23 Februarie, 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 138 din 23.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 23.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 136 din 23.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 36 din 22.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 21.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze: teren extravilan – pasune – în suprafata de 25.222 mp, situat în extravilanul satului Bârcea Mica, la locul numit “Copaci 2″

 • Achizitia publica de servicii din 21.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze: teren extravilan – pasune – în suprafata de 78.463 mp, situat în extravilanul satului Bârcea Mica, la locul numit “Copaci 1″

 • Achizitia publica de servicii din 21.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Ianca, Ianca, judetul Braila, urmeaza sa concesioneze: spatiu comercial în suprafata de 14 mp, incinta piata agroalimentara pentru comercializare peste

 • Achizitia publica de servicii din 21.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze: teren extravilan – pasune – în suprafata de 57.261 mp, situat în extravilanul satului Bârcea Mica, la locul numit “Copaci 3″

 • Achizitia publica de servicii din 21.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Patârlagele, Patârlagele, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze: teren proprietate publica cu suprafata de 13,60 mp, strada C. Brâncoveanu, orasul Patârlagele

 • Achizitia publica de servicii din 21.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze: teren extravilan – pasune – în suprafata de 101.548 mp, situat în extravilanul satului Cristur, la locul numit “Komponas”

 • Achizitia publica de servicii din 21.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze: teren extravilan – pasune – în suprafata de 548.130 mp, situat în extravilanul satului Cristur, la locul numit “Nagy Hagy”

 • Achizitia publica de servicii din 21.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze: teren extravilan – pasune – în suprafata de 65.420 mp, situat în extravilanul satului Cristur, la locul numit “Între dealuri”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 135 din 22.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 35 din 21.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 21.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sebes, Sebes, judetul Alba, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile din fondurile publice ale Municipiului Sebes pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 20.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.02.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Orasul Saliste, Saliste, judetul Sibiu, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 134 din 21.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 133 din 21.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 2204/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 2204/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului Rezervatiei naturale Piatra Soimilor

 • Ordinul nr. 3247/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3247/2017 privind aprobarea Calendarului si a Metodologiei de înscriere a copiilor în învatamântul primar pentru anul scolar 2017-2018

 • Metodologia din 14.02.2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Metodologia de înscriere a copiilor în învatamântul primar pentru anul scolar 2017-2018, din 14.02.2017

 • Ordinul nr. 3252/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3252/2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din învatamântul preuniversitar de stat în sesiunea 2017, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 6.161/2016

 • Ordinul nr. 66/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 66/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 822/2015 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare ale comisiilor de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru avizarea tratamentului cu anumite DCI-uri prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizate în cadrul unor programe nationale de sanatate curative, respectiv subprograme de sanatate curative, precum si pentru anumite boli cronice, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

 • Dispozitia nr. 4/2017, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Dispozitia nr. 4/2017 pentru convocarea unei sedinte exceptionale a Consiliului Colegiului Psihologilor din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 132 din 21.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 21.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 250/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 250/2017 privind acreditarea unui ambasador

 • Decizia nr. 767/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 767/2016 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea art. 41 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, precum si ale Legii privind modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 14/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 14/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 • Hotarâre nr. 57/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 57/2017 privind aprobarea amendamentului, convenit prin schimbul de scrisori între România, prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Moldova, prin Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor, semnate la Chisinau la 18 si 20 ianuarie 2017 si la Bucuresti la 26 ianuarie 2017, la Acordul privind asistenta financiara rambursabila dintre România si Republica Moldova, semnat la Chisinau la 7 octombrie 2015

 • Amendamentul din 26.01.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori între România, prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Moldova, prin Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor, semnate la Chisinau la 18 si 20 ianuarie 2017 si la Bucuresti la 26 ianuarie 2017, privind notificarea si confirmarea îndeplinirii conditiei necesare eliberarii celei de-a doua transe si stabilirea datei de tragere a acestei transe în data de 27 februarie 2017, la Acordul privind asistenta financiara rambursabila dintre România si Republica Moldova, semnat la Chisinau la 7 octombrie 2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 34 din 20.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 17.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ciulnita, jud. Ialomita, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 3.288 mp, situata în satul Ciulnita, destinata construirii unei clinici pentru tratamentul diabetului zaharat

 • Achizitia publica de servicii din 17.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Pietroasa, cu sediul în localitatea Pietroasa, judetul Bihor, urmeaza sa concesioneze un spatiu, situat în imobilul Cladire Dispensar Uman Pietroasa, în suprafata de 57,76 mp, în vederea desfasurarii de activitati farmaceutice

 • Achizitia publica de servicii din 17.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.02.2017 Achizitie de bunuri concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Draganesti Vlasca prin Primaria Comunei Draganesti Vlasca, Draganesti Vlasca, judetul Teleorman, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 17.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.02.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Draganesti Vlasca prin Primaria Comunei Draganesti Vlasca, Draganesti Vlasca, judetul Teleorman, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 20.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 668/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 668/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 • Decizia nr. 689/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 689/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice

 • Decizia nr. 726/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 726/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) din Codul penal si art. 238 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizia nr. 727/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 727/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 260 alin. (2) lit. f) si g) din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 1811/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1811/2016 privind aprobarea Ghidului aplicantului – Cerere de propuneri de proiecte în cadrul fondului pentru relatii bilaterale aferent Programului RO04 – Reducerea substantelor periculoase, implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014

 • Ordinul nr. 1812/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1812/2016 privind aprobarea Ghidului aplicantului – Cerere de propuneri de proiecte în cadrul Fondului pentru relatii bilaterale aferent Programului RO07 – Adaptarea la schimbarile climatice finantat prin granturile SEE 2009-2014

 • Ordinul nr. 1813/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1813/2016 privind aprobarea Ghidului aplicantului – Cerere de propuneri de proiecte în cadrul fondului pentru relatii bilaterale aferent Programului RO02 – Biodiversitate si servicii ale ecosistemelor, implementat în cadrul Mecanismului financiar SEE 2009-2014

 • Ordinul nr. 166/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 166/2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, dupa caz, a supleantilor acestora, a evaluatorilor de furnizori si programe de formare profesionala si a specialistilor pe domenii ocupationale din afara furnizorului de formare profesionala desemnati în comisiile de examinare

 • Hotarâre nr. 141/2017, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 141/2017 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.375/2015

 • Ordinul nr. 1/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Ordinul nr. 1/2017 privind amortizorul aferent institutiilor de credit autorizate în România si identificate de Banca Nationala a României ca fiind alte institutii de importanta sistemica (O-SII)

 • Ordinul nr. 2/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Ordinul nr. 2/2017 privind abrogarea Ordinului Bancii Nationale a României nr. 1/2016 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic

 • Hotarâre nr. 7/2017, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 7/2017 privind modificarea articolului 10 din Normele pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta ordinara a Camerei Auditorilor Financiari din România organizata în anul 2017, aprobate prin Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016

 • Rectificarea din 20.02.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul anexei nr. 3 la Hotarârea Guvernului nr. 26/2017, din 20.02.2017

 • Rectificarea din 20.02.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 1 “Cerere de înscriere în Program (Model)” la Hotarârea Guvernului nr. 39/2017, din 20.02.2017

 • Rectificarea din 20.02.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 22/2017, din 20.02.2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 33 din 17.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 17.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Buzau, Buzau, judetul Buzau, a aprobat Programul anual al finantarilor nerambursabile pentru activitatile sportive

 • Achizitia publica de servicii din 17.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Oras Tautii Magheraus, Tautii Magheraus, judetul Maramures, anunta contractele de finantare nerambursabila, acordate în anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Ocnele Mari, Ocnele Mari, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze: teren în suprafata de 13100 mp si constructii

 • Achizitia publica de servicii din 16.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Malaia prin Consiliul Local al Comunei Malaia, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata utila de 48,20 mp, suprafata construita de 62,35 mp si suprafata utila în cota-parte de ½ de folosinta comuna de 15 mp, având destinatia de cabinet medical

 • Achizitia publica de servicii din 16.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Manastiur, Manastiur, judetul Timis, urmeaza sa concesioneze un spatiu de 70 mp, în vederea înfiintarii unui punct de lucru farmaceutic

 • Achizitia publica de servicii din 16.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Teaca, Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, urmeaza sa concesioneze pajisti în suprafata de 35,84 ha

 • Achizitia publica de servicii din 16.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Comuna Mircea Voda, judetul Constanta, urmeaza sa concesioneze un teren situat în extravilanul localitatii Tibrinu, în suprafata de 110.000 mp

 • Achizitia publica de servicii din 16.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Comuna Sisesti, Sisesti, judetul Maramures, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 91.8 mp situat în incinta Dispensarului Uman din localitatea Sisesti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 17.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 688/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 688/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 52/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 52/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice

 • Ordinul nr. 146/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 146/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 128 din 17.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 17.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 6/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017

 • Decretul nr. 248/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 248/2017 privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2017

 • Decizia nr. 676/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 676/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. (vi) si alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 707/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 707/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, art. II art. 1 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar si art. 1, art. 2 si art. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 741/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 741/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) teza a doua din Codul de procedura penala

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 32 din 16.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 16.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Botosani, Botosani, judetul Botosani, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2016, pentru domeniile sport, cultura si educatie

 • Achizitia publica de servicii din 15.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Posta Câlnau, Posta Câlnau, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze trei suprafete de teren pentru “Desfasurare servicii productie”

 • Achizitia publica de servicii din 15.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Glimboca, Glimboca, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze 508,77 ha pasune apartinând domeniului public al comunei Glimboca

Monitorul Oficial, Partea I nr. 126 din 16.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 5/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017

 • Decretul nr. 246/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 246/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017

 • Hotarâre nr. 53/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 53/2017 pentru aprobarea sprijinului financiar exceptional cu caracter temporar care se acorda producatorilor agricoli din sectorul fructe si legume

 • Hotarâre nr. 54/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 54/2017 privind stabilirea pentru anul de plata 2016 a plafonului si cuantumului ajutoarelor nationale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil

 • Hotarâre nr. 55/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 55/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 844/2016 privind aprobarea masurilor pentru realizarea stocurilor de siguranta ale Sistemului electroenergetic national în ceea ce priveste combustibilii pentru perioada sezonului rece si volumul de apa din lacurile de acumulare, denumit Programul de iarna în domeniul energetic pentru asigurarea functionarii în conditii de siguranta si stabilitate a Sistemului electroenergetic national în perioada 15 noiembrie 2016-15 martie 2017, precum si alte masuri privind nivelul de siguranta si securitate în functionare a Sistemului electroenergetic national

 • Ordinul nr. 3909/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3909/2016 privind schimbarea de grupa valorica din B în A a monumentului istoric Casa Macca – Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan”, str. Henri Coanda nr. 11, sectorul 1, Bucuresti, cod LMI B-II-m-B-18440

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 31 din 15.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 14.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Ciocanesti, Ciocanesti, judetul Calarasi, urmeaza sa concesioneze un teren situat în Islazul comunal în suprafata de 20.00 ha, pozitionat în tarlaua 168/1 cu suprafata de 25.7282 ha, împartit în 4 loturi distincte, destinat producerii de furaje pentru hrana animalelor

 • Achizitia publica de servicii din 14.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Iasi, Iasi, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze prin licitatie publica un teren în suprafata de 16.000 mp

 • Achizitia publica de servicii din 14.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Comunei Cezieni, localitatea Cezieni, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 12,62 mp, respectiv o camera de la etajul cladirii Primariei Cezieni, în vederea desfasurarii activitatilor de comunicatii electronice

 • Achizitia publica de servicii din 14.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Poiana Stampei, Poiana Stampei, judetul Suceava, urmeaza sa concesioneze: 5 loturi de teren în suprafata totala de 15.648 mp, în scopul desfasurarii unor activitati economice si 2 loturi de teren în suprafata totala de 1000 mp, în scopul construirii de locuinte

 • Achizitia publica de servicii din 14.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Ciorani, Ciorani, judetul Prahova, urmeaza sa concesioneze: încaperi în suprafata totala de 287 m.p. din cadrul Caminului Cultural din Cioranii de Jos, nr. 1287 bis, pentru desfasurarea unor evenimente festive organizate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 125 din 15.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 124 din 15.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 15.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 30 din 14.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 13.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Vadu Pasii, Vadu Pasii, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan în suprafata de 4 ha, sat Scurtesti

 • Achizitia publica de servicii din 13.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Trivalea-Mosteni, prin Consiliul Local al Comunei Trivalea-Mosteni, cu sediul în comuna Trivalea-Mosteni, judetul Teleorman, urmeaza sa concesioneze un spatiu (sala), având suprafata utila de 37,2 mp

 • Achizitia publica de servicii din 13.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Gropnita, sat Bulbucani, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 3000 mp, cuprins în inventarul domeniului public al comunei

 • Achizitia publica de servicii din 13.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.02.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Zalau, Zalau, judetul Salaj, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 13.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.02.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Magurele nr. 226, Magurele, judetul Prahova, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 122 din 14.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 din 14.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 29 din 13.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 13.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea administrativ teritoriala Târgu Secuiesc, Târgu Secuiesc, judetul Covasna, anunta Raportul cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2016, pentru domeniile sport, cultura si educatie

 • Achizitia publica de servicii din 10.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Comunei Zavoi, cu sediul în localitatea Zavoi, jud. Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 42.499 mp, situat în extravilanul localitatii Magura

Monitorul Oficial, Partea I nr. 120 din 13.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 13.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 5/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 5/2017 privind solicitarea Presedintelui României referitoare la organizarea unui referendum national consultativ, cu privire la continuarea luptei împotriva coruptiei si asigurarea integritatii functiei publice

 • Hotarâre nr. 6/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 6/2017 privind continuarea misiunii Armatei României, începând cu anul 2017, în cadrul Coalitiei Internationale anti-ISIL/Daesh si extinderea ariei de dislocare prin includerea teritoriului statului Kuweit

 • Decizia nr. 728/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 728/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 alin. (7) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 49/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 49/2017 privind modificarea si completarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate

 • Ordinul nr. 102/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 102/2017 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 43/2017 privind aprobarea, modificarea, încetarea valabilitatii preturilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizatie de punere pe piata în România si a preturilor de referinta generice ale acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 118 din 13.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 28 din 10.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 10.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, acorda finantarea nerambursabila pentru domeniile: sport, cultura si turism, social, tineret si persoane vârstnice

 • Achizitia publica de servicii din 10.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Oras Covasna, Covasna, judetul Covasna, anunta Raportul cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2016, pentru domeniile: cultura, educatie, sport, culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 09.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Dragasani, Dragasani, judetul Vâlcea, anunta concesionarea unui teren în suprafata de 4,33 mp, în vederea amenajarii unui balcon cu extindere

 • Achizitia publica de servicii din 09.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.02.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 117 din 10.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 din 10.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 115 din 10.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 786/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 786/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotarâre din 14.06.2016, Curtea Europeana a Drepturilor Omului – CEDO

  Hotarârea din 14 iunie 2016 în Cauza Dragomir împotriva României

 • Decizia nr. 41/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 41/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Timisoara – Sectia I civila în Dosarul nr. 1.466/30/2015, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept care decurge din interpretarea dispozitiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedura penala, în sensul de a stabili daca privarea nelegala de libertate trebuie sa rezulte explicit din actele jurisdictionale mentionate în cuprinsul acestui articol sau poate fi si implicita, dedusa din hotarârea definitiva de achitare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 114 din 10.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Lista din 10.02.2017, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile din municipiul Pitesti care primesc subventii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala din 10.02.2017

 • Ordinul nr. 3086/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3086/2017 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învatamânt, domeniile si specializarile, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar, precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare în învatamânt 2017

 • Decizia nr. 37/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 37/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la admisibilitatea actiunii în constatare a raportului de munca si a efectelor acestuia pentru recunoasterea jurisdictionala a tuturor drepturilor legale derivând din desfasurarea raporturilor de munca (raporturi încetate anterior sesizarii instantei), pentru persoana fizica care a prestat munca pentru si sub autoritatea celeilalte parti, în ipoteza neîndeplinirii de catre parti a obligatiei de încheiere a contractului individual de munca în forma scrisa

 • Ordinul nr. 648/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 648/2017 pentru aprobarea unor formulare utilizate pentru stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale pentru persoanele fizice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 10.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 27 din 09.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 112 din 09.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 09.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 731/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 731/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) si (3) din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

 • Decizia nr. 170/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 170/2017 privind eliberarea doamnei Ionica Sfetcu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 110 din 09.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 1/2017, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 1/2017 pentru completarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practica temporara/ocazionala a profesiei pentru medicii straini

 • Decizia nr. 16/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 16/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Constanta cu privire la “interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 1, art. 278 alin. (2) si art. 231 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul muncii), art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 554/2004), raportat la prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 393/2004) si art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 188/1999), în legatura cu unele aspecte

 • Ordinul nr. 511/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 511/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 26 din 08.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 08.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Oficiul National pentru Cultul Eroilor, Bucuresti, a atribuit în anul 2016 un contract de finantare nerambursabila pentru proiectul intitulat “Restaurarea Cimitirului Eroilor – Poiana Sarata, comuna Oituz, judetul Bacau”

 • Achizitia publica de servicii din 07.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Orastie, Orastie, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 3004 mp, situat în zona baraj captare Zavoi

 • Achizitia publica de servicii din 07.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T. Orasul Uricani, Uricani, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze: Imobilul – Depozit de Explozivi, situat în Valea de Brazi – constând din o galerie subterana în forma de -T-, trei cladiri si terenul aferent

 • Achizitia publica de servicii din 07.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Vama, jud. Suceava, urmeaza sa concesioneze un cabinet medical situat în localitatea Vama, “Dispensar uman”

 • Achizitia publica de servicii din 07.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Remetea, Remetea, judetul Harghita, urmeaza sa concesioneze un imobil în suprafata de 4 mp, pentru instalarea unor echipamente de telecomunicatii

 • Achizitia publica de servicii din 07.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.02.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Municipiului Alba Iulia, Alba Iulia, judetul Alba, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 07.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.02.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, jud. Giurgiu, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 109 din 08.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 232/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 232/2017 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 233/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 233/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decizia nr. 162/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 162/2017 privind numirea doamnei Monica-Laura Ion în functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 163/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 163/2017 privind numirea doamnei Simona-Gabriela Baltag în functia de consilier la cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 164/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 164/2017 privind eliberarea domnului Mihai Ponea din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 • Decizia nr. 165/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 165/2017 privind numirea doamnei Ionica Sfetcu în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 • Decizia nr. 166/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 166/2017 privind transferul în interesul serviciului al doamnei Romfeld Maria Magdolna din functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publica de conducere vacanta de director general al Directiei generale administratie publica locala din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Harghita

 • Decizia nr. 167/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 167/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Elena Ilie a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor Publice

