16 Aprilie, 2014
Share Button

Monitorul Oficial, Partea I nr. 280 din 16.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 257/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 257/2014 privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură,Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilora unui sector de drum judeţean, situat în judeţul Braşov, trecut în domeniul public al statului,precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionaledin România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 258/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2014 pentru completarea art. 59 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

 • Ordinul nr. 234/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 234/362/52/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 16.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 16.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 69 din 15.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 15.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.04.2014 Concesiuni-anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Municipiul Reşiţa, Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, delegarea serviciul de alimentare cu energie termică, respectiv activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice

 • Achiziţia publică de servicii din 14.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.04.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Doclin, Doclin, judeţul Caraş-Severin, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 14.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.04.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Apateu, Apateu, judeţul Arad, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 14.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria comunei Prăjeni, sat Prăjeni, comuna Prăjeni, judeţul Botoşani, concesionarea unui teren în suprafaţă de 10,90 ha cu destinaţia iazuri: Modruz I şi Modruz II, aflat în proprietatea publică a Consiliului Local Prăjeni

 • Achiziţia publică de servicii din 14.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Administraţie Publică – Oraş Sovata, judeţul Mureş, concesionarea imobilului – “Teren intravilan cu suprafaţă de 480 mp”, edificată cu clădire anexă – Centrul de Monitorizare a Calităţii Apelor

 • Achiziţia publică de servicii din 14.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Caraş-Severin, prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat a Judeţului Caraş-Severin, Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, concesionarea unui imobil – Bloc SODECOM, Bocşa, judeţul Caraş-Severin, în vederea reabilitării clădirii, organizării şi desfăşurării unor activităţi de interes public

 • Achiziţia publică de servicii din 14.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Buciumeni, Buciumeni, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unei suprafaţe de 4039 mp şi construcţie în suprafaţă de 150 mp situată în satul Buciumeni punctul “Poieniţă-Balastieră” în scopul realizării unei balastiere şi a unui depozit de materiale complementare de construcţii

 • Achiziţia publică de servicii din 15.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.04.2014 Anunţuri în baza legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Olt, Slatina, judeţul Olt, anunţ privind rezultatul procedurii de evaluare şi selecţie a proiectelor sportive pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 15.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.04.2014 Anunţuri în baza legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Racu, judeţul Harghita, concurs de proiecte organizat în cadrul “Programului anual de sprijinire a activităţilor culturale şi de tineret din Racu” pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 15.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.04.2014 Anunţuri în baza legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Alba Iulia, Calea Moţilor, nr. 5A, Alba Iulia, judeţul Alba, acordă finanţare nerambursabilă pentru proiecte de educaţie şi de promovare turistică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 277 din 15.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 17/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 17/2014 pentru numirea în funcţie a Avocatului Poporului

 • Hotărârea nr. 19/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 19/2014 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 274/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 274/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013

 • Acordul din 02.12.2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Acordul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate din 02.12.2013

 • Decizia nr. 168/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 168/2014 pentru numirea domnului Alin Iulian Tucmeanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii

 • Decizia nr. 169/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 169/2014 privind numirea doamnei Doina Catrinoiu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 170/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 170/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 171/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 171/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Dantes Nicolae Bratu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 • Decizia nr. 172/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 172/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Dragoş Ionuţ Bănescu din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 173/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 173/2014 privind numirea responsabilului naţional cu autorizarea finanţării PHARE, Facilitatea de tranziţie şi SAPARD

 • Hotărârea nr. 16/2014, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Hotărârea nr. 16/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea curţilor de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor Publici din România

 • Regulamentul din 14.03.2014, Uniunea Naţională a Notarilor Publici

  Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea curţilor de arbitraj de pe lângă Camerele Notarilor Publici din România din 14.03.2014

 • Actul din 15.04.2014, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Culturală a Rutenilor din România din 15.04.2014

 • Legea nr. 35(r2)/1997, Parlamentul României

  Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 15.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 275 din 15.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 15.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 45/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 45/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi, în special, ale art. 9 lit. a) din ordonanţa de urgenţă

 • Decizia nr. 46/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 46/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum şi, în special, ale art. 10 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă

 • Decizia nr. 48/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 48/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865

 • Decizia nr. 49/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 49/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 279/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 279/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.

 • Hotărârea nr. 20/2014, Camera Auditorilor din România

  Hotărârea nr. 20/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori” la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 68 din 14.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 11.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Chirnogeni, Chirnogeni, judeţul Constanţa, concesionarea păşunilor aflate în domeniul public al comunei Chirnogeni, rămase neconcesionate în suprafaţă de 401,18 ha

 • Achiziţia publică de servicii din 11.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Nimigea, satul Nimigea De Jos, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud, concesionare păşuni alpine, situate în Netedu supraf. 31,19 ha şi Panasuri supraf. 77 ha, aparţinând domeniului public al comunei Nimigea

 • Achiziţia publică de servicii din 11.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – UAT Comuna Bereşti-Tazlău, Bereşti-Tazlău, judeţul Bacău, concesionarea terenului cu suprafaţa de 1.643 mp situat în extravilanul satului Bereşti-Tazlău, parte din domeniul public al comunei, cu destinaţia – amplasare Staţie măsură gaze

