2 Septembrie, 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 208 din 30.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 207 din 30.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 59 din 27.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 27.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Vaslui, Vaslui, judeţul Vaslui, anunţă Programul pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 27.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Sânnicolau Mare, Sânnicolau Mare, judeţul Tmiş, anunţă Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 27.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi în domeniile: cultură, religie, învăţământ, social, sport şi tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 26.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Mădârjac, cu sediul în Mădârjac, judeţul Iaşi, concesionează păşune comunală în suprafaţă de 405,00 ha

 • Achiziţia publică de servicii din 26.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T. Comuna Morteni, Morteni, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 316.401 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 26.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 26.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Oituz, Oituz, judeţul Bacău, anunţă concesionarea unor terenuri neproductive situate în intravilanul satului Oituz, zona “Piaţă”, comuna Oituz, cu suprafeţele de 1000 mp, respectiv 2866 mp

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 58 din 27.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 27.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Constanţa, Constanţa, judeţul Constanţa, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015, pentru activităţi sortive şi culturale

 • Achiziţia publică de servicii din 27.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.03.2015 Anunţuri În Baza Legii Nr. 350/2005 Privind Regimul Finanţărilor Nerambursabile – Municipiul Marghita, Marghita, judeţul Bihor, acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul local în anul 2015 pentru programul “Sprijinirea organizaţiilor active la nivel local în domeniul culturii”

 • Achiziţia publică de servicii din 27.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Corbeanca, Corbeanca, judeţul Ilfov, anunţă Raportul anual al finanţărilor nerambursabile încheiat în anul 2014, pentru activităţi nonprofit, în domeniul sportului

 • Achiziţia publică de servicii din 27.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, anunţă Raportul anual al contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în anul fiscal 2014, pentru proiecte, educative, culturale şi de tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Gura Văii, judeţul Bacău, anunţă concesionarea unei suprafaţe de 198,8944 ha de păşune, în vederea întreţinerii şi exploatării în condiţii optime

 • Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Scobinţi, cu sediul în comuna Scobinţi, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea suprafeţei de 552 mp – imobil construcţie, în vederea desfăşurării unei activităţi economice

 • Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria comunei Scobinţi, cu sediul în comuna Scobinţi, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea suprafeţei de 65,52 mp – imobil construcţie, în vederea desfăşurării unei activităţi economice

 • Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Scobinţi, cu sediul în comuna Scobinţi, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea suprafeţei de 4 ha amenajare piscicolă (luciu de apă), în vederea desfăşurării unei activităţi economice

 • Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Scobinţi, cu sediul în comuna Scobinţi, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea suprafeţei de 39,95 mp – imobil construcţie, în vederea desfăşurării unei activităţi economice

 • Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Vânători Neamţ, Vânători Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 20,20 mp în incinta Dispensarului uman, aparţinând domeniului privat al comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Gura Văii, Gura Văii, judeţul Bacău, anunţă ofertanţii câştigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 206 din 27.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 205 din 27.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 58/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 58/2015 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş

 • Decretul nr. 364/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 364/2015 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entităţii publice care exercită, în numele statului, calitatea de acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş

 • Hotărârea nr. 20/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 20/2015 privind Raportul la Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2015 – COM (2014) 910

 • Hotărârea nr. 22/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 22/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 204/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 204/2015 privind rechemarea unui consul general

 • Decizia nr. 102/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 102/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Ordinul nr. 17/2015, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 17/2015 pentru aprobarea Regulamentului de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă

 • Regulamentul din 18.03.2015, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă din 18.03.2015

 • Actul din 27.03.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România din 27.03.2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 204 din 27.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 25/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 25/2015 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii – Analiza anuală a creşterii pentru 2015, COM 902 (2014) -, împreună cu documentele asociate la aceasta

 • Ordinul nr. 18/2015, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 18/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe pieţele centralizate de gaze naturale administrate de Societatea Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) – S.A., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2013

 • Actul din 27.03.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru candidatul independent Capsali Pericle Iulian la alegerile europarlamentare din 25 mai 2014

 • Programul din 27.02.2015, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Programul de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului între Guvernul României şi Guvernul Georgiei din 27.02.2015

 • Ordinul nr. 513/2015, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 513/2015 privind publicarea Programului de colaborare în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, mass-mediei, tineretului şi sportului dintre Guvernul României şi Guvernul Georgiei, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2015

 • Ordinul nr. 98/2015, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 98/2015 privind stabilirea tarifului pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcţiei metale preţioase, pietre preţioase şi Proces Kimberley din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice şi juridice interesate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 26.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 24/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 24/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 198/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 198/2015 pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

 • Decizia nr. 100/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 100/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020

 • Regulamentul din 25.03.2015, Prim-ministru

  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020, din 25.03.2015

 • Decizia nr. 101/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 101/2015 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Nica a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Ordinul nr. 99/2015, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 99/2015 privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 • Actul din 26.03.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Democrat Liberal din 26.03.2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 202 din 26.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 56/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 56/2015 pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Decretul nr. 362/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 362/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 24 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Legea nr. 57/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 57/2015 pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decretul nr. 363/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 363/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Hotărârea nr. 169/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 169/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea

 • Hotărârea nr. 199/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 199/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Sinescu Florin

 • Hotărârea nr. 200/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 200/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin

 • Hotărârea nr. 201/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 201/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin

 • Hotărârea nr. 202/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 202/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă

 • Actul din 26.03.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Dreptăţii Sociale din 26.03.2015

 • Hotărârea nr. 130/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 130/2015 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de comunicaţii electronice şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora

 • Normele metodologice din 11.03.2015, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 101/2014 privind măsuri de reglementare a depozitării seminţelor de consum şi a regimului certificatelor de depozit pentru acestea din 11.03.2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 201 din 26.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Actul din 26.03.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Asociaţia Macedonenilor din România din 26.03.2015

 • Ordinul nr. 147/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 147/2015 pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2015 la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, şi a rectificărilor la acestea, precum şi a rectificărilor la Regulamentul anexat la ADN aplicabil de la 1 ianuarie 2013, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE – ONU) la Geneva

 • Decizia nr. 2/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia I civilă, în Dosarul nr. 2.886/113/2013

 • Hotărârea nr. 170/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 170/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 57 din 25.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia Social-Comunitară Bihor, Oradea, judeţul Bihor, anunţă Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2015 în domeniile: cultură, tipărituri, social, cercetare, tineret, sport şi protecţia mediului

 • Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia Social-Comunitară Bihor, Oradea, judeţul Bihor, organizează prima sesiune de selecţie de proiecte care vor beneficia în anul 2015 de finanţare nerambursabilă în următoarele domenii: cultură, tipărituri, social, învăţământ, cercetare, tineret, sport, şi protecţia mediului

 • Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Mihai Eminescu, localitatea Ipoteşti, judeţul Botoşani, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2015 pentru domeniul sport

 • Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 25.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, aduce la cunoştinţă publică atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în data de 23.03.2015

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Troianul, Troianul, judeţul Teleorman, anunţă concesionarea următoarelor bunuri: balta Aleşteu în suprafaţă de 13,9 ha (luciu de apă cu stuf şi teren aferent) şi balta Dulceni în suprafaţă de 19 ha (luciu de apă cu stuf şi teren aferent), aparţinând domeniului public al comunei Troianul

