28 Noiembrie, 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 27.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarârea nr. 101/2015, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 101/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Noi avantaje pentru consumatorii de energie – COM (2015) 339

 • Hotarârea nr. 102/2015, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 102/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Lansarea procesului de consultare publica privind o noua organizare a pietei energiei COM (2015) 340

 • Hotarârea nr. 103/2015, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 103/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce priveste eficienta energetica si de abrogare a Directivei 2010/30/UE – COM (2015) 341

 • Decizia nr. 682/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 682/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizia nr. 308/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 308/2015 privind numirea doamnei Anca Paduraru-Niculescu în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 309/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 309/2015 privind aplicarea mobilitatii domnului Lucian Dumitru din functia publica de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale în functia publica vacanta de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 • Decizia nr. 310/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 310/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Rela Nicoleta Stefanescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 • Decizia nr. 311/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 311/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Cosmin Catalin Olteanu din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

 • Circulara nr. 36/2015, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 36/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetarie cu tema 375 de ani de la tiparirea Pravilei de la Govora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 893 din 27.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 297/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 297/2015 privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al judetului Brasov si în administrarea Consiliului Judetean Brasov, pentru realizarea obiectivului “Aeroport International Brasov-Ghimbav”

 • Decretul nr. 876/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 876/2015 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unei suprafete de teren din domeniul public al statului si din administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof si Sfecla de Zahar Brasov, judetul Brasov, în domeniul public al judetului Brasov si în administrarea Consiliului Judetean Brasov, pentru realizarea obiectivului “Aeroport International Brasov-Ghimbav”

 • Legea nr. 298/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 298/2015 privind modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participarii României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administratie al Colegiului Europei si a platii cotizatiei anuale

 • Decretul nr. 877/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 877/2015 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 2 din Legea nr. 92/2002 pentru aprobarea participarii României, cu drepturi depline, la Consiliul de Administratie al Colegiului Europei si a platii cotizatiei anuale

 • Legea nr. 300/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 300/2015 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea platii contributiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investitii sesiune largita din Cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 • Decretul nr. 879/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 879/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2015 privind aprobarea platii contributiei anuale de participare a României la Comitetul pentru Investitii sesiune largita din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 • Decizia nr. 572/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 572/2015 privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 lit. a) si b), art. 7 si art. 8 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române, precum si a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 • Decizia nr. 605/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 605/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 44 alin. (4) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Decizia nr. 610/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 610/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învatamânt

 • Ordinul nr. 160/2015, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 160/2015 privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 27.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 27.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 1079/2015, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii – ANCOM

  Decizia nr. 1079/2015 pentru modificarea si completarea unor reglementari în scopul transmiterii de documente, date sau informatii de catre furnizorii de servicii postale prin mijloace electronice, precum si pentru utilizarea acestor mijloace electronice în alte situatii

 • Ordinul nr. 148/2015, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 148/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind eliberarea, pentru profesiile de asistent veterinar si tehnician veterinar reglementate în România, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale si/sau a adeverintei privind exercitarea efectiva si legala a profesiilor de asistent veterinar si tehnician veterinar reglementate în România, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 175/2014

 • Decizia nr. 575/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 575/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452 din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 606/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 606/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. IV alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. 170 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 658/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 658/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 • Decizia nr. 660/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 660/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) si art. II art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 670/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 670/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77 si 78 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 27.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 690/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 690/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedura penala, cu referire la dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. b) teza întâi din acelasi act normativ

 • Decizia nr. 691/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 691/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 56 alin. (5) din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 1763/2015, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1763/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizeaza lucrari de regenerare si întretinere a semintisurilor si plantatiilor, lucrari de îngrijire a arboretelor, precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de îmbunatatiri funciare în domeniul silvic

 • Regulamentul din 13.11.2015, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizeaza lucrari de regenerare si întretinere a semintisurilor si plantatiilor, lucrari de îngrijire a arboretelor, precum si atestarea persoanelor fizice si juridice care efectueaza proiectarea si/sau executa lucrari de îmbunatatiri funciare în domeniul silvic din 13.11.2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 225 din 27.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 27.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 27.11.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Dâmbovita, Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta Proiectele declarate câstigatoare la sesiunea a II-a 2015 în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 26.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Oras Cavnic, Cavnic, judetul Maramures, anunta concesionarea unei parcari, cu suprafata de 2.860 mp, în vederea amenajarii si exploatarii

 • Achizitia publica de servicii din 26.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Petrosani – prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, judetul Hunedoara, anunta atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica ofertantului câstigator

 • Achizitia publica de servicii din 26.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Petrosani – prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, judetul Hunedoara, anunta atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica ofertantului câstigator

 • Achizitia publica de servicii din 26.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Petrosani – prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, judetul Hunedoara, anunta atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica ofertantului câstigator

 • Achizitia publica de servicii din 26.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Petrosani – prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, judetul Hunedoara, anunta atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica ofertantului câstigator

 • Achizitia publica de servicii din 26.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Petrosani – prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, judetul Hunedoara, anunta atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica ofertantului câstigator

 • Achizitia publica de servicii din 26.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Petrosani – prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, anunta atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica ofertantului câstigator

 • Achizitia publica de servicii din 26.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Ozun, Ozun, judetul Covasna, anunta atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica ofertantului câstigator

 • Achizitia publica de servicii din 27.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 27.11.2015 Concesiuni – anunturi în baza Ordinului nr. 263/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – anunta delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 26.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 26.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 26.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 886 din 26.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 5602/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5602/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 2.713/2007 referitor la aprobarea standardului de pregatire profesionala, a planului de învatamânt si a programei scolare pentru calificarea asistent medical generalist pentru care se asigura pregatirea prin învatamântul preuniversitar postliceal

 • Initiativa legislativa din 26.11.2015, Comitetul de Initiativa Legislativa

  Initiativa legislativa a cetatenilor potrivit Legii nr. 189/1999 privind expunerea de motive la proiectul de lege privind revizuirea Constitutiei României – initiativa legislativa cetateneasca, 24 ianuarie 2015, din 26.11.2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 26.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 224 din 26.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 26.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.11.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, atribuie 14 contracte de finantare nerambursabila pentru activitati nonprofit de interes local

 • Achizitia publica de servicii din 25.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Petrosani prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, judetul Hunedoara, anunta concesionarea unei parti din activul “Cladire sediu administrativ”, în suprafata de 280,0 mp, situat în str. Constructorul, nr. 14

 • Achizitia publica de servicii din 25.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Malu Mare, judetul Dolj, anunta concesionarea unui teren cu suprafata de 4 mp, în scopul afisarii de reclame

 • Achizitia publica de servicii din 25.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, anunta concesionarea unui spatiu în suprafata de 32.99 mp, situat în Deva, str. Stadion

 • Achizitia publica de servicii din 25.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Comuna Pausesti-Maglasi, judetul Vâlcea, anunta concesionarea unui teren cu suprafata de 800 mp, pentru desfasurare activitati de editare-tiparire materiale publicitare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 884 din 25.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 301/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 301/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Calin-Lucian Rosan a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 302/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 302/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Cristian Cosmin din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

 • Decizia nr. 303/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 303/2015 privind eliberarea doamnei Maria Magdalena Grigore, la cererea ministrului transporturilor, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 304/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 304/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Nicolae Badea din functia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 305/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 305/2015 privind numirea domnului Marcel Ioan Bolos în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 306/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 306/2015 privind numirea domnului Cristian Busu în functia de secretar de stat la Ministerul Energiei

 • Decretul nr. 832/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 832/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

 • Decretul nr. 868/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 868/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 • Decretul nr. 871/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 871/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece

 • Legea nr. 296/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 296/2015 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece

 • Legea nr. 293/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 • Legea nr. 278/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 278/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 25.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 25.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 881 din 25.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 223 din 25.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 24.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Chinteni, judetul Cluj, anunta concesionarea unui teren cu suprafata de 19,49 mp, în vederea înfiintarii unui cabinet stomatologic

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Sadova, cu sediul în comuna Sadova, jud. Dolj, anunta concesionarea unor suprafete de teren

 • Achizitia publica de servicii din 24.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Consiliul Local Gradistea, com. Gradistea, judetul Braila, anunta concesionarea unei suprafete utile de 47,72 mp, din cadrul constructiei cu destinatia de cladire multifunctionala în suprafata totala de 178,17 mp, situata în satul Ibrianu, pentru desfasurarea activitatii de comert cu amanuntul

 • Achizitia publica de servicii din 24.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria comunei Roscani, cu sediul în sat Radeni comuna Roscani, jud. Iasi, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 25.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 25.11.2015 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Primaria Comunei Davidesti, Davidesti, judetul Arges, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa al Comunei Davidesti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 24.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 879 din 24.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 291/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 291/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în strainatate

 • Decretul nr. 865/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 865/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2014 pentru modificarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în strainatate

 • Decizia nr. 622/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 622/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 193 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 626/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 626/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 86 si 87 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2014 privind instituirea unor masuri în domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 1074/2015, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1074/2015 pentru desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii – Societatea Comerciala GCP CERTIFICARI – S.R.L. – în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiilor specifice de certificare a produselor pentru constructii si de certificare a controlului productiei în fabrica

 • Procedura din 18.11.2015, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Procedura de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 837/2015, din 18.11.2015

 • Ordinul nr. 2963/2015, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2963/2015 pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 837/2015, precum si a modelului si continutului formularului 602 “Declaratie pe propria raspundere pentru exceptarea de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate a persoanelor fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 24.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 630/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 630/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5491 alin. (3) si (5) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 632/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 632/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizia nr. 634/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 634/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

 • Decizia nr. 651/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 651/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învatamânt

 • Ordinul nr. 2281/2015, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 2281/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedura specifica pentru evaluarea, selectarea si contractarea cererilor de finantare pentru proiecte aferente submasurilor, masurilor si schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

 • Decizia nr. 3355/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 3355/2015 privind sanctionarea Societatii ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu amenda, precum si cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii de asigurare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 24.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 292/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 292/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri

 • Decretul nr. 866/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 866/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2015 privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri

 • Decizia nr. 608/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 608/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 615/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 615/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, în forma anterioara intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decizia nr. 652/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 652/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si ale art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

 • Decizia nr. 678/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 678/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 270 din Codul penal

 • Ordinul nr. 1235/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1235/2015 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.394/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioara de Aviatie Civila

 • Ordinul nr. 1237/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1237/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.308/2012 pentru interzicerea utilizarii armelor cu munitie cu proiectil împotriva pasarilor si animalelor în perimetrul aeroporturilor civile din România

 • Ordinul nr. 1733/2015, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1733/2015 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 576/2009 pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare si a Comisiei de atestare a persoanelor fizice si juridice care realizeaza proiectarea de drumuri forestiere

Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 24.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 569/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 569/2015 privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 86 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 • Decizia nr. 584/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 584/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si a ordonantei de urgenta a Guvernului în ansamblul sau

 • Decizia nr. 595/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 595/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (3) si (4) din Codul penal

 • Ordinul nr. 1219/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1219/1100/2015 pentru modificarea art. 22 alin. (4) din reglementarea tehnica “Normativ privind prevenirea si combaterea înzapezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 289/2.170/2013

 • Ordinul nr. 1100/2015, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1219/1100/2015 pentru modificarea art. 22 alin. (4) din reglementarea tehnica “Normativ privind prevenirea si combaterea înzapezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 289/2.170/2013

 • Ordinul nr. 1441/2015, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

  Ordinul nr. 1441/2015 privind abrogarea unor ordine pentru aprobarea unor norme de metrologie legala NML CEE

 • Decizia nr. 22/2015, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 22/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv daca fapta angajatorului de a desfasura activitati de comercializare cu amanuntul a produselor nealimentare în punctele de lucru din centrele comerciale, în zilele de sarbatori legale prevazute de art. 139 alin. (1) din Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, întruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazute de art. 260 alin. (1) lit. g) din acelasi cod, atunci când angajatorul si-a îndeplinit obligatiile prevazute de art. 142 din acest act normativ

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 222 din 24.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Zagra, comuna Zagra, judetul Bistrita-Nasaud, anunta concesionarea suprafetei de 531 mp, localitatea Poienile Zagrei, ce apartine domeniului public al comunei Zagra, în scopul exploatarii rationale

 • Achizitia publica de servicii din 20.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Slatina-Timis, judetul Caras-Severin, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 20.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Slatina-Timis, judetul Caras-Severin, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 20.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Slatina-Timis, judetul Caras-Severin, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 20.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Slatina-Timis, judetul Caras-Severin, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 24.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.11.2015 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Primaria Babana, Babana, judetul Arges, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa al Comunei Babana

Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 23.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 286/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 286/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi

 • Decretul nr. 860/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 860/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si operelor comemorative de razboi

 • Decizia nr. 299/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 299/2015 privind numirea domnului Dan Dumitru Suciu în functia de secretar de stat, purtator de cuvânt al Guvernului, în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Ordinul nr. 1192/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1192/2015 privind modul de organizare si exploatare a infrastructurii portuare din Portul Tulcea – zona faleza

 • Ordinul nr. 5613/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educatie permanenta de nivel postuniversitar

 • Decizia nr. 17/2015, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 17/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie privind modul de solutionare a laturii civile în cazul condamnarii inculpatilor pentru infractiuni de evaziune fiscala prevazute în Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare, în sensul de a lamuri daca, dezlegând actiunea civila, instanta urmeaza a dispune obligarea inculpatului condamnat pentru savârsirea acestor infractiuni fie la plata sumelor reprezentând obligatia fiscala principala datorata si la plata sumelor reprezentând obligatiile fiscale accesorii datorate, în conditiile Codului de procedura fiscala, fie la plata sumelor constând în creanta principala datorata si la plata dobânzii legale aferente, potrivit art. 1.088 din Codul civil

Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 23.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 873 din 23.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 653/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 653/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

 • Decizia nr. 657/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 657/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi si alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 661/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 661/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 si 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordinul nr. 1091/2015, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1091/2015 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-teritoriala Vâlcanesti, judetul Prahova

 • Ordinul nr. 5629/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5629/2015 privind transferul de locuri între cicluri de studii universitare si numarul de locuri – granturi de studii (anul I) finantate de la bugetul de stat din institutiile de învatamânt superior de stat, pentru anul universitar 2015-2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 872 din 23.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 221 din 23.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 23.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.11.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria comunei Arbore, judetul Suceava, anunta atribuirea contractelor de finantare a cultelor din sesiunea de selectie de proiecte care s-a desfasurat în perioada 17.09.2015-04.11.2015

 • Achizitia publica de servicii din 20.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – U.A.T. Comuna Paltinis, Paltinis, judetul Botosani, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune: teren cu suprafata de 1807 mp, pentru amplasare stupina mobila

 • Achizitia publica de servicii din 20.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Produlesti, Târgovistei, Produlesti, judetul Dâmbovita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 871 din 20.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 586/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 586/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învatamânt

 • Decizia nr. 596/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 596/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învatamânt

 • Decizia nr. 597/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 597/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1), (2) si (6), art. 2 alin. (1) si (2) si art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învatamânt, precum si ale anexelor nr. 2 si nr. 3b la aceasta lege

 • Decizia nr. 646/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 646/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învatamânt

 • Ordonanta de urgenta nr. 55/2015, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 55/2015 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 870 din 20.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 284/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 284/2015 privind contributia României la finantarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust

 • Decretul nr. 858/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 858/2015 pentru promulgarea Legii privind contributia României la finantarea fondului Poverty Reduction and Growth Trust

 • Decizia nr. 667/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 667/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 427 alin. (1) din Codul de procedura penala, raportate la cele ale art. 426 lit. a) din acelasi cod si ale art. 431 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 668/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 668/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

 • Decizia nr. 669/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 669/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedura penala

 • Hotarârea nr. 943/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 943/2015 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.016/2010 pentru stabilirea Sistemului de informare si monitorizare a traficului navelor maritime care intra/ies în/din apele nationale navigabile ale României

 • Ordinul nr. 1408/2015, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1408/2015 privind înfiintarea unitatilor de accidente vasculare cerebrale acute

 • Ordinul nr. 3832/2015, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3832/2015 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 869 din 20.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 665/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 665/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2721 din Codul penal din 1969

 • Decizia nr. 666/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 666/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizia nr. 715/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 715/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Rectificarea din 20.10.2015, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 4 din Legea nr. 249/2015, din 20.11.2015

 • Decizia nr. 24/2015, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2015 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Ploiesti – Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie prin Încheierea de sedinta din data de 24 iunie 2015, pronuntata în Dosarul nr. 156/315/2015, având ca obiect apelul declarat de inculpatul G.M. împotriva Sentintei penale nr. 119 din 26 martie 2015, pronuntata de Judecatoria Târgoviste, prin care, în baza art. 475 din Codul de procedura penala, se solicita Înaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntarea unei hotarâri prealabile referitoare la “continutul constitutiv al infractiunii prevazute de art. 336 alin. 1 din Codul penal”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 868 din 20.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 867 din 20.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1212/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1212/2015 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si controlul centrelor de pregatire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere

 • Normele din 11.11.2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Normele privind autorizarea si controlul centrelor de pregatire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere din 11.11.2015

 • Ordinul nr. 2346/2015, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 2346/2015 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.414/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit, a atributiilor si obligatiilor acesteia, precum si a componentei nominale

 • Ordinul nr. 3123/2015, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 3123/2015 privind aplicarea, pentru perioada de programare 2014-2020, a Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati în cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta”, precum si în cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, si a instructiunii aferente acestuia, aprobata prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 220 din 20.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 20.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.11.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Constanta, municipiul Constanta, jud. Constanta, anunta beneficiarul caruia i se atribuie contracte de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 20.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.11.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Constanta, municipiul Constanta, jud. Constanta, anunta beneficiarii carora li se atribuie contracte de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 19.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.11.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, atribuie contracte de finantare nerambursabile pentru activitati din domeniul sportiv, programul de utilitate publica “Sportul pentru toti”, a doua sesiune de selectie, în anul 2015

 • Achizitia publica de servicii din 18.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Moldova Noua, Moldova Noua, judetul Caras-Severin, anunta concesionarea unui spatiu comercial în suprafata de 156 m.p. pentru activitati economice si concesionarea unui teren în suprafata de 30 m.p. pentru construirea unui garaj auto

 • Achizitia publica de servicii din 19.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Celaru, Celaru, judetul Dolj, anunta concesionarea unui imobil (fosta Primarie Marotinu de Sus), cu destinatia activitati de depozitare produse alimentare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 19.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 288/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente

 • Decretul nr. 862/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 862/2015 pentru promulgarea Legii privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente

 • Hotarârea nr. 98/2015, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 98/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna a Comisiei Europene si a Înaltului Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate catre Parlamentul European si Consiliu – UE si ASEAN: un parteneriat cu un obiectiv strategic JOIN (2015) 22

 • Hotarârea nr. 99/2015, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 99/2015 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Actiuni de pregatire a reuniunii mondiale la nivel înalt privind ajutorul umanitar: un parteneriat global pentru actiuni umanitare eficace, bazate pe principii – COM (2015) 419

 • Decizia nr. 609/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 609/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 617/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 617/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri în domeniul bugetar

 • Hotarârea nr. 896/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 896/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casarii, a unei constructii aflate în administrarea Centrului de Reeducare Târgu Ocna din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 865 din 19.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 19.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1024/2015, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1024/2015 pentru completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice si medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continua si de zi, precum si a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice si medicale pentru care se solicita reconfirmarea

 • Decizia nr. 618/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 618/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) si (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 619/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 619/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2562 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 655/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 655/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (4) teza finala din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Decizia nr. 16/2015, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 16/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 263/2010, respectiv ale art. 47 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 19/2000, si anume stabilirea întelesului termenului “nevazator”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 863 din 19.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 862 din 19.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 799/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 799/2015 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind votul prin corespondenta, precum si modificarea si completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea si functionarea Autoritatii Electorale Permanente

 • Decizia nr. 5/2015, Colegiul Medicilor Dentisti din România – CMDR

  Decizia nr. 5/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din România, adoptat prin Decizia Adunarii generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 5/2007

 • Decizia nr. 13/2015, Colegiul Medicilor Dentisti din România – CMDR

  Decizia nr. 13/2015 pentru modificarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentisti din România, aprobat prin Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 59/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 861 din 19.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 860 din 18.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 859 din 18.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 858 din 18.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 857 din 18.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 856 din 18.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 219 din 18.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 18.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.11.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Buzau, Buzau, judetul Buzau, anunta finantarile nerambursabile – a doua sesiune de selectie, în anul 2015

 • Achizitia publica de servicii din 17.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Modelu, Modelu, judetul Calarasi, anunta concesionarea unor loturi de teren, pentru constructii de locuinte

 • Achizitia publica de servicii din 17.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Orasului Sântana, Sântana, judetul Arad, anunta concesionarea de spatii medicale, situate în incinta fostului Spital al Orasului Sântana, în vederea desfasurarii de activitati medicale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 17.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 854 din 17.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 17.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 852 din 17.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 218 din 17.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Adjud, Adjud, judetul Vrancea, anunta concesionarea unui teren intravilan cu suprafata de 559 m.p. pentru constructia unei locuinte

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Jilava, judetul Ilfov, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune (teren în suprafata de 4.975 mp pentru “dezvoltare proiect imobiliar cu spatii pentru servicii publice”)

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Orasului Tg. Ocna, Tg. Ocna, judetul Bacau, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 16.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 16.11.2015, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.379/1.023/2015, din 16.11.2015

 • Decizia nr. 278/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 278/2015 privind exercitarea atributiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 279/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 279/2015 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Alexandru Ioan Chereji a functiei publice din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Justitiei

 • Ordinul nr. 3128/2015, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 3128/2015 privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de catre beneficiarii Programului operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, pentru accelerarea absorbtiei de fonduri, în vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate României

 • Ordinul nr. 5751/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5751/2015 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior

 • Procedura din 12.11.2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Procedura de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitatii în Învatamântul Superior din 12.11.2015

 • Hotarârea nr. 937/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 937/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea de Administrare a Participatiilor în Energie – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

 • Hotarârea nr. 938/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 938/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Comerciala “Uzina Termoelectrica Midia” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

 • Hotarârea nr. 902/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 902/2015 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 7 aprilie 2015 si 30 iulie 2015 si la Bruxelles la 7 septembrie 2015 între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Acordul de asistenta financiara nerambursabila acordata din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007

 • Amendamentul din 30.07.2015, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 7 aprilie 2015 si 30 iulie 2015 si la Bruxelles la 7 septembrie 2015 între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si la Acordul de asistenta financiara nerambursabila acordata din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnate la Bucuresti la 28 decembrie 2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 16.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3804/2015, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3804/2793/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 • Normele metodologice din 10.11.2015, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, din 10.11.2015

 • Ordinul nr. 2793/2015, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 3804/2793/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 • Ordinul nr. 3804/2015, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 3804/2793/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 16.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 217 din 16.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de produse din 16.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de produse din 16.11.2015 Anunturi de participare la negociere cu publicare prealabila – Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A., Petrosani, judetul Hunedoara, natura produselor care urmeaza sa fie furnizate: Carbune, CPV: 09111100-1

 • Achizitia publica de servicii din 16.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.11.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural Judetean Arad, Arad, judetul Arad, atribuie 4 contracte de finantare nerambursabila, ca urmare a licitatiei publice de selectie proiecte – Sesiunea a II-a – 2015, derulata în perioada 04.09.201519.10.2015, cu un buget total de 258.880 lei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 15.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 276/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 276/2015 privind stabilirea unor masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind vânzarea în lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

 • Decretul nr. 830/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 830/2015 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind vânzarea în lipsa si anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit

 • Legea nr. 277/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 277/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 • Decretul nr. 831/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 831/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 • Decizia nr. 277/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 277/2015 pentru eliberarea doamnei Anca Nicoleta Alexandrescu, la cerere, din functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Hotarârea nr. 922/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 922/2015 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A., Sucursala de Transport Bucuresti, Sucursala de Transport Constanta, Sucursala de Transport Sibiu si Sucursala de Transport Timisoara

Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 13.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 216 din 13.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 12.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 12.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 269/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de îmbunatatiri funciare

 • Decretul nr. 817/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 817/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de îmbunatatiri funciare

 • Hotarârea nr. 96/2015, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 96/2015 pentru aprobarea modificarilor Statului de functii al Serviciilor Camerei Deputatilor

 • Hotarârea nr. 97/2015, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 97/2015 privind plata cotizatiilor anuale ale Institutului Român pentru Drepturile Omului catre diverse organizatii internationale

 • Hotarârea nr. 926/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 926/2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta

 • Decizia nr. 260/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 260/2015 privind aplicarea mobilitatii domnului Lucian Dumitru din functia publica de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale în functia publica temporar vacanta de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 • Decizia nr. 261/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 261/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Monica Dragomir a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justitiei

 • Hotarârea nr. 927/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 927/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 12.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 271/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 271/2015 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale

 • Decretul nr. 820/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 820/2015 privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale

 • Legea nr. 272/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 272/2015 privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

 • Decretul nr. 821/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 821/2015 pentru promulgarea Legii privind modificarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

 • Decretul nr. 824/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 824/2015 privind conferirea unor decoratii

 • Decretul nr. 825/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 825/2015 privind conferirea unor decoratii

 • Decizia nr. 590/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 590/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 281 alin. (4) lit. a) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 592/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 592/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Hotarârea nr. 905/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 905/2015 pentru indexarea indemnizatiilor acordate în baza Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din România

 • Hotarârea nr. 921/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 921/2015 privind retransmiterea unui sector de drum national din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al municipiului Sebes si declasarea acestuia din categoria functionala a drumurilor de interes national, precum si încadrarea acestuia în categoria functionala a drumurilor de interes local

 • Ordinul nr. 371/2015, Serviciul de Telecomunicatii Speciale – STS

  Ordinul nr. 371/2015 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri

 • Ordinul nr. 372/2015, Serviciul de Telecomunicatii Speciale – STS

  Ordinul nr. 372/2015 pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maistri militari si subofiteri

 • Ordinul nr. 1277/2015, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri – MEIMMMA

  Ordinul nr. 1277/2015 pentru aprobarea Procedurilor privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finantarea investitiilor din Planul national de investitii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea si raportarea investitiilor, precum si cheltuielile eligibile

 • Rectificarea din 12.11.2015, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 897/2015, din 12.11.2015

 • Ordinul nr. 2791/2015, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2791/994/2015 pentru aprobarea Procedurii privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii între Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a informatiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate, în vederea anularii contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de catre persoanele fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 si pâna la data intrarii în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 994/2015, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 2791/994/2015 pentru aprobarea Procedurii privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii între Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a informatiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate, în vederea anularii contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de catre persoanele fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, începând cu data de 1 ianuarie 2012 si pâna la data intrarii în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Procedura din 03.11.2015, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Procedura privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii între Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a informatiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate, în vederea anularii contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de catre persoanele fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate începând cu data de 1 ianuarie 2012 si pâna la data intrarii în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 si 18 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 03.11.2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 215 din 12.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 11.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Oltenita, Oltenita, judetul Calarasi, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 5 mp., cu destinatia chiosc pentru comercializare flori

 • Achizitia publica de servicii din 11.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – onsiliul Local al Comunei Lucieni, judetul Dâmbovita, obiectul concesiunii: Teren curti constructii, intravilan în suprafata de 822 mp, apartinând domeniului public al comunei Lucieni

 • Achizitia publica de servicii din 11.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Vârtop, Vârtop, judetul Dolj, concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 12.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.11.2015 Anunturi în baza hotarârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegarea gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Consiliul Local Popesti, Sat Popesti, comuna Popesti, judetul Arges, Delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa al comunei

 • Achizitia publica de servicii din 12.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.11.2015 Anunturi în baza ordinului nr. 263/2007 al presedintelui autoritatii nationale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Unitatea Administrativ-Teritoriala – Oras Zlatna, cu sediul în orasul Zlatna, Transport public local de persoane prin curse regulate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 841 din 11.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 11.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 214 din 11.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Ibanesti, sat Ibanesti, com. Ibanesti, jud. Botosani, obiectul concesiunii: bunuri imobile situate în PC 1185 Ibanesti (teren si cladire), PC 21 Dumbravita (teren) si PC 1054 Ibanesti (teren)

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Unitatea Administrativ Teritoriala Ilva Mare, Ilva Mare, judetul Bistrita , obiectul concesiunii: lotul 1 = 1307 mp teren, lotul 2 = 762 mp teren

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Ocnele Mari, Ocnele Mari, judetul Vâlcea, obiectul concesiunii: teren cu vegetatie forestiera si HB în suprafata totala de 24.738 mp

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Orasului Lehliu-Gara, Lehliu-Gara, judetul Calarasi, obiectul concesiunii: imobil compus din cladire, în suprafata de 199 mp si teren în suprafata de 250 mp

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Holod, Holod, judetul Bihor, concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 11.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.11.2015 Anunturi în baza hotarârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Primaria Comunei Nucsoara, judetul Arges, elegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa al Comunei Nucsoara

 • Achizitia publica de servicii din 11.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.11.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Constanta, Constanta, judetul Constanta, domeniul: cultura

Monitorul Oficial, Partea I nr. 839 din 10.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 267/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 267/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decretul nr. 815/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 815/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decretul nr. 818/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 818/2015 privind conferirea Medaliei Meritul Cultural

 • Decretul nr. 826/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 826/2015 privind desemnarea candidatului la functia de prim-ministru

 • Hotarârea nr. 914/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 914/2015 privind participarea României la Programul International PIAAC “Programul pentru Evaluarea Internationala a Competentelor Adultilor”, 2015-2018

 • Hotarârea nr. 910/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 910/2015 pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurentei, în vederea desfasurarii activitatilor specifice

 • Circulara nr. 34/2015, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 34/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 130 de ani de la nasterea lui Mateiu I. Caragiale

 • Ordinul nr. 1169/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1169/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele si locurile de operare si limitele acestora, a caror infrastructura portuara apartine domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj

 • Ordinul nr. 1170/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1170/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 10.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 764/2015, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 764/1444/2624/2015 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ale unitatilor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, prevazute în anexa nr. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

 • Ordinul nr. 1444/2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 764/1444/2624/2015 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ale unitatilor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, prevazute în anexa nr. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

 • Ordinul nr. 2624/2015, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 764/1444/2624/2015 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2015 ale unitatilor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, prevazute în anexa nr. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 10.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 2185/2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 2185/2015 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2015

 • Ordinul nr. 2184/2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 2184/2015 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2015

 • Ordinul nr. 1295/2015, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1295/2015 privind autorizarea de fabricatie a producatorilor, importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigatie clinica si a unitatilor de control independente si privind acordarea certificatului de buna practica de fabricatie

 • Decizia nr. 257/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 257/2015 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Nagy Cornelia a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor

 • Decizia nr. 258/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 258/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Nagy Cornelia a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor Publice

 • Decizia nr. 259/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 259/2015 privind sanctionarea domnului Sorin Popa, consilier de solutionare a contestatiilor în domeniul achizitiilor publice în cadrul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

 • Legea nr. 264/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 264/2015 pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Islanda, pe de la alta parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia si ale Islandei pentru cea de-a doua perioada de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015

 • Decretul nr. 812/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 812/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Islanda, pe de la alta parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia si ale Islandei pentru cea de-a doua perioada de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice, semnat la Bruxelles la 1 aprilie 2015

 • Acordul din 01.04.2015, Act International

  Acordul între Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Islanda, pe de alta parte, cu privire la participarea Islandei la îndeplinirea în comun a angajamentelor Uniunii Europene, ale statelor membre ale acesteia si ale Islandei pentru cea de-a doua perioada de angajament din cadrul Protocolului de la Kyoto la Conventia-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice din 01.04.2015

 • Ordinul nr. 1692/2015, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1692/1285/112/1050/2837/2015 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantina fitosanitara vamala

 • Ordinul nr. 1285/2015, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1692/1285/112/1050/2837/2015 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantina fitosanitara vamala

 • Ordinul nr. 2837/2015, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 1692/1285/112/1050/2837/2015 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantina fitosanitara vamala

 • Ordinul nr. 1050/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1692/1285/112/1050/2837/2015 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantina fitosanitara vamala

 • Ordinul nr. 112/2015, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 1692/1285/112/1050/2837/2015 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum si a programului de lucru pentru inspectoratele de carantina fitosanitara vamala

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 213 din 10.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 06.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.11.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Orastioara de Sus, jud. Hunedoara, domeniul: culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 09.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Corabia, Corabia, judetul Olt, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 50.530 m2

 • Achizitia publica de servicii din 09.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Siria, judetul Arad, obiectul concesiunii: apartamentul 2 din imobilul situat în Mâsca, nr. 255A, în suprafata utila de 84,18 mp, compus din 1 camera si 2 anexe, în vederea amenajarii unui service auto

 • Achizitia publica de servicii din 09.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.11.2015 Anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu – S.A., Giurgiu, judetul Giurgiu, concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 10.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.11.2015 Anunturi în baza hotarârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Budeasa, Budeasa Mare, judetul Arges, delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Budeasa

Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 09.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 263/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 263/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

 • Decretul nr. 811/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 811/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

 • Legea nr. 265/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 265/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 813/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 813/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative

 • Legea nr. 266/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 266/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decretul nr. 814/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 814/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decretul nr. 809/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 809/2015 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 810/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 810/2015 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 822/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 822/2015 pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului

 • Decretul nr. 823/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 823/2015 privind desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 • Hotarârea nr. 904/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 904/2015 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru finantarea unor cheltuieli de investitii si reparatii capitale pentru centrele de zi si rezidentiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 09.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 09.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 09.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 212 din 09.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 06.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.11.2015 Anunturi în baza legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Calarasi, judetul Calarasi, Domeniul Activitati sportive si de tineret

 • Achizitia publica de servicii din 06.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Branesti, judetul Ilfov, obiectul concesiunii: mobil compus din teren în suprafata de 2.244 mp si constructie în suprafata de 1.294 mp

 • Achizitia publica de servicii din 09.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.11.2015 Anunturi în baza ordinului nr.75/2015 privind evaluarea si selectia proiectelor de grant în cadrul programului national al româniei de sprijin din fondul pentru azil, migratie si integrare pentru perioada 2014-2020 – Inspectoratul General pentru Imigrari, sector 5, Bucuresti, implementarea actiunii “Integrarea sociala a beneficiarilor unei forme de protectie si a strainilor cu sedere legala în România”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 06.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 06.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 262/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 262/2015 pentru aprobarea platii contributiilor Ministerului Justitiei si Ministerului Public la organisme internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 • Decretul nr. 802/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 802/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea platii contributiilor Ministerului Justitiei si Ministerului Public la organisme internationale, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 • Hotarârea nr. 95/2015, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 95/2015 pentru adoptarea avizului motivat privind încalcarea principiului subsidiaritatii de catre propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui mecanism de transfer în situatii de criza si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internationala prezentate într-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid – COM (2015)450

 • Decizia nr. 631/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 631/2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 344 alin. (2) si (3), art. 345 alin. (3), art. 346 alin. (2) si art. 347 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 239/2015, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 239/2015 privind aprobarea unei licente de dare în administrare pentru explorare

 • Ordinul nr. 954/2015, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 954/2015 privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare si a cuantumului taxei de participare la Programul de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2015

 • Hotarârea nr. 919/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 919/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea IOR – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Turismului

 • Hotarârea nr. 920/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 920/2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea CONPET – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 06.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 818/2015, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 818/2015 pentru aprobarea reglementarii tehnice “Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor. (Revizuire si comasare normativele I9-1994 si I9/1-1996)”, indicativ I9-2015

 • Ordinul nr. 71/2015, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 52/8209/71/229/2750/803/1070/2015 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apararii nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Paza nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitatile/institutiile de învatamânt militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pe perioada scolarizarii elevilor si studentilor în unitatile/institutiile de învatamânt militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmeaza a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 • Ordinul nr. 142/2015, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 142/2015 pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfasoara activitati supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 114/2013

 • Ordinul nr. 2750/2015, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 52/8209/71/229/2750/803/1070/2015 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apararii nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Paza nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitatile/institutiile de învatamânt militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pe perioada scolarizarii elevilor si studentilor în unitatile/institutiile de învatamânt militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmeaza a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 • Ordinul nr. 229/2015, Serviciul de Informatii Externe – SIE

  Ordinul nr. 52/8209/71/229/2750/803/1070/2015 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apararii nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Paza nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitatile/institutiile de învatamânt militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pe perioada scolarizarii elevilor si studentilor în unitatile/institutiile de învatamânt militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmeaza a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 • Ordinul nr. 803/2015, Serviciul de Telecomunicatii Speciale – STS

  Ordinul nr. 52/8209/71/229/2750/803/1070/2015 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apararii nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Paza nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitatile/institutiile de învatamânt militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pe perioada scolarizarii elevilor si studentilor în unitatile/institutiile de învatamânt militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmeaza a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 • Ordinul nr. 1070/2015, Serviciul de Paza si Protectie – SPP

  Ordinul nr. 52/8209/71/229/2750/803/1070/2015 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apararii nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Paza nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitatile/institutiile de învatamânt militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pe perioada scolarizarii elevilor si studentilor în unitatile/institutiile de învatamânt militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmeaza a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 • Ordinul nr. 52/2015, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 52/8209/71/229/2750/803/1070/2015 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apararii nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Paza nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitatile/institutiile de învatamânt militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pe perioada scolarizarii elevilor si studentilor în unitatile/institutiile de învatamânt militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmeaza a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

 • Ordinul nr. 8209/2015, Serviciul Român de Informatii – SRI

  Ordinul nr. 52/8209/71/229/2750/803/1070/2015 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului apararii nationale, al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Român de Informatii, al directorului Serviciului de Informatii Externe, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale si al directorului Serviciului de Protectie si Paza nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitatile/institutiile de învatamânt militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pe perioada scolarizarii elevilor si studentilor în unitatile/institutiile de învatamânt militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala, pentru ocuparea functiilor de soldat/gradat profesionist, precum si pentru candidatii care urmeaza a fi chemati/rechemati/încadrati în rândul cadrelor militare în activitate/politistilor în serviciu/functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 211 din 06.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 05.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Comunei Vladimirescu, cu sediul în Comuna Vladimirescu, judetul Arad, anunta concesionarea canalului Cn257, pe o lungime de 2550 m, situat în extravilanul comunei Vladimirescu si care apartine domeniului public al comunei

 • Achizitia publica de servicii din 05.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – UAT Comuna Maicanesti, cu sediul în Maicanesti, judetul Vrancea, anunta concesionarea unei suprafete de 20.000 mp pasune comunala apartinând domeniului public al comunei Maicanesti

 • Achizitia publica de servicii din 06.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.11.2015 Concesiuni – anunturi în baza Ordinului nr. 263/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Municipiul Roman, anunta delegare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 05.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarârea nr. 71/2015, Senatul României

  Hotarârea nr. 71/2015 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de constituire a unei liste comune la nivelul UE a tarilor de origine sigure în sensul Directivei 2013/32/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind procedurile comune de acordare si retragere a protectiei internationale, precum si de modificare a Directivei 2013/32/UE COM 452(2015) final

 • Hotarârea nr. 74/2015, Senatul României

  Hotarârea nr. 74/2015 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotarârea nr. 75/2015, Senatul României

  Hotarârea nr. 75/2015 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Decizia nr. 581/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 581/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (3) si (7) din Codul de procedura civila

 • Ordonanta de urgenta nr. 52/2015, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor

 • Decizia nr. 255/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 255/2015 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Florenta Mirela Matichescu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Turism

 • Ordinul nr. 5549/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5549/2015 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “estetica si igiena corpului omenesc”, calificarea profesionala “coafor stilist”, din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” din municipiul Cluj-Napoca

 • Ordinul nr. 5550/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5550/2015 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “electronica si automatizari”, calificarea profesionala “tehnician operator tehnica de calcul”, domeniul “constructii, instalatii si lucrari publice”, calificarea profesionala “tehnician desenator pentru constructii si instalatii”, din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Liceul Tehnologic “Sfântul Ioan de La Salle” din satul Pildesti

 • Ordinul nr. 5551/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5551/2015 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt “postliceal”, domeniul “sanatate si asistenta pedagogica”, calificarea profesionala “asistent medical generalist”, din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Colegiul de Afaceri din municipiul Alba Iulia

 • Ordinul nr. 5552/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5552/2015 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt “postliceal”, domeniul “sanatate si asistenta pedagogica”, calificarea profesionala “asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare”, din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala “Henri Coanda” din municipiul Turda

 • Ordinul nr. 5553/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5553/2015 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Gradinita cu Program Prelungit “Prietenii lui Mickey” din localitatea Floresti

 • Ordinul nr. 157/2015, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 157/2015 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investitiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora

 • Metodologia din 04.11.2015, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Metodologia pentru evaluarea investitiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora din 04.11.2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 05.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 05.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 825 din 05.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 256/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 256/2015 privind exercitarea profesiei de dietetician, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din România

 • Decretul nr. 794/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 794/2015 pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de dietetician, precum si înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Dieteticienilor din România

 • Legea nr. 257/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 257/2015 pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 • Decretul nr. 795/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 795/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 7 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 • Legea nr. 259/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 259/2015 pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

 • Decretul nr. 797/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 797/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 16 lit. a) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

 • Legea nr. 260/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 260/2015 privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

 • Decretul nr. 798/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 798/2015 pentru promulgarea Legii privind modificarea alin. (5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

 • Hotarârea nr. 72/2015, Senatul României

  Hotarârea nr. 72/2015 pentru modificarea art. 6 si 7 din Hotarârea Senatului nr. 48/2015 privind constituirea Comisiei speciale a Senatului pentru evaluarea starii democratiei si a statului de drept în România

 • Hotarârea nr. 73/2015, Senatul României

  Hotarârea nr. 73/2015 privind completarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotarârea Senatului nr. 28/2005

 • Aranjamentul din 08.10.2013, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Aranjamentul tehnic între Ministerul Apararii Nationale din Republica Elena, Ministerul Apararii din Republica Italiana, ministrul apararii nationale din Republica Polonia, seful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) si ministrul apararii din Regatul Belgiei, ministrul apararii din Republica Franceza, Ministerul Federal al Apararii din Republica Federala Germania, ministrul apararii din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apararii din Regatul Spaniei privind încadrarea, finantarea, administrarea si sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapida EUROCORPS (NRDC-EC)

 • Rectificarea din 05.11.2015, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind forma republicata a Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, din 05.11.2015

 • Decizia nr. 654/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 654/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. (1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Hotarârea nr. 848/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 848/2015 pentru aprobarea aderarii Ministerului Apararii Nationale din România la Aranjamentul tehnic dintre Ministerul Apararii Nationale din Republica Elena, Ministerul Apararii din Republica Italiana, ministrul apararii nationale din Republica Polonia, seful Statului Major General din Republica Turcia (reprezentând Guvernul Republicii Turcia) si ministrul apararii din Regatul Belgiei, ministrul apararii din Republica Franceza, Ministerul Federal al Apararii din Republica Federala Germania, ministrul apararii din Marele Ducat al Luxemburgului, ministrul apararii din Regatul Spaniei privind încadrarea, finantarea, administrarea si sprijinul Comandamentelor EUROCORPS Corpurile NATO cu Dislocare Rapida EUROCORPS (NRDC-EC), semnat la 8 octombrie 2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 210 din 05.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 04.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Pausesti-Maglasi, Pausesti-Maglasi, judetul Vâlcea, anunta concesionarea unei suprafete de 800 m.p., teren curti-constructii, intravilan, pentru desfasurare activitati de editare-tiparire materiale publicitare

 • Achizitia publica de servicii din 04.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, anunta concesionarea a 4 suprafete de teren, a câte 1 mp fiecare, destinate amplasarii unor panouri publicitare de tip backlight si Led

 • Achizitia publica de servicii din 03.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Baia de Cris, Baia de Cris, judetul Hunedoara, anunta concesionarea unui teren în suprafata de 1.822 mp pentru înfiintarea unui depozit si spatiu destinat tratarii echipamentelor electrice si electronice si a altor materiale reciclabile

 • Achizitia publica de servicii din 05.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.11.2015 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Primaria Comunei Hârtiesti, comuna Hârtiesti, judetul Arges, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Hârtiesti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 04.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarârea nr. 915/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor determinate de încalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu în ceea ce priveste periclitarea vietii ocupantilor si fortelor de interventie, neasigurarea stabilitatii elementelor portante, respectiv a limitarii propagarii focului si fumului în interiorul edificiului si la vecinatati

 • Decizia nr. 23/2015, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2015 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Iasi – Sectia penala si pentru cauze cu minori prin încheierea de sedinta din data de 11 mai 2015 pronuntata în Dosarul nr. 2.604/189/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din 04.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 04.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1377/2015, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1377/2015 pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 608/2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizatiei speciale pentru importul si/sau exportul de sânge uman si/sau componente sanguine umane din ori în alte tari

 • Ordinul nr. 1379/2015, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1379/1023/2015 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 5547/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5547/2015 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt “postliceal”, domeniul “mecanica”, calificarea profesionala “maistru mecanic”, domeniul “servicii”, calificarea profesionala “bibliotecar studii medii”, domeniul “turism si alimentatie”, calificarea profesionala “asistent manager unitati hoteliere”, din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala “Henri Coanda” din municipiul Oradea

 • Ordinul nr. 5548/2015, Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5548/2015 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt “postliceal”, domeniul “sanatate si asistenta pedagogica”, calificarile profesionale “asistent medical de farmacie” si “asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare” din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara Centrul de Studii “Stefan cel Mare si Sfânt” din municipiul Pascani

 • Ordinul nr. 1023/2015, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1379/1023/2015 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008

Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 04.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 820 din 04.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarârea nr. 9/2015, Camera Consultantilor Fiscali – CCF

  Hotarârea nr. 9/2015 privind eliminarea din Programul anual de pregatire profesionala continua a consultantilor fiscali a sistemului de învatamânt e-learning

 • Hotarârea nr. 885/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 885/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative referitoare la activitatea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

 • Decizia nr. 24/2015, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2015 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Pitesti – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, în Dosarul nr. 3.421/109/2013, privind pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a prevederilor art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv daca acestea sunt aplicabile si în cazul detasarii judecatorilor la birourile electorale, detasare realizata conform Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Decizia nr. 593/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 593/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 594/2015, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 594/2015 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedura penala

 • Hotarârea nr. 881/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 881/2015 privind reorganizarea Statiunii de Cercetare si Productie Pomicola Cluj prin preluarea si integrarea acesteia în cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca sub denumirea de Statiunea de Cercetare Horticola Cluj-Napoca

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 209 din 04.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 04.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.11.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Alexandria, Alexandria, judetul Teleorman, acorda finantari nerambursabile, pe anul de executie financiara 2015 în domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 04.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.11.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Alexandria, Alexandria, judetul Teleorman, atribuie contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2015 în domeniul sport, Promovarea sportului de performanta

 • Achizitia publica de servicii din 04.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.11.2015 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Constanta, Constanta, judetul Constanta, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2015 în domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 02.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Jirlau, Jirlau, judetul Braila, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 819 din 03.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarârea nr. 907/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 907/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015

 • Hotarârea nr. 908/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 908/2015 privind acordarea unui ajutor de urgenta

 • Decizia nr. 248/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 248/2015 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Elena Petrascu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 249/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2015 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Monica Camarascu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie

 • Decizia nr. 250/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2015 privind exercitarea atributiilor presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie

 • Decizia nr. 251/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 251/2015 privind eliberarea domnului Marius Alexandru Dunca din functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 • Decizia nr. 252/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 252/2015 privind eliberarea domnului Marcel Bogdan Pandelica din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

 • Decizia nr. 253/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 253/2015 privind numirea domnului Marcel Bogdan Pandelica în functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 • Decizia nr. 254/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 254/2015 privind eliberarea domnului Aurel-Sorin Encutescu din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

 • Ordinul nr. 959/2015, Banca Nationala a României – BNR

  Ordinul nr. 959/2015 privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale TEZAUR IMOBILIARE IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 1136/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1136/2015 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la Liniile directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOx 2008 privind cerintele specifice ale motoarelor diesel navale prevazute cu dispozitive de reducere catalitica selectiva (SCR) (Rezolutia MEPC.198(62)), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.260(68) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 15 mai 2015

 • Rezolutia nr. 260/2015, Organizatia Maritima Internationala

  Rezolutia MEPC.260(68) adoptata la 15 mai 2015 privind Amendamentele la liniile directoare din 2011 referitoare la aspecte suplimentare ale Codului tehnic NOX 2008 privind cerintele specifice ale motoarelor Diesel navale prevazute cu dispozitive de reducere catalitica selectiva (SCR) (Rezolutia MEPC.198(62))

Monitorul Oficial, Partea I nr. 818 din 03.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 252/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 252/2015 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

 • Decretul nr. 790/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 790/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

 • Legea nr. 253/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 253/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 • Decretul nr. 791/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 791/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare

 • Legea nr. 254/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 254/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Decretul nr. 792/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 792/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Legea nr. 255/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 255/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societatii “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A. din venituri rezultate din privatizare

 • Decretul nr. 793/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 793/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2015 privind acordarea unui împrumut Societatii “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A. din venituri rezultate din privatizare

 • Decretul nr. 799/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 799/2015 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 800/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 800/2015 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

 • Hotarârea nr. 8/2015, Camera Consultantilor Fiscali – CCF

  Hotarârea nr. 8/2015 privind stabilirea cazurilor de incompatibilitate în efectuarea activitatii de consultanta fiscala

 • Ordinul nr. 156/2015, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 156/2015 privind aprobarea valorilor preturilor de referinta pentru energia termica livrata în SACET din centrale cu unitati de cogenerare care nu beneficiaza de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înalta eficienta

 • Hotarârea nr. 889/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 889/2015 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica de interes national “Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii în bazinul hidrografic Prut-Bârlad”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 03.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 50/2015, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

 • Hotarârea nr. 891/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 891/2015 privind revenirea de drept a unei parti de imobil din domeniul public al municipiului Târgu Jiu si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale, pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea unei parti din acesta în domeniul public al municipiului Târgu Jiu

 • Ordinul nr. 2112/2015, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 2112/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis “Sprijin acordat pentru stimularea investitiilor asociate conservarii patrimoniului si pentru mentinerea traditiilor si mostenirii spirituale”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 816 din 03.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 49/2015, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii

 • Hotarârea nr. 900/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 900/2015 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata în agricultura, precum si a ajutoarelor specifice care se finanteaza din Fondul european de garantare agricola

 • Ordinul nr. 2221/2015, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 2221/2015 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedura specifica pentru evaluarea, selectarea si contractarea cererilor de finantare pentru proiecte aferente submasurilor, masurilor si schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

 • Ordinul nr. 1356/2015, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1356/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sanatatii nr. 78/2015 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanta pentru anul 2015

 • Hotarârea nr. 894/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 894/2015 privind actualizarea anexei nr. 31 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarârea nr. 897/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 897/2015 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.848/2004 privind stabilirea drepturilor de hrana, în timp de pace, ale personalului din sistemul administratiei penitenciare

 • Decizia nr. 15/2015, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie vizând interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 348 din Codul penal (corespondent al art. 281 din Codul penal anterior), în ipoteza exercitarii activitatilor specifice profesiei de avocat de catre persoane care nu fac parte din formele de organizare profesionala recunoscute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1360/2015, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1360/2015 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România si a preturilor de referinta generice ale acestora

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 208 din 03.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 02.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Perisor, Perisor, judetul Dolj, anunta concesionarea unui spatiu cu destinatia apartament de locuit

 • Achizitia publica de servicii din 02.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Bratca, Bratca, judetul Bihor, anunta concesionarea unor terenuri, în scopul realizarii unor venituri la bugetul local

 • Achizitia publica de servicii din 02.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, anunta concesionarea unor suprafete de teren, apartinând domeniului public al Municipiului Giurgiu, unde urmeaza sa se desfasoare activitatea de publicitate stradala

 • Achizitia publica de servicii din 02.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.11.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Cavnic, judetul Maramures, anunta concesionarea unei parcari în suprafata de 2860 mp, în vederea amenajarii si exploatarii

 • Achizitia publica de servicii din 02.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.11.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Jirlau, Jirlau, judetul Braila, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 03.11.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.11.2015 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Chibed, Chibed, judetul Mures, anunta delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa al comunei Chibed

Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 02.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarârea nr. 1132/2015, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 1132/2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotarârea nr. 892/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 892/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea acestuia în domeniul public al judetului Timis

 • Hotarârea nr. 893/2015, Guvernul României

  Hotarârea nr. 893/2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al comunei Rociu, judetul Arges

 • Ordinul nr. 1363/2015, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1363/1014/2015 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1014/2015, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1363/1014/2015 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 02.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 778/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 778/2015 pentru promulgarea Legii privind redresarea si rezolutia asiguratorilor

 • Decretul nr. 782/2015, Presedintele României

  Decretul nr. 782/2015 pentru promulgarea Legii privind stimularea participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 • Legea nr. 246/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor

 • Legea nr. 248/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 • Ordinul nr. 1417/2015, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1417/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a împrumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, documentele în baza carora se acorda împrumutul si cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective în bugetele institutiilor publice locale

 • Normele metodologice din 30.10.2015, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Normele metodologice privind mecanismul de acordare si derulare a împrumuturilor acordate unitatilor administrativ-teritoriale conform art. IV alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, documentele în baza carora se acorda împrumutul si cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum si modul de reflectare a sumelor respective în bugetele institutiilor publice locale din 30.10.2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 02.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarârea nr. 90/2015, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 90/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Un sistem de impozitare a întreprinderilor echitabil si eficient în Uniunea Europeana: 5 domenii-cheie COM(2015)302

 • Hotarârea nr. 91/2015, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 91/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizarii reducerii emisiilor de dioxid de carbon si a sporirii investitiilor în acest domeniu COM (2015) 337

 • Ordinul nr. 1048/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1048/2015 pentru modificarea pct. 6 din Metodologia de decontare a legitimatiilor de calatorie pe caile ferate române, acordate în baza Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate române, republicata, a caror contravaloare se suporta din bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.697/2012 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe caile ferate române

 • Hotarârea nr. 9/2015, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Hotarârea nr. 9/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia si desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare

 • Normele metodologice din 28.10.2015, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Normele metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia si desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din 28.10.2015

 • Ordinul nr. 2111/2015, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 2111/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica în domeniul educational si social”

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 207 din 02.11.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 30.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 30.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Comunei Fântânele, Fântânele, judetul Iasi, anunta concesionarea suprafetei de 55,10 ha – pajisti permanente, teren apartinând domeniului public al Comunei Fântânele

 • Achizitia publica de servicii din 30.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 30.10.2015 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Oras Negresti, judetul Vaslui, anunta concesionarea unui teren liber de constructii în suprafata de 2.361 mp, situat în str. Decebal nr. 2A

 • Achizitia publica de servicii din 30.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 30.10.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Aroneanu, judetul Iasi, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 30.10.2015, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 30.10.2015 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Aroneanu, judetul Iasi, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›