28 Februarie, 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 147 din 27.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 27.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 81/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 81/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ovidiu Gabriel Galeş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură

 • Decizia nr. 82/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 82/2015 privind numirea domnului Brezoi George Constantin în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Lista din 27.02.2015, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Mediaş cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 27.02.2015

 • Decizia nr. 286/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 286/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii LIDA Broker de Asigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 • Decizia nr. 285/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 285/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii INTERBROK Broker de Asigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 • Decizia nr. 284/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 284/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii “Insurance Reinsurance International Broker de Asigurare” – S.A. din Registrul brokerilor de asigurare

 • Ordinul nr. 101/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

 • Decizia nr. 158/2015, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – ANCOM

  Decizia nr. 158/2015 privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali

Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 26.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 16/2015, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 16/1/2015 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

 • Decizia nr. 725/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 725/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 527 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 726/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 762/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 767/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 767/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a dispoziţiilor art. 20 din capitolul VI al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Hotărârea nr. 117/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 117/2015 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014

 • Hotărârea nr. 118/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 118/2015 pentru modificarea anexei nr. 37 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

Monitorul Oficial, Partea I nr. 144 din 26.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 33/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 33/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1201 alin. (1), alin. (2) lit. c) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Legea nr. 13/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 13/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

 • Decretul nr. 290/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 290/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2014 privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

 • Legea nr. 14/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

 • Decretul nr. 291/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 291/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

 • Legea nr. 15/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decretul nr. 292/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 292/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 290/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 290/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SITAL ASIGURARI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 • Decizia nr. 291/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 291/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii SOLVENTA Broker de Asigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 • Decizia nr. 292/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 292/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii UNIBROKER Dobrogea Broker de Asigurare Reasigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 • Decizia nr. 293/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 293/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ZOE Broker Asigurare-Reasigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 • Hotărârea nr. 11/2015, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 112/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 112/2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Ordinul nr. 19/2015, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 19/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 38/2014 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 26.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 79/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2015 privind numirea doamnei Diana Marielissa Voicu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Hotărârea nr. 8/2015, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 8/2015 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2014

 • Actul din 26.02.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Democrată Turcă din România din 26.02.2015

 • Actul din 26.02.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Sighişoara din 26.02.2015

 • Decizia nr. 160/2015, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – ANCOM

  Decizia nr. 160/2015 privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilităţi

 • Decizia nr. 20/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 20/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) şi (3), art. 3 pct. 7, art. 16, art. 21 alin. (6), art. 24 alin. (2)-(4) şi la art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 39/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 39/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum şi a celor ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 40/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 40/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 41/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 41/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 37 din 25.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii nr. 571989/2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii nr. 571989/2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Hunedoara, Hunedoara, judeţul Hunedoara, anunţă Programul anual local pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor din domeniile: cultură, tineret, sport, şi culte religioase, pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii nr. 571990/2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii nr. 571990/2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Sfântu Gheorghe, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, anunţă Program anual de finanţare nerambursabilă pentru activităţi de tineret “Sfântu Gheorghe sprijină tinerii”

 • Achiziţia publică de servicii nr. 571991/2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii nr. 571991/2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Sfântu Gheorghe, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, anunţă Program anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile în cadrul Programului “Sfântu Gheorghe sprijină sportul”

 • Achiziţia publică de servicii nr. 571992/2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii nr. 571992/2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Alba Iulia, Alba Iulia, judeţul Alba, anunţă Program anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local pentru activităţi din domeniile: educaţie, cultură, turism şi sport

 • Achiziţia publică de servicii nr. 571993/2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii nr. 571993/2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Hunedoara, Hunedoara, judeţul Hunedoara, anunţă selecţie publică privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă pentru finanţarea proiectelor de interes public în anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii nr. 571994/2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii nr. 571994/2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T. Oraş Jibou, Jibou, judeţul Sălaj, anunţă concesionarea unui imobil teren în suprafaţă de 2.681 mp şi construcţie popicărie cu 2 piste şi grup sanitar cu o suprafaţă construită de 543 mp, situat în loc. Jibou

 • Achiziţia publică de servicii nr. 571995/2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii nr. 571995/2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Victoria, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea păşunilor comunale aflate în proprietatea publică a Comunei Victoria

 • Achiziţia publică de servicii nr. 571996/2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii nr. 571996/2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Comunei Sadova, judeţul Dolj, anunţă concesionarea încăperii în cadrul Căminului Cultural Sadova

 • Achiziţia publică de servicii nr. 571997/2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii nr. 571997/2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Comunei Sadova, judeţul Dolj anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 6,45 ha (luciu de apă 4,38 ha şi neproductiv 2,07 ha)

 • Achiziţia publică de servicii nr. 571998/2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii nr. 571998/2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Municipiului Orăştie, Orăştie, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea Zonei de Agrement “Şumuştău” din municipiul Orăştie, în suprafaţă totală de 49.521 mp

 • Achiziţia publică de servicii nr. 571999/2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii nr. 571999/2015 Concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Municipiul Târnăveni, Târnăveni, jud. Mureş, obiectul contractului de concesiune este efectuarea transportului public local de persoane în municipiul Târnăveni, prin curse regulate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 142 din 25.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 141 din 25.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 36 din 24.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 24.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 139 din 24.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 din 24.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 102/2015, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 102/2015 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale I.F.N. GENERAL LEASING – S.A.