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Mărăşeşti, str. Siret nr. 1, Mărăşeşti, judeţul Vrancea, anunţă concesionarea unei suprafeţe de teren neproductiv inventariat în domeniul privat al localităţii, pentru activităţi productive, în suprafaţă de 4,58 ha

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Craiova, Craiova, judeţul Dolj, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 1241 mp, în vederea construirii unei pieţe agroalimentare

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Bâlvăneşti, comuna Bâlvăneşti, judeţul Mehedinţi, organizează licitaţie publică în vederea concesionării unor suprafeţe de teren situate în domeniul privat al Comunei Bâlvăneşti

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Corabia, Corabia, judeţul Olt, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015 Concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Oraş Cugir, Cugir, jud. Alba, anunţă delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în oraşul Cugir

Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 25.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 26/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 26/2015 privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a unui deputat

 • Decizia nr. 30/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 30/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

 • Decizia nr. 42/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 42/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) şi alin. (5) din Codul de procedură penală

 • Rectificarea din 25.03.2015, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 172/2015, din 25.03.2015

 • Ordinul nr. 747/2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 747/168/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

 • Ordinul nr. 168/2015, Institutul Naţional de Statistică – INS

  Ordinul nr. 747/168/2015 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 123/123/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din 25.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 23/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 23/2015 privind încuviinţarea reţinerii şi arestării preventive a domnului senator Vâlcov Darius-Bogdan

 • Decizia nr. 3/2015, Senatul României

  Decizia nr. 3/2015 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 26-27 martie 2015

 • Decretul nr. 352/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 352/2015 privind conferirea unor decoraţii

 • Decizia nr. 36/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 36/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Decizia nr. 78/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 78/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2541 alin. (1) şi alin. (3) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 6/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 6/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea dispoziţiilor art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, din punctul de vedere al semnăturii agentului constatator necesare legalităţii procesului-verbal de contravenţie, pentru contravenţiile sancţionate de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 198 din 25.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 53/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decretul nr. 355/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 355/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Legea nr. 54/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 54/2015 pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decretul nr. 356/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 356/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 55/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 55/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

 • Decretul nr. 357/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 357/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

 • Hotărârea nr. 171/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 351 alin. (1) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010

 • Hotărârea nr. 190/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 190/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013

 • Actul din 25.03.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România din 25.03.2015

 • Ordinul nr. 425/2015, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 425/2015 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti

 • Ordinul nr. 309/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 309/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale

 • Normele metodologice din 17.03.2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Normele metodologice de aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, referitoare la avizarea activităţilor în domeniul dispozitivelor medicale din 17.03.2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 197 din 25.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 358/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 358/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

 • Decretul nr. 359/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 359/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

 • Decretul nr. 360/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 360/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Serviciul Român de Informaţii

 • Decretul nr. 361/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 361/2015 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit în grad de Comandor

 • Decizia nr. 27/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 27/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) tezele a IV-a şi a V-a din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 43/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 43/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) teza a IV-a din Codul de procedură civilă

 • Hotărârea nr. 196/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 196/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei pe anul 2015, pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015

 • Ordinul nr. 700/2015, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 700/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, operaţiunea 2 “Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”, proiecte la nivel central, apel 7, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” şi a cererii de propuneri de proiecte aferente

 • Decizia nr. 1/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la posibilitatea instanţei de judecată învestite cu soluţionarea unei acţiuni în plata preţului de piaţă, întemeiată pe prevederile art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de a acorda reclamantului, în lipsa unui capăt de cerere distinct, preţul actualizat plătit la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, în cazul în care constată ca fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 56 din 24.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, Ipoteşti, judeţul Botoşani, anunţă acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi sportive, în anul fiscal 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Dorna Candrenilor, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, anunţă acordarea de finanţări nerambursabile pentru proiecte şi acţiuni culturale, în anul fiscal 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 24.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Reghin, Reghin, judeţul Mureş, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pe 2015 pentru următoarele domenii: culturale, sportive, educaţie civică, protecţia mediului, culte religioase şi activităţi de tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T. Comuna Vinderei, Vinderei, judeţul Vaslui, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 133 mp, în scopul construirii unui garaj

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea a 2 suprafeţe de teren a câte 6 mp fiecare, destinate amplasării unor chioşcuri pentru comercializare produse alimentare

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Măgureni, anunţă concesionarea unui spaţiu de 45 mp, situat în Căminul Cultural Cocorăştii Caplii, în vederea înfiinţării unui punct sanitar – cabinet medical

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Drăgăneşti-Olt, Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt, anunţă concesionarea pe o perioadă de 40 de ani, a suprafeţei de 48 mp, situată în domeniul privat al oraşului Drăgăneşti-Olt

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Butea, Butea, judeţul Iaşi, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 196 din 24.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 195 din 24.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 15/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 15/2015 cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Investiţii Strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi (UE) nr. 1.316/2013 – COM (2015) 10 final

 • Hotărârea nr. 16/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 16/2015 cu privire la Proiectul de buget rectificativ nr. 1 la bugetul general UE care însoţeşte Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European pentru Investiţii Strategice şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.291/2013 şi nr. 1.316/2013 – COM (2015) 11 final

 • Hotărârea nr. 185/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 185/2015 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

 • Amendamentul din 27.08.2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 august 2014 şi la Paris la 12 noiembrie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 186/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 186/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. – Marfă” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 187/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 187/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale “Telecomunicaţii C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 188/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 188/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale “Grup Exploatare şi Întreţinere Palat C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 23/2015, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 23/2015 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 170/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice

 • Ordinul nr. 82/2015, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – ANRSC

  Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor

 • Regulamentul din 09.03.2015, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – ANRSC

  Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor din 09.03.2015

 • Lista din 24.03.2015, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Galaţi cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 24.03.2015

 • Hotărârea nr. 121/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 121/2015 pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Control al Tuberculozei în România 2015-2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 24.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 55 din 23.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Merei, Merei, judeţul Buzău, acordă finanţări nerambursabile pentru anul de execuţie financiară 2015 cultelor religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Neamţ, anunţă Programul de finanţare nerambursabilă pe anul 2015, pentru domeniile: cultură, religie, învăţământ, activităţi sportive şi de tineret, proiecte sociale

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Local Ciprian Porumbescu, comuna Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava, acordă finanţări nerambursabile în anul 2015 pentru următoarele domenii: culte religioase, cultură şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Judeţul Argeş, Piteşti, judeţul Argeş, acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi culturale, de tineret şi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, aduce la cunoştinţă publică atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate în perioada 27.02.2015-12.03.2015

 • Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 23.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Merei, Merei, judeţul Buzău, anunţă raportul finanţărilor nerambursabile aprobate pe anul 2014 pentru activităţi în domeniul cultelor religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T. Comuna Morteni, Morteni, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 316.401 mp, extravilan arabil

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Butea, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unei locuinţe de serviciu în suprafaţă de 107,30 mp,

Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 23.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 23.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 191 din 23.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 183/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 183/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 • Hotărârea nr. 182/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 182/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2015, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

 • Hotărârea nr. 184/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 184/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti “Metrorex” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 54 din 20.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015 Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţie publică – Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A., Petroşani, judeţul Hunedoara, cod CPV: 60200000-0 – Servicii de transport feroviar

