20 Ianuarie, 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 din 20.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 622/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 622/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a Ordonantei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte în domeniul protectiei concurentei, în ansamblul sau si cu referire la prevederile art. III pct. 1, 5 si 6 din ordonanta, a Legii nr. 117/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte în domeniul protectiei concurentei, în ansamblul sau si cu referire la articolul unic pct. 6 si 8 din lege, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, în ansamblul sau si cu referire la art. 50 pct. 1 si 5 din ordonanta de urgenta, si a Legii nr. 20/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, în ansamblul sau si cu referire la art. I din lege

 • Ordonanta de urgenta nr. 5/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 5/2017 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport în baza carora se efectueaza serviciile regulate de transport de persoane între municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, precum si pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programului de transport public judetean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendata prin hotarâri ale instantelor de judecata

 • Hotarâre nr. 31/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 31/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar

 • Hotarâre nr. 32/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 32/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, pentru toti prescolarii si elevii din învatamântul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din învatamântul profesional si liceal acreditat, particular si confesional

 • Ordinul nr. 107/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 107/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 59 din 20.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 613/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 613/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 teza întâi raportate la cele ale art. 16, art. 17 alin. (1) lit. a), art. 21 alin. (5), (6) si (8), art. 24 alin. (2) si art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 646/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 646/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 din Codul de procedura civila din 1865

 • Decizia nr. 721/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 721/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 80 alin. (2) lit. a), art. 83 alin. (1) lit. b) si art. 91 alin. (1) lit. a) din Codul penal

 • Decizia nr. 722/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 722/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 452 din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 49/2017, Ministerul Tineretului si Sportului – MTS

  Ordinul nr. 49/2017 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publica si a Metodologiei privind finantarea federatiilor sportive nationale de catre Ministerul Tineretului si Sportului în anul 2017

 • Ordinul nr. 103/2017, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 103/2017 privind prelungirea aplicarii în perioada 1 ianuarie 2017-28 februarie 2017 a Ordinului ministrului justitiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare si a Ordinului ministrului justitiei nr. 821/C/2015 privind conditiile de acordare a majorarii salariale pentru functionarii publici cu statut special si personalul civil din sistemul administratiei penitenciare care desfasoara activitati în zilele de repaus saptamânal, de sarbatori legale si în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucreaza

Monitorul Oficial, Partea I nr. 58 din 20.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 658/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 658/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 659/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 659/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) teza a treia din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Hotarâre nr. 21/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 21/2017 privind organizarea, functionarea si atributiile Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 119/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 119/2017 privind numirea domnului Cristian Dima în functia de secretar de stat la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

 • Decizia nr. 120/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 120/2017 privind numirea domnului Cristian Cosmin în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

 • Decizia nr. 121/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 121/2017 privind numirea domnului Ciprian Lucian Rosca în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Ordinul nr. 1241/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1241/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului ROSCI0086 Gaina-Lucina

Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 19.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 56 din 19.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 14 din 19.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 19.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, judetul Cluj, anunta Raportul anual privind realizarea bugetara a proiectelor -Promovarea sportului de performanta si Sportul pentru toti – Evenimente, în anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 19.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Deva, Deva, judetul Hunedoara, anunta Raportul anual al contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2016 (sesiunea a II-a, noiembrie – 15 decembrie)

 • Achizitia publica de servicii din 18.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.01.2017 Concesiuni anunturi de participare la licitatie – Municipiul Buzau, Buzau, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 4.585 mp, în vederea construirii si amenajarii unei baze sportive

Monitorul Oficial, Partea I nr. 55 din 18.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 54 din 18.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 53 din 18.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 623/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 623/2016 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (3), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2), art. 6-8, în special art. 8 alin. (1), (3) si (5), art. 10 si ale art. 11 din Legea nr. 77/2016 privind darea în plata a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, precum si a legii în ansamblul sau

