Monitorul Oficial, Partea I nr. 397 din 26.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 26.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 395 din 25.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 87/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 87/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 660 alin. (2) din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 429/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 429/2017 privind numirea doamnei Carmen-Delia Sotânga în functia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 430/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 430/2017 pentru revocarea, la cerere, a domnului Petru Armean din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

 • Decizia nr. 431/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 431/2017 pentru numirea domnului Mihail Dorus în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 432/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 432/2017 privind numirea doamnei Andreea-Maria Arcan-Apostol în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 • Decizia nr. 433/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 433/2017 privind unele masuri pentru exercitarea functiei de inspector general adjunct antifrauda la Directia regionala antifrauda fiscala 3 Alexandria – Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 394 din 25.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 113/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 113/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferata româna în vederea exercitarii dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de catre elevii si studentii din România

 • Decretul nr. 496/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 496/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru facilitarea transportului gratuit pe calea ferata româna în vederea exercitarii dreptului de vot la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 de catre elevii si studentii din România

 • Legea nr. 114/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport în baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, precum si pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport public judetean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendata prin hotarâri ale instantelor de judecata

 • Decretul nr. 497/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 497/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport în baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, precum si pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport public judetean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendata prin hotarâri ale instantelor de judecata

 • Decizia nr. 158/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 158/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (2) si (3), art. 17, art. 50, art. 60 alin. (2) si (6) si art. 113 alin. (1) si (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 • Hotarâre nr. 356/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 356/2017 pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2017 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

 • Decizia nr. 428/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 428/2017 privind numirea doamnei Anisoara-Geanina Ojog în functia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Hotarâre nr. 19/2017, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Hotarârea nr. 19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizarii delimitarii sectiilor de votare din tara si a stabilirii sediilor acestora

 • Metodologia din 23.05.2017, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Metodologia de avizare a actualizarii delimitarii sectiilor de votare din tara si a stabilirii sediilor acestora din 23.05.2017

 • Act din 25.05.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul Popular Maghiar din Transilvania din 25.05.2017

 • Ordinul nr. 155/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 155/2017 pentru aprobarea prelungirii perioadei de referinta aferente ultimului an al angajamentelor derulate în cadrul masurii 215 – Plati privind bunastarea animalelor, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului cererilor de plata, precum si a modelului formularelor de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor încheiate în cadrul masurii 215 – Plati în favoarea bunastarii animalelor – pachetul a) porcine si pachetul b) pasari

Monitorul Oficial, Partea I nr. 393 din 25.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 98/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 98/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (1) teza întâi si art. 145 alin. (1) teza întâi din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 128/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 128/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, republicata

 • Decizia nr. 129/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 129/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite, republicata

 • Hotarâre nr. 339/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 339/2017 privind aprobarea unor modificari si completari în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Arges, Covasna, Constanta, Alba, Vrancea, Vaslui, Arad, Prahova, Timis, Gorj, Tulcea, Galati, Buzau si municipiul Bucuresti

 • Ordinul nr. 36/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 36/2017 privind completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 25.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 338/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 338/2017 privind trecerea unor mijloace fixe, aflate în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, institutie publica aflata în coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii, dupa caz, si pentru actualizarea anexei nr. 12 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 506/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 506/2017 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.395/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Jilava din judetul Ilfov

 • Ordinul nr. 513/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 513/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor în sectoarele cadastrale 2, 3, 4, 5 si 6 din unitatea administrativ-teritoriala Giulesti din judetul Maramures

 • Decizia nr. 10/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2017 privind solutionarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I penala în Dosarul nr. 6.664/2/2016, prin care se solicita pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei probleme de drept

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 97 din 24.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 24.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Vlahita, Vlahita, judetul Harghita, anunta evaluarea si selectionarea proiectelor în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pentru domeniile: cultura, sport, activitati sociale, activitati de dezvoltare si alte actiuni generale economice, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Orastie, Orastie, judetul Hunedoara, anunta evaluarea si selectionarea proiectelor în vederea obtinerii de finantare nerambursabila pentru domeniile: sport, cultura, culte si educatie

 • Achizitia publica de servicii din 24.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Fagaras, Fagaras, judetul Brasov, anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni pentru tineret, în anul fiscal 2017

 • Achizitia publica de servicii din 24.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local al Municipiului Fagaras, Fagaras, judetul Brasov, anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni educative si de sanatate, în anul fiscal 2017

 • Achizitia publica de servicii din 24.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local al Municipiului Fagaras, Fagaras, judetul Brasov, anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni culturale, în anul fiscal 2017

 • Achizitia publica de servicii din 24.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local al Municipiului Fagaras, Fagaras, judetul Brasov, anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni privind sportul de masa, în anul fiscal 2017

 • Achizitia publica de servicii din 24.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Bodoc, Bodoc, judetul Covasna, anunta concurs de proiecte pentru activitatile sportive si sprijinul financiar acordat unitatilor de cult, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Comunei Gruiu, judetul Ilfov, organizeaza licitatie în vederea concesionarii imobilului teren intravilan Cabana Caldarusani, în suprafata de 1,24 ha

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2017 Anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Sieu Magherus, Sieu Magherus, judetul Bistrita-Nasaud, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 24.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 24.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 63/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 63/2017 privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii – Analiza anuala a cresterii pentru 2017 – COM (2017) 725 final

 • Decizia nr. 124/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 124/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 22 alin. (3) teza a doua din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 157/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 157/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 61 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata

 • Hotarâre nr. 328/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 328/2017 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Economiei, precum si a unitatilor aflate în subordinea si coordonarea acestuia

Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 24.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 110/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2017 pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, precum si a art. 41 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011

 • Decretul nr. 492/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 492/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, precum si a art. 41 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011

 • Hotarâre nr. 324/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 324/2017 privind scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei parti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Politie al Judetului Iasi, ca urmare a restituirii acesteia catre persoanele îndreptatite

 • Hotarâre nr. 326/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 326/2017 privind constituirea Consiliului interministerial “Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat” si pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 • Hotarâre nr. 327/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 327/2017 privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Administratiei Nationale “Apele Române”, institutie publica aflata în coordonarea Ministerului Apelor si Padurilor, pentru administratiile bazinale de apa Arges – Vedea, Banat, Buzau – Ialomita, Prut – Bârlad si Somes – Tisa

 • Hotarâre nr. 335/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 335/2017 privind desfiintarea Centrului de Sanatate Baltesti, judetul Prahova

 • Hotarâre nr. 336/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 336/2017 pentru modificarea anexei nr. 23 la Hotarârea Guvernului nr. 1.348/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Buzau, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Buzau

 • Ordinul nr. 707/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 707/2017 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. în vederea achizitionarii de autoturisme

Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 24.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 24.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 96 din 23.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ditrau, Ditrau, judetul Harghita, acorda finantari nerambursabile pe anul 2017 în suma de 200.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local al Comunei Lupeni, Lupeni, judetul Harghita, acorda finantare nerambursabila pentru sprijinul cultelor religioase, constituite conform legii

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local al Comunei Lupeni, Lupeni, judetul Harghita, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor proiecte sportive

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local al Comunei Lupeni, Lupeni, judetul Harghita, acorda finantari nerambursabile pentru actiuni de interventie, servicii de urgenta voluntara pe raza administrativ-teritoriala a comunei Lupeni

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local al Comunei Lupeni, Lupeni, judetul Harghita, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor proiecte culturale

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 28.04.2017-11.05.2017

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Sacele, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în exercitiul bugetar 2017, pentru activitati sportive, culturale si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 23.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Cugir, Cugir, judetul Alba, anunta încheierea exercitiului financiar pe anul 2016 pentru domeniul sport, sustinerea activitatii de fotbal, în cadrul programului “Promovarea sportului de performanta”

 • Achizitia publica de servicii din 22.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Mihaesti, cu sediul în satul Buleta, comuna Mihaesti, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze: teren intravilan, proprietate publica, în suprafata totala de 102.401 m.p., împartit în doua loturi

 • Achizitia publica de servicii din 22.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Horia, Horia, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze: pasune comunala în suprafata totala de 16,0594 ha

 • Achizitia publica de servicii din 22.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Pocola, Pocola, judetul Bihor, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 250 mp situat în localitatea Sânmartin de Beius

 • Achizitia publica de servicii din 22.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Negresti, Negresti, judetul Neamt, urmeaza sa concesione: teren pasune în suprafata de 34,13 ha, lot Islazu Mic si 33,89 ha lot Dohotarie Poiana, în vederea întretinerii prin pasunat

 • Achizitia publica de servicii din 22.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Brezoi, Brezoi, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 700 mp, cu destinatia locuinta

 • Achizitia publica de servicii din 22.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.05.2017 Anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Municipiului Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 22.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.05.2017 Anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Suseni, Suseni, judetul Arges, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 386 din 23.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 84/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 84/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale art. 118 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata

 • Decizia nr. 426/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 426/2017 pentru numirea domnului Veaceslav Saramet în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

 • Decizia nr. 427/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 427/2017 privind aprobarea criteriilor de selectie a membrilor Consiliului de coordonare care functioneaza pe lânga Institutul National de Administratie

 • Decizia nr. 45/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 45/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Cluj – Sectia a III-a de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 1.216/33/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 385 din 23.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 108/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 108/2017 pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

 • Decretul nr. 489/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 489/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 800 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

 • Legea nr. 109/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2017 pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studentilor înmatriculati la formele de învatamânt la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate

 • Decretul nr. 490/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 490/2017 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studentilor înmatriculati la formele de învatamânt la distanta sau cu frecventa redusa de a continua studiile la programe de studii de licenta autorizate sa functioneze provizoriu sau acreditate

 • Decizia nr. 233/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 233/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedura civila din 1865

 • Decizia nr. 421/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 421/2017 privind constituirea Comitetului interministerial de urgenta pentru solutionarea disfunctionalitatilor Programului National de Vaccinare si asigurarea aprovizionarii la timp cu vaccinurile necesare PNV si campaniei de vaccinare antigripala pentru sezonul 2017-2018

