26 Ianuarie, 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 62 din 26.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 61 din 26.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 din 26.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 din 23.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 669/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 669/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Ordinul nr. 4/2015, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 4/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

Monitorul Oficial, Partea I nr. 58 din 23.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 23.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 23.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 13/2015, Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS

  Ordinul nr. 13/2015 privind aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la finanţarea programelor sportive de utilitate publică ale structurilor sportive de drept privat din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Tineretului şi Sportului

 • Decizia nr. 610/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 610/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 612/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 612/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 713/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 713/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III din Legea nr. 115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

 • Hotărârea nr. 27/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 27/2015 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 22.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 din 22.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 22.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 12/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decretul nr. 30/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 30/2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Hotărârea nr. 17/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2015 pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu

 • Decizia nr. 628/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 628/2014 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 41/2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui – membru executiv, a vicepreşedintelui – membru executiv – sectorul asigurărilor-reasigurărilor şi a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară

 • Decizia nr. 647/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 647/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea în limita alocată cheltuielilor de personal din Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru anul 2011, precum şi, în mod special, ale art. 1 alin. (1) şi art. 3 alin. (3) şi alin. (5) din ordonanţa de urgenţă

 • Decizia nr. 663/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 663/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 339-348 din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 22.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 31/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 31/2015 pentru numirea unui consilier prezidenţial

 • Decizia nr. 643/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 643/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 alin. (1) raportat la art. 208 alin. (4) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 687/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 687/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 217 alin. (7) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 20/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 20/2015 privind numirea doamnei Rozalia Dana Varga în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 21/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 21/2015 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Mihnea Cosmin Costoiu în domeniul proiectelor de cercetare cu finanţare europeană

 • Decizia nr. 22/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 22/2015 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Titus Corlăţean în domeniul relaţiilor cu Republica Moldova

 • Decizia nr. 23/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 23/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Corneliu Cazacu

 • Decizia nr. 24/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 24/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor Publice de către domnul Mihai Diaconu

 • Decizia nr. 25/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 25/2015 pentru eliberarea domnului Valeriu Alexandru Gâlă din funcţia publică de conducere de inspector general adjunct antifraudă al Direcţiei generale antifraudă fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 26/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 26/2015 pentru eliberarea domnului Claudiu Codrea din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 27/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 27/2015 pentru eliberarea domnului Cosmin Georgescu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 28/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 28/2015 pentru eliberarea domnului Gabriel Valentin Cărbunaru din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 29/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2015 pentru eliberarea domnului Adrian-Paul Voicu din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 30/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 30/2015 pentru eliberarea domnului Călin Valer Vesa din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 31/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 31/2015 pentru eliberarea domnului Iulian-Bogdan Gheorghe din funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 32/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 32/2015 pentru numirea domnului Marius Stănilă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 33/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 33/2015 pentru numirea domnului Iulian-Bogdan Gheorghe în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală Bucureşti – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 34/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 34/2015 pentru numirea domnului Dan Niţă în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 1 Suceava – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 35/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 35/2015 pentru numirea domnului Cosmin Georgescu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 3 Alexandria – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 36/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 36/2015 pentru numirea domnului Claudel Şelaru în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 37/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 37/2015 pentru numirea domnului Adrian-Paul Voicu în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 5 Deva – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 38/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 38/2015 pentru numirea domnului Marius Coturbaş în funcţia de inspector general adjunct antifraudă la Direcţia Regională Antifraudă Fiscală 6 Oradea – Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 13 din 22.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 22.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Botoşani, cu sediul în Botoşani, judeţul Botoşani, anunţă Raportul anual privind finanţările nerambursabile aprobate în anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 22.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiului Vaslui, anunţă Raportul anual privind contractele de finanţare nerambursabile aferente anului 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 2700 mp situat în intravilanul oraşului Fieni, sat Berevoieşti

 • Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – UAT Oraş Jibou, Jibou, judeţul Sălaj, anunţă concesionarea unui imobil teren în suprafaţă de 2.681 mp şi construcţie Popicărie cu 2 piste şi grup sanitar cu o suprafaţă construită de 543 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, cu sediul în Miroslava, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 20 mp, pentru amplasare rulotă în vederea comercializării de produse panificaţie

 • Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 2000 mp în intravilanul oraşului Fieni, strada Runcului, punct Povarna

 • Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 96 mp, situat în intravilanul oraşului Fieni, strada ing. Aurel Rainu

 • Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Borcea, Borcea, judeţul Călăraşi, anunţă concesionare unui teren cu suprafaţa de 436,5068 ha, în vederea cultivării cu plante furajere

 • Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Mircea Vodă, Mircea Vodă, judeţul Constanţa, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 1.933 mp, situat în extravilanul localităţii Satu Nou, pentru construcţia unui adăpost de animale

 • Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, Miroslava, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 2.660 mp, aparţinând domeniului privat al comunei Miroslava, sat Brătuleni, pentru folosinţă agricolă

 • Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Hidişelu de Sus, Hidişelu de Sus, judeţul Bihor, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Hidişelu de Sus, Hidişelu de Sus, judeţul Bihor, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 21.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 21.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 21.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3070/2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 3070/2015 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor de consiliere şi orientare în carieră în sistemul de învăţământ superior din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 650/2014

 • Legea nr. 8/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 8/2015 pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010

 • Decretul nr. 9/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 9/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2010

 • Acordul din 22.09.2010, Act Internaţional

  Acordul de cooperare în domeniul navigaţiei prin satelit între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Regatul Norvegiei, pe de altă parte din 22.09.2010

 • Decretul nr. 28/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 28/2015 privind acordarea gradului profesional de chestor general de poliţie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui chestor-şef de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decretul nr. 29/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 29/2015 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor general de poliţie cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 661/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 661/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 697/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 697/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 şi ale art. 391 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 698/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 698/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (1), art. 102 alin. (21) şi art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi ale art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 12 din 21.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de lucrări din 21.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de lucrări din 21.01.2015 Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţie publică – Şcoala de Arte şi Meserii Măicăneşti, Măicăneşti, judeţul Vrancea, lucrări de construcţii de clădiri cod CPV 45210000-2 şi servicii de proiectare tehnică cod CPV 71322000-1

 • Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Petroşani, Petroşani, judeţul Hunedoara, anunţă Raportul anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Ploieşti, Ploieşti, judeţul Prahova, anunţă Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate de Municipiul Ploieşti în cursul anului fiscal 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Valea Mare, Valea Mare, judeţul Olt, anunţă concesionarea unei suprafeţe de 25 mp teren situată în intravilanul comunei Valea Mare

 • Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Satu Mare, Satu Mare, judeţul Satu Mare, anunţă concesionarea unui teren intravilan amplasat în Zona Industrială Sud Satu Mare, în suprafaţă de 131.844 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Scorţeni, Scorţeni, judeţul Prahova, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Oraşul Mioveni, Mioveni, judeţul Argeş, anunţă concesiune pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare pe raza oraşului Mioveni

 • Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.01.2015 Concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Comuna Brazi, judeţul Prahova, anunţă delegare a gestiunii serviciului de transport public în comuna Brazi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 47 din 20.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 20.01.2015, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia Curţii Constituţionale nr. 366 din 25 iunie 2014, din 20.01.2015

 • Ordinul nr. 47/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 47/2015 privind revizuirea ratei dobânzii pentru certificatele de trezorerie către populaţie transformate în depozite la Trezoreria Statului

 • Ordinul nr. 44/2015, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 44/2015 privind abrogarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 437/1999 pentru aprobarea aplicării reglementărilor europene JAR-OPS 1 – Transportul aerian comercial (avioane) şi JAR-OPS 3 Transportul aerian comercial (elicoptere) şi a Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.268/2008 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-SAFA privind evaluarea siguranţei zborului la aeronavele din terţe ţări, ediţia 02/2008

 • Decizia nr. 19/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 19/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 • Decizia nr. 18/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 18/2015 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marius Iulian Carabulea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură

 • Ordinul nr. 159/2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 38/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 159/38/2015 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Decizia nr. 662/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 662/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 683/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 683/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 193, art. 194 alin. (1), art. 196 alin. (2) şi (3) şi art. 4 din Codul penal cu aplicarea art. 3 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 20.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 761/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 761/2014 referitoare la admiterea obiecţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia publică locală

 • Hotărârea nr. 12/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 12/2015 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Interne din România şi Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto, semnat la Bucureşti la 7 august 2014 şi la Saint Helier la 9 septembrie 2014

 • Acordul din 07.08.2014, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Acordul între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Departamentul de Transport şi Servicii Tehnice din Jersey, Channel Islands, privind recunoaşterea reciprocă a permiselor de conducere auto din 07.08.2014

 • Hotărârea nr. 19/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 19/2015 pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

 • Hotărârea nr. 20/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 1/2015, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 1/2015 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examenul/interviul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în anul 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 20.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 691/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 691/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2), în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, art. 21 alin. (6), art. 22, art. 27, art. 31, art. 32, art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordinul nr. 43/2015, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 43/2015 pentru aprobarea modelului cererii de plată privind măsura 215 – pachet a) porcine Plăţi în favoarea bunăstării animalelor

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 11 din 20.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Suceava, Suceava, judeţul Suceava, anunţă Raportul anual al finanţărilor nerambursabile din domeniile: sport, social, cultură, tineret şi educaţie, pentru anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Bistriţa, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, anunţă Raportul anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 20.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, anunţă Raportul anual privind realizarea bugetară a proiectelor “Promovarea sportului de performanţă” şi “Sportul pentru toţi” – Evenimente, în anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 19.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.01.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local al Comunei Gherceşti, Gherceşti, judeţul Dolj, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 19.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 580/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 580/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1), art. 33 şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 638/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 638/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, art. 10, art. 12, art. 15, art. 17, art. 21, art. 22 şi art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 708/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 708/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2)-(6) din Codul de procedură civilă

 • Ordonanţa nr. 1/2015, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 1/2015 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Ordinul nr. 30/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă

 • Norma nr. 2/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 2/2015 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule

 • Ordinul nr. 31/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 31/25/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 25/2015, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 31/25/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 19.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 645/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 645/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Actul din 19.01.2015, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Brad din 19.01.2015

 • Hotărârea nr. 15/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

 • Ordinul nr. 1703/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1703/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 10 din 19.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 19.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 19.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Centrul Cultural Judeţean Arad, cu sediul în Arad, judeţul Arad, anunţă raportul anual privind contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 16.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.01.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judeţean Tulcea, cu sediul în Tulcea, judeţul Tulcea, anunţă ofertantul câştigător în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 9 din 16.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 16.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 40 din 16.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 13/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 • Hotărârea nr. 16/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2015 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

 • Decizia nr. 17/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 17/2015 privind numirea domnului Bogdan-Dragoş-Aureliu Marian-Stanoevici în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Ordinul nr. 2/2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 2/35/2/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

 • Ordinul nr. 35/2015, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2/35/2/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

 • Ordinul nr. 2/2015, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 2/35/2/2015 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă

 • Normele metodologice din 05.01.2015, Ministerul Sănătăţii – MS

  Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 149/2014 privind unele măsuri referitoare la veniturile medicilor de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale în centrele de permanenţă din 05.01.2015

 • Ordinul nr. 112/2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată

Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 16.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 162/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 162/2014 pentru aprobarea punctelor relevante ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale

 • Decizia nr. 589/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 589/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

 • Decizia nr. 595/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 595/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 617/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 617/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Ordinul nr. 3011/2015, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 3011/2015 privind aprobarea Componenţei nominale a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice

 • Hotărârea nr. 9/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 9/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar

Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 16.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 16/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 16/2015 privind eliberarea domnului Mihai Şova din funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 700/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 700/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 5 şi art. 6 alin. (1) din Codul penal

 • Decizia nr. 702/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 702/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 16.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 5121/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 5121/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios, şi a programelor şcolare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocaţională, profilul teologic, cultul romano-catolic, specializarea ghid turism religios

 • Decizia nr. 707/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 707/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 48/2014 privind unele măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare în sectorul zootehnic

 • Hotărârea nr. 1103/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare

 • Ordinul nr. 4893/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 4893/2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

 • Metodologia din 10.11.2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015, din 10.11.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 16.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 8 din 15.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 14.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 8 mp situat în strada Ştefan cel Mare

 • Achiziţia publică de servicii din 13.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Groşi, localitatea Groşi, judeţul Maramureş, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 9.500 mp situat în Comuna Groşi, localitatea Satu Nou de Jos, în vederea realizării unui obiectiv pentru producţie, depozitare, servicii

 • Achiziţia publică de servicii din 13.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – UAT Comuna Tomeşti, Tomeşti, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unor terenuri situate în cartierul Tomeşti, pentru construire spaţiu desfăşurare activităţi comerciale

 • Achiziţia publică de servicii din 14.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.01.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Borca,Borca, judeţul Neamţ, anunţă ofertanţii câştigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 14.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.01.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Mihai Eminescu, satul Ipoteşti, judeţul Botoşani, anunţă ofertanţii câştigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 15.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.01.2015 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Comunei I.L. Caragiale, sat Ghirdoveni, Ghirdoveni, judeţul Dâmboviţa, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei I.L. Caragiale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 15.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 24/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 24/2015 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Protecţie şi Pază

 • Decizia nr. 15/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 15/2015 privind numirea domnului Dan Popescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 • Decizia nr. 579/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 579/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 609/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 609/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 şi ale art. 28 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

 • Hotărârea nr. 11/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

 • Ordinul nr. 158/2015, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 158/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 15.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 15.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 15.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 14.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 25/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 25/2015 pentru numirea unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 26/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 26/2015 pentru numirea unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 27/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 27/2015 pentru numirea unui consilier prezidenţial

 • Hotărârea nr. 10/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 10/2015 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură

 • Decizia nr. 11/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 11/2015 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Virgil Laurenţiu Găman, secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 12/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 12/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Iuliana Lascu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Decizia nr. 13/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 13/2015 privind eliberarea domnului Horvath Levente-Akos din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 14/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 14/2015 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Diana Ioana Florea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

 • Norma nr. 1/2015, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 1/2015 privind aderarea şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 14.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 49/2014, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 49/2014 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi

 • Legea nr. 7/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 7/2015 pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013

 • Decretul nr. 8/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 8/2015 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2013

 • Acordul din 18.12.2013, Act Internaţional

  Acordul de cooperare între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, privind programele europene de radionavigaţie prin satelit din 18.12.2013

 • Decizia nr. 625/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 625/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (2), art. 60 alin. (1) şi ale art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 648/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 648/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizia nr. 650/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 650/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. (9) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 29 din 14.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 14.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 2227/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 2227/2014 privind sancţionarea Societăţii CRUCIATII BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activităţii

 • Hotărârea nr. 7/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 7/2015 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 73 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 2/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2/2015 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Bucureşti la 30 mai 2014 şi la Lima la 3 iunie 2014

 • Memorandumul din 30.05.2014, Oficiul Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor – ONPCSB

  Memorandumul de înţelegere între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Autoritatea de Informaţii Financiare – Unitatea de Informaţii Financiare din Sfântul Scaun/Statul Cetăţii Vaticanului privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului din 30.05.2014

 • Decizia nr. 679/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 679/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decizia nr. 704/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 704/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal

 • Decizia nr. 710/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 710/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 7 din 13.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 12.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Sibiu, Strada Samuel Brukenthal nr. 2, Sibiu, judeţul Sibiu, anunţă raportul anual 2014, privind acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 13.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă raportul anual privind finanţările nerambursabile din bugetul social al Municipiului Miercurea-Ciuc în anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 12.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Soleşti, DN 24, Soleşti, judeţul Vaslui, anunţă concesionarea unui teren extravilan în suprafaţă de 100 m.p

 • Achiziţia publică de servicii din 12.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.01.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judeţean Tulcea, Str. Păcii nr. 20, Tulcea, judeţul Tulcea, anunţă ofertantul câştigător al contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 13.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.01.2015 Anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Str. 22 Decembrie nr. 2, judeţul Suceava, anunţă delegare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 13.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 623/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 623/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II – art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi ale art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Hotărârea nr. 1184/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1184/2014 privind desfiinţarea Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale Certificare, precum şi pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătăţii

 • Hotărârea nr. 60/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 60/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională

 • Regulamentul din 11.12.2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de competenţă profesională din 11.12.2014

 • Hotărârea nr. 61/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 61/2014 pentru aprobarea Normelor privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar

 • Normele din 11.12.2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Normele privind Programul de pregătire profesională a auditorilor financiari şi a stagiarilor în activitatea de audit financiar din 11.12.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 13.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 2794/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Decizia nr. 2794/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici şi agreerea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi a Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

 • Decizia nr. 10/2015, Prim-ministru

  Decizia nr. 10/2015 privind eliberarea, la cerere, a domnului Pasztor Sandor din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură

 • Hotărârea nr. 1189/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1189/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane

 • Hotărârea nr. 1186/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor

 • Decizia nr. 611/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 611/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Decizia nr. 615/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 615/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 259 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 624/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 624/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XI alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decizia nr. 636/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 636/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 167 alin. (3) coroborat cu art. 58 alin. (4) din Codul de procedură civilă şi cele ale art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 13.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 11/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decretul nr. 21/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 21/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Decretul nr. 22/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 22/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 23/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 23/2015 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Ordinul nr. 5003/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 5003/2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru învăţământ primar, clasele a III-a şi a IV-a

 • Ordinul nr. 1/2015, Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare – CNCAN

  Ordinul nr. 1/2015 privind aprobarea publicării Listei cuprinzând organismele de dozimetrie individuală acreditate, desemnate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Decizia nr. 26/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 26/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Târgu Mureş – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie prin Încheierea de şedinţă din data de 24 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.932/102/2012, prin care în baza art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală, raportat la art. 475 din acelaşi cod, se solicită Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând posibilitatea încadrării medicului chirurg angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată într-o unitate spitalicească din sistemul public de sănătate, trimis în judecată sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de luare de mită prevăzută de art. 289 din Codul penal, în categoria funcţionarilor publici prevăzută de dispoziţiile art. 175 alin. (1) lit. c) din Codul penal sau în categoria funcţionarilor publici prevăzută de dispoziţiile art. 175 alin. (2) din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 13.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 652/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 652/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decizia nr. 653/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 653/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 657/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 657/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) şi art. 114 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Ordinul nr. 5115/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

 • Ordinul nr. 5204/2014, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 5204/2014 privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 6 din 12.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 12.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Comarnic, Comarnic, judeţul Prahova, anunţă Raportul cu privire la contractele de finanţări nerambursabile atribuite în anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 12.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Zemeş, judeţul Bacău, anunţă contractul de finanţare nerambursabilă încheiat pe anul 2014 pentru ramura cultură intitulat “Editare volume poezii”

 • Achiziţia publică de servicii din 08.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 473 mp, în vederea construirii unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 08.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, anunţă concesionarea unor terenuri în zonele de cartier, în vederea amplasării unor chioşcuri de difuzare carte şi presă, cu posibilitate de comercializare de papetărie şi tichete de parcare

 • Achiziţia publică de servicii din 12.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.01.2015 Anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Oraş Zlatna, judeţul Alba, anunţă delegare a serviciului de transport public local

Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 12.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 639/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 639/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 39 şi art. II din Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

 • Decizia nr. 642/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 642/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 404 alin. (5) din Codul de procedură penală

 • Legea nr. 10/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 10/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 20/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 20/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 12/2015, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 12/2015 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 12.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 9/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 9/2015 pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor

 • Decretul nr. 10/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 10/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor

 • Decizia nr. 706/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 706/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2010 privind eşalonarea plăţii indemnizaţiilor prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 şi a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 709/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 709/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 711/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 711/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Hotărârea nr. 1188/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”

 • Ordinul nr. 1/2015, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Ordinul nr. 1/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 2/2015, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Ordinul nr. 2/2015 pentru abrogarea art. 8 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2009

 • Ordinul nr. 5004/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 5004/2014 privind aprobarea programelor şcolare pentru discipline de pregătire sportivă practică, învăţământ primar, clasele I-a II-a şi clasele a III-a-a IV-a

 • Rectificarea din 12.01.2015, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 915/2014, din 12.01.2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 12.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 12.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1992/2014, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice – MMSC

  Ordinul nr. 1992/2014 pentru aprobarea planurilor naţionale de acţiune pentru cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus) şi pentru raţa roşie (Aythya nyroca)

 • Ordinul nr. 2/2015, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 2/2015 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 180 “Calitate în serviciile de ocupare”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 “Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.2 “Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”

 • Hotărârea nr. 1155/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1155/2014 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020

 • Anexa din 23.12.2014, Guvernul României

  Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, din 23.12.2014

 • Ordinul nr. 19/2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 19/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 5 din 09.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă Programul anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din municipiul Miercurea-Ciuc

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă Programul anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din municipiul Miercurea-Ciuc

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă concurs de proiecte organizat în cadrul Programului de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap din Municipiul Miercurea-Ciuc, pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă concurs de proiecte organizat în cadrul “Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor din Municipiul Miercurea-Ciuc” pe anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Inspectoratul General Pentru Imigrări, Bucuresti, anunţă proiectele câştigătoare pentru care au fost încheiate contracte de finanţare nerambursabile

 • Achiziţia publică de servicii din 07.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Stremţ, Principală, nr. 99, Stremţ, judeţul Alba, anunţă concesionarea a două spaţii comerciale, în suprafaţă de 153,14 mp şi 70,22 mp, proprietate publică a Comunei Stremţ, în vederea desfăşurării de activităţi comerciale

 • Achiziţia publică de servicii din 07.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Balş, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, Balş, judeţul Olt, anunţă concesionarea unor suprafeţe de teren: 20 mp – strada Plopului, 50 mp – strada Cireşului şi 20 mp – Podul vechi

 • Achiziţia publică de servicii din 08.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Târgu Jiu, Târgu Jiu, judeţul Gorj, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 253 mp, destinat construirii de locuinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 08.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Ciocăneşti, str. Cantacuzino nr. 79, judeţul Dâmboviţa, anunţă concesionarea unui spaţiu în suprafaţă desfăşurată de 72,97 mp ce face parte din imobilul clădire Dispensar Uman, în vederea amenajării unui punct farmaceutic

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015 Anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – UAT Oraşul Buhuşi, anunţă efectuarea transportului public local de persoane prin curse regulate pe raza oraşului Buhuşi

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Suceava, Suceava, judeţul Suceava, anunţă Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Olt, Slatina, judeţul Olt, anunţă Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2014, în domeniul sportului

 • Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 09.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Odorheiu Secuiesc, Piaţa Varoshaza nr. 5, Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, anunţă Raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în anul 2013 şi finalizate în cursul anilor 2013 şi 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 09.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 1/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 1/2015 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

 • Decretul nr. 2/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 2/2015 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

 • Legea nr. 2/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 2/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 • Decretul nr. 3/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 3/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2014 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

 • Legea nr. 3/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decretul nr. 4/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 4/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2014 privind modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Legea nr. 4/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2015 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 • Decretul nr. 5/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 5/2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

 • Decizia nr. 571/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 571/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în ansamblu, precum şi, în special, ale art. 1, art. 4, art. 13 şi art. 19 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă a Guvernului

 • Decizia nr. 583/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 583/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2), în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 368/2013, la cele ale art. 33-35, art. 50 lit. b) şi la cele ale cap. III din Legea nr. 165/2013, precum şi a dispoziţiilor art. 33 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărârea nr. 1187/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1187/2014 pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1/2015 privind rechemarea unui consul general

 • Hotărârea nr. 6/2015, Guvernul României

  Hotărârea nr. 6/2015 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 09.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 6/2015, Parlamentul României

  Legea nr. 6/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decretul nr. 7/2015, Preşedintele României

  Decretul nr. 7/2015 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2014 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Ordinul nr. 17/2015, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

 • Decizia nr. 575/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 575/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 627/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 627/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 633/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 633/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. e) tezele a treia şi a patra şi ale art. 355 alin. (1) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 635/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 635/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 4 din 08.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 07.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Pipirig, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea a 3 loturi de teren, pentru anexe gospodăreşti, situate în comuna Pipirig, intravilan satele Stinca, Pipirig şi Boboiesti

 • Achiziţia publică de servicii din 07.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Caransebeş, Caransebeş, judeţul Caraş-Severin, anunţă concesionarea unei parcele de teren cu suprafaţa de 30000 mp, situată în vecinătatea drumului agricol Dealul Viilor

 • Achiziţia publică de servicii din 06.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Teaca, judeţul Bistriţa Năsăud, anunţă concesionarea pajiştilor din proprietatea Comunei Teaca, crescătorilor de animale, având animalele înscrise în Registrul Naţional al Exploataţiilor

 • Achiziţia publică de servicii din 07.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – RA AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU, Sibiu, judeţul Sibiu, anunţă concesionarea unui teren în vederea construirii unui depozit de carburanţi de aviaţie

Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 08.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 08.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 08.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 594/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 594/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 600/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 600/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 33, art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 601/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 601/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4), art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordinul nr. 131/2014, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Ordinul nr. 131/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2009

Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 07.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 541/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 541/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizia nr. 553/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 553/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, art. II art. 1 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, art. 1 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi art. 1 alin. (3) şi (4) şi art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Decizia nr. 649/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 649/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 660/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 660/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordinul nr. 185/2014, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 185/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Arhivelor Naţionale

 • Ordinul nr. 2348/2014, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2348/2014 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 • Ordinul nr. 1657/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1657/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 07.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 605/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 605/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi art. 41 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 630/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 630/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, în redactarea anterioară modificării aduse prin Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992

 • Decizia nr. 699/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 699/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotărârea nr. 1183/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020

 • Ordinul nr. 1213/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1213/2014 privind dispunerea radierii instituţiei financiare nebancare Societatea Comercială DOMENIA CREDIT I.F.N. – S.A. din Registrul general şi Registrul special

 • Ordinul nr. 1215/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 1215/2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale METROPOLITAN 10 IMPEX IFN – S.A.

 • Hotărârea nr. 9/2014, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 9/2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2015

 • Ordinul nr. 5113/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 5113/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar

 • Metodologia din 15.12.2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Metodologia privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar din 15.12.2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 3 din 07.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 06.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Târgu Neamţ, Ştefan cel Mare, nr. 62, Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 1.208 mp, situat în Strada Castanilor

 • Achiziţia publică de servicii din 06.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.01.2015 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Şibot, Strada Principală nr. 153, Şibot, judeţul Alba, anunţă ofertantul câştigător pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 07.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.01.2015 Concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Primăria Municipiului Câmpina, Câmpina, jud. Prahova, anunţă contract de delegare a gestiunii transportului public local de persoane pe raza municipilui

Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 07.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 07.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 127/2014, Oficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA

  Decizia nr. 127/2014 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 87A din 26 martie 2014, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în Dosarul nr. 4.233/2/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 07.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 5109/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 5109/2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2015

 • Decizia nr. 598/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 598/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 640/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 640/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Decizia nr. 658/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 658/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 721/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 721/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) şi (4) teza a doua din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, ale art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

 • Ordinul nr. 1621/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1621/2014 privind modificarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul mostrelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013

 • Ordinul nr. 1650/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1650/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003

Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 06.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 06.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1130/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1130/2014 privind aprobarea Acordului de management financiar între România, prin Serviciul Român de Informaţii, şi Oficiul pentru Control Financiar al NATO, privind Fondul de sprijin al NATO pentru Ucraina în domeniul apărării cibernetice

 • Decizia nr. 654/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 654/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 620/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 620/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 din Codul de procedură civilă

 • Legea nr. 181/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 929/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 929/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Lista din 06.01.2015, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, din 06.01.2015

 • Ordinul nr. 869/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 869/2014 pentru modificarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010

 • Ordinul nr. 868/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 868/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 438/2008 privind aprobarea condiţiilor şi documentelor necesare furnizorilor de servicii medicale de dializă în vederea intrării în relaţii contractuale pentru furnizarea de servicii de dializă în regim ambulatoriu cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

 • Hotărârea nr. 1182/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1182/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2005 privind aprobarea Programului de realizare a Planului naţional pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor şi a finanţării acestuia

 • Ordinul nr. 2395/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 2395/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ pentru evaluarea in situ a rezistenţei betonului din construcţiile existente”, indicativ NP 137-2014

 • Legea nr. 176/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 176/2014 pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013

 • Decretul nr. 906/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 906/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Minamata cu privire la mercur, deschisă spre semnare şi semnată de România la Kumamoto la 10 octombrie 2013

 • Convenţia din 10.10.2013, Act Internaţional

  Convenţia de la Minamata privind mercurul din 10.10.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 06.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 4825/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 4825/2014 privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ al alternativei educaţionale Waldorf pentru învăţământul primar, a listelor şi a programelor şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, alternativa educaţională Waldorf

 • Ordinul nr. 5114/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 5114/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar

 • Decizia nr. 576/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 576/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 577/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 577/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 578/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 578/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Metodologia din 15.12.2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Metodologia de organizare, desfăşurare şi finalizare a programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal sanitar din 15.12.2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 2 din 06.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 05.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Valea Mare, Str. Unirii, nr. 187, Valea Mare, judeţul Olt, anunţă concesionarea unor terenuri în suprafaţă totală de 3.383.833 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 05.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Cristian, strada I, numărul 1, Cristian, judeţul Sibiu, anunţă concesionare unui spaţiu format din cabinet medical în suprafaţă de 22,30 mp şi dependinţe comune în suprafaţă de 38,85 mp, aflate în clădirea Dispensarului medical Cristian

 • Achiziţia publică de servicii din 05.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.01.2015 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Cristian, strada I, numărul 1, Cristian, judeţul Sibiu, anunţă concesionarea unui spaţiu format din cabinet medical în suprafaţă de 11 mp şi dependinţe comune în suprafaţă de 38,85 mp, aflate în clădirea Dispensarului medical Cristian

Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 05.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1177/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1177/2014 privind aprobarea desfiinţării Stadionului “Ion Oblemenco”, situat în municipiul Craiova, în vederea realizării obiectivului de investiţii “Complex Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal”

 • Decizia nr. 586/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 586/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizia nr. 587/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 587/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal şi ale art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Hotărârea nr. 1104/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1104/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Ordinul nr. 1801/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1801/2014 privind modificarea formularului “Carnet de cecuri pentru ridicare numerar”, cod 14.20.06/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 05.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 607/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 607/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Decizia nr. 613/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 613/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2012 pentru stabilirea unor măsuri privind încadrarea absolvenţilor promoţiilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 651/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 651/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decizia nr. 667/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 667/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 1815/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1815/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 05.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 05.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 172/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 172/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014

 • Acordul din 02.10.2014, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră din 02.10.2014

 • Decretul nr. 902/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 902/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014

 • Decizia nr. 509/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 509/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă şi ale art. 27 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Decizia nr. 536/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 536/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, pct. 16 şi pct. 17 şi ale art. II alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 656/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 656/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3731 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865

 • Ordinul nr. 1799/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1799/2014 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

 • Ordinul nr. 1653/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1653/2364/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani – S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 2364/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 1653/2364/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani – S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 1654/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1654/2363/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe – S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 2363/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 1654/2363/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe – S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 1 din 05.01.2015 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 05.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, Concurs public de proiecte sportive pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 05.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, Concurs de proiecte culturale şi de tineret pentru anul 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 05.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Judeţul Argeş, Piaţa Vasile Milea nr. 1, Piteşti, judeţul Argeş, anunţă raportul anual privind finanţările nerambursabile acordate în anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 30.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.12.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Apateu, Apateu, judeţul Arad, anunţă ofertantul câştigător al contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 05.01.2015, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.01.2015 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, Piaţa Cetăţii nr. 1, Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, anunţă Raportul anual privind finanţările nerambursabile din bugetul cultural al Municipiului Miercurea-Ciuc în anul 2014