Monitorul Oficial, Partea I nr. 52 din 18.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 18.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 13 din 18.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Vaslui, Vaslui, judetul Vaslui, urmeaza sa concesioneze: cabinete medicale situate în municipiul Vaslui “Centrul Stomatologic”

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Patulele, Patulele, judetul Mehedinti, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan de 2093 mp

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Troianul, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 18.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Zalau, Zalau, judetul Salaj, anunta Raportul finantarilor nerambursabile efectuate în cursul anului fiscal 2016 pentru domeniile sport si cultura

 • Achizitia publica de servicii din 18.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Simeria, Simeria, judetul Hunedoara, anunta Raportul Anual al contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2016

 • Achizitia publica de servicii din 18.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Bistrita, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, anunta Raportul Anual al contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2016

 • Achizitia publica de servicii din 18.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea administrativ-teritoriala Judetul Brasov, cu sediul în municipiul Brasov, judetul Brasov, anunta Lista beneficiarilor de finantari nerambursabile a programelor, proiectelor si actiunilor culturale pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 18.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Brasov, cu sediul în municipiul Brasov, judetul Brasov, anunta Lista beneficiarilor de finantari nerambursabile a proiectelor structurilor sportive locale, pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 18.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Vaslui, judetul Vaslui, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2016, pentru domeniul sport

Monitorul Oficial, Partea I nr. 50 din 17.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 15/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 15/2017 privind eliberarea din functia de prim-adjunct al directorului Serviciului Român de Informatii

 • Decretul nr. 16/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 16/2017 privind trecerea în rezerva a unui general-locotenent cu trei stele din Serviciul Român de Informatii

 • Decizia nr. 631/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 631/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 191 alin. (4) din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 99/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 99/2017 privind eliberarea doamnei Lidia Manuela Onofrei din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

 • Decizia nr. 100/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 100/2017 privind numirea doamnei Gabriela Coman în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

 • Decizia nr. 101/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 101/2017 pentru numirea doamnei Adriana-Mihaela Udroiu în functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 102/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 102/2017 privind numirea domnului Angel Gheorghiu în functia de subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 103/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 103/2017 pentru eliberarea domnului Pavel Nastase, la cerere, din calitatea de membru al Consiliului de administratie al Institutului European din România

 • Decizia nr. 104/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 104/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Daniela Teodoru a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Mediului

 • Decizia nr. 107/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 107/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Marius Iulian Carabulea a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Turismului

 • Decizia nr. 108/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 108/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre doamna Ionela Stoian a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 17.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 48 din 17.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 3/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

 • Decretul nr. 12/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 12/2017 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

 • Legea nr. 4/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 • Decretul nr. 13/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 13/2017 pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 • Decizia nr. 747/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 747/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) si art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Hotarâre nr. 20/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 20/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Padurilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 47 din 17.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 19/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 90/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 90/2017 pentru exercitarea unor atributii

 • Decizia nr. 91/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 91/2017 privind eliberarea domnului Andrei Popescu din functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

 • Decizia nr. 92/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 92/2017 privind eliberarea domnului Lucian Constantin Mircescu din functia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

 • Decizia nr. 93/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 93/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Claudia Georgescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Tineretului si Sportului

 • Decizia nr. 94/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 94/2017 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Mircea Popa din functia publica de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publica vacanta de secretar general la Ministerul Tineretului si Sportului

 • Ordinul nr. 6136/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 6136/2016 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 4.106/2016 privind componenta nominala a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

 • Ordinul nr. 81/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 81/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.922/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 17.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 17/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 17/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum si pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea si functionarea Institutului “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni

 • Hotarâre nr. 2/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 2/2017 privind bugetul Senatului pe anul 2017

 • Hotarâre nr. 3/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 3/2017 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotarâre nr. 4/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 4/2017 privind numirea unui secretar general adjunct al Senatului

 • Hotarâre nr. 18/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 18/2017 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda în cadrul programelor nationale de sanatate, precum si pentru modificarea si completarea unor alte acte normative în domeniul sanatatii