 • Achiziţia publică de servicii din 11.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Ianca, Ianca, judeţul Brăila, concesionarea unui lot cu o suprafaţă de 2000 m.p. situat în oraş Ianca, str. Calea Brăilei – zona industrială

 • Achiziţia publică de servicii din 11.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Popricani, cu sediul în localitatea Popricani, judeţul Iaşi, concesionarea unui imobil (58 mp spaţiu şi 1966 mp teren Grădină vară), situat în intravilanul localităţii, aparţinând domeniului public al comunei Popricani

Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 14.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 45/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”

 • Decretul nr. 363/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 363/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”

 • Decizia nr. 78/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 78/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. e) şi art. 16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, şi a dispoziţiilor art. 1182 alin. 2 lit. a) din Codul penal din 1969

 • Ordinul nr. 525/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Ordinul nr. 525/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.515/2013 privind aprobarea introducerii noului însemn de certificare a calităţii vinurilor cu denumire de origine controlată şi indicaţie geografică îmbuteliate şi stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată sau cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată sau a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor

 • Ordinul nr. 562/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 562/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism

 • Ordinul nr. 801/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 801/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2014

 • Regulamentul din 17.03.2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru admiterea în Corpul diplomatic şi consular al României în anul 2014, din 17.03.2014

 • Rectificarea din 14.04.2014, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 545/2014, din 14.04.2014

 • Rectificarea din 14.04.2014, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 259/2014, din 14.04.2014

 • Ordinul nr. 913/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 913/2014 privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2014, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 9 aprilie 2014, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

 • Programul din 09.04.2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Programul de cooperare pe anul 2014, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 9 aprilie 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din 14.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 14.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Anexa din 02.04.2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Codul etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României din 02.04.2014

 • Ordinul nr. 890/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 890/2014 privind aprobarea Codului etic pentru Corpul diplomatic şi consular al României

 • Ordinul nr. 294/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 294/2014 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare autorizate pentru pescuitul comercial în Delta Dunării pe anul 2014

 • Decizia nr. 255/2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 255/2014 privind principii şi reguli de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare parţiale

 • Decizia nr. 83/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 83/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. 2 şi 4, art. 281 pct. 1 lit. b2), art. 30 alin. 4, art. 50, art. 51 alin. 2 şi 3, art. 52 alin. 6, art. 55 alin. 1, art. 56, art. 63 alin. 2, art. 64, art. 67 alin. 2, art. 69, 78, 132, art. 134 alin. 2, art. 171 alin. 1 şi 3, art. 172, 197, art. 209 alin. 4, art. 300 alin. 2, art. 303, 330, 331, art. 332 alin. 1 şi 4, art. 336, 337 şi art. 508-512 din Codul de procedură penală din 1968, ale Codului de procedură penală din 1968, în ansamblul său, ale art. 242 din Codul penal din 1969, precum şi ale Codului penal din 1969, în ansamblul său, ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, ale art. 20 alin. (8) din Legea nr. 51/1995, ale art. 15 lit. o) din Legea nr. 146/1997, ale art. 3, 7 şi 11 din O.U.G. nr. 51/2008 şi ale art. III pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a Codului de procedură civilă şi a Codului de procedură penală al României

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 67 din 11.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 10.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Oraşul Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, concesionarea unui teren în suprafaţă de 10 mp, situat pe DC 159D în vederea amplasării unui panou publicitar

 • Achiziţia publică de servicii din 10.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Ocna de Fier, comuna Ocna de Fier, judeţul Caraş-Severin, obiectul concesiunii: Lacul cu baraj Dănila şi teren în suprafaţă totală de 11.761 mp, lacul cu baraj în suprafaţă de 7.521 mp, cabană cu curţi construcţii în suprafaţă de 3.066 mp, construcţii în suprafaţă de 1174 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 11.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.04.2014 Anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Municipiul Făgăraş, Făgăraş, jud. Braşov, transport public local de persoane: traseul nr. 1 – Cartier Galaţi – Cartier Combinat şi traseul nr. 2 – Catedrala – Şoseaua Combinatului

 • Achiziţia publică de servicii din 11.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.04.2014 Anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Municipiul Suceava, serviciul public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava

 • Achiziţia publică de servicii din 10.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.04.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Berca, Berca, judeţul Buzău, concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 11.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 269 din 11.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 268/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 268/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Căi Ferate”C.F.R.” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 269/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 269/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. – Călători” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 270/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 270/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 • Hotărârea nr. 272/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 272/2014 privind revocarea şi numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

 • Hotărârea nr. 5/2014, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 5/2014 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007

 • Ordinul nr. 51/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă

 • Normele metodologice din 07.04.2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situaţii în care cadrele militare, poliţiştii şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă din 07.04.2014

 • Ordinul nr. 53/2014, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 53/2014 pentru stabilirea formei şi conţinutului scrisorii de informare privind încălcarea normelor de circulaţie care afectează siguranţa rutieră

Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 11.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 43/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 43/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, precum şi ale ordonanţei de urgenţă în ansamblu

