31 August, 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 669 din 31.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 5014/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5014/2016 privind constituirea si utilizarea fondului pentru finantarea situatiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finantare a institutiilor de învatamânt superior de stat

 • Ordinul nr. 584/2016, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 584/1292/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investitii în modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE), axa prioritara 4, domeniul major de interventie 2, operatiunea 4.2 “Sprijinirea investitiilor în modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 30.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 777/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 777/2016 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul de Telecomunicatii Speciale

 • Decretul nr. 778/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 778/2016 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Serviciul de Informatii Externe

 • Decretul nr. 779/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 779/2016 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 780/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 780/2016 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 781/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 781/2016 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 782/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 782/2016 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 783/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 783/2016 privind înaintarea în gradul de general-maior cu doua stele, la trecerea în rezerva, a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale

 • Hotarâre nr. 592/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 592/2016 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A., semnate la Bucuresti la 21 decembrie 2015, la 29 aprilie 2016 si la 3 mai 2016 si la Luxemburg la 15 aprilie 2016, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2006

 • Amendamentul din 03.05.2016, Guvernul României

  Amendamentul nr. 4 convenit prin schimbul de scrisori dintre Guvernul României, Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A., semnate la Bucuresti la 21 decembrie 2015, la 29 aprilie 2016 si la 3 mai 2016 si la Luxemburg la 15 aprilie 2016, la Contractul de finantare dintre România, Banca Europeana de Investitii si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România – S.A. pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucuresti la 22 decembrie 2006

 • Ordinul nr. 896/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 896/2016 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 202/2016 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2016

 • Ordinul nr. 1865/2016, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1865/1735/2016 pentru aprobarea listelor proiectelor finantate prin Programul operational regional 2007-2013 si Programul operational sectorial Mediu 2007-2013 pentru care unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta împrumuturile prevazute la art. 71 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2016 privind unele masuri financiare în vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare si sumele aferente acestora

 • Decizia nr. 1423/2016, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Decizia nr. 1423/2016 privind desemnarea Societatii Comerciale GRUP DEZVOLTARE RETELE – S.A. în vederea operarii sistemului de distributie a gazelor naturale în localitatea Zimnicea, apartinatoare municipiului Zimnicea, judetul Teleorman

 • Decretul nr. 784/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 784/2016 privind acordarea gradului profesional de chestor de politie, la încetarea raporturilor de serviciu, unui comisar-sef de politie din Ministerul Afacerilor Interne

Monitorul Oficial, Partea I nr. 666 din 30.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 897/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 897/2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial în apele maritime si continentale

 • Decizia nr. 284/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 284/2016 privind numirea domnului Catalin Gâdici în functia de subsecretar de stat la Departamentul de Informatii si Protectie Interna din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 283/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 283/2016 privind numirea domnului Marius-Haientz Patriche în functia de subsecretar de stat la Departamentul de Informatii si Protectie Interna din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 282/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 282/2016 privind numirea domnului Mihai-Cristian Marculescu în functia de secretar de stat la Departamentul de Informatii si Protectie Interna din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 281/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 281/2016 privind eliberarea domnului Rares Vaduva din functia de secretar de stat la Departamentul de Informatii si Protectie Interna din cadrul Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 442/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 442/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 362/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 362/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. XVIII din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 248/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 248/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative, în ansamblul sau, si ale art. 10 si art. 11 din acest act normativ, în special

Monitorul Oficial, Partea I nr. 665 din 30.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 601/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 601/2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Vaslui, Neamt, Harghita, Brasov, Bacau si Covasna, în vederea scoaterii din functiune si casarii acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 691/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 691/2016 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere si a auditului de siguranta rutiera, de desemnare si de lucru a auditorilor de siguranta rutiera

 • Metodologia din 11.08.2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Metodologia de contractare a evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere si a auditului de siguranta rutiera, de desemnare si de lucru a auditorilor de siguranta rutiera din 11.08.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 664 din 30.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta nr. 24/2016, Guvernul României

  Ordonanta nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala

 • Ordinul nr. 740/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 740/2016 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregatire si perfectionare a personalului navigant maritim român si a sistemului de recunoastere a brevetelor si a certificatelor de capacitate

 • Hotarâre nr. 593/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 593/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 157/2016

 • Decizia nr. 370/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 370/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Decizia nr. 373/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 373/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 30.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 165 din 30.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 30.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 30.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, Satu Mare, jud. Satu Mare, anunta finantarea nerambursabila a unor proiecte de tineret, învatamânt si recreative, pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 30.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 30.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, Satu Mare, jud. Satu Mare, anunta finantarea nerambursabila a unor proiecte culturale, pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 30.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 30.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare, Satu Mare, jud. Satu Mare, anunta finantarea nerambursabila a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publica, “Sportul pentru toti”, pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 29.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Sântimbru, judetul Harghita, anunta concesionarea unui teren neproductiv în suprafata de 38.020 mp, situat în comuna Sântimbru, pe o perioada de 49 ani

 • Achizitia publica de servicii din 26.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Comuna Apata, judetul Brasov, anunta concesionarea unui spatiu, în suprafata de 58,35 mp, cu destinatie farmacie

 • Achizitia publica de servicii din 26.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.08.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – CONSILIUL LOCAL TITU, cu sediul în Titu, judetul Dambovita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 29.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.08.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Aroneanu, satul Aroneanu, comuna Aroneanu, judetul Iasi, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 29.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 44/2016, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 44/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 1-4, art. 10 si 11 din Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2016 privind stabilirea unor masuri provizorii referitoare la implementarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

 • Hotarâre nr. 605/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 605/2016 pentru acordarea de ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor singure, cetateni români, afectate de calamitatile naturale produse în Italia în 24 august 2016

 • Decizia nr. 387/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 387/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39 alin. (2) raportat la art. 36 lit. c) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 • Decizia nr. 392/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 392/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite

Monitorul Oficial, Partea I nr. 661 din 29.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1007/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1007/2016 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritoriala Saelele, judetul Teleorman

 • Hotarâre nr. 591/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 591/2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Institutul de Cercetari Horticole Avansate al Transilvaniei” la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca

 • Decizia nr. 489/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 489/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 291 alin. (1) din Codul penal si ale art. 308 alin. (1) din Codul penal cu referire la sintagma “ori în cadrul oricarei persoane juridice” raportat la art. 291 alin. (1) din Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 660 din 29.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 659 din 29.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 588/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 588/2016 privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia – S.A.

 • Hotarâre nr. 589/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 589/2016 privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A.

 • Hotarâre nr. 590/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 590/2016 privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Nationala Închideri de Mine Valea Jiului – S.A.

 • Ordinul nr. 1069/2016, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1069/1578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX “Impozite si taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1/2016

 • Ordinul nr. 1578/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1069/1578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX “Impozite si taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1/2016

 • Ordinul nr. 114/2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 1069/1578/114/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX “Impozite si taxe locale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 din 29.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 581/2016, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 581/2016 privind înfiintarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla, realizat prin Programul RO23 “Servicii corectionale, inclusiv sanctiuni nonprivative de libertate”, finantat de Mecanismului financiar norvegian 2009-2014

 • Ordonanta nr. 23/2016, Guvernul României

  Ordonanta nr. 23/2016 privind înfiintarea Institutului National de Administratie

 • Ordonanta nr. 22/2016, Guvernul României

  Ordonanta nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata

 • Ordonanta nr. 21/2016, Guvernul României

  Ordonanta nr. 21/2016 pentru prorogarea unor termene prevazute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor masuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia la nivel national

 • Ordonanta nr. 18/2016, Guvernul României

  Ordonanta nr. 18/2016 privind amenajarea spatiului maritim

 • Decizia nr. 468/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 468/2016 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotarârii Camerei Deputatilor nr. 50/2016 privind vacantarea functiei de presedinte al Camerei Deputatilor si membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 164 din 29.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 29.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, face cunoscut Programul anual pentru acordarea de finantari nerambursabile pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 26.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 26.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Izvoru, Izvoru, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze un teren intravilan în suprafata de 307 metri patrati, aflat în incinta fostei Zootehnii Izvoru

 • Achizitia publica de servicii din 29.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.08.2016 Concesiuni – anunturi în baza ordinului nr. 75/2015 privind evaluarea si selectia proiectelor de grant în cadrul Programului national al României de sprijin din Fondul pentru azil, migratie si integrare pentru perioada 2014-2020 – Inspectoratul General pentru Imigrari, Bucuresti, anunta data-limita pentru depunerea propunerilor si perioada de selectie si evaluare a proiectelor de grant

Monitorul Oficial, Partea I nr. 657 din 26.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta nr. 20/2016, Guvernul României

  Ordonanta nr. 20/2016 privind efectuarea platii contributiei la bugetul Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor

 • Ordonanta nr. 19/2016, Guvernul României

  Ordonanta nr. 19/2016 pentru aprobarea platii contributiei financiare voluntare la Fundatia “Stichting Europeana” – Olanda

 • Decizia nr. 280/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 280/2016 privind numirea domnului Marcel-Dumitru Miclau în calitatea de membru al Consiliului de administratie si în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

 • Decizia nr. 279/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 279/2016 privind eliberarea doamnei Cristiana Barbu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

 • Ordinul nr. 1507/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1507/2016 privind aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, anulare si casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier national si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national

 • Procedura din 25.07.2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Procedura de aprobare, modificare, anulare si casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier national si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara fondului forestier national din 25.07.2016

 • Decizia nr. 396/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 396/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2015 privind unele masuri pentru realizarea de investitii la operatorii economici din industria de aparare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decizia nr. 367/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 367/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) si art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 656 din 26.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 655 din 26.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 163 din 26.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 25.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 43/2016, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 43/2016 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1-Negru Voda 1

 • Norma nr. 35/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 35/2016 pentru modificarea si completarea Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 7/2013 privind forma si clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor

 • Decizia nr. 16/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 16/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia penala, în Dosarul nr. 1.624/1/2016, prin care, în temeiul art. 475 din Codul de procedura penala, se solicita pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 653 din 25.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 436/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 436/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului

 • Decizia nr. 464/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 464/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare

 • Decizia nr. 529/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 529/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 • Decizia nr. 539/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 539/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 59 alin. (1), (3), (8) si (9), art. 60 alin. (2) coroborat cu art. 15 alin. (1) lit. c), art. 61 alin. (1) si art. 69 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, în redactarea anterioara modificarii acestor norme prin Legea nr. 81/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, precum si pentru modificarea art. 7 alin. (2) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea si functionarea politiei judiciare

 • Ordonanta nr. 17/2016, Guvernul României

  Ordonanta nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor

 • Hotarâre nr. 586/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 586/2016 pentru modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotarârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava

 • Hotarâre nr. 587/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 587/2016 privind acordarea de catre România a unui ajutor umanitar extern de urgenta, cu titlu gratuit, pentru Republica Macedonia, precum si pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 25.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 25.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 162 din 25.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din 24.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 649 din 24.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 24.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Norma nr. 36/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 36/2016 pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Norma nr. 26/2014 privind transferul participantilor între fondurile de pensii administrate privat

 • Ordinul nr. 4692/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 4692/2016 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de învatamânt preuniversitar particular Scoala Postliceala Sanitara “Eugen Nicoara” din municipiul Sighisoara

 • Ordinul nr. 4687/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 4687/2016 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt “postliceal”, domeniul “sanatate si asistenta pedagogica”, calificarea profesionala “asistent medical generalist” din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Colegiul Particular “Vasile Goldis” din municipiul Arad

 • Ordinul nr. 73/2016, Secretariatul de Stat pt. Recunoasterea Meritelor Luptatorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat În România în Perioada 1945-1989

  Ordinul nr. 73/2016 privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 si Ministerul Tineretului si Sportului privind trimiterea în tabere de odihna a copiilor ai caror parinti detin certificate doveditoare ale calitatii de revolutionar eliberate în temeiul Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Ordinul nr. 1939/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1939/2016 privind stabilirea institutiilor financiare care au obligatia de declarare, categoriile de informatii privind identificarea contribuabililor, precum si informatiile de natura financiara referitoare la conturile deschise si/sau închise de acestia la institutiile financiare, institutiile financiare nonraportoare din România si conturile excluse de la obligatia de declarare, regulile de conformare aplicabile de catre aceste institutii în vederea identificarii conturilor raportabile de catre acestea, precum si procedura de declarare a acestor informatii si a normelor si procedurilor administrative menite sa asigure punerea în aplicare si respectarea procedurilor de raportare si diligenta fiscala prevazute în instrumentele juridice de drept international la care România s-a angajat

Monitorul Oficial, Partea I nr. 647 din 24.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 1628/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1628/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii BONVIVA INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 1629/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1629/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii AMA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 698/2016, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 698/1425/2016 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotarârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020

 • Ordinul nr. 1425/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 698/1425/2016 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotarârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020

 • Ordinul nr. 1299/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1299/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0067 Lunca Barcaului

 • Ordinul nr. 2599/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2599/2016 privind schimbarea de grupa valorica din B în A a Ansamblului fostei Manastiri Barboi, a Bisericii Sfintii Apostoli Petru si Pavel, a fostei Staretii, azi casa parohiala, si a Turnului clopotnita si clasarea a trei noi subcomponente în cadrul Ansamblului fostei Manastiri Barboi, stradela Barboi nr. 12, municipiul Iasi, judetul Iasi, în LMI, categoria II, monumente de arhitectura, grupa valorica A, respectiv Monumentul Bisericii Sf. Vineri, Casa de apa (aghiazmatarul – cismeaua) si Zidul incintei

 • Instructiunile din 11.05.2016, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Instructiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotarârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020, din 11.05.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 161 din 24.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 23.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 23.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 23.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 160 din 23.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 22.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Târgu-Jiu, Târgu-Jiu, judetul Gorj, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 2 mp destinat amplasarii unui panou publicitar

 • Achizitia publica de servicii din 22.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Târgu-Jiu, Târgu-Jiu, judetul Gorj, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 234 mp destinat construirii de locuinta

 • Achizitia publica de servicii din 22.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Târgu-Jiu, Târgu-Jiu, judetul Gorj, obiectul concesiunii: 2 loturi de teren cu suprafete de 40.000 mp si 13.090 mp destinate realizarii de activitati de productie si/sau prestari servicii

 • Achizitia publica de servicii din 22.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Tiganasi, -, comuna Tiganasi, judetul Iasi, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 1.000 mp destinat construirii de locuinte

Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 22.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 776/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 776/2016 privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautica

 • Decizia nr. 277/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 277/2016 privind eliberarea domnului Adrian Valentin Iliescu din functia de secretar de stat la Departamentul pentru relatia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 278/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 278/2016 privind numirea domnului Daniel Maracineanu în functia de secretar de stat la Departamentul pentru relatia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 247/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 247/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 10 si art. 14 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 375/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 375/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 365/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 365/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 666 din Codul de procedura civila, în redactarea anterioara modificarii prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe

Monitorul Oficial, Partea I nr. 642 din 22.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 871/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 871/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0165 Padurea Poganesti si al ariei naturale protejate Padurea Poganesti, cod 2.417

 • Ordinul nr. 123/2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 123/2016 pentru stabilirea datei la care se realizeaza în anul 2016 acordarea gradului profesional urmator politistilor

 • Ordinul nr. 351/2016, Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

  Ordinul nr. 351/2016 pentru modificarea si completarea Ghidului solicitantului, aferent axei prioritare 2 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva a Programului operational Competitivitate 2014-2020, actiunea 2.3.1 – apel 1 “Consolidarea si asigurarea interoperabilitatii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viata cetatenilor si întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental si a comunicarii media sociale, a Open Data si Big Data – Sectiunea Big Data”, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si pentru societatea informationala nr. 282/2016

 • Ordinul nr. 596/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 596/1308/2016 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din România

 • Ordinul nr. 1308/2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 596/1308/2016 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din România

 • Decizia nr. 332/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 332/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 26 alin. (2) si art. 36 alin. (1) ultima teza din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

 • Decizia nr. 364/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 364/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. XXIII din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 369/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 369/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învatamânt, în ansamblu, si în special a dispozitiilor anexelor nr. 2 si nr. 3b la Legea nr. 63/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 641 din 22.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 582/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) si (8), art. 33 si 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

 • Decizia nr. 1597/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1.597/2016 privind sanctionarea Societatii W BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

 • Ordinul nr. 89/2016, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 89/2016 pentru completarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitatilor farmaceutice veterinare, precum si procedura de înregistrare sanitara veterinara/autorizare sanitara veterinara a unitatilor si activitatilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 83/2014

 • Ordinul nr. 873/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 873/2016 privind aprobarea Planului de management al ariei naturale protejate Padurea Fundeanu, cod 2.407

 • Ordinul nr. 563/2016, Ministerul Tineretului si Sportului – MTS

  Ordinul nr. 563/2016 privind recunoasterea oficiala a practicarii în România a ramurii de sport “SKANDENBERG – ARMWRESTLING”

 • Ordinul nr. 936/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 936/2016 pentru modificarea si completarea Metodologiei de elaborare a programului de investitii publice al Ministerului Sanatatii si de alocare de fonduri pentru cheltuieli de investitii unitatilor publice din reteaua Ministerului Sanatatii, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 512/2014

 • Normele metodologice din 10.08.2016, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. (2), (3) si (8), art. 33 si 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare din 10.08.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 159 din 22.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 22.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, activitati nonprofit de interes local

 • Achizitia publica de servicii din 22.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.08.2016 Anunturi în baza hotarârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii- cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Auseu, judetul Bihor, delegarea gestiunii serviciului de apa si canalizare din aria administrativ-teritoriala a comunei Auseu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 640 din 19.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 581/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 581/2016 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene

 • Hotarâre nr. 584/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 584/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 118/2014, si a Hotarârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale

 • Decizia nr. 348/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 348/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 pct. IV lit. c) teza finala din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

 • Decizia nr. 349/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 349/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Decizia nr. 449/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 449/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 234 alin. (2) din Codul de procedura penala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 639 din 19.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 638 din 19.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 637 din 19.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 941/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 941/2016 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România si a preturilor de referinta generice ale acestora

 • Decizia nr. 334/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 334/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 374 alin. (7) teza întâi din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 343/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 343/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1)-(4), (6) si (7) si art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 769/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 769/2016 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Afacerilor Interne

 • Decretul nr. 770/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 770/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Decretul nr. 771/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 771/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Decretul nr. 772/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 772/2016 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 773/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 773/2016 privind supunerea spre adoptare Parlamentului a denuntarii Conventiei pentru unificarea anumitor reguli cu privire la daunele cauzate de catre aeronave tertilor pe pamânt, adoptata la Roma la 29 mai 1933, semnata de România la Roma la 29 mai 1933

 • Decretul nr. 774/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 774/2016 privind eliberarea din functie a unui judecator

 • Decretul nr. 775/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 775/2016 privind eliberarea din functie a unui judecator

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 158 din 19.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 19.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului, Bucuresti, activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 18.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie deschisa – Ministerul Energiei, Bucuresti, concesionarea serviciului de distributie a gazelor naturale în localitatile Motru, Însuratei si Plostina, apartinatoare Municipiului Motru

 • Achizitia publica de servicii din 19.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.08.2016 Anunturi în baza hotarârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Primaria Tetchea, judetul Bihor, Serviciul de alimentare cu apa al Comunei Tetchea

Monitorul Oficial, Partea I nr. 636 din 18.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 320/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 320/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 342/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 342/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (2), art. 10 alin. (1) si (3), art. 11 alin. (3) si art. 14 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Hotarâre nr. 577/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 577/2016 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 578/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 578/2016 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 120/2010 privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism, precum si pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor si proiectelor de investitii în turism

 • Ordinul nr. 979/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 979/2016 privind aprobarea Specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciara, finantate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 • Ordinul nr. 1343/2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 1343/2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare, de selectare si de finantare a cererilor de finantare prin programul de interes national “Cresterea calitatii vietii persoanelor vârstnice din caminele pentru persoane vârstnice”

 • Metodologia din 05.08.2016, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Metodologia de evaluare, de selectare si de finantare a cererilor de finantare prin programul de interes national “Cresterea calitatii vietii persoanelor vârstnice din caminele pentru persoane vârstnice” din 05.08.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 635 din 18.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 530/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 530/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

 • Decizia nr. 561/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 561/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Hotarâre nr. 7/2016, Camera Consultantilor Fiscali – CCF

  Hotarârea nr. 7/2016 privind aprobarea publicarii Registrului consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala în Monitorul Oficial al României, Partea I

 • Ordinul nr. 119/2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 119/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea consiliilor de onoare si consiliilor de judecata în unitatile militare din Ministerul Afacerilor Interne, precum si pentru reglementarea unor masuri în domeniul regimului disciplinar al personalului militar din Ministerul Afacerilor Interne

 • Regulamentul din 09.08.2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Regulamentul privind organizarea si functionarea consiliilor de onoare si consiliilor de judecata în unitatile militare din Ministerul Afacerilor Interne din 09.08.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 18.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 344/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 344/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (2) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, în interpretarea data prin Decizia nr. 1 din 17 februarie 2014 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, si ale art. 51 lit. a)-c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 351/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 351/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 19 din Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 si a art. 19 din Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015

 • Hotarâre nr. 570/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase si alte masuri pentru principalii poluanti

 • Ordinul nr. 1186/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1186/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0240 Tasad

 • Programul din 10.08.2016, Guvernul României

  Programul de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase din 10.08.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 157 din 18.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 632 din 17.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 631 din 17.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 630 din 17.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 300/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 300/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2), art. 9 lit. a), art. 10 alin. (1), (4) si (6) si art. 11 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 302/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 302/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Hotarâre nr. 49/2016, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 49/2016 privind aprobarea Listei cuprinzând auditorii financiari care au fost autorizati în alte state membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European ori în Confederatia Elvetiana

 • Ordinul nr. 1177/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1177/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0214 Râul Tur, ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0068 Lunca Inferioara a Turului, ariei naturale protejate de interes national VII.10 Râul Tur si rezervatiei naturale de interes judetean Noroieni

 • Ordinul nr. 966/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 966/2016 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritoriala Frasinet, judetul Teleorman

 • Ordinul nr. 967/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 967/2016 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritoriala Ungheni, judetul Arges

 • Ordinul nr. 968/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 968/2016 pentru închiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritoriala Ortisoara, judetul Timis

 • Hotarâre nr. 574/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 574/2016 privind transmiterea unei parti de imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Anghel Saligny” al Judetului Vrancea în domeniul public al comunei Vânatori si privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 575/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 575/2016 pentru modificarea pozitiei nr. 18 din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile resedinte de judete în administrarea institutiilor prefectului si pentru actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Galati din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Monitorul Oficial, Partea I nr. 629 din 17.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 259/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 259/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 • Hotarâre nr. 580/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 580/2016 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, precum si pentru modificarea unor acte normative si pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 50/2015 privind organizarea, functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Dizabilitati

 • Ordinul nr. 2393/2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2393/2016 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea înregistrarii în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice în România, înfiintate în baza Legii societatilor nr. 31/1990, supuse înmatricularii la registrul comertului si pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrarii în scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice în România, înfiintate în baza Legii societatilor nr. 31/1990, supuse înmatricularii la registrul comertului care nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice care implica operatiuni în sfera de aplicare a TVA

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 156 din 17.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 12.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Moldova Noua, Moldova Noua, judetul Caras-Severin, obiectul concesiunii: teren apartinând domeniului public al orasului Moldova Noua, în suprafata de 893 mp, în vederea construirii unei case de locuit; teren în suprafata de 30 mp, pentru construirea unui garaj auto

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – obiectul concesiunii: Primaria Oras Ianca, Ianca, judetul Braila, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 5.000 mp pentru înfiintare parc dezmembrari auto

Monitorul Oficial, Partea I nr. 628 din 16.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 275/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 275/2016 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Claudia Iulia Mahu din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

 • Decizia nr. 276/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 276/2016 pentru numirea domnului Marius-Ionut Ungureanu în functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

 • Hotarâre nr. 568/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 568/2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Brasov, Braila, Dolj si Timis, în vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 571/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

 • Hotarâre nr. 572/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 572/2016 pentru aprobarea Acordului de cooperare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Georgia, semnat la 27 iunie 2016 la Tbilisi

 • Acord din 27.06.2016, Ministerul Justitiei – MJ

  Acordul de cooperare între Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Georgia din 27.06.2016

 • Ordonanta nr. 15/2016, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 15/2016 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

 • Ordinul nr. 944/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 944/645/2016 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 645/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 944/645/2016 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1245/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1245/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0103 Valea Alceului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 626 din 16.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 566/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 566/2016 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 6 la Normele privind certificarea mecanicilor de locomotiva care conduc locomotive si trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1.611/2009

 • Hotarâre nr. 569/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 569/2016 privind înscrierea unui monument de for public în inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Culturii

 • Hotarâre nr. 573/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 573/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Politie al Judetului Dâmbovita

 • Ordinul nr. 2329/2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2329/2016 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializeaza în sistem angro sau en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 625 din 16.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 376/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 376/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

 • Ordinul nr. 1157/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1157/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului Parcului Natural Muntii Maramuresului, ale sitului de importanta comunitara ROSCI0124 Muntii Maramuresului, ale ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0131 Muntii Maramuresului si ale ariilor naturale protejate de interes national suprapuse

 • Ordinul nr. 978/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 978/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 107/2010

 • Ordinul nr. 931/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 931/2016 privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2015 si 2016, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 386/2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 155 din 16.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Mica, jud. Mures, domenii: cultura, sport

 • Achizitia publica de servicii din 12.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Magurele, Magurele, judetul Prahova, obiectul concesiunii: terenul în suprafata de 976 m.p.

 • Achizitia publica de servicii din 16.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.08.2016 Anunturi în baza ordinului nr. 263/2007 al presedintelui autoritatii nationale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau – Maracineni”, cu sediul în Buzau, serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseul secundar 2M

Monitorul Oficial, Partea I nr. 624 din 12.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 623 din 12.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 579/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile si activitatile ce pot fi desfasurate de catre organismele private române în cadrul procedurii adoptiei interne, precum si metodologia de autorizare a acestora si pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizatiilor private straine de a desfasura activitati în domeniul adoptiei internationale

 • Normele metodologice din 10.08.2016, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei din 10.08.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 622 din 12.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 346/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 346/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2), art. 4, art. 12 alin. (1) si art. 20 pct. 1, 2 si 4 din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 347/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 347/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 13 si art. 15 din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Ordonanta nr. 16/2016, Guvernul României

  Ordonanta nr. 16/2016 pentru modificarea si completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionarii tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015-31 martie 2018, implementat de Fundatia Romanian Angel Appeal

 • Decizia nr. 272/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 272/2016 privind exercitarea atributiilor presedintelui Agentiei pentru Agenda Digitala a României

 • Hotarâre nr. 565/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 565/2016 privind stabilirea nivelului stocurilor de urgenta si aprobarea modului de transpunere a obligatiilor de constituire si mentinere a stocurilor de urgenta pentru titei si/sau produse petroliere de catre operatorii economici în anul 2016

 • Hotarâre nr. 567/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 567/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea “CUPRU MIN” – S.A. Abrud, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 12.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 12.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 154 din 12.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 11.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 271/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 271/2016 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Gabriel Florin Puscau din functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publica vacanta de secretar general adjunct al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 265/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 265/2016 privind eliberarea domnului Gabriel Lungu din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 266/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 266/2016 privind numirea domnului Valentin Marian Ionescu în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 270/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 270/2016 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, la cerere, de catre doamna Elena Giorgiana Nicoleta Voiculescu-Tâncu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 269/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 269/2016 pentru numirea doamnei Oana Silvia Toiu în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 268/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 268/2016 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Valeriu Ciolan Nicolae din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 267/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 267/2016 privind numirea doamnei Iolanda Mihaela Staniloiu în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice

 • Decizia nr. 419/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 419/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal, în interpretarea data prin Decizia Înaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 1 din 14 aprilie 2014

 • Hotarâre nr. 563/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 563/2016 pentru acordarea unor ajutoare de urgenta suplimentare în cazul persoanelor ranite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015

 • Hotarâre nr. 564/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 564/2016 pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare partiala a sumelor prevazute la lit. c) si d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

 • Ordinul nr. 39/2016, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 39/2016 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport

 • Ordinul nr. 40/2016, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 40/2016 privind aprobarea venitului total si a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale pe conductele de transport gaze naturale Isaccea 1- Negru Voda 1

Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 11.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 11.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 153 din 11.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 10.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 10.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 612 din 10.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 762/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 762/2016 pentru numirea unui membru al Guvernului

 • Decizia nr. 336/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 336/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. (2) lit. e) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 559/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 559/2016 privind actualizarea valorilor de inventar si modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea unor unitati din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Directiei pentru Agricultura a Judetului Vaslui

Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 10.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 328/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 328/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 lit. b) si c) si ale art. 91 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 560/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 560/2016 pentru aprobarea Programului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educatiei, stiintei, tehnologiei si învatamântului superior, al culturii, sportului, tineretului, mass-mediei si turismului, semnat la Bucuresti la 17 iunie 2015

 • Programul din 17.06.2015, Guvernul României

  Programul de cooperare între Guvernul României si Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educatiei, stiintei, tehnologiei si învatamântului superior, culturii, sportului, tineretului, mass-mediei si turismului din 17.06.2015

 • Hotarâre nr. 561/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 561/2016 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor sub presiune

 • Hotarâre nr. 562/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 562/2016 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.052/2011 privind reglementarea actiunilor specifice aferente finantarii asistentei din cadrul politicii nationale de cooperare internationala pentru dezvoltare

 • Ordinul nr. 1071/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1071/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0050 Crisul Repede amonte de Oradea si ale ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crisul Repede

 • Ordinul nr. 878/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 878/2016 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati

 • Hotarâre nr. 558/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 558/2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distributia fructelor proaspete, a masurilor adiacente distributiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la nivelul administratiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli în anul scolar 2016-2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 10.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 10.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 264/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 264/2016 privind eliberarea doamnei Delia Popescu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei pentru Agenda Digitala a României

 • Ordinul nr. 840/2016, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 840/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri a prevederilor art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

 • Normele metodologice din 26.07.2016, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

  Normele metodologice pentru aplicarea de catre Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri a prevederilor art. 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, din 26.07.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 152 din 10.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 09.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 316/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 316/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 424/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 424/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 • Decizia nr. 261/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 261/2016 pentru numirea domnului Florin-Daniel Sandru în functia de secretar de stat la Departamentul CENTENAR

 • Decizia nr. 262/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 262/2016 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Dumitru Catalin Petrescu a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 263/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 263/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Mihai George Dionisie a functiei publice temporar vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 1534/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1534/2016 privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe si utilizata în producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie

 • Procedura din 28.07.2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenita din silvicultura si industriile conexe si utilizata în producerea de energie electrica din surse regenerabile de energie din 28.07.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 607 din 09.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 09.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 280/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 280/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29621 alin. (1) lit. i) si alin. (2), precum si ale art. 29624 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 312/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 312/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2014 privind unele masuri temporare în vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 • Ordinul nr. 1041/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1041/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului de importanta comunitara ROSCI0322 Muntele Ses

 • Ordinul nr. 646/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 646/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016 al Autoritatii Feroviare Române

 • Ordinul nr. 789/2016, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 789/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier-Resita-Timisoara-Sacalaz-Arad/LEA 400 kV Portile de Fier-(Anina)-Resita”

 • Ordinul nr. 792/2016, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 792/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Portile de Fier-Resita-Timisoara-Sacalaz-Arad/Statia 400/220/110 kV Resita”

 • Ordinul nr. 794/2016, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 794/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Racordarea LEA 400 kV Isaccea-Varna si LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja în statia 400 kV Medgidia Sud: Etapa II – LEA 400 kV d.c. Racorduri la statia Medgidia Sud”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 605 din 09.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 250/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 250/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) si art. 10 din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 252/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 252/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

 • Ordinul nr. 1072/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1072/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0223 Saraturile Ocna Veche

 • Hotarâre din 16.07.2013, Curtea Europeana a Drepturilor Omului – CEDO

  Hotarârea în cauza Balteanu împotriva României din 16.07.2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 604 din 09.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 151 din 09.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 09.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Suditi, satul Suditi, judetul Ialomita, obiectul concesiunii: satiu în suprafata de 44,38 mp situat în cladirea Dispensarului Uman din satul Suditi, în vederea realizarii unei farmacii

 • Achizitia publica de servicii din 09.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Oficiul National pentru Cultul Eroilor (ONCE), Bucuresti, restaurarea mormintelor de razboi de pe teritoriul tarii, care adapostesc oseminte ale militarilor români sau de alte nationalitati, cazuti în Primul Razboi Mondial, cât si a operelor comemorative de razboi, românesti sau straine

 • Achizitia publica de servicii din 09.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Macin, Macin, judetul Tulcea, activitati non-profit de interes local, domeniul sport, domeniul activitati culturale, activitati de tineret si activitati educative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 08.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 921/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 921/623/2016 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 623/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 921/623/2016 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1265/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întarirea disciplinei financiare privind operatiunile de încasari si plati în numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

 • Procedura din 02.08.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Procedura de aplicare a prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întarirea disciplinei financiare privind operatiunile de încasari si plati în numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata din 02.08.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din 08.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 258/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 258/2016 pentru eliberarea doamnei Ioana Liana Cazacu din functia de secretar de stat al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Barbati

 • Decizia nr. 259/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 259/2016 pentru numirea doamnei Andra Cristina Croitoru în functia de secretar de stat al Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Barbati

 • Decizia nr. 260/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 260/2016 privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al doamnei Cristina Vasilica Icociu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 475/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 475/2016 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotarârii Senatului nr. 80/2016 pentru numirea unui judecator la Curtea Constitutionala

 • Decizia nr. 494/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 494/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (4) teza întâi din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Sentinta civila nr. 68/2014, Curtea de Apel Timisoara

  Sentinta civila nr. 68/2014 privind examinarea actiunii în contencios administrativ formulata de reclamanta S.C. Transdara – S.A., în contradictoriu cu pârâtii Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Autoritatea Rutiera Româna A.R.R. si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, având ca obiect anulare act administrativ

Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 08.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 08.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 150 din 08.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 08.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Domnesti, sat Domnesti, judetul Ilfov, domeniul sport, programul “Promovarea sportului de performanta”

 • Achizitia publica de servicii din 08.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brasov, Brasov, judetul Brasov, Programul judetean pentru finantarea nerambursabila din bugetul propriu al Judetului Brasov a proiectelor structurilor sportive locale

 • Achizitia publica de servicii din 08.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, judetul Sibiu, finantare nerambursabila din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 05.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Marasesti, Marasesti, judetul Vrancea, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 347 mp

 • Achizitia publica de servicii din 05.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Ponoarele, Comuna Ponoarele, judetul Mehedinti, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 347 mp

 • Achizitia publica de servicii din 05.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.08.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Ponoarele, comuna Ponoarele, judetul Mehedinti, concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 08.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.08.2016 Concesiuni – Anunturi în baza ordinului nr. 263/2007 al presedintelui autoritatii nationale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilitati publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Consiliul Local al Municipiului Medgidia, jud. Constanta,

Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 05.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 din 05.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 05.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 05.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 1483/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1483/2016 privind sanctionarea Societatii INSUROM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

 • Decizia nr. 1484/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1484/2016 privind sanctionarea Societatii ABSOLUT ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. cu retragerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare

 • Hotarâre nr. 554/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 554/2016 privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Moldova, prin Ministerul Finantelor, semnate la Chisinau la 19 iulie 2016 si la Bucuresti la 22 iulie 2016, la Acordul privind asistenta financiara rambursabila dintre România si Republica Moldova, semnat la Chisinau la 7 octombrie 2015, si a schimbului de scrisori dintre prim-ministrii României si Republicii Moldova, semnate la Chisinau la 18 iulie 2016 si la 29 iulie 2016 si la Bucuresti la 21 iulie 2016

 • Amendamentul din 22.07.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori dintre România, prin Ministerul Finantelor Publice, si Republica Moldova, prin Ministerul Finantelor, semnate la Chisinau la 19 iulie 2016 si la Bucuresti la 22 iulie 2016, la Acordul privind asistenta financiara rambursabila dintre România si Republica Moldova din 22.07.2016

 • Ordinul nr. 877/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 877/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat “Sprijin acordat întreprinderilor pentru investitii necesare dezvoltarii, modernizarii sau adaptarii infrastructurii silvice”

 • Ordinul nr. 881/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 881/2016 pentru modificarea art. 21 din Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 476/2016 privind sistemul de sanctiuni aplicabil schemelor de plati directe si ajutoarelor nationale tranzitorii în sectoarele vegetal si zootehnic, aferente cererilor unice de plata depuse la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, începând cu anul de cerere 2015

 • Ordinul nr. 1124/2016, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1124/2016 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii titlurilor devenite executorii pâna la data de 31 decembrie 2016 reprezentate de hotarâri judecatoresti având ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene

 • Ordinul nr. 2313/2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2313/2016 pentru aprobarea formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de inspectorii din cadrul Directiei generale control venituri persoane fizice

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 149 din 05.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 05.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Vatra Moldovitei, Vatra Moldovitei, judetul Suceava, face cunoscut Programul anual al finantarilor nerambursabile pentru domeniul sport, pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 05.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Vatra Moldovitei, Vatra Moldovitei, judetul Suceava, anunta selectia proiectelor sportive si culturale, care vor beneficia de finantare nerambursabila de la buget pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 05.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Vatra Moldovitei, Vatra Moldovitei, judetul Suceava, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile din domeniul sport pentru anul 2015

 • Achizitia publica de servicii din 04.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Târgoviste, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 32,86 mp, în vederea desfasurarii activitatii de comert cu produse alimentare si nealimentare

 • Achizitia publica de servicii din 04.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Amara, Amara, judetul Ialomita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 2.608 mp, în vederea realizarii investitiei amenajare plaja

Monitorul Oficial, Partea I nr. 595 din 04.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din 04.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 593 din 04.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Norma nr. 32/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 32/2016 pentru aplicarea Orientarilor privind sistemele si controalele într-un mediu de tranzactionare automat pentru platformele de tranzactionare, firmele de investitii si autoritatile competente si pentru abrogarea unor dispuneri de masuri ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 148 din 04.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 04.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritoriala Orasul Ocna Mures, Ocna Mures, judetul Alba, aproba Programul pentru acordarea finantarilor nerambursabile aferente anului 2016, pentru activitati din domeniile: cultura si muzica, traditii si obiceiuri strabune

 • Achizitia publica de servicii din 04.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Lupeni, Lupeni, judetul Hunedoara, organizeaza selectie publica pentru finantarea proiectelor de interes general în anul 2016 pentru sectiunea “TINERET”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 592 din 03.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 591 din 03.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 532/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 532/2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Politie Judetean Neamt, ca urmare a reevaluarii

 • Hotarâre nr. 535/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 535/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Politie al Judetului Covasna

 • Hotarâre nr. 539/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 539/2016 pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 1.408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase si a Hotarârii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase

 • Hotarâre nr. 540/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 540/2016 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori

 • Hotarâre nr. 541/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 541/2016 pentru modificarea anexei nr. 88 la Hotarârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 • Decizia nr. 1446/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1446/2016 privind aprobarea transferului de portofoliu de asigurari de la Societatea Metropolitan Life Asigurari – S.A., în calitate de cedent, catre societatile MetLife Europe Limited si MetLife Europe Insurance Limited, în calitate de cesionari, a fuziunii prin absorbtie dintre Metropolitan Life Asigurari – S.A. si MetLife Europe Limited si retragerea autorizatiei de functionare Societatii Metropolitan Life Asigurari – S.A.

 • Ordinul nr. 417/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 417/2016 pentru modificarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 627/2010

 • Norma nr. 33/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 33/2016 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 a societatilor din domeniul asigurarilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 590 din 03.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 995/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 995/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0329 Oltul Superior

 • Decizia nr. 474/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 474/2016 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. (8) pct. 2 liniutele 13 si 14, art. 146 alin. (5), (8), (10) si (11), art. 150 si art. 151 alin. (1), (2) si (7) din Regulamentul Senatului

 • Ordinul nr. 221/2016, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 221/2016 pentru stabilirea conditiilor aplicabile în vederea autorizarii operatiunii de marcare a metalelor pretioase cu marca de garantie proprie în anul 2016

 • Hotarâre nr. 526/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 526/2016 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national “Reabilitare DN 1C Dej-Baia Mare km 61 + 500-km 147 + 990″, pe raza localitatii Câtcau din judetul Cluj

 • Hotarâre nr. 527/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 527/2016 pentru modificarea si completarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalitati de încetare a practicilor ilicite în domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor

 • Hotarâre nr. 551/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 551/2016 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanta nationala Muzeului Agriculturii Slobozia, precum si pentru aprobarea schimbarii denumirii acestuia

Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 03.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 907/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 907/2016 pentru completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 446/2015 privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor critici cu leziuni traumatice acute

 • Decizia nr. 1439/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1439/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii NEPTUN BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 919/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 919/2016 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România si a preturilor de referinta generice ale acestora

 • Procedura din 05.07.2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal din 05.07.2016

 • Ordinul nr. 2011/2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2011/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 147 din 03.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Mangalia, Mangalia, judetul Constanta, proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publica “Promovarea sportului de performanta”

 • Achizitia publica de servicii din 03.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Mangalia, Mangalia, judetul Constanta, proiecte culturale, înaintate de catre organizatii sau asociatii fara scop patrimonial

 • Achizitia publica de servicii din 03.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Mangalia, Mangalia, judetul Constanta, proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publica “Sportul pentru toti”

 • Achizitia publica de servicii din 02.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Dragasani, Dragasani, judetul Vâlcea, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 7,03 mp pentru amenajare acces la spatiu comercial si intrare sediu firma

 • Achizitia publica de servicii din 02.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu – S.A., Giurgiu, judetul Giurgiu, obiectul concesiunii: subconcesionarea parcelei de teren P4CF1/1, în suprafata de 1.500 mp, teren ce face parte din domeniul public al judetului Giurgiu

 • Achizitia publica de servicii din 02.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Dragasani, Dragasani, judetul Vâlcea, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 19,44 mp cu destinatia amenajare acces la spatiul comercial

 • Achizitia publica de servicii din 02.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu – S.A., Giurgiu, judetul Giurgiu, obiectul concesiunii: teren în suprafata de 19,44 mp cu destinatia amenajare acces la spatiul comercial

 • Achizitia publica de servicii din 03.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.08.2016 Anunţuri în baza hotărârii guvernului nr.717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – UAT Comuna Horia, Horia, judeţul Tulcea, anunţă delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă al comunei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 588 din 02.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 529/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 529/2016 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 530/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 530/2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 531/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 531/2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 534/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 534/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Institutiei Prefectului – Judetul Botosani din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotarâre nr. 537/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 537/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0813 Bucuresti

 • Hotarâre nr. 538/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 538/2016 privind modificarea si completarea anexei nr. 16 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 549/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 549/2016 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Norma nr. 31/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 31/2016 privind alocarea si/sau varsarea de catre asiguratori a capitalului social pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 587 din 02.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 350/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 350/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (1) din Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri în vederea recuperarii debitelor înregistrate cu titlu de indemnizatie pentru cresterea copilului

 • Decizia nr. 357/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 357/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Decizia nr. 358/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 358/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (2) si ale art. 51 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Hotarâre nr. 533/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 533/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Politie al Judetului Harghita

 • Ordinul nr. 871/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 871/2016 pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor

 • Ordinul nr. 1045/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1045/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0068 Diosig

 • Procedurile din 19.07.2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Procedurile, standardele si metodologia de evaluare si acreditare a spitalelor din 19.07.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 02.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 585 din 02.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 146 din 02.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 02.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – UAT Orasul Jibou, Jibou, jud. Salaj, anunta selectie de proiecte pentru programe si proiecte culturale, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sebes, Sebes, judetul Alba, anunta selectie publica de proiecte de interes public local pentru acordarea de finantare nerambursabila din bugetul local al Municipiului Sebes în anul 2016 – sesiunea II

 • Achizitia publica de servicii din 02.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Albota, sat Albota nr.1, Albota, judetul Arges, anunta selectie de proiecte pentru programe si proiecte sportive, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Calarasi, Calarasi, judetul Calarasi, atribuie contracte de finantare nerambursabila pentru proiectele câstigatoare pentru Activitati nonprofit de interes local pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Musatesti, sat Vâlsanesti, Musatesti, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze o suprafata de teren, categoria pajisti permanente

Monitorul Oficial, Partea I nr. 584 din 01.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 574/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 574/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (1) si (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Hotarâre nr. 509/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 509/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unei parti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, urmata de transmiterea acesteia din administrarea Directiei Judetene pentru Cultura Dolj în administrarea Bibliotecii Nationale a României

 • Hotarâre nr. 510/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 510/2016 privind modificarea Hotarârii Guvernului nr. 227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publica a statului, aflate în administrarea unor institutii publice de cultura si pentru aprobarea închirierii unor parti din bunul imobil, proprietate publica a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii

 • Hotarâre nr. 511/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 511/2016 pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.189/2014 privind organizarea si functionarea Agentiei Zonei Montane

 • Hotarâre nr. 521/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 521/2016 privind atributiile, organizarea, functionarea, numarul de posturi si structura organizatorica ale Laboratorului de control doping si pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping

 • Instructiunile nr. 115/2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Instructiuni nr. 115/2016 pentru modificarea anexei la Instructiunile ministrului afacerilor interne nr. 111/2013 privind atestarea personalului navigant care încadreaza ori urmeaza sa încadreze posturile de specialitate de la bordul navelor apartinând Ministerului Afacerilor Interne

 • Ordinul nr. 599/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 599/2016 privind delegarea catre Autoritatea Aeronautica Civila Româna a competentelor de acordare a derogarilor prevazute de art. 14 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviatiei civile si instituirea unei Agentii Europene de Siguranta a Aviatiei si de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 si a Directivei 2004/36/CE

 • Ordinul nr. 1122/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1122/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0262 Valea Iadei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 01.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 01.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 272/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 272/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si ale art. 241 alin. (1) lit. a) din Codul penal

 • Decizia nr. 290/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 290/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49, art. 51 si art. 52 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Decizia nr. 1406/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1406/2016 privind aprobarea reluarii activitatii Societatii ASKO ASSEKURANZ BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 2724/2016, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 2724/C/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor de executie de specialitate criminalistica din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si laboratoarelor de expertize criminalistice

 • Regulamentul din 18.07.2016, Ministerul Justitiei – MJ

  Regulament de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzatoare functiilor de executie de specialitate criminalistica din cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice si laboratoarelor de expertize criminalistice din 18.07.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 581 din 01.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 515/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 515/2016 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Judetean Olt, ca urmare a reevaluarii

 • Hotarâre nr. 517/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 517/2016 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile în vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national “Lucrari de investitii în imobilul cazarma 2940 Babana, judetul Arges”

 • Hotarâre nr. 516/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 516/2016 pentru modificarea anexei nr. 2 la Planul national de protectie a apelor subterane împotriva poluarii si deteriorarii, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 53/2009

 • Hotarâre nr. 518/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 518/2016 privind transmiterea unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale în administrarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

 • Hotarâre nr. 528/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 528/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare si valorificare a activelor statului pe anul 2016 al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Ordinul nr. 215/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 215/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0190 Penteleu

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 145 din 01.08.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Aricestii Rahtivani, Aricestii Rahtivani, judetul Prahova, anunta acordarea de finantari nerambursabile pentru activitati nonprofit în domeniul sportiv, aferent anului 2016

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Baia Mare, a încheiat contracte de finantare nerambursabila pe domeniile cultura, tineret si sport

 • Achizitia publica de servicii din 29.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.07.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Brezoi, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 718 mp, pentru construire locuinta

 • Achizitia publica de servicii din 29.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.07.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Herasti, Herasti, judetul Giurgiu, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 2000 m.p., situat în intravilanul comunei, având categoria de folosinta neproductiv

 • Achizitia publica de servicii din 29.07.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.07.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Oras Negresti, Negresti, judetul Vaslui, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 01.08.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.08.2016 Concesiuni – anunturi în baza hotarârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Filipestii de Padure, Filipestii de Padure, judetul Prahova, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›