25 Aprilie, 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 292 din 25.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 777/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 777/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 110 alin. (5) teza a doua, ale art. 123 alin. (2) si ale art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 242/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 242/2017 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2862 aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea unei parti din acesta din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al orasului Hateg, judetul Hunedoara

Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din 25.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 38/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 38/2017 privind propunerea de Decizie a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2010/40/UE în ceea ce priveste perioada pentru adoptarea actelor delegate – COM (2017) 136 final

 • Hotarâre nr. 39/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 39/2017 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind respectarea vietii private si protectia datelor cu caracter personal în comunicatiile electronice si de abrogare a Directivei 2002/58/CE (Regulamentul privind viata privata si comunicatiile electronice) – COM (2017) 10 final

 • Hotarâre nr. 40/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 40/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor. Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE: provocari comune si modalitati de unire a eforturilor pentru obtinerea de rezultate mai bune – COM (2017) 63 final

 • Decizia nr. 11/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 11/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în integralitatea sa, precum si a celor ale art. 39 alin. (2) din acest act normativ

 • Decizia nr. 90/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 90/2017 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 311 alin. (3) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 241/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 241/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2017 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Hotarâre nr. 255/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 255/2017 pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a diferentei dintre tarife si costuri în transportul feroviar public de calatori

 • Ordinul nr. 637/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 637/2017 pentru aprobarea derogarii pentru specia Bison bonasus

Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din 25.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 9/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 9/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 8/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia I penala în Dosarul nr. 2.056/116/2015 (3.486/2016), prin care se solicita pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 76 din 24.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 24.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Bobota, Bobota, judetul Salaj, acorda finantari nerambursabile pe anul 2017 pentru culte religioase si activitati sportive, suma totala alocata fiind 197.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 24.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Simand, Simand, judetul Arad, acorda finantari nerambursabile, pe baza de selectie pentru proiecte ale O.N.G.-urilor locale din domeniul sport si cultura pe anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 289 din 24.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 783/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 783/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 297 alin. (2) din Codul penal

 • Decizia nr. 361/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 361/2017 privind eliberarea domnului Dorin-Octavian Corches din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 • Decizia nr. 362/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 362/2017 privind numirea domnului Claudiu-Sorin Rosu-Mares în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 • Decizia nr. 363/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 363/2017 pentru eliberarea domnului Grigore Baboianu din functia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”

 • Decizia nr. 364/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 364/2017 pentru numirea domnului Malin-Matei Musetescu în functia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”

 • Decizia nr. 365/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 365/2017 privind numirea domnului Constantin Gheorghe în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra

Monitorul Oficial, Partea I nr. 288 din 24.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 32/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele masuri în domeniul asigurarii unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

 • Decizia nr. 357/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 357/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Dragos Vasile Pelmus a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 358/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 358/2017 pentru constituirea Comitetului interministerial privind asigurarea suportului tehnic necesar pentru sprijinirea noilor proiecte energetice cu potential de dezvoltare în partea româneasca a Marii Negre

 • Decizia nr. 359/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 359/2017 privind numirea domnului Radu-Gheorghe Antohe în functia de consilier la Cabinetul prim-ministrului, în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 360/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 360/2017 privind constituirea Consiliului interministerial pentru pregatirea si exercitarea presedintiei României la Consiliul Uniunii Europene

 • Ordinul nr. 591/2017, Ministerul Mediului

  Ordinul nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

 • Instructiunile din 07.04.2017, Ministerul Mediului

  Instructiunile de completare si depunere a formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” din 07.04.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 287 din 24.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 286 din 24.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 31/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 31/2017 privind stabilirea unor masuri necesare organizarii de catre Parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunarii Parlamentare a NATO la Bucuresti, în perioada 6-9 octombrie 2017

 • Hotarâre nr. 234/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 234/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Gorj de catre domnul Paraschivu Gheorghe

 • Hotarâre nr. 235/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 235/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Gorj de catre domnul Florescu Ciprian-Adrian

 • Hotarâre nr. 236/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 236/2017 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Ghica Ioan din functia publica de prefect al judetului Bacau în functia publica de inspector guvernamental

 • Hotarâre nr. 237/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 237/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Bacau de catre doamna Cosa Maricica-Luminita

 • Hotarâre nr. 238/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 238/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Buzau de catre doamna Ichim Carmen-Adriana

 • Decizia nr. 354/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 354/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Ioan Ghica în functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Ordinul nr. 4073/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 4073/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii romano-catolice Preasfânta Treime, orasul Pecica, judetul Arad, categoria II – arhitectura, monument, grupa valorica B

 • Ordinul nr. 4074/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 4074/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Bisericii Ortodoxe Române “Sfintii Trei Ierarhi”, orasul Pecica, judetul Arad, categoria II – arhitectura, monument, grupa valorica B

 • Ordinul nr. 4085/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 4085/2017 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a Poternei bastionului 9 al Cetatii Braila, situata în municipiul Braila, bd. Cuza nr. 10-12, categoria II – arhitectura, sit, grupa valorica B

 • Sentinta civila nr. 1219/2016, Tribunalul Bucuresti

  Sentinta civila nr. 1.219/2016 privind solutionarea cererii de chemare în judecata formulate de reclamantul Firicel Alexandru în contradictoriu cu pârâtele statul român, prin Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Interne, ministrul afacerilor interne, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, având ca obiect “anulare act administrativ”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 24.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 284 din 24.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 75 din 21.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Fundu Moldovei, Fundu Moldovei, judetul Suceava, a aprobat Programul anual al finantarilor nerambursabile, aferent anului 2017, în baza caruia se vor finanta proiecte din domeniile cultural, sportiv, culte religioase si asistenta sociala

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Baita, Baita, judetul Hunedoara, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2017, pentru domeniile: cultura, sport si culte

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Târgoviste, Târgoviste, judetul Dâmbovita, acorda finantari nerambursabile pe anul 2017, pentru domeniile: cultura, social, sportiv, culte religioase si educatie

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Târgoviste, Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta Programul anual propriu al finantarilor nerambursabile pentru tineret în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Brad, Brad, judetul Hunedoara, acorda finantare nerambursabila pentru domeniile sport, religie si cultura, suma alocata totala fiind de 390.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Orasul Geoagiu, Geoagiu, judetul Hunedoara, acorda finantari nerambursabile pentru anul de executie financiara 2017, pentru domeniile: sport si culte, suma totala alocata fiind de 110.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sighisoara, cu sediul în Sighisoara, judetul Mures, face cunoscute sumele defalcate pe domenii de activitate propuse pentru finantare, pentru anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Câmpina, Câmpina, judetul Prahova, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile pentru activitati din domeniile: cultura, sport, educatie – pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Covasna, Sf. Gheorghe, judetul Covasna, acorda finantarii nerambursabile pentru urmatoarele domenii de activitate: sport, tineret, cultura si recreere, sustinerea cultelor, suma totala alocata fiind de 2.925.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Roman, Roman, judetul Neamt, acorda finantarea nerambursabila pentru activitati din domeniile: cultura, religie si învatamânt; proiecte sociale; activitati sportive si de tineret, suma totala alocata fiind de 150.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Criscior, Criscior, judetul Hunedoara, acorda finantare nerambursabila de la bugetul local în anul 2017 pentru domeniile sport si culte religioase, suma totala alocata fiind de 90.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Cugir, Cugir, judetul Alba, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila în perioada aprilie-decembrie 2017 pentru proiecte ale structurilor sportive, suma alocata fiind de 900.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Brad, Brad, judetul Hunedoara, acorda finantari nerambursabile pentru proiecte din domeniile: cultura, culte religioase, servicii recreative si sportive, aferente anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brasov, cu sediul în municipiul Brasov, judetul Brasov, anunta finantarea proiectelor structurilor sportive locale, suma alocata fiind de 1.000.000 lei, aferente anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Sura Mare, Sura Mare, judetul Sibiu, acorda finantare nerambursabila pentru domeniile sport si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 20.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, acorda finantare nerambursabila de la bugetul local în 2017 pentru domeniile: sport, cultura si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, atribuie contracte de finantare nerambursabila în cadrul primei sesiuni, pe anul 2017, pentru domeniile culte si educatie-tineret-mediu

 • Achizitia publica de servicii din 19.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze un teren – Amenajarea piscicola Popina -, în suprafata de 409 ha

 • Achizitia publica de servicii din 20.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.04.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 21.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.04.2017 Anunţuri în baza ordinului nr. 75/2015 privind evaluarea şi selecţia proiectelor de grant în cadrul Programului naţional al României de sprijin din fondul pentru azil, migraţie şi integrare pentru perioada 2014-2020 – Inspectoratul General pentru Imigrări, Bucuresti, anunţă evaluare şi selecţie a proiectelor de grant, vizând: “gestionarea Informaţiilor din Ţările de Origine”, “acordarea de asistenţă juridică solicitanţilor de azil” şi “dezvoltarea de resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodare culturală a resortisanţilor şi a beneficiarilor unei forme de protecţie în România”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 21.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 355/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 355/2017 privind numirea domnului Petru Armean în calitate de membru al Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

 • Decizia nr. 356/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 356/2017 privind exercitarea unor atributii

 • Decizia nr. 11/2017, Senatul României

  Decizia nr. 11/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-24 aprilie 2017

 • Hotarâre nr. 37/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 37/2017 privind modificarea si completarea Regulamentului Senatului, aprobat prin Hotarârea Senatului nr. 28/2005

 • Hotarâre nr. 239/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 239/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român” aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 1/2017, Comisia Centrala de Rechizitii

  Hotarârea nr. 1/2017 pentru aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile necesare estimarii fondurilor folosite la plata despagubirilor acestora, valabile în anul 2017

 • Ordinul nr. 104/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 104/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, precum si a conditiilor specifice de implementare pentru masurile compensatorii de dezvoltare rurala aplicabile pe terenurile agricole, prevazute în Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020