 • Ordinul nr. 101/2015, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 101/2015 privind dispunerea radierii instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială IFN BIACO LEASING – S.A. din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare

 • Ordinul nr. 442/2015, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 442/2015 pentru aprobarea Listei cu gradatorii autorizaţi

 • Decizia nr. 8/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2014 privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 78 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (Codul muncii, republicat), raportat la prevederile art. 76 lit. b) din acelaşi act normativ, respectiv dacă nerespectarea de către angajator a dreptului angajatului la preaviz, în ipotezele prevăzute de art. 75 alin. (1) din Codul muncii, republicat, constituie un motiv de nulitate a măsurii de concediere şi a deciziei de concediere şi care sunt condiţiile în care intervine nulitatea deciziei de concediere şi a măsurii concedierii pentru omisiunea de a indica în cuprinsul deciziei durata preavizului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 24.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 243/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 243/2015 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii W BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 15/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 15/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Ordinul nr. 83/2015, Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS

  Ordinul nr. 83/2015 privind aprobarea modelului Protocolului pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport

 • Protocolul din 17.02.2015, Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS

  Protocolul pentru formarea şi atestarea ca antrenor într-o ramură de sport din 17.02.2015

 • Decizia nr. 7/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2014 privind sesizarea asupra existenţei unei jurisprudenţe neunitare în privinţa problemei de drept referitoare la posibilitatea părţii în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia de plată a taxei judiciare de timbru de a supune controlului, în căile de atac de reformare, critici care să vizeze existenţa obligaţiei de plată a taxei judiciare de timbru, decurgând din aprecierea caracterului timbrabil al cererii de chemare în judecată

 • Lista din 24.02.2015, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local al sectorului 6 pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 24.02.2015

 • Ordinul nr. 145/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 145/2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 35 din 23.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 23.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Piatra-Neamţ, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 23.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Vaslui, cu sediul în Vaslui, judeţul Vaslui, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pentru activităţi în domeniul sport, aferent anului 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 23.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Boldeşti-Scăeni, Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, organizează selecţie de proiecte în vederea atribuirii unui contract de finanţare nerambursabilă pentru domeniul sport

 • Achiziţia publică de servicii din 23.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Vaslui, cu sediul în Vaslui, judeţul Vaslui, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în domeniul sport, aferente anului 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 20.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.02.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – U.A.T. Platoneşti, Platoneşti, judeţul Ialomiţa, anunţă ofertanţii câştigători în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 20.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.02.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 136 din 23.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 15/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 15/2015 privind cererea de urmărire penală a doamnei Udrea Elena Gabriela, fost ministru al dezvoltării regionale şi turismului, membru al Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 16/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 16/2015 privind încuviinţarea arestării preventive a doamnei deputat Elena Gabriela Udrea

 • Lista din 23.02.2015, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Sibiu care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2015, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 23.02.2015

 • Ordinul nr. 150/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 150/2015 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012

Monitorul Oficial, Partea I nr. 133 din 23.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 34 din 20.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 426 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Adjud, în scopul construirii unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, anunţă concesionarea a 4 loturi teren, situate în cartier Burcioaia, 3 loturi în suprafaţă de 529 mp fiecare, şi un lot în suprafaţă de 695 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Adjud, în scopul construirii de locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, anunţă concesionarea unui lot de teren în suprafaţă de 926 mp, aparţinând domeniului privat al Municipiului Adjud, în scopul construirii unui depozit de materiale lemnoase

 • Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Corabia, Corabia, judeţul Olt, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 82 mp situat în oraşul Corabia

 • Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, anunţă concesionarea unui teren, în suprafaţă de 261 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului Adjud, în scopul construirii unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 20.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Buzău, Buzău, judeţul Buzău, anunţă Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 20.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului, Bucureşti, anunţă Raportul anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabile încheiate între SGG – DRI şi diverşi beneficiari în anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 20.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Buzău, Buzău, judeţul Buzău, anunţă Raportul anual al contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 132 din 20.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 75/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 75/2015 privind eliberarea doamnei Simona-Maya Teodoroiu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 14/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 14/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 111/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 111/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 20.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 734/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 734/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 745/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 745/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), (3) şi (5) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

 • Decizia nr. 9/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 9/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 71/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 71/2015 privind aprobarea stemei comunei Lupşa, judeţul Alba

 • Ordinul nr. 159/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 159/2015 pentru stabilirea modelului şi conţinutului anunţului de atenţionare a clienţilor referitor la obligaţia de respectare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Norma nr. 4/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 4/2015 privind încheierea exerciţiului financiar 2014 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 20.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 33 din 19.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Brebu, Brebu, judeţul Prahova, anunţă Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2015, pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Tulcea, Tulcea, judeţul Tulcea, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015, pentru activităţi nonprofit de interes general şi pentru cultele religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Deta, Deta, judeţul Timiş, lansează un apel de proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul Programului SPRIJIN PENTRU ASOCIAŢII, FUNDAŢII ŞI CULTE RELIGIOASE RECUNOSCUTE CONFORM LEGII

 • Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria municipiului Vulcan, Vulcan, judeţul Hunedoara, anunţă Raportul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 18.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Meteş, Meteş, judeţul Alba, anunţă concesionarea terenului în suprafaţă totală de 9.980 mp, situat în intravilanul satului Tăuţi, în vederea realizării unei investiţii de “exploatare agregate minerale şi refacerea terenului după exploatare”

 • Achiziţia publică de servicii din 18.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Teaca, Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud, anunţă concesionarea pajiştilor proprietatea Comunei Teaca

 • Achiziţia publică de servicii din 18.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Unitatea Administrativ-Teritorială Bălăşeşti, Comuna Bălăşeşti, Bălăşeşti, judeţul Galaţi, anunţă concesionarea pe o perioadă de 49 ani a suprafeţei de teren neproductiv şi în parte mlăştinos de 23,87 ha

Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 19.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 128 din 19.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 19.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 32 din 18.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 18.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.02.2015 Anunţuri de participare la licitaţie deschisă – Casa Naţională de Pensii Publice, Bucureşti, anunţă prestarea unor servicii hoteliere, de restaurant şi de vânzare cu amănuntul, servicii de restaurant şi de servire a mâncării, servicii de sănătate, servicii prestate de personalul de asistenţă medicală