 • Decizia nr. 422/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 422/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Calin-Lucian Rosan a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 423/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 423/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre doamna Rozica-Alina Oprea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 424/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 424/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne de catre domnul Bogdan-Mihail Ivanescu

 • Decizia nr. 425/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 425/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne de catre doamna Ioana Dorobantu

 • Ordinul nr. 34/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 34/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Raportului anual de catre titularii de licente din sectorul energiei electrice si privind modificarea unor ordine ale presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 384 din 23.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 51/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 51/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 5905/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5905/2017 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.219/2010 privind recunoasterea si echivalarea rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice în limbi straine si la examene cu recunoastere europeana pentru certificarea competentelor digitale cu probele de evaluare a competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala studiata pe parcursul învatamântului liceal, respectiv de evaluare a competentelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat

 • Ordinul nr. 145/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 145/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectuarii de analize pentru vin si celelalte produse pe baza de must si vin ce urmeaza a fi expediate în scopul comercializarii pe piata interna

 • Normele metodologice din 11.05.2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Normele metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea efectuarii de analize pentru vin si celelalte produse pe baza de must si vin ce urmeaza a fi expediate în scopul comercializarii pe piata interna din 11.05.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 23.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 169/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 169/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 322/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 322/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

 • Hotarâre nr. 340/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 340/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 341/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 341/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune “CNCIR” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotarâre nr. 342/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 342/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Maritime” – S.A. Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 691/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare si a procedurii de comunicare a acestora

 • Ordinul nr. 3897/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3897/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 3.482/2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 95 din 22.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 22.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Balauseri, Balauseri , jud. Mures, anunta acordarea de finantari nerambursabile din fondurile bugetului local în anul fiscal 2017 pentru “Programul de sprijinire a sportului, culturii, tineretului din Comuna Balauseri pe anul 2017.”

 • Achizitia publica de servicii din 22.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ghelari, Ghelari, judetul Hunedoara, participa la selectia publica de proiecte pe anul 2017, în vederea acordarii de finantari nerambursabile pentru activitati sportive si sustinerea cultelor religioase

 • Achizitia publica de servicii din 22.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Putna, Putna, judetul Suceava, acorda finantari nerambursabile în anul 2017 pentru sustinerea cultelor, suma totala alocata 30.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 22.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Oras Pecica, Pecica, judetul Arad, anunta proiectele câstigatoare a primei sesiuni de selectie, din domeniile: culte, educatie-tineret-mediu-cultura si sport, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 22.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Odorheiu-Secuiesc, judetul Harghita, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Necsesti, Necsesti, judetul Teleorman, urmeaza sa concesioneze o suprafata construita de 37,75 mp din cadrul Dispensarului Uman Gârdesti

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 15,08 mp si o cota indiviza din teren de 35,6 mp

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2017 Anunturi de participare la negociere directa – Comuna Teaca, Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, anunta concesionarea pajistilor (Finicioare si Sub Tei) în suprafata de 90.83 ha

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2017 Anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Curtea de Arges, judetul Arges, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 22.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala – Primaria Sighisoara, Sighisoara, judetul Mures, anunta Lista asociatiilor si fundatiilor române care primesc subventii

 • Achizitia publica de servicii din 22.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala – Directia de Asistenta Sociala, Medias, judetul Sibiu,

Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 22.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 93/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 93/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si (3), art. 7, art. 8 alin. (1) si (5), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

 • Hotarâre nr. 349/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 349/2017 privind stabilirea uniformei, siglei, insignei si documentelor de legitimare pentru personalul militar al Directiei Generale de Protectie Interna a Ministerului Afacerilor Interne

Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 22.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 380 din 22.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 379 din 22.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 107/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 107/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si (9) si art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, precum si ale art. 1202 din Codul civil din 1864 si art. 328 alin. (2) din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 155/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 155/2017*) referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (1) si (2) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 168/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 168/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 345 alin. (2) si (3) raportat la art. 347 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 331/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 331/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Olt de catre domnul Cotarcea Ionut

 • Hotarâre nr. 332/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 332/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Olt de catre domnul Ionita Radu-George

 • Ordinul nr. 148/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 148/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 239/2009 privind interdictia pescuitului în timpul noptii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 378 din 22.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 58/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 58/2017 referitoare la Comunicarea comuna catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Migratia pe ruta central-mediteraneeana, Gestionarea fluxurilor de migratie, salvarea de vieti omenesti – JOIN (2017) 4 final

 • Hotarâre nr. 60/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 60/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Al patrulea raport privind progresele înregistrate catre o uniune a securitatii efectiva si autentica – COM(2017) 41 final

 • Hotarâre nr. 61/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 61/2017 privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European, Comitetul Regiunilor si Banca Europeana de Investitii – Al doilea raport privind starea Uniunii Energetice – COM (2017) 53 final

 • Hotarâre nr. 62/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 62/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Evaluarea punerii în aplicare a Strategiei UE în materie de droguri 2013-2020 si a Planului de actiune al UE în materie de droguri 2013-2016: mentinerea necesitatii unui Plan de actiune al UE în materie de droguri 2017-2020 – COM (2017) 195 final

 • Hotarâre nr. 64/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 64/2017 referitoare la Raportul Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrala Europeana si Comitetul Economic si Social European – Raport privind mecanismul de alerta 2017 [elaborat în conformitate cu articolele 3 si 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.176/2011 privind prevenirea si corectarea dezechilibrelor macroeconomice] – COM (2016) 728 final

 • Hotarâre nr. 65/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 65/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Acord-tip privind statutul în conformitate cu articolul 54 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2016/1.624 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Politia de frontiera si garda de coasta la nivel european – COM (2016) 747 final

 • Hotarâre nr. 66/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 66/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Al optulea raport privind transferul si relocarea – COM (2016) 791 final

 • Hotarâre nr. 67/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 67/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind recomandarile de reforma în domeniul reglementarii serviciilor profesionale – COM (2016) 820 final

 • Hotarâre nr. 68/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 68/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Al doilea raport intermediar: primele rezultate cu privire la cadrul de parteneriat cu tarile terte în contextul Agendei europene privind migratia – COM (2016) 960 final

 • Ordinul nr. 730/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 730/2017 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 663/110/76/2012 pentru aprobarea componentei Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar

 • Act din 22.05.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul National Democrat din 22.05.2017

 • Decizia nr. 28/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 28/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Înalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de contencios administrativ si fiscal, în Dosarul nr. 391/36/2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 94 din 19.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ghelari, Ghelari, judetul Hunedoara, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile pentru activitati sportive si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Poienarii Burchii, Poienarii Burchii, judetul Prahova, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor activitati sportive, culturale si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Vacareni, Vacareni, judetul Tulcea, acorda finantare nerambursabila programului: “Finantare culte religioase recunoscute conform legii”

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ilisesti, Ilisesti, judetul Suceava, acorda finantari nerambursabile cultelor religioase recunoscute de lege

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Bretea Româna, Bretea Româna, judetul Hunedoara, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2017

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, judetul Cluj, face cunoscut Raportul cu privire la contractele de finantare nerambursabila, încheiate în anul fiscal 2016

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Domasnea, localitatea Domasnea, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesionez o suprafata de 1.644,17 ha pasune

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2017 Anunturi în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala – Administratia Sociala Comunitara Oradea, Oradea, judetul Bihor, anunta Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române carora li s-au acordat subventii de la bugetul local în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 19.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.05.2017 Anunturi în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala – Comuna Salacea, Salacea, judetul Bihor, anunta Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, ce beneficiaza de subventii în anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 377 din 19.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 179/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 179/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 239 alin. (2) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 333/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 333/2017 privind stabilirea zilei de 2 iunie 2017 ca zi libera

 • Hotarâre nr. 334/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 334/2017 pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 263/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pe anul 2017

 • Ordinul nr. 344/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 344/5/2017 pentru abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a României nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de catre banci, persoane juridice române, si sucursalele din România ale bancilor, persoane juridice straine, a informatiilor referitoare la titularii conturilor deschise si/sau închise la banci

 • Ordinul nr. 5/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Ordinul nr. 344/5/2017 pentru abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Bancii Nationale a României nr. 600/1/2006 privind procedura transmiterii de catre banci, persoane juridice române, si sucursalele din România ale bancilor, persoane juridice straine, a informatiilor referitoare la titularii conturilor deschise si/sau închise la banci

 • Ordinul nr. 739/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

 • Procedura din 11.05.2017, Ministerul Mediului

  Procedura de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor din 11.05.2017

 • Ordinul nr. 757/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 757/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Decizie de impunere privind suma reprezentând contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate”

 • Ordinul nr. 758/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 758/2017 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si padurilor nr. 1.004/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Decizie de impunere privind aplicarea penalitatii prevazute în cazul nerestituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 376 din 19.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 105/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 105/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

 • Decretul nr. 483/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 483/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

 • Legea nr. 107/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 107/2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Decretul nr. 485/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 485/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 106/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 106/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 si art. 111 din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 126/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 126/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 342-346 din Codul de procedura penala si art. 4251 alin. (7) pct. 2 lit. b) coroborat cu art. 347 raportat la art. 342-346 din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 420/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 420/2017 pentru numirea domnului Stefan Popescu în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Ordinul nr. 35/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 35/2017 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiilor simultane cu pret descrescator pe piata centralizata pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 65/2014, si a Contractului-cadru de vânzare/cumparare a energiei electrice tranzactionate pe piata centralizata pentru serviciul universal, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.667/2014

 • Ordinul nr. 553/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 553/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa si de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.454/2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 19.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Circulara nr. 6/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 6/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la proclamarea Independentei de stat a României

 • Decizia nr. 5/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie vizând interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 485 alin. (1) lit. b) teza I din Codul de procedura penala privind respingerea acordului de recunoastere a vinovatiei, în ipoteza în care consimtamântul valabil exprimat de inculpat în faza de urmarire penala pentru încheierea acestuia este retras în fata instantei de judecata