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – UAT Municipiul Oneşti, Oneşti, judeţul Bacău, anunţă Programul de finanţare municipală pentru activitatea O.N.G.-urilor 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Slatina, Slatina, judeţul Olt, organizează selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pentru următoarele domenii: cultural, social, sportiv, culte religioase, învăţământ, sănătate, etc

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Reghin, Reghin, judeţul Mureş, organizează selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pentru următoarele domenii: cultural, sportiv, educaţie civică, protecţia mediului, culte religioase şi tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Poienarii Burchii, Poienarii Burchii, judeţul Prahova, organizează selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă pe anul 2015 pentru următoarele domenii: sport, cultură şi culte

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Potcoava, Potcoava, judeţul Olt, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general pentru domeniul cultură pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Potcoava, Potcoava, judeţul Olt, acordă finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general pentru domeniul sport pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Moisei, Moisei, judeţul Maramureş, anunţă concesionare prin licitaţie publică a suprafeţei de 289,50 ha păşune alpină

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Crizbav, Crizbav, judeţul Braşov, anunţă concesionarea unui imobil – cabinet stomatologic cu o suprafaţă totală de 29,55 mp la care se adaugă spaţii de uz comun (CT) în suprafaţă de 8,82 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 19.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Unitatea Administrativ-teritorială Oraşul Târgu-Neamţ, Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 19.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Unitatea Administrativ-teritorială Bălăşeşti, comuna Bălăşeşti, judeţul Galaţi, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 20.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 20.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 47/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 47/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.

 • Decretul nr. 344/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 344/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2014 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale pentru Societatea “Complexul Energetic Hunedoara” – S.A.

 • Legea nr. 48/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 48/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

 • Decretul nr. 345/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 345/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe

 • Legea nr. 49/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 49/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 • Decretul nr. 346/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 346/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 • Legea nr. 50/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 50/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

 • Decretul nr. 347/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 347/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

 • Legea nr. 51/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 51/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 348/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 348/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2014 privind prorogarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Legea nr. 52/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

 • Decretul nr. 349/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 349/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

 • Hotărârea nr. 18/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 18/2015 privind modificarea art. 66 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005

 • Decizia nr. 49/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 49/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 din Codul de procedură civilă

 • Hotărârea nr. 165/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 165/2015 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Vaslui, Covasna, Mehedinţi, Braşov, Călăraşi, Brăila, Argeş, Vrancea, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 53 din 19.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 19.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Inspectoratul General pentru Imigrări, Bucureşti, solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acţiuni în domeniul azilului

 • Achiziţia publică de servicii din 19.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice, atribuie contracte de finanţare în vederea desfăşurării unor programe şi proiecte interetnice şi de combatere a intoleranţei, în anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 19.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Preuteşti, Preuteşti, judeţul Suceava, atribuie finanţare nerambursabilă proiectului “Echipa comunei tale! Fii şi tu o parte din ea!”

 • Achiziţia publică de servicii din 19.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Poienarii Burchii, Poienarii Burchii, judeţul Prahova, anunţă Raportul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Oraşului Sebiş, localitatea Sebiş, judeţul Arad, anunţă concesionarea unui teren intravilan, categoria de folosinţă neproductiv – Cariera de Piatră, în suprafaţă de 1.202 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Lupeni, Lupeni, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea unui imobil – Clădire Industrială PT 18 în suprafaţă de 165,52 mp, în vederea desfăşurării de activităţi de producţie şi a terenului aferent acestuia în suprafaţă de 183 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Lereşti, Lereşti, judeţul Argeş, anunţă concesionarea unui teren intravilan de 1300 mp şi construcţiile anexe C1 = 54 mp, C2 = 14 mp, în vederea construirii unei unităţi de morărit de capacitate mică – medie

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Oraşului Sebiş, localitatea Sebiş, judeţul Arad, anunţă concesionarea unui teren intravilan, categoria de folosinţă curţi-construcţii, în suprafaţă de 1.6275 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Unitatea Administrativ Teritorială Comunală Grădiştea, Grădiştea, judeţul Călăraşi, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Vârtop, Vârtop, judeţul Dolj, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 188 din 19.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 19.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 38/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 38/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Hotărârea nr. 180/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 180/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 150/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 150/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 977/2004 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR – 11 “Elaborarea şi emiterea reglementărilor aeronautice civile române şi a procedurilor de aplicare a acestora”

 • Ordinul nr. 179/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 179/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 742/1998 pentru aprobarea Reglementărilor Aeronautice Civile Române R.A.C.R. – 1/Definiţii şi abrevieri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 186 din 19.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 17/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 17/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Decizia nr. 59/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 59/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 718 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Hotărârea nr. 173/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 173/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Petrică-Ionuţ-Sebastian Purec

 • Hotărârea nr. 174/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 174/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Radocea Necolae-Viorel

 • Hotărârea nr. 175/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 175/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către domnul Radu Lucian

 • Hotărârea nr. 176/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 176/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Sibiu de către doamna Şandru Anca Livia

 • Hotărârea nr. 177/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 177/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Nistor Atanasă

 • Hotărârea nr. 178/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 178/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Suceava de către domnul Harasim Constantin

 • Decizia nr. 97/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 97/2015 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizia nr. 98/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 98/2015 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Marin Silviu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 99/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 99/2015 privind numirea domnului Dumitru Băiculescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 52 din 18.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – D.G.A.S.P.C. Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă programele şi proiectele privind finanţările nerambursabile derulate în anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Dolj, Craiova, judeţul Dolj, face cunoscut programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Botoşani, Botoşani, judeţul Botoşani, face cunoscut Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile în 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Corbeanca, Corbeanca, judeţul Ilfov, face cunoscut Programul anual al finanţărilor nerambursabile în anul 2015, pentru activităţi sportive şi recreative

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, acordă finanţare nerambursabilă asociaţiilor, care furnizează servicii de îngrijire social-medicală la domiciliu prin “Programul judeţean de îngrijire socio-medicală la domiciliu”, pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Brăduţ, Brăduţ, judeţul Covasna, acordă finanţări nerambursabile pentru asociaţii nonprofit şi culte religioase care desfăşoară activităţi pe teritoriul administrativ al comunei Brăduţ

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă concurs de proiecte organizat în cadrul Programului de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din judeţul Harghita, pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Paşcani, Paşcani, judeţul Iaşi, atribuie contracte de finanţare din domeniul culte

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Victoria, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unor păşuni comunale aflate în proprietatea publică a comunei Victoria

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Titu, cu sediul în Titu, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 22,20 m.p., situat în Piaţa Complex Modern, oraş Titu, pentru desfăşurarea de activităţi de comerţ şi prestări servicii

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură Deva, Deva, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 18 mp, domeniul privat al Municipiului Deva, situat în Deva, zona P-ţa Agroalimentară Centrală

 • Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.03.2015 Concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Municipiul Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, judeţul Călăraşi, anunţă delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Călăraşi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 185 din 18.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Lista din 18.03.2015, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Oradea, cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 18.03.2015

 • Ordinul nr. 114/2015, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 114/2015 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

 • Ordinul nr. 271/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 271/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

 • Decizia nr. 67/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 67/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor

 • Legea nr. 41/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 41/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010

 • Decretul nr. 333/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 333/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010