 • Ordinul nr. 2683/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2683/2017 privind desemnarea Laboratorului ICECON TEST apartinând Institutului de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii în Constructii – ICECON – S.A. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produselor pentru constructii

 • Ordinul nr. 2684/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2684/2017 privind extinderea desemnarii organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comerciala QUALITAS – S.A. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiei specifice de certificare a controlului productiei în fabrica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 282 din 21.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 281 din 21.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 407/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 407/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 536/2012 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele si locurile de operare si limitele acestora, a caror infrastructura portuara apartine domeniului public al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj

 • Ordinul nr. 408/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 408/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele si locurile de operare si limitele acestora, a caror infrastructura portuara este proprietate privata, precum si limitele radelor portuare si ale zonelor de ancoraj

 • Ordinul nr. 410/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 410/2017 pentru publicarea acceptarii rectificarilor aduse Rezolutiei MSC.370(93) prin documentul MSC 93/22/Add.1/Corr.5 al Organizatiei Maritime Internationale din 17 octombrie 2016

 • Rectificarea din 10.04.2017, Organizatia Maritima Internationala

  Rectificarea privind anexa 6 privind Rezolutia MSC.370 (93)(adoptata la 22 mai 2014), din 10.04.2017

 • Decizia nr. 602/2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 602/2017 pentru modificarea si completarea Deciziei directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de detinere din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 280 din 21.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 97/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 97/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 708/2015 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe anii 2015-2018, “Agricultura si Dezvoltare Rurala – ADER 2020″

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 74 din 20.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 20.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Oras Ocna Mures, judetul Alba, anunta aprobarea Programului pentru acordarea finantarilor nerambursabile aferent anului 2017, suma totala alocata fiind de 60.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 20.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Suseni, Suseni, judetul Harghita, anunta Lista programelor si proiectelor care vor fi derulate în anul 2017, suma alocata fiind de 70 mii lei

 • Achizitia publica de servicii din 20.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Bacau, Bacau, judetul Bacau, face cunoscute domeniile pentru care se acorda finantari nerambursabile pentru anul de executie financiara 2017, suma totala fiind de 5.200.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 20.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Priboieni, Priboieni, judetul Arges, acorda finantare nerambursabila pentru programul: “Promovarea sportului de performanta”, suma alocata fiind de 20.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 20.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Slatina, Slatina, judetul Olt, organizeaza selectia publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice pentru domeniile: cultural, social, sportiv, culte religioase, învatamânt, mediu, sanatate, etc.

 • Achizitia publica de servicii din 20.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – UAT Judetul Brasov, Brasov, judetul Brasov, anunta selectie de proiecte pentru programe si proiecte culturale, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 20.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Ministerului Tineretului si Sportului, Bucuresti, organizeaza în perioada 22.05.2017-01.11.2017, Concursul National de Proiecte de Tineret 2017

 • Achizitia publica de servicii din 20.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Podari, Podari, judetul Dolj, anunta selectia publica de proiecte finantate din fonduri publice pe anul 2017, pentru Programul: Promovarea sportului de performanta

 • Achizitia publica de servicii din 20.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Feldioara, comuna Feldioara, jud. Brasov, anunta finantarea nerambursabila a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publica “Promovarea Sportului de Performanta”, pentru anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 19.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Oras Cavnic, Cavnic, judetul Maramures, urmeaza sa concesioneze trei terenuri, doua destinate organizarii unor stâni de oi si capre si unul destinat pasunatului bovinelor si cabalinelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 20.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 278 din 20.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 277 din 20.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 20.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 73 din 19.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 19.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Alba, Alba Iulia, judetul Alba, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile, aferent anului 2017, pentru activitati din domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 19.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Roman, Roman, judetul Neamt, aproba Programul anual al finantarilor nerambursabile aferent anului 2017, suma totala alocata fiind de 150.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 19.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria municipiului Slatina, Slatina, judetul Olt, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2017, suma alocata totala fiind de 700.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 19.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Casa de Cultura a Municipiului Timisoara, Timisoara, judetul Timis, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pe anul 2017, pentru activitati culturale si de tineret

 • Achizitia publica de servicii din 19.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Podari, Podari, judetul Dolj, anunta alocarea de fonduri nerambursabile, pentru proiecte sportive, finantate din fonduri publice pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 19.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Câmpulung, Câmpulung, judetul Arges, aloca 350.000 lei pentru finantari nerambursabile de la bugetul local pe anul 2017, pentru activitati din domeniile: tineret, social, cultura si sport

 • Achizitia publica de servicii din 19.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Sântimbru, judetul Harghita, anunta concurs de proiecte organizat în cadrul “Programului anual de finantare nerambursabila pentru programe, proiecte si actiuni culturale în comuna Sântimbru, pe anul 2017″

 • Achizitia publica de servicii din 18.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Berca, Berca, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze: Centrala termica nr. 2 – C 2, în suprafata de 187 mp si 280 mp teren aferent, din intravilanul satului Berca

 • Achizitia publica de servicii din 18.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Desa, Desa, judetul Dolj, urmeaza sa concesioneze mai multe loturi de teren

Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 19.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 31/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 31/2017 privind validarea unui mandat de deputat

 • Decretul nr. 398/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 398/2017 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 702/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 702/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 91 alin. (2) si art. 207 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 153/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 153/2017 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Renga Radu din functia publica de prefect al judetului Vâlcea în functia publica de inspector guvernamental

 • Hotarâre nr. 154/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 154/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Vâlcea de catre domnul Marin Florian

 • Hotarâre nr. 214/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.064/2013

 • Hotarâre nr. 230/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 230/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 231/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 231/2017 privind aplicarea mobilitatii pentru doamna Dobrila Niculina din functia publica de prefect al judetului Neamt în functia publica de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 347/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 347/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Renga Radu în functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 348/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 348/2017 privind numirea prin mobilitate a doamnei Niculina Dobrila în functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 349/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 349/2017 privind exercitarea atributiilor presedintelui, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate

 • Decizia nr. 350/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 350/2017 pentru eliberarea domnului Danut Sebastian Neculaescu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 351/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 351/2017 privind numirea domnului Danut Sebastian Neculaescu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 19.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 63/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare si eficientizare a activitatii unor structuri ale administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 388/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 388/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 3/2016 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare si eficientizare a activitatii unor structuri ale administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

 • Legea nr. 64/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionarii tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal

 • Decretul nr. 389/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 389/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionarii tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal

 • Legea nr. 66/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 66/2017 privind abrogarea art. 291 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 • Decretul nr. 391/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 391/2017 pentru promulgarea Legii privind abrogarea art. 291 din Legea audiovizualului nr. 504/2002

 • Legea nr. 69/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 69/2017 pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe

 • Decretul nr. 394/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 394/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe

 • Legea nr. 70/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 70/2017 pentru modificarea si completarea art. 174 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

 • Decretul nr. 395/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 395/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea art. 174 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

 • Legea nr. 72/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 72/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 • Decretul nr. 397/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 397/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2016 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii în învatamântul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate

 • Decizia nr. 34/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 34/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 493 din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 147/2017, Ministerul Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 147/401/573/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA – S.A.

 • Ordinul nr. 401/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 147/401/573/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA – S.A.

 • Ordinul nr. 573/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 147/401/573/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Societatii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA – S.A.

 • Circulara nr. 3/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 3/2017 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate împlinirii a 100 de ani de la nasterea lui Dinu Lipatti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 272 din 19.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 66/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 66/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) si (9) si art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, precum si ale art. 1.202 din Codul civil din 1864 si ale art. 328 alin. (2) din Codul de procedura civila

 • Hotarâre nr. 229/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 229/2017 privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 271 din 19.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din 18.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 269 din 18.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 268 din 18.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 72 din 14.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Baia Mare, Baia Mare, judetul Maramures, anunta Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile pe anul 2017, pentru domeniile sport, tineret si cultura

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Cugir, orasul Cugir, judetul Alba, aproba Programul anual de finantare nerambursabila din bugetul local al Orasului Cugir, aferent anului 2017, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – UAT Judetul Brasov, Brasov, judetul Brasov, anunta Programul anual pentru finantarea nerambursabila din bugetul propriu al Judetului a proiectelor si actiunilor culturale, precum si a proiectelor structurilor sportive locale pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Feldioara, judetul Brasov, face cunoscute domeniile pentru care se acorda finantari nerambursabile pentru anul de executie financiara 2017, pentru programul “Promovarea sportului de performanta”

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Sura Mare, Sura Mare, judetul Sibiu, anunta Programul anual de finantare nerambursabila din bugetul local al Comunei Sura Mare, aferent anului 2017, pentru activitati sportive si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Mures, Târgu Mures, judetul Mures, anunta Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile din bugetul general al Judetului Mures pentru anul 2017, în domeniile: cultura, culte, sport, activitati de tineret si asistenta sociala

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Marghita, Marghita, judetul Bihor, acorda finantare nerambursabila de la bugetul local al Municipiului Marghita în anul 2017 în suma totala de 90.000 lei pentru activitati din domeniile sport si cultura

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Checea, Checea, judetul Timis, anunta deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor în anul 2017, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Livezile, judetul Alba, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pe anul 2017 pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Racaciuni, Racaciuni, judetul Bacau, anunta evaluarea si selectionarea proiectelor în vederea obtinerii de finantare nerambursabila pentru domeniul culte

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna, Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, acorda finantari nerambursabile pentru activitati în domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilitati si a persoanelor vârstnice

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Câmpia Turzii, Câmpia Turzii, judetul Cluj, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila de la bugetul local pentru anul de executie financiara 2017

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Brad, Brad, judetul Hunedoara, anunta selectionarea si evaluarea proiectelor în vederea obtinerii finantarilor nerambursabile pentru servicii recreative si sportive, precum si servicii religioase

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ozun, Ozun, judetul Covasna, organizeaza procedura de evaluare si selectie în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice pentru domeniile: cultura, sport, educatie, religie, activitati nonprofit de interes general, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sebes, Sebes, judetul Alba, organizeaza selectia si evaluarea proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Municipiul Falticeni, Falticeni, judetul Suceava, anunta evaluarea si selectionarea proiectelor în vederea obtinerii de finantare nerambursabila, în limita sumei de 286.000 lei, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 14.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Târnaveni, Târnaveni, judetul Mures, anunta Raportul anual privind situatia contractelor de finantare nerambursabila încheiate în anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Trifesti, Trifesti, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 1.500 mp, pentru activitati economice (spalatorie auto, vulcanizare auto)

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Luncavita, Luncavita, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 1371,32 ha pasune

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Josenii Bîrgaului, Josenii Bârgaului, judetul Bistrita-Nasaud, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Ceanu Mare, Ceanu Mare, judetul Cluj, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 14.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 266 din 14.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 59/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 59/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în strainatate al persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti

 • Decretul nr. 373/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 373/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în strainatate al persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti

 • Legea nr. 60/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate

 • Decretul nr. 374/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 374/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2016 pentru modificarea Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate

 • Legea nr. 61/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2017 pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decretul nr. 375/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 375/2017 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 62/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri în vederea implementarii programului “Prima casa”, precum si pentru stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale

 • Decretul nr. 376/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 376/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2016 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri în vederea implementarii programului “Prima casa”, precum si pentru stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale

 • Decretul nr. 377/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 377/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 378/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 378/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 379/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 379/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Hotarâre nr. 219/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 219/2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. 3 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 1.004/2016 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn

 • Hotarâre nr. 220/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 220/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj

 • Hotarâre nr. 221/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 221/2017 privind declararea anului 2017 ca “Anul Marasti, Marasesti, Oituz – 100″

 • Hotarâre nr. 222/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 222/2017 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentelor organizate cu ocazia celebrarii “Zilele concurentei în România – 20 de ani”, în perioada 17-18 mai 2017

 • Ordinul nr. 264/2017, Ministerul Turismului

  Ordinul nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati

 • Ordinul nr. 464/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati

 • Normele metodologice din 14.03.2017, Ministerul Turismului

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati din 14.03.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 265 din 14.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 14.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 775/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 775/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b) si c) din Codul penal, ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, ale art. 344 alin. (3) si (4) si ale art. 374 alin. (7) din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 87/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 87/2017 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati pentru clasificarea carcaselor de porcine si/sau bovine si/sau ovine

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 71 din 13.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Hârlau, Hârlau, judetul Iasi, acorda finantari nerambursabile pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ozun, Ozun, judetul Covasna, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitatile: religie, cultura, sport si educatie

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Brad, Brad, judetul Hunedoara, acorda finantare nerambursabila de la bugetul general al Municipiului Brad în anul 2017 pentru activitati recreative-sportive si religioase

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Baraolt, Baraolt, judetul Covasna, face cunoscute domeniile pentru care acorda finantari nerambursabile pentru anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Valu lui Traian, judetul Constanta, face cunoscute domeniile pentru care se acorda finantari nerambursabile pentru anul de executie financiara 2017

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Turda, Turda, judetul Cluj, acorda finantari nerambursabile pentru activitati de tineret, activitati sportive, culte religioase si programe culturale

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Bacia, Bacia, judetul Hunedoara, anunta evaluarea si selectionarea proiectelor în vederea obtinerii de finantare nerambursabila, în limita sumei de 120.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Turda, Turda, judetul Cluj, atribuie contracte de finantare nerambursabila pentru activitati din domeniile: tineret, sport, cultura si culte religioase, pentru anul de finantare 2017

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Constanta, Constanta, judetul Constanta, participa la procedura de selectie de proiecte din domeniile cultural, sportiv, tineret si social si la procedura de selectie a proiectului “Ziua Copilului 2017″ în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabile

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Sasciori, Sasciori, judetul Alba, aproba suma de 45.000 lei pentru finantari nerambursabile pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 13.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Suceava, Suceava, judetul Suceava, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Berevoesti, judetul Arges, anunta concesionarea a 200 ha pasune alpina si izlaz din domeniul public al Comunei Berevoesti

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Boranesti, Boranesti, judetul Ialomita, urmeaza sa concesioneze: imobile (terenuri si constructii) în suprafata totala de 355.821 mp, destinate pentru desfasurarea de activitati economice, agricole, de agrement, sportive sau productie

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Berevoesti, comuna Berevoesti, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze 36,51 ha pasune punct Erja din domeniul public al comunei Berevoesti

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Sintereag, Sintereag, judetul Bistrita-Nasaud, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 18 ha în loc. Blajenii de Sus

Monitorul Oficial, Partea I nr. 263 din 13.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 383/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 383/2017 privind eliberarea din functie a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

 • Decretul nr. 384/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 384/2017 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Sociala

 • Decretul nr. 385/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 385/2017 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Sociala

 • Decretul nr. 386/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 386/2017 privind numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Sociala

 • Decretul nr. 387/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 387/2017 pentru numirea unui membru în Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

 • Decizia nr. 723/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 723/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 alin. (4) si ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 743/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 743/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 438 alin. (1) din Codul de procedura penala si a celor ale art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru modificarea si completarea unor acte normative care cuprind dispozitii procesual penale

 • Ordonanta de urgenta nr. 30/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 • Hotarâre nr. 218/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 218/2017 privind revocarea si numirea unui membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Sociala si pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Sociala

 • Ordinul nr. 445/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 445/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 262 din 13.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 380/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 380/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 381/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 381/2017 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 382/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 382/2017 privind eliberarea din functie a unui procuror

 • Hotarâre nr. 217/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 217/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, aflata sub autoritatea Guvernului României, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 336/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 336/2017 privind încetarea, la cerere, a exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Mirela Popina a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

 • Decizia nr. 337/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 337/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Gicu Iorga a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Energiei

 • Decizia nr. 338/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 338/2017 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Lilian Onescu din functia publica de secretar general al Ministerului Mediului în functia publica vacanta de secretar general al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate

 • Decizia nr. 339/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 339/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Teodor Dulceata a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 341/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 341/2017 privind eliberarea domnului Petrescu-Marius Marin din functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 340/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 340/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Teodor Dulceata a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Mediului

 • Decizia nr. 342/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 342/2017 privind numirea doamnei Violeta Tudorie în functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 343/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 343/2017 privind constatarea suspendarii de drept a raportului de serviciu al domnului Cezar Manole Armeanu, secretar general în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

 • Decizia nr. 344/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 344/2017 privind numirea doamnei Carmelia Mariana Dragomir Balanica în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate

 • Decizia nr. 345/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 345/2017 privind numirea doamnei Stana Simona Teighiu-Jurj în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Ordinul nr. 1232/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 1232/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

 • Ordinul nr. 29/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 29/2017 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2016 privind aprobarea tarifelor si contributiilor banesti percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 13.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 259 din 13.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 258 din 13.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 13.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 30/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 30/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 • Hotarâre nr. 2/2017, Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din România – ANEVAR

  Hotarârea nr. 2/2017 pentru aprobarea “Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfasurarea activitatii de evaluare

 • Hotarâre nr. 26/2017, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 26/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care îndeplinesc cerintele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori”, aprobata prin Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Hotarâre nr. 209/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 209/2017 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) si b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 70 din 12.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Urechesti, Urechesti, judetul Vrancea, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2017, pentru activitati în domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Rosiorii de Vede, Rosiorii de Vede, judetul Teleorman, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitati în domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Racaciuni, Racaciuni, jud. Bacau, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile din bugetul local propriu pentru activitati în domeniul culte, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Timisoara, Timisoara, judetul Timis, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitati în domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Sasciori, Sasciori, judetul Alba, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2017, pentru activitati în domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Rosiorii de Vede, Rosiorii de Vede, judetul Teleorman, anunta selectie si evaluare de proiecte în vederea obtinerii finantarilor nerambursabile pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Poian, Poian, judetul Covasna, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile pe anul 2017 pentru activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Galda de Jos, Galda de Jos, judetul Alba, anunta selectie publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru activitati sportive si culturale

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Vicovu de Jos, Vicovu de Jos, judetul Suceava, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor proiecte din domeniul sportiv

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Sector 3, Bucuresti, anunta licitatie de proiecte pentru finantarea nerambursabila a proiectelor: educative, de tineret si sportive, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Oras Covasna, Covasna, judetul Covasna, anunta selectia si evaluarea proiectelor în vederea obtinerii finantarilor nerambursabile a activitatilor din domeniile cultura, sport, educatie si religie pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 12.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Timisoara, Timisoara, judetul Timis, organizeaza procedura de evaluare si selectie în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice pentru domeniul sportiv

 • Achizitia publica de servicii din 11.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Simeria, Simeria, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 15.664 m.p.

 • Achizitia publica de servicii din 11.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Cornea, Cornea, judetul Caras-Severin, anunta concesionarea pajistii aflate în domeniul public al Comunei Cornea, în suprafata de 1922,12 ha

 • Achizitia publica de servicii din 11.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Municipiul Târgu Mures, Târgu Mures, judetul Mures, anunta concesionarea prin negociere directa a unor terenuri apartinând domeniului public al Municipiului Târgu Mures, în vederea amplasarii unor chioscuri pentru activitati comerciale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 256 din 12.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 55/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 55/2017 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala

 • Decretul nr. 369/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 369/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala

 • Legea nr. 58/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 58/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 • Decretul nr. 372/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 372/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2016 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

 • Hotarâre nr. 35/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 35/2017 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotarâre nr. 36/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 36/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor Rolul valorificarii energetice a deseurilor în economia circulara – COM(2017) 34 final

 • Decizia nr. 792/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 792/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) si alin. (2) lit. f), precum si ale art. 75 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 • Decizia nr. 331/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 331/2017 privind numirea doamnei Petruta-Raluca Nita în functia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 332/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 332/2017 pentru numirea domnului Ion Cîmpeanu în functia de secretar de stat la Ministerul Mediului

 • Decizia nr. 333/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 333/2017 pentru numirea domnului Ion Radu în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei

 • Decizia nr. 334/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 334/2017 pentru numirea domnului Grigore Mihai Giurgiu în functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 335/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 335/2017 privind numirea domnului Sterica Fudulea în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 12.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 53/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara

 • Decretul nr. 358/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 358/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2016 privind înfiintarea Autoritatii de Reforma Feroviara

 • Hotarâre nr. 206/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 206/2017 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si pentru trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Sanatatii în administrarea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Galati, institutie din subordinea Ministerului Sanatatii

 • Norma nr. 5/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 5/2017 pentru aplicarea Ghidului MAR – Persoanele carora le este adresata sondarea de piata si a Ghidului MAR – Amânarea publicarii informatiilor privilegiate

 • Decizia nr. 4/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Constanta – Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie, prin Încheierea din data de 29 noiembrie 2016 pronuntata în Dosarul nr. 685/36/2015, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedura penala, s-a solicitat pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 254 din 12.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 213/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 213/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor si pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 • Decizia nr. 5/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Constanta – Sectia penala si pentru cauze penale cu minori si de familie în Dosarul nr. 4.318/118/2015 privind pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 253 din 12.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 54/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 54/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

 • Decretul nr. 359/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 359/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol

 • Legea nr. 56/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 56/2017 pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

 • Decretul nr. 370/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 370/2017 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 352 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

 • Decizia nr. 12/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 12/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Hotarâre nr. 211/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producatorii de lapte din suma stabilita în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare exceptionale destinate producatorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de crestere a animalelor

 • Ordinul nr. 421/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 421/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

 • Ordinul nr. 581/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 581/2017 privind stabilirea unor masuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 69 din 11.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 11.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Comuna Sântimbru, comuna Sântimbru, judetul Harghita, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitati nonprofit: cultura, sport, pentru anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 11.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Cerna, localitatea Cerna, judetul Tulcea, anunta Programul anual propriu al finantarilor nerambursabile pentru activitati din domeniile: cultura si educatie civica, social, tineret si sport

 • Achizitia publica de servicii din 11.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, acorda finantari nerambursabile pentru domeniile sport si cultura în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Petrosani, Petrosani, judetul Hunedoara, intentioneaza sa atribuie contracte de finantare nerambursabila pentru: servicii religioase/culte, servicii sportive cuprinse în programele de utilitate publica, activitati sociale si activitati culturale

 • Achizitia publica de servicii din 11.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Bacau, Bacau, judetul Bacau, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitati nonprofit din domeniile: cultura, social si sport

 • Achizitia publica de servicii din 11.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Hateg, Hateg, judetul Hunedoara, anunta Programul anual pentru acordarea de finantare nerambursabila de la bugetul local pentru unitatile de cult de pe raza unitatii administrativ-teritoriale

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Apahida, Apahida, judetul Cluj, anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive

 • Achizitia publica de servicii din 11.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Suceava, Suceava, judetul Suceava, demareaza a doua procedura de selectie publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru domeniile: cultura/educatie, social si sport

 • Achizitia publica de servicii din 11.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Vatra Moldovitei, Vatra Moldovitei, judetul Suceava, lanseaza sesiunea de selectie a proiectelor sportive care vor beneficia de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 11.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Orasul Uricani, Uricani, judetul Hunedoara, lanseaza sesiunea de selectie si evaluare a proiectelor sportive care vor beneficia de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 11.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Botosani, Botosani, judetul Botosani, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor activitati din domeniile: cultura, educatie civica, social, protectia mediului si sport

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Petresti, Petresti, judetul Dâmbovita, concesioneaza un teren format din loturile 22, 23 si 24, situat în extravilanul comunei Petresti, cu destinatia pasune

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Curtea de Arges, judetul Arges, anunta concesionarea pasunii alpine Naneasa cu o o suprafata pasunabila de 105,96 ha

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Moldova Noua, Moldova Noua, judetul Caras-Severin, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 500 m.p., în vederea construirii unei case de locuit si un teren în suprafata de 30 m.p., pentru construirea unui garaj auto

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Târgu Neamt, judetul Neamt, anunta concesionarea unei suprafete de teren de 13,5 mp, destinata amplasarii unui chiosc pentru comercializarea de produse alimentare si nealimentare

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Nimigea, satul Nimigea de Jos, judetul Bistrita-Nasaud, urmeaza sa concesioneze: 214 ha pasune, ce apartine domeniului public al comunei

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi de participare la negociere directa – Consiliul Judetean Iasi, Iasi, judetul Iasi, anunta concesionarea prin licitatie publica a imobilului teren în suprafata de 16.000 mp, situat în str. Moara de Vânt, Iasi

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi de participare la negociere directa – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze: teren extravilan – pasune – în suprafata de 57.261 mp, situat în extravilanul satului Bârcea Mica, la locul numit “Copaci 3″

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi de participare la negociere directa – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze: teren extravilan – pasune – în suprafata de 25.222 mp, situat în extravilanul satului Bârcea Mica, la locul numit “Copaci 2″

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judetul Vâlcea, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Târgu-Mures, Târgu-Mures, judetul Mures, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 252 din 11.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 52/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2017 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 • Decretul nr. 357/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 357/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si pentru completarea art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 • Decizia nr. 521/2017, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 521/2017 pentru stabilirea formei, continutului si a modalitatii de arhivare a documentelor prevazute de Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal si Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 157/2016

 • Lista din 11.04.2017, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române, cu personalitate juridica, carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Reghin în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala din 11.04.2017

 • Ordinul nr. 417/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 417/2017 privind modificarea si completarea Cerintelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea si trasabilitatea tesuturilor si celulelor de origine umana utilizate în scopuri terapeutice, precum si notificarea incidentelor adverse severe si a reactiilor adverse grave survenite în timpul transplantarii lor, stabilite prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.763/2007

 • Ordinul nr. 2641/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2641/2017 privind modificarea si completarea reglementarii tehnice “Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor”, aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 250 din 11.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 249 din 11.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 19/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Hunedoara – Sectia I civila în Dosarul nr. 8.094/278/2014 al acestei instante

 • Hotarâre nr. 3/2017, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti – UNEJ

  Hotarârea nr. 3/2017 privind aprobarea Tabloului executorilor judecatoresti pe anul 2017

 • Ordinul nr. 271/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 271/2017 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1âΩ si (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatica din asigurarile de sanatate

Monitorul Oficial, Partea I nr. 248 din 11.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 68 din 10.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Câmpia Turzii, Câmpia Turzii, judetul Cluj, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pe anul 2017 pentru activitati culturale, sociale si sport

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Brebu, Brebu, judetul Prahova, acorda fianantari nerambursabile pentru domeniul sport, “Promovarea sportului de performanta”

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Vatra Moldovitei, Vatra Moldovitei, judetul Suceava, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitati din domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Orasul Uricani, Uricani, judetul Hunedoara, face cunoscut programul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2017 pentru actiuni si activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Bacia, Bacia, judetul Hunedoara, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local, aferent anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Ciumani, Ciumani, judetul Harghita, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile, aferent anului 2017, în suma totala de 29.500 lei

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Boldesti-Scaeni, Boldesti-Scaeni, judetul Prahova, organizeaza selectie de proiecte/actiuni sportive, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Simeria, cu sediul în Simeria, judetul Hunedoara, aduce la cunostinta selectia publica privind atribuirea de contracte de finantare nerambursabile pentru domeniul culte religioase, pe anul 2017, în suma de 400.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Deva, Deva, judetul Hunedoara, anunta selectie publica de proiecte pentru acordarea de finantare nerambursabila în anul 2017 (Sesiunea I),

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Municipiul Botosani, Botosani, judetul Botosani, organizeaza procedura de evaluare si selectie în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pe anul 2017 pentru activitati sportive, culturale, educatie civica, sociale si de protectia mediului

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Deta, Deta, judetul Timis, lanseaza un apel de proiecte cu finantare nerambursabila în cadrul “Programului Sprijin pentru Asociatii, Fundatii si Culte Religioase”, pentru anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Moinesti, Moinesti, judetul Bacau, organizeaza selectie publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila în domeniile cultura, social si sport, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Valea Lunga, cu sediul în loc. Valea Lunga, judetul Alba, lanseaza sesiunea de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambursabila de la bugetul local al comunei pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Bodoc, Bodoc, judetul Covasna, anunta concurs de proiecte pentru activitati sportive si sprijin financiar acordat unitatilor de cult, în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 10.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Vatra Moldovitei, Vatra Moldovitei, judetul Suceava, anunta Raport cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2016

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Halmeu, comuna Halmeu, judetul Satu Mare, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 5642 mp

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Butea, Butea, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 4,02 ha (fânete)

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Ocnele Mari, Ocnele Mari, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze luciu de apa în suprafata de 4,40 ha, pentru activitatea de agrement

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Ocnele Mari, Ocnele Mari, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un teren cu vegetatie forestiera si HB în suprafata totala de 24738 mp, pentru Parc de agrement – Aventura Parc

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Stoenesti, Stoenesti, judetul Arges, concesioneaza golul alpin Tâncava, din domeniul public al localitatii

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Galicea, cu sediul în localitatea Galicea, judetul Vâlcea, urmeaza sa fie concesionat: un spatiu în suprafata de 85,18 mp, situat în imobilul cladire “Centru Comunitar”, cu destinatie de spatiu comercial

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Hârsesti, Hârsesti, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze terenuri (pasuni) în suprafata totala de 306,89 ha

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Comunei Ivesti, Ivesti, judetul Galati, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan cu suprafata de 1,24 ha si un teren intravilan cu suprafata de 1.259 mp

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Halmeu, comuna Halmeu, judetul Satu Mare, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 5642 mp

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Pietroasa, Pietroasa, judetul Bihor, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Trivalea-Mosteni, Trivalea-Mosteni, judetul Teleorman, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 10.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 246 din 10.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 51/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 51/2017 pentru aprobarea Ghidului de diagnostic si tratament în fenilcetonurie

 • Decizia nr. 9/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 9/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Oradea – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal în Dosarul nr. 1.217/111/2015 în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile

 • Decizia nr. 27/2017, Oficiul Român pentru drepturile de autor – ORDA

  Decizia nr. 27/2017 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotarârii arbitrale nr. 1 din 15 martie 2017 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor, precum si a comisionului de colectare datorat organismului desemnat colector din utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de televiziune, colectate de UCMR-ADA în temeiul Deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 41 din 10 martie 2008, respectiv Decizia Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 170 din 13 aprilie 2007, decizie prin care a fost desemnat drept organism de gestiune colector al remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de televiziune stabilite prin Decizia civila nr. 271A din 2 noiembrie 2007, în referire la Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de televiziune

Monitorul Oficial, Partea I nr. 245 din 10.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 319/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 319/2017 privind numirea doamnei Ariana Oana Bucur în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale

 • Decizia nr. 330/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 330/2017 privind numirea domnului Alexandru-Mihai Ghigiu în functia de secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Hotarâre nr. 210/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 210/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Apelor si Padurilor

 • Hotarâre nr. 212/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 212/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul cresterii animalelor

 • Norma nr. 6/2017, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 6/2047 pentru modificarea si completarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ale entitatilor care desfasoara activitate de asigurare si/sau reasigurare, aprobate prin Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 41/2015

 • Ordinul nr. 572/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 572/2017 privind stabilirea unor masuri pentru plata salariilor aferente lunii martie 2017

 • Rectificarea din 10.04.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia Curtii Constitutionale nr. 661 din 8 noiembrie 2016, din 10.04.2017

 • Lista din 10.04.2017, Primarie

  Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române, cu personalitate juridica, carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Tulcea în anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala din 10.04.2017

 • Act din 10.04.2017, Monitorul Oficial

  Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice în anul 2016, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale – Comunitatea Rusilor Lipoveni din România din 10.04.2017

 • Decizia nr. 3/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2017 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Cluj privind modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 324 alin. 1 pct. 3 teza a doua din Codul de procedura civila de la 1865 cu privire la momentul de la care începe sa curga termenul de revizuire

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 67 din 07.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 Privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Criscior, judetul Hunedoara, servicii: recreative si sportive, religioase

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Bodoc, judetul Covasna, domenii: culte, sportculte, sport

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sebes, judetul Alba, domenii: cultura, educatie, sport, mediua, educatie, sport, mediu

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Marghita, judetul Bihor, domenii: cultura, sport, turism

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ghiroda, judetul Timis, domenii: cultura, sport

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Arcus, judetul Covasna, domenii: cultura, sport

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Zimandu Nou, Zimandu Nou, judetul Arad, anunta finantarea nerambursabila a unor proiecte sportive, pentru anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Arcus, Arcus, judetul Covasna, anunta concurs de proiecte pentru programele, proiectele si actiunile culturale, respectiv sportive, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Cluj, Cluj-Napoca, judetul Cluj, acorda finantare nerambursabila pentru completarea fondurilor proprii ale unitatilor de cult

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Cluj, Cluj-Napoca, judetul Cluj, acorda finantare nerambursabila pentru activitati culturale, suma alocata fiind de 500,00 mii lei

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Arcus, Arcus, judetul Covasna, anunta Raportul cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2016

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Todireni, Todireni, judetul Botosani, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 393,09 ha pasune, ce apartine domeniului public al comunei

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Teaca, Teaca, judetul Bistrita-Nasaud, urmeaza sa concesioneze pajistile comunei Teaca crescatorilor de animale, de pe raza unitatii administrativ teritoriale, având animalele înscrise în Registrul National al Exploatatiilor

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Gherla, Gherla, judetul Cluj, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 2789 mp, în vederea amenajarii de parcari si locuri de joaca

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Radulesti, Radulesti, judetul Ialomita, urmeaza sa concesioneze un imobil în suprafata de 51,50 mp, cu destinatia cabinet medical

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Craiva, Craiva, judetul Arad, urmeaza sa concesioneze un imobil cu suprafata de 37,76 mp, situat în incinta Dispensarului Uman Craiva

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Colceag, Colceag, judetul Prahova, urmeaza sa concesioneze: Constructie C1 grajd în suprafata construita de 832 mp si terenul aferent în suprafata de 1938 mp

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Cluj, Cluj-Napoca, judetul Cluj, acorda finantare nerambursabila pentru: programele/proiecte de/pentru tineret si/sau socio-educationale

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Reghin, mun. Reghin, jud. Mures, primeste oferte de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru urmatoarele domenii: implementare programe sportive, activitati culturale, educatie civica, activitati de tineret, protectia mediului

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Ialomita, Slobozia, judetul Ialomita, anunta evaluarea si selectionarea proiectelor în vederea obtinerii de finantare nerambursabila pentru activitati din domeniile: culte religioase, recreere/sport, educatie si protectia mediului,

 • Achizitia publica de servicii din 07.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Cluj, Cluj-Napoca, judetul Cluj, anunta evaluarea si selectionarea proiectelor în vederea obtinerii de finantare nerambursabila pentru: Promovarea sportului de performanta si Sportul pentru toti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 07.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 10/2017, Senatul României

  Decizia nr. 10/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în data de 10 aprilie 2017

 • Decizia nr. 9/2017, Camera Deputatilor

  Decizia nr. 9/2017 privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

 • Rectificarea din 07.04.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Deciziei directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 463/2017, din 07.04.2017

 • Lista din 07.04.2017, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile din municipiul Sibiu care primesc subventii de la bugetul local în anul 2017, precum si cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala din 07.04.2017

 • Ordinul nr. 401/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 401/2017 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 251/2017 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România, si a preturilor de referinta generice ale acestora

 • Ordinul nr. 375/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 375/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Centrului Român pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Ordinul nr. 376/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 376/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Autoritatii Feroviare Române – AFER

 • Ordinul nr. 377/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 377/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Scolii Superioare de Aviatie Civila

Monitorul Oficial, Partea I nr. 243 din 07.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 46/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 46/2017 privind ratificarea Acordului de împrumut (finantare aditionala pentru Proiectul privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

 • Acord din 14.04.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Acordul de împrumut (finantare aditionala pentru Proiectul privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) între România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare din 14.04.2016

 • Decretul nr. 348/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 348/2017 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut (finantare aditionala pentru Proiectul privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

 • Decretul nr. 355/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 355/2017 privind conferirea Ordinului Virtutea Militara

 • Hotarâre nr. 197/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 197/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei

 • Hotarâre nr. 203/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 203/2017 pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bihor, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Bihor

 • Hotarâre nr. 204/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 204/2017 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 205/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 205/2017 privind aprobarea platii contributiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperarii Regionale

 • Hotarâre nr. 207/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 207/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiintarii pe lânga Ministerul Tineretului si Sportului a unei activitati finantate integral din venituri proprii

 • Hotarâre nr. 208/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 208/2017 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii si schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum si pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plata 2016

 • Ordinul nr. 543/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 543/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial

Monitorul Oficial, Partea I nr. 242 din 07.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 241 din 07.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 779/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 779/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 8 alin. (1) si art. II art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 15/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 15/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3, art. 8 alin. (5), art. 10 si art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

 • Hotarâre nr. 200/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 200/2017 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 66 din 06.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Valea Lunga, loc. Valea Lunga, judetul Alba, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Valea Lunga, pe anul 2017, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Deva, Deva, judetul Hunedoara, anunta Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Judetul Ialomita, Slobozia, judetul Ialomita, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile ce vor fi acordate în anul 2017, pentru domeniile: culte/religie, recreere/sport, educatie si protectia mediului

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Secuieni, Secuieni, judetul Harghita, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru domeniile: cultura, sport – pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Reghin, mun. Reghin, jud. Mures, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru anul 2017, domeniile alocate fiind: sport, cultura, educatie civica/tinert, protectia mediului

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Orasul Macin, Macin, jud. Tulcea, publica Programul anual 2017 al finantarilor nerambursabile, pentru activitati din domeniile culte si sport

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Moinesti, Moinesti, judetul Bacau, acorda finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes general, pentru dezvoltarea activitatii culturale, sociale si sportive

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, acorda finantari nerambursabile în anul 2017 pentru proiecte: educative, de tineret si sportive, suma toatala alocata fiind de 1.500.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – UAT Municipiul Botosani, Botosani, judetul Botosani, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitati nonprofit – cultura, educatie civica, social, protectia mediului si sport pentru anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Sânnicolau Mare, cu sediul în Sânnicolau Mare, judetul Timis, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2017, suma alocata pentru activitati nonprofit de interes local fiind de 375.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Marisel, Marisel, judetul Cluj, organizeaza licitatie în vederea concesionarii unui spatiu în suprafata de 125 mp, din subsolul imobilului Primariei Marisel, cu destinatia de Discoteca

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Orlat, Orlat, judetul Sibiu, organizeaza licitatie în vederea concesionarii suprafetei de 176,91 ha pasune

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Marisel, Marisel, judetul Cluj, organizeaza licitatie în vederea concesionarii unui spatiu în suprafata de 18 mp, din subsolul imobilului Primariei Marisel, cu destinatia de punct de lucru/activitati economice

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Racovita, Racovita, judetul Braila, organizeaza licitatie în vederea concesionarii unui spatiu în suprafata de 78,42 mp amplasat în incinta cladiri Dispensar uman Racovita

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Marisel, Marisel, judetul Cluj, organizeaza licitatie în vederea concesionarii unui spatiu în suprafata de 67 mp, cu destinatia de activitati de bar

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Sipote, cu sediul în Comuna Sipote, jud. Iasi, organizeaza licitatie în vederea concesionarii unui bun public în suprafata totala de 1.029,50 ha pasune comunala destinata pasunatului bovinelor, caprinelor, ovinelor din comuna Sipote

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Fântânele, Fântânele, judetul Iasi, organizeaza licitatie în vederea concesionarii unei suprafete de 187 ha – pajisti comunale permanente

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, organizeaza licitatie în vederea concesionarii a doua parcele de teren în suprafata de 5500 mp, respectiv 6938 mp si a luciului de apa în suprafata de 8668 mp, în vederea desfasurarii de activitati de agrement si pescuit sportiv

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Orasului Horezu, Horezu, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze loturile de teren 2, 4 si 6-8 din zona turistica “Plaiet”, în vederea construirii unor structuri de tip turistic, agroturistic si de agrement, inclusiv anexele specifice

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Comunei Sadova, judetul Dolj, urmeaza sa concesioneze mai multe suprafete de teren

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan – Pasune – în suprafata de 78.463 mp, situat în extravilanul satului Bârcea Mica, la locul numit “Copaci 1″

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Orasului Horezu, Horezu, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze loturile de teren 4, 5, 7, 10-15, 17-23 din punctul “Treapt”, în vederea înfiintarii “Parc Industrial Treapt”

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Social-Comunitara Bihor, Oradea, judetul Bihor, anunta evaluare si selectie publica în vederea finantarilor nerambursabile a unor proiecte sociale, culturale, tiparituri, educatie, cercetare, tineret, sport si protectia mediului

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, anunta evaluarea si selectionarea proiectelor în vederea obtinerii de finantare nerambursabila, în limita sumei de 358.000 lei, pentru domeniile sport, cultura-educatie si social

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Suceava, Suceava, judetul Suceava, anunta evaluarea si selectionarea proiectelor, în vederea obtinerii de finantare nerambursabila, pentru culte religioase, asistenta sociala, programe sportive, activitati culturale si de tineret

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Secuieni, Secuieni, judetul Harghita, primeste oferte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pentru domeniile: cultura si sport, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritoriala Orasul Macin, orasul Macin, judetul Tulcea, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pe anul 2017, pentru activitati din domeniile culte si sport, suma totala alocata fiind de 220.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Fagaras, Fagaras, judetul Brasov, anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni educative si de sanatate, în anul fiscal 2017

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Oradea prin Directia Monitorizare Cheltuieli de Functionare si Organizare Evenimente, Oradea, judetul Bihor, primeste oferte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pentru domeniile: cultura, sport, tineret

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Agentia Nationala Antidrog, Bucuresti, solicita propuneri de proiecte pentru implementarea unor actiuni în cadrul Subprogramului II – “Promovarea programelor de petrecere a timpului liber ca alternativa la consumul de droguri, inclusiv tutun, alcool si substante noi cu proprietati psihoactive, în rândul populatiei generale”

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Fagaras, Fagaras, judetul Brasov, anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni pentru tineret, în anul fiscal 2017

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ghilad, cu sediul în localitatea Ghilad, judetul Timis, finanteaza proiecte de interes public în domeniul sport, în cuantum de 45.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Fagaras, Fagaras, judetul Brasov, anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni privind sportul de masa, în anul fiscal 2017

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Piatra-Neamt, cu sediul în Piatra-Neamt, judetul Neamt, acorda finantare nerambursabila pentru domeniile: cultura, social, educatie civica, protectia mediului, activitati pentru tineret si sport, iunie-august 2017

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – UAT Oras Ludus, Ludus, judetul Mures, primeste oferte de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pentru domeniile: cultural – educationale si sport

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Fagaras, Fagaras, judetul Brasov, anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni culturale, în anul fiscal 2017

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, a evaluat proiectele depuse si a stabilit lista proiectelor sustinute si sumele ce se vor acorda

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Reghin, mun. Reghin, jud. Mures, face cunoscut Raportul anual al finantarilor nerambursabile încheiate în cursul anului 2016

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 06.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Baraolt, Baraolt, judetul Covasna, anunta Raportul anual cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate pe anul 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 240 din 06.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 202/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 202/2017 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si din concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A., în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judetul Cluj

 • Hotarâre nr. 190/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 190/2017 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

 • Hotarâre nr. 201/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 201/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Agentiei Nationale pentru Locuinte, institutie publica aflata sub autoritatea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Hotarâre nr. 188/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 188/2017 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar

Monitorul Oficial, Partea I nr. 239 din 06.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 48/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 48/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

 • Decretul nr. 350/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 350/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

 • Legea nr. 49/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 49/2017 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 351/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 351/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 42/2016 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Legea nr. 50/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 50/2017 pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

 • Hotarâre nr. 34/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 34/2017 referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Al doilea raport cu privire la progresele înregistrate pentru realizarea unei Uniuni a securitatii efective si reale – COM(2016) 732 final

 • Hotarâre nr. 182/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 182/2017 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.294/2004

 • Hotarâre nr. 186/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 186/2017 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 iunie 2016 si la Londra la 6 decembrie 2016, între Guvernul României si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

 • Amendamentul din 10.06.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 10 iunie 2016 si la Londra la 6 decembrie 2016, între Guvernul României si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de constructie a variantei de ocolire a municipiului Constanta, semnat la Bucuresti la 7 decembrie 2005

 • Hotarâre nr. 199/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 199/2017 privind constatarea încetarii exercitarii prin detasare în conditiile legii a functiei publice de prefect al municipiului Bucuresti de catre domnul Petrovan Paul-Nicolae

 • Decretul nr. 352/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 352/2017 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

 • Ordinul nr. 342/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 342/2017 privind aprobarea tarifelor pentru prestatiile si serviciile specifice asigurate de Scoala Superioara de Aviatie Civila

 • Ordinul nr. 3491/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3491/2017 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala FEG din municipiul Timisoara

Monitorul Oficial, Partea I nr. 238 din 06.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 32/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 32/2017 privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a Agentiei Uniunii Europene pentru Cooperarea Autoritatilor de Reglementare din domeniul energiei (reformare) – COM (2016) 863 final

 • Hotarâre nr. 33/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 33/2017 privind Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea initiala si formarea periodica a conducatorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de marfuri sau de pasageri, precum si a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere – COM (2017) 47 final

 • Hotarâre nr. 23/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 23/2017 privind vacantarea locului de deputat al domnului Manuel Costescu

 • Hotarâre nr. 24/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 24/2017 privind modificarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 • Hotarâre nr. 25/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 25/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor Urmatorii pasi catre un viitor european durabil – Actiunea europeana pentru durabilitate COM (2016) 739

 • Hotarâre nr. 26/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 26/2017 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Viitorii lideri ai Europei: initiativa privind întreprinderile nou-înfiintate si extinderea acestora COM (2016) 733

 • Hotarâre nr. 27/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 27/2017 privind completarea art. 113 din Regulamentul Camerei Deputatilor

 • Hotarâre nr. 28/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 28/2017 privind modificarea alin. (2) al art. 214 din Regulamentul Camerei Deputatilor

 • Hotarâre nr. 29/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 29/2017 privind alegerea unui vicepresedinte al Camerei Deputatilor

 • Decretul nr. 353/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 353/2017 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 354/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 354/2017 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 • Decizia nr. 738/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 738/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 3824/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3824/2017 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a monumentului istoric Casa, situat la adresa str. Ionescu Grigore arh. nr. 28, municipiul Bucuresti, sectorul 2, cod LMI B-II-m-B-18949

 • Ordinul nr. 344/2017, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 344/2017 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara, pe sectoare cadastrale, cu privire la imobilele situate în 11 unitati administrativ-teritoriale din judetul Arad

 • Ordinul nr. 2583/2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

  Ordinul nr. 2583/2017 privind respingerea cererii de acordare a titlului de parc industrial depusa de fondatorii Societatii ICCO PARC INDUSTRIAL – S.R.L.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 237 din 06.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 395/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 395/246/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 246/2017, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 395/246/2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Norma nr. 1/2017, Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private

  Norma nr. 1/2017 privind majorarea sau diminuarea contributiilor anuale datorate Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 • Decizia nr. 18/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 18/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Pitesti privind competenta functionala a tribunalelor specializate (Arges, Cluj, Mures) în solutionarea litigiilor cu profesionisti, altele decât cele la care se refera art. 226 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificarile si completarile ulterioare, competenta determinata exclusiv de calitatea de profesionist (fost comerciant) a partilor procesului civil, în raport si cu prevederile art. 228 alin. (2) din Legea nr. 71/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, tinând seama de lipsa unui criteriu legal pentru atribuirea competentei în aceste litigii. Magistratul-asistent prezinta referatul cauzei, aratând ca dezbaterile au avut loc la termenul din 13 iunie 2016, când s-a acordat termen la 17 octombrie 2016, deoarece nu s-a întrunit conditia prevazuta de art. 516 alin. (11) din Codul de procedura civila privind majoritatea de cel putin doua treimi din numarul judecatorilor completului pentru adoptarea solutiei asupra recursului în interesul legii

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 65 din 05.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Turia, Turia, judetul Covasna, acorda finantari nerambursabile în suma de 175.000 lei, pentru activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Social Comunitara Bihor, Oradea, judetul Bihor, acorda finantari nerambursabile în suma de 900.000 mii lei pentru activitati culturale si de tineret, tiparituri, sociale, învatamânt, cercetare, tineret, sport si protectia mediului

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Hunedoara, Deva, judetul Hunedoara, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile, alocate pentru activitati culturale, sportive, sociale, de tineret si culte religioase, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Simeria, Simeria, judetul Hunedoara, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2017, pentru activitati din domeniul culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Zlatna, Zlatna, judetul Alba, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile pentru domeniul sport în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Judetean de Cultura Dâmbovita, Târgoviste, judetul Dâmbovita, publica Programul anual al ofertelor culturale – 2017, al institutiei pentru acordarea de finantari nerambursabile

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Osorhei, sat Osorhei, judetul Bihor, a stabilit Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile în anul 2017, pentru activitati culturale, sportive si culte religioase

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Cluj, Cluj-Napoca, judetul Cluj, publica Lista programelor si proiectelor care vor fi derulate pe anul 2017, suma totala a finantarii fiind de 4.200,00 mii lei

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Tulcea, Municipiul Tulcea, judetul Tulcea, acorda finantari nerambursabile pentru activitati sportive si cultural/educative

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Neamt, Piatra-Neamt, judetul Neamt, acorda finantare nerambursabila urmatoarelor domenii: cultura, religie si învatamânt, proiecte sociale, activitati sportive si de tineret

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Merei, judetul Buzau, anunta procedura de selectie a proiectelor cultelor religioase, Sesiunea I – 2017, în vederea finantarilor nerambursabile

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Oras Sântana, Sântana, judetul Arad, lanseaza invitatia de participare la Sesiunea I 2017 – selectia publica de proiecte pentru activitati cultural-artistice si sportive, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Oras Zlatna, Zlatna, judetul Alba, anunta selectia publica de proiecte pentru promovarea sportului, întretinerea si functionarea bazei materiale sportive, în vederea finantarilor nerambursabile pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Judetean de Cultura Dâmbovita, Târgoviste, judetul Dâmbovita, lanseaza evaluarea si selectionarea proiectelor culturale în vederea obtinerii de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Agentia Nationala Antidrog, Bucuresti, solicita propuneri de proiecte pentru implementarea unor actiuni în cadrul Subprogramului VI – “Realizarea unei baze de date online privind serviciile de prevenire, consiliere, tratament, testare si vaccinare a bolilor asociate consumului de droguri”

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Agentia Nationala Antidrog, Bucuresti, reia procedura de selectie a propunerilor de proiecte pentru implementarea unor actiuni în cadrul Subprogramului “Dezvoltarea serviciilor de tip grup de suport pentru beneficiarii care au parcurs programul de tip comunitate terapeutica (CT) în penitenciar”

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Braila, Braila, judetul Braila, anunta evaluarea si selectia proiectelor din domeniile cultura si sport, în vederea obtinerii finantarilor nerambursabile

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Agentia Nationala Antidrog, Bucuresti, solicita propuneri de proiecte pentru implementarea unor actiuni în cadrul Subprogramului V – “Dezvoltarea interventiilor pentru românii care lucreaza în strainatate, care se deplaseaza frecvent în strainatate si pentru imigrantii care consuma droguri”

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Satu Mare, Satu Mare, judetul Harghita, anunta selectie de proiecte pentru activitati non-profit, destinat realizarii viziunii din Strategia de dezvoltare locala pentru perioada de programare 2014-2020, suma totala alocata pe anul 2017 fiind de 45.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 05.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Miecurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, a evaluat proiectele sportive de finantari nerambursabile si a stabilit lista proiectelor sustinute si sumele ce se vor acorda

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Titu, Titu, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 76 m.p. situat în incinta Scolii Nr. 2, Titu Târg, oras Titu

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Titu, Titu, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 58 m.p. situat în zona Piata Agroalimentara Complex Modern Titu, apartinând domeniului public al Orasului Titu

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Dragasani, Dragasani, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 15,49 m.p. în vederea executarii unui balcon extindere

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Dragasani, Dragasani, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 55,50 mp, situat în strada Gib Mihaescu (În fata Complexului Restaurant Rusidava)

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Rastolita, comuna Rastolita, judetul Mures, urmeaza sa concesioneze terenuri, având categoria de folosinta pajisti, în suprafata disponibila de 202,74 hectare – 4 loturi, din domeniul public al comunei Rastolita, judetul Mures pentru realizarea lucrarilor de exploatare rationala si întretinere a acestor pajisti

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Câmpia Turzii, Câmpia Turzii, judetul Cluj, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 1224 mp, cartier Sarât, pentru construirea uneia sau mai multor cladiri cu destinatia de spatii comerciale si de prestari servicii

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Titu, Titu, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 5 mp, situat în zona Piata Agroalimentara Complex Modern Titu, apartinând domeniului public al orasului Titu

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Siria, Siria, judetul Arad, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local al Comunei Malaia, sat Malaia, jud. Vâlcea, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 236 din 05.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 320/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 320/2017 privind numirea domnului Cornel Brezuica în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Fondului pentru Mediu

 • Decizia nr. 321/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 321/2017 privind numirea domnului Eugen-Gabriel Mazilu în functia de consilier la cabinet consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului

 • Decizia nr. 322/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 322/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Constantin Ilie Aprodu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 • Decizia nr. 323/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 323/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul George Sava a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 • Decizia nr. 324/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 324/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Andrei Crucean a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 325/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 325/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Doru Petru Dudas din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 326/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 326/2017 privind numirea domnului Sorin Cristian Giuvelea în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 327/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 327/2017 privind desemnarea reprezentantilor Guvernului în Consiliul general al Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala

 • Decizia nr. 328/2017, Prim-ministru

  Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componentei Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor

 • Decizia nr. 329/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 329/2017 pentru înfiintarea, atributiile si functionarea Comisiei interministeriale pentru crearea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii

 • Ordinul nr. 85/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 85/2017 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente perioadei 1 octombrie 2016-31 decembrie 2016, determinate la plata de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub forma de rambursare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 235 din 05.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 29/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru modificarea art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

 • Ordinul nr. 3600/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3600/2017 pentru modificarea Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.557/2011

 • Decizia nr. 23/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 23/2017 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 14 [referitor la art. 35 alin. (11)] si pct. 19 [referitor la art. 46 alin. (43)] din Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 86/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 86/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 05.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 739/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 739/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 8 alin. (1) si art. II art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar

 • Instructiunea nr. 1/2017, Fondul de Garantare a Asiguratilor

  Instructiunea nr. 1/2017 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre Fondul de garantare a asiguratilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 05.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 12/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 12/2017 privind examinarea sesizarii formulata de Curtea de Apel Cluj – Sectia a III-a de contencios administrativ si fiscal, în Dosarul nr. 3.498/100/2015

 • Ordinul nr. 3473/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3473/2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini începând cu anul scolar/universitar 2017-2018

 • Metodologia din 17.03.2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Metodologia de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini începând cu anul scolar/universitar 2017-2018, din 17.03.2017

 • Ordinul nr. 3502/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3502/2017 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt “postliceal”, domeniul “mecanica”, calificarea profesionala “tehnician operator masini cu comanda numerica” din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu” din municipiul Cluj-Napoca

 • Ordinul nr. 3503/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3503/2017 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt “gimnazial” din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar de stat Colegiul National de Informatica “Grigore Moisil” din municipiul Brasov

 • Ordinul nr. 3504/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3504/2017 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “textile pielarie”, calificarea profesionala “tehnician designer vestimentar”, domeniul “mecanica”, calificarea profesionala “tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii” din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din localitatea Dobresti

 • Ordinul nr. 3505/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3505/2017 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt “liceal”, profilul “umanist”, specializarea “filologie” din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar de stat Liceul Teoretic “George Pop de Basesti” din localitatea Târgu Lapus

 • Ordinul nr. 3506/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3506/2017 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt “liceal”, profilul “umanist”, specializarea “filologie” din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar de stat Liceul Teoretic “George Pop de Basesti” din municipiul Satu Mare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 05.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 64 din 04.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Dâmbovita, Târgoviste, judetul Dâmbovita, publica Programul anual 2017 al Unitatii Administrativ Teritoriale Judetul Dâmbovita pentru acordarea de finantari nerambursabile

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Buzau, Buzau, judetul Buzau, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes local pe parcursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Braila, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu al judetului Braila pentru activitati nonprofit de interes judetean – cultura, sport, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Galda de Jos, Galda de Jos, judetul Alba, anunta Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile aferent anului 2017, pentru Programele: “Sprijinirea organizatiilor active la nivel local în domeniul culturii” si “Sportul pentru toti”

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Neamt, Piatra-Neamt, judetul Neamt, anunta aprobarea programului pentru acordarea finantarilor nerambursabile – valabil pe anul 2017 pentru domeniile cultura, religie, învatamânt; servicii sociale si activitati sportive si de tineret

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – UAT a Municipiului Râmnicu Sarat, Râmnicu Sarat, judetul Buzau, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul local pe anul 2017, pentru activitati privind protectia animalelor, activitati sportive, culturale, educationale, tineret si voluntariat

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Constanta, Constanta, judetul Constanta, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitati nonprofit de interes general, în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local Caransebes, Caransebes, judetul Caras-Severin, organizeaza selectie publica de proiecte în vederea acordarii finantarilor nerambursabile pe anul 2017, pentru activitati din domeniile: cultural, social, educational, protectia mediului, sport si culte

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, face cunoscuta intentia de organizare a selectiei publice de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pentru domeniile: social, cultura si educatie, sport, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Aiud, localitatea Aiud, judetul Alba, acorda finantare nerambursabila în anul 2017 pentru activitati din domeniile: culte religioase si sportive

 • Achizitia publica de servicii din 04.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural Judetean Arad, Arad, judetul Arad, lanseaza invitatia de participare la Sesiunea I 2017 – licitatia publica de proiecte

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Românesti, localitatea Românesti, judetul Botosani, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 300 mp teren intravilan

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Gradistea, com. Gradistea, judetul Braila, organizeaza licitatie în vederea concesionarii unei constructii în suprafata de 219 m.p., teren aferent în suprafata de 478 m.p., precum si echipamentele din dotare având ca destinatie desfasurarea activitatii de brutarie

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Unitatea Administrativ-Teritoriala Orasul Corabia, Corabia, judetul Olt, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 231 din 04.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 44/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2017 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiintarea Institutului National de Administratie

 • Decretul nr. 342/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 342/2017 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiintarea Institutului National de Administratie

 • Decizia nr. 752/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 752/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 118 alin. (9) prima teza din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

 • Ordinul nr. 3556/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii în învatamântul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor si a Calendarului admiterii în învatamântul profesional dual de stat pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2017-2018

 • Metodologia din 29.03.2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Metodologia-cadru de organizare si desfasurare a admiterii în învatamântul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor din 29.03.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 04.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 8/2017, Camera Deputatilor

  Decizia nr. 8/2017 privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

 • Decizia nr. 725/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 725/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 112 alin. (1) lit. f) din Codul penal

 • Decizia nr. 784/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 784/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (2), art. 86 alin. (4), art. 110 alin. (3) lit. a) si ale art. 111 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, precum si a prevederilor art. 249 si ale art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Hotarâre nr. 140/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de învatamânt superior pentru anul universitar 2017-2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 04.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 45/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

 • Decretul nr. 347/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 347/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

 • Legea nr. 47/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 47/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea altor masuri fiscal-bugetare

 • Decretul nr. 349/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 349/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea altor masuri fiscal-bugetare

 • Hotarâre nr. 178/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 178/2017 privind completarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate

 • Hotarâre nr. 179/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 179/2017 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017

 • Hotarâre nr. 180/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 180/2017 pentru completarea art. 10 din Hotarârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata în agricultura

 • Ordinul nr. 79/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – ANRSC

  Ordinul nr. 79/2017 privind modalitatea de achitare a contributiei prevazute în Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 22/2017

 • Ordinul nr. 198/2017, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

  Ordinul nr. 198/1938/2017 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din România – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

 • Ordinul nr. 1938/2017, Institutul National de Statistica – INS

  Ordinul nr. 198/1938/2017 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din România – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

 • Ordinul nr. 1042/2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 1042/2017 privind prelungirea aplicarii în perioada 1 martie 2017-31 decembrie 2017 a Ordinului ministrului justitiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare si a Ordinului ministrului justitiei nr. 821/C/2015 privind conditiile de acordare a majorarii salariale pentru functionarii publici cu statut special si personalul civil din sistemul administratiei penitenciare care desfasoara activitati în zilele de repaus saptamânal, de sarbatori legale si în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucreaza

 • Ordinul nr. 3535/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 3535/2017 pentru abrogarea art. 27 din Metodologia de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar din inspectoratele scolare, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.558/2011

 • Decizia nr. 14/2017, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2017 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Brasov – Sectia civila, în Dosarul nr. 4.113/62/2015, în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 63 din 03.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Suceava, Suceava, judetul Suceava, anunta Programul privind acordarea de finantari nerambursabile în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Simleu Silvaniei, Simleu Silvaniei, judetul Salaj, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile, pentru domeniile: tineret, protectia mediului, sport, culte religioase, cultura, învatamânt, în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ghilad, Ghilad, judetul Timis, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2017, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Mioveni, Mioveni, judetul Arges, anunta finantarile nerambursabile acordate pentru domeniul sport în anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Satu Mare, Satu Mare, judetul Harghita, anunta suma alocata finantarilor nerambursabile pe anul 2017, care se încadreaza Strategiei de dezvoltare 2014 – 2020

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Oradea prin Directia Monitorizare Cheltuieli de Functionare si Organizare Evenimente, Oradea, judetul Bihor, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile pentru domeniile: cultura, sport, tineret, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte, Oradea, judetul Bihor, în urma aplicarii procedurii selectiei de proiecte, acorda finantari nerambursabile pentru activitati culturale si de tineret, activitati sociale, sport, reducerea vulnerabilitatilor la coruptie

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Sântana, Sântana, judetul Arad, anunta Programul anual al finantarii nerambursabile alocate pe anul 2017 pentru activitati din domeniile: sport si cultura

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local Caransebes, Caransebes, judetul Caras-Severin, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2017 si sumele alocate pentru activitatile nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Tulcea, anunta Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile alocate pentru activitati din domeniile: sport, cultural/educative si culte

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Odorheiu-Secuiesc, Odorheiu-Secuiesc, judetul Harghita, organizeaza evaluarea si selectia de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabile pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor activitati nonprofit de interes local (proiecte sociale, culturale, sportive, de educatie civica si de tineret)

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritoriala a Municipiului Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, anunta selectie de proiecte pentru finantarea cultelor religioase, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Pecica, Pecica, judetul Arad, anunta finantarea nerambursabila a unor proiecte de interes public în domeniile: educatie – tineret – mediu – cultura, sport, social si culte, pe anul 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte, Oradea, judetul Bihor, anunta selectie publica de proiecte în vederea finantarilor nerambursabile a unor proiecte culturale si de tineret, sociale, sport si reducerea vulnerabilitatilor la coruptie, pe parcursul anului 2017

 • Achizitia publica de servicii din 03.04.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.04.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Satu Mare, Satu Mare, judetul Harghita, anunta proiectul pentru care s-a atribuit finantare nerambursabila si încheiat contract de finantare nerambursabila în anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 31.03.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.03.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Ulmeni, judetul Calarasi, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 33,2236 ha teren arabil din islazul comunei Ulmeni

Monitorul Oficial, Partea I nr. 228 din 03.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 29/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 29/2017 privind propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restrictiile de utilizare a anumitor substante periculoase în echipamentele electrice si electronice – COM (2017) 38 final

 • Hotarâre nr. 30/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 30/2017 referitoare la propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea prin masuri de drept penal a spalarii banilor – COM (2016) 826 final

 • Hotarâre nr. 31/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 31/2017 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea mentinerii actualelor limitari ale domeniului de aplicare pentru activitatile din sectorul aviatiei si în vederea pregatirii punerii în aplicare a unei masuri globale bazate pe piata începând din 2021 – COM (2017) 54 final

 • Decizia nr. 58/2017, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 58/2017 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 70 din Codul de procedura penala

 • Ordonanta de urgenta nr. 26/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 26/2017 pentru modificarea art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2017 privind unele masuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative

 • Ordonanta de urgenta nr. 27/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare

 • Ordonanta de urgenta nr. 28/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 28/2017 privind plata cotizatiilor restante ale României pentru participarea la lucrarile unor comitete din cadrul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte

 • Ordinul nr. 79/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 79/2017 privind accesul în mod egal al navelor de pescuit ale Uniunii Europene la toate apele si resursele acvatice vii din Marea Neagra, conform politicii comune în domeniul pescuitului

 • Ordinul nr. 208/2017, Ministerul Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 208/2017 pentru completarea art. 5 din Instructiunile privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, aprobate prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.540/2011

 • Ordinul nr. 370/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 370/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – ISCTR

 • Ordinul nr. 371/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 371/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al Centrului de Investigatii si Analiza pentru Siguranta Aviatiei Civile

Monitorul Oficial, Partea I nr. 227 din 03.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 03.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 225 din 03.04.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 157/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 157/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Alba de catre doamna Albu Mihaela Maria

 • Hotarâre nr. 158/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 158/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Botosani de catre domnul Nechifor Dan

 • Hotarâre nr. 159/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 159/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Hunedoara de catre domnul Ungur Valer

 • Hotarâre nr. 160/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 160/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Iasi de catre domnul Grigoras Marian

 • Hotarâre nr. 161/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 161/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Tulcea de catre domnul Iordan Alexandru-Cristian

 • Hotarâre nr. 162/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 162/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Bacau de catre domnul Ailenei Sorin-Gabriel

 • Hotarâre nr. 163/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 163/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Hunedoara de catre domnul Kiszely Fabius-Tiberiu

 • Hotarâre nr. 164/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 164/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Salaj de catre domnul Vasvari Robert-Gergely

 • Hotarâre nr. 165/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 165/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Alba de catre domnul Halalai Danut-Emil

 • Hotarâre nr. 166/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 166/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Botosani de catre domnul Slincu Dan-Constantin

 • Hotarâre nr. 167/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 167/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Hunedoara de catre domnul Kiszely Fabius-Tiberiu

 • Hotarâre nr. 168/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 168/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Iasi de catre domnul Serbescu Marian

 • Hotarâre nr. 169/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 169/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Tulcea de catre domnul Furdui Lucian

 • Hotarâre nr. 170/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 170/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Bacau de catre domnul Ivancea Valentin

 • Hotarâre nr. 171/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 171/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Salaj de catre domnul Vegh Alexandru

 • Dispozitia nr. 19/2017, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Dispozitia nr. 19/2017 pentru stabilirea conditiilor convocarii unor sedinte speciale si adoptarea unor masuri pentru evitarea încalcarii ordinii de drept privind organizarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului Psihologilor din România

 • Ordinul nr. 325/2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 325/3541/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat sesiunea 21 mai 2017 pentru locurile si posturile ramase neocupate pentru domeniul medicina în sesiunea 20 noiembrie 2016

 • Ordinul nr. 3541/2017, Ministerul Educatiei Nationale – MEN

  Ordinul nr. 325/3541/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfasurarea concursului de rezidentiat sesiunea 21 mai 2017 pentru locurile si posturile ramase neocupate pentru domeniul medicina în sesiunea 20 noiembrie 2016

 • Metodologia din 22.03.2017, Ministerul Sanatatii – MS

  Metodologia pentru desfasurarea concursului de rezidentiat sesiunea 21 mai 2017 pentru locurile si posturile ramase neocupate pentru domeniul medicina în sesiunea 20 noiembrie 2016, din 22.03.2017


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›