 • Decizia nr. 85/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 85/2017 privind eliberarea doamnei Georgeta Narcisa Lecusanu din functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

 • Decizia nr. 89/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 89/2017 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Dan Popescu din functia publica de secretar general la Agentia Nucleara si pentru Deseuri Radioactive în functia publica vacanta de secretar general la Ministerul Cercetarii si Inovarii

 • Ordinul nr. 1168/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1168/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului ROSCI0255 Turbaria de la Dersca si al Rezervatiei Naturale Turbaria de la Dersca

 • Circulara nr. 1/2017, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 1/2017 privind rata dobânzii platite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2016-23 ianuarie 2017

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 12 din 17.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ-Teritoriala Municipiul Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2016, pentru domeniile: sport, cultura, activitati sociale, de educatie civica si de tineret, culte

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiului Rosiorii de Vede, Rosiorii de Vede, judetul Teleorman, anunta Raportul contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2016, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia Social Comunitara Bihor, Oradea, judetul Bihor, anunta Raportul Directiei Social Comunitare Bihor cu beneficiarii contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Butea, Butea, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze fânete, în suprafata de 4,02 ha, domeniul public al comunei Butea

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Visina, Visina, judetul Dâmbovita, anunta ofertantul câstigator pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 17.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.01.2017 Concesiuni – anunturi în baza Ordinului nr. 263/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori cod CAEN 4931

Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 16.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 2/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 2/2017 privind efectuarea de catre Comisia pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor si Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital a Senatului a unei anchete parlamentare pentru verificarea conditiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat, din lunile august si noiembrie 2016, de catre Guvernul României

 • Hotarâre nr. 3/2017, Parlamentul României

  Hotarârea nr. 3/2017 privind alegerea membrilor si a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii Serviciului Român de Informatii

 • Hotarâre nr. 4/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 4/2017 privind validarea unor mandate de deputat

 • Hotarâre nr. 5/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 5/2017 privind efectuarea unui control de catre Curtea de Conturi pentru verificarea conditiilor în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat din lunile august si noiembrie 2016 de catre Guvernul României

 • Decizia nr. 75/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 75/2017 privind numirea domnului Marian Vasiliev în functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 76/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 76/2017 privind numirea domnului Dan Dumitrescu în functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

 • Decizia nr. 77/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 77/2017 pentru numirea domnului Alexandru Pugna în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

 • Decizia nr. 78/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 78/2017 privind acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relatiei cu Parlamentul domnului Marian Neacsu

 • Decizia nr. 79/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2017 pentru numirea doamnei Oana Andrea Schmidt-Haineala în functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei

 • Decizia nr. 80/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 80/2017 pentru numirea doamnei Sofia Mariana Mot în functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei

 • Decizia nr. 81/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 81/2017 pentru numirea domnului Constantin Sima în functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei

 • Decizia nr. 82/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 82/2017 pentru numirea domnului Adrian-Marius Dobre în functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

 • Decizia nr. 83/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 83/2017 privind numirea domnului Catalin Stefan Rotea în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 84/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 84/2017 privind numirea domnului Laurentiu Adrian Neculaescu în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 86/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 86/2017 privind numirea domnului Virgil-Alin Chirila în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 87/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 87/2017 pentru numirea doamnei Luminita Zezeanu în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 88/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 88/2017 pentru numirea domnului Adrian Ionut Gâdea în functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Hotarâre nr. 6/2017, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 6/2017 privind bugetul Camerei Deputatilor pe anul 2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 44 din 16.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 43 din 16.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 69/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 69/2017 pentru eliberarea domnului Dan-Cornel Baranga din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

 • Decizia nr. 70/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 70/2017 pentru numirea domnului Voicu Dorin Sandu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

 • Decizia nr. 71/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 71/2017 privind eliberarea domnului Gheorghe Dutu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 • Decizia nr. 72/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 72/2017 privind numirea domnului Aurel Gheorghe în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

 • Decizia nr. 73/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 73/2017 pentru numirea doamnei Gabriela-Maria Podasca în functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

 • Decizia nr. 74/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 74/2017 privind numirea domnului Mihai Dan Chirica în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Hotarâre nr. 15/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 15/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Monitorul Oficial, Partea I nr. 42 din 16.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 4/2017, Camera Deputatilor

  Decizia nr. 4/2017 pentru modificarea anexei la Decizia presedintelui Camerei Deputatilor nr. 3/2017 privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinara

 • Decizia nr. 5/2017, Camera Deputatilor

  Decizia nr. 5/2017 privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor

 • Decizia nr. 61/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 61/2017 privind numirea domnului Ionut Misa în functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 • Decizia nr. 62/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 62/2017 pentru eliberarea doamnei Iolanda Mihaela Staniloiu din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

 • Decizia nr. 63/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 63/2017 pentru eliberarea domnului Valentin Marian Ionescu din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

 • Decizia nr. 64/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Silvia Toiu din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

 • Decizia nr. 65/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 65/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Popescu din functia de secretar de stat la Ministerul Muncii si Justitiei Sociale

 • Decizia nr. 66/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2017 pentru eliberarea doamnei Oana Bogdan, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale

 • Decizia nr. 67/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 67/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre domnul Virgil-Lucian Butiu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 68/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 68/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre doamna Camelia Mihaela Izvoran a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

 • Hotarâre nr. 2/2017, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 2/2017 privind modificarea Normelor pentru desemnarea reprezentantilor auditorilor financiari la Conferinta ordinara a Camerei Auditorilor Financiari din România organizata în anul 2017, aprobate prin Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 121/2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 16.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 626/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 626/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 156 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Decizia nr. 627/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 627/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 713 alin. (4) din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 628/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 628/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 787 alin. (5) din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 636/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 636/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 150 alin. (4) teza întâi din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 645/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 645/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) si (5) si ale art. 10 din Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Ordonanta de urgenta nr. 4/2017, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 4/2017 privind prorogarea termenului prevazut la art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, precum si pentru stabilirea de masuri în acordarea unor beneficii de asistenta sociala

 • Hotarâre nr. 11/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 11/2017 pentru modificarea art. 3 din Hotarârea Guvernului nr. 1.052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al municipiului Craiova si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 1196/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1196/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0135 Nisipurile de la Dabuleni si al ariei protejate de interes national 2.667 Casa Padurii din Padurea Potelu

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 11 din 16.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Baia Mare, Baia Mare, judetul Maramures, anunta Raportul cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2016, alocate pentru domeniile: cultura, tineret si sport

 • Achizitia publica de servicii din 16.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Comunei Priboieni, Priboieni, judetul Arges, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile în domeniul sport din fondurile publice ale Comunei Priboieni pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 13.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Priboieni, Priboieni, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 8000 mp, situat în sat Valea Popii, comuna Priboieni, categoria de folosinta livada

 • Achizitia publica de servicii din 13.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Bethausen, Bethausen, judetul Timis, urmeaza sa concesioneze un teren intravilan, situat în localitatea Bethausen, în suprafata de 2.423 mp

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 9 din 13.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 13.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Timis, Timisoara, judetul Timis, publica raportul anual al finantarilor nerambursabile din fondurile publice ale Consiliului Judetean Timis pentru anul 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 40 din 13.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 210/2017, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 210/2017 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal si pentru abrogarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) “Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”

 • Decizia nr. 647/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 647/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 470 din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 10/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 10/2017 privind adoptarea unor masuri de siguranta pe piata de energie electrica

 • Ordinul nr. 5/2017, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 5/2017 pentru stabilirea modului de implementare a Programului national de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din România

 • Ordinul nr. 2378/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 2378/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 3.420/2012 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013-2020

 • Ordinul nr. 6140/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 6140/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4.194/2015 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de învatamânt, specializarile si calificarile profesionale din cadrul unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 februarie-20 martie 2015, începând cu anul scolar 2015-2016