 • Ordinul nr. 494/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 494/2017 pentru modificarea si completarea Reglementarilor privind omologarea, agrearea si efectuarea inspectiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor marfuri periculoase – RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.134/2005

Monitorul Oficial, Partea I nr. 374 din 19.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 37/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 37/2017 privind dezlipirea unui imobil aflat în proprietatea publica a statului si schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor imobile-teren fara constructii aflate în proprietatea publica a statului

 • Ordinul nr. 565/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 565/2017 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor art. 11 din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea conditiilor pentru fabricarea, prezentarea si vânzarea produselor din tutun si a produselor conexe si de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun, privind etichetarea produselor din tutun pentru fumat, altele decât tigaretele, tutunul de rulat si tutunul pentru narghilea

 • Ordinul nr. 2280/2017, Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

  Ordinul nr. 2280/2017 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarâri judecatoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului angajat în institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, aflate în subordinea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2016

 • Hotarâre nr. 45/2017, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 45/2017 privind ocuparea locului vacant de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România de catre domnul Popa Irimie Emil

 • Decizia nr. 26/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 26/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 4.536/62/2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 93 din 18.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ilisesti, judetul Suceava, acorda finantari nerambursabile pentru cultele religioase, suma alocata fiind de 30.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural si de Tineret “Stefan Iordache”, Bucuresti, acorda finantari nerambursabile pentru activitati sportive si culturale

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Valea Nucarilor, Valea Nucarilor, judetul Tulcea, participa la licitatia publica de proiecte pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pentru proiecte privind cultele religioase

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Gâlda de Jos, Gâlda de Jos, judetul Alba, participa la sesiunea a doua de selectie publica în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru proiecte culturale

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Valea Nucarilor, Valea Nucarilor, judetul Tulcea, anunta sesiune de selectie în vederea acordarii finantarilor nerambursabile pentru proiecte sociale, culturale, sportive, de educatie civica si de tineret

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Zalau, Zalau, judetul Salaj, acorda sprijin financiar unitatilor de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Cugir, cu sediul în orasul Cugir, judetul Alba, în urma participarii la selectia de proiecte a stabilit finantarea proiectului “Sustinerea activitatii de fotbal ca traditie în orasul Cugir”

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Stoenesti, Stoenesti, judetul Arges, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 18.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.05.2017 Anunturi în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala – Municipiul Marghita, Marghita, judetul Bihor, anunta Lista asociatiilor si fundatiilor care vor beneficia de subventii de la bugetul local în anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 373 din 18.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 486/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 486/2017 privind conferirea Ordinului national Steaua României

 • Decretul nr. 487/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 487/2017 privind conferirea Ordinului Meritul Industrial si Comercial

 • Decretul nr. 488/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 488/2017 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 • Decizia nr. 411/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 411/2017 privind eliberarea domnului Aron Szele din functia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 412/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 412/2017 pentru eliberarea domnului Daniel Dinulescu din functia de inspector general adjunct antifrauda la Directia Regionala Antifrauda Fiscala 2 Constanta – Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 413/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 413/2017 pentru numirea domnului Daniel Marius Zamfiroiu în functia de inspector general adjunct antifrauda la Directia Regionala Antifrauda Fiscala 2 Constanta – Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 414/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 414/2017 pentru eliberarea domnului Claudel Selaru din functia de inspector general adjunct antifrauda la Directia Regionala Antifrauda Fiscala 4 Târgu Jiu – Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 415/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 415/2017 pentru numirea domnului Liviu Adrian Balan în functia de inspector general adjunct antifrauda la Directia Regionala Antifrauda Fiscala 4 Târgu Jiu – Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 416/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 416/2017 privind eliberarea domnului Ioan Sabo din functia de inspector general adjunct antifrauda la Directia Regionala Antifrauda Fiscala 5 Deva – Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 417/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 417/2017 privind numirea domnului Nicolae Silviu Margineanu în functia de inspector general adjunct antifrauda la Directia Regionala Antifrauda Fiscala 5 Deva – Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 418/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 418/2017 pentru eliberarea domnului Marius Coturbas din functia de inspector general adjunct antifrauda la Directia Regionala Antifrauda Fiscala 6 Oradea – Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 419/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 419/2017 pentru numirea domnului Radu-Ioan Igna în functia de inspector general adjunct antifrauda la Directia Regionala Antifrauda Fiscala 6 Oradea – Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 372 din 18.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 18.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 370 din 18.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 150/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 150/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) sintagma “sau nedeclararea unor informatii” din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri în vederea recuperarii debitelor înregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului

 • Ordinul nr. 3967/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3967/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a vilei “Alice”, str. Piatra Arsa nr. 4, Sinaia, judetul Prahova, categoria II – arhitectura, categoria m – monument, grupa valorica B

 • Ordinul nr. 4071/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 4071/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Conacului Moruzi, satul Târgsoru Vechi, comuna Târgsoru Vechi, judetul Prahova, categoria II – arhitectura, categoria m – monument, grupa valorica B

 • Ordinul nr. 4075/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 4075/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Sinagogii cultului mozaic ortodox, str. Nicolae Balcescu nr. 9, localitatea Gheorgheni, judetul Harghita, categoria II – arhitectura, categoria m – monument, grupa valorica B

 • Decizia nr. 18/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 18/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Bucuresti – Sectia a V-a civila în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la interpretarea dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare, respectiv daca “pentru întrunirea cvorumului necesar adoptarii unei hotarâri a Asociatiei de proprietari, raportarea trebuie facuta la numarul de proprietati sau la numarul de membri ai condominiului”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 369 din 18.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 102/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finantelor publice si cresterea economica) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 decembrie 2016

 • Acord din 20.12.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Acordul de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finantelor publice si cresterea economica) între România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare din 20.12.2016

 • Decretul nr. 470/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 470/2017 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finantelor publice si cresterea economica) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 20 decembrie 2016

 • Ordinul nr. 106/2017, Autoritatea Nationala de Management al Calitatii în Sanatate

  Ordinul nr. 106/2017 privind aprobarea tarifului orar de plata a activitatilor de natura intelectuala desfasurate de catre expertii în domeniul managementului calitatii în sanatate

 • Decizia nr. 15/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2017 privind examinarea sesizarii formulate de catre Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a II-a penala, prin Încheierea de sedinta din data de 18 ianuarie 2017, pronuntata în Dosarul nr. 47.050/3/2015*/a10 (2.344/2016), prin care se solicita pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept “daca actiunea unica continua de transport a drogurilor de risc/mare risc, pe teritoriul altui stat si ulterior pe teritoriul României, poate constitui elementul material al infractiunilor prevazute de art. 2 si 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, în concurs ideal, sau infractiunea unica prevazuta de art. 3 din aceeasi lege”

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 92 din 17.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Vacareni, Vacareni, judetul Tulcea, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitati din domeniul culte

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Priboieni, Priboieni, judetul Arges, acorda finantari nerambursabile pentru activitati sportive – Promovarea sportului de performanta

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Turia, Turia, judetul Covasna, anunta concurs de proiecte pentru finantari nerambursabile în suma de 175.000 lei, pentru activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Domnesti, satul Domnesti, judetul Ilfov, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pe anul 2017 pentru domeniul sport, programul “Promovarea sportului de performanta”

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Oras Darabani, Darabani, judetul Botosani, acorda finantare nerambursabila pentru activitati culturale si educatie

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Oras Darabani, Darabani, judetul Botosani, acorda finantare nerambursabila pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Galda de Jos, Galda de Jos, judetul Alba, organizeaza selectie publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 17.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Pecica, Pecica, judetul Arad, anunta proiectele câstigatoare a primei sesiuni de selectie, din domeniile: culte, educatie-tineret-mediu-cultura si sport, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Rovinari, Rovinari, judetul Gorj, urmeaza sa concesioneze: “Strandul Orasului Rovinari”, situat în intravilanul orasului Rovinari

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Boranesti, Boranesti, judetul Ialomita, urmeaza sa concesioneze: imobile (terenuri si constructii) în suprafata totala de 355.821 mp, ce apartin domeniului public al comunei Boranesti

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ileanda, Ileanda, judetul Salaj, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 4.125 mp, situat în intravilanul localitatii Ileanda, “spatele morii”

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Racovita, Racovita, judetul Braila, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 78,42 mp, amplasat în incinta cladirii Dispensar uman Racovita

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Boldesti-Scaeni, Boldesti-Scaeni, judetul Prahova, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 46 mp, situat pe Intrarea Pietii

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi de participare la negociere directa – Primaria Stâlpeni, Stâlpeni, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze un spatiu cu suprafata totala de 20 metri patrati, situat în cladirea administrativa “Primaria Veche Radesti”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 368 din 17.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 367 din 17.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 103/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 103/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român

 • Decretul nr. 471/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 471/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2017 pentru completarea art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii în afara teritoriului statului român

 • Legea nr. 104/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea în anul 2016

 • Decretul nr. 472/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 472/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor masuri de simplificare a acordarii unor beneficii de asistenta sociala, precum si pentru stabilirea unor masuri bugetare pentru acestea în anul 2016

 • Decizia nr. 104/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 104/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala, în interpretarea data prin Decizia nr. 25 din 17 noiembrie 2014 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penala, si ale art. 478 alin. (1) si art. 479 din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 87/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 87/2017 pentru modificarea Instructiunilor tehnice privind clasificarea si evaluarea resurselor/rezervelor de apa minerala naturala, apa minerala terapeutica, apa geotermala, gazele care le însotesc si de gaze necombustibile, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 87/2008

 • Ordinul nr. 129/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 129/2017 privind modificarea si completarea Listei cu clasificatorii autorizati pentru clasificarea carcaselor de porcine si/sau bovine si/sau ovine, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 87/2017

 • Decizia din 23.02.2016, Curtea Europeana a Drepturilor Omului – CEDO

  Decizia cu privire la Cererea nr. 54.950/10 prezentata de Mihai Marcel Trif împotriva României din 23.02.2016

 • Norma nr. 16/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 16/2017 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 39/2016 privind asigurarile auto din România

 • Instructiunile nr. 2/2017, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Instructiunile nr. 2/2017 privind acreditarea observatorilor, a delegatilor mass-mediei straini si a delegatilor formatiunilor politice la alegerile locale partiale pentru primari din data de 11 iunie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 366 din 17.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 57/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 57/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 100 alin. (1) lit. c) din Codul penal si a dispozitiilor art. 97 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 139/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 139/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 27 alin. (1) si (5) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei în familie

 • Decizia nr. 146/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 146/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (7) teza referitoare la competenta Curtii de Apel Bucuresti din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 640/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 640/2017 privind sancţionarea Societăţii ASILEX BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare

 • Ordinul nr. 3858/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3858/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.825/2016 privind aprobarea listei universitatilor de prestigiu din alte state

Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 17.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Norma nr. 15/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 15/2017 privind metodologia de calcul de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara al tarifelor de referinta pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si de tramvaie

 • Act din 17.05.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul National “Pentru Patrie” din 17.05.2017

 • Decizia nr. 23/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 23/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Alba – Sectia I civila, în Dosarul nr. 173/191/2016, privind pronuntarea unei hotarâri prealabile

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 91 din 16.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Frumosu, judetul Suceava, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2017 pentru activitati sportive si culturale

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Ribita, Ribita, judetul Hunedoara, acorda finantare nerambursabila de la bugetul general al Comunei Ribita în anul 2017 pentru activitati religioase si culturale

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Oravita, cu sediul în Oravita, judetul Caras-Severin, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitati din domeniile sport, educatie, social si cultura, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Comarnic, Comarnic, judetul Prahova, aloca în anul 2017 suma totala de 40.000 lei pentru sustinerea activitatilor de dezvoltare a schimburilor de ordin cultural, social, economic si familial cu alte localitati, precum si sustinerea activitatilor de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Gherla, Gherla, judetul Cluj, organizeaza în perioada 03.07.2017-10.07.2017 selectie publica de proiecte în vederea acordarii finantarilor nerambursabile pentru proiecte culturale

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – UAT a Municipiului Râmnicu Sarat, Râmnicu Sarat, judetul Buzau, acorda finantari nerambursabile de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Constanta, Constanta, judetul Constanta, anunta procedura de selectie de proiecte nonprofit de interes general din domeniul cultural – Bimilenar Ovidius si “Festivalul Verii 2017″

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Zimandu Nou, Zimandu Nou, judetul Arad, acorda finantare nerambursabila unor proiecte sportive, suma alocata fiind de 40.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria comunei Vata de Jos, Vata de Jos, judetul Hunedoara, organizeaza selectie publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati religioase, recreative si sportive, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Gherla, Gherla, judetul Cluj, organizeaza în perioada 03.07.2017-10.07.2017 selectie publica de proiecte pentru acordarea de finantare nerambursabila unitatilor de cult, pentru reparatii, constructie locasuri de cult si constructii conexe

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Gherla, Gherla, judetul Cluj, organizeaza în perioada 03.07.2017-10.07.2017 selectie publica de proiecte pentru acordarea de finantare nerambursabila, pentru activitati din domeniul sportiv

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Gherla, Gherla, judetul Cluj, organizeaza în perioada 03.07.2017-10.07.2017 selectie publica de proiecte pentru acordarea de finantare nerambursabila, proiectelor de promovare si reprezentare a Municipiului Gherla

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Sura Mare, Sura Mare, judetul Sibiu, acorda finantare nerambursabila pentru: domeniul sport – Promovarea sportului de performanta sau Sportul pentru toti

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Târnaveni, Târnaveni, judetul Mures, anunta evaluarea si selectionarea proiectelor în vederea obtinerii finantarilor nerambursabile pentru domeniile: sport, cultura, educatie, stiinta si asistenta sociala, în limita sumei de 130.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Feldioara, Feldioara, judetul Brasov, aduce la cunostinta publica atribuirea contractului de finantare nerambursabila încheiat în data de 12.05.2017

 • Achizitia publica de servicii din 15.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Manastiur, Manastiur, judetul Timis, anunta concesionarea unui spatiu în suprafata construita de 20,94 mp, în vederea desfasurarii unei activitati cu profil alimentar

 • Achizitia publica de servicii din 15.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Lunca Corbului, cu sediul în localitatea Lunca Corbului, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze un spatiu – imobilul Grajd Padureti, alcatuit din teren în suprafata de 470 mp si cladire în suprafata de 145 mp, cu destinatie de spatiu comercial

 • Achizitia publica de servicii din 15.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Petresti, Petresti, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren format din trei loturi, cu suprafata totala de 50,76 ha, destinat pasunatului

 • Achizitia publica de servicii din 15.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Petresti, Petresti, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 29,60 mp situat în incinta Caminului Cultural Ionesti

 • Achizitia publica de servicii din 15.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Târgu Jiu, Târgu Jiu, judetul Gorj, urmeaza sa concesioneze 6 loturi de teren, în vederea desfasurarii de activitati de productie si/sau prestari servicii

 • Achizitia publica de servicii din 15.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.05.2017 Anunturi de participare la negociere directa – Comuna Sieu Magherus, judetul Bistrita-Nasaud, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 9,94 ha din lot nr. 1 Arcalia

 • Achizitia publica de servicii din 15.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.05.2017 Anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Galicea, Galicea, judetul Vâlcea, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 16.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.05.2017 Anunturi în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala – Directia de Servicii Sociale Brasov, Brasov, judetul Brasov, anunta LISTA asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica din municipiul Brasov, care beneficiaza de subventii din bugetul local în anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 16.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 133/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 133/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 406/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 406/2017 privind numirea doamnei Gabriela Elena Sglimbea în functia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 407/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 407/2017 privind numirea domnului Teiu Paunescu în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

 • Decizia nr. 408/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc

 • Decizia nr. 409/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 409/2017 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componentei Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizia nr. 410/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 410/2017 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 16.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 473/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 473/2017 privind înaintarea în gradul de general-maior cu doua stele, în retragere, a unui general de brigada cu o stea, în retragere, veteran de razboi din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decretul nr. 474/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 474/2017 privind înaintarea în gradul de general cu patru stele, în retragere, a unui general-locotenent cu trei stele, în retragere, veteran de razboi din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 475/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 475/2017 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu doua stele, în retragere, veteran de razboi din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 476/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 476/2017 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere, a unui general-maior cu doua stele, în retragere, veteran de razboi din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 477/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 477/2017 privind înaintarea în gradul de general-maior cu doua stele, în retragere, a unui general de brigada cu o stea, în retragere, veteran de razboi din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 478/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 478/2017 privind înaintarea în gradul de general-maior cu doua stele, în retragere, a unui general de brigada cu o stea, în retragere, veteran de razboi din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 479/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 479/2017 privind înaintarea în gradul de general-maior cu doua stele, în retragere, a unui general de brigada cu o stea, în retragere, veteran de razboi din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 480/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 480/2017 privind înaintarea în gradul de general-maior cu doua stele, în retragere, a unui general de brigada cu o stea, în retragere, veteran de razboi din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 481/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 481/2017 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de razboi din Ministerul Apararii Nationale

 • Decretul nr. 482/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 482/2017 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea, în retragere, unui colonel, în retragere, veteran de razboi din Ministerul Apararii Nationale

 • Decizia nr. 187/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 187/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila

 • Decizia nr. 400/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 400/2017 privind eliberarea domnului Catalin Cosmin Olteanu din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 • Decizia nr. 401/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 401/2017 privind eliberarea domnului Cristian Cosmin din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

 • Decizia nr. 402/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 402/2017 privind eliberarea domnului Vicentiu-Mircea Irimie din functia de secretar de stat la Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social

 • Decizia nr. 403/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 403/2017 privind numirea domnului Florian Udrea în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate

 • Decizia nr. 404/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 404/2017 privind numirea domnului Claudiu-Emanuel Simion în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului National de Administratie si pentru stabilirea unor masuri privind exercitarea atributiilor presedintelui, cu rang de secretar de stat, al Institutului National de Administratie

 • Decizia nr. 405/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 405/2017 privind unele masuri pentru îndeplinirea conditionalitatilor ex-ante prevazute în Acordul de parteneriat

 • Ordinul nr. 428/2017, Ministerul Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 428/2017 privind aprobarea cotelor de recolta pentru unele specii de fauna de interes cinegetic, la care vânatoarea este permisa, pentru perioada de vânatoare mai 2017-14 mai 2018

 • Ordinul nr. 448/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale

 • Normele tehnice din 27.04.2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Normele tehnice privind procedurile de lucru specifice Registrului electronic national al nomenclaturilor stradale din 27.04.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 16.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 85/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 85/2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii (România UE cofinantare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016

 • Decretul nr. 430/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 430/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractuluicadru de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii (România UE cofinantare pentru mediu 2014-2020), semnat la Luxemburg la 16 iunie 2016

 • Decizia nr. 148/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 148/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 94 din anexa VII, cap. II din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

 • Ordinul nr. 603/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 603/2017 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI 0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor

 • Ordinul nr. 3850/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica în cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate în vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

 • Metodologia din 02.05.2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica prin departamentele de specialitate din cadrul institutiilor de învatamânt superior acreditate în vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica din 02.05.2017

 • Ordinul nr. 273/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experti care functioneaza pe lânga Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, a Regulamentului de organizare si functionare a acestora si a atributiilor comisiilor de experti care functioneaza pe lânga Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si ale coordonatorilor nationali pentru implementarea programelor nationale de sanatate curative

 • Contractul din 16.06.2016, Banca Europeana de Investitii – BEI

  Contractul-cadru de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii (România UE cofinantare pentru mediu 2014-2020), în valoare de 300 milioane euro, din 16.06.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 360 din 16.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 84/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 84/2017 pentru aprobarea Contractului-cadru de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii (România UE cofinantare pentru crestere 2014-2020), semnat la Bucuresti la 15 iulie 2016

 • Decretul nr. 429/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 429/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului-cadru de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii (România UE cofinantare pentru crestere 2014-2020), semnat la Bucuresti la 15 iulie 2016

 • Ordinul nr. 602/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 602/2017 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului Rezervatiei naturale Muntele de Sare Praid

 • Decizia nr. 4/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2017 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 378 alin. (1) lit. c) din Codul penal, în ipoteza savârsirii infractiunii de abandon de familie prin neplata, cu rea-credinta, timp de trei luni, a pensiei de întretinere datorata mai multor persoane si stabilita printr-o singura hotarâre judecatoreasca

 • Contractul din 15.07.2016, Banca Europeana de Investitii – BEI

  Contractul-cadru de finantare dintre România si Banca Europeana de Investitii (România UE cofinantare pentru crestere 2014-2020), în valoare de 360 milioane euro, din 15.07.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 16.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 60/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 60/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevazute de acte normative în vigoare

 • Decizia nr. 114/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 114/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, ale Ordonantei Guvernului nr. 1/2015 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 si ale art. 13 alin. (1) lit. j) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Hotarâre nr. 315/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 315/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A.