 • Legea nr. 42/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 42/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 334/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 334/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2013 privind modificarea titularilor dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public şi privat al statului şi pentru modificarea unor acte normative

 • Legea nr. 43/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 43/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

 • Decretul nr. 335/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 335/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

 • Ordinul nr. 277/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 277/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 184 din 18.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 44/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decretul nr. 336/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 336/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2014 privind trecerea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură din subordinea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Legea nr. 45/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

 • Decretul nr. 337/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 337/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

 • Legea nr. 46/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 46/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 338/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 338/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

 • Actul din 18.03.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Forumul Transilvania, Filiala Târgu Mureş din 18.03.2015

 • Actul din 18.03.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Judeţeană Braşov din 18.03.2015

 • Hotărârea nr. 163/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 163/2015 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 • Ordinul nr. 3170/2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 3170/2015 privind aprobarea modelului de Standard ocupaţional pentru educaţie şi formare profesională

Monitorul Oficial, Partea I nr. 183 din 18.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 51 din 17.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – U.A.T. Municipiul Fălticeni, Fălticeni, judeţul Suceava, atribuie finanţări nerambursabile în sumă totală de 236.000 lei pentru activităţi din domeniul sportiv

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, judeţul Braşov, acordă finanţări nerambursabile, pe bază de selecţie, pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, asigură asistenţă comunitară în localităţile izolate ale judeţului Harghita

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă participarea pe anul 2015 la proiecte care desfăşoară activităţi de protecţie a persoanelor vârstnice

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Hârlău, Hârlău, jud. Iaşi, anunţă finanţarea unor proiecte din cadrul programului “Promovarea sportului de performanţă”

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Boldeşti-Scăeni, Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, anunţă selecţie de proiecte în vederea atribuirii unui contract de finanţare nerambursabilă pentru acţiuni sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, cu sediul în Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă participarea la concursul de proiecte organizat în cadrul “Programului anual de colaborare cu organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi de protecţie şi promovare a drepturilor copilului şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc în judeţul Harghita, în anul 2015″

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Moldoviţa, Moldoviţa, judeţul Suceava, acordă finanţări nerambursabile în anul 2015 pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Brad, Brad, judeţul Hunedoara, anunţă Raportul pe anul 2014 al finanţărilor nerambursabile, acordate pentru servicii religioase, recreative şi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Mănăştiur, Mănăştiur, judeţul Timiş, anunţă concesionarea unui spaţiu de 70 mp pentru înfiinţarea unui punct de lucru farmaceutic şi concesionarea unui spaţiu de 40,85 mp în vederea înfiinţării unui punct de lucru stomatologic

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Drăgăşani, Drăgăşani, judeţul Vâlcea, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 33,40 m.p., din care 14,40 m.p. suprafaţă indiviză cu destinaţia de cabinet tehnică dentară, situat în incinta Policlinicii Municipale Drăgăşani

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Bratca, Bratca, judeţul Bihor, anunţă concesionarea unor terenuri în scopul realizării unor venituri la bugetul local

Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 17.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 332/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 332/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decizia nr. 71/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 71/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal

 • Hotărârea nr. 138/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 138/2015 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, şi pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 184/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 184/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Autorităţii Rutiere Române – ARR

 • Ordinul nr. 271/2015, Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

  Ordinul nr. 271/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru “Finanţarea proiectelor din Programul Eficienţă energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014″

Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 din 17.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 671/2015, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 671/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului – axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, operaţiunea 4 “Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, proiecte la nivel central, apel 4, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” şi a cererii de propuneri de proiecte aferente

 • Ordinul nr. 14/2015, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 14/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale

 • Metodologia din 11.03.2015, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licenţelor de furnizare de gaze naturale şi pentru titularii licenţelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale din 11.03.2015

 • Hotărârea nr. 123/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune

Monitorul Oficial, Partea I nr. 180 din 17.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 179 din 17.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 50 din 16.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, face cunoscut Programul finanţărilor nerambursabile pe anul 2015 pentru activităţile entităţilor sportive nonprofit de drept privat cu sediul pe raza judeţului

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, anunţă selecţie publică de proiecte pentru programele “Sportul de performanţă” şi “Sportul pentru toţi”

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Ministerul Tineretului şi Sportului, Bucureşti, organizează, în perioada 20 martie – 27 mai 2015, Concursurile Locale de Proiecte de Tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 16.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Ministerul Tineretului şi Sportului, Bucureşti, organizează în perioada 16 martie-18 iunie 2015, Concursul naţional de proiecte de tineret – 2015 şi Concursul naţional de proiecte studenţeşti – 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 13.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Probota, cu sediul în sat Probota, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unei păşuni comunale în suprafaţă de 1.288,35 ha

 • Achiziţia publică de servicii din 13.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Oraşului Voluntari, Voluntari, judeţul Ilfov, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă 457 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 16.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Lista din 16.03.2015, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică din municipiul Buzău cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 16.03.2015

 • Hotărârea nr. 164/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 164/2015 privind declararea anului 2015 ca “Anul Veteranilor de Război”

 • Hotărârea nr. 168/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 168/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2015 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru achiziţia de apă grea

 • Ordinul nr. 43/2015, Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor – CoNAS

  Ordinul nr. 43/2015 privind aprobarea cuantumului taxei de acreditare, incluzând costurile aferente evaluării în vederea acreditării şi monitorizării încadrării unităţii spitaliceşti în nivelul de acreditare acordat, pentru o perioadă de 5 ani

 • Ordinul nr. 256/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 256/3331/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010

 • Ordinul nr. 3331/2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 256/3331/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 2.086/4.504/2010

 • Hotărârea nr. 148/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 148/2015 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, precum şi aprobarea închirierii unor imobile sau părţi din acestea aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităţilor subordonate Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 162/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 162/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 166/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 166/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

 • Ordinul nr. 632/2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 632/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 177 din 16.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 49 din 13.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 13.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.03.2015 Anunţuri de participare la licitaţie deschisă – Municipiul Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, prestează servicii de pază, CPV: 79713000-5

 • Achiziţia publică de servicii din 13.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Hârlău, jud. Iaşi, anunţă programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2015 pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 13.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Ciceu, judeţul Harghita, anunţă programul anual de finanţare nerambursabilă pe anul 2015 pentru activităţi de cultură şi tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Sărmaşu, sediul în oraşul Sărmaşu, judeţul Mureş, anunţă concesionarea unei suprafeţe de 1.200 mp teren, în vederea construirii unui magazin de tip Supermarket

 • Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Sadova, cu sediul în comuna Sadova, jud. Dolj, anunţă concesionarea unei suprafeţe de 6,45 ha (luciu de apă 4,38 ha, 2,07 ha-neproductiv)

 • Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Sadova, cu sediul în comuna Sadova, jud. Dolj, anunţă concesionarea unei încăperi în suprafaţă de 17,85 mp, situată în incinta Căminului Cultural Sadova

 • Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Satu Mare, Satu Mare, judeţul Satu Mare, anunţă concesionarea unui teren intravilan, amplasat în Zona Industrială Sud Satu Mare, cu suprafaţa de 131.844 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 13.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.03.2015 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Mihai Bravu, jud. Tulcea, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă al comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 13.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.03.2015 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Sâniob, Sâniob, judeţul Bihor, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de salubrizare al comunei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 176 din 13.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 175 din 13.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 13/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 13/2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (11) şi (13) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 78 alin. (12) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a dispoziţiilor art. 3 lit. e), art. 4 alin. (1) în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 86/2014 şi art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Hotărârea nr. 147/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 147/2015 privind adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 655/2013 al Comisiei din 10 iulie 2013 de stabilire a unor criterii comune pentru justificarea declaraţiilor utilizate în legătură cu produsele cosmetice

 • Hotărârea nr. 150/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 150/2015 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 183/2005 privind înfiinţarea pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 157/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 157/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 158/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 158/2015 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unui proiect cultural

 • Hotărârea nr. 159/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 159/2015 privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Decizia nr. 93/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 93/2015 privind revocarea, la cerere, a domnului Paul Racoviţă din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 94/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 94/2015 privind numirea domnului Paul Racoviţă în funcţia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 95/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 95/2015 privind numirea domnului Nelu Stelea în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 96/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 96/2015 pentru numirea domnului Florin Silviu Hurduzeu în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Societatea Informaţională

 • Ordinul nr. 193/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 193/2015 privind regimul de circulaţie pe podul Agigea peste Canalul Dunăre-Marea Neagră pe DN 39, km 8 + 988, judeţul Constanţa

Monitorul Oficial, Partea I nr. 174 din 13.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Lista din 13.03.2015, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române, cu personalitate juridică, din municipiul Braşov cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul local în anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 13.03.2015

 • Legea nr. 21/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 21/2015 pentru ratificarea Protocolului adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005

 • Decretul nr. 307/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 307/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), adoptat la Geneva la 8 decembrie 2005

 • Protocolul din 20.06.2006, Act Internaţional

  Protocolul adiţional la convenţiile de la Geneva din 12 august 1949 referitor la adoptarea unui semn distinctiv adiţional (Protocolul III), din 20.06.2006

 • Decizia nr. 76/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 76/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. (7) teza a doua din Codul de procedură penală

 • Ordinul nr. 493/2015, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 493/2015 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 • Lista din 11.03.2015, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni din 11.03.2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 48 din 12.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Brad, Brad, judeţul Hunedoara, acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Brad în anul 2015 pentru serviicii recreative şi sportive, servicii religioase şi servicii culturale

 • Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Alba, Alba Iulia, judeţul Alba, anunţă sesiune de selecţie a proiectelor sportive, conform Programului anual de finanţare nerambursabilă aferent anului 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Alba Iulia, Alba Iulia, judeţul Alba, participă la selecţia publică de proiecte pentru acordarea de finanţare nerambursabilă în domeniul educaţiei, pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Sebeş, Sebeş, judeţul Alba, participă la selecţia publică de proiecte pentru acordarea de finanţare nerambursabilă în anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Finta, Finta, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren intravilan în suprafaţă de 45 mp situat în Tarla 22, parcela 85, sat Gheboaia

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Copşa Mică, Copşa Mică, judeţul Sibiu, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.390 mp, pe care se urmăreşte amplasarea unui spaţiu comercial tip supermarket

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Prundu Bârgăului, judeţul Bistriţa-Năsăud, anunţă concesionarea a două terenuri cu suprafeţele de 5.883 mp şi respectiv 4.974 mp, proprietatea Comunei Prundu Bârgăului, în scopul punerii în valoare şi folosirii optime prin explorarea unor resurse minerale

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Bodeşti, Bodeşti, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea suprafeţei de 210,07 ha teren extravilan, pe loturi de pajişti

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie deschisă – U.A.T. Comuna Dragomireşti Vale, Dragomireşti Vale, judeţul Ilfov, anunţă administrare Parc şi Zonă de Agrement, în suprafaţă de 10.300 mp şi construcţiile aferente

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Oraşul Balş, Balş, judeţul Olt, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Miroslava, Miroslava, judeţul Iaşi, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Bănia, Bănia, judeţul Caraş-Severin, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Oraşul Balş, Balş, judeţul Olt, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Miroslava, Miroslava, judeţul Iaşi, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Oraşul Balş, str. Nicolae Bălcescu nr.14, Balş, judeţul Olt, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015 Concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Municipiul Petroşani, Petroşani, judeţul Hunedoara, anunţă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Petroşani

 • Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.03.2015 Concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, anunţă serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 12.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 172 din 12.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 34/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 34/2015 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decretul nr. 325/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 325/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Legea nr. 35/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 35/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor

 • Decretul nr. 326/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 326/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind controlul statului în domeniul construcţiilor

 • Legea nr. 36/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 36/2015 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 • Decretul nr. 327/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 327/2015 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 • Legea nr. 37/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 37/2015 privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole

 • Decretul nr. 328/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 328/2015 pentru promulgarea Legii privind clasificarea fermelor şi exploataţiilor agricole

 • Legea nr. 38/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 38/2015 pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decretul nr. 329/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 329/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Legea nr. 39/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 39/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A.

 • Decretul nr. 330/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 330/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A.

 • Hotărârea nr. 21/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 21/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 149/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 149/2015 privind schimbarea denumirii Muzeului Brăilei în Muzeul Brăilei “Carol I”

 • Ordinul nr. 275/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 275/162/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 162/2015, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 275/162/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Hotărârea nr. 2/2015, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 2/2015 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România

 • Hotărârea nr. 3/2015, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 3/2015 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015

 • Programul din 04.03.2015, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015, din 04.03.2015

 • Rectificarea din 12.03.2015, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 65/2015, din 12.03.2015

 • Ordinul nr. 821/2015, Ministerul Justiţiei – MJ

  Ordinul nr. 821/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 12.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 29/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 29/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decretul nr. 315/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 315/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Legea nr. 40/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 40/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

 • Decretul nr. 331/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 331/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 8 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române

 • Hotărârea nr. 14/2015, Senatul României

  Hotărârea nr. 14/2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 137/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 137/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor terenuri din domeniul public al statului, trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor suprafeţe de teren aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor şi scăderea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 141/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 141/2015 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 14 martie 2014 şi la Bucureşti la 8 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare, semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005

 • Amendamentul din 08.07.2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 14 martie 2014 şi la Bucureşti la 8 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de modernizare a reţelei energetice feroviare semnat la Bucureşti la 19 decembrie 2005, din 08.07.2014

 • Hotărârea nr. 146/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 146/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania, semnat la Berlin la 24 septembrie 2014, pentru amendarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993

 • Acordul din 24.09.2014, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Acordul de amendare a Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Federal al Apărării al Republicii Federale Germania privind colaborarea în domeniul militar, semnat la Bonn la 18 octombrie 1993, din 24.09.2014

 • Hotărârea nr. 151/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 151/2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.096/2013 pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii

 • Hotărârea nr. 154/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 154/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Hurduzeu Florin Silviu

 • Hotărârea nr. 155/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 155/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae

 • Hotărârea nr. 156/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 156/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae

 • Decizia nr. 91/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 91/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Maria Ciuciureanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 92/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 92/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Maria Ciuciureanu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Ordinul nr. 249/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 249/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sănătăţii ca organism de conducere şi implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilităţilor de chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă în România, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 255/2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 47 din 11.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Moineşti, Moineşti, judeţul Bacău, anunţă Programul anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Sector 3, Bucureşti, anunţă acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2015 proiectelor aferente programului de utilitate publică Sportul pentru toţi

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Racu, judeţul Harghita, acordă finanţări nerambursabile pe anul 2015 pentru sprijinirea activităţilor culturale şi de tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Corunca, Corunca, judeţul Mureş, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015 pentru domeniile cultură şi culte

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Dorna Candrenilor, Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015 pentru activităţi sportive, acţiuni culturale şi culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Moldoviţa, Moldoviţa, judeţul Suceava, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015 pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul local al oraşului Uricani, cu sediul în Uricani, jud. Hunedoara, aşteaptă propuneri de proiecte în vederea acordării de finanţări nerambursabile, în limitele sumelor alocate pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă lista proiectelor susţinute şi sumele ce se vor acorda pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Constanţa, Constanţa, judeţul Constanţa, anunţă raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Şişeşti, judeţul Maramureş, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 91,8 mp, situat în incinta Dispensarului Uman din satul Şişeşti, pentru activitate cabinet tehnică dentară

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Corabia, Corabia, judeţul Olt, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 454 mp, strada Carpaţi nr. 103, cu destinaţia – alee de acces

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Rucăr, Rucăr, judeţul Argeş, anunţă concesionarea unor terenuri – păşuni alpine, în suprafaţă de 699,7046 ha, aflate în domeniul public al localităţii

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Holboca, Iaşi, judeţul Iaşi, anunţă concesionare imobil 360 mp, situat în satul Holboca

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Oraş Cavnic, Cavnic, judeţul Maramureş, concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 62,7 mp, destinat unui cabinet medical

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Pietroasa, Pietroasa, judeţul Bihor, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Oraşului Victoria, Victoria, judeţul Braşov, anunţă delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

 • Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.03.2015 Concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Oraşul Victoria, jud. Braşov, anunţă gestiune delegată – a serviciului public de transport local din Or. Victoria

Monitorul Oficial, Partea I nr. 170 din 11.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 33/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 33/2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor

 • Decretul nr. 324/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 324/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, precum şi pentru completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor

 • Decizia nr. 23/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 23/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (3), art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 29/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 29/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a II-a, art. 83 alin. (3) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Ordinul nr. 339/2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 339/2015 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 169 din 11.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 168 din 11.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 46 din 10.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Club Sportiv Municipal Ploieşti, Ploieşti, judeţul Prahova, anunţă Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului, Bucureşti, anunţă Program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul de stat pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Mureş, Târgu Mureş, judeţul Mureş, anunţă Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2015, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Club Sportiv Municipal Ploieşti, Ploieşti, judeţul Prahova, anunţă criteriile de selecţie pentru atribuirea cotractului de finanţare nerambursabilă, în cadrul programului de utilitate publică: “Promovarea sportului de performanţă”

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Buzău, Buzău, judeţul Buzău, participă la programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice, prima sesiune de selecţie 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Corunca, Corunca, judeţul Mureş, anunţă Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă, încheiate în cursul anului 2014, pentru domeniile cultură şi culte

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Lereşti, Lereşti, judeţul Argeş, anunţă concesionarea unui teren extravilan neproductiv, în suprafaţă de 5.000 mp pentru construirea unei păstrăvării

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Grinţieş, Grinţieş, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unor loturi de teren – păşunile comunale ale comunei Grinţieş aparţinând domeniului public

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Sintereag, Sintereag, judeţul Bistriţa-Năsăud, anunţă concesionarea unor terenuri situate în intravilanul loc. Şintereag

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Petreşti, Petreşti, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 333 mp, ce aparţine domeniului privat al Comunei Petreşti

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Borcea, Borcea, judeţul Călăraşi, anunţă concesionarea suprafeţei de 436,5068 ha, teren din domeniul privat al localităţii, în vederea cultivării cu plante furajere

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Beştepe, localitatea Beştepe, judeţul Tulcea, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.03.2015 Concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Comuna Brazi, judeţul Prahova, anunţă delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în Comuna Brazi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 10.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 10.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 25/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 25/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb

 • Decretul nr. 311/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 311/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb

 • Legea nr. 26/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 26/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

 • Decretul nr. 312/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 312/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

 • Legea nr. 27/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 27/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

 • Decretul nr. 313/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 313/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

 • Legea nr. 28/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 28/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă

 • Decretul nr. 314/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 314/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă

 • Decretul nr. 316/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 316/2015 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 • Decretul nr. 317/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 317/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 318/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 318/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 319/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 319/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 320/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 320/2015 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Hotărârea nr. 143/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 143/2015 privind recunoaşterea Fundaţiei “Consorţiul pentru Dezvoltare Locală Mioveni” ca fiind de utilitate publică

 • Ordinul nr. 240/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 240/2015 privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

 • Ordinul nr. 245/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 245/2015 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 422/2013

 • Ordinul nr. 246/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 246/2015 pentru împuternicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară în vederea constatării contravenţiilor şi aplicării amenzilor prevăzute la art. 78 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

 • Circulara nr. 9/2015, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 9/2015 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 130 de ani de la naşterea lui Iuliu Hossu

 • Hotărârea nr. 142/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 142/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională” – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 165 din 10.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 45 din 09.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Local Sântimbru cu sediul în Sântimbru, jud. Harghita, anunţă participarea la concursul de proiecte, organizat pentru finanţarea activităţilor din domeniul sportului, pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Unitatea administrativ-teritorială Oraşul Târgu-Neamţ, cu sediul în oraşul Târgu-Neamţ, acordă finanţare nerambursabilă pentru activităţi din următoarele domenii: sport, turism, cultură, tineret, social, şi persoane vârstnice

 • Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Iaşi – Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Iaşi, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea pe o perioadă de 25 ani, în vederea amenajării unei parcări, a suprafeţei totale de teren de 1.514 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T. Comuna Mihăeşti, judeţul Vâlcea, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă totală de 11.680 m.p. – extravilan, situat în satul Munteni

 • Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, anunţă ofertanţii câştigători pentru atribuirea contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 09.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 22/2015, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 22/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 217/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale, precum şi a procedurii de transmitere a datelor în vederea întocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

 • Rectificarea din 09.03.2015, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexa 3.35 “Reţeaua de drumuri comunale din judeţul Suceava” la Hotărârea Guvernului nr. 782/2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 163 din 09.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 726/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 726/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (6), art. 8 alin. (1), art. 24 alin. (4), art. 30 alin. (1) lit. j), art. 39, art. 41, art. 49 alin. (1), art. 50 alin. (2) şi art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.588/2007, în ansamblul lor şi, în special, a prevederilor art. 44 din acestea

 • Decizia nr. 764/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 764/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza întâi prin raportare la cele ale art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (6) şi (8) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 89/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 89/2015 privind numirea doamnei Roxana Mînzatu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 90/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 90/2015 privind numirea domnului Constantin-Florin Mituleţu-Buică în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Electorale Permanente

 • Hotărârea nr. 131/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 131/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Naţionale “Aeroporturi Bucureşti” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 132/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 132/2015 pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru specia bovine

 • Hotărârea nr. 133/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 133/2015 pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile ovine/caprine

 • Hotărârea nr. 134/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 134/2015 privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. Petroşani, pentru anul 2015