 • Decizia nr. 169/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 169/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Cornelia Paraschiv a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive

 • Ordinul nr. 128/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 128/2017 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarâri judecatoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale aparat central si unitati subordonate, devenite executorii pâna la data de 31 decembrie 2016, precum si în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 108 din 08.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 25 din 07.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 06.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Ivesti, Ivesti, judetul Vaslui, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 25,25 mp situat în cadrul Dispensarului medical Ivesti, pentru servicii postale

 • Achizitia publica de servicii din 06.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Ocnele Mari, Ocnele Mari, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un teren intravilan în suprafata de 8645,37 mp

 • Achizitia publica de servicii din 06.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Comunei Bradesti, Bradesti, jud. Dolj, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 31,50 mp din domeniul public, situat în str. Vâlcelei, comuna Bradesti

 • Achizitia publica de servicii din 07.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Timisoara, judetul Timis, anunta Raportul cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2016, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 07.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Agentia Nationala Antidrog, Bucuresti, solicita propuneri de proiecte pentru implementarea unor actiuni în cadrul Subprogramului VII – “Dezvoltarea unui centru social pentru copii consumatori de droguri”

 • Achizitia publica de servicii din 07.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Agentia Nationala Antidrog, Bucuresti, solicita propuneri de proiecte pentru implementarea unor actiuni în cadrul Subprogramului VIII – “Dezvoltarea serviciilor de tip suport pentru beneficiarii care au parcurs programul de tip comunitate terapeutica (CT) în penitenciar”

 • Achizitia publica de servicii din 07.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Agentia Nationala Antidrog, Bucuresti, solicita propuneri de proiecte pentru implementarea unor actiuni în cadrul Subprogramului IV – “Dezvoltarea serviciilor mobile de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 107 din 07.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 07.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 105 din 07.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 4/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 4/2017 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 11 alin. (1) din Hotarârea Parlamentului României nr. 2/2017 privind efectuarea de catre Comisia pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor si Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea conditiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august si noiembrie 2016, de catre Guvernul României

 • Ordinul nr. 3842/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3842/2016 privind declasarea partiala din Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica B, a corpului C1 al monumentului istoric Casa Eskenazy din strada Stirbei Voda nr. 1, municipiul Craiova, judetul Dolj

 • Ordinul nr. 84/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 84/2017 pentru prelungirea aplicarii prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere

 • Ordinul nr. 581/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 581/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competente speciale ale organului fiscal central

 • Ordinul nr. 27/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 27/2017 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate curative pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 185/2015

 • Decizia nr. 42/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 42/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Galati – Sectia I civila, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la chestiunea de drept referitoare la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1 alin. (3) si art. 4 teza I din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificarile si completarile ulterioare, prin raportare la dispozitiile art. 1 alin. (1) si art. 3 pct. 6 din acelasi act normativ, art. 27 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 07.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 24 din 06.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Sasciori, Sasciori, judetul Alba, urmeaza sa concesioneze: doua loturi imobile-terenuri în suprafata de 2.134 mp, respectiv 2.484 mp, categoria de folosinta curti-constructii, pentru construirea de pensiuni turistice

 • Achizitia publica de servicii din 03.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.02.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Domnesti, Domnesti, judetul Arges, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 06.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3150/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3150/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 3.004/2017 privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2016-2017

 • Decizia nr. 19/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2016 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Brasov referitor la interpretarea si aplicarea prevederilor art. 457 din Codul de procedura civila – solutia instantei de control judiciar în ipoteza în care partea exercita o cale de atac gresita, diferita de cea corect mentionata în dispozitivul hotarârii atacate

 • Ordinul nr. 191/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 191/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2016, precum si pentru modificarea si completarea anexei nr. 41 la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009

 • Normele metodologice din 06.01.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2016, din 30.01.2017

 • Modificarile din 06.01.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Modificarile si completarile la anexa 41 la Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009, din 30.01.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 102 din 06.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 101 din 05.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 14/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 14/2017 privind abrogarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal si a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 99 din 03.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 03.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 23 din 03.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, acorda finantari nerambursabile pentru activitati din domeniile: cultura si turism, tineret si persoane vârstnice, social, sport, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, participa la concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de colaborare cu fundatii si asociatii care ofera programe si servicii pensionarilor si vârstnicilor din municipiul Miercurea-Ciuc pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, participa la concursul de proiecte organizat în cadrul Programului de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din municipiul Miercurea-Ciuc, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, anunta concurs public de proiecte sportive pentru anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, anunta Concurs de proiecte culturale si de tineret pentru anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Caras-Severin, Resita, judetul Caras-Severin, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile încheiate în cursul anului 2016 pentru domeniul sportiv

 • Achizitia publica de servicii din 02.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Gropnita, sat Bulbucani, comuna Gropnita, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 633 mp, în intravilanul satului Bulbucani

 • Achizitia publica de servicii din 02.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Orasului Cugir, Cugir, judetul Alba, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 8 mp

 • Achizitia publica de servicii din 02.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Consiliul Local al Orasului Plopeni, Plopeni, jud. Prahova, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 5.291,77 mp si o cladire spital cu suprafata construita desfasurata de 2.556,38 mp, ambele apartinând domeniului public al orasului Plopeni

 • Achizitia publica de servicii din 02.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze 2 suprafete de teren a câte 8 mp fiecare, destinate amplasarii unor chioscuri pentru comercializarea de produse alimentare

 • Achizitia publica de servicii din 02.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.02.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu, Giurgiu, judetul Giurgiu, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 02.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.02.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Orasului Horezu, Horezu, judetul Vâlcea, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 02.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.02.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 02.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.02.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Olanu, Olanu, judetul Vâlcea, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 100 din 03.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 664/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 664/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, art. 75 lit. a) si f) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali si art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 157/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 157/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Andrea Schmidt-Haineala, la cerere, din functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei

 • Decizia nr. 158/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 158/2017 pentru eliberarea domnului Constantin Sima din functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei

 • Decizia nr. 159/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 159/2017 privind încetarea împuternicirii domnului general-maior cu doua stele Vasilica Ovidiu pentru a îndeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

 • Decizia nr. 160/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 160/2017 privind împuternicirea domnului colonel Daniel-Marian Dragne pentru a îndeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta

 • Decizia nr. 161/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 161/2017 privind numirea domnului Bogdan Manoiu în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 96 din 02.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 5/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 5/2017 pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Biroului permanent al Senatului

 • Hotarâre nr. 7/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 7/2017 privind modificarea si completarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 • Hotarâre nr. 8/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 8/2017 pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 • Hotarâre nr. 40/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 40/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de învatamânt preuniversitar de stat

 • Normele metodologice din 27.01.2017, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de învatamânt preuniversitar de stat din 27.01.2017

 • Decizia nr. 149/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 149/2017 pentru eliberarea domnului Florin-Daniel Sandru, la cerere, din functia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR

 • Decizia nr. 150/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 150/2017 pentru numirea domnului Cristian-Ioan Videscu în functia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR

 • Decizia nr. 151/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 151/2017 privind eliberarea domnului Petre Guran din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Ordinul nr. 6145/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 6145/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Statistica si Prognoza a Învatamântului Superior

 • Regulamentul din 21.12.2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului National de Statistica si Prognoza a Învatamântului Superior din 21.12.2016

 • Ordinul nr. 84/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 84/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în 3 unitati administrativ-teritoriale

 • Ordinul nr. 147/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 147/2017 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.096/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 11 unitati administrativ-teritoriale din judetul Maramures

 • Lista din 02.02.2017, Primarie

  Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile carora li s-au alocat subventii de la bugetul local în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, si ale Hotarârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala din 02.02.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 95 din 02.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 750/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 750/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 alin. (1) si (4) si art. 375 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 753/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 753/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 349 alin. (2) si art. 374 alin. (4) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 755/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 755/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 33/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 33/2016 privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare

 • Ordinul nr. 1665/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1665/2016 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 14 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau, ca urmare a finalizarii lucrarilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor carti funciare

 • Ordinul nr. 1666/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1666/2016 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 5 unitati administrativ-teritoriale din judetul Dolj, ca urmare a finalizarii lucrarilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor carti funciare

 • Ordinul nr. 1667/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1667/2016 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 4 unitati administrativ-teritoriale din judetul Gorj, ca urmare a finalizarii lucrarilor sistematice de cadastru si deschiderii noilor carti funciare

 • Ordinul nr. 33/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea Reglementarii aeronautice civile române privind stabilirea zonelor cu servituti aeronautice civile si a conditiilor de avizare a documentatiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigatia aeriana si/sau pot afecta siguranta zborului pe teritoriul si în spatiul aerian al României RACR-ZSAC, editia 1/2015, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 735/2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 22 din 02.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 02.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc, judetul Harghita, anunta finantari nerambursabile pentru activitati din domeniile: cultura, sport, social si culte religioase, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 02.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Mioveni, Mioveni, judetul Arges, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile din domeniul sport, pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 02.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Dolj, Craiova, judetul Dolj, anunta Raportul finantarilor nerambursabile pe anul 2016, pentru domeniile: mediu, educatie, sport si asistenta sociala

 • Achizitia publica de servicii din 02.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.02.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Lupeni, Lupeni, judetul Hunedoara, prezinta Raportul finantarilor nerambursabile pe anul 2016, pentru activitati din domeniile: tineret, sport si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 01.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Horezu, Horezu, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un teren intravilan în suprafata de 450 mp, pentru realizarea obiectivului “Construire magazin tip show-room” de catre întreprinzatori particulari

 • Achizitia publica de servicii din 01.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Babeni, Babeni, judetul Salaj, urmeaza sa concesioneze un teren apartinând domeniului public al comunei Babeni, în suprafata de 20.000 mp, situat în extravilanul localitatii Clit

 • Achizitia publica de servicii din 31.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Tunari, Tunari, judetul Ilfov, urmeaza sa concesioneze un teren, în suprafata de 1.061 mp, pentru construirea unui magazin comercial de tip supermarket

 • Achizitia publica de servicii din 01.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Titu, Titu, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 22 m.p., situat în Piata Agroalimentara Complex Modern Titu

 • Achizitia publica de servicii din 01.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Titu, Titu, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 76 m.p., situat în incinta Scolii nr. 2

 • Achizitia publica de servicii din 01.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.02.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Saligny, com. Saligny, judetul Constanta, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 212 mp, situat în intravilanul localitatii Stefan cel Mare, în vederea amplasarii si functionarii utilitatilor necesare obiectivului “Lucrari de constructii hale depozite si cladiri auxiliare în depozitul CNE Cernavoda”

 • Achizitia publica de servicii din 01.02.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.02.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judetul Vâlcea, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 94 din 01.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 93 din 01.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1216/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1216/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0196 Pietrosul Brostenilor – Cheile Zugrenilor

 • Ordinul nr. 605/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea înregistrarii în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice în România, înfiintate în baza Legii societatilor nr. 31/1990, supuse înmatricularii la registrul comertului si pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrarii în scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice în România, înfiintate în baza Legii societatilor nr. 31/1990, supuse înmatricularii la registrul comertului care nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice care implica operatiuni în sfera de aplicare a TVA

 • Hotarâre nr. 39/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate”, beneficiarilor, conditiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, valorii anuale totale a acestuia, precum si a modalitatilor de verificare si control

Monitorul Oficial, Partea I nr. 92 din 01.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 21 din 01.02.2017 Deschide în Lege5.ro ›


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›