 • Ordinul nr. 6142/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 6142/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.042/2016 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de învatamânt, specializarile si calificarile profesionale din cadrul unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 martie-17 iunie 2016, începând cu anul scolar 2016-2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 13.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 59/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 59/2016 privind numirea domnului Bogdan-Nicolae Stan în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 58/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 58/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Eugen-Dragos Doros din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

 • Decizia nr. 732/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 732/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 13.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 60/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 60/2017 privind numirea prin mobilitate a domnului Niculcea Zorinel în funcţia publică de inspector guvernamental, în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Hotarâre nr. 4/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 4/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către domnul Ştefan Grigoraş-Daniel

 • Hotarâre nr. 5/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 5/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Niculcea Zorinel din funcţia publică de prefect al judeţului Giurgiu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Hotarâre nr. 6/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 6/2017 privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Drăghiea Nicolae din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de prefect al judeţului Mehedinţi

 • Hotarâre nr. 7/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 7/2017 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina

 • Hotarâre nr. 8/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 8/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Giurgiu de către doamna Crişu Nina-Carmen

 • Hotarâre nr. 9/2017, Guvernul României

  Hotărârea nr. 9/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina

 • Ordinul nr. 1060/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1060/2017 privind aprobarea Planului de management şi Regulamentului Parcului Naţional Cozia şi al siturilor Natura 2000 din zona acestuia ROSCI0046 Cozia şi ROSPA0025 Cozia-Buila-Vânturariţa

 • Decizia nr. 553/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 553/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 raportat la art. 322 pct. 2 din Codul de procedura civila din 1865

 • Decizia nr. 591/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 591/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 258 alin. (5) si (51) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 592/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 592/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. V alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 604/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 604/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 769 alin. (9) ultima teza din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 633/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 633/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedura civila

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 10 din 13.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 13.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria municipiului Slatina, Slatina, judetul Olt, anunta Raportul anual cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2016

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze un teren piscicol în suprafata de 409 ha si activele corespunzatoare – Amenajarea piscicola Popina

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 8 din 12.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Piatra-Neamt, Piatra-Neamt, judetul Neamt, acorda finantari nerambursabile urmatoarelor domenii: cultura, social, educatie civica, protectia mediului, activitati pentru tineret si sport

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural Judetean Arad, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile pe parcursul anului 2016, alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu un buget total de 750.000 lei

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Olanu, jud. Vâlcea, urmeaza sa concesioneze o cladire (statie autobuz) în suprafata de 33 mp bun ce apartine domeniului public al comunei Olanu

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Horezu, Horezu, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze loturi de teren din punctul “Treapt”, ce apartin proprietatii publice a orasului Horezu, în vederea înfiintarii “Parc Industrial Treapt” (hale industriale, spatii de productie, unitati industriale, spatii comerciale si constructii anexe)

 • Achizitia publica de servicii din 12.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.01.2017 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Munteni Buzau, Munteni Buzau, judetul Ialomita, anunta delegarea gestiunii serviciului de distributie apa potabila

Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 12.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 630/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 630/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. II art. 8 alin. (1) si art. II art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare în domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011

 • Decizia nr. 634/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 634/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 635/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 635/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 • Decizia nr. 50/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 50/2017 pentru eliberarea domnului Marcel Ioan Bolos din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 51/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 51/2017 pentru numirea domnului Ovidiu Aurelian Flori în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 52/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 52/2017 pentru numirea domnului Rares Trisca în functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

 • Decizia nr. 53/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 53/2017 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela Scutea din functia de secretar de stat în cadrul Ministerului Justitiei

 • Decizia nr. 54/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 54/2017 privind numirea domnului Viorel Stefu în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 55/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 55/2017 privind eliberarea doamnei Gabriela Coman din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

 • Decizia nr. 56/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 56/2017 privind numirea doamnei Lidia Manuela Onofrei în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie

 • Decizia nr. 57/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 57/2017 privind numirea domnului Liviu Cozmin Stoica în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei pentru Agenda Digitala a României

 • Ordinul nr. 22/2017, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 22/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonoma “Autoritatea Aeronautica Civila Româna” pentru prestarea activitatilor pentru care i-au fost delegate competente de catre Ministerul Transporturilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 12.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 2/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 2/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

 • Decretul nr. 11/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 11/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii

 • Rectificarea din 12.01.2017, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinului ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1.818/2016, duin 12.01.2017

 • Decizia nr. 554/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 554/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru îmbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si ale ordonantei de urgenta în ansamblul sau

 • Decizia nr. 629/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 629/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 si a celor ale art. 89 alin. (1) lit. e) raportat la art. 14 lit. b) teza finala din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat

 • Hotarâre din 05.04.2016, Curtea Europeana a Drepturilor Omului – CEDO

  Hotarârea din 5 aprilie 2016 în Cauza Cazan împotriva României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 12.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 12.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 7 din 11.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural Judetean Arad, Arad, judetul Arad, atribuie trei contracte de finantare nerambursabila pentru activitati sportive – “Promovarea sportului de performanta”

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Cultural Judetean Arad, Arad, judetul Arad, ca urmare a licitatiei publice de selectie proiecte – Sesiunea I – 2016, derulata în perioada 01.04.2016-17.05.2016, cu un buget total de 600.000 lei, atribuie contracte de finantare pentru activitati nonprofit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Deva, Deva, judetul Hunedoara, anunta Raportul anual cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2016 (sesiunea I, aprilie – 15 decembrie)

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Bacau, Bacau, judetul Bacau, anunta Raportul anual cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal 2016, pentru domeniile cultural, social si sportiv

 • Achizitia publica de servicii din 11.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Cosna, cu sediul în comuna Cosna, judetul Suceava, anunta Raportul anual privind situatia contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2016

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judetul Vâlcea, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judetul Vâlcea, anunta ofertantii câstigatori ai contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 33 din 11.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 32 din 11.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 11.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 30 din 11.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 29 din 11.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 6 din 10.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Alexandria, Alexandria, judetul Teleorman, – anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile pe anul 2016, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 09.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Vulcana-Pandele, Vulcana-Pandele, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 1.083 mp, punct Pod Ialomita

 • Achizitia publica de servicii din 09.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Magura, Magura, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze un teren, situat în intravilanul satului Magura, în suprafata de 4.827 mp, pentru realizarea unei activitati apicole

 • Achizitia publica de servicii din 09.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze 2 suprafete de teren a câte 8 mp fiecare, destinate amplasarii unor chioscuri pentru comercializarea de produse alimentare situate în incinta Colegiului Tehnic “Ion Creanga”

 • Achizitia publica de servicii din 09.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.01.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judetul Vâlcea, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 10.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.01.2017 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Primaria Bogati, Bogati, judetul Arges, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa al comunei Bogati

Monitorul Oficial, Partea I nr. 28 din 10.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 401/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 401/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 214 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

 • Decizia nr. 404/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 404/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedura civila din 1865

 • Decizia nr. 679/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 679/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Ordinul nr. 2416/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 2416/2016 privind aprobarea Listei preturilor de referinta, pe specii si sortimente, stabilite pentru anul 2017, pentru a fi folosite la calculul contravalorii materialelor lemnoase prevazute la art. 22 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 10.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 26 din 10.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 25 din 10.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 10.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 5 din 09.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 09.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Turia, jud. Covasna, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile alocate din bugetul local al comunei pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 09.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Neamt, Piatra-Neamt, judetul Neamt, anunta Raportul anual al finantarilor nerambursabile pentru domeniile: cultura, religie, învatamânt, servicii sociale, activitati sportive si de tineret

 • Achizitia publica de servicii din 06.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Târgu Mures, Târgu Mures, judetul Mures, anunta concesionarea prin licitatie publica a terenurilor apartinând domeniului public al Municipiului Târgu Mures, în vederea amplasarii unor chioscuri pentru activitati comerciale

 • Achizitia publica de servicii din 06.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Municipiul Târgu Mures, Târgu Mures, judetul Mures, urmeaza sa concesioneze doua locatii pentru desfasurarea unor activitati de alimentatie publica

 • Achizitia publica de servicii din 06.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.01.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – UAT comuna Viperesti, Viperesti, judetul Buzau, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 23 din 09.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 9/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 9/2017 privind rechemarea unui ambasador

 • Decretul nr. 10/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 10/2017 privind trecerea în rezerva a unui general de brigada cu o stea din Ministerul Apararii Nationale

 • Decizia nr. 29/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2017 privind exercitarea, cu caracter temporar, de catre domnul Ion-Claudiu Teodorescu a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Justitiei

 • Decizia nr. 30/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 30/2017 pentru eliberarea doamnei Daniela Giurca, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

 • Decizia nr. 31/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 31/2017 privind eliberarea doamnei Erika Stanciu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Apelor si Padurilor

 • Decizia nr. 32/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 32/2017 privind eliberarea domnului Horatiu Silviu Anghelescu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

 • Decizia nr. 33/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 33/2017 pentru eliberarea domnului Gheorghe Patrascu din functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale

 • Decizia nr. 34/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 34/2017 pentru eliberarea domnului Cezar-Radu Soare din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 35/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 35/2017 pentru eliberarea doamnei Mihaela Vrabete din functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 36/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 36/2017 pentru eliberarea domnului Radu Mihaiu din functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 37/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 37/2017 pentru eliberarea doamnei Alina Seghedi din functia de secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene

 • Decizia nr. 38/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 38/2017 privind eliberarea domnului Radu Roatis Chetan din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 • Decizia nr. 39/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 39/2017 privind numirea domnului Geronimo Raducu Branescu în functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 22 din 09.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 09.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 09.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 09.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1018/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1018/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului ROSPA0096 Padurea Miclesti

 • Ordinul nr. 3706/2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 3706/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenti care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta în România si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care România este parte, precum si a altor aspecte procedurale

 • Procedura din 27.12.2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Procedura de înregistrare a acordurilor încheiate de angajatori nerezidenti care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta în România si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile în domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care România este parte din 27.12.2016

 • Ordinul nr. 2909/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea si utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de catre ordonatorii de credite din Ministerul Apararii Nationale

 • Normele metodologice din 27.12.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Normele metodologice privind angajarea si utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de catre ordonatorii de credite din Ministerul Apararii Nationale din 27.12.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 09.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 151/2016, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 151/2016 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului în vederea ocuparii de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a posturilor permanente din structurile de reprezentare nationala în strainatate, precum si a celor din structurile internationale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.59/2015

 • Ordinul nr. 1012/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1012/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0174 Padurea Studinita

 • Ordinul nr. 1/2017, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete

 • Ordinul nr. 1501/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1501/2016 privind aprobarea implementarii mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice

 • Decizia nr. 34/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 34/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Iasi – Sectia litigii de munca si asigurari sociale în Dosarul nr. 6.975/99/2014

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 4 din 06.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 06.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Orasul Macin, Macin, judetul Tulcea, anunta Raportul anual privind situatia contractelor de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului 2016

 • Achizitia publica de servicii din 05.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Draganesti, judetul Neamt, anunta licitatie publica în vederea atribuirii prin concesiune a unui teren din domeniul public în suprafata de 10 ha, în vederea amenajarii unui iaz piscicol

 • Achizitia publica de servicii din 05.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Zalau, Zalau, judetul Salaj, urmeaza sa concesioneze un imobil – Punct Termic nr. 15 -, având suprafata utila de 209,64 mp, în scopul amenajarii unei sali destinate activitatilor sportive

 • Achizitia publica de servicii din 05.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Horezu, Horezu, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 55 mp, pentru construirea unui restaurant de tip fast-food, de catre întreprinzatorii particulari