 • Achiziţia publică de servicii din 18.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, lansează sesiunea de selecţie a proiectelor sportive care vor beneficia de finanţare pe anunl 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 18.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Baia Mare, Baia Mare, judeţul Maramureş, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2015 pentru domenii sportive, tineret şi culturale

 • Achiziţia publică de servicii din 18.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Buzău, Buzău, judeţul Buzău, anunţă organizarea procedurii de selecţie a proiectelor pentru atribuirea finanţărilor nerambursabile pe anul 2015, în domeniul sportiv

 • Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea terenului în suprafaţă de 400 mp în intravilanul oraşului Fieni

 • Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Târgu Jiu, Târgu Jiu, judeţul Gorj, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 2.949 mp în vederea amenajării unei parcări publice supraterane, etajate cu un regim de înălţime de minim P+1

 • Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Pipirig, Pipirig, judeţul Neamţ, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Pipirig, Pipirig, judeţul Neamţ, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Pipirig, Pipirig, judeţul Neamţ, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 18.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 7/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 7/2015 privind convocarea Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 8/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 8/2015 privind modificarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Hotărârea nr. 9/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 9/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 10/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 10/2015 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

 • Decizia nr. 4/2015, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 4/2015 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 85/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 85/2015 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură Mureş, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii, şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 86/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 86/2015 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului pentru Societatea Informaţională

 • Hotărârea nr. 88/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 88/2015 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit “Reuniunea Comitetului Executiv al Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB) şi Conferinţa Internaţională Integritate Electorală şi Cooperare Regională”, organizată de Autoritatea Electorală Permanentă în perioada 25-26 martie 2015

 • Hotărârea nr. 100/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 100/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Ordinul nr. 169/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 169/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 • Ordinul nr. 3191/2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 3191/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii

 • Metodologia din 09.02.2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Metodologia privind recunoaşterea automată a calităţii de conducător de doctorat, în România, pentru persoanele care au obţinut această calitate în una dintre ţările Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană şi în universităţi de prestigiu ale lumii din 09.02.2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 125 din 18.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 80/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 80/2015 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate

 • Hotărârea nr. 83/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 83/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil înscris în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a lucrărilor de reabilitare

 • Hotărârea nr. 84/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 84/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 311/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 87/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 87/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Hotărârea nr. 82/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 82/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 • Decizia nr. 671/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 671/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat în redactarea anterioară modificării acesteia prin Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 672/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 672/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) lit. b) teza finală, respectiv sintagma “rezoluţia de clasare este definitivă”, în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b), prin raportare la art. 47 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 124 din 18.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 200/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 200/2015 privind sancţionarea Societăţii TAR & TAR BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Ordinul nr. 106/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

 • Ordinul nr. 32/2015, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 106/32/2015 pentru aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a comisiilor naţionale şi a comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, precum şi a metodologiei-cadru de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

 • Decizia nr. 739/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 739/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 774/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 774/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 10/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 10/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Hotărârea nr. 78/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 78/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 31 din 17.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Ghindari, Ghindari, judeţul Mureş, anunţă delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

 • Achiziţia publică de servicii din 16.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Oraşul Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea suprafeţei de teren de 1.208 mp situat în strada Castanilor F.N.

 • Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Tăuţii Magherăuş, Tăuţii Măgherăuş, judeţul Maramureş, anunţă Raportul anual al finanţărilor încheiate în anul 2014 pentru domeniile sportiv şi cultural

 • Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Putna, Putna, judeţul Suceava, acordă finanţări nerambursabile în anul 2015 din bugetul propriu pentru activităţi din domeniul sportiv şi culte

 • Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Săsciori, Săsciori, judeţul Alba, anunţă participarea la selecţia publică de proiecte de interes public local pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul local al comunei Săsciori în anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Tăuţii Magherăuş, Tăuţii Măgherăuş, judeţul Maramureş, anunţă datele de depunere a proiectelor pentru evaluarea şi soluţionarea acestora în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Tăuţii Măgherăuş, Tăuţii Măgherăuş, judeţul Maramureş, acordă finanţare nerambursabilă în anul 2015 pentru activităţi sportive, culturale şi educaţie/copii/tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Buzău, Buzău, judeţul Buzău, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015, pentru activităţi sportive şi asistenţă socială

 • Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Săsciori, Săsciori, judeţul Alba, anunţă Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2015 pentru Programul “Sportul pentru toţi”

 • Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Haţeg, Haţeg, judeţul Hunedoara, anunţă Programul anual pentru acordarea de finanţare nerambursabilă pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Haţeg

Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 17.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 81/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 81/2015 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

 • Ordinul nr. 157/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 157/2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 228/2014 pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale

 • Ordinul nr. 158/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 158/2015 privind aprobarea modelului autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale

 • Ordinul nr. 21/2015, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 21/2015 privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităţi de explorare prin concursul public de ofertă – Runda nr. 89/2015

 • Decizia nr. 735/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 735/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizia nr. 736/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 736/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 754/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 754/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 17.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1414/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1414/2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-CNS “Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere”, volumul I “Mijloace de radionavigaţie”, ediţia 2/2014

 • Ordinul nr. 146/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 146/2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

 • Hotărârea nr. 113/2015, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotărârea nr. 113/2015 pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 • Hotărârea nr. 148/2015, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotărârea nr. 148/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006

 • Circulara nr. 6/2015, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 6/2015 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015

 • Circulara nr. 7/2015, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 7/2015 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 februarie-23 martie 2015

 • Decizia nr. 741/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 741/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi raportat la art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 749/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 749/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 42 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 757/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 757/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Decizia nr. 759/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 759/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 din 17.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 30 din 16.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 16.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, face cunoscut Programul anual 2015 privind acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 16.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Baia Mare, anunţă Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 16.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Sânmartin, Sânmartin, judeţul Bihor, face cunoscut Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 16.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Poiana Stampei, cu sediul în comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, anunţă acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2015, pentru următoarele domenii: culte religioase, acţiuni culturale şi activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 16.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Inspectoratul General pentru Imigrări, Bucureşti, anunţă servicii de asistenţă integrată pentru asigurarea protecţiei şi incluziunii sociale a persoanelor

 • Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Bălţăteşti, Bălţăteşti, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea terenului în suprafaţă de 2092 mp, ce face parte din domeniul privat al comunei, concesionat în vederea exploatării agricole

 • Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Cordun, Cordun, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea terenului în suprafaţă de 100.000 mp. situat în extravilanul satului Cordun

 • Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Calafat, Calafat, judeţul Dolj, anunţă concesionarea imobilului teren în suprafaţă de 179,20 mp, pentru amplasarea unei construcţii metalice uşoare – bandă transportoare

 • Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Valea Mare, Valea Mare, judeţul Olt, anunţă concesionarea unei suprafeţe de 25 mp, teren aflat în domeniul privat al comunei Valea Mare

 • Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Roman, Roman, judeţul Neamţ, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 16.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Poiana Stampei, judeţul Suceava, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015 pentru activităţi sportive, acţiuni culturale şi culte religioase

Monitorul Oficial, Partea I nr. 120 din 16.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 360/2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 360/2015 privind completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită

 • Ordinul nr. 78/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 78/2015 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2015

 • Ordinul nr. 385/2015, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 385/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2015

 • Decizia nr. 724/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 724/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 11 alin. (1) şi (2), art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (9), art. 31 alin. (5) şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 16.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 737/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 737/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 • Decizia nr. 758/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 758/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-4, art. 7 şi art. 12 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, precum şi a legii în ansamblul său

 • Rectificarea din 16.02.2015, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.893/2014, din 16.02.2015

 • Ordinul nr. 151/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 151/2015 pentru completarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 671/2014 privind modificarea formularului “Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii”, cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

 • Hotărârea nr. 57/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 118 din 16.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 29 din 13.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Tulcea, Tulcea, judeţul Tulcea, domenii: Sport, Activităţi culturale şi de promovare, Culte

 • Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Putna, judeţul Suceava, Consiliul Local Putna, domenii: sport, culte

 • Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Deta, Deta, judeţul Timiş, Consiliul Local al Oraşului Deta, Programul “SPRIJIN PENTRU ASOCIAŢII, FUNDAŢII ŞI CULTE RELIGIOASE RECUNOSCUTE CONFORM LEGII”

 • Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă concurs de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Miercurea-Ciuc, pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Balcani, Balcani, judeţul Bacău, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 250 mp, situat în intravilanul satului Frumoasa, zona “Piaţă”, în scopul edificării unei construcţii pentru desfăţurarea de activităţi economice

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Balcani, Balcani, judeţul Bacău, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 24 mp, situat în intravilanul satului Frumoasa, punct “Haţaş”, în scopul construirii unui garaj auto

 • Achiziţia publică de servicii din 12.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Satu Mare, Satu Mare, judeţul Satu Mare, anunţă concesionarea terenului intravilan amplasat în Zona Industrială Sud Satu Mare, în suprafaţă de 131.844 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 117 din 13.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 3/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 3/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 4/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 4/2015 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 5/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 6/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2015 privind cererea de urmărire penală a domnului Ariton Ion, fost ministru al economiei şi în prezent membru al Senatului României

 • Decizia nr. 2/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj privind stabilirea taxei judiciare de timbru în cazul plângerii împotriva hotărârilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în aplicarea art. 2851 raportat la art. 28717 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 din 13.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 634/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 634/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 715/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 715/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 21 alin. (6) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărârea nr. 10/2015, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 10/2015 privind aprobarea Procedurilor de organizare a cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi de înscriere în Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori

 • Ordinul nr. 67/2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi

 • Procedurile din 10.02.2015, Camera Auditorilor din România – CAR

  Procedurile de organizare a cursului pentru auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori şi de înscriere în Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care pot audita proiecte finanţate din fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori din 10.02.2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 13.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 28 din 12.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 12.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 716/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 716/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. 20 cuprins în titlul VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 743/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 743/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, şi a celor ale art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordinul nr. 2740/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2740/2015 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Bisericii din lemn “Sfânta Treime”, Schitul Buluc, comuna Jariştea, judeţul Vrancea

 • Ordinul nr. 320/2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 320/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

 • Ordinul nr. 3177/2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 3177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar

 • Ordinul nr. 147/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 3177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar

 • Hotărârea nr. 4/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Hotărârea nr. 4/2015 pentru modificarea art. 1092 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Decizia nr. 209/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 209/2015 privind sancţionarea cu amendă şi interzicerea temporară a activităţii de asigurare, precum şi stabilirea unor măsuri în sarcina Societăţii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 12.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 7/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 7/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi, în special, ale art. 16 lit. a) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

 • Decizia nr. 8/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 8/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Hotărârea nr. 68/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 68/2015 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Palatul de Justiţie Iaşi” şi “Reabilitare, amenajare şi extindere sediul Tribunalului Sibiu”

 • Hotărârea nr. 69/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 69/2015 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare

 • Ordinul nr. 138/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 138/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011

 • Hotărârea nr. 58/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 58/2015 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorilor de inventar ale unor bunuri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 112 din 12.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 185/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 185/2015 privind retragerea autorizaţiei pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, acordată Societăţii ABC ASIGURĂRI REASIGURĂRI – S.A.

 • Hotărârea nr. 74/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 74/2015 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Bistriţa-Năsăud din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 72/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 73/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare

 • Metodologia din 04.02.2015, Guvernul României

  Metodologia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din 04.02.2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 27 din 11.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Suceava, Suceava, judeţul Suceava, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015, pentru activităţi din domeniile: cultură-educaţie, social şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Odorheiu-Secuiesc, judeţul Harghita, anunţă Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Olt, Slatina, judeţul Olt, anunţă Programul anual de finanţare nerambursabilă în domeniul sport, pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Olt, Slatina, judeţul Olt, anunţă acordarea de finanţare nerambursabilă în domeniul sport, pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – UAT Municipiul Oneşti, Oneşti, judeţul Bacău, anunţă Raportul anual privind finanţările nerambursabile acordate în anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Buzău, Buzău, judeţul Buzău, anunţă Raportul anual al contractelor de finanţare nerambursabilă, încheiate în cursul anului 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură Deva, Deva, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 18 mp, domeniul privat al Municipiului Deva

 • Achiziţia publică de servicii din 10.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Mihăeşti, judeţul Vâlcea, anunţă concesionarea suprafeţei totale de 4.550 mp – din care 550 mp teren intravilan şi 4.000 mp teren extravilan situat în punctul “La Goaica”, sat Negreni

 • Achiziţia publică de servicii din 10.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Balş, comuna Balş, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 66 mp, din incinta Dispensarului Medical Uman, satul Boureni, având destinaţia de “Cabinet medical – Medicină de familie”

 • Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură Deva, Deva, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 18 mp, domeniul privat al municipiului Deva, zona Piaţa Agroalimentară Centrală, Deva

 • Achiziţia publică de servicii din 10.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Târgu Jiu, Târgu Jiu, judeţul Gorj, anunţă concesionarea a 2 loturi de teren cu suprafeţe de 40.000 mp şi 13.090 mp, destinate realizării de activităţi de producţie sau prestări servicii

 • Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Întorsura Buzăului, Întorsura Buzăului, judeţul Covasna, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 74 mp, având categoria de folosinţă spaţiu public

 • Achiziţia publică de servicii din 10.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Pietroasa, Pietroasa, judeţul Bihor, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 20,14 mp, în vederea funcţionării unui salon de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 11.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 11.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 753/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 753/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 756/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 756/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (3) şi art. 16 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 61/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 61/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin Diaconescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

 • Decizia nr. 62/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 62/2015 privind eliberarea domnului Sorin Sergiu Chelmu din funcţia publică de secretar general în cadrul Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 • Decizia nr. 63/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 63/2015 privind eliberarea domnului Mihai Adrian Albulescu din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Energie

 • Decizia nr. 64/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2015 privind numirea domnului Mihai Adrian Albulescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 65/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 65/2015 privind eliberarea doamnei Anca-Laura Ionescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 66/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2015 privind numirea doamnei Anca-Laura Ionescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 67/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 67/2015 privind numirea domnului Sebastian Ioan Hotca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 68/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 68/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Valentin Florin Trifan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 69/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 69/2015 privind numirea preşedintelui, precum şi revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

 • Ordinul nr. 62/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 62/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I şi II la MARPOL pentru a face obligatoriu Codul RO), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.238(65) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 mai 2013

 • Rezoluţia nr. 238/2013, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MEPC.238(65) adoptată la 17 mai 2013 privind Amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I şi II la MARPOL pentru a face obligatoriu Codul RO)

 • Ordinul nr. 48/2015, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 48/2015 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale CREDIT SERVICE ROMANIA IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 49/2015, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 49/2015 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale PPF HOME CREDIT IFN – S.A.

 • Ordinul nr. 307/2015, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 307/152/2015 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015

 • Ordinul nr. 152/2015, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 307/152/2015 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 11.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 684/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 684/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 7 alin. (1) şi art. 11 alin. (1) şi (2) şi a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (8), art. 31 alin. (5) şi art. 50 lit. b) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 696/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 696/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza întâi şi alin. (2)-(4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărârea nr. 66/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 66/2015 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Peru în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 5 iunie 2014

 • Acordul din 05.06.2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Acordul de cooperare între Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Peru în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale din 05.06.2014

 • Hotărârea nr. 67/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 67/2015 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale dintre Ministerul Sănătăţii din România şi Comisia Naţională de Sănătate şi Planificare Familială din Republica Populară Chineză, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2014

 • Acordul din 28.06.2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Acordul de cooperare în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale între Ministerul Sănătăţii din România şi Comisia Naţională de Sănătate şi Planificare Familială din Republica Populară Chineză din 28.06.2014

 • Hotărârea nr. 70/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 70/2015 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din România şi Administraţia de Stat pentru Silvicultură din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul pădurilor, conservării zonelor umede şi protecţiei vieţii sălbatice, semnat la Bucureşti la 14 aprilie 2014

 • Memorandumul din 14.04.2014, Guvernul României

  Memorandumul de înţelegere între Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din România şi Administraţia de Stat pentru Silvicultură din Republica Populară Chineză privind cooperarea în domeniul pădurilor, conservării zonelor umede şi protecţiei vieţii sălbatice din 14.04.2014

 • Ordinul nr. 116/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 116/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.739/2013 privind procedura de avizare a structurilor şi a personalului care gestionează asistenţa financiară comunitară, conform art. 4 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

 • Ordinul nr. 3/2015, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 3/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 11.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 26 din 10.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 10.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, anunţă evaluarea şi selecţia proiectelor în vederea finanţărilor nerambursabile pe anul 2015, pentru activităţi în domeniul sportiv şi cultural, precum şi sumele acordate pentru aceste domenii de activitate

 • Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Comunei Oţeleni, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unei suprafeţe de 70 ha, cu destinaţia păşuni, bunuri care aparţin domeniului public al comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Zemeş, Zemeş, judeţul Bacău, anunţă concesionarea unui teren intravilan, zona blocuri complex, Strada Principală, în suprafaţă de 14 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Hârlău, Hârlău, judeţul Iaşi, organizează în data de 27.02.2015 licitaţie publică pentru concesionare de terenuri

 • Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Negrileşti, judeţul Vrancea, anunţă concesionarea unei suprafaţe de 1.273 mp curţi construcţii din domeniul privat al comunei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 10.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 10.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 105 din 10.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Instrucţiunile nr. 10/2015, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Instrucţiunile nr. 10/2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 53/2015, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotărârea nr. 53/2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007

 • Decizia nr. 1/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea – Secţia penală şi pentru cauze cu minori prin care solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili dacă infracţiunea prevăzută de art. 308 din Codul penal este o infracţiune autonomă, o cauză de reducere a limitelor de pedeapsă sau o formă atenuată a infracţiunii prevăzute de art. 295 din Codul penal şi dacă pentru infracţiunea prevăzută de art. 308 din Codul penal termenul de prescripţie a răspunderii penale este de 5 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. d) din Codul penal, corespunzător limitelor de pedeapsă reduse şi cuprinse între 1 an şi 4 luni închisoare şi 4 ani şi 8 luni închisoare, sau este de 8 ani, potrivit art. 154 alin. (1) lit. c) din acelaşi cod, corespunzător limitelor de pedeapsă stipulate de lege pentru forma de bază, respectiv între 2 ani şi 7 ani închisoare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 10.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 25 din 09.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015 pentru activităţi din domeniile sport şi cultură

 • Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Serviciul Public Asistenţă Socială, Baia Mare, judeţul Maramureş, anunţă Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T. COMUNA PĂLTINIŞ, Păltiniş, judeţul Botoşani, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 1.680 mp, cu destinaţie utilizare grajd, proprietate privată a comunei Păltiniş

 • Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T. COMUNA PĂLTINIŞ, Păltiniş, judeţul Botoşani, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 2.670 mp, pentru desfăşurare activităţi agricole, proprietate privată a comunei Păltiniş

 • Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T. COMUNA TOMEŞTI, Tomeşti, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 20 m.p., pentru construire spaţiu desfăşurare activităţi comerciale

 • Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T. COMUNA PĂLTINIŞ, Păltiniş, judeţul Botoşani, anunţă concesionarea unui iaz în suprafaţă de 4 Ha, 3600 m.p., cu destinaţie desfăşurare activităţi piscicole, proprietate privată a comunei Păltiniş

 • Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAŞUL CORABIA, Corabia, judeţul Olt, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 54 m.p.

 • Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Măgureni, judeţul Prahova, anunţă concesionara unui teren cu spaţiul de 45 m.p., situat în Căminul Cultural Cocorăştii Caplii, în vederea înfiinţării unui cabinet medical

 • Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – ORAŞ CAVNIC, judeţul Maramureş, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 62,7 mp, pentru amenajarea şi exploatarea unui nou cabinet medical de medic de familie

 • Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T Comuna Gura Văii, sat Gura Văii, comuna Gura Văii, judeţul Bacău, anunţă concesionarea unei suprafaţe de 634,1955 ha de păşune în vederea întreţinerii şi exploatării în condiţii optime

Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 09.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 din 09.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 09.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 755/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 755/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Ordinul nr. 11/2015, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat – ORNISS

  Ordinul nr. 11/2015 pentru aprobarea Ghidului INFOSEC privind reutilizarea, reclasificarea şi declasificarea mediilor de stocare ale calculatoarelor – DS 14

 • Norma nr. 1/2015, Banca Naţională a României – BNR

  Norma nr. 1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 06.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3169/2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 3169/2015 privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 06.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 747/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 747/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 488 din Codul de procedură civilă coroborate cu cele ale art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 750/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 750/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Hotărârea nr. 43/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 43/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Fitosanitare

 • Hotărârea nr. 61/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 61/2015 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală

 • Hotărârea nr. 63/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 63/2015 privind completarea art. 4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 175/2010

 • Hotărârea nr. 64/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 64/2015 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

 • Regulamentul nr. 1/2015, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nr. 1/2015 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 21/2009 privind instituţiile de plată şi a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronică

 • Ordinul nr. 9/2015, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 9/2015 privind formarea iniţială, în anul 2015, în instituţiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a poliţiştilor locali cu atribuţii în domeniul ordinii şi liniştii publice şi în domeniul circulaţiei rutiere

Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 06.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 773/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 773/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 775/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 775/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Decizia nr. 778/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 778/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizia nr. 779/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 779/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizia nr. 4/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 4/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordinul nr. 64/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 64/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere

 • Rectificarea din 06.02.2015, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 162/2014, din 06.02.2015

 • Ordinul nr. 3168/2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 3168/2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 8-a

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 24 din 06.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Creţeni, sat Creţeni, Creţeni, judeţul Vâlcea, obiectivul concedentului: organizare de cursuri de perfecţionare a adulţilor din mediul rural

 • Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Creţeni, sat Creţeni, Creţeni, judeţul Vâlcea, obiectivul concedentului: organizare de cursuri de perfecţionare a adulţilor din mediul rural

 • Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Poian, Poian, judeţul Covasna, anunţă acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Programului “Finanţarea asociaţiilor şi fundaţiilor din comuna Poian”

 • Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unor terenuri situate în Târgovişte

 • Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Grinţieş, Grinţieş, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea păşunilor comunale ale comunei Grinţieş aparţinând domeniului public

 • Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Finta, Finta, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 600 mp situat în sat Gheboaia, com. Finta

 • Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială Comunală Grădiştea, Grădiştea, judeţul Călăraşi, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 27,87 m.p. situat în clădirea punctului sanitar din satul Rasa, în vederea deschiderii unui punct farmaceutic

 • Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, anuţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 14 mp, în vederea amenajării unei construcţii provizorii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 06.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 752/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 752/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 lit. a) şi art. 40 din ordonanţa de urgenţă

 • Hotărârea nr. 65/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 65/2015 privind stabilirea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” pentru anul 2015

 • Hotărârea nr. 9/2015, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 9/2015 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2015

 • Normele din 03.02.2015, Camera Auditorilor din România – CAR

  Normele pentru desemnarea reprezentanţilor auditorilor financiari la Conferinţa ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată în anul 2015, din 03.02.2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 96 din 05.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 44/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 44/2015 privind unele măsuri referitoare la derularea proceselor de privatizare pentru unele societăţi la care Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri deţine calitatea de instituţie publică implicată

 • Hotărârea nr. 48/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne

 • Decizia nr. 714/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 714/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2), art. 11 alin. (1), art. 16, art. 21 alin. (6), (61), (8) şi (9), art. 27 alin. (1), art. 31 alin. (1) şi (2), art. 33 alin. (1) şi (2), art. 34 alin. (1) şi (2) şi art. 41 alin. (1), (2) şi (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 746/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 746/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la art. 24 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 95 din 05.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Circulara nr. 5/2015, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 5/2015 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

 • Decizia nr. 689/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 689/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi cele ale art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007

 • Decizia nr. 690/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 690/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) şi (12) şi art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 • Hotărârea nr. 1/2015, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 1/2015 asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor intitulată “Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii”

 • Ordinul nr. 2597/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 2597/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind proiectarea geotehnică”, indicativ GP 129-2014

 • Hotărârea nr. 6/2015, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 94 din 05.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 3/2015, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 3/2015 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Camerei Deputaţilor nr. 2/2015 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 766/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 766/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 769/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 769/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (8) şi (9), precum şi a celor ale art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 22, art. 23 şi art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 770/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 770/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 771/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 771/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărârea nr. 59/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 59/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către domnul Ţiripa Marius-Aurelian

 • Hotărârea nr. 60/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 60/2015 privind schimbarea regimului juridic al unui imobil şi pentru atribuirea destinaţiei acestuia ca reşedinţă oficială pentru persoanele care au avut calitatea de şef al statului român

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 23 din 05.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Centrul Municipal de Cultură Arad, Arad, judeţul Arad, anunţă Programul anual al sesiunilor de selecţie de proiecte pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Centrul Municipal de Cultură Arad, Arad, judeţul Arad, anunţă finanţarea nerambursabilă a unor proiecte culturale pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Centrul Municipal de Cultură Arad, Arad, judeţul Arad, anunţă finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanţă”, pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Centrul Municipal de Cultură Arad, Arad, judeţul Arad, anunţă finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică “Sportul pentru toţi”, pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, lansează prima sesiune de selecţie publică a proiectelor sportive care vor beneficia de finanţare nerambursabilă pe anul 2015, în perioada 05.02.2015 – 19.02.2015

 • Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Centrul Municipal de Cultură Arad, Arad, judeţul Arad, anunţă finanţarea nerambursabilă a unor proiecte de tineret, pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte, Oradea, judeţul Bihor, anunţă Raportul anual cu privire la beneficiarii programelor/proiectelor finanţate de către Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte Bihor în anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Carei, Carei, judeţul Satu Mare, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 4.000 mp, în scopul realizării unor investiţii

 • Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Trivalea-Moşteni, Trivalea-Moşteni, judeţul Teleorman, anunţă concesionarea unui teren extravilan, aparţinând domeniului public al comunei, format din două loturi, fiecare lot având suprafaţa de 2

 • Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Batoş, Batoş, judeţul Mureş, anunţă concesionarea unui imobil situat în comuna Batoş, sat Goreni, compus din teren în suprafaţă de 737 mp, în vederea amenajării unei staţii de distribuţie carburanţi şi a unui magazin pentru accesorii

 • Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Beştepe, Beştepe, judeţul Tulcea, anunţă concesionarea unei suprafeţe de teren de 800 mp, pentru activitatea de creşterea animalelor în localitatea Beştepe

 • Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Municipiul Făgăraş, Făgăraş, judeţul Braşov, anunţă concesionarea a 57 parcele de teren în suprafaţă totală de 3.625 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 04.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 3/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 3/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 • Decizia nr. 668/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 668/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost modificată şi completată de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 676/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 676/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 772/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 772/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Ordinul nr. 71/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 71/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.356(92) a Comitetului de siguranţă maritimă din 21 iunie 2013

 • Rezoluţia nr. 356/2013, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Rezoluţia MSC.356(92) adoptată la 21 iunie 2013 privind adoptarea amendamentelor la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1966 asupra liniilor de încărcare, aşa cum a fost amendat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 04.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 2/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 2/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărârea nr. 3/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 3/2015 privind vacantarea unui loc de deputat

 • Hotărârea nr. 4/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 4/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Spre o economie circulară: un program “deşeuri zero” pentru Europa COM (2014) 398

 • Hotărârea nr. 5/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 5/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: Progresele înregistrate în ceea ce priveşte finalizarea pieţei interne a energiei COM (2014) 634 final

 • Hotărârea nr. 6/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 6/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 685/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 685/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 33, art. 34 şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 748/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 748/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 751/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 751/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 57/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 57/2015 privind numirea domnului Ioan Utiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 58/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Sănătăţii de către domnul George Diga

 • Decizia nr. 59/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2015 privind aplicarea mobilităţii domnului Gabriel Florin Puşcău din funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului în funcţia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 7/2015, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Ordinul nr. 7/2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 22 din 04.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, anunţă Programul anual al Municipiului Sibiu pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi sportive în anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Drăgăşani, Drăgăşani, judeţul Vâlcea, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 59,47 m.p. din care 21,59 m.p. – suprafaţă indiviză – cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în cadrul Policlinicii Municipale

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Siriu, Siriu, judeţul Buzău, anunţă concesionarea unei părţi din imobilul C2 – construcţie metalică pe fundaţie din beton cu destinaţie de spaţiu comercial carne – în suprafaţă construită la sol de 28 mp, din totalul de 53 mp al C2

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Cristian, Cristian, judeţul Sibiu, anunţă concesionarea unui spaţiu în clădirea Dispensarului medical Cristian, situat la parterul imobilului şi constituit din cabinet medical în suprafaţă de 11 mp şi dependinţe comune în suprafaţa de 38,85 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Drăgăşani, Drăgăşani, judeţul Vâlcea, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 71,93 m.p., din care 31,06 m.p., suprafaţă indiviză cu destinaţia de cabinet medical individual, situat în cadrul Policlinicii Municipale Drăgăşani

 • Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.02.2015 Anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Cefa, localitatea Cefa, judeţul Bihor, anunţă delegare a gestiunii serviciilor de colectare şi transport al deşeurilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 91 din 03.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 1/2015 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 • Hotărârea nr. 2/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 2/2015 privind demisia directorului Serviciului Român de Informaţii

 • Decizia nr. 695/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 695/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua, raportate la cele ale art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (3) şi (8), art. 22, art. 25, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35 alin. (3) şi (4), art. 41 alin. (1), (4) şi (5) şi ale art. 50 lit. a) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 760/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 760/2014 referitoare la respingerea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 3 cu referire la art. 92 alin. (3) şi (4), art. I pct. 4 cu referire la art. 145 alin. (2) şi art. I pct. 5 cu referire la art. 145 alin. (4) din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Hotărârea nr. 54/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 54/2015 privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2015, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

 • Hotărârea nr. 55/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 55/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 56/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 56/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2010 pentru adoptarea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a asistenţei financiare comunitare acordate României prin Fondul european de ajustare la globalizare

 • Ordinul nr. 89/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 89/113/2015 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora

 • Ordinul nr. 113/2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 89/113/2015 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabileşte gradul de handicap pentru copii şi se aplică măsurile de protecţie specială a acestora

 • Ordinul nr. 106/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 106/2015 pentru organizarea unei extrageri ocazionale a Loteriei bonurilor fiscale

 • Ordinul nr. 131/2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 131/90/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

 • Ordinul nr. 90/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 131/90/2015 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

Monitorul Oficial, Partea I nr. 90 din 03.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 270/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 270/2015 privind conferirea unor decoraţii

 • Decizia nr. 782/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 782/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, ale art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi ale art. 1 şi art. 5 alin. (1) din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011

 • Ordinul nr. 12/2015, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 12/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 13/2010 privind aprobarea tarifelor de transport prin Sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului

 • Ordinul nr. 4/2015, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Ordinul nr. 4/2015 pentru modificarea şi completarea criteriilor şi metodologiei privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.101/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 89 din 03.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 1/2015 pentru alegerea vicepreşedinţilor, secretarilor şi chestorilor Biroului permanent al Senatului

 • Decizia nr. 765/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 765/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) lit. f) raportat la art. 48 alin. (2) şi art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 50/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 50/2015 privind eliberarea domnului Stan Popa din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 51/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 51/2015 privind eliberarea domnului Aurel-Sorin Encuţescu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 52/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 52/2015 privind numirea domnului Aurel-Sorin Encuţescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

 • Decizia nr. 53/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 53/2015 privind numirea domnului Florin Vodiţă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

 • Decizia nr. 54/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 54/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 55/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 55/2015 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Georgeta Gavrilă din funcţia publică de secretar general în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 • Decizia nr. 56/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 56/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 • Hotărârea nr. 53/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 53/2015 privind schimbarea unităţilor de administrare ale unor imobile sau ale unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 21 din 03.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, anunţă Raportul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2014, pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Şoimuş, Şoimuş, judeţul Hunedoara, anunţă Raportul anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă a programelor din domeniul cultural sportiv, precum şi din domeniul cultelor religioase de interes public încheiate în cursul anului 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 03.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia Social Comunitară Bihor, Oradea, judeţul Bihor, anunţă beneficiarii contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 02.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Bănia, Bănia, judeţul Caraş-Severin, anunţă concesionarea unor terenuri situate în intravilanul localităţii Bănia, în suprafaţă totală de 6.286 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 02.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Chiojdu, Comuna Chiojdu, judeţul Buzău, anunţă concesionarea prin licitaţie publică a unui teren extravilan neproductiv în suprafaţă de 1.500 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 30.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Craiova, jud. Dolj, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.241 mp, în vederea construirii unei pieţe agroalimentare

 • Achiziţia publică de servicii din 02.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Vârtop, Vârtop, judeţul Dolj, anunţă concesionarea prin negociere directă a clădirii Dispensar Veterinar, nr. Imobil 730C, suprafaţă construită 247 mp, teren arabil aferent, suprafaţă 6.300 mp, destinat realizării de investiţii

 • Achiziţia publică de servicii din 02.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – SPADPP Petroşani, Petroşani, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea imobilului “Spaţiu comercial”, în suprafaţă de 40,0 mp, situat în Zona Rusu, pentru staţie aşteptare Telescaun

Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 02.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 02.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 52/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015

 • Decizia nr. 106/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 106/2015 pentru aprobarea cererii de suspendare a activităţii Societăţii SPEED INSURANCE GROUP BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 51/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 51/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

 • Decizia nr. 6/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 6/2014 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr. 154/2009 şi art. 169 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în grupe speciale de muncă, ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 şi pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare

 • Ordinul nr. 287/2015, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 287/2015 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei temporare de ajutor de stat, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2014 privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 2014, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 86 din 02.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 02.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 20 din 02.02.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 30.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Hunedoara, Hunedoara, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.946 mp, aflat în domeniul public al Municipiului Hunedoara

 • Achiziţia publică de servicii din 30.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.01.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Crişcior, Crişcior, judeţul Hunedora, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică