2 Septembrie, 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 01.09.2014 Deschide în Lege5.ro ›

  • Hotărârea nr. 709/2014, Guvernul României

    Hotărârea nr. 709/2014 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale şi a modelului declaraţiei pe propria răspundere care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

  • Hotărârea nr. 710/2014, Guvernul României

    Hotărârea nr. 710/2014 pentru aprobarea modelelor ştampilelor birourilor electorale, a modelului ştampilei de control a secţiilor de votare şi a modelului ştampilei cu menţiunea “VOTAT” care vor fi folosite la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

  • Hotărârea nr. 711/2014, Guvernul României

    Hotărârea nr. 711/2014 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 01.09.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 162 din 01.09.2014 Deschide în Lege5.ro ›