 • Decizia nr. 77/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 77/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

 • Hotărârea nr. 252/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 252/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2010 privind revocarea unor membri ai Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Norma nr. 4/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Norma nr. 4/2014 pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile şi practicile de remunerare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 11.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 31/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2014 privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013

 • Decretul nr. 309/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 309/2014 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului preventiv pentru facilitatea de împrumut dintre Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României, în valoare de maximum 2 miliarde euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 19 noiembrie 2013, şi a Memorandumului de înţelegere dintre Uniunea Europeană şi România, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013

 • Memorandumul din 05.11.2013, Guvernul României

  Memorandum de înţelegere între Uniunea Europeană şi România din 05.11.2013

 • Acordul din 19.11.2013, Guvernul României

  Acord preventiv pentru facilitatea de împrumut între Uniunea Europeană, în calitate de Împrumutător, şi România, în calitate de Împrumutat, şi Banca Naţională a României din 19.11.2013

 • Hotărârea nr. 255/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 255/2014 privind desemnarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca ca operatori medicali ai unor elicoptere aflate în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 254/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 254/2014 privind înscrierea unei părţi dintr-un imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea acesteia din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor în administrarea Ministerului Justiţiei

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 66 din 10.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 266 din 10.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 63/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 63/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 84/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 84/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 86/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 86/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1, 7, 8 şi 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 16/2014 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

 • Hotărârea nr. 267/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 267/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Decizia nr. 163/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 163/2014 privind numirea domnului Alexandru-Vasile Oprean în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Decizia nr. 164/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 164/2014 pentru eliberarea domnului Demirel Spiridon din funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 165/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 165/2014 pentru numirea domnului Szep Robert în funcţia de comisar general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 166/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 166/2014 pentru numirea domnului Marius-Cătălin Gogescu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Lista din 10.04.2014, Consiliul Local

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2014, în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 10.04.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 10.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 245/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 245/2014 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013

 • Protocolul din 02.12.2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Protocolul între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar din 02.12.2013

 • Hotărârea nr. 263/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 263/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale “Loteria Română” – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 10.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 263 din 10.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 259/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2014 privind aprobarea măsurilor, a bugetului şi cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din data de 25 mai 2014, a modelului timbrului autocolant, a modelelor listelor electorale, a modelului buletinului de vot, a modelelor ştampilelor electorale şi ale altor documente care vor fi utilizate la aceste alegeri, precum şi a condiţiilor şi duratei păstrării materialelor rezultate din procesul electoral

Monitorul Oficial, Partea I nr. 262 din 10.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 261 din 10.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 35/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 35/2014 pentru ratificarea Acordului intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013

 • Decretul nr. 313/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 313/2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului intern dintre reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, semnat la Bruxelles la 24 iunie 2013

 • Decizia nr. 76/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 76/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I alin. (1) şi (2) din OUG 10/2013 pentru plata eşalonată a despăgubirilor stabilite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, Craiova la 7 septembrie 1940, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, Paris la 10 februarie 1947, precum şi ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, Belgrad la 5 iulie 1924, precum şi pentru modificarea şi completarea Legilor nr. 9/1998, 290/2003 şi 393/2006

 • Legea nr. 132(r1)/1997, Parlamentul României

  Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public

 • Acordul din 24.06.2013, Guvernul României

  Acord intern între reprezentanţii guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniţi în cadrul Consiliului, privind finanţarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, şi privind alocarea de asistenţă financiară pentru ţările şi teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene din 24.06.2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 65 din 09.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 09.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 17/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 17/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Un cadru pentru politica privind clima şi energia în perioada 2020-2030 – COM (2014) 15

 • Decizia nr. 82/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 82/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6, art. 9, art. 14, art. 23, art. 25-281, art. 30, art. 65, art. 681, art. 69-74, art. 136-138, art. 143-152, art. 160-160b, art. 161-170, art. 200-264, art. 270, art. 274, art. 287, art. 3859 alin. 1 pct. 10 din Codul de procedură penală din 1968 şi, în special, ale art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală din 1968 şi ale art. 5, art. 181 alin. (1) şi art. 182 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Hotărârea nr. 244/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 244/2014 privind înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi transmiterea acestora din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Inspectoratului General de Aviaţie din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 247/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 247/2014 privind unele măsuri pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 11-13 mai 2014, a celei de-a IX-a Conferinţe a autorităţilor judiciare din regiunea Balcanilor şi a Reuniunii conducătorilor consiliilor judiciare din statele participante la Procesul de cooperare în Europa de Sud-Est

 • Hotărârea nr. 256/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 256/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Senat în Colegiul uninominal nr. 7din Circumscripţia electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 260/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 260/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Olt de către domnul Neacşu Petre-Silviu

 • Hotărârea nr. 261/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 261/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Neamţ de către domnul Neculae Gheorghe

 • Decizia nr. 162/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 162/2014 pentru numirea doamnei Sirma Caraman în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

 • Decizia nr. 1/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 1/2014 privind dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 2/1/2013/HP

Monitorul Oficial, Partea I nr. 259 din 09.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 258 din 09.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 256 din 09.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 301/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 301/2014 privind adoptarea de măsuri pentru ameliorarea şi protecţia populaţiei de iepure-de-câmp(Lepus europaeus) din România

 • Ordinul nr. 577/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 577/2014 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare şi modernizarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, a Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare – START, a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului şi a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri

 • Decizia nr. 83/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 83/2014 privind sancţionarea Societăţii EURORISK BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 85/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 85/2014 privind sancţionarea Societăţii VICTORIA BROKER – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 86/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 86/2014 privind sancţionarea Societăţii MOLD EXPERT BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.cu interzicerea temporară a activităţii

 • Decizia nr. 87/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 87/2014 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii SIC ASIGURĂRI BROKERDE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 89/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 89/2014 privind sancţionarea Societăţii MBI MARKETINGBERATUNG AND INSURANCE BROKER – S.R.L.cu interzicerea temporară a activităţii

 • Ordinul nr. 1/2014, Banca Naţională a României

  Ordinul nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

 • Modificările din 28.03.2014, Banca Naţională a României

  Modificările şi completările Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013, din 28.03.2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 64 din 08.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Târgu Jiu, Târgu Jiu, judeţul Gorj, concesionarea unui teren, domeniul privat al Municipiului Târgu Jiu, în suprafaţă de 300 mp, destinat construirii unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Oraşul Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ, concesionarea pe o perioadă de 10 ani a 3.500 mp teren, ce aparţine domeniului privat al oraşului Târgu-Neamţ, destinat dezvoltării unor activităţi economice

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Mogoşoaia, Mogoşoaia, judeţul Ilfov, concesionarea unor terenuri în suprafaţă de 5.168 mp şi luciuri de apă în suprafaţă de 21,45 ha, inclusiv zona de protecţie, aflate în domeniul public al comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Măgurele nr. 226, Măgurele, judeţul Prahova, concesionarea unui teren în suprafaţă de 2.000 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Călăţele, Călăţele, judeţul Cluj, concesionare păşune în suprafaţă de 92 ha situată în extravilanul localităţii Finciu

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – SPADPP Petroşani, Petroşani, judeţul Hunedoara, concesionarea unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Petroşani, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 90, în suprafaţă de 14,81 mp, în vederea funcţionării unui birou de contabilitate şi audit financiar

 • Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Valea Stanciului, Valea Stanciului, judeţul Dolj, concesionare clădire în suprafaţă construită de 80 mp şi suprafaţă utilă de 68 mp, în scopul desfăşurării unor activităţi în cadrul unei construcţii cu destinaţie de spaţiu prestări servicii şi alimentaţie publică

 • Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Albeşti, Albeşti, judeţul Ialomiţa, concesionarea unui teren în suprafaţă de 42.085 mp din domeniul privat al comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, concesionarea unui lot de teren, în suprafaţă de 317 mp, zona Pasaj Pietonal, Str. Balastierei, ce aparţine domeniului privat al municipiului Adjud, în vederea construirii unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Administraţia Imobiliară Oradea, Oradea, judeţul Bihor, concesionarea unei suprafeţe de până la 300 mp teren, pe care se află imobilul cu o construcţie de 105 mp denumită “Casă pompe Criş”, proprietatea publică a Municipiului Oradea, destinat realizării unei unităţi de alimentaţie publică cu terasă

 • Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, concesionarea unui teren în suprafaţă de 412 mp, zona Poligon de tragere, ce aparţine domeniului public al Municipiului Adjud, în vederea construirii unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Deleni, cu sediul în satul Deleni, comuna Deleni, judeţul Iaşi, concesionarea unui teren în suprafaţă de 4.7437,09 mp, împărţită în 53 loturi, cu destinaţie construcţii de locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Târgu Jiu, Târgu Jiu, judeţul Gorj, concesionarea a 2 loturi de teren cu suprafeţe de 9.523 mp şi 3.503 mp situate în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu, incinta CET destinate realizării de activităţi de producţie şi prestări servicii

 • Achiziţia publică de servicii din 08.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.04.2014 Concesiuni – anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Municipiul Roman, delegare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, traseele 1, 4, 5 şi 6

 • Achiziţia publică de servicii din 08.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Ministerul Tineretului şi Sportului, Bucureşti, organizează, în perioada 21 aprilie-26 iunie 2014, concurs naţional de proiecte pentru tineret şi concurs naţional de proiecte pentru studenţi

 • Achiziţia publică de servicii din 08.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Ministerul Tineretului şi Sportului, Bucureşti, organizează, în perioada 21 aprilie-10 iunie 2014, concursuri locale de proiecte de tineret

Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 08.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 30/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 30/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Decretul nr. 308/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 308/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Legea nr. 36/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 36/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decretul nr. 327/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 327/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 • Legea nr. 37/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 37/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Decretul nr. 328/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 328/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

 • Hotărârea nr. 27/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 27/2014 privind vacantarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 28/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 28/2014 privind vacantarea unui mandat de senator

 • Ordinul nr. 361/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 361/238/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 • Ordinul nr. 238/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 361/238/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Monitorul Oficial, Partea I nr. 254 din 08.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 326/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 326/2014 privind rechemarea unui ambasador

 • Decretul nr. 355/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 355/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decretul nr. 356/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 356/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 246/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 246/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Ordinul nr. 379/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 379/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 585/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru tratamentul pacienţilor critici cu infarct miocardic acut

 • Ordinul nr. 380/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 380/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 850/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de finanţare şi realizare a acţiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor critici din secţiile ATI

Monitorul Oficial, Partea I nr. 253 din 08.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 08.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 08.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 248/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 248/2014 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului I al anului 2014

 • Hotărârea nr. 253/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 253/2014 privind modificarea şi completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea în aplicarea prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 • Ordinul nr. 823/2014, Ministerul Afacerilor Externe

  Ordinul nr. 823/2014 privind aprobarea Licenţei generale de transfer de expediere temporară din teritoriul României de produse militare, pentru participare la demonstraţii, evaluări sau expoziţii nr. LGTR-RO-03

 • Decizia nr. 84/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară

  Decizia nr. 84/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării doamnei Stănilă Ţiculescu Ileana Cătălina – administrator/director general, persoană semnificativă a Societăţii SIC ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Legea nr. 346(r2)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 250 din 08.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 239/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 239/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelorşi comunelor din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 240/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 240/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizatal bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 90/2014, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  Ordinul nr. 90/635/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

 • Ordinul nr. 635/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 90/635/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea măsurilor prin care se asigură punerea pe piaţă numai a brichetelor care prezintă caracteristici de siguranţă pentru copii şi interzicerea introducerii pe piaţă a brichetelor fantezie

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 63 din 07.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – SPADPP Petroşani, Petroşani, judeţul Hunedoara, concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 22 mp, în vederea funcţionării unui birou de mediator

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, concesionarea unor spaţii în suprafaţă de 114,35 mp, proprietate publică a judeţului Vâlcea, în scopul desfăşurării unei activităţi medicale

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Valea Stanciului, prin Consiliul Local al Comunei Valea Stanciului, cu sediul în localitatea Valea Stanciului, judeţul Dolj, concesionează clădire în suprafaţă construită de 30 mp, şi suprafaţă utilă de 24 mp, în scopul desfăşurării unor activităţi în cadrul unei construcţii cu destinaţie spaţiu prestări servicii şi alimentaţie publică

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Administraţia Imobiliară Oradea, Oradea, judeţul Bihor, concesionarea suprafeţei de 100.000 mp teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea realizării unei canalizaţii subterane pentru amplasare reţele de comunicaţii electronice şi electrice

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 18 mp, cu destinaţie garaj auto

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Mizil, Mizil, judeţul Prahova, concesionarea unui spaţiu în suprafaţă de 236,61 mp cu destinaţie de creşă/grădiniţă, situat în strada Mihai Bravu nr. 110A

 • Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Ceanu Mare, Ceanu Mare, judeţul Cluj, acordă finanţări nerambursabile pe anul 2014 pentru domeniile sport şi cultură-culte

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Măgura, judeţul Teleorman, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Adjud, Adjud, judeţul Vrancea, concesionarea unui imobil compus dintr-o clădire cu destinaţie de producţie, în suprafaţă construită de 607,5 mp, şi teren aferent pentru realizarea destinaţiei clădirii, în suprafaţă de 2.181 mp, aparţinând domeniului public

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Olteniţa, Olteniţa, judeţul Călăraşi, concesionarea unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Olteniţa, în suprafaţă de 2 mp, cu destinaţia amplasare totem

 • Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Boroaia, Boroaia, judeţul Suceava, acordă finanţări nerambursabile pe anul 2014 pentru activităţi sportive

Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 07.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 07.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 07.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 246 din 07.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 245 din 07.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 62 din 04.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 03.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria comunei Cernica, Cernica, judeţul Ilfov, concesionarea unui teren în suprafaţă totală de 52.340 m.p.

 • Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Costeşti, Costeşti, judeţul Argeş, concesionarea unui teren în suprafaţă de 80 m.p.

 • Achiziţia publică de servicii din 03.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Mangalia, Mangalia, judeţul Constanţa, concensionarea suprafeţei de 994 mp reprezentând terasa corpului de clădire cu destinaţia de policlinică din str. Mircea cel Bătrân nr. 4, în vederea reabilitării prin mansardare

 • Achiziţia publică de servicii din 03.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Orăştie, Orăştie, judeţul Hunedoara, concesionare teren în suprafaţă totală de de 49.521 mp, proprietate publică a mun. Orăştie

 • Achiziţia publică de servicii din 03.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – UAT Oraşul Jibou, Jibou, judeţul Sălaj, concesionare imobil teren în suprafaţă de 2.681 mp şi construcţie Popicărie cu 2 piste şi grup sanitar cu o suprafaţă construită de 543 mp situat în loc. Jibou

 • Achiziţia publică de servicii din 03.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Niculeşti, Comuna Niculeşti, judeţul Dâmboviţa, concesionare teren în suprafaţă de 100 mp şi clădire magazie – 31 mp, situate în satul Ciocănari, aparţinând domeniului privat al comunei Niculeşti

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Ploieşti, Ploieşti, judeţul Prahova, finanţare nerambursabilă pentru anul 2014, în domeniile: social, educaţional, drepturile omului, sport, cultură-culte, sănătate şi protecţia mediului

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Deta, Deta, judeţul Timiş, sprijinirea ONG-urilor din oraşul Deta, pentru activităţi comunitare, sociale, civice, lucrul cu tineretul şi protecţia mediului

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Băiţa, Băiţa, judeţul Hunedoara, acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul general al comunei Băiţa, în anul 2014, pentru servicii religioase, servicii recreative şi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Bacău, Bacău, judeţul Bacău, finanţări nerambursabile din fonduri publice pentru anul 2014 în domeniile: cultură, social şi sport

Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 04.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 5/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 5/2014 pentru modificarea art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 • Hotărârea nr. 7/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 7/2014 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 74/2013 privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea legalităţii achiziţiei terenurilor din zona comunei Nana, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 10/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 10/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 6/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărârea nr. 11/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2014 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 48/2012 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO

 • Hotărârea nr. 12/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 12/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României şi Parlamentul Republicii Moldova

 • Hotărârea nr. 15/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 15/2014 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 50/2012 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 16/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 16/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la pachetul de propuneri constând în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor Programul “Aer curat pentru Europa” – COM (2013)918, propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă ale anumitor poluanţi provenind de la instalaţii medii de ardere – COM (2013)919 şi propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind reducerea emisiilor naţionale de anumiţi poluanţi atmosferici şi de modificare a Directivei 2003/35/CE – COM (2013)920

 • Decizia nr. 152/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 152/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Constantin din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 153/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 153/2014 privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură de către doamna Elena Gabriela Eremia

 • Decizia nr. 154/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 154/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură de către domnul Ovidiu Gabriel Galeş

 • Decizia nr. 155/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 155/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Dumitra Groza a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 156/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 156/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mihaela Irina Ionescu a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 157/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 157/2014 privind numirea domnului Nicolae Minea în funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 158/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 158/2014 pentru numirea doamnei Szavics Petra în funcţia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 159/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 159/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Daniel Grigoroiu-Norocel a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

 • Hotărârea nr. 4/2014, Biroul Electoral Central

  Hotărârea nr. 4/2014 privind interpretarea prevederilor ultimei teze a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Decizia nr. 582/2014, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

  Decizia nr. 582/2014 privind modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 127/2009 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poştale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 243 din 04.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 242 din 04.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 04.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 61 din 03.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 03.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.04.2014 Concesiuni -anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Batăr, localitatea Batăr, judeţul Bihor, delegarea gestiunii serviciului de apă din aria administrativ-teritorială a comunei Batăr: captarea apei brute din surse de suprafaţă sau subterane; tratarea apei brute; transportul apei potabile şi/sau industriale; înmagazinarea apei; distribuţia apei potabile şi/sau industriale

 • Achiziţia publică de servicii din 03.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.04.2014 Concesiuni -anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Comuna Bozovici, localitatea Bozovici, judeţul Caraş-Severin, tratarea apei brute, înmagazinarea apei potabile, distribuţia apei potabile, colectarea apelor uzate menajere de la utilizatorii din zona centrală a localităţii Bozovici

 • Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Vulcan, Vulcan, judeţul Hunedoara, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – S.C. Moreni Parc Industrial – S.A., Moreni, judeţul Dâmboviţa, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Sfântu Gheorghe, Sfântu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, obiectul concesiunii: Lacul Rogozu cu o suprafaţă de 246.500 m.p.

 • Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Prigor, Prigor, judeţul Caraş-Severin, concesionarea pe o durată de 30 de ani a unui imobil compus din clădire şi terenul aferent în suprafaţă totală de 1.240 mp, în vederea amenajării unui cabinet medical şi a unei locuinţe

 • Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, concesionarea unui teren de 11 mp pe str. Tudor Vladimirescu şi a unui teren de 37 mp pe str. Radu de la Afumaţi, în vederea desfăşurării activităţii de comerţ

Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 03.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 3/2014, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 3/2014 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 • Decizia nr. 29/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 29/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 71/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 71/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 85 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Legea nr. 21(r2)/1996, Parlamentul României

  Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Legea nr. 141(r1)/2010, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări şi participarea României la Sistemul de Informaţii Schengen

Monitorul Oficial, Partea I nr. 239 din 03.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 220/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 220/2014 pentru completarea anexei nr. 64 la Hotărârea Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 222/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 222/2014 privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 223/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 223/2014 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea de către Muzeul Naţional de Istorie a României a expoziţiei “Comorile României” în Republica Populară Chineză

 • Decizia nr. 146/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 146/2014 privind numirea domnului Gyorgy Attila în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 147/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 147/2014 pentru numirea domnului Istvan Zoltan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 148/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 148/2014 privind numirea domnului Pasztor Sandor în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

 • Decizia nr. 149/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 149/2014 privind numirea domnului Birtalan Jozsef în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 • Decizia nr. 150/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 150/2014 privind încetarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului a domnului Damian Drăghici

 • Decizia nr. 151/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 151/2014 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Anina Maria Ciuciu

 • Actul din 03.04.2014, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Sibiu din 03.04.2014

 • Ordinul nr. 220/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 220/2014 pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 226/2013 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 • Legea nr. 266(r2)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante

Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 03.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 60 din 02.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Moldoviţa, Moldoviţa, judeţul Suceava, anunţă acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2014 pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Creaca, Creaca, judeţul Sălaj, concesionare imobil pentru desfăşurarea activităţii de stomatologie

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Craiova, judeţul Dolj, concesionarea unui teren în suprafaţă de 67.511 mp, în vederea construirii de locuinţe colective cu regim mare de înălţime (P+3-max10E), destinate cumpărării

 • Achiziţia publică de servicii din 31.03.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.03.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Oraşului Oţelu Roşu, Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin, concesionarea unui lot de păşune în suprafaţă totală de 1,8 ha situat în extravilanul oraşului Oţelu Roşu şi deţinut în domeniul public al oraşului

 • Achiziţia publică de servicii din 31.03.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.03.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Salva, Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud, concesionare terenuri cu destinaţia păşune, cuprinse în domeniul public al comunei Salva

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, concesionarea terenului în suprafaţă de 93 mp situat în intravilanul oraşului Fieni, Strada Gării, zona parcare Trezorerie, pe o durată de 49 de ani

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, concesionarea terenului în suprafaţă de 75 mp situat în intravilanul oraşului Fieni, Strada Gării, zona parcare Trezorerie, pe o durată de 49 de ani

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Tomeşti, comuna Tomeşti, judeţul Iaşi, concesionare terenuri în vederea construirii unor spaţii pentru desfăşurarea activităţilor comerciale

 • Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Comarnic, Comarnic, judeţul Prahova, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pentru activităţi sportive

 • Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Băiţa, Băiţa, judeţul Hunedoara, anunţă participarea la selecţia publică de proiecte pentru acordarea de finanţare nerambursabilă din bugetul general al comunei Băiţa pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Comunei Moldoviţa, Moldoviţa, judeţul Suceava, acordă finanţări nerambursabile în anul 2014, pentru activiţăţi din domeniul sport

Monitorul Oficial, Partea I nr. 237 din 02.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 6/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 6/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 9/2013 privind constituirea Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei

 • Hotărârea nr. 8/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 15/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 9/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 8/2013 privind aprobarea componenţei nominale a Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 13/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 66/2013 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est

 • Hotărârea nr. 232/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 232/2014 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Gavrilă Georgeta din funcţia publică de prefect al municipiului Bucureşti în funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru Energie

 • Hotărârea nr. 233/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 233/2014 privind exercitarea prin detaşare în condiţiile legii a funcţiei publice de prefect al municipiului Bucureşti de către domnul Petrovan Paul-Nicolae

 • Hotărârea nr. 234/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 234/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către doamna Cliseru Speranţa

 • Hotărârea nr. 235/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 235/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ilfov de către domnul Răşică Daniel Mihai

 • Hotărârea nr. 236/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil

 • Decizia nr. 145/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 145/2014 privind numirea prin mobilitate a doamnei Georgeta Gavrilă în funcţia publică de secretar general al Departamentului pentru Energie

 • Ordinul nr. 124/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  Ordinul nr. 124/56/347/2014 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistenţă tehnică” a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 347/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 124/56/347/2014 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistenţă tehnică” a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

 • Ordinul nr. 56/2014, Ministerul Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 124/56/347/2014 privind modificarea lit. e) a alin. (1) al art. 3 din Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 850/3.641/2008 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare “Asistenţă tehnică” a Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 236 din 02.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 235 din 02.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 02.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 59 din 01.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 31.03.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.03.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Judeţean Ialomiţa, Slobozia, judeţul Ialomiţa, concesionarea unei suprafeţe de 495,6583 ha, teren agricol aparţinând domeniului privat al Judeţului Ialomiţa, situat în extravilanul comunei Giurgeni, în vederea exploatării terenurilor agricole prin cultivarea de orez şi alte culturi agricole

 • Achiziţia publică de servicii din 31.03.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.03.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Merei, satul Merei, comuna Merei, judeţul Buzău, concesionare clădire în suprafaţă de 75 mp şi teren aferent în suprafaţă de 678 mp, situat în intravilanul satului Merei, în vederea desfăşurării activităţii de producţie-atelier tâmplărie metalică şi P.V.C. şi sediu administrativ-firmă (birouri)

 • Achiziţia publică de servicii din 31.03.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.03.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Băneşti, Băneşti, judeţul Prahova, promovarea sportului de performanţă

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Hârlău, Hârlău, judeţul Iaşi, finanţarea nerambursabilă a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanţă”, pentru anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Tulcea, Tulcea, judeţul Tulcea, acordă finanţare nerambursabilă pentru domeniile cultură şi sport, sesiunea aprilie 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Hârlău, Hârlău, judeţul Iaşi, programul de finanţare nerambursabilă pe anul 2014, pentru activităţi în domeniul sportiv

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Comuna Brebu, Brebu, judeţul Prahova, susţinerea activităţilor şi programelor de promovare a sportului de performanţă pe anul 2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 58 din 01.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 28.03.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.03.2014 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă pentru activităţi sportive, încheiat în data de 28.03.2014

 • Achiziţia publică de servicii din 28.03.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.03.2014 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 27.03.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.03.2014 concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Gropniţa, sat Bulbucani, judeţul Iaşi, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 28.03.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.03.2014 concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Valea Lungă, sat Valea Lungă Cricov, judeţul Dâmboviţa, concensionarea unui teren în suprafaţă de 143 mp., parte din terenul pe care este construit Complexul Comercial Valea Lungă

 • Achiziţia publică de servicii din 28.03.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.03.2014 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Corbiţa, Corbiţa, judeţul Vrancea, concesionarea unui imobil teren în suprafaţă de 1530 mp, satul Şerbăneşti, domeniul public al comunei Corbiţa

 • Achiziţia publică de servicii din 28.03.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.03.2014 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul local Modelu, Modelu, judeţul Călăraşi, concesionarea unor loturi de teren pentru construcţii de locuinţe şi concesionarea unui teren cu suprafaţa de 3.272,00 mp cu destinaţia de construcţii agricole

 • Achiziţia publică de servicii din 28.03.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.03.2014 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Şimian, judeţul Bihor, concesionarea unei săli din clădirea fostului Cămin Cultural Şimian cu o suprafaţă utilă de 107 mp, proprietatea publică a comunei Şimian

 • Achiziţia publică de servicii din 27.03.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 27.03.2014 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T. DOFTEANA, Dofteana, judeţul Bacău, concesionarea unui teren cu suprafaţa de 15000 mp, situat în extravilanul satului Cucuieţi, punct Deal Drăcoaia, com. Dofteana, pentru amenajarea unui poligon de tragere deschis

 • Achiziţia publică de servicii din 28.03.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.03.2014 concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Sfântu Gheorghe, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, concesionarea unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe în vederea amplasării de chioşcuri destinate difuzării şi comercializării materialelor de presă

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Hunedoara, Deva, judeţul Hunedoara, raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2010, pentru domeniile: culte, tineret şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Hunedoara, Deva, judeţul Hunedoara, raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2012, pentru domeniile: culte, tineret, cultură şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Hunedoara, Deva, judeţul Hunedoara, raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2011, pentru domeniile: culte, tineret şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Hunedoara, Deva, judeţul Hunedoara, raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2013, pentru domeniile: culte, tineret, cultură şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Vaslui, Vaslui, judeţul Vaslui, situaţia privind proiectele finanţate în cadrul “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2013″, pentru domeniile: cultură, social şi sport

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Constanţa, Constanţa, judeţul Constanţa, acordarea de finanţări nerambursabile în domeniul sportului, pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.04.2014 anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Călan, Călan, judeţul Hunedoara, Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile alocate de la bugetul local al oraşului Călan pe anul 2014, pentru următoarele domenii de activitate: culte religioase, cultură şi sport

Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 01.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 01.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Declaraţia nr. 1/2014, Parlamentul României

  Declaraţia Parlamentului României nr. 1/2014, cu ocazia marcării a 10 ani de la aderarea României la Alianţa Nord-Atlantică şi a 65 de ani de existenţă a NATO

 • Hotărârea nr. 25/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 25/2014 privind eliberarea din funcţie a unui secretar general adjunct al Senatului

 • Hotărârea nr. 26/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 8/2013 privind structura serviciilor Senatului

 • Ordinul nr. 209/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate

  Ordinul nr. 209/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013

 • Ordinul nr. 359/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 359/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 494/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 494/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2014

 • Actul din 01.04.2014, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Naţional Liberal din 01.04.2014

 • Actul din 01.04.2014, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Partidul Poporului – Dan Diaconescu din 01.04.2014

 • Actul din 01.04.2014, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Uniunea Croaţilor din România din 01.04.2014

 • Actul din 01.04.2014, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Asociaţia Italienilor din România – RO.AS.IT. din 01.04.2014

 • Actul din 01.04.2014, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forumul Democrat al Germanilor din România – Organizaţia Regională “Bucovina” din Suceava şi filialele sale din 01.04.2014

 • Actul din 01.04.2014, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale – Forţa Civică din 01.04.2014

 • Lista din 01.04.2014, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 01.04.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 01.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 229/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 229/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 230/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 230/2014 privind virarea creditelor de angajament alocate la titlul “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă” în bugetul pe anul 2014 între Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Justiţiei

 • Ordinul nr. 342/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 342/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov pentru activitatea de transplant renal

 • Ordinul nr. 343/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 343/2014 privind acreditarea unităţii sanitare Societatea Comercială PROMED SYSTEM – S.R.L. pentru activitatea de prelevare de celule reproductive umane, pentru bancă de celule reproductive (procesare, conservare, stocare şi distribuţie) şi utilizare de celule umane în scop terapeutic (fertilizare in vitro), pentru punctul de lucru Spitalul Well Born, str. Brodina nr. 3, sectorul 1, Bucureşti

 • Ordinul nr. 545/2014, Ministerul Economiei

  Ordinul nr. 545/2014 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism nr. 473/2014

 • Legea nr. 255(r3)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante

Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 01.04.2014 Deschide în Lege5.ro ›