 • Hotarâre nr. 316/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 316/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comerciala “Uzina Termoelectrica Midia” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Hotarâre nr. 317/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 317/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale “Radionav” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 318/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 318/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunarii Fluviale” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 319/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 319/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale “Administratia Canalelor Navigabile” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 320/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 320/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Nationala de Radiocomunicatii – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale

 • Hotarâre nr. 321/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 321/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Nationala “Posta Româna” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale

 • Ordinul nr. 440/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 440/2017 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, din unitatea administrativ-teritoriala Brestovat, din judetul Timis

 • Decizia nr. 729/2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 729/2017 privind conditiile de asigurare a materialelor necesare organizarii de spectacole, expozitii si alte manifestari culturale si artistice în care sunt implicati detinutii

 • Decizia nr. 237/2017, Consiliul National al Audiovizualului – CNA

  Decizia nr. 237/2017 privind regulile de desfasurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale partiale din data de 11 iunie 2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 90 din 15.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 15.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Gheorgheni, cu sediul în loc. Gheorgheni, jud. Harghita, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2017, domeniile finantate: cultura, tineret, sport, turism si social

 • Achizitia publica de servicii din 15.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Oras Geoagiu, Geoagiu, judetul Hunedoara, acorda finantari nerambursabile pe anul 2017 pentru activitati sportive si culte religioase, suma totala alocata fiind de 110.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 15.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Târgu Frumos, Târgu Frumos, judetul Iasi, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabile din fonduri publice acordate de la bugetul local pe anul 2017, pentru activitati sportive, sociale si culte

 • Achizitia publica de servicii din 15.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, jud. Giurgiu, anunta proiectele carora li s-au atribuit contracte de finantare nerambursabila în cadrul repetarii primei sesiuni a anului 2017, pentru activitati sportive si sociale

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Orasului Horezu, Horezu, judetul Vâlcea, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Românesti, Românesti, judetul Botosani, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 15.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.05.2017 Anunturi în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala – Directia de Asistenta Sociala Comunitara Zalau, Zalau, judetul Salaj, anunta Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridica din municipiul Zalau carora li s-au acordat subventii de la bugetul local în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 15.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.05.2017 Anunturi în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala – Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj Napoca, Cluj Napoca, judetul Cluj, anunta Lista asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care primesc subventii de la bugetul local al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 358 din 15.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 357 din 15.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 51/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 51/2017 referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind normele comune pentru piata interna a energiei electrice (reformare) – COM (2016) 864 final

 • Hotarâre nr. 52/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 52/2017 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind piata interna a energiei electrice (reformare) – COM (2016) 861 final

 • Hotarâre nr. 53/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 53/2017 referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile (reformare) – COM (2016) 767 final

 • Hotarâre nr. 54/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 54/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social si Comitetul Regiunilor – Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE – COM (2016) 715 final

 • Hotarâre nr. 55/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 55/2017 privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Planul de actiune european în domeniul apararii – COM (2016) 950 final

 • Hotarâre nr. 56/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 56/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Schimbul de date cu caracter personal si protectia acestora într-o lume globalizata – COM 7 (2017) final

 • Hotarâre nr. 57/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 57/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal de catre institutiile, organele, oficiile si agentiile Uniunii si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 si a Deciziei nr. 1.247/2002/CE – COM (2017) 8 final

 • Hotarâre nr. 307/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 307/2017 pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 235/2003

 • Hotarâre nr. 308/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 308/2017 privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focsani, judetul Vrancea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apararii Nationale si actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 102/2017, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 102/2017 privind aprobarea unor licente de concesionare pentru explorare

 • Ordinul nr. 406/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 406/2017 pentru aprobarea ghidului orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediata/output si indicatori de impact, care sa fie utilizati de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de insertie în raportarile anuale

 • Ordinul nr. 601/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 601/2017 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariei naturale protejate de interes national Dealul Melcului (Firtus)

 • Ghidul din 15.03.2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ghidul orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediata/output si indicatori de impact, care sa fie utilizati de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de insertie în raportarile anuale din 15.03.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 356 din 15.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 89 din 12.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Judetul Bistrita-Nasaud, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, anunta Programul anual propriu al finantarilor nerambursabile pe anul 2017, pentru activitati din domeniile: sport, cultura, tineret, protectia mediului, interdisciplinar si social

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Poienarii Burchii, Poienarii Burchii, judetul Prahova, anunta Programul anual propriu al finantarilor nerambursabile, pentru activitati sportive, culturale si culte

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Fetesti, Fetesti, judetul Ialomita, lanseaza prima sesiune de selectie publica a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambursabila pe anul 2017, pentru domeniile Sport, Culte Religioase si Asistenta Sociala

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Cristian, cu sediul în Cristian, judetul Brasov, organizeaza selectia si evaluarea proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Constanta, Constanta, judetul Constanta, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2017, pentru actiuni, proiecte sau evenimente culturale, sociale si de tineret de interes public general, regional sau judetean

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Constanta, Constanta, judetul Constanta, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2017, pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Municipiul Falticeni, Falticeni, judetul Suceava, face cunoscuta intentia de organizare a selectiei publice de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati culturale, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Dealu, Dealu, judetul Harghita, organizeaza procedura de evaluare si selectie în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pe anul 2017, pentru activitati de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 12.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – organizeaza selectia si evaluarea proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pe anul 2017, pentru activitati sociale si culte

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Târgu Mures, Târgu Mures, judetul Mures, anunta concesionarea prin licitatie publica a unui teren, cu suprafata totala de 632 mp, în vederea edificarii unor constructii

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Comunei Unguras, cu sediul în comuna Unguras, judetul Cluj, urmeaza sa concesioneze trei terenuri agricole

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Comunei Bucov, Bucov, judetul Prahova, urmeaza sa concesioneze un imobil – teren cu suprafata de 157.457 mp din domeniul public al Comunei Bucov

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – U.A.T. Orasul Uricani, Uricani, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze: spatii în suprafata de 40 mp din incinta U.A.M.S. Uricani în vederea deschiderii unui punct de colectare probe pentru analize medicale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 355 din 12.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 354 din 12.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 304/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 304/2017 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 962/2001

 • Hotarâre nr. 306/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 306/2017 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, ca urmare a retrocedarii acestora persoanelor îndreptatite, respectiv ca urmare a pieirii bunului

 • Hotarâre nr. 309/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 309/2017 pentru modificarea unor anexe la Hotarârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

 • Hotarâre nr. 310/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 310/2017 privind revocarea dreptului de folosinta gratuita al Clubului Sportiv “Fotbal Club Farul” Constanta asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publica a statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta

 • Ordinul nr. 139/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 139/2017 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute în Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 12.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 351 din 12.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 99/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 99/2017 privind ratificarea Acordului dintre România si Republica Populara Chineza pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a evitarii platii impozitelor, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2016

 • Acord din 04.07.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Acordul între România si Republica Populara Chineza pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a evitarii platii impozitelor din 04.07.2016

 • Decretul nr. 452/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 452/2017 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului dintre România si Republica Populara Chineza pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a evitarii platii impozitelor, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2016

 • Hotarâre nr. 286/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 286/2017 pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 1.094/2009 privind conditiile introducerii pe piata a generatoarelor de aerosoli

 • Hotarâre nr. 305/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 305/2017 privind stabilirea unor masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protectie si de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 88 din 11.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Dealu, Dealu, judetul Harghita, face cunoscut programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile în anul 2017, suma totala alocata fiind de 44.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Plosca, Plosca, judetul Teleorman, a aprobat Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2017, suma totala alocata fiind de 50.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Vata de Jos, Vata de Jos, judetul Hunedoara, anunta Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile pe anul 2017, pentru activitati sportive si religioase

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Soimus, Soimus, judetul Hunedoara, lanseaza selectia publica de proiecte de interes public local pentru acordarea finantarilor nerambursabile pe anul 2017, pentru sustinerea cultelor religioase, promovarea si dezvoltarea miscarii cultural sportive, servicii recreative si întrajutorare sociala

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Ilfov, Otopeni, judetul Ilfov, organizeaza în perioada 15 mai – 07 iunie 2017, Concursul Local de Proiecte pentru Tineret 2017

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Iasi, face cunoscuta intentia de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila în anul 2017 pentru Sesiunea de selectie a proiectelor culturale, proiectelor sociale si proiectelor de tineret

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ileanda, Ileanda, judetul Salaj, anunta evaluarea si selectionarea proiectelor în vederea obtinerii finantarilor nerambursabile, pentru activitati sportive, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Corbeanca, Corbeanca, judetul Ilfov, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pe anul 2017, pentru activitati sportiv

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Podari, Podari, judetul Dolj, anunta reluarea procedurii de selectie publica de proiecte finantate din fonduri publice pe anul 2017, pentru sustinerea activitatilor sportive

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Sântana, Sântana, judetul Arad, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor proiecte sportive

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor proiecte pentru sustinerea cultelor religioase

 • Achizitia publica de servicii din 11.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Brasov, Brasov, judetul Brasov, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, pe anul 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 11.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 56/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 56/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 alin. (1) si (3) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 312/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 312/2017 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale produse de inundatii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 349 din 11.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 348 din 11.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 98/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 98/2017 pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucuresti, la 4 iulie 2016, de modificare a Conventiei dintre România si Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 6 iunie 1996

 • Protocolul din 04.07.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Protocolul de modificare a Conventiei dintre România si Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 6 iunie 1996, din 04.07.2016

 • Decretul nr. 451/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 451/2017 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucuresti, la 4 iulie 2016, de modificare a Conventiei dintre România si Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 6 iunie 1996

 • Hotarâre nr. 36/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 36/2017 privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind piata interna a energiei electrice (reformare) COM (2016) 861

 • Hotarâre nr. 37/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 37/2017 privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

 • Decizia nr. 53/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 53/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (1) si (4) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 298/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 298/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome “Rasirom”, aflata sub autoritatea Serviciului Român de Informatii

 • Hotarâre nr. 300/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 300/2017 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic dintre Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Nationale, si Serviciul de Stat de Arhiva din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016 la Iasi

 • Acord din 11.10.2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Acordul de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Nationale, si Serviciul de Stat de Arhiva din Ucraina din 11.10.2016

 • Ordinul nr. 670/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 670/2017 pentru modificarea si completarea art. 2 din Procedura de plata a sumelor din titlurile de plata emise în conditiile art. 31 alin. (2) si art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România si din titlurile de plata emise în conditiile art. 10 alin. (6) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 90/2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 11.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 346 din 11.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 87 din 10.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Domnesti, Domnesti, judetul Ilfov, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local, pentru anul 2017, pe ramura de sport – “Promovarea sportului de performanta”

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Radauti, Radauti, judetul Suceava, aduce la cunostinta Programul anual de finantare nerambursabila pe anul 2017, pentru domeniile: social si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Soimus, Soimus, judetul Hunedoara, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2017, suma totala alocata fiind de 315.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local Flamânzi, Flamânzi, judetul Botosani, acorda finantare nerambursabila pentru activitati sportive si culturale, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Buzau, Buzau, judetul Buzau, lanseaza prima sesiune de selectie publica a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambursabila pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Hârlau, jud. Iasi, anunta selectia si evaluarea proiectelor sportive pentru Programul “Promovarea sportului de performanta”, care vor beneficia de finantare nerambursabila pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Miercurea Ciuc, Miercurea Ciuc, judetul Harghita, anunta al doilea concurs public de finantari nerambursabile pe baza de proiecte în anul 2017, în limita sumelor nealocate la primul termen

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Hateg, cu sediul în localitatea Hateg, judetul Hunedoara, organizeaza selectia si evaluarea proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru unitatile de cult, apartinând cultelor religioase recunoscute din România, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Negresti, Negresti, judetul Neamt, anunta concesionare teren pasune în suprafata de 34,6 ha, lot Slatina Poiana, în vederea întretinerii prin pasunat

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, anunta licitatie publica în vederea concesionarii unei suprafete de teren de 13,5 mp, destinata amplasarii unui chiosc pentru comercializarea de produse alimentare si nealimentare

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Sacalaseni, judetul Maramures, anunta concesionarea unui teren în suprafata de 11.000 mp., în vederea realizarii investitiei: Centru medical de îngrijire spitaliceasca – fizioterapie si recuperare

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze: teren în suprafata de 5760,01 mp (lot 12 si 13), zona Parc Industrial

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi de participare la negociere directa – Primaria Orasului Simeria, Simeria, judetul Hunedoara, anunta concesionarea imobilului – teren în suprafata de 15664 m.p., în vederea realizarii obiectivelor: – statie pentru preparare betoane – statie pentru sortare agregate – statie concasare balast si refuz ciur – sediu pentru activitati de constructii montaj – baza de productie pentru producere de elemente prefabricate din beton armat

 • Achizitia publica de servicii din 10.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala – Municipiul Bârlad, Bârlad, judetul Vaslui, anunta asociatia care beneficieaza de subventie de la bugetul local în anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 10.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din 10.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 10.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 35/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 35/2017 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

 • Decizia nr. 397/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 397/2017 privind constituirea Comitetului interministerial de analiza si eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului

 • Ordinul nr. 531/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 531/325/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 325/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 531/325/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 2822/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 2822/2017 pentru aprobarea Programului national privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare în anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 342 din 10.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 35/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 35/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

 • Hotarâre nr. 285/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 285/2017 pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finantelor publice locale

 • Ordinul nr. 491/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 491/2017 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacientilor critici cu hemoragie digestiva superioara si protezare endoscopica digestiva

 • Ordinul nr. 1381/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 1381/2017 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrarii în scopuri de taxa pe valoarea adaugata

 • Ordinul nr. 1382/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 1382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 10.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 453/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 453/2017 privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Cavaler

 • Decizia nr. 52/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 52/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevazute de acte normative în vigoare, în interpretarea data de Înalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 25 din 8 octombrie 2015

 • Ordonanta de urgenta nr. 34/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 34/2017 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021 si Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 86 din 09.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Iasi, Iasi, judetul Iasi, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile, aferent anului 2017, pentru proiecte culturale, proiecte sociale si activitati de tineret

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Baile Tusnad, Baile Tusnad, judetul Harghita, face cunoscut Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile, aferent anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Putna, Putna, judetul Suceava, anunta “Programul privind acordarea de finantari nerambursabile în anul 2017 pentru activitati nonprofit de interes local” – sustinerea cultelor

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Pitesti, Pitesti, judetul Arges, anunta Programul anual privind finantarea nerambursabila din fondurile bugetului local, aferent anului 2017, pentru domeniul culte

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Praid, Praid, judetul Harghita, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Suseni, Suseni, judetul Harghita, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte pentru activitati sportive, care vor beneficia de finantare nerambursabila pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Suseni, Suseni, judetul Harghita, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte pentru activitati culturale, care vor beneficia de finantare nerambursabila pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T Orasul Calan, Calan, judetul Hunedoara, lanseaza invitatia de participare la licitatia publica de proiecte pentru sprijinirea unitatilor de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, care vor beneficia de finantare nerambursabila pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Zalau, Zalau, judetul Salaj, face publica derularea etapei de selectie de proiecte/programe sportive, în vederea acordarii finantarilor nerambursabile pentru “Promovarea sportului de performanta în anul competitional 2017-2018″, pentru ramurile sportive volei si fotbal

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ciocanesti, cu sediul în comuna Ciocanesti, judetul Suceava, accelereaza aplicarea procedurii de selectie de proiecte, în vederea atribuirii contractelor de finantari nerambursabile în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Orasul Agnita, Agnita, judetul Sibiu, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor activitati nonprofit de interes local (proiecte culturale, educatie civica, sociale, culte religioase si sport)

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Moldovita, Comuna Moldovita, judetul Suceava, acorda finantari nerambursabile în anul 2017 pentru domeniile: sport, cultura si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Livezile, Livezile, judetul Alba, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pe anul 2017 pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T Orasul Calan, Calan, judetul Hunedoara, anunta selectie de proiecte pentru programe si proiecte culturale si sportive, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pe anul 201

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Potcoava, Potcoava, judetul Olt, acorda finantari nerambursabile pentru activitati din domeniile: sport, cultura si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 09.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Suceava, Suceava, judetul Suceava, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor proiecte sportive, culturale si sociale pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 08.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze doua terenuri, unul cu suprafata de 21 mp si al doilea cu suprafata de 42 mp, ambele situate în municipiul Târgoviste, Bd. Unirii, zona bl. 44-50, cvartal 107, parcela 17

 • Achizitia publica de servicii din 08.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Farcasele, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze doua spatii, primul cu suprafata de 18,42 mp si al doilea cu suprafata de 25 mp, în vederea desfasurarii de activitati farmaceutice

 • Achizitia publica de servicii din 08.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.05.2017 Anunturi de participare la negociere directa – Consiliul Local al Comunei Unguras, localitatea Unguras, judetul Cluj, anunta obiectul concesiunii: patru pasuni cu suprafetele de 12,54 ha, 9,17 ha, 12,56 ha si 17,41 ha

 • Achizitia publica de servicii din 08.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.05.2017 Anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Moldova Noua, Moldova Noua, judetul Caras-Severin, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 08.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.05.2017 Anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Ibanesti, sat Ibanesti, com. Ibanesti, jud. Botosani, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 340 din 09.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 09.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 13/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 13/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Hotarâre nr. 293/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 293/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Nationale “Aeroportul International Mihail Kogalniceanu – Constanta” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 294/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 294/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Nationale “Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 295/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 295/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. – Marfa” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 296/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 296/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii “Telecomunicatii C.F.R.” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 297/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 297/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Mediului

 • Hotarâre nr. 18/2017, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Hotarârea nr. 18/2017 privind desemnarea reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente în birourile electorale judetene constituite la alegerile locale partiale pentru primari din data de 11 iunie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 338 din 09.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 38/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 38/2017 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind repartizarea, închirierea si folosirea locuintelor de serviciu si a locuintelor de interventie din administrarea Ministerului Apararii Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.84/2009

 • Ordinul nr. 477/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 477/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de atestare, disciplina si solutionare a contestatiilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016

 • Ordinul nr. 520/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 520/2017 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 337 din 09.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 34/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 34/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind dreptul de autor pe piata unica digitala COM (2016) 593

 • Hotarâre nr. 35/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 35/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Planul de actiune european în domeniul apararii COM (2016)950

 • Hotarâre nr. 273/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 273/2017 pentru actualizarea valorilor de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea institutiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne si pentru modificarea pozitiei nr. 39 din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea institutiilor prefectului

 • Hotarâre nr. 274/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 274/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii unor lucrari de investitii la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 426/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 426/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritoriala Mischii, judetul Dolj

 • Ordinul nr. 459/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 459/2017 pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea si retragerea cardurilor de tahograf

 • Normele din 24.04.2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Normele privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea si retragerea cardurilor de tahograf din 24.04.2017

 • Ordinul nr. 551/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 551/636/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca “T.B.R.C.M.” – S.A.

 • Ordinul nr. 636/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 551/636/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca “T.B.R.C.M.” – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 336 din 09.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 257/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 257/2017 pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuinte nr. 14, sc. A si B, din calea Marasesti, orasul Jimbolia, judetul Timis, construit prin Programul de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, aflat în administrarea Consiliului Local al Orasului Jimbolia, precum si a masurilor necesare în vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la vânzarea locuintelor

 • Ordinul nr. 640/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitatii publice

 • Normele metodologice din 28.04.2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2017, din 28.04.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din 09.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 117/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 117/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului

 • Hotarâre nr. 276/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 276/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 si transmiterea unei parti din acesta si a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sarat, judetul Buzau

 • Hotarâre nr. 279/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 279/2017 privind modificarea si completarea, dupa caz, a denumirii si descrierii tehnice a unor bunuri imobile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si în concesiunea Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunarii Maritime” – S.A. Galati, din Portul Braila, Portul Comercial Galati, Portul Docuri Galati si Portul Bazinul Nou Galati, prevazute în anexa nr. 16 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara

 • Hotarâre nr. 280/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 280/2017 privind actualizarea valorii de inventar si modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si darea în administrare a unei parti din acest imobil Complexului Sportiv National “Lia Manoliu”, institutie din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

 • Ordinul nr. 56/2017, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 56/643/517/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Grup – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Ordinul nr. 643/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 56/643/517/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Grup – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Ordinul nr. 517/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 56/643/517/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Grup – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 85 din 08.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 08.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Orastie, Orastie, judetul Hunedoara, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile din bugetul local pe anul 2017 pentru activitati: sportive, culturale, culte si educatie

 • Achizitia publica de servicii din 08.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ciocanesti, cu sediul în comuna Ciocanesti, judetul Suceava, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile în anul 2017 pentru sustinerea cultelor religioase

 • Achizitia publica de servicii din 08.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Constanta, Constanta, judetul Constanta, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile în anul 2017, pentru activitati sportive, culturale, sociale si de tineret

 • Achizitia publica de servicii din 08.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local Flamânzi, Flamânzi, judetul Botosani, anunta Lista programelor si proiectelor care vor fi derulate de catre Consiliul Local Flamânzi în anul 2017 pentru activitati sportive si culturale

 • Achizitia publica de servicii din 08.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U. A.T. – Judetul Gorj, Târgu Jiu, judetul Gorj, lanseaza sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambursabila în anul 2017 pentru activitati nonprofit de interes general din domeniile: sport si cultura

 • Achizitia publica de servicii din 05.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Cernat, Cernat, judetul Covasna, anunta concurs de proiecte pentru programele/proiectele culturale, de sport si tineret, culte, în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 05.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.05.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Jibou, jud. Salaj, acorda fianantari nerambursabile pentru activitati culturale si educatie, social, sport, în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 05.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Titu, Titu, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 58 m.p. situat în zona Piata Agroalimentara Complex Modern Titu

 • Achizitia publica de servicii din 05.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Titu, Titu, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 5 m.p. situat în zona Piata Agroalimentara Complex Modern Titu

 • Achizitia publica de servicii din 05.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.05.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Titu, Titu, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 76 m.p. situat în incinta Scolii nr. 2 Titu Târg

 • Achizitia publica de servicii din 05.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.05.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Câmpia Turzii, Câmpia Turzii, judetul Cluj, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 05.05.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.05.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Patârlagele, Patârlagele, judetul Buzau, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 08.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 94/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 94/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spatiului Economic European si prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014

 • Decretul nr. 447/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 447/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2016 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2012 privind cadrul institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spatiului Economic European si prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014

 • Legea nr. 95/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 95/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2015 privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 448/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 448/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2017 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2015 privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Legea nr. 96/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi si pentru stabilirea unor masuri privind drepturile prevazute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

 • Decretul nr. 449/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 449/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi si pentru stabilirea unor masuri privind drepturile prevazute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi

 • Legea nr. 97/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 97/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura

 • Decretul nr. 450/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 450/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura

 • Decizia nr. 48/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 48/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (5) din Codul de procedura penala si ale art. 20-25 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitatii si functionarea institutiilor de medicina legala

 • Hotarâre nr. 291/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 291/2017 pentru completarea art. 134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 257/2011

 • Hotarâre nr. 292/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 292/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului

 • Decizia nr. 395/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 395/2017 privind eliberarea domnului Dorel Fronea din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 396/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 396/2017 pentru eliberarea doamnei Carmen-Elena Tatu din functia publica de conducere de inspector general antifrauda al Directiei generale antifrauda fiscala din structura Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 333 din 08.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 59/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 59/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 231 alin. (2) din Codul penal cu referire la art. 229 alin. (3) lit. h) din acelasi act normativ

 • Hotarâre nr. 269/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 269/2017 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la 30 iunie 2016 la Bucuresti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main si la 28 decembrie 2016 la Bucuresti, la Acordul de împrumut si finantare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), si România, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice al României (Împrumutat) si municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiara de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipala faza a II-a), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010

 • Amendamentul din 28.12.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit între Guvernul României prin Ministerul Finantelor Publice si KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin schimbul de scrisori semnate la 30 iunie 2016 la Bucuresti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main si la 28 decembrie 2016 la Bucuresti, la Acordul de împrumut si finantare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), si România, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice al României (Împrumutat) si municipiul Timisoara (Agentia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro si o contributie financiara de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timisoarei (Infrastructura municipala faza a II-a), semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2009 si, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010

 • Ordinul nr. 125/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind receptia studiilor pedologice si agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare si a stabilirii masurilor agropedoameliorative, necesare realizarii amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente

 • Procedura din 03.05.2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Procedura privind receptia studiilor pedologice si agrochimice care stau la baza întocmirii planului de fertilizare si a stabilirii masurilor agropedoameliorative, necesare realizarii amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente din 03.05.2017

 • Ordinul nr. 313/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 313/2017 pentru modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 280/2015 privind constituirea Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice

 • Regulamentul din 27.04.2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de experti pentru afectiuni hepatice din 27.04.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 332 din 08.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 277/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 277/2017 privind aprobarea unor modificari si completari în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Arad, Vrancea, Buzau, Vâlcea, Galati, Olt, Calarasi, Teleorman, Alba, Bacau, Constanta, Dolj, Prahova, Hunedoara, Cluj, Neamt si municipiul Bucuresti

 • Hotarâre nr. 278/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 278/2017 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Afacerilor Externe al României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind contributia financiara la Programul OCDE de Activitate si Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migratiei, semnat la 6 martie 2017 la Paris, si a platii contributiei aferente a Ministerului Afacerilor Externe la Programul OCDE de Activitate si Buget 2017-2018

 • Acord din 06.03.2017, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Acordul între Ministerul Afacerilor Externe al României si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) privind contributia financiara la Programul OCDE de Activitate si Buget 2017-2018 pentru realizarea unui studiu în domeniul migratiei din 06.03.2017

 • Hotarâre nr. 282/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 282/2017 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”

 • Ordinul nr. 215/2017, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 215/2017 privind aprobarea tarifului pentru prestarea unor servicii de catre personalul Directiei metale pretioase, pietre pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice si juridice interesate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 08.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 45/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 45/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a Sistemului european de informatii si de autorizare privind calatoriile (ETIAS) si de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 si (UE) 2016/1624 – COM (2016) 731 final

 • Hotarâre nr. 46/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 46/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justitiei care prevad utilizarea procedurii de reglementare cu control – COM (2016) 798 final

 • Hotarâre nr. 47/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 47/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de adaptare la articolele 290 si 291 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevad utilizarea procedurii de reglementare cu control – COM (2016) 799 final

 • Hotarâre nr. 48/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 48/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Stadiul actual si posibilele cai de urmat în ceea ce priveste situatia de nereciprocitate cu anumite tari terte în domeniul politicii vizelor (Actiuni întreprinse ca urmare a comunicarii din 12 aprilie) – COM 816 (2016) final

 • Hotarâre nr. 49/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 49/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind recunoasterea reciproca a ordinelor de înghetare si de confiscare – COM (2016) 819 final

 • Hotarâre nr. 50/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 50/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Al treilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securitatii efective si reale – COM (2016) 831 final

 • Hotarâre nr. 288/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 288/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de catre domnul Petcu Adrian

 • Hotarâre nr. 289/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 289/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de catre domnul Ghincea Marius-Cristian

 • Hotarâre nr. 290/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 290/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al municipiului Bucuresti de catre domnul Petcu Adrian

 • Decizia nr. 4/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 4/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (4) si (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Monitorul Oficial, Partea I nr. 330 din 08.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 79/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 79/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4, art. 5 si art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila

 • Decizia nr. 80/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 80/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguratilor

 • Hotarâre nr. 256/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 256/2017 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte

 • Ordinul nr. 484/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 484/2017 pentru aprobarea Metodologiei de calcul, evidentiere si acordare de la bugetul de stat a compensatiei de serviciu public în transportul feroviar public de calatori

 • Metodologia din 03.05.2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Metodologia de calcul, evidentiere si acordare de la bugetul de stat a compensatiei de serviciu public în transportul feroviar public de calatori din 03.05.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 329 din 08.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 5/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 5/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 906 alin. (1) coroborat cu art. 906 alin. (4) din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 10/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 10/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5) si (8) si ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 83/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 83/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) si (9), precum si ale art. 8 alin. (2) si (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 • Ordinul nr. 483/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 483/2017 pentru aprobarea volumului de transport feroviar public de calatori pe care operatorii de transport feroviar de calatori îl pot executa în cadrul pachetului minim social pentru care acestia primesc compensatii de la bugetul de stat în anul 2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 84 din 05.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 05.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 283/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 283/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici

 • Decizia nr. 385/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 385/2017 pentru eliberarea domnului Valeriu Alexandru Gâla din functia publica de conducere de inspector general adjunct antifrauda al Directiei generale antifrauda fiscala din structura Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 386/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 386/2017 pentru eliberarea domnului Marius Stanila din functia de inspector general adjunct antifrauda la Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 387/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 387/2017 pentru eliberarea domnului Iulian-Bogdan Gheorghe din functia de inspector general adjunct antifrauda la Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti – Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 388/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 388/2017 pentru numirea domnului Leonard-Catalin Munteanu în functia de inspector general adjunct antifrauda la Directia Regionala Antifrauda Fiscala Bucuresti – Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 389/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 389/2017 pentru numirea domnului Teodor-Alexandru Georgescu în functia de inspector general adjunct antifrauda la Directia generala antifrauda fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 390/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 390/2017 pentru numirea domnului Alexandru-Gheorghe Condoiu în functia publica de conducere de inspector general adjunct antifrauda al Directiei generale antifrauda fiscala din structura Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 391/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 391/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Stefanita Munteanu a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

 • Decizia nr. 392/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 392/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Vali Mirela Mihalascu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Turismului

 • Decizia nr. 393/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 393/2017 privind numirea domnului Stefanita Munteanu în functia de consilier la cabinetul prim-ministrului în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 394/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 394/2017 privind numirea domnului Tibor-Ioan Pentek în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 327 din 05.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Normele din 27.03.2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Normele proprii de aplicare în anul 2016 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale în reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele din 27.03.2017

 • Ordinul nr. 350/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 350/35/15.169/246/M.18/1.303/148/336/2017 privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale în reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 • Ordinul nr. 35/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 350/35/15.169/246/M.18/1.303/148/336/2017 privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale în reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 • Ordinul nr. 15169/2017, Serviciul Român de Informatii – SRI

  Ordinul nr. 350/35/15.169/246/M.18/1.303/148/336/2017 privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale în reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 • Ordinul nr. 246/2017, Serviciul de Informatii Externe – SIE

  Ordinul nr. 350/35/15.169/246/M.18/1.303/148/336/2017 privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale în reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 • Ordinul nr. 18/2017, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 350/35/15.169/246/M.18/1.303/148/336/2017 privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale în reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 • Ordinul nr. 1303/2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 350/35/15.169/246/M.18/1.303/148/336/2017 privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale în reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 • Ordinul nr. 148/2017, Serviciul de Telecomunicatii Speciale – STS

  Ordinul nr. 350/35/15.169/246/M.18/1.303/148/336/2017 privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale în reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 • Ordinul nr. 336/2017, Serviciul de Paza si Protectie – SPP

  Ordinul nr. 350/35/15.169/246/M.18/1.303/148/336/2017 privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2016 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale în reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile în relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

 • Rectificarea din 05.05.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul Social Democrat – P.S.D., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 29 aprilie 2017

 • Decizia nr. 30/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 30/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 alin. (7) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 287/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 287/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale “Loteria Româna” – S.A.

 • Legea nr. 92/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 92/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de învatamânt preuniversitar de stat

 • Decretul nr. 445/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 445/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitati de învatamânt preuniversitar de stat

 • Legea nr. 93/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 93/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale si de investitii europene

 • Decretul nr. 446/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 446/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2016 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale si de investitii europene

Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 05.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Act din 05.05.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul National Liberal, din 05.05.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 325 din 05.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 26/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 26/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 si art. 306 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 516/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 516/309/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 309/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 516/309/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 3794/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3794/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.077/2016 privind organizarea si desfasurarea admiterii în învatamântul liceal de stat pentru anul scolar 2017-2018

 • Act din 05.05.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul Noua Dreapta din 05.05.2017

 • Act din 05.05.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – partidul Uniunea Crestin Democrata din România din 05.05.2017

 • Act din 05.05.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor – ALDE din 05.05.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 324 din 05.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 2/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 2/2017 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. (3) si (4) teza întâi si ale art. 457 alin. (2) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 49/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 49/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 311 din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 99/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 99/2017 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de plante agricole si a Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea si înregistrarea soiurilor de legume

 • Ordinul nr. 3623/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3623/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a activităţii manageriale desfăşurate de directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar

Monitorul Oficial, Partea I nr. 323 din 05.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 487/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 487/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentatiei care trebuie depusa de solicitanti, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicatiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate, precum si a cailor de atac

 • Ordinul nr. 3793/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3793/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.069/2016 privind aprobarea Calendarului admiterii în învatamântul profesional de stat pentru anul scolar 2017-2018

 • Ordinul nr. 33/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 33/2017 pentru modificarea pct. II subpct. 8 din anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 178/2015 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 83 din 04.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 04.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 321 din 04.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 04.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 6/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 6/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 29/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 29/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 340 alin. (1) si (2) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 33/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 33/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 226 alin. (1) din Codul penal

 • Hotarâre nr. 267/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 267/2017 pentru aprobarea programului de interes national în domeniul protectiei drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019

 • Hotarâre nr. 270/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 270/2017 pentru modificarea si completarea art. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiintarea pe lânga Ministerul Finantelor Publice a unei activitati finantate integral din venituri proprii si pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 865/2006 privind aprobarea înfiintarii pe lânga Ministerul Finantelor Publice a unei activitati finantate integral din venituri proprii

 • Hotarâre nr. 275/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 275/2017 pentru modificarea si completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 106/2011

 • Hotarâre nr. 281/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 281/2017 privind recunoasterea Asociatiei Cadrelor Militare în Rezerva si în Retragere din Serviciul de Protectie si Paza ca fiind de utilitate publica

 • Rectificarea din 04.05.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind art. I pct. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 49/2017, din 04.05.2017

 • Hotarâre nr. 266/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 266/2017 privind aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de carbune necompetitive din cadrul Societatii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 319 din 04.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 318 din 04.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 82 din 03.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 317 din 03.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 383/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 383/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius Postolache din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Domeniilor Statului

 • Decizia nr. 384/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 384/2017 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ovidiu Aurelian Flori din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 32/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 32/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 223 alin. (2) teza finala din Codul de procedura penala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 03.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 89/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 89/2017 pentru completarea art. 9 al titlului XI – Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

 • Decretul nr. 434/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 434/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 al titlului XI – Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

 • Decizia nr. 85/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 85/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4, art. 6 si art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civila

 • Hotarâre nr. 271/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 271/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sanatatii pentru contractarea si implementarea componentelor ramase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autoritatile de sanatate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind bancile de sânge – unitatile de transfuzie – din spitale si utilizarea terapeutica a tesuturilor si celulelor umane

 • Decizia nr. 379/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 379/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Doina Elena Popa a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului si Sportului

 • Decizia nr. 380/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 380/2017 privind numirea doamnei Ana-Maria Stavaru în functia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 381/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 381/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Cornelia Nagy a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Mediului

 • Decizia nr. 382/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 382/2017 pentru numirea domnului Gheorghe-Gabriel Gheorghe în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

 • Ordinul nr. 623/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 623/2017 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 1.887/2016 privind stabilirea contributiei lunare de întretinere datorate de adultii cu handicap asistati în centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinatorii acestora si aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contributiei lunare de întretinere datorate de adultii cu handicap asistati în centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinatorii acestora

 • Ordinul nr. 625/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 625/2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2017

 • Ordinul nr. 626/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 626/2017 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2017

 • Act din 03.05.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Partidul România Unita din 03.05.2017

 • Rectificarea din 03.05.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 16/2016, din 03.05.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 03.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 314 din 03.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 778/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 778/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedura penala cu privire la solutia legislativa potrivit careia exercitarea functiei de verificare a legalitatii trimiterii în judecata este compatibila cu exercitarea functiei de judecata, precum si ale art. 344 alin. (1)-(3), ale art. 345 alin. (2) si (3), ale art. 346 alin. (2)-(7) si ale art. 347 alin. (1) si (2) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 263/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 263/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului pe anul 2017

 • Hotarâre nr. 264/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 264/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome “Administratia Fluviala a Dunarii de Jos” Galati, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 265/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 265/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunarii Maritime” – S.A. Galati, aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 42/2017, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 42/2017 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului Responsabilului cu Protectia Datelor Personale, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 133/2016

 • Ordinul nr. 299/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate curative

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 81 din 02.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 313 din 02.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 80/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 80/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor masuri în domeniul administratiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 417/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 417/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2016 pentru stabilirea unor masuri în domeniul administratiei publice centrale, pentru prorogarea termenului prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Legea nr. 81/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 81/2017 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea si completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 418/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 418/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2015 pentru modificarea si completarea art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Legea nr. 82/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 82/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

 • Decretul nr. 419/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 419/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal

 • Legea nr. 83/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 83/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici români, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

 • Decretul nr. 420/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 420/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici români, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020

 • Decretul nr. 431/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 431/2017 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 • Legea nr. 87/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 87/2017 pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 • Legea nr. 86/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 86/2017 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, precum si a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 • Decretul nr. 432/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 432/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

 • Legea nr. 88/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 88/2017 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spatiului maritim

 • Decretul nr. 433/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 433/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2016 privind amenajarea spatiului maritim

 • Decizia nr. 81/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 81/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Rectificarea din 02.05.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.618/2014, din 02.05.2017

 • Hotarâre nr. 268/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 268/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor

 • Hotarâre nr. 262/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 262/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 02.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 02.05.2017 Deschide în Lege5.ro ›


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›