 • Hotărârea nr. 135/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 135/2015 pentru modificarea alin. (1) al art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006

 • Regulamentul nr. 2/2015, Banca Naţională a României – BNR

  Regulamentul nt. 2/2015 pentru completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 162 din 09.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 22/2015, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 22/2015 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 alin. (1), art. 34 alin. (1) şi la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 1/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia I civilă în Dosarul nr. 3.626/118/2013 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 169 alin. (3) raportat la art. 169 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a dispoziţiilor art. 169 alin. (6) raportat la art. 100 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă persoanele pensionate în perioada 1.04.2001-1.01.2011 şi, în special, în perioada 1.04.2001-2.11.2008 beneficiază de majorarea cu 50% a punctajului anual pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale după 1.04.2001

 • Iniţiativa legislativă din 24.01.2015, Comitetul de Iniţiativă Legislativă

  Iniţiativa legislativă a cetăţenilor potrivit legii nr. 189/1999 la proiectul de lege privind revizuirea Constituţiei României din 24.01.2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 161 din 09.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 44 din 06.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Sebeş, Sebeş, judeţul Alba, anunţă Programul anual pentru acordarea de finanţări nerambursabile pe anul 2015, în domeniile: cultură, educaţie, sport şi mediu

 • Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Marghita, Marghita, judeţul Bihor, acordă finanţări nerambursabile pentru anul de execuţie bugetară 2015 pentru domeniile cultură şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliului Judeţean Argeş, Piteşti, judeţul Argeş, acordă finanţări nerambursabile în anul 2015 pentru activităţi din domeniile cultură, tineret şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Direcţia pentru Cultură, Educaţie, Creaţie şi Sport, Roşiorii de Vede, judeţul Teleorman, anunţă Programul anual pentru finanţarea nerambursabilă a sportului pentru toţi şi a sportului de performanţă în Municipiul Roşiorii de Vede, pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Huedin, Huedin, judeţul Cluj, participă la acordarea finanţărilor nerambursabile în anul 2015, pentru domeniile: cultură, învăţământ, tineret, protecţia mediului, sport şi culte religioase

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sf. Ioan cel Nou” Suceava, judeţul Suceava, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.000 mp situat în incinta spitalului, în vederea construirii şi dotării unui centru de radioterapie

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul local Tudora, localitatea Tudora, judeţul Botoşani, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 50 mp, în vederea înfiinţării/construirii şi amenajării unui obiectiv economic

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Mogoşani, localitatea Mogoşani, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unor terenuri – păşuni

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Consiliul Local Târgovişte, localitatea Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 400 mp, situat în curtea spitalului “Mânăstirea Dealu” în vederea amplasării unei staţii de telefonie mobilă în sistem GSM

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Corabia, Corabia, judeţul Olt, anunţă ofertanţii câştigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Oraşul Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Municipiul Suceava, Suceava, judeţul Suceava, anunţă delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava

 • Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.03.2015 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Municipiul Buzău, Buzău, judeţul Buzău, anunţă delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public şi privat pentru administrarea şi întreţinerea de drumuri urbane prin atribuirea contractului pe termen lung de proiectare, execuţie, finanţare şi exploatare pe bază de performanţă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 160 din 06.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 159 din 06.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 303/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 303/2015 privind acordarea Drapelului de luptă Bazei Militare 99 Deveselu

 • Decretul nr. 304/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 304/2015 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 • Ordinul nr. 72/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 72/212/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015 ale Regiei Autonome “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

 • Ordinul nr. 130/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 130/2015 pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 222/2014 privind asigurarea transparenţei documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii publice demarate de către Ministerul Transporturilor

 • Ordinul nr. 223/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 223/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.235/2003

 • Decizia nr. 2/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2/2015 privind examinarea sesizării formulate la Curtea de Apel Timişoara – Secţia penală prin care solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept în sensul de a se stabili care este calea de atac legală în urma desfiinţării deciziei date în recurs, în calea de atac a revizuirii reglementată în procedura prevăzută de art. 465 din Codul de procedură penală (revizuirea în cazul hotărârilor CEDO), în condiţiile în care cauza a parcurs trei grade de jurisdicţie (primă instanţă, apel şi recurs), în ultimă instanţă soluţionându-se recursul procurorului

 • Ordinul nr. 212/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 72/212/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2015 ale Regiei Autonome “Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 158 din 06.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 108/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 108/2015 privind modificarea şi completarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi trecerea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 • Hotărârea nr. 109/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 109/2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 231/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 231/2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara

 • Regulamentul din 02.03.2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de Medicină Legală Timişoara din 02.03.2015

 • Ordinul nr. 612/2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 612/2015 privind abrogarea art. 3 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.781/2014 pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 43 din 05.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă Lista programelor şi proiectelor pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Brăduţ, cu sediul în satul Brăduţ judeţul Covasna, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi sportive şi recreative, activităţi culturale, culte religioase şi organizarea zilele comunei Brăduţ

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, participă la concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita, pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Mădăras, Mădăras, judeţul Bihor, aduce la cunoştinţă atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu Programul anual pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, participă la concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita, pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, participă la concursul de proiecte organizat în cadrul Programului de sprijinire a sportului din judeţul Harghita, pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, participă la concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, participă la concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, anunţă contractele de finanţare nerambursabilă atribuite pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Inspectoratul General pentru Imigrări, Bucureşti, a derulat procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă pentru Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe, Programul Anual 2013

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 252,93 ha, amplasat pe raza comunei Frecăţei

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Negreşti, Negreşti, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 6,0 ha, în vederea întreţinerii prin păşunat

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Slava Cercheză, Slava Cercheză, judeţul Tulcea, anunţă concesionarea unei suprafeţe de 30 mp de teren situat în localitatea Slava Rusă, în vederea amplasării de construcţii şi echipamente specifice serviciilor de telecomunicaţii

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Serviciul Public A.D.P.P. Mangalia, Mangalia, judeţul Constanţa, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – R.A. Aeroportul Internaţional Sibiu, Sibiu, judeţul Sibiu, anunţă atribuirea contractului de concesiune a terenului proprietate publică a judeţului Sibiu, în vederea construirii unui depozit de carburanţi de aviaţie

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Garoafa, Garoafa, judeţul Vrancea, anunţă delegare de gestiune a serviciilor de colectare şi transport a deşeurilor menajere

 • Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.03.2015 Concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Municipiul Sebeş, Sebeş, judeţul Alba, anunţă delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseele: Sebeş – Răhău, Sebeş – Petreşti şi Sebeş – Lancrăm

Monitorul Oficial, Partea I nr. 157 din 05.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 20/2015, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 20/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Decretul nr. 301/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 301/2015 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei

 • Decretul nr. 302/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 302/2015 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei

 • Decizia nr. 274/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 274/2015 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare şi radierea Societăţii ALLIED TEAM Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L. din Registrul brokerilor de asigurare

 • Decizia nr. 4/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedură penală, în sensul de a lămuri dacă, în cursul urmăririi penale, competenţa de a dispune asupra unor noi obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial revine judecătorului de drepturi şi libertăţi care a luat măsura sau, dimpotrivă, procurorului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 156 din 05.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 42 din 04.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Aiud, Aiud, judeţul Alba, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pe anul 2015 pentru următoarele domenii: culte religioase, programe culturale şi activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Poienarii Burchii, Poienarii Burchii, judeţul Prahova, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile în anul 2015, pentru activităţi din domeniile: sport, cultură şi culte

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Local al Municipiului Slatina, Slatina, judeţul Olt, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile în anul 2015, pentru activităţi din domeniile: sport, cultural, social, culte religioase, învăţământ, sănătate etc.

