19 Decembrie, 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 928 din 19.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 927 din 19.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 18.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 321/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 321/2014 pentru numirea doamnei Ioana-Maria Petrescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Ordinul nr. 1672/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1672/1768/1298/2014 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului economiei şi finanţelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Transport” (POS-T) 2007-2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 925 din 18.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 924 din 18.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2014 pentru stabilirea unor măsuri privind situaţia juridică a unor bunuri din domeniul public şi privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a unor măsuri privind managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decizia nr. 584/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 584/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 588/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 588/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 24 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 923 din 18.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 18.12.2014, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decizia Curţii Constituţionale nr. 518 din 9 octombrie 2014, din 18.12.2014

 • Ordinul nr. 1488/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1488/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii

 • Hotărârea nr. 1123/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1123/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian

 • Hotărârea nr. 1122/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1122/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor

 • Hotărârea nr. 1121/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1121/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian

 • Hotărârea nr. 1120/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1120/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor

 • Hotărârea nr. 1119/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1119/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Goga Lucian

 • Hotărârea nr. 1118/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1118/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu

 • Hotărârea nr. 1117/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1117/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Cucu Sebastian

 • Hotărârea nr. 1116/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1116/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Cucu Sebastian

 • Hotărârea nr. 1115/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1115/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Covasna de către domnul Popica Marius

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

 • Ordinul nr. 150/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 150/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “E.ON Moldova Distribuţie” – S.A.

 • Ordinul nr. 151/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 151/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “Enel Distribuţie Banat” – S.A.

 • Decizia nr. 561/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 561/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 119, art. 1201 art. 121, art. 122 şi art. 1241 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 592/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 592/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum şi celor ale art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865

Monitorul Oficial, Partea I nr. 922 din 18.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 167/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă

 • Decretul nr. 897/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 897/2014 pentru promulgarea Legii privind exercitarea profesiei de bonă

 • Legea nr. 168/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

 • Decretul nr. 898/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 898/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare

 • Legea nr. 169/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi

 • Decretul nr. 899/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 899/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2014 privind aprobarea scoaterii din stocurile disponibile ale rezervelor de stat a unor cantităţi de carburanţi şi acordarea, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului Român de Informaţii, precum şi pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată şi al accizelor pentru aceste cantităţi

 • Legea nr. 171/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2014 pentru declararea zilei de 24 ianuarie Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională

 • Decretul nr. 901/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 901/2014 privind promulgarea Legii pentru declararea zilei de 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române ca zi de sărbătoare naţională

 • Legea nr. 175/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 175/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale

 • Decretul nr. 905/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 905/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale

 • Decizia nr. 527/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 527/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

 • Decizia nr. 555/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 555/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi ale art. 8 alin. (1) şi art. 18 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Ordinul nr. 1523/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1523/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

 • Ordinul nr. 149/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 149/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială CEZ Distribuţie – S.A.

 • Ordinul nr. 154/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 154/2014 privind aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi a preţului pentru energia electrică reactivă, pentru Societatea Comercială “Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuţie Muntenia Nord” – S.A.

 • Ordinul nr. 1769/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1769/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.628/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 din 18.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 567/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 567/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. 1 şi 4 şi a celor ale art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 585/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 585/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal

 • Decizia nr. 597/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 597/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (4) şi art. 167 alin. (3) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordinul nr. 127/2014, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Ordinul nr. 127/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind exercitarea auditului public intern în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 67/2014

 • Ordinul nr. 194/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 194/2014 privind modificarea art. 6 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

 • Ordinul nr. 196/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 196/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

 • Ordinul nr. 982/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 982/2014 pentru modificarea anexei nr. 7 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.221/2010

 • Ordinul nr. 128/2014, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Ordinul nr. 128/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.36/2009 privind aprobarea bunurilor şi serviciilor ce se pot pune la dispoziţia forţelor armate străine care intră, staţionează, desfăşoară operaţiuni sau tranzitează teritoriul României

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 231 din 18.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 18.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.12.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Inspectoratul General pentru Imigrări, sector 5, Bucureşti, solicită propuneri de proiecte pentru implementarea unor acţiuni în domeniul azilului

 • Achiziţia publică de servicii din 17.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.12.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Strada S. Brukenthal nr. 2, Sibiu, judeţul Sibiu, anunţă contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în perioada 16.11.2014 – 17.12.2014

 • Achiziţia publică de servicii din 17.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.12.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Auşeu, Str. Principală nr. 32, Auşeu, judeţul Bihor, anunţă oferta declarată câştigătoare pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 920 din 17.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 17.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 918 din 17.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 890/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 890/2014 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 891/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 891/2014 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 892/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 892/2014 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 893/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 893/2014 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 894/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 894/2014 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 895/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 895/2014 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 • Ordinul nr. 1294/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1294/2014 pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 180 “Calitate în serviciile de ocupare”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 4.1 “Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 181 “Prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 182 “Formare profesională continuă pentru angajaţi”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces şi participare la FPC”, la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 183 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.1 “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”, la Ghidul solicitantului – Condiţii specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 184 “Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 5.2 “Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”

 • Ordinul nr. 191/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 191/2014 privind modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare care stabileşte procedura pentru marcarea şi certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete şi marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2008

 • Ordinul nr. 561/2014, Consiliul Concurenţei

  Ordinul nr. 561/2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială

 • Regulamentul din 24.11.2014, Consiliul Concurenţei

  Regulamentul privind procedura de constatare şi sancţionare a practicilor de concurenţă neloială din 24.11.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 917 din 17.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1096/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1096/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Demolare zoobază existentă şi construire clădire hematologie S+P+3E pe amplasamentul acesteia” la Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca

 • Hotărârea nr. 1095/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1095/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Sediu pentru specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole” la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

 • Decizia nr. 552/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 552/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 554/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 554/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 626/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 626/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal

 • Hotărârea nr. 1076/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1076/2014 pentru aprobarea Strategiei privind mai buna reglementare 2014-2020

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 230 din 17.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 17.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 17.12.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Oraşul Vlăhiţa, Str. Turnătorilor nr. 20, Vlăhiţa, judeţul Harghita, anunţă Raportul final privind contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în anul 2014, pentru sprijinirea de programe, proiecte şi acţiuni de interes local

 • Achiziţia publică de servicii din 16.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Hidişelu de Sus, Str. Principală nr. 328, Hidişelu de Sus, judeţul Bihor, anunţă concesionarea unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical stomatologic în suprafaţă de 32,35 mp, situat în imobilul “Bloc de Apartamente”, sat Hidişelu de Sus

 • Achiziţia publică de servicii din 16.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Jegălia, Şoseaua Călăraşi-Feteşti, comuna Jegălia, judeţul Călăraşi, anunţă concesionarea unor terenuri

 • Achiziţia publică de servicii din 16.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Hidişelu de Sus, Str. Principală nr. 328, Hidişelu de Sus, judeţul Bihor, anunţă concesionarea unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă de 12,36 mp şi a unor spaţii comune în suprafaţă de 18,58 mp situate în imobilul “Bloc Apartamente”, sat Hidişelu de Sus

Monitorul Oficial, Partea I nr. 916 din 16.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 915 din 16.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 914 din 16.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 10/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 10/2014 privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 5/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială

Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 16.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Raportul nr. 18280/2014, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 18280/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Cluj – extras -

 • Raportul nr. 17709/2014, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 17709/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Croaţilor din România – extras -

 • Raportul nr. 16842/2014, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 16842/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Sediul central – extras -

 • Raportul nr. 16841/2014, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 16841/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizaţia Judeţeană Vâlcea – extras -

 • Raportul nr. 16801/2014, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 16801/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Judeţeană Olt – extras -

 • Raportul nr. 15877/2014, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 15877/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Sediul central – extras -

 • Raportul nr. 13700/2014, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 13700/2014 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Sectorului 2 Bucureşti – extras -

 • Decizia nr. 564/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 564/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi ale ordonanţei de urgenţă a Guvernului în ansamblul său

 • Decizia nr. 568/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 568/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 1 alin. (2), în redactarea anterioară modificării acestor prevederi prin Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013, art. 21 alin. (6), art. 34 alin. (1), art. 35 alin. (2), art. 41 şi ale art. 50 lit. b) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 569/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 569/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Hotărârea nr. 1093/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1093/2014 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014

 • Hotărârea nr. 1099/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1099/2014 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

 • Hotărârea nr. 1098/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1098/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 229 din 16.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de lucrări din 16.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de lucrări din 16.12.2014 Anunţuri de atribuire a contractelor de achiziţie publică – Şcoala Gimnazială Vârteşcoiu, Vârteşcoiu, judeţul Vrancea, anunţă lucrări de reabilitare la Şcoala cu clasele I-VIII Faraoanele, sat Faraoanele, comuna Vârteşcoiu

 • Achiziţia publică de servicii din 16.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.12.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiului Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 3, Cluj-Napoca, judeţul Cluj, anunţă acordarea de finanţări nerambursabile pentru proiectele structurilor sportive din municipiu, în anul fiscal 2015

 • Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Creţeni, satul Creţeni, judeţul Vâlcea, anunţă concesionarea unui teren intravilan în suprafaţă de 951 mp din satul Izvoru, localitatea Creţeni, judeţul Vâlcea pentru construire hală, în vederea desfăşurării unor activităţi de practică pentru persoanele beneficiare de cursuri de perfecţionare

 • Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Creţeni, satul Creţeni, judeţul Vâlcea, anunţă concesionarea unui imobil – şcoala din satul Streminoasa, localitatea Creţeni, în vederea organizării de cursuri pentru perfecţionarea adulţilor din mediul rural

 • Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Ciocăneşti, Strada Principală numărul 291, comuna Ciocăneşti, judeţul Călăraşi, anunţă concesionarea unui teren situat în domeniul privat al comunei Ciocăneşti, în islazul comunal, în suprafaţă de 20,00 hectare, destinat producerii de furaje pentru hrana animalelor

 • Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Chilia Veche, Str. Dunării nr. 65, Chilia Veche, judeţul Tulcea, anunţă concesionarea Lotului 2 în suprafaţă de 483 mp, situat în intravilanul comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Slătioara, Str. Revoluţiei nr. 28, Slătioara, judeţul Olt, anunţă concesionarea unui teren intravilan aflat în domeniul privat al comunei Slătioara, în suprafaţă de 463 mp şi construcţii industriale şi edilitare în suprafaţă de 99 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Slătioara, Str. Revoluţiei nr. 28, Slătioara, judeţul Olt, anunţă concesionarea unui teren aflat în domeniul privat al comunei Slătioara, în suprafaţă de 1.501 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Creţeni, sat Creţeni, Creţeni, judeţul Vâlcea, anunţă concesionarea unui imobil – grădiniţa din satul Streminoasa, localitatea Creţeni, în vederea organizării de cursuri pentru perfecţionarea adulţilor din mediul rural

 • Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 15.12.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Târgovişte, Str. Revoluţiei nr. 2-4, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, anunţă ofertantul câştigător al contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 16.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 16.12.2014 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Oraşul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna, anunţă delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat în oraşul Întorsura Buzăului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 912 din 15.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 675/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 675/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Hotărârea nr. 1105/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1105/2014 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului al IV-lea al anului 2014

 • Ordinul nr. 1096/2014, Departamentul pentru Energie

  Ordinul nr. 1096/2014 privind aprobarea Procedurii de autorizare a delegării obligaţiilor de stocare ce revin operatorilor economici care au obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în anul 2014

 • Procedura din 05.12.2014, Departamentul pentru Energie

  Procedura de autorizare a delegării obligaţiilor de stocare ce revin operatorilor economici care au obligaţia de constituire a stocurilor de urgenţă în anul 2014, din 05.12.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 911 din 15.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 din 15.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 164/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 847/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 847/2014 pentru promulgarea Legii privind unele măsuri pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, şi pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 888/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 888/2014 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Cavaler

 • Hotărârea nr. 1097/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1097/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu

 • Hotărârea nr. 1100/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1100/2014 pentru stabilirea elementelor necesare acordării de majorări salariale în temeiul Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, personalului de specialitate din cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea fondurilor acordate României prin Programul general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”

 • Ordinul nr. 701/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 701/2014 privind publicarea Procedurii de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

 • Procedura din 11.12.2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Procedura de selectare, prin concurs, a membrilor Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior din 11.12.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 909 din 15.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 15.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 1942/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 1942/2014 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii IRIS AG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Ordinul nr. 5078/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 5078/2014 privind recrutarea şi selecţia cadrelor didactice pentru predarea disciplinei opţionale “Educaţie prin şah” în învăţământul preuniversitar

 • Ordinul nr. 581/2014, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

  Ordinul nr. 581/2014 privind completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Ordinul nr. 1378/2014, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 1378/2014 privind desemnarea Direcţiei generale dezvoltare durabilă a zonelor industriale şi industria de apărare din cadrul Ministerului Economiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 • Decizia nr. 457/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 457/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 4, art. 13 şi art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decizia nr. 545/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 545/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 34 alin. (1) şi ale art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 549/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 549/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 • Hotărârea nr. 1073/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1073/2014 pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002

Monitorul Oficial, Partea I nr. 907 din 15.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 162/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 162/2014 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 • Decretul nr. 844/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 844/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

 • Decretul nr. 845/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 845/2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008

 • Legea nr. 161/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 161/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

 • Decizia nr. 505/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 505/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Codul penal

 • Ordinul nr. 1620/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1620/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.151/2006 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

Monitorul Oficial, Partea I nr. 906 din 12.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 12.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 163/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 163/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Legea nr. 165/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 165/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale

 • Decretul nr. 846/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 846/2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2014 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Decretul nr. 848/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 848/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale

 • Decizia nr. 526/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 526/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 544/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 544/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4797 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 548/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 548/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. V alin. (1) şi (2) din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2014 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea facilităţilor la transport pentru anumite categorii de persoane

 • Ordinul nr. 1865/2014, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 1865/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.139/2013 privind aprobarea formularelor de adeverinţe emise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a comisionului de garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garanţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

 • Ordinul nr. 1268/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1268/1694/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă Tehnică

 • Ordinul nr. 1694/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1268/1694/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.116/2007 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operaţional Asistenţă Tehnică

 • Ordinul nr. 289/2014, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 289/2014 privind aprobarea Contractului-cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 904 din 12.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 603/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 603/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV pct. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărârea nr. 1092/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1092/2014 privind realocarea pe anul 2014 a sumei de 1.095 mii lei rămase necheltuită din suma prevăzută la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 842/2008 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 2D Focşani-Ojdula km 0+000 – km 118+873″, precum şi suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 842/2008

 • Ordinul nr. 1483/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1483/2014 pentru aprobarea modalităţii de plată a arieratelor pe categorii de furnizori, rămase neachitate de unităţile sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Sănătăţii

 • Ordinul nr. 1228/2014, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 1228/2014 privind aprobarea instituirii schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 903 din 12.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 517/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 517/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local

 • Decizia nr. 528/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 528/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (11) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 529/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 529/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu referire la art. 18 şi art. 19 lit. b) ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 • Decizia nr. 556/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 556/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 593/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 593/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Ordinul nr. 146/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 146/2014 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii aplicate la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii de distribuţie concesionari începând cu data de 1 ianuarie 2015 şi abrogarea art. 122 din Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013

 • Ordinul nr. 1479/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1479/2014 privind stabilirea contravalorii unei unităţi de sânge, a componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, precum şi a produselor sanguine obţinute din prelucrarea plasmei

 • Ordinul nr. 5021/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 5021/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.491/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 228 din 12.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 12.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.12.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului, str. Paris nr. 65, Bucureşti, anunţă contractele atribuite în perioada 1.06.2014 – 30.11.2014

 • Achiziţia publică de servicii din 10.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – R.A. Aeroportul Internaţional Sibiu, şos. Alba Iulia nr. 73, Sibiu, judeţul Sibiu, anunţă concesionarea unui teren, proprietatea publică a judeţului Sibiu, în vederea construirii unui depozit de carburanţi de aviaţie

 • Achiziţia publică de servicii din 10.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.12.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Finta, Str. Eroilor nr. 1, Finta, judeţul Dâmboviţa, anunţă ofertantul câştigător al contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 10.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 10.12.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Aroneanu, judeţul Iaşi, anunţă ofertanţii câştigători ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 902 din 11.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1091/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

 • Decizia nr. 538/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 538/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 901 din 11.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 900 din 11.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 899 din 11.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 10.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 160/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 160/2014 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 • Decretul nr. 824/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 824/2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene

 • Decizia nr. 507/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 507/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (3) lit. g) şi h), art. 62, 63 şi 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 525/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 525/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 212 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 582/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 582/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. (11) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1644/2014, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – ANCOM

  Decizia nr. 1644/2014 pentru stabilirea formatului şi a modalităţii de transmitere a informaţiilor privind dezvoltarea şi localizarea geografică a reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora

 • Decizia nr. 1836/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 1836/2014 privind sancţionarea cu amendă şi retragerea aprobării domnului Vitali Volcovinski, director general/administrator al Societăţii MOBIL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 897 din 10.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 896 din 10.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 831/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 831/2014 privind conferirea unor decoraţii

 • Ordinul nr. 4249/2014, Ministerul Justiţiei – MJ

  Ordinul nr. 4249/2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

 • Ordinul nr. 4250/2014, Ministerul Justiţiei – MJ

  Ordinul nr. 4250/2014 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele profesionale de maiştri militari şi subofiţeri

 • Decizia nr. 506/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 506/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 611 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 511/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 511/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 257 alin. (2) lit. b) şi art. 259 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi ale art. 1201 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 513/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 513/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 563/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 563/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 572/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 572/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 895 din 09.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 65/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 65/2014 privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat*)

 • Ordinul nr. 1606/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1606/2014 privind desemnarea furnizorilor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice în Regiunea de Informare a Zborurilor Bucureşti şi pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.489/2006 pentru desemnarea Regiei Autonome “Administraţia română a serviciilor de trafic aerian” – ROMATSA ca furnizor de servicii de trafic aerian pentru traficul aerian general şi de servicii meteorologice aeronautice

 • Ordinul nr. 4190/2014, Ministerul Justiţiei – MJ

  Ordinul nr. 4190/2014 privind stabilirea criteriului de înălţime pentru ocuparea unor posturi vacante din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Hotărârea nr. 1086/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1086/2014 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier

 • Hotărârea nr. 1087/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1087/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului, administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte şi folosinţa gratuită a Arhiepiscopiei Târgoviştei, modificarea caracteristicilor şi transmiterea imobilului, fără plată, în proprietatea Arhiepiscopiei Târgoviştei

 • Hotărârea nr. 1088/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1088/2014 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 • Ordinul nr. 1551/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1551/1244/573/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordinul nr. 1244/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1551/1244/573/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordinul nr. 573/2014, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor

  Ordinul nr. 1551/1244/573/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordinul nr. 820/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 820/2014 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 09.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 893 din 09.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 892 din 09.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 829/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 829/2014 privind conferirea unor decoraţii

 • Decizia nr. 500/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 500/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. XXIII alin. (1), (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 501/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 501/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 lit. c) şi art. 200 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 503/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 503/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 656 alin. (3) şi art. 665 alin. (4) teza a treia şi alin. (6) din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 10 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Hotărârea nr. 1061/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1061/2014 privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi/sau a adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea, Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, Administraţia Bazinală de Apă Jiu şi Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie publică în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 227 din 09.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 08.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Corund, judeţul Harghita, anunţă concesionarea unui teren intravilan, având suprafaţa de 40 mp, cu destinaţie amenajare chioşc pentru articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte

 • Achiziţia publică de servicii din 08.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Corund, judeţul Harghita, anunţă concesionarea obiectivului Casa Satului Atia având suprafaţa construită de 162 mp şi teren aferent 292 mp, situat în satul Atia, judeţul Harghita, în vederea desfăşurării unor activităţi nonprofit

 • Achiziţia publică de servicii din 08.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Borcea, judeţul Călăraşi, anunţă concesionarea unui teren cu suprafaţa de 436,5068 ha, aparţinând domeniului privat al localităţii, situat în extravilanul comunei Borcea, judeţul Călăraşi în vederea cultivării cu plante furajere

 • Achiziţia publică de servicii din 08.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Miroslava, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 33.400 mp, aparţinând domeniului privat al Comunei Miroslava pentru amenajare piscicolă

 • Achiziţia publică de servicii din 08.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Bratca, Bratca, judeţul Bihor, anunţă concesionarea unor spaţii din clădirea denumită Magazin Sătesc, situată în localitatea Valea Crişului, aflată în proprietatea Comunei Bratca

 • Achiziţia publică de servicii din 08.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Mircea Vodă, Mircea Vodă, judeţul Constanţa, anunţă concesionarea unui teren situat în extravilanul localităţii Satu Nou, în suprafaţă de 1.933 mp, pe care urmează a se construi un adăpost pentru animale

Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 08.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 59/2014, Senatul României

  Hotărârea nr. 59/2014 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

 • Decizia nr. 644/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 644/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 251 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor

 • Hotărârea nr. 1028/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1028/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale

 • Hotărârea nr. 1079/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1079/2014 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Budureasa, judeţul Bihor

 • Ordinul nr. 2425/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 2425/1656/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 1656/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2425/1656/2014 privind modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 64/39/2014 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, pe judeţe şi municipiul Bucureşti

 • Ordinul nr. 821/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 821/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preţurilor de referinţă şi a sumelor de închiriere corespunzătoare categoriilor şi tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 1053/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1053/2014 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare

 • Normele din 18.11.2014, Guvernul României

  Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare din 18.11.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 08.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1449/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1449/798/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

 • Ordinul nr. 1390/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1390/1317/2014 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii

 • Hotărârea nr. 1050/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1050/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2014-2017 şi a Planului general de acţiuni pe perioada 2014-2017 pentru implementarea Strategiei

 • Ordinul nr. 1317/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 1390/1317/2014 pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.259/1.392/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii

 • Ordinul nr. 798/2014, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1449/798/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

 • Hotărârea nr. 1074/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1074/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI “Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave” la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2007

Monitorul Oficial, Partea I nr. 889 din 08.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 226 din 08.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Roman, Piaţa Roman-Vodă nr. 1, Roman, judeţul Neamţ, anunţă concesiunea a 3 (trei) spaţii medicale pentru prestare servicii medicale sau activităţi conexe actului medical

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Vânători Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 174, Vânători Neamţ, judeţul Neamţ, anunţă concesionarea unei suprafaţe de 23 mp, teren aparţinând domeniului privat al comunei

 • Achiziţia publică de servicii din 05.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.12.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Moldova Nouă prin Consiliul Local al oraşului Moldova Nouă, cu sediul în oraşul Moldova Nouă, jud. Caraş-Severin, anunţă concesionarea unor imobile – terenuri aparţinând domeniului public al oraşului Moldova Nouă

 • Achiziţia publică de servicii din 04.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.12.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Mălureni, Str. Principală nr. 127, Mălureni, judeţul Argeş, anunţă ofertantul câştigător al contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 05.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 887 din 05.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 886 din 05.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2014, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2014 privind modificarea unor acte normative şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru în Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă (Open Government Partnership)

 • Legea nr. 157/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 157/2014 privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013

 • Protocolul din 24.06.2013, Consiliul Europei

  Protocolul nr. 15/2013 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

 • Decretul nr. 821/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 821/2014 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, încheiată la Roma la 4 noiembrie 1950, încheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 şi semnat de România la 24 iunie 2013

 • Decizia nr. 599/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 599/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. f) şi art. 341 alin. (5)-(8) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 678/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 678/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 312 alin. (2) din Codul de procedură penală

Monitorul Oficial, Partea I nr. 885 din 05.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 510/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 510/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (1)-(3) şi (6) raportat la art. 194 şi 195 din Codul de procedură civilă

 • Hotărârea nr. 1075/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1075/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 • Hotărârea nr. 1071/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1071/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 580/2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 884 din 05.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 116/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 116/2014 privind aprobarea Normei tehnice energetice pentru limitarea fluctuaţiilor de tensiune, inclusiv a efectului de flicker, în reţelele electrice de transport şi de distribuţie – NTE 012/14/00

 • Hotărârea nr. 1067/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1067/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei pe anul 2014, pentru Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

 • Hotărârea nr. 1060/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1060/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 • Hotărârea nr. 1069/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1069/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială MAMAIA – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 • Hotărârea nr. 1070/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1070/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială LITORAL – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 • Hotărârea nr. 1068/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1068/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 225 din 05.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 04.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Consiliul Local al Comunei Gherceşti, Str. Eroilor, nr. 107, Gherceşti, judeţul Dolj, anunţă concesionarea Drumului de exploatare De 319/1, în suprafaţă de 21.600 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 04.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.12.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local al Oraşului Fieni, Fieni, judeţul Dâmboviţa, anunţă oferta câştigătoare pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 883 din 04.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 04.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 881 din 04.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 04.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 518/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 518/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 519/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 519/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 48 din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Decizia nr. 521/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 521/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 532/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 532/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Hotărârea nr. 1062/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1062/2014 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale

 • Hotărârea nr. 1064/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1064/2014 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti”, municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov

 • Ordinul nr. 159/2014, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 159/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 104/2014 privind aprobarea Planului strategic instituţional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016

 • Ordinul nr. 4948/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 4948/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.638/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Sfânta Agnes” din localitatea Popeşti-Leordeni

 • Ordinul nr. 4949/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 4949/2014 pentru modificarea art. 6 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.644/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Samariteanul nr. 2″ din localitatea Sebiş, respectiv a art. 6 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.650/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Samariteanul nr. 11″ din localitatea Sâmbăteni

 • Ordinul nr. 4952/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 4952/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.108/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” din municipiul Galaţi

 • Hotărârea nr. 89/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Hotărârea nr. 89/2014 pentru prorogarea unor termene

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 224 din 04.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 04.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.12.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Centrul Cultural Judeţean Arad, G. Bariţiu nr. 16, Arad, judeţul Arad, atribuie două contracte de finanţare pentru direcţia de finanţare “Promovarea sportului de performanţă”

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Clinceni, Strada Principală nr. 107A, comuna Clinceni, judeţul Ilfov, anunţă concesionarea unui imobil situat în Strada Sabarului nr. 217, construcţie în suprafaţă de 681,04 mp (S+P+2E)

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială a Oraşului Corabia, Str. Cuza-Vodă nr. 54, Corabia, judeţul Olt, anunţă concesionarea unui imobil compus din clădire şi două suprafeţe de joc pentru minifotbal şi handbal, situat în Corabia, str. Elena Doamna nr. 2

 • Achiziţia publică de servicii din 03.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 03.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Slava Cercheză, Str. Principală nr. 224, Slava Cercheză, judeţul Tulcea, anunţă concesionarea unei suprafeţe de 30 mp de teren situat în localitatea Slava Rusă, în vederea amplasării de construcţii şi echipamente specifice serviciilor de telecomunicaţii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 879 din 03.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 42/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 42/2014 pentru modificarea art. 4 şi a anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale

 • Hotărârea nr. 43/2014, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 43/2014 privind numirea unor membri în Consiliul Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 64/2014, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 64/2014 privind încuviinţarea arestării preventive a unui deputat

 • Hotărârea nr. 1/2014, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 1/2014 privind numirea în funcţie a doi adjuncţi ai Avocatului Poporului

 • Hotărârea nr. 1078/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1078/2014 pentru prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

 • Decizia nr. 317/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 317/2014 pentru stabilirea componenţei Comitetului naţional de organizare a activităţilor dedicate comemorării şi sărbătoririi a 25 de ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 318/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 318/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei de către domnul Eduard Gabriel Matei

 • Decizia nr. 319/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 319/2014 pentru numirea domnului Virgil Laurenţiu Găman în funcţia publică de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Ordinul nr. 173/2014, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 173/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere

Monitorul Oficial, Partea I nr. 878 din 03.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 877 din 03.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 805/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 805/2014 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 806/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 806/2014 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 807/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 807/2014 privind înaintarea în gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea în rezervă, a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decretul nr. 808/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 808/2014 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

 • Decizia nr. 473/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 473/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Hotărârea nr. 1043/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1043/2014 privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1044/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1044/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Hotărârea nr. 1058/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1058/2014 privind înfiinţarea Institutului de Psihiatrie “Socola” Iaşi prin reorganizarea Spitalului Clinic de Psihiatrie “Socola” Iaşi

 • Hotărârea nr. 1066/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1066/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”

 • Ordinul nr. 574/2014, Guvernul României

  Ordinul nr. 574/2014 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Rectificarea din 03.12.2014, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 101/2014, din 03.12.2014

 • Ordinul nr. 2793/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2793/2014 pentru modificarea anexei nr. 18 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.379/2006

Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 03.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 223 din 03.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 02.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Lupeni, Strada Revoluţiei numărul 2, Lupeni, judeţul Hunedoara, concesionează imobilul Clădire Industrială PT 18 în suprafaţă de 165,52 mp, în vederea desfăşurării de activităţi de producţie precum şi a terenului aferent acestuia în suprafaţă de 183 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 02.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.12.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Turnu Măgurele, Bd. Republicii nr. 2, Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 4.320 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 02.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.12.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local al Oraşului Oţelu-Roşu, loc. Oţelu-Roşu, judeţul Caraş-Severin, atribuie contracte de concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 02.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1034/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1034/2014 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice – Administraţia Naţională de Meteorologie a unui imobil aflat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1036/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1036/2014 privind transmiterea unei părţi de imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României

 • Hotărârea nr. 1037/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1037/2014 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1038/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1038/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

 • Hotărârea nr. 1055/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1055/2014 privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, precum şi modificarea art. 2 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 982/2014 privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 • Hotărârea nr. 1059/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1059/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014

 • Hotărârea nr. 1063/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1063/2014 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru instanţele judecătoreşti

 • Ordinul nr. 1628/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1628/2014 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2014

 • Ordinul nr. 2206/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 2206/2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

 • Circulara nr. 41/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 41 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur dedicate aniversării a 130 de ani de la prima lege de construire a unei catedrale naţionale

 • Hotărârea nr. 67/2014, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali – CNAS

  Hotărârea nr. 67/2014 privind aprobarea Registrului naţional al asistenţilor sociali din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 02.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 1035/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1035/2014 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale şi în concesiunea Societăţii Comerciale “Oil Terminal” – S.A. Constanţa, aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al ţiţeiului şi produselor petroliere, a instalaţiilor de pompare şi a celorlalte instalaţii şi echipamente aferente acestora, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială “Oil Terminal” – S.A. Constanţa, precum şi actualizarea anexei nr. 22 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 2126/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale

 • Ordinul nr. 657/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 657/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior

 • Regulamentul din 24.11.2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Regulamentul privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior din 24.11.2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 222 din 02.12.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 28.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.11.2014 Anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Comunei Siriu, judeţul Buzău, contract de concesiune pentru imobilele aflate în domeniul privat al Comunei Siriu – teren în suprafaţă totală de 5.000 mp, compus din 2.658 mp categoria de folosinţă curţi construcţii şi 2.342 mp categoria de folosinţă arabil, cabană C1 în suprafaţă construită la sol de 306 mp şi cabană C2 în suprafaţă construită la sol de 56 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 28.11.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 28.11.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Bălţeşti, judeţul Prahova, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 27,87 ha, aflat în proprietatea privată a Consiliului Local Bălţeşti, situat în extravilanul comunei Bălţeşti, având categoria de folosinţă-arabil

 • Achiziţia publică de servicii din 02.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.12.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Primăria Municipiului Buzău, Buzău, judeţul Buzău, atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă din domeniile: sport, cultelor religioase, asociaţii ori fundaţii, tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 02.12.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 02.12.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Suceava, Suceava, judeţul Suceava, atribuire a fondurilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru domeniul sport