 • Achizitia publica de servicii din 05.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.01.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judetul Vâlcea, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 05.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.01.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Poiana, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 05.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.01.2017 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judetul Vâlcea, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 16 din 06.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 06.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 1/2017, Parlamentul României

  Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decretul nr. 8/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 8/2017 pentru promulgarea Legii privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Hotarâre nr. 1/2017, Senatul României

  Hotarârea nr. 1/2017 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 166/2016 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotarâre nr. 1/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata

 • Hotarâre nr. 2/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 2/2017 pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 1.019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

 • Hotarâre nr. 3/2017, Guvernul României

  Hotarârea nr. 3/2017 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

 • Decizia nr. 23/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 23/2017 privind încetarea, prin acordul partilor, a raportului de serviciu al domnului Constantin-Catalin Radu, secretar general al Ministerului Justitiei

 • Decizia nr. 24/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 24/2017 pentru numirea domnului Gigel Paraschiv în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale

 • Decizia nr. 25/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 25/2017 privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Gabriel Florin Puscau din functia publica de secretar general adjunct la Agentia Nationala de Administrare Fiscala în functia publica vacanta de secretar general la Ministerul Sanatatii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 06.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 1017/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 1017/2016 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 si la 2 noiembrie 2016 la Bucuresti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administratiei fiscale) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 mai 2013

 • Amendamentul din 02.11.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisorile semnate la 31 august 2016 si la 2 noiembrie 2016 la Bucuresti, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administratiei fiscale) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 8 mai 2013

 • Hotarâre nr. 1018/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 1018/2016 privind înscrierea unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Energiei în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 1020/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 1020/2016 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în proprietatea publica a statului, precum si înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Sanatatii prin unitati aflate în subordine

 • Hotarâre nr. 1021/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 1021/2016 privind modificarea anexei nr. 41 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 1023/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 1023/2016 privind modificarea si completarea anexei nr. 44 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 963/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 963/2016 privind aprobarea Planului de management si al Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0093 Insulele Stepice Sura Mica – Slimnic

 • Ordinul nr. 6154/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 6154/2016 privind aprobarea Metodologiei de reglementare a activitatilor desfasurate de catre agentiile de asigurare a calitatii din strainatate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calitatii în Învatamântul Superior (EQAR), pe teritoriul României

 • Metodologia din 21.12.2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Metodologia de reglementare a activitatilor desfasurate de catre agentiile de asigurare a calitatii din strainatate, înregistrate în Registrul European pentru Asigurarea Calitatii în Învatamântul Superior (EQAR), pe teritoriul României din 21.12.2016

 • Hotarâre nr. 1386/2016, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 1386/2016 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 • Ordinul nr. 1/2017, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 1/2017 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2017, precum si a bugetului proiectelor derulate din fonduri externe nerambursabile de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 06.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 2/2017, Senatul României

  Decizia nr. 2/2017 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 6-13 ianuarie 2017

 • Decizia nr. 589/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 589/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (7) si ale art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Hotarâre nr. 1022/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 1022/2016 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de sera, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, si a Hotarârii Guvernului nr. 120/2014 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiintarea Sistemului national pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al retinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de sera, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, precum si pentru stabilirea unor masuri de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de sera, precum si de raportare, la nivel national si al Uniunii, a altor informatii relevante pentru schimbarile climatice si de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE

 • Ordinul nr. 1204/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1204/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului ROSCI0395 Soveja

 • Ordinul nr. 2483/2016, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 2483/2016 privind iesirea din vigoare a unor tratate internationale

 • Ordinul nr. 1508/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1506/2016 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 85/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 05.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 3 din 05.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 05.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 05.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 05.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 04.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 2/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 2/2017 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 3/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 3/2017 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit

 • Decretul nr. 4/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 4/2017 privind numirea în functia de procuror sef al Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie

 • Decretul nr. 5/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 5/2017 privind numirea în functia de procuror sef adjunct al Sectiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie

 • Decretul nr. 6/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 6/2017 privind numirea în functia de procuror sef al Sectiