9 Octombrie, 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 755 din 09.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 228/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 228/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004

 • Decretul nr. 740/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 740/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004

 • Hotarârea nr. 59/2015, Senatul României

  Hotarârea nr. 59/2015 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotarârea nr. 60/2015, Senatul României

  Hotarârea nr. 60/2015 pentru modificarea anexei la Hotarârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

 • Hotarârea nr. 801/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 801/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea unei parti din acesta din administrarea Ministerului Apararii Nationale în administrarea Ministerului Justitiei pentru Tribunalul Sibiu, pâna la data revenirii în administrarea Ministerului Apararii Nationale a imobilului transmis conform Hotarârii Guvernului nr. 380/2014 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale în administrarea Ministerului Justitiei

 • Ordinul nr. 977/2015, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

  Ordinul nr. 977/1174/1801/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale “OPCOM” – S.A. – filiala Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 752 din 08.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 751 din 08.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 191 din 08.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 08.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.10.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural Judetean Arad, Arad, judetul Arad, publica contractele de finantare nerambursabila încheiate în perioada 26.05.2015-13.07.2015, cu un buget total de 525.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 07.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Tigveni, Tigveni, judetul Arges, anunta concesionarea unui teren în suprafata de 600 m.p., în scopul construirii unei statii PECO

 • Achizitia publica de servicii din 07.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Posaga, Posaga, judetul Alba, anunta concesionarea unui teren construibil, Gura Vaii, în suprafata de 12.371 m.p.

 • Achizitia publica de servicii din 07.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Consiliul Local Slatina-Timis, loc. Slatina-Timis, judetul Caras-Severin, concesioneaza pe termen de 49 de ani, cinci terenuri (loturi B) a câte 10.000 m.p. fiecare, în vederea desfasurarii activitatilor de depozitare si/sau mica industrie

 • Achizitia publica de servicii din 07.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Consiliul Local Slatina-Timis, loc. Slatina-Timis, judetul Caras-Severin, concesioneaza pe termen de 49 de ani, prin negociere directa, doua terenuri (loturi A) în suprafata totala de 7.500 m.p., în vederea desfasurarii, activitatilor de depozitare si/sau mica industrie

 • Achizitia publica de servicii din 08.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.10.2015 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Primaria Comunei Garoafa, Garoafa, judetul Vrancea, anunta servicii de colectare si transport a deseurilor menajere

Monitorul Oficial, Partea I nr. 750 din 07.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 749 din 07.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 229/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 229/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si barbati

 • Decretul nr. 741/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 741/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si barbati

 • Hotarârea nr. 817/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 817/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea unor centre judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, în vederea scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, precum si privind modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizia nr. 230/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2015 privind numirea doamnei Anca Pavel-Nedea în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Turism

 • Ordinul nr. 1064/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1064/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele si locurile de operare si limitele acestora, a caror infrastructura portuara este proprietate privata, precum si limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj

Monitorul Oficial, Partea I nr. 748 din 07.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarârea nr. 762/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 762/2015 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica de interes national “Autostrada Sebes – Turda” – Lot 4

 • Ordinul nr. 1171/2015, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1171/2015 pentru aprobarea Ghidului metodologic de implementare a Programului national de prevenire, supraveghere si control al tuberculozei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 747 din 07.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarârea nr. 805/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 805/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia si în administrarea Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A. sucursalele regionale Cai Ferate Craiova si Constanta, în vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv a scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz

 • Decizia nr. 227/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 227/2015 privind eliberarea domnului Mihai Raducu Doboga din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C.

 • Decizia nr. 228/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 228/2015 privind numirea domnului Bogdan Petru Alexa în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C.

 • Decizia nr. 229/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 229/2015 privind numirea domnului Nicusor Marian Buica în functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Hotarârea nr. 806/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 806/2015 privind actualizarea valorii de inventar si trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei constructii aflate în administrarea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Gorj, unitate din subordinea Ministerului Sanatatii, în vederea scoaterii din functiune si demolarii

 • Regulamentul nr. 11/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Regulamentul nr. 11/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 190 din 07.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Cordun, Cordun, judetul Neamt, anunta concesionarea unui teren în suprafata de 7 hectare cu destinatia – pasune, situat în extravilanul satului Simionesti, proprietate publica a comunei Cordun

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Cordun, Cordun, judetul Neamt, anunta concesionarea unui teren în suprafata de 20.000 m.p., din care 3.029 m.p., teren amplasat în intravilanul satului Simionesti si 16.971 m.p., teren amplasat în extravilanul satului Simionesti

 • Achizitia publica de servicii din 06.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Grosi, localitatea Grosi, judetul Maramures, anunta concesionarea a doua terenuri, unul în suprafata de 9.500 m.p. si al doilea în suprafata de 6.271 m.p, ambele în localitatea Satu Nou de Jos,

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Cordun, Cordun, judetul Neamt, anunta concesionarea unui teren în suprafata de 5.519 m.p., amplasat în intravilan, proprietate publica a comunei Cordun

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Alba Iulia, Alba Iulia, judetul Alba, organizeaza negociere directa, în vederea concesionarii spatiilor situate în santurile Fortificatiei de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina

 • Achizitia publica de servicii din 06.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.10.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Gohor, Gohor, judetul Galati, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 746 din 06.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 745 din 06.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 5381/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5381/2015 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National pentru Finantarea Învatamântului Superior, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.403/2015

 • Ordinul nr. 5380/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5380/2015 pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.243/2015 privind constituirea Consiliului National pentru Finantarea Învatamântului Superior

 • Ordinul nr. 2751/2015, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 2751/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Conditii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operational Capital uman 2014-2020 în anul 2015

 • Hotarârea nr. 894/2015, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 894/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Scolii Nationale de Grefieri, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007

 • Hotarârea nr. 808/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 808/2015 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Tribunalului Dâmbovita si transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolarii

 • Hotarârea nr. 810/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 810/2015 pentru modificarea si completarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.610/2006

 • Hotarârea nr. 809/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 809/2015 privind trecerea unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Damuc, judetul Neamt

 • Ordinul nr. 959/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 959/2015 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.250(66) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 4 aprilie 2014 si, respectiv, prin Rezolutia MSC.369(93) a Comitetului de siguranta maritima din 22 mai 2014

 • Rezolutia nr. 250/2014, Organizatia Maritima Internationala

  Rezolutia MEPC.250(66) adoptata la 4 aprilie 2014 privind Amendamentele la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC)

 • Rezolutia nr. 369/2014, Organizatia Maritima Internationala

  Rezolutia MSC.369(93) adoptata la 22 mai 2014 privind Amendamentele la Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC)

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 189 din 06.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Budesti, judetul Vâlcea, anunta concesionarea, prin licitatie deschisa, a imobilului Teren punctul Brutarie, în suprafata de 6.999,63 m.p.

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Grinties, Grinties, judetul Neamt, anunta concesionarea unui teren intravilan, în suprafata de 1.700 m.p., satul Bradu, comuna Grinties

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Ibanesti, satul Ibanesti, com. Ibanesti, jud. Botosani, anunta concesionarea unor bunuri imobile

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Calopar, judetul Dolj, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Calopar, Calopar, judetul Dolj, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 06.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.10.2015 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Soimi, judetul Bihor, anunta delegarea gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separate de pe teritoriul comunei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 744 din 05.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarârea nr. 814/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 814/2015 privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 117/2015 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014

 • Hotarârea nr. 815/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 815/2015 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 05.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarârea nr. 813/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 813/2015 privind plata din bugetul aprobat al Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015 a contributiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina, ca urmare a extinderii mandatului acesteia cu un an

 • Ordinul nr. 1100/2015, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1100/2015 pentru modificarea art. 4 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 813/2015 privind aprobarea Planului sectorial al Ministerului Sanatatii pentru finantarea activitatilor de cercetare stiintifica în domeniul medical, aferent perioadei 2015-2017

 • Ordinul nr. 5088/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5088/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul învatamântului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 • Decizia nr. 21/2015, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 21/2015 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Constanta – Sectia I civila în Dosarul nr. 9.994/118/2013 în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile

Monitorul Oficial, Partea I nr. 742 din 05.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 741 din 05.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 97/2015, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 97/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului apararii nationale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor si înaintarea în gradul urmator, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezerva si în retragere, avansarea în grad a veteranilor de razboi, precum si înaintarea în gradul urmator a fostelor cadre militare active îndepartate abuziv din armata în perioada 23 august 1944-31 decembrie 1961

 • Ordinul nr. 115/2015, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 115/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind planificarea si evidenta activitatilor productive din unitatile Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 657/2008

 • Ordinul nr. 124/2015, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 124/2015 privind stabilirea procedurilor de selectie în vederea trimiterii în misiune a personalului Jandarmeriei Române la Comandamentul permanent al Fortei de Jandarmerie Europeana, a celor specifice gestionarii raporturilor de serviciu si alte aspecte organizatorice

 • Ordinul nr. 125/2015, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 125/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Directiei Generale Anticoruptie, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 119/2014

 • Ordinul nr. 5114/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5114/2015 privind aprobarea componentei grupului de elaborare a planurilor-cadru de învatamânt pentru învatamântul secundar si a componentei comisiei de validare a proiectelor de planuri-cadru de învatamânt pentru învatamântul secundar

 • Ordinul nr. 5087/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5087/2015 privind modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii absolventilor învatamântului liceal, filiera vocationala, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.433/2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 188 din 05.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Somcuta Mare, Somcuta Mare, judetul Maramures, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2015 în domeniul cultural

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Draganesti-Olt, Draganesti-Olt, judetul Olt, anunta organizarea competitiei de selectionare a proiectelor în vederea finantarii

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 10.09.2015-02.10.2015

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 14.09.2015-02.10.2015

 • Achizitia publica de servicii din 02.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul local al comunei Berveni, cu sediul în localitatea Berveni judetul Satu Mare, anunta concesionarea unui teren în suprafata de 25.000 mp, în vederea desfasurarii unei (unor) activitati productiv – industriale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 02.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 02.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarârea nr. 798/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 798/2015 privind transmiterea unor imobile aflate în proprietatea publica a statului din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul General al Politiei Române

 • Hotarârea nr. 803/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 803/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice pentru plata titlurilor executorii corespunzatoare celei de-a treia transe aferente anului 2016

 • Hotarârea nr. 804/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 804/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Institutul Regional de Oncologie Timisoara”

 • Ordinul nr. 5086/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5086/2015 privind aprobarea graficului de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din învatamântul profesional si tehnic preuniversitar în anul scolar 2015-2016

 • Ordinul nr. 5269/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5269/2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de învatamânt superior din strainatate

 • Metodologia din 21.09.2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Metodologia de recunoastere si echivalare a diplomelor si certificatelor obtinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenta, master sau postuniversitare la institutii acreditate de învatamânt superior din strainatate din 21.09.2015

 • Ordinul nr. 5286/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5286/2015 privind aprobarea Planului de învatamânt pentru programul de pregatire psihopedagogica si metodica si a normelor metodologice de organizare si desfasurare a programului de pregatire psihopedagogica si metodica a maistrilor instructori absolventi de scoli postliceale/colegii din învatamântul tertiar nonuniversitar/scoli de maistri în domeniu si a antrenorilor absolventi de liceu urmat de o scoala de antrenori, scoli postliceale ori colegii de învatamânt tertiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectiva, în vederea certificarii pentru profesia didactica

 • Normele metodologice din 23.09.2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Normele metodologice de organizare si desfasurare a programului de pregatire psihopedagogica si metodica a maistrilor instructori absolventi de scoli postliceale/colegii din învatamântul tertiar nonuniversitar/scoli de maistri în domeniu si a antrenorilor absolventi de liceu urmat de o scoala de antrenori, scoli postliceale ori colegii de învatamânt tertiar nonuniversitar de profil, cu specializarea în ramura de sport respectiva, în vederea certificarii pentru profesia didactica din 23.09.2015

 • Ordinul nr. 5287/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5287/2015 privind modificarea si completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare în învatamânt, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.802/2014

 • Ordinul nr. 149/2015, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 149/2015 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si pentru titularii licentelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de înmagazinare 2015-2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 187 din 02.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 01.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Jirlau, Jirlau, judetul Braila, anunta concesionarea a doua terenuri cu suprafata de 1.000 mp fiecare

 • Achizitia publica de servicii din 01.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava, judetul Suceava, anunta concesionarea unui teren în suprafata de 1.000 mp situat în incinta spitalului, în vederea construirii si dotarii unui centru de radioterapie

 • Achizitia publica de servicii din 01.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.10.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judetean Braila, Braila, judetul Braila, anunta atribuirea contractului de concesiune a suprafetei de 342 ha (LOT 4), teren amplasat în perimetrul comunei Vadeni

 • Achizitia publica de servicii din 01.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.10.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judetean Braila, Braila, judetul Braila, anunta atribuirea contractului de concesiune a suprafetei de 365,56 ha (LOT5), teren amplasat în perimetrul comunei Vadeni

Monitorul Oficial, Partea I nr. 737 din 01.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1213/2015, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1213/954/2015 privind modificarea anexei nr. 2 si anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1211/2015, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1211/943/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotarârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

 • Decizia nr. 514/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 514/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 426 lit. b) din Codul de procedura penala

 • Hotarârea nr. 797/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 797/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Buzau de catre domnul Gheorghe Marian Sorin

 • Hotarârea nr. 799/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 799/2015 privind modificarea si completarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate

 • Ordinul nr. 776/2015, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 776/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 496/2015 privind contravaloarea alocatiei valorice a normei de hrana acordata personalului politiei locale

 • Ordinul nr. 943/2015, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1211/943/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotarârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014-2015

 • Ordinul nr. 954/2015, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1213/954/2015 privind modificarea anexei nr. 2 si anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 736 din 01.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 223/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 223/2015 privind eliberarea doamnei Lacziko Eniko Katalin din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

 • Decizia nr. 224/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 224/2015 privind eliberarea domnului Amet Aledin din functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

 • Decizia nr. 225/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 225/2015 privind numirea domnului Amet Aledin în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

 • Decizia nr. 226/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 226/2015 privind numirea doamnei Lacziko Eniko Katalin în functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

 • Decizia nr. 2367/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 2367/2015 privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii SEMPER FIDELIS – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 140/2015, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 140/2015 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitatile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale si pentru modificarea unor ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Metodologia din 16.09.2015, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru activitatile conexe celei de operare a sistemului de distributie a gazelor naturale din 16.09.2015

 • Decizia nr. 14/2015, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2015 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Cluj – Sectia I civila în Dosarul nr. 2.833/84/2013 privind pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de munca în conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare, prin stabilirea daca este admisibila constatarea pe cale judiciara a prestarii muncii în conditii deosebite, în cazul în care nu s-a efectuat procedura prealabila raportat la acel angajator/acel loc de munca, conform prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 261/2001

Monitorul Oficial, Partea I nr. 735 din 01.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarârea nr. 773/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 773/2015 privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri situate în comuna Topraisar din judetul Constanta si aflate în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ca urmare a retrocedarii, în conditiile legii

 • Hotarârea nr. 792/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 792/2015 privind recunoasterea Asociatiei Române pentru Securitate si Sanatate în Munca ca fiind de utilitate publica

 • Hotarârea nr. 794/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 794/2015 privind modificarea si completarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscriptiilor judecatoriilor si parchetelor de pe lânga judecatorii

 • Hotarârea nr. 770/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 770/2015 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera producatorilor de energie electrica, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul national de investitii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 734 din 01.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarârea nr. 7/2015, Camera Consultantilor Fiscali – CCF

  Hotarârea nr. 7/2015 privind sustinerea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2015

 • Decizia nr. 2233/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 2233/2015 privind sanctionarea Societatii INSURANCE MIX BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a activitatii

 • Decizia nr. 2231/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 2231/2015 privind retragerea, la cerere, a autorizatiei de functionare a Societatii PENTA – INTERNATIONAL INSURANCE REINSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Hotarârea nr. 58/2015, Senatul României

  Hotarârea nr. 58/2015 privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic si social si Comitetul Regiunilor – O agenda europeana privind migratia COM (2015) 240 final

 • Metodologia din 21.09.2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Metodologia privind echivalarea de catre inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a perioadelor de studii efectuate în strainatate si la organizatiile furnizoare de educatie, care organizeaza si desfasoara pe teritoriul României activitati de învatamânt corespunzatoare unui sistem educational din alta tara, înscrise în Registrul special al Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar din 21.09.2015

 • Ordinul nr. 5268/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5268/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de catre inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a perioadelor de studii efectuate în strainatate si la organizatiile furnizoare de educatie, care organizeaza si desfasoara pe teritoriul României activitati de învatamânt corespunzatoare unui sistem educational din alta tara, înscrise în Registrul special al Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Preuniversitar si pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în strainatate si în România

 • Ordinul nr. 490/2015, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 490/2579/1144/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 si 3 ale Programului operational “Dezvoltarea capacitatii administrative”

 • Ordinul nr. 2579/2015, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 490/2579/1144/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 si 3 ale Programului operational “Dezvoltarea capacitatii administrative”

 • Ordinul nr. 1144/2015, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 490/2579/1144/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 712/634/2009 privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 si 3 ale Programului operational “Dezvoltarea capacitatii administrative”

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 186 din 01.10.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 01.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.10.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Certeju de Sus, Certeju de Sus, judetul Hunedoara, anunta acordarea de finantari nerambursabile pentru domeniile culte si sport

 • Achizitia publica de servicii din 01.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.10.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Pecica, jud. Arad, anunta proiectele câstigatoare din domeniile: cultura, educatie civica, social, protectia mediului, sport si culte religioase, sectiunea a doua, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 30.09.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 30.09.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Lupsa, Lupsa, judetul Alba, anunta concesionarea unui spatiu în suprafata de 35 mp, din cladirea vechii primarii, apartinând domeniului public al comunei Lupsa


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›