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Piteşti cu sediul în Piteşti, judeţul Argeş, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015 pentru activităţi din domeniile: tineret, sportiv şi culte

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Local Mădăras, Mădăras, judeţul Bihor, anunţă Programul de finanţare nerambursabilă acordat pentru activităţi în domeniul sportului şi sprijinirea financiară a unităţilor de cult

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Târnăveni, Târnăveni, judeţul Mureş, finanţează pe anul 2015 următoarele domenii de activitate: sport cultură, educaţie, ştiinţă şi asistenţă socială

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015 pentru activităţi din domeniile: cultură, culte şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Turnu Măgurele, Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, face cunoscut Programul anual 2015 privind acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritorială a Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programelor “Promovarea sportului de performanţă” şi “Sportul pentru toţi” sesiunea I, pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, anunţă participarea pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniile cultură, culte, sport pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Băneşti cu sediul în comuna Băneşti, judeţul Prahova, acordă finanţare nerambursabilă pentru promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive de performanţă în comunitatea locală

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Suceava, Suceava, judeţul Suceava, acordă finanţări nerambursabile în anul 2015 pentru următoarele domenii: culte, asistenţă socială, sport şi cultură

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, atribuie contract de finanţare nerambursabilă pentru domeniul sport

 • Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Brăila, Brăila, judeţul Brăila, anunţă Raportul anual privind aprobarea “Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes judeţean – cultură, culte, sport pentru anul 2014″

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Câmpuri, Câmpuri, judeţul Vrancea, scoate la licitaţie în vederea concesionării mai multe suprafeţe de teren pentru construcţia de adăposturi pentru animale

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Ciorani, Ciorani, judeţul Prahova, anunţă concesionarea a două încăperi în suprafaţă totală de 39,91 mp aflate în sediul Consiliului Local în vederea deschiderii unui cabinet stomatologic

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Sălciile, Sălciile, judeţul Prahova, anunţă concesionarea următoarelor imobile: “Luciu de apă, Balta – “La Moară” în suprafaţă de 24,05 ha, (240.493 mp), teren extravilan în suprafaţă de 1386 mp, şi clădire cu terasă acoperită

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Cordun, Cordun, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 100.000 mp – păşune în extravilanul satului

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Cordun, Cordun, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 15.000 mp amplasat în extravilanul satului

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Mădârjac, cu sediul în Mădârjac, judeţul Iaşi, concesionează păşune comunală în suprafaţă de 415,56 ha

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Goleşti,Goleşti, judeţul Vrancea, anunţă atribuirea contractului de concesiune privind concesionarea unui teren intravilan în suprafaţă de 150 mp

Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 din 04.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 16/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

 • Decretul nr. 293/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 293/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice

 • Decizia nr. 84/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 84/2015 pentru numirea domnului Gheorghe Cornescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 262/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 262/2015 pentru aprobarea retragerii autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare a Societăţii ROYAL BUSINESS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 120/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 120/2015 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 172/2015, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 172/2015 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 367/2010 pentru aprobarea valorii concesiunii, a modului de calcul şi a modului de plată a redevenţei obţinute din concesionarea terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, precum şi a modelului de contract de concesiune

Monitorul Oficial, Partea I nr. 154 din 04.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 41 din 03.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Comarnic, Comarnic, judeţul Prahova, acordă finanţări nerambursabile pe anul 2015 pentru susţinerea activităţilor de dezvoltare a schimburilor de ordin cultural, social, economic, medical, turistic, sportiv şi familial cu localităţile străine

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Târgu Neamţ, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, acordă finanţări nerambursabile pe anul 2015 pentru domeniile: sport, turism, cultură, tineret, social şi persoane vârstnice

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Suceava, anunţă Programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile pe anul 2015 pentru activităţi nonprofit de interes judeţean

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Flămânzi, Flămânzi, judeţul Botoşani, aduce la cunoştinţă publică atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu Programul anual pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Brad, Brad, judeţul Hunedoara, participă la selecţia publică de proiecte pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Municipiului Brad pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Bistriţa, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Comunei Cristian, Cristian, judeţul Sibiu, anunţă concesionarea unui spaţiu aflat în clădirea Dispensarului Medical Cristian, format din cabinet medical în suprafaţă de 11 mp şi dependinţe comune în suprafaţă de 38,85 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Soleşti, Soleşti, judeţul Vaslui, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 100 m.p. situat în extravilanul localităţii Bouşori, comuna Soleşti

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Siriu, Siriu, judeţul Buzău, anunţă atribuirea contractului de concesiune pentru imobilul – construcţie metalică pe fundaţie din beton cu destinaţie de spaţiu comercial carne – C2, în suprafaţă construită la sol de 28 mp, din totalul de 53 mp al C2, aflat în domeniul public al Comunei Siriu

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Drăgăşani, Drăgăşani, judeţul Vâlcea, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 153 din 03.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 03.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 40 din 02.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Alba, Alba Iulia, judeţul Alba, face cunoscut Programul anual 2015 privind acordarea de finanţări nerambursabile pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Bistriţa, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015, pentru activităţi nonprofit de interes general

 • Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Petroşani, Petroşani, judeţul Hunedoara, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru servicii religioase şi servicii sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Băneşti cu sediul în comuna Băneşti, judeţul Prahova, anunţă Programul anual al finanţărilor nerambursabile pe anul 2015 pentru promovarea şi dezvoltarea activităţii sportive de performanţă în comunitatea locală

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritorială Oraş Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă Programul anual de finanţare nerambursabilă în domeniul sport pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.03.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Club Sportiv Municipal Ploieşti, Ploieşti, judeţul Prahova, face cunoscut Raportul anual privind contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Mânzăleşti, Mânzăleşti, judeţul Buzău, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 2150 mp, în punctul “La Balastieră” pentru derularea activităţii de exploatare forestieră

 • Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Prisăcani, Prisăcani, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 603 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Prisăcani, Prisăcani, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 376.854 mp, categoria de folosinţă “păşune”

 • Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.02.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Hunedoara, Hunedoara, judeţul Hunedoara, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 02.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 9/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre

 • Hotărârea nr. 10/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 10/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 12/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 11/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 12/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 12/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României

 • Hotărârea nr. 13/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 13/2015 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 14/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 14/2015 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 46/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărârea nr. 15/2015, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 15/2015 pentru numirea directorului Serviciului Român de Informaţii

 • Ordinul nr. 588/2015, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursare de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României

 • Ordinul nr. 134/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 134/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 02.03.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 730/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 730/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 731/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 731/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) şi art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 763/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 763/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 34 alin. (1) şi art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordinul nr. 17/2015, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 17/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora

 • Decizia nr. 3/2015, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală privind admiterea în principiu a contestaţiei în anulare referitor la participarea procurorului la desfăşurarea acestei proceduri

 • Hotărârea nr. 124/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 124/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor