 941/2016 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare ale comisiilor de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizate în cadrul unor programe nationale de sanatate curative, respectiv subprograme de sanatate curative, precum si pentru anumite boli cronice, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

 • Ordinul nr. 5712/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5712/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii (CNECSDTI)

 • Regulamentul din 04.11.2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii din 04.11.2016

 • Initiativa legislativa din 17.11.2016, Comitetul de Initiativa Legislativa

  Initiativa legislativa a cetatenilor potrivit Legii Nr. 189/1999 privind expunerea de motive privind adoptarea proiectului de lege pentru modificarea art. 44 alin. (2) teza a II-a din Constitutia României din 17.11.2016

 • Acord din 21.05.2014, Act International

  Acordul privind transferul si mutualizarea contributiilor la Fondul unic de rezolutie din 21.05.2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 213 din 17.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Patârlagele, Patârlagele, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 500 mp

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Viperesti, satul Viperesti, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata totala de 63,64 mp cu destinatie cabinet medical situat în imobilul Cladire Primarie Viperesti

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze 15 parcele de teren în suprafata de 15 mp fiecare, în vederea construirii unor magazii pentru depozitarea de combustibil solid

Monitorul Oficial, Partea I nr. 923 din 16.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 208/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 208/2016 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind constructia de locuinte pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2016 si la Paris la 22 ianuarie 2016

 • Decretul nr. 928/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 928/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind constructia de locuinte pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2016 si la Paris la 22 ianuarie 2016

 • Decizia nr. 356/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 356/2016 privind unele masuri pentru exercitarea conducerii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 • Decizia nr. 357/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 357/2016 privind unele masuri pentru exercitarea conducerii Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Ordinul nr. 1357/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1357/2950/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnica “Normativ privind prevenirea si combaterea înzapezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 289/2.170/2013

 • Ordinul nr. 2950/2016, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1357/2950/2016 pentru modificarea alin. (4) al art. 22 din reglementarea tehnica “Normativ privind prevenirea si combaterea înzapezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 289/2.170/2013

 • Ordinul nr. 1392/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1392/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectarii perioadelor de conducere, pauzelor si perioadelor de odihna ale conducatorilor auto si al utilizarii aparatelor de înregistrare a activitatii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007

 • Ordinul nr. 1531/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1531/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0144 Uivar-Dinias si ROSCI0390 Saraturile Dinias

 • Hotarâre nr. 99/2016, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 99/2016 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care îndeplinesc cerintele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori”, aprobata prin Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Acord din 12.01.2016, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – BDCE

  Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind constructia de locuinte pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), în valoare de 175 milioane EUR, semnat la Bucuresti la 12 ianuarie 2016 si la Paris la 22 ianuarie 2016*)

Monitorul Oficial, Partea I nr. 922 din 16.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 204/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 204/2016 privind ratificarea Acordului dintre România si Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2015

 • Acord din 18.11.2015, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Acordul între România si Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit din 18.11.2015

 • Decretul nr. 919/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 919/2016 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România si Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2015

 • Decizia nr. 485/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 485/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila, în ansamblu, precum si a prevederilor art. 14 din aceeasi ordonanta de urgenta

 • Decizia nr. 524/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 524/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 511 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedura civila

 • Ordinul nr. 1640/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1640/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni si Mitesti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 din 16.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 161/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 161/2016 privind Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a Codului European al Comunicatiilor Electronice (reformare) COM (2016) 590 final

 • Decizia nr. 585/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 585/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 509 alin. (1) pct. 11 din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 588/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 588/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1, art. 17, art. 21 alin. (6) si (7), art. 22, art. 23, art. 24 alin. (2)-(4), art. 25, art. 26, art. 34 alin. (1) si art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotarâre nr. 833/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 833/2016 privind modificarea si completarea, dupa caz, a descrierii tehnice si adresei unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, institutie publica în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, prevazute în anexa nr. 12 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara

 • Ordinul nr. 626/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 626/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0168 Padurea Sarului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 920 din 16.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 77/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 77/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 • Ordinul nr. 625/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 625/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0183 Padurea Vladila

 • Ordinul nr. 1403/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1403/2016 privind publicarea acceptarii amendamentelor la anexa la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la regula 12 din anexa I la MARPOL, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.266(68) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 15 mai 2015

 • Rezolutia nr. 266/2015, Organizatia Maritima Internationala

  Rezolutia MEPC.266(68)(adoptata la 15 mai 2015) privind Amendamentele la anexa la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, asa cum a fost modificata prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta – Amendamente la regula 12 din anexa I la MARPOL

 • Hotarâre nr. 830/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane, precum si pentru completarea unor acte normative

 • Programul din 09.11.2016, Guvernul României

  Programul national de supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africane din 09.11.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 212 din 16.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 15.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Posta Câlnau, comuna Posta Câlnau, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze cinci suprafete de teren, doua pentru amplasare “Stupine” si trei pentru “Desfasurare servicii productie”

 • Achizitia publica de servicii din 15.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Stâlpeni, Stâlpeni, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze un spatiu cu suprafata totala de 20 metri patrati situat în cladirea administrativa “Primaria Veche Radesti”

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2016 Concesiuni – anunturi în baza hotarârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Consiliul Local Alimpesti, sat Alimpesti, judetul Gorj, anunta delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Alimpesti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 15.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 595/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 595/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) si art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Hotarâre nr. 3/2016, Uniunea Nationala a Practicienilor în Insolventa din România – UNPIR

  Hotarârea nr. 3/2016 pentru modificarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventa, aprobat prin Hotarârea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România

 • Ordinul nr. 3896/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3896/2016 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarâri judecatoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului angajat în institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2015

 • Hotarâre nr. 844/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 844/2016 privind aprobarea masurilor pentru realizarea stocurilor de siguranta ale Sistemului electroenergetic national în ceea ce priveste combustibilii pentru perioada sezonului rece si volumul de apa din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarna în domeniul energetic pentru asigurarea functionarii în conditii de siguranta si stabilitate a Sistemului electroenergetic national în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum si alte masuri privind nivelul de siguranta si securitate în functionare a Sistemului electroenergetic national

Monitorul Oficial, Partea I nr. 918 din 15.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 917 din 15.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 594/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 594/2016 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 1 si 2 din Legea pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, precum si pentru stabilirea unor masuri fiscal-bugetare

 • Hotarâre nr. 832/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 832/2016 privind înfiintarea si functionarea Teatrului National de Opereta si Musical “Ion Dacian” si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 1557/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1557/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariilor naturale protejate ROSCI0071 Dumbraveni – Valea Urluia – Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbraveni, ROSPA0001 Aliman – Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa, 2.361 Padurea Dumbraveni, 2.350 Peretii calcarosi de la Petrosani – Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer Aliman si IV.30 Lacul Vederoasa

 • Ordinul nr. 2632/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2632/2016 pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finantelor Publice puse la dispozitia autoritatilor si institutiilor publice prin sistemul informatic propriu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 916 din 15.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 211 din 15.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 14.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Clinceni, Clinceni, judetul Ilfov, urmeaza sa concesioneze un imobil compus din teren în suprafata de 1137 mp si constructie în suprafata de 681,04 mp (S+P+2E)

 • Achizitia publica de servicii din 14.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Bârzava, Bârzava, judetul Arad, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 531 mp, categoria de folosinta curti constructii

 • Achizitia publica de servicii din 14.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – UAT COMUNA TURCOAIA, Turcoaia, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze o suprafata de teren de 2794 mp, situata în extravilan

 • Achizitia publica de servicii din 14.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.11.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – UAT COMUNA TURCOAIA, Turcoaia, judetul Tulcea, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 14.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.11.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea Programului de Interes National în domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati – Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati, Bucuresti, anunta selectie publica de proiecte pentru programul “Înfiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criza si locuinte protejate în vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate în institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 915 din 14.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 914 din 14.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 14.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 209/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 209/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

 • Decretul nr. 931/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 931/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

 • Legea nr. 210/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 210/2016 pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 932/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 932/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte normative

 • Legea nr. 211/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 211/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor institutii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii

 • Decretul nr. 933/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 933/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor institutii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii

 • Legea nr. 212/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 212/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, precum si pentru înfiintarea functiei de atasat agricol

 • Decretul nr. 934/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 934/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2016 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, precum si pentru înfiintarea functiei de atasat agricol

 • Ordinul nr. 1219/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1219/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSPA0032 Deniz Tepe si ROSCI0067 Deniz Tepe si al rezervatiei naturale Dealul Deniz Tepe, cod IV.70

 • Ordinul nr. 1415/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1415/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unitati administrativ-teritoriale din judetele Bihor, Buzau, Calarasi si Neamt

 • Ordinul nr. 2902/2016, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 2902/2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 1.851/2013

 • Decizia nr. 14/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2016 privind examinarea sesizarii din data de 18 aprilie 2016 a Colegiului de conducere al Curtii de Apel Târgu Mures vizând interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 341 din Codul de procedura penala, cu referire la admisibilitatea sau inadmisibilitatea administrarii mijlocului de proba reprezentat de înscrisuri în procedura instituita de acest text de lege

 • Hotarâre nr. 1309/2016, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 1309/2016 pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate si personalului conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 14.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 158/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 158/2016 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.316/2013 si (UE) 2015/1017 în ceea ce priveste prelungirea duratei Fondului european pentru investitii strategice si introducerea unor îmbunatatiri tehnice ale fondului si ale Platformei europene de consiliere în materie de investitii – COM (2016) 597 final

 • Hotarâre nr. 159/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 159/2016 privind Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind anumite utilizari permise ale operelor si altor obiecte protejate prin drepturi de autor si drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevazatoare, cu deficiente de vedere sau cu dificultati de citire a materialelor imprimate si de modificare a Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor si drepturilor conexe în societatea informationala COM (2016) 596 final

 • Hotarâre nr. 160/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 160/2016 privind Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind schimbul transfrontalier între Uniune si tarile terte de exemplare în format accesibil ale anumitor opere si altor obiecte ale protectiei prin drepturi de autor si drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevazatoare, cu deficiente de vedere sau cu dificultati de citire a materialelor imprimate COM (2016) 595 final

 • Decizia nr. 441/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 441/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (5) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 704/2016, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de detinere din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 • Decizia nr. 25/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 25/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Craiova – Sectia I civila, în Dosarul nr. 2.078/104/2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 210 din 14.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 14.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.11.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Târgu Frumos, Târgu Frumos, judetul Iasi, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru activitati nonprofit de interes general, pentru anul de executie financiara 2016

 • Achizitia publica de servicii din 11.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.11.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Deva, Deva, judetul Hunedoara, organizeaza selectie publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pe anul 2016, pentru domeniile: culte, sport, social, cultural si tineret (sesiunea a II-a)

 • Achizitia publica de servicii din 14.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.11.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 17.10.2016 – 11.11.2016.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 911 din 11.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 482/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 482/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 478 alin. (4), art. 484 alin. (2), art. 486 alin. (2) si art. 488 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 507/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 507/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 260 si ale art. 426 lit. a) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 353/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 353/2016 privind eliberarea domnului Vasile Daniel din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Romi

 • Decizia nr. 354/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 354/2016 privind numirea doamnei Ionelia Claudia Grosu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Romi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 11.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 11.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 11.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 450/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 450/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 243 alin. (2) si ale art. 504 din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 451/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 451/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 229 alin. (3) lit. a) din Codul penal

 • Decizia nr. 453/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 453/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 597/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 597/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 444 alin. (1) teza finala din Codul de procedura civila

 • Hotarâre nr. 811/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 811/2016 privind înfiintarea pe lânga Oficiul National al Registrului Comertului a unor activitati finantate integral din venituri proprii

 • Hotarâre nr. 825/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 825/2016 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, si Administratia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, semnat la 31 mai 2016 la Sucevita, pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind patrularea comuna la frontiera de stat româno-ucraineana, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2016

 • Protocolul din 31.05.2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Protocolul între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, si Administratia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei pentru punerea în aplicare a Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei privind patrularea comuna la frontiera de stat româno-ucraineana, semnat la Bucuresti la 21 aprilie 2016

 • Ordinul nr. 1206/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1206/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0366 Râul Motru

Monitorul Oficial, Partea I nr. 907 din 11.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1346/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1346/1297/2437/2016 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ale unitatilor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, prevazute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotarârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

 • Ordinul nr. 1297/2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 1346/1297/2437/2016 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ale unitatilor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, prevazute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotarârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

 • Ordinul nr. 2437/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1346/1297/2437/2016 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2016 ale unitatilor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, prevazute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotarârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 209 din 11.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Izbiceni, comuna Izbiceni, jud. Olt, obiectul concesiunii: teren – suprafata 67.50 m.p. – Târgul Agroindustrial

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Borsec, cu sediul în orasul Borsec, judetul Harghita, obiectul concesiunii: 11 loturi de teren în vederea construirii de pensiuni cu o capacitate de minim 5 (cinci) camere

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, obiectul concesiunii: 643 m.p. teren, pentru amenajare cai acces

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, obiectul concesiunii: 1992 m.p. teren, având destinatia de spatiu verde cu rol ambiental si de protectie

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, obiectul concesiunii: 695 mp teren, având destinatia de spatiu verde cu rol ambiental si de protectie

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, obiectul concesiunii: spatiu comercial în suprafata de 134 m.p., în vederea desfasurarii activitatii de comert cu produse alimentare si nealimentare

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, obiectul concesiunii: 200 mp teren, în vederea extinderii spatiului comercial existent

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Poiana, Primaria Comunei Poiana, obiectul concesiunii: teren intravilan în suprafata de 1340 m.p. si cladire în suprafata de 90,3 m.p.

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Otelu Rosu, prin Consiliul Local, judetul Caras-Severin, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 733 m.p.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 10.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 201/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 201/2016 privind stabilirea conditiilor pentru fabricarea, prezentarea si vânzarea produselor din tutun si a produselor conexe si de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 • Decretul nr. 915/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 915/2016 pentru promulgarea Legii privind stabilirea conditiilor pentru fabricarea, prezentarea si vânzarea produselor din tutun si a produselor conexe si de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun

 • Decizia nr. 402/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 402/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 12/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2013 privind declansarea procedurii insolventei la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin

 • Decizia nr. 421/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 421/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 218 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

 • Hotarâre nr. 829/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 829/2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al municipiului Oradea, judetul Bihor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 10.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 904 din 10.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1226/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1226/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului ROSPA0064 Lacurile Falticeni

 • Ordinul nr. 1915/2016, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 1915/2016 pentru publicarea Acordului încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 11 octombrie 2016 si la Chisinau la 17 octombrie 2016, dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 2 septembrie 2016 si la Chisinau la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010

 • Acord din 11.10.2016, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Acordul încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 11 octombrie 2016 si la Chisinau la 17 octombrie 2016, dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind completarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 2 septembrie 2016 si la Chisinau la 15 septembrie 2016

 • Decizia nr. 12/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 12/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie având ca obiect posibilitatea constatarii pe cale judiciara sau a obligarii angajatorului la încadrarea activitatii desfasurate în conditii deosebite sau speciale de munca, dupa 1 aprilie 2001

Monitorul Oficial, Partea I nr. 903 din 10.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 119/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 119/2016 privind încuviintarea efectuarii de catre Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare si Comisia pentru industrii si servicii a unei anchete parlamentare cu tema “Administrarea fondurilor de participare a operatorilor economici, sub pavilion national, la târguri si expozitii internationale, în vederea promovarii exportului de produse românesti pe pietele-tinta”

 • Hotarâre nr. 120/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 120/2016 privind contul de executie a bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2015

 • Decizia nr. 547/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 547/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 73 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Decretul nr. 930/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 930/2016 privind trecerea în rezerva a unui general-maior cu doua stele din Ministerul Apararii Nationale

 • Ordinul nr. 966/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 966/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a persoanelor fizice si juridice care îsi manifesta intentia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum si sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura

 • Normele metodologice din 08.11.2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Normele metodologice privind atestarea de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a persoanelor fizice si juridice care îsi manifesta intentia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevazute la art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea si finantarea studiilor pedologice si agrochimice si finantarea Sistemului national de monitorizare sol-teren pentru agricultura, precum si sol-vegetatie forestiera pentru silvicultura din 08.11.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 208 din 10.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 09.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.11.2016 Concesiuni – Anunturi de participare la licitatie – Comuna Albac, judetul Alba, obiectul concesiunii: spatiu apartinând domeniului public, în suprafata de 43.5 mp, cu destinatia Cabinet medical stomatologic

 • Achizitia publica de servicii din 09.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.11.2016 Concesiuni – Anunturi de participare la licitatie – Comuna Berezeni, judetul Vaslui, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 1.000 mp

 • Achizitia publica de servicii din 09.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.11.2016 Anunturi în baza ordinului nr. 263/2007 al presedintelui autoritatii nationale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Comuna Eremitu, judetul Mures, serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 902 din 09.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 901 din 09.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 481/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 481/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Lista din 09.11.2016, Biroul Electoral Central – BEC

  Lista semnelor electorale, depuse si admise, potrivit legii, la Biroul Electoral Central de catre partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetatenilor apartinând minoritatilor nationale la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016, din 09.11.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 900 din 09.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 202/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spatiul feroviar unic european

 • Decretul nr. 916/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 916/2016 pentru promulgarea Legii privind integrarea sistemului feroviar din România în spatiul feroviar unic european

 • Decizia nr. 427/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 427/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, precum si ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Decizia nr. 429/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 429/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 09.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 23/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la urmatoarea chestiune de drept: interpretarea art. 1 alin. (1), (2) si (51) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, în sensul de a se lamuri daca sintagma “salarizat la acelasi nivel” din continutul alin. (51) vizeaza ansamblul textului imediat precedent, respectiv “personalul din aparatul de lucru al Parlamentului si din celelalte institutii si autoritati publice”, precum si textul “la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 2014″ din cuprinsul alin. (1) si textul “la acelasi nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014″ din cuprinsul alin. (2)

Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 09.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 206/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 206/2016 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii României la Uniunea Europeana, precum si pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995

 • Decretul nr. 921/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 921/2016 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2006 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderarii României la Uniunea Europeana, precum si pentru modificarea si completarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 509/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 509/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor masuri privind încadrarea absolventilor promotiilor 2012 ale institutiilor de formare profesionala initiala din sistemul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala

 • Hotarâre nr. 806/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 806/2016 pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 si 7 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator

 • Hotarâre nr. 824/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 824/2016 privind modificarea si completarea anexei nr. 40 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 897 din 09.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 207 din 09.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 896 din 08.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 929/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 929/2016 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Hotarâre nr. 820/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 820/2016 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 iunie 2016 si la Paris la 16 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea cladirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucuresti la 4 mai 2007 si la Paris la 14 mai 2007

 • Amendamentele din 13.06.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 13 iunie 2016 si la Paris la 16 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea Proiectului privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea cladirilor culturale de interes public din România

 • Hotarâre nr. 821/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 821/2016 pentru aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 iulie 2016 si la Paris la 19 iulie 2016 între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 locuitori”

 • Amendamentul din 01.07.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 1 iulie 2016 si la Paris la 19 iulie 2016 între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 locuitori”

 • Hotarâre nr. 822/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 822/2016 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încalcarilor cu caracter contraventional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata transportului rutier international de marfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere si ale normelor de aplicare a acesteia, precum si a sanctiunilor contraventionale si a altor masuri aferente aplicabile în cazul constatarii încalcarilor

 • Hotarâre nr. 823/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 823/2016 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

 • Hotarâre nr. 826/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 826/2016 privind stabilirea tarifelor de prima maxime aplicabile de catre societatile de asigurare care practica asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertelor persoane prin accidente de vehicule si de tramvaie

 • Decizia nr. 271/2016, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap – ANPH

  Decizia nr. 271/2016 privind aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programului de interes national în domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati “Înfiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criza si locuinte protejate în vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate în institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate”

 • Metodologia din 04.11.2016, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap – ANPH

  Metodologia de evaluare, de selectare si de finantare a proiectelor din cadrul programului de interes national în domeniul protectiei si promovarii drepturilor persoanelor cu dizabilitati “Înfiintarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criza si locuinte protejate în vederea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati aflate în institutii de tip vechi si pentru prevenirea institutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din comunitate” din 04.11.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 895 din 08.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 08.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 893 din 08.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 08.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 08.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 75/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 75/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferata româna în vederea exercitarii dreptului de vot la alegerile prezidentiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016 – turul II de catre elevii si studentii care sunt cetateni ai Republicii Moldova si care studiaza în România

 • Ordonanta de urgenta nr. 76/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 76/2016 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Directiei Generale de Protectie Interna a Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 9/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de catre Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta cu privire la încadrarea în grupa I si a II-a de munca a activitatii desfasurate anterior datei de 1 aprilie 2001

 • Hotarâre nr. 1189/2016, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 1189/2016 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 206 din 08.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 08.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.11.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Târgu Frumos, Târgu Frumos, judetul Iasi, acorda finantari nerambursabile pentru anul de executie financiara 2016, sesiunea a II-a, urmatoarelor domenii de activitate: sportiv si social

 • Achizitia publica de servicii din 08.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.11.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc, judetul Harghita, anunta finantarea pe anul 2016, luna octombrie, a programului “Sportul pentru Toti”, beneficiar: Asociatia Sportiva “Csiki Titanok” Miercurea Ciuc

 • Achizitia publica de servicii din 07.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Slatina-Timis, loc. Slatina-Timis, judetul Caras-Severin, scoate la licitatie prin concesionare trei terenuri pentru 49 ani, fiecare în suprafata de 10.000 mp, în vederea desfasurarii activitatilor de depozitare si/sau mica industrie

Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 07.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 199/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2016 privind modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decretul nr. 913/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 913/2016 pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Legea nr. 200/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 200/2016 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 • Decretul nr. 914/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 914/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

 • Decretul nr. 922/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 922/2016 privind acreditarea unui ambasador

 • Hotarâre nr. 153/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 153/2016 referitoare la Raportul Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu în temeiul articolului 10 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate COM (2016) 448 final

 • Hotarâre nr. 816/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 816/2016 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.053/2014

 • Hotarâre nr. 817/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 817/2016 privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finantarii din Fondul pentru mediu a lucrarilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

 • Hotarâre nr. 818/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 818/2016 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 1377/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1377/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2016 al Autoritatii Feroviare Române

 • Hotarâre nr. 154/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 154/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Stadiul actual si posibile cai de urmat referitor la situatia de nereciprocitate cu anumite tari terte în ceea ce priveste politica în domeniul vizelor (Actiuni întreprinse ca urmare a comunicarii din 12 aprilie) COM (2016) 481 final

 • Hotarâre nr. 155/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 155/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu Cel de-al patrulea raport privind relocarea interna si externa COM (2016) 416 final

 • Hotarâre nr. 156/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 156/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Plan de actiune privind integrarea resortisantilor din tarile terte COM (2016) 377 final

 • Hotarâre nr. 157/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 157/2016 referitoare la Comunicarea Comuna a Comisiei si Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate catre Parlamentul European si Consiliu: Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate JOIN (2016) 31 final

Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 07.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 07.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 205 din 07.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 07.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.11.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Chiajna, Chiajna, judetul Ilfov, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul 2016, în vederea sustinerii cultelor religioase

 • Achizitia publica de servicii din 07.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.11.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Somcuta Mare, Somcuta Mare, judetul Maramures, atribuie contracte de finantare nerambursabila pentru domeniul cultura, pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 07.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.11.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea administrativ teritoriala Judetul Brasov, cu sediul în municipiul Brasov, judetul Brasov, anunta Programul judetean pentru finantarea nerambursabila din bugetul propriu al Judetului Brasov a proiectelor structurilor sportive locale, pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 04.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Astileu, Astileu, judetul Bihor, anunta atribuirea contractului de concesiune a imobilului înscris în CF nr. 50122 Astileu C1 U2, având destinatia de cabinet medical uman

 • Achizitia publica de servicii din 04.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Patârlagele, Patârlagele, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze trei terenuri, proprietate publica, situate în oras Patârlagele, sat Sibiciu de Sus

 • Achizitia publica de servicii din 04.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.11.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Stâlpeni, judetul Arges, Primaria Stâlpeni, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 886 din 04.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 910/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 910/2016 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 911/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 911/2016 privind înaintarea în gradul de general-maior cu doua stele, la trecerea în rezerva, a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 917/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 917/2016 pentru numirea unui membru în Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

 • Decizia nr. 434/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 434/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 593/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 593/2016 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 2 [referitor la art. 2 alin. (11)] din Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2015 pentru aprobarea unor masuri de gestionare a instrumentelor structurale din domeniul transporturilor

 • Decizia nr. 346/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 346/2016 privind încetarea, prin acordul partilor, a raportului de serviciu al domnului Gabriel Leahu, secretar general al Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

 • Decizia nr. 347/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 347/2016 pentru numirea doamnei Niculina Tâlvar în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 • Decizia nr. 348/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 348/2016 pentru eliberarea domnului Petre-Dragos Voinescu din functia publica de conducere de inspector general antifrauda al Directiei generale antifrauda fiscala din structura Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 349/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 349/2016 privind numirea, prin detasare, a domnului Petre-Dragos Voinescu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care coordoneaza Directia generala antifrauda fiscala

 • Decizia nr. 350/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 350/2016 pentru numirea doamnei Carmen-Elena Tatu în functia publica de conducere de inspector general antifrauda al Directiei generale antifrauda fiscala din structura Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Ordinul nr. 171/2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 171/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 100/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 04.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 514/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 514/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 lit. z) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 572/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 572/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 • Ordinul nr. 1379/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1379/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Constantin Daicoviciu din judetul Caras-Severin

 • Ordinul nr. 1215/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1215/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0048 Ianca – Plopu Sarat

 • Decizia nr. 17/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 17/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Galati – Sectia penala si pentru cauze cu minori prin Încheierea de sedinta din data de 26 aprilie 2016, pronuntata în Dosarul nr. 805/121/2016/A1.1/a1 în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 884 din 04.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 204 din 04.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Fieni, Fieni, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 190 mp, zona Complex Depcom

 • Achizitia publica de servicii din 03.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Moldova Noua, Moldova Noua, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze doua terenuri, unul cu suprafata de 893 m.p., pentru construirea unei case de locuit si al doilea cu suprafata de 30 m.p., pentru construirea unui garaj auto

 • Achizitia publica de servicii din 03.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Vladeni, Vladeni, jud. Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren, având suprafata de 10.000 mp, în vederea înfiintarii unei balastiere

 • Achizitia publica de servicii din 04.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.11.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Micesti, judetul Arges, anunta delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa al comunei Micesti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 03.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 146/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 146/2016 pprivind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui sistem de certificare al Uniunii pentru echipamentele de control de securitate aeronautica COM (2016) 491 final

 • Hotarâre nr. 147/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 147/2016 privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protectie internationala în Uniune si de abrogare a Directivei 2013/32/UE COM (2016) 467 final

 • Hotarâre nr. 148/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 148/2016 privitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitantilor de protectie internationala (reformare) COM (2016) 465 final

 • Hotarâre nr. 149/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 149/2016 pprivind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.316/2013 si (UE) nr. 283/2014 în ceea ce priveste promovarea conectivitatii la internet în comunitatile locale COM (2016) 589 final

 • Hotarâre nr. 150/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 150/2016 pprivind Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului asupra dreptului de autor pe piata unica digitala COM (2016) 593 final

 • Hotarâre nr. 151/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 151/2016 pprivind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea drepturilor de autor si a drepturilor conexe, aplicabile anumitor transmisii online ale organismelor de radiodifuziune si anumitor retransmisii ale programelor de televiziune si radio COM (2016) 594 final

 • Hotarâre nr. 152/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 152/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu Cel de-al treilea raport privind transferul si relocarea COM (2016) 360 final

 • Decizia nr. 568/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 568/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice si a pct. I si II din anexa nr. 3 la aceasta ordonanta

 • Decizia nr. 569/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 569/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 77 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Decizia nr. 616/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 616/2016 asupra sesizarii de neconstitutionalitate referitoare la dispozitiile art. I din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii si pentru modificarea si completarea art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta

 • Hotarâre nr. 803/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 803/2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 si la Luxemburg la 8 ianuarie 2016 între Guvernul României si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A. la Contractul de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A. privind finantarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferata Curtici-Simeria, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2005 si la Luxemburg la 27 decembrie 2005

 • Hotarâre nr. 801/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare si stergere a datelor persoanelor cu identitate declarata, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind aplicarea unitara a dispozitiilor în materie de stare civila si evidenta persoanelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 03.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 344/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 344/2016 privind eliberarea domnului Vlad Bontea, la cerere, din functia de vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 • Decizia nr. 345/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 345/2016 privind eliberarea domnului Sorin Lazar, la cerere, din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor

 • Legea nr. 196/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

 • Decretul nr. 900/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 900/2016 pentru promulgarea Legii privind venitul minim de incluziune

 • Hotarâre nr. 772/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 772/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale si darea în folosinta gratuita a unei parti din acesta Fundatiei “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtatorul de Biruinta”

 • Ordinul nr. 1176/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1176/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0058 Lacul Stânca-Costesti

 • Hotarâre nr. 144/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. /2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind standardele referitoare la conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca resortisantii tarilor terte sau apatrizii pentru a putea beneficia de protectie internationala, la un statut uniform pentru refugiati sau persoanele eligibile pentru protectie subsidiara si la continutul protectiei acordate si de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung COM (2016) 466 final

 • Hotarâre nr. 145/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 145/2016 privitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European si al Consiliului COM(2016) 468 final

 • Ordinul nr. 694/2016, Consiliul Concurentei

  Ordinul nr. 694/2016 pentru punerea în aplicare a Instructiunilor privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996

 • Instructiunile din 11.10.2016, Consiliul Concurentei

  Instructiuni privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute la art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996, din 11.10.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 881 din 03.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 583/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 583/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 alin. (2) din Codul familiei

 • Decizia nr. 610/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 610/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor sectiunii a 4-a a capitolului IV din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Hotarâre nr. 805/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 805/2016 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 791/2009 privind conditiile pentru certificarea aeroporturilor civile internationale sau deschise traficului aerian international

 • Hotarâre nr. 809/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 809/2016 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formarii personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucuresti

 • Protocolul din 28.04.2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Protocol de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din România si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formarii personalului din 28.04.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 03.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 516/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 516/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, 4, 5, 9 si 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 • Decizia nr. 562/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 562/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua si alin. (3) si art. 26 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

 • Hotarâre nr. 802/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 802/2016 privind asistenta acordata de catre statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formarii de specialisti în domenii de interes pentru acest stat

 • Hotarâre nr. 804/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 804/2016 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazosi si de abrogare a Directivei 2009/142/CE

 • Hotarâre nr. 807/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 807/2016 pentru aprobarea platii contributiei financiare voluntare a României catre fondul de finantare extrabugetara al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica – AIEA, în sprijinul activitatilor de verificare desfasurate de AIEA în Republica Islamica Iran

 • Hotarâre nr. 808/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 808/2016 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice prin Universitatea Maritima din Constanta, institutie care functioneaza în coordonarea ministerului

 • Hotarâre nr. 810/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 810/2016 privind aprobarea unor modificari si completari în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Tulcea, Olt, Hunedoara, Ilfov, Bihor, Iasi, Cluj, Constanta, Neamt, Bacau si municipiul Bucuresti

 • Hotarâre nr. 812/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 812/2016 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Giurgiu de catre domnul Tintea Laurentiu

 • Hotarâre nr. 813/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 813/2016 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Ialomita de catre domnul Marin Constantin

 • Hotarâre nr. 814/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 814/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Ialomita de catre doamna Manea Tonita

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 203 din 03.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.11.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Zimandu Nou, Zimandu Nou, judetul Arad, atribuie un contract de finantare nerambursabila pentru domeniul sport, Clubului Sportiv FC Zimandu Nou

 • Achizitia publica de servicii din 02.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 9.562,26 mp (resp. lot 12, 13 si 17), din zona Parc Industrial

 • Achizitia publica de servicii din 02.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Vulcana Pandele, Vulcana Pandele, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren proprietate publica în suprafata de 1.083 mp, punct Pod Ialomita

 • Achizitia publica de servicii din 03.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.11.2016 Concesiuni – anunturi în baza Ordinului nr. 263/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Aiud, localitatea Aiud, judetul Alba anunta delegare a gestiunii serviciului public local de transport persoane prin curse regulat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 879 din 02.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 02.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 74/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 74/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în strainatate al persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti

 • Ordinul nr. 1339/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1.339/2016 pentru modificarea pct. III al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 153/2011 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru circulatia trenurilor si manevra vehiculelor feroviare – nr. 005, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.816/2005, si pentru definirea trenurilor de calatori în functie de serviciile oferite de operatorii de transport feroviar de calatori, cu modificarile ulterioare

 • Ordinul nr. 1384/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1384/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Jirlau din judetul Braila

 • Ordinul nr. 1385/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1.385/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Comisani, judetul Dâmbovita

 • Decizia nr. 14/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2016 privind examinarea sesizarilor formulate de Curtea de Apel Constanta – Sectia I civila în dosarele nr. 3.185/118/2014 si nr. 7.377/118/2014, privind pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotarârii Guvernului nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca în conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile ulterioare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 02.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 02.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 193/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2016 pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, precum si pentru stabilirea unor masuri fiscal-bugetare

 • Decretul nr. 897/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 897/2016 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, precum si pentru stabilirea unor masuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 416/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 416/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 697 alin. (1) din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 502/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 502/2016 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 si art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, precum si a dispozitiilor art. 18, art. 22 alin. (7), art. 26 alin. (1) si (3) si art. 27 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 • Hotarâre din 15.12.2015, Curtea Europeana a Drepturilor Omului – CEDO

  Hotarârea din 15 decembrie 2015 în Cauza Serban Marinescu împotriva României (Cererea nr. 68.842/13)

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 202 din 02.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 02.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.11.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, acorda contracte de finantare nerambursabila cultelor religioase, care îsi desfasoara activitatea în Municipiul Tulcea, sesiunea a II-a

 • Achizitia publica de servicii din 01.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Tutora, sat Tutora, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica în vederea concesionarii unor suprafete de teren intravilane, apartinând domeniului public al comunei Tutora

 • Achizitia publica de servicii din 01.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Magurele, Magurele nr. 226, judetul Prahova, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 4.000 m.p., în vederea înfiintarii unei plantatii pomicole

 • Achizitia publica de servicii din 01.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.11.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Siriu, Lunca Jaristei/347, Siriu, judetul Buzau, urmeaza sa fie concesioneze: teren în suprafata de 61 m.p., categoria de folosinta curti constructii si C1 constructie administrativa si social culturala în suprafata de 53 m.p.

 • Achizitia publica de servicii din 01.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.11.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Modelu, Modelu, judetul Calarasi, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 01.11.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.11.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Magurele, Magurele nr. 226, judetul Prahova, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune: teren în suprafata de 976 m.p., în vederea amplasarii de module comerciale mobile pentru comercializarea de produse mestesugaresti si de artizanat cât si fructe si legume de la producatorii zonali

Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 01.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 01.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 194/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 194/2016 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

 • Decretul nr. 898/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 898/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2016 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

 • Legea nr. 195/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 195/2016 pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 • Decretul nr. 899/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 899/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

 • Legea nr. 197/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 197/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 • Decretul nr. 901/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 901/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 • Decizia nr. 341/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 341/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Ilie Dan Barna din functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 342/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 342/2016 privind numirea domnului Dan-Flaviu Nechita în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizia nr. 343/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 343/2016 pentru stabilirea atributiilor secretarului de stat care conduce Departamentul CENTENAR

 • Decizia nr. 19/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Bucuresti – Sectia I penala, prin Încheierea din 27 mai 2016 pronuntata în Dosarul nr. 111.186/299/2015, prin care se solicita pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 01.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 01.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 871 din 01.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 201 din 01.11.2016 Deschide în Lege5.ro ›


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›