Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 25.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 954/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national

 • Decizia nr. 150/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 150/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 76 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ale art. 75 lit. a) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Hotarâre nr. 368/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 368/2016 privind includerea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lânga Tribunalul Hunedoara

 • Hotarâre nr. 369/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 369/2016 privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Justitiei, precum si transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolarii

 • Hotarâre nr. 371/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 371/2016 pentru modificarea si completarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.579/2005

 • Ordinul nr. 813/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 813/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0102 Leaota

 • Ordinul nr. 955/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 955/2016 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic

 • Ghidul din 20.05.2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ghidul de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic din 20.05.2016

 • Ghidul din 20.05.2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ghidul de finantare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto national din 20.05.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 25.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 102/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 102/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Hotarâre nr. 370/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 370/2016 privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 626/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48 + 570″, judetul Olt

 • Hotarâre nr. 374/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 374/2016 privind actualizarea caracteristicilor tehnice si a valorii de inventar ale unui imobil care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca în domeniul public al orasului Ulmeni, judetul Maramures

 • Lista din 25.05.2016, Primarie

  Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridica din municipiul Vulcan carora li s-au acordat subventii de la bugetul local în anii 2012-2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala din 25.05.2016

 • Hotarâre nr. 373/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 373/2016 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, institutie publica aflata în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz, si pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 101 din 25.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 25.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – D.G.A.S.P.C. Harghita, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, anunta organizarea unor actiuni si activitati pentru persoanele cu handicap

 • Achizitia publica de servicii din 25.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Hunedoara, Deva, judetul Hunedoara, atribuie contractele de finantare nerambursabila beneficiarilor proiectelor câstigatoare, pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 25.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Dorna Candrenilor, Dorna Candrenilor, judetul Suceava, prezinta raportul anual cuprinzând programele finantate, beneficiarii si rezultatele contractelor de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 24.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Musatesti, sat Vâlsanesti, Musatesti, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze suprafete de teren, categoria pajisti permanente, care apartin UAT Comuna Musatesti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 24.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 24.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 103/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 103/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum si a art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România

 • Decretul nr. 520/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 520/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum si a art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România

 • Decretul nr. 528/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 528/2016 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 • Decretul nr. 529/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 529/2016 privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Comandor

 • Decretul nr. 530/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 530/2016 privind conferirea Medaliei Barbatie si Credinta

 • Ordinul nr. 116/2016, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 116/2016 pentru modificarea si completarea Instructiunilor tehnice privind clasificarea si evaluarea resurselor/rezervelor de apa minerala naturala, apa minerala terapeutica, apa geotermala, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008

 • Ordinul nr. 951/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 951/2016 privind aprobarea cotelor de recolta pentru unele specii de fauna de interes cinegetic, la care vânarea este permisa, pentru perioada de vânatoare mai 2016-14 mai 2017

 • Dispozitia nr. 6/2016, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Dispozitia nr. 6/2016 privind constatarea unei functii vacante si înregistrarea unui nou membru în cadrul Comisiei de psihologie clinica si psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România

 • Ordinul nr. 681/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 681/429/889/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A., întreprindere publica a carei autoritate tutelara este Ministerul Tineretului si Sportului

 • Ordinul nr. 429/2016, Ministerul Tineretului si Sportului – MTS

  Ordinul nr. 681/429/889/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A., întreprindere publica a carei autoritate tutelara este Ministerul Tineretului si Sportului

 • Ordinul nr. 889/2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 681/429/889/2016 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii Comerciale Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) – S.A., întreprindere publica a carei autoritate tutelara este Ministerul Tineretului si Sportului

 • Ordinul nr. 1559/2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 1559/2016 privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata depuse în conditiile titlului VII “Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1/2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 100 din 24.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 24.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 28.04.2016-16.05.2016

 • Achizitia publica de servicii din 24.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Botosani, Botosani, judetul Botosani, în urma procedurii de evaluare si selectie atribuie contracte de finantare nerambursabila din fonduri publice pentru domeniile sport, cultura si educatie

 • Achizitia publica de servicii din 24.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 26.04.2016-12.05.2016

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Sintea Mare, Sintea Mare, judetul Arad, urmeaza sa concesioneze un teren intravilan, situat în localitatea Tipar, în suprafata de 1,47 ha

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Bals, Bals, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze un imobil compus din teren în suprafata de 2420 mp si constructii nefinalizate, zona Monument

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Târgu Jiu, Târgu Jiu, judetul Gorj, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 372 mp, destinat construirii de locuinta

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Sintea Mare, Sintea Mare, judetul Arad, urmeaza sa concesioneze un teren intravilan, situat în localitatea Tipar, în suprafata de 2 ha

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Titu, Titu, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 80 m.p., situat în Piata Agroalimentara, apartinând domeniului public al orasului Titu

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 99 din 23.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Reghin, Reghin, judetul Mures, face cunoscuta atribuirea contractelor de finantare nerambursabila, pentru activitati nonprofit de interes local, pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Somcuta Mare, Somcuta Mare, judetul Maramures, aduce la cunostinta publica lista cu beneficiarii contractelor de finantare nerambursabila în anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Constanta, Constanta, judetul Constanta, anunta beneficiiarii contractelor de finantare nerambursabila, pentru domeniul cultura

 • Achizitia publica de servicii din 20.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Podari, localitatea Podari, judetul Dolj, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 8732 mp, teren neproductiv situat în extravilanul satului Podari, în vederea amenajarii unei zone industrial – comerciale

 • Achizitia publica de servicii din 20.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Bals, Bals, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze doua terenuri (10 mp si 6 mp), situate în orasul Bals

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Siria, Siria, judetul Arad, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 23.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 517/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 517/2016 pentru promulgarea Legii privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

 • Decretul nr. 518/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 518/2016 pentru promulgarea Legii privind incubatoarele de afaceri

 • Ordinul nr. 808/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 808/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.977/2014 pentru aprobarea componentei Comitetului consultativ pentru sectorul pescaresc si a regulamentului de organizare si functionare a acestuia

 • Regulamentul din 13.05.2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului consultativ pentru sectorul pescaresc din 13.05.2016

 • Ordinul nr. 568/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 568/2016 pentru aprobarea listei tutorilor de practica ce participa la programul special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobândita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învatamântului postliceal sanitar

 • Legea nr. 101/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

 • Legea nr. 102/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri

 • Decizia nr. 10/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Cluj – Sectia a IlI-a contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 796/117/2015* pentru pronuntarea unei hotarâri prealabile privind interpretarea dispozitiilor art. 36 alin. (3) lit. a) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicare 2, forma în vigoare la data de 15 iulie 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 23.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 192/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 192/2016 privind înfiintarea Comisiei interinstitutionale pentru coordonarea activitatilor necesare constituirii unei capabilitati aeriene destinate executarii zborurilor speciale

 • Decizia nr. 193/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 193/2016 privind stabilirea atributiilor domnului Lilian Onescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 194/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 194/2016 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre doamna Cristina Cotenescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii

 • Decizia nr. 195/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 195/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare de catre doamna Ramona Bogdana Cretu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Culturii

 • Decretul nr. 516/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 516/2016 pentru promulgarea Legii privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

 • Decretul nr. 531/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 531/2016 privind reînvestirea în functia de procuror sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie

 • Decretul nr. 532/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 532/2016 privind reînvestirea în functia de procuror sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie

 • Ordinul nr. 1886/2016, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 1886/C/2016 pentru modificarea alin. 1 al art. 331 din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013

 • Legea nr. 100/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 23.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 515/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 515/2016 pentru promulgarea Legii privind achizitiile sectoriale

 • Decizia nr. 112/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 112/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a) si art. 21 alin. (5) si (8) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 113/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 113/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 5/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2016 privind examinarea sesizarilor formulate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale în dosarele nr. 1.186/87/2015, nr. 1.079/87/2015 si nr. 1.295/87/2015, privind pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a dispozitiilor art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, în sensul de a se stabili daca alocatia individuala de hrana sub forma tichetelor de masa reprezinta un drept ori reprezinta o vocatie ce se poate realiza doar în conditiile în care angajatorul are prevazute în buget sume cu acest titlu

 • Decizia nr. 1043/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1043/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii EUL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Legea nr. 99/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 23.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 23.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 18/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 18/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 98 din 20.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 20.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – D.G.A.S.P.C. Harghita, Piata Libertatii nr. 5, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, anunta atribuirea contractelor de finantare selectate în urma evaluarii în cadrul programelor anuale de colaborare cu organizatii neguvernamentale în anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 20.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Potcoava, Potcoava, judetul Olt, atribuie contracte de finantare nerambursabila în urma procedurii de evaluare si selectie a proiectelor sportive, culturale si ale cultelor religioase

 • Achizitia publica de servicii din 20.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Bacau, Bacau, judetul Bacau, anunta Raportul anual privind finantarile nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Bacau pentru activitati nonprofit de interes general, pentru anul 2015

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Schitu, comuna Schitu, judetul Giurgiu, urmeaza sa concesioneze un teren arabil situat în extravilanul comunei Schitu, în suprafata totala de 150 ha, în scop agricol

 • Achizitia publica de servicii din 20.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.05.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Primaria Bogati, comuna Bogati, judetul Arges, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa al comunei Bogati

 • Achizitia publica de servicii din 20.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.05.2016 Concesiuni – anunturi în baza hotarârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Chiheru de Jos, Chiheru de Jos, judetul Mures, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa al comunei Chiheru de Jos

 • Achizitia publica de servicii din 20.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.05.2016 Concesiuni – anunturi în baza Ordinului nr. 263/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Orasul Baile Herculane, cu sediul în Baile Herculane, jud. Caras-Severin, anunta delegare a gestiunii serviciilor de transport public local

Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 20.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 20.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 20.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 20.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 519/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 519/2016 pentru numirea unui membru al Guvernului

 • Decizia nr. 117/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 117/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 311 alin. (2) teza finala din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 120/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 120/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 224/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 224/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza întâi raportate la art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6) si (8), art. 24 alin. (2) si art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Rectificarea din 20.05.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 226/2016, din 20.05.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 97 din 19.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Priboieni, Priboieni, judetul Arges, face cunoscut programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitati din domeniul “promovarea sportului de performanta”

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Dârjiu, Dârjiu, judetul Harghita, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru proiecte sportive si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Mihai Eminescu, Ipotesti, judetul Botosani, organizeaza procedura de evaluare si selectie în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati nonprofit de interes general în anul fiscal 2016

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Dârjiu, Dârjiu, judetul Harghita, organizeaza procedura de evaluare si selectie în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru: promovarea activitatilor nonprofit de interes local care vin în sprijinul unui mod de viata sanatos si pentru sprijinirea cultelor religioase

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Iasi, Iasi, judetul Iasi, organizeaza în perioada 20 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dolj, Craiova, judetul Dolj, organizeaza în perioada 20 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Baita, Baita, judetul Hunedoara, acorda finantari nerambursabile pentru activitati sportive si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Prahova, Ploiesti, judetul Prahova, anunta proiectele câstigatoare, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Vulturu, comuna Vulturu, judetul Vrancea, urmeaza sa concesioneze un imobil apartinând domeniului public în suprafata de 6986 mp

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Comunei Dârjiu, Dârjiu, judetul Harghita, urmeaza sa concesioneze “Cladirea Primariei din Mujna si terenul intravilan aferent”

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Poiana Stampei, Poiana Stampei, judetul Suceava, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – DAPPP, Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judetul Vâlcea, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Concesiuni – anunturi în baza hotarârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Primaria Mugeni, judetul Harghita, anunta delegarea de gestiune a serviciului de alimentare cu apa pe teritoriul administrativ al comunei Mugeni, localitatile: Mugeni, Lutita, Dobeni, Beta, Taietura, Dejutiu, Alunis, Matiseni

Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 19.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 96/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2016 pentru aderarea României la Conventia pentru înfiintarea unei Organizatii Europene pentru Cercetari Nucleare, adoptata la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificata, la Protocolul financiar anexat Conventiei pentru înfiintarea unei Organizatii Europene pentru Cercetari Nucleare, adoptata la Paris la 1 iulie 1953 si la Protocolul privind privilegiile si imunitatile Organizatiei Europene pentru Cercetari Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004

 • Protocolul din 18.03.2004, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Protocolul privind privilegiile si imunitatile Organizatiei Europene pentru Cercetari Nucleare din 18.03.2004

 • Decretul nr. 502/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 502/2016 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Conventia pentru înfiintarea unei Organizatii Europene pentru Cercetari Nucleare, adoptata la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificata, la Protocolul financiar anexat Conventiei pentru înfiintarea unei Organizatii Europene pentru Cercetari Nucleare, adoptata la Paris la 1 iulie 1953 si la Protocolul privind privilegiile si imunitatile Organizatiei Europene pentru Cercetari Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004

 • Hotarâre nr. 358/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto si a modului de utilizare a acestuia, precum si pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 • Regulamentul din 11.05.2016, Guvernul României

  Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate din 11.05.2016

 • Ordinul nr. 62/2016, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 62/2016 pentru modificarea Instructiunilor privind operatiunile de miscare si transport ale marilor unitati si unitatilor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.4/2014

 • Regulamentul nr. 4/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Regulamentul nr. 4/2016 privind organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN)

 • Procedura din 27.04.2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin propunerea unei solutii în cadrul SAL-FIN din 27.04.2016

 • Procedura din 27.04.2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Procedura pentru solutionarea alternativa a litigiilor prin impunerea unei solutii în cadrul SAL-FIN din 27.04.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 19.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 97/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 97/2016 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apararii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015

 • Acord din 07.12.2015, Guvernul României

  Acordul privind cooperarea în domeniul apararii între Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare din 07.12.2015

 • Decretul nr. 503/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 503/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind cooperarea în domeniul apararii dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, semnat la Alger la 7 decembrie 2015

 • Hotarâre nr. 67/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 67/2016 privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 96/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucratorilor în cadrul prestarii de servicii – COM (2016) 128 final

 • Hotarâre nr. 68/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 68/2016 referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind recunoasterea calificarilor profesionale în domeniul navigatiei interioare si de abrogare a Directivei 96/50/CE a Consiliului si a Directivei 91/672/CEE a Consiliului COM (2016) 82 final

 • Decizia nr. 225/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 225/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza întâi raportate la art. 33 si art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotarâre nr. 356/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 356/2016 privind aprobarea unor modificari si completari în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale

 • Hotarâre nr. 359/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 359/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea unor parti de imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apararii Nationale în administrarea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 360/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 360/2016 privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, ca urmare a trecerii lor din domeniul public al statului în domeniul privat al unor statiuni de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol si transmiterii în proprietatea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, în conditiile legii

 • Ordinul nr. 794/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 794/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0403 Vânju Mare

 • Ordinul nr. 806/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 806/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe anii 2015-2018, “Agricultura si Dezvoltare Rurala – ADER 2020″

 • Hotarâre nr. 501/2016, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 501/2016 pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 19.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 362/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 362/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind acordarea de ajutoare de urgenta familiilor victimelor tragicului eveniment din 30 octombrie 2015

 • Hotarâre nr. 364/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 364/2016 privind punerea în executare a Sentintei civile nr. 3.928 din 10 decembrie 2013 pronuntate de Curtea de Apel – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 5.809/2/2013, definitiva prin Decizia nr. 2.630 din 24 iunie 2015 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal

 • Decizia nr. 187/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 187/2016 pentru revocarea domnului Toma-Florin Petcu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 • Decizia nr. 188/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 188/2016 pentru numirea domnului Ioan Gherhes în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 • Decizia nr. 189/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 189/2016 pentru eliberarea domnului Adrian Cristinel Badila din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic

 • Decizia nr. 190/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 190/2016 privind numirea domnului Lucian Varsandan în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Ordinul nr. 673/2016, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 673/2016 privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 • Ordinul nr. 719/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 719/2016 privind aprobarea contractarii de catre Ministerul Finantelor Publice a unor împrumuturi pe pietele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat “Medium Term Notes” prin emiterea de obligatiuni denominate în euro, în suma de maximum 2 miliarde euro si desemnarea administratorilor tranzactiei

 • Ordinul nr. 3099/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 3099/2016 pentru modificarea Metodologiei de organizare, desfasurare si finalizare a programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobândita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învatamântului postliceal sanitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 5.114/2014

 • Ordinul nr. 3618/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 3618/594/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale, al ministrului delegat pentru învatamânt superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica si al ministrului sanatatii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobândita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învatamântului postliceal si ai învatamântului superior

 • Ordinul nr. 594/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 3618/594/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale, al ministrului delegat pentru învatamânt superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica si al ministrului sanatatii nr. 4.317/943/2014 privind aprobarea programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist, dobândita anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolventii învatamântului postliceal si ai învatamântului superior

 • Hotarâre nr. 503/2016, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 503/2016 pentru completarea Regulamentului privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a judecatorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005

 • Hotarâre nr. 363/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 363/2016 privind actiunea “Dezvelirea si sfintirea monumentului intitulat «ARIPI» ridicat în memoria luptatorilor din rezistenta anticomunista 1945-1989″ si aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea si desfasurarea acesteia în Bucuresti în cursul trimestrului II al anului 2016

 • Ordinul nr. 3/2016, Banca Nationala a României – BNR

  Ordinul nr. 3/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportarii contabile anuale pentru necesitati de informatii ale Ministerului Finantelor Publice, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a României nr. 1/2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 96 din 18.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, organizeaza în perioada 19 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Buzau, Buzau, judetul Buzau, organizeaza în perioada 19 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Negresti, Negresti, judetul Vaslui, organizeaza reluarea procedurii de evaluare si selectie în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice pentru domeniul cultural-educativ

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Vrancea, Focsani, judetul Vrancea, organizeaza în perioada 19 mai – 16 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita-Nasaud, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, organizeaza în perioada 19 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Constanta, Constanta, judetul Constanta, anunta atribuirea contractelor de finantare nerambursabila unor beneficiari, pentru activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Petrosani, Petrosani, judetul Hunedoara, atribuie finantari nerambursabile proiectelor sportive si religioase

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Serbanesti, Serbanesti, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 38 mp. si un teren aferent în suprafata de 120 mp, în scop comercial, productie si servicii

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 35 mp, apartinând domeniului public al orasului Târgu Neamt

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Miroslava, Miroslava, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 2.00 mp, pentru amplasare cabinet OLTC necesar functionarii retelei de telecomunicatii electronice

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Târgu Neamt,Târgu Neamt, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 4,8 mp, destinat amplasarii unui chiosc de difuzare a presei

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Ponoarele, cu sediul în comuna Ponoarele, judetul Mehedinti, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 146 mp., necesar pentru alimentarea cu energie electrica a turnului de telefonie mobila Vodafone

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Marasesti, Marasesti, judetul Vrancea, urmeaza sa concesioneze un teren, în suprafata de 17.974,00 mp, aflat în domeniul public al orasului Marasesti

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Valea Danului, satul Valea Danului, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze pasuni, în suprafata totala de 418,18 ha împartita în 8 loturi

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Comuna Secuieni, Secuieni, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 4,6853 ha teren arabil situat în satul Prajesti

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Comuna Secuieni, Secuieni, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 5 ha pasune situata în satul Prajesti

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Comuna Secuieni, Secuieni, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 5,00 ha pasune situata în satul Prajesti

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Comuna Secuieni, Secuieni, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 3 ha pasune situata în satul Basta

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Comuna Secuieni, Secuieni, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 2,00 ha pasune situata în satul Basta

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Municipiului Calarasi, Calarasi, judetul Calarasi, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Filipestii de Padure, Filipestii de Padure, judetul Prahova, anunta delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Filipestii de Padure

Monitorul Oficial, Partea I nr. 380 din 18.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 379 din 18.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 70/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 70/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Înapoi la Schengen – o foaie de parcurs COM (2016) 120 final

 • Hotarâre nr. 71/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 71/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Consiliu care însoteste Propunerea de Regulament al Consiliului privind furnizarea de sprijin de urgenta pe teritoriul Uniunii – COM (2016) 116 final

 • Hotarâre nr. 72/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 72/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Prim raport privind transferul si relocarea COM (2016) 165 final

 • Hotarâre nr. 73/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 73/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Urmatoarele etape operationale ale cooperarii dintre UE si Turcia în domeniul migratiei – COM (2016) 166 final

 • Hotarâre nr. 74/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 74/2016 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Al optulea raport semestrial privind functionarea spatiului Schengen 1 mai-10 decembrie 2015 COM (2015) 675 final

 • Decretul nr. 511/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 511/2016 privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

 • Decretul nr. 512/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 512/2016 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderarii României la Centrul european pentru interdependenta si solidaritate mondiala creat prin Rezolutia (89)14, adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei la 16 noiembrie 1989, a carui continuare a fost confirmata prin Rezolutia (93)51, adoptata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei la 21 octombrie 1993

 • Decizia nr. 226/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 226/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 185/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 185/2016 privind eliberarea doamnei Corina Lupu din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

 • Decizia nr. 186/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 186/2016 privind eliberarea domnului Gheorghe Gabriel Gheorghe din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

 • Ordinul nr. 711/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 711/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0014 Bucsani

 • Ordinul nr. 766/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 766/2016 pentru aprobarea derogarii pentru unele specii de fauna salbatica

 • Ordinul nr. 63/2016, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 63/2016 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.102/2012 privind sistemul de distinctii militare din Ministerul Apararii Nationale

 • Hotarâre nr. 343/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 343/2016 privind aprobarea Întelegerii dintre Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) din România si Agentia de Reglementare în Domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea în domeniul reglementarii si controlului securitatii nucleare si al protectiei radiologice, semnata la Sofia la 20 ianuarie 2016

 • Întelegerea din 20.01.2016, Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare – CNCAN

  Întelegerea între Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) din România si Agentia de Reglementare în Domeniul Nuclear (NRA) din Republica Bulgaria privind schimbul de informatii tehnice si cooperarea în domeniul reglementarii si controlului securitatii nucleare si al protectiei radiologice din 20.01.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 95 din 17.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Nadlac, Nadlac, judetul Arad, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2016, pentru activitati culturale, protectia mediului si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta, Constanta, judetul Constanta, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Dâmbovita, Târgoviste, judetul Dâmbovita, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret – 2016

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Braila, Braila, judetul Braila, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Hunedoara, Deva, judetul Hunedoara, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Ialomita, Slobozia, judetul Ialomita, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Arad, cu sediul în Arad, judetul Arad, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bacau, Bacau, judetul Bacau, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritoriala Oras Nadlac, Nadlac, judetul Arad, invita asociatiile sa depuna propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Botosani, Botosani, judetul Botosani, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T Comuna Gohor, sat Gohor, com. Gohor, jud. Galati, urmeaza sa concesioneze o pasune comunala ce face parte din inventarul domeniului public al comunei, în suprafata de 151,82 ha, situata în extravilanul comunei Gohor

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Bogdana, Bogdana, judetul Teleorman, urmeaza sa concesioneze: Helesteu Bogdana III, format din constructii hidrotehnice (baraj, calugar, canale deversoare) si teren extravilan aferent – 29,36 ha

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Bogdana, Bogdana, judetul Teleorman, urmeaza sa concesioneze: Helesteu Urluiu I, format din constructii hidrotehnice – baraj, calugar, canale deversoare si teren intravilan aferent 26,46 ha

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Magura, Magura, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze 230 mp situat în intravilanul satului Magura, în vederea realizarii unei activitati de comert

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Orasul Bals, Bals, judetul Olt, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Orasul Bals, Bals, judetul Olt, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 378 din 17.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 513/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 513/2016 privind chemarea în activitate a unui general de brigada cu o stea în rezerva din Ministerul Apararii Nationale

 • Decizia nr. 131/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 131/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Decretul Consiliului de Stat nr. 387/1967 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în orasul Pitesti, regiunea Arges si transmiterea acestora catre uniunea regionala a cooperativelor mestesugaresti Arges

 • Decizia nr. 132/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 132/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 173/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 173/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative, în ansamblul sau si, în special, cele ale art. 3 alin. (2), art. 10, art. 11 si art. 14 alin. (2) din acest act normativ

 • Ordinul nr. 455/2016, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 455/2016 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru actiunile din Programul de promovare a exportului, finantat de la bugetul de stat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 17.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 17.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3755/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 3755/2016 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2016-2017, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 3.107/2016

 • Decizia nr. 33/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 33/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 si art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 116/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 116/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 182/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 182/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Ordinul nr. 874/2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 874/554/2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste încadrarea în grad de handicap

 • Ordinul nr. 554/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 874/554/2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului sanatatii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza carora se stabileste încadrarea în grad de handicap

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 94 din 16.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – DJST Bihor, Oradea, judetul Bihor, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Olt, Slatina, judetul Olt, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Arges, Pitesti, judetul Arges, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mehedinti, Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Prahova, Ploiesti, judetul Prahova, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Teleorman, Alexandria, judetul Teleorman, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Neamt, Piatra-Neamt, judetul Neamt, – organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret – 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Maramures, cu sediul în Baia Mare, jud. Maramures, organizeaza în perioada 18 mai-15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Giurgiu, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Caras-Severin, Resita, judetul Caras-Severin, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Galati, cu sediul în Galati, judetul Galati, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Vaslui, cu sediul în Vaslui, judetul Vaslui, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Covasna, Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – DJST Timis, Timisoara, judetul Timis, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Timis, Timisoara, judetul Timis, anunta procedura de selectie a proiectelor din domeniul sportiv care urmeaza a beneficia de cofinantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Satu Mare, Satu Mare, judetul Satu Mare, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Siculeni nr. 106, Siculeni, judetul Harghita, Siculeni, judetul Harghita, acorda finantare nerambursabila pentru activitati nonprofit ale unitatilor de cult care îsi desfasoara activitatea în raza administrativ-teritoriala a comunei Siculeni

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Siculeni nr. 106, Siculeni, judetul Harghita, acorda finantare nerambursabila pentru activitati nonprofit de acordare de servicii sociale comunitare privind persoanele cu nevoi speciale din comuna Siculeni

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Suceava, cu sediul în Suceava, judetul Suceava, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Salaj, Zalau, judetul Salaj, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Cluj, Cluj-Napoca, judetul Cluj, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret, Calarasi, cu sediul în Calarasi, judetul Calarasi, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Gorj, Târgu Jiu, judetul Gorj, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Hateg, cu sediul în localitatea Hateg, judetul Hunedoara, comunica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila de la bugetul local pentru unitatile de cult din Orasul Hateg, apartinând cultelor religioase recunoscute din România

 • Achizitia publica de servicii din 13.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T. Comuna Gohor, sat Gohor, jud. Galati, urmeaza sa concesioneze un teren cu constructii în suprafata de 979 mp

 • Achizitia publica de servicii din 13.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T. Comuna Gohor, sat Gohor, com. Gohor, jud. Galati, urmeaza sa concesioneze un teren cu constructii în suprafata de 2.460 mp

 • Achizitia publica de servicii din 13.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T. Comuna Turcoaia, Turcoaia, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze o suprafata de teren de 2.794 mp situata în extravilan

 • Achizitia publica de servicii din 13.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T. Comuna Gohor, sat Gohor, com. Gohor, jud. Galati, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 1.162 mp

 • Achizitia publica de servicii din 13.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T. Comuna Turcoaia, Turcoaia, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze o suprafata de teren de 4.000 mp, situata în extravilan

 • Achizitia publica de servicii din 13.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judetean Braila, Braila, judetul Braila, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Consiliul Judetean Suceava, Suceava, judetul Suceava, anunta delegarea gestiunii activitatii de administrare a depozitului de deseuri, administrarea statiei de sortare si a Centrului Public de Colectare din cadrul Centrului de management integrat al deseurilor Moara

Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 16.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 182/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 182/2016 privind numirea domnului Ilie Dan Barna în functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 183/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 183/2016 privind stabilirea atributiilor doamnei Cristina Vasilica Icociu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 184/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 184/2016 pentru numirea doamnei Mihaela Vrabete în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

 • Decizia nr. 115/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 115/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 183/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 183/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 104 alin. (1) si (2) si art. 105 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 186/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 186/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

 • Decizia nr. 187/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 187/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor

 • Ordinul nr. 809/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 809/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute în Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 374 din 16.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 181/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 181/2016 privind stabilirea atributiilor domnului Draghiea Nicolae, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Hotarâre nr. 6/2016, Camera Consultantilor Fiscali – CCF

  Hotarârea nr. 6/2016 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinta anuala ordinara a Camerei Consultantilor Fiscali din 21 aprilie 2016

 • Regulamentul nr. 5/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Regulamentul nr. 5/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investitii alternative

 • Decizia nr. 138/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 138/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 alin. (3) si art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

 • Decizia nr. 174/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 174/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 176/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 176/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16, art. 21 alin. (6), art. 24 alin. (2) si art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotarâre nr. 351/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 351/2016 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.”- S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A. – Sucursala Regionala CF Timisoara, în vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz

Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 16.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 16.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 133/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 133/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1), (3), (4) si (7), precum si ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Hotarâre nr. 350/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 350/2016 privind aprobarea unor modificari si completari în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale

 • Hotarâre nr. 352/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 352/2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Serviciului Român de Informatii a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 353/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 353/2016 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Senatului României

 • Hotarâre nr. 354/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 354/2016 pentru aprobarea platii cotizatiilor si taxelor pentru realizarea interconectarii cu institutii similare internationale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum si pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetica si histocompatibilitate, în anul 2016

 • Hotarâre din 15.09.2015, Curtea Europeana a Drepturilor Omului – CEDO

  Hotarârea în Cauza Poede împotriva României din 15.09.2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 93 din 13.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 13.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Ministerul Tineretului si Sportului, Bucuresti, România, organizeaza în perioada 16 mai – 27 iulie 2016 Concursul national de proiecte de tineret – 2016 si Concursul national de proiecte studentesti – 2016

 • Achizitia publica de servicii din 13.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Ministerul Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Alba, Alba Iulia, judetul Alba, organizeaza în perioada 16 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret – 2016,

 • Achizitia publica de servicii din 13.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Ministerul Tineretului si Sportului, prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Brasov, Brasov, judetul Brasov, organizeaza în perioada 18 mai – 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret 2016

 • Achizitia publica de servicii din 13.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria municipiului Vulcan, Vulcan, judetul Hunedoara, invita cultele religioase sa depuna propunerile de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 13.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Sacalaseni, cu sediul în Sacalaseni, judetul Maramures, anunta proiectele depuse de catre Asociatia “Ciresarii din Coruia” care au obtinut finantare pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Cerna, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze: un teren în suprafata de 100.000 mp, pentru înfiintarea de culturi agricole; un teren în suprafata de 35.000 mp, pentru fermele agro-zootehnice si 3 loturi de teren pentru infiintarea de culturi agricole

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Cornereva, Cornereva, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze pajistii aflate în domeniul public al Comunei Cornereva, în suprafata de 400,00 ha

 • Achizitia publica de servicii din 13.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.05.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Consiliul Local Cuca, sat Cuca, comuna Cuca, judetul Arges, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa al comunei Cuca

Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 13.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 16/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 16/2016 pentru completarea anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, precum si alte masuri

 • Ordonanta de urgenta nr. 17/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 17/2016 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, precum si pentru înfiintarea functiei de atasat agricol

 • Decizia nr. 173/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 173/2016 privind stabilirea atributiilor domnului Mircea Popa, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 174/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 174/2016 privind stabilirea atributiilor domnului Cezar Manole Armeanu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 175/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 175/2016 privind stabilirea atributiilor domnului Constantin Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 176/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 176/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Sorin Maxim din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

 • Decizia nr. 177/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 177/2016 privind stabilirea atributiilor domnului Nechiti Doru Marius, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 178/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 178/2016 privind stabilirea atributiilor domnului Vasile Alecu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 179/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 179/2016 privind stabilirea atributiilor domnului Gabriel-Aurelian Panaitescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 180/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 180/2016 privind stabilirea atributiilor domnului Simion Costel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Hotarâre nr. 349/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 349/2016 privind declararea zonei naturale “Acumulare Vacaresti” ca parc natural si instituirea regimului de arie naturala protejata

 • Decizia nr. 84/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 84/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 21 si art. 344 alin. (2) din Codul de procedura penala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 370 din 13.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 13.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 92/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 92/2016 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2016 pentru modificarea art. 28 alin. (41) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România

 • Decretul nr. 498/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 498/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2016 pentru modificarea art. 28 alin. (41) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România

 • Legea nr. 93/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 93/2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 • Decretul nr. 499/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 499/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 33 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 • Legea nr. 94/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 94/2016 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 • Decretul nr. 500/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 500/2016 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 • Legea nr. 95/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 95/2016 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

 • Decretul nr. 501/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 501/2016 pentru promulgarea Legii privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

 • Decizia nr. 114/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 114/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) lit. g) si art. 91 alin. (1), (3), (4), (5) si (6) din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, precum si ale art. 25 alin. (2), (3) si (4) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

 • Circulara nr. 11/2016, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 11/2016 privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetarie cu tema 80 de ani de la inaugurarea Muzeului National al Satului “Dimitrie Gusti”

 • Hotarâre nr. 346/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 346/2016 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 92 din 12.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Lupeni, Lupeni, judetul Hunedoara, organizeaza selectie publica pentru finantarea proiectelor culturale, sportive si de tineret, în anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Hlipiceni, Hlipiceni, judetul Botosani, anunta acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul local pentru structurile sportive din comuna Hlipiceni, în anul fiscal 2016

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Fetesti, Fetesti, jud. Ialomita, acorda contracte de finantare proiectelor sportive

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Todiresti, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan, cu suprafata de 160 ha, aflat în domeniul public al Comunei Todiresti

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Pristol, Pristol, judetul Mehedinti, urmeaza sa concesioneze un teren din domeniul public de 8,0014 ha, cunoscut ca fost “Complex de îngrasare porci – Pristol”, pentru cresterea porcinelor si a altor animale

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2016 Concesiuni – anunturi în baza Ordinului nr. 263/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Orasul Baile Herculane, jud. Caras – Severin, anunta delegare de gestiune a serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, Proiecte Regionale Majore, Proiecte locale, de tineret si sportive, Proiecte sociale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 368 din 12.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 122/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 122/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului si ale art. 65 alin. (3) din capitolul II al anexei nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

 • Decizia nr. 147/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 147/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vânzarii-cumpararii terenurilor agricole situate în extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului

 • Decizia nr. 171/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 171/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (5) si art. 173 alin. (3) din Codul de procedura penala

 • Ordonanta de urgenta nr. 13/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

 • Ordonanta de urgenta nr. 14/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 • Hotarâre nr. 347/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operatiunilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

 • Rectificarea din 12.05.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa la Decizia prim-ministrului nr. 219/2015, din 12.05.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 367 din 12.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 15/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 15/2016 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

 • Hotarâre nr. 344/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 344/2016 pentru aprobarea normativelor de cheltuieli privind actiunea de protocol cu caracter deosebit “Aniversarea a 35 de ani de la primul zbor al unui român în cosmos”, organizata în perioada 13-19 mai 2016

 • Hotarâre nr. 345/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 345/2016 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului institutional si a unor masuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide

 • Decizia nr. 171/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 171/2016 privind revocarea domnului Nicolae Neacsu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 172/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 172/2016 privind numirea doamnei Georgeta Elisabeta Ionescu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 1004/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1004/2016 privind sanctionarea Societatii GLORIA BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

 • Decizia nr. 1021/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1021/2016 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizatiei de functionare ca broker de asigurare/reasigurare a Societatii NET BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 366 din 12.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 12.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 42/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 42/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind stadiul de realizare a actiunilor prioritare din cadrul Agendei europene privind migratia COM(2016) 85

 • Hotarâre nr. 43/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 43/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Urmatoarele etape operationale ale cooperarii dintre UE si Turcia în domeniul migratiei COM (2016) 166

 • Hotarâre nr. 45/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 45/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de lucru al serviciilor Comisiei – Raportul de tara al României pentru 2016, inclusiv un bilant aprofundat privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice SWD(2016)91

 • Decretul nr. 492/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 492/2016 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu doua stele, în retragere, veteran de razboi din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 493/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 493/2016 privind înaintarea în gradul general-maior cu doua stele, în retragere, a unui general de brigada cu o stea, în retragere, veteran de razboi din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 494/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 494/2016 privind înaintarea în gradul de viceamiral cu trei stele, în retragere, a unui contraamiral cu doua stele, în retragere, veteran de razboi din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 495/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 495/2016 privind înaintarea în gradul de general-maior cu doua stele a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 496/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 496/2016 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 497/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 497/2016 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale

 • Decizia nr. 53/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 53/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 478 alin. (4) din Codul de procedura penala, coroborate cu cele ale art. 102 pct. 288 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

 • Decizia nr. 73/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 73/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 12.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 63/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 63/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Decizia nr. 77/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 77/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 83 alin. (1) teza a doua si alin. (2) din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 94/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 94/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 101/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 101/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1.026-1.033 din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 103/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 103/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 980-996 din Codul de procedura civila

 • Hotarâre nr. 332/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 332/2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii a unor bunuri culturale mobile clasate, urmata de transmiterea acestora în domeniul public al judetului Arad

Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 12.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 91 din 11.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Hârlau, cu sediul în orasul Hârlau, judetul Iasi, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Corbeanca, Corbeanca, judetul Ilfov, atribuie contract de finantare nerambursabila Asociatiei Club Sportiv Corbeanca

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Oras Ianca, Ianca, judetul Braila, urmeaza sa concesioneze: 10 loturi de 300 mp, strada Rozelor – construire locuinte, 1 lot de 500 mp, Strada Mecanizatorilor – construire locuinte, 1 lot de 15.000 mp teren incinta fost CAP Perisoru – înfiintare ferma agricola

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Prajeni, Prajeni, judetul Botosani, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 19,36 mp, spatiu ce apartine dispensarului uman Prajeni, pentru desfasurarea activitatii specifice de farmacie umana

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Telciu, Telciu, judetul Bistrita-Nasaud, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 435,79 ha – pajisti pentru pasunat

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Orasului Amara, Amara, judetul Ialomita, urmeaza sa concesioneze o cladire în suprafata de 26,98 mp, în vederea amenajarii unui spatiu necesar desfasurarii activitatii de comercializare a produselor de patiserie, produselor ambalate si fructelor

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 362 din 11.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 72/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 72/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) cu referire la buletinul de identitate sub aspectul sintagmei “aflat în termen de valabilitate” din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor români, în forma anterioara modificarilor aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor români, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti în România

 • Ordinul nr. 533/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 533/2016 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciara

 • Raportul nr. 3660/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Raportul nr. 3660/2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Bacau – extras -

 • Raportul nr. 3814/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Raportul nr. 3814/2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Galati – extras -

 • Raportul nr. 3815/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Raportul nr. 3815/2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteana Salaj – extras -

 • Raportul nr. 3816/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Raportul nr. 3816/2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Uniunea Nationala pentru Progresul României – Sediul central – extras -

 • Raportul nr. 3817/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Raportul nr. 3817/2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteana Ialomita – extras -

 • Raportul nr. 5512/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Raportul nr. 5512/2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Partidul Poporului – Dan Diaconescu – Sediul central – extras -

 • Raportul nr. 5513/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Raportul nr. 5513/2016 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorala Permanenta la Uniunea Nationala pentru Progresul României – Organizatia Judeteana Giurgiu – extras -

 • Ordinul nr. 365/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 365/2016 pentru stabilirea personalului împuternicit sa constate contraventiile si sa aplice amenzile prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 842/2015 privind stabilirea unor contraventii în domeniul securitatii aviatiei civile, precum si pentru aprobarea modelului procesului-verbal de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor contraventionale

 • Ordinul nr. 361/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 361/2016 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonoma “Autoritatea Aeronautica Civila Româna” pentru prestarea activitatilor pentru care i-au fost delegate competente de catre Ministerul Transporturilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 11.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 360 din 11.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 11.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Acord din 12.11.2014, Act International

  Acordul privind participarea Republicii Croatia la Spatiul Economic European, semnat de catre Uniunea Europeana, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Republica Croatia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles si de catre România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles

 • Decretul nr. 461/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 461/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croatia la Spatiul Economic European, semnat de catre Uniunea Europeana, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Republica Croatia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles si de catre România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles

 • Hotarâre nr. 75/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 75/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabila si recunoasterea si executarea hotarârilor judecatoresti în materia regimurilor matrimoniale – COM (2016) 106 final

 • Hotarâre nr. 76/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 76/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Consiliului privind competenta, legea aplicabila si recunoasterea si executarea hotarârilor judecatoresti în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate COM (2016) 107 final

 • Hotarâre nr. 77/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 77/2016 privind numirea unui membru al Consiliului National de Integritate

 • Legea nr. 84/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 84/2016 pentru ratificarea Acordului privind participarea Republicii Croatia la Spatiul Economic European, semnat de catre Uniunea Europeana, Islanda, Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Republica Croatia la 11 aprilie 2014 la Bruxelles si de catre România la 12 noiembrie 2014 la Bruxelles

 • Rectificarea din 11.05.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia prim-ministrului nr. 135/2016, din 11.05.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 90 din 10.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Vulcan, localitatea Vulcan, judetul Hunedoara, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru – culte religioase – anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local Sânzieni, Comuna Sânzieni, judetul Covasna, anunta Programul pentru acordarea finantarilor nerambursabile valabil în anul 2016, pentru urmatoarele domenii: sport, tineret, cultura si culte

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Sânzieni, Sânzieni, judetul Covasna, anunta concurs de proiecte pentru programele, proiectele culturale, de sport si tineret, sprijinul financiar acordat unitatilor de cult

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, judetul Cluj, anunta Lista cu structurile sportive care au semnat contractul de finantare cu Municipiul Cluj-Napoca

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Cosna, Cosna, judetul Suceava, anunta finantarea unor proiecte culturale si educative

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Rasinari, Rasinari, judetul Sibiu, urmeaza sa concesioneze un teren de 2000 mp, spre statiunea Paltinis, în vederea desfasurarii activitatii de productie ambalaje carton sau alte activitati de productie

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Hateg, Hateg, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un imobil compus din teren si constructie tip garaj în suprafata totala de 25 mp

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Schitu Golesti, Schitu Golesti, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze un imobil reprezentat de teren în suprafata de 400 m.p., situat în punctul Zavoi-Râul Târgului, satul Lazaresti, comuna Schitu Golesti, în scopul construirii unei poverne

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Negresti, Negresti, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren pasune în suprafata de 17,10 ha. lot Dohotarie si 34,14 ha. lot Islazu Mic, în vederea întretinerii prin pasunat

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Hateg, Hateg, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 436 mp, în scopul exploatarii sale potrivit categoriei de folosinta din cartea funciara

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Consiliul Local Bodesti, Bodesti, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze: suprafete de 163,11 ha teren extravilan, pe loturi de pajisti, proprietate publica a Consiliului Local Bodesti

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – U.A.T. Comuna Paltinis, Paltinis, judetul Botosani, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica – suprafata de 615 mp, situata în PC 108, domeniul public al comunei Paltinis

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – U.A.T. Comuna Paltinis, Paltinis, judetul Botosani, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica – suprafata de 156 mp, situata în PC 644, domeniul public al comunei Paltinis

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2016 Concesiuni – anunturi în baza hotarârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecoproces Botosani, Botosani, judetul Botosani, anunta delegare a gestiunii serviciului public de colectare si transport al deseurilor municipale solide în judetul Botosani

Monitorul Oficial, Partea I nr. 358 din 10.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 90/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 90/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 267/2008 privind unele masuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum si pentru efectuarea receptiei în faza unica a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora la obiectivul de investitii Palatul Parlamentului

 • Decizia nr. 108/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 108/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 3 si ale art. III alin. (1) din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Decretul nr. 478/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 478/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 267/2008 privind unele masuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum si pentru efectuarea receptiei în faza unica a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora la obiectivul de investitii Palatul Parlamentului

 • Decizia nr. 169/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 169/2016 privind aplicarea mobilitatii domnului Ion Cristinel Rujan din functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publica de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Tineretului si Sportului

 • Decizia nr. 170/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 170/2016 privind numirea doamnei Elena Maria Gheorghiu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Hotarâre nr. 52/2016, Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari

  Hotarârea nr. 52/2016 pentru aprobarea Normei “Plafon de garantare IMM în numele si în contul statului” (NI-GAR-12-II/0)

 • Norma din 28.04.2016, Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari

  Norma “Plafon de garantare IMM în numele si în contul statului” (NI-GAR-12-II/0), din 28.04.2016

 • Actul din 10.05.2016, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul Noua Românie din 10.05.2016

 • Hotarâre nr. 13/2016, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 13/2016 privind numirea presedintelui Consiliului de administratie al Societatii Române de Televiziune

Monitorul Oficial, Partea I nr. 357 din 10.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 61/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 61/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Ordinul nr. 800/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 800/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute în Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

 • Ordinul nr. 799/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 799/2016 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantarii si defrisarii plantatiilor pomicole

 • Hotarâre nr. 337/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 337/2016 privind trecerea unei constructii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militara 0838 Buzau, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 336/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 336/2016 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al municipiului Bucuresti

 • Hotarâre nr. 335/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 335/2016 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190-km 222+183″

 • Hotarâre nr. 338/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 338/2016 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sanatatii prin unitatile sanitare din subordine

Monitorul Oficial, Partea I nr. 356 din 10.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 89 din 09.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Domnesti, Domnesti, judetul Ilfov, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local, pentru anul 2016, pe ramura de sport – “Promovarea sportului de performanta”

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sighisoara, Sighisoara, jud. Mures, face cunoscuta intentia de organizare a selectiei publice de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati culturale, sociale si sportive, pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 06.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Sintea Mare, judetul Arad, urmeaza sa concesioneze un teren intravilan, în suprafata de 1.332 mp

 • Achizitia publica de servicii din 06.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Livezi, judetul Vâlcea, urmeaza sa fie concesioneze: suprafeta de 707 mp teren situat în intravilanul localitatii Livezi, si cladire Gradinita Meris cu suprafata construita în suprafata de 120 mp, situat în satul Pârâieni de Sus

 • Achizitia publica de servicii din 06.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Municipiului Moreni, Moreni, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren, categoria curti – constructii, cu suprafata de 3.458 mp

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Valea Danului, sat Valea Danului, judetul Arges, anunta delegarea de gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare al comunei Valea Danului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 354 din 09.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 474/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 474/2016 privind conferirea Ordinului si Medaliei Nationale Pentru Merit

 • Decretul nr. 490/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 490/2016 pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului

 • Decretul nr. 491/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 491/2016 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 • Decizia nr. 71/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 71/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Hotarâre nr. 331/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 331/2016 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanta nationala Muzeului Banatului Timisoara si pentru aprobarea schimbarii denumirii acestuia

 • Hotarâre nr. 333/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 333/2016 pentru modificarea anexelor nr. II/4 si II/8 la Hotarârea Guvernului nr. 571/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii cuprinse în “Proiectul nr. 2 – Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinti Zlatna si Copsa Mica” din cadrul Memorandumului aprobat în sedinta Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de pâna la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finantarea investitiilor prioritare de mediu si gospodarire a apelor

 • Hotarâre nr. 340/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 340/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale “Radionav” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 341/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 341/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautica Civila Româna”, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 3696/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 3696/2016 privind fuziunea prin absorbtie a unitatii de învatamânt preuniversitar particular Gradinita “Little London” din localitatea Voluntari de catre unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Primara “London College” din localitatea Voluntari

 • Ordinul nr. 3698/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 3698/2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 5.694/2015 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de învatamânt, specializarile si calificarile profesionale din cadrul unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat evaluate în perioada 18 mai-24 iulie 2015, începând cu anul scolar 2015-2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 09.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 473/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 473/2016 privind conferirea Ordinului, Crucii si Medaliei Nationale Serviciul Credincios

 • Decizia nr. 86/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 86/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 169/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 169/2016 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (1) teza întâi si art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 168/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 168/2016 privind numirea domnului Dragos-Cristian Dinu în functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Hotarâre nr. 318/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 318/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea unei parti din acesta din administrarea Ministerului Apararii Nationale în administrarea Ministerului Justitiei pentru Tribunalul Galati

 • Hotarâre nr. 321/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 321/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Politie al Judetului Buzau, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Lopatari, precum si înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Politie al Judetului Buzau a unui imobil trecut în domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 323/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 323/2016 privind modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si pentru transmiterea unei parti din acesta din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Bibliotecii Nationale a României

 • Hotarâre nr. 334/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 334/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 09.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 64/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 64/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 8 alin. (1) si art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 66/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 66/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Decizia nr. 177/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 177/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 alin. (1) si (4) din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 261/2016, Inspectoratul de Stat în Constructii – ISC

  Ordinul nr. 261/2016 privind accesul la informatiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Stat în Constructii – I.S.C.

 • Ordinul nr. 575/2016, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 575/2016 privind modificarea Ghidului solicitantului pentru Programul operational “Asistenta tehnica” 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 351 din 09.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 88 din 06.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 06.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Judetul Salaj, Zalau, judetul Salaj, anunta finantarea nerambursabila a unor proiecte în cadrul “Programului de finantare a activitatilor de asistenta sociala prestate de unitatile de cult si/sau entitatile care acorda asistenta sociala persoanelor cu nevoi sociale asistate în judetul Salaj”, pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 06.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Cajvana, judetul Suceava, anunta selectia si evaluarea proiectelor în vederea finantarilor actiunilor cu caracter educativ, cultural, social-umanitar si sportiv din orasul Cajvana

 • Achizitia publica de servicii din 06.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Rosiorii de Vede, Rosiorii de Vede, judetul Teleorman, anunta selectia si evaluarea proiectelor în vederea obtinerii finantarii nerambursabile pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 06.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Ciugud, Ciugud, judetul Alba, anunta selectionarea si evaluarea proiectelor în vederea obtinerii de finantare nerambursabila pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 05.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Valiug, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 665 mp, în vederea construirii unei anexe gospodaresti

 • Achizitia publica de servicii din 05.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Slatina-Timis, Slatina-Timis, judetul Caras-Severin, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 06.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 110/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 110/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 24 alin. (2)-(4), art. 33, art. 34 alin. (1) si art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 139/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 139/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 493 din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 167/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 167/2016 privind numirea doamnei Bucura Ionescu în functia de director general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci

 • Ordinul nr. 570/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 570/2016 pentru aprobarea Procedurii privind solicitarea certificatelor de atestare fiscala de catre secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si de catre structurile care asigura secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Procedura din 21.04.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Procedura privind solicitarea certificatelor de atestare fiscala de catre secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si de catre structurile care asigura secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din 21.04.2016

 • Hotarâre nr. 23/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Hotarârea nr. 23/2016 privind actualizarea numerotarii sectiilor de votare organizate pe teritoriul României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 06.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 223/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 223/2016 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 267/2008 privind unele masuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum si pentru efectuarea receptiei în faza unica a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente acestora la obiectivul de investitii Palatul Parlamentului

 • Hotarâre nr. 330/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 330/2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara a unui imobil trecut în proprietatea publica a statului

 • Decizia nr. 157/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 157/2016 pentru reluarea activitatii domnului Vasile Alecu în functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 158/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 158/2016 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Pricajan Dan-Aurel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 159/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 159/2016 privind eliberarea domnului Eugen Ispas din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 160/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 160/2016 privind numirea domnului Dorin Mitan în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 161/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 161/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Andrei Butaru din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 • Decizia nr. 162/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 162/2016 privind numirea domnului Mihai Ponea în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 • Decizia nr. 163/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 163/2016 privind eliberarea domnului Laurentiu Stelea din functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 164/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 164/2016 privind eliberarea domnului Emanoil Radu Dascalu din functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 165/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 165/2016 pentru numirea doamnei Daniela Giurca în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 • Decizia nr. 166/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 166/2016 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiintarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii sefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze si statelor Europei Centrale si de Est, Bucuresti, 26 noiembrie 2013

 • Ordinul nr. 647/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 647/2016 pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adopta standarde europene armonizate prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

 • Ordinul nr. 765/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 765/2016 privind completarea sectiunii 1 din Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.108/2007

 • Hotarâre nr. 26/2016, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotarârea nr. 26/2016 privind interpretarea dispozitiilor art. 41 alin. (3) si ale art. 83 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 06.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 79/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 79/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2015 privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 456/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 456/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2015 privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Legea nr. 80/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 80/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevazut la alin. (4) al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

 • Decretul nr. 457/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 457/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2015 privind prorogarea termenului prevazut la alin. (4) al art. II din Ordonanta Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

 • Legea nr. 81/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 81/2016 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

 • Decretul nr. 458/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 458/2016 pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si acordarea unor drepturi acestuia si urmasilor celui decedat

 • Decizia nr. 121/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 121/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

 • Ordinul nr. 788/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 788/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 2.143/2015 privind aprobarea Manualului de procedura specifica pentru implementarea submasurii 19.1 “Sprijin pregatitor” pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locala LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

 • Decizia nr. 10/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Ialomita prin încheierea de sedinta din data de 3 februarie 2016, pronuntata în Dosarul nr. 4.987/312/2014*, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedura penala, se solicita pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a chestiunii de drept – “daca în respectarea principiului legalitatii pedepsei, este admisibila o contestatie la executare, întemeiata pe dispozitiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura penala, având ca obiect mentinerea cu prioritate a anularii suspendarii conditionate a executarii pedepsei, dispuse conform art. 85 din Codul penal din 1969 si înlaturarea revocarii suspendarii conditionate a executarii aceleiasi pedepse, masuri aplicate prin hotarâri definitive intrate în autoritate de lucru judecat”

 • Ordinul nr. 3682/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 3682/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul învatamântului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 • Metodologia din 22.04.2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Metodologia de recunoastere si echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu proba de evaluare a competentelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat din 22.04.2016

 • Ordinul nr. 358/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

 • Ordinul nr. 763/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice

 • Normele metodologice din 23.03.2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice din 23.03.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 06.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 86/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românesti în strainatate

 • Decretul nr. 463/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 463/2016 pentru promulgarea Legii privind instituirea centrelor comunitare românesti în strainatate

 • Decizia nr. 83/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 83/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 317/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 317/2016 privind aprobarea Strategiei educatiei si formarii profesionale din România pentru perioada 2016-2020

 • Decretul nr. 466/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 466/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

 • Legea nr. 89/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 89/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 87 din 05.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 05.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Suceava, Suceava, judetul Suceava, anunta Lista cu beneficiarii contractelor de finantare nerambursabila în anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 05.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Miercurea Ciuc, anunta proiectele depuse de structurile sportive care au obtinut finantare pe anul 2016 (luna aprilie)

 • Achizitia publica de servicii din 04.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Petrosani prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, judetul Hunedoara, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 04.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Orasului Sântana, Sântana, judetul Arad, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 04.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.05.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Petrosani prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, judetul Hunedoara, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 05.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.05.2016 Concesiuni – anunturi în baza Ordinului nr. 263/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara URBTRANS, cu sediul în Piatra Neamt, jud. Neamt, anunta delegare a gestiunii serviciilor de transport public local prin curse regulate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 05.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 05.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 85/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învatamântul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011

 • Decretul nr. 462/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 462/2016 pentru promulgarea Legii privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învatamântul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011

 • Legea nr. 87/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 87/2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

 • Decretul nr. 464/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 464/2016 pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

 • Hotarâre nr. 31/2016, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 31/2016 pentru modificarea si completarea anexei la Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 1/2016 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 05.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 din 05.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 86 din 04.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 04.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Brebu, cu sediul în sat Brebu Mânastirei, judetul Prahova, anunta selectie de proiecte pentru programe si proiecte din domeniul sport, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 04.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Poienarii Burchii, Poienarii Burchii, judetul Prahova, anunta evaluarea si selectia proiectelor în vederea obtinerii finantarii nerambursabile pentru domeniile: sport, cultura si culte

 • Achizitia publica de servicii din 03.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – S.P. – Directia pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al mun. Resita, Resita, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata totala de 141.047 mp, Zona Industriala Aglomerator – Valea Terovei

 • Achizitia publica de servicii din 03.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Musatesti, sat Vâlsanesti, Musatesti, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze suprafete de teren, categoria pajisti permanente, care apartin UAT Comuna Musatesti

 • Achizitia publica de servicii din 03.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Cocorastii Colt, Cocorastii Colt, judetul Prahova, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 35,6 mp, apartinând domeniului public al comunei Cocorastii Colt, pentru desfasurarea de activitati medicale (stomatologie)

 • Achizitia publica de servicii din 03.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Leresti, Leresti, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze: Stâna Strâmtu, suprafata construita 79 mp si teren aferent pasune, în suprafata de 6.000 mp, pentru activitatea de cresterea animalelor si dezvoltarea unor activitati agroturistice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 04.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 82/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 82/2016 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, precum si pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 • Decretul nr. 459/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 459/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, precum si pentru abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale

 • Legea nr. 83/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 83/2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

 • Decretul nr. 460/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 460/2016 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

 • Decizia nr. 118/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 118/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare

 • Hotarâre nr. 324/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 324/2016 privind acordarea cetateniei române doamnei Dumansca Iulia (Yuliya)

 • Decizia nr. 416/2016, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 416/2016 pentru modificarea si completarea Procedurii de distribuire a biletelor de odihna, aprobata prin Decizia directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 539/2015

 • Hotarâre nr. 316/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 316/2016 privind actualizarea anexei nr. 26 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 04.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 04.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 338 din 04.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 156/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 156/2016 pentru eliberarea doamnei Corina Suteu din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Lista din 04.05.2016, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române, cu personalitate juridica, din municipiul Oradea carora li s-au acordat subventii de la bugetul local în anul 2016, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala din 04.05.2016

 • Actul din 04.05.2016, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul Popular Maghiar din Transilvania din 04.05.2016

 • Actul din 04.05.2016, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Uniunea Sârbilor din România din 04.05.2016

 • Actul din 04.05.2016, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2015, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România si filialele sale din 04.05.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 85 din 03.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sighisoara, Sighisoara, judetul Mures, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabiles în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pe anul 2016 pentru domeniile: cultura, social si sport

 • Achizitia publica de servicii din 29.04.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.04.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Gropnita, cu sediul în satul Bulbucani, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica în vederea concesionarii suprafetei de 1.214,7485 ha pentru pasunatul animalelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 03.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 336 din 03.05.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 43/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 43/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 50/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 50/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 raportat la art. 243 din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 648/2016, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 648/2016 pentru publicarea Programului de cooperare în domeniile educatiei, culturii si în alte domenii conexe între Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la Bucuresti la 25 martie 2016

 • Programul din 25.03.2016, Guvernul României

  Programul de cooperare în domeniile educatiei, culturii si în alte domenii conexe între Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Egipt din 25.03.2016

 • Ordinul nr. 776/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 776/2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 • Ordinul nr. 1437/2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 1437/2016 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silita, precum si a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a masurilor asiguratorii si efectuarea procedurii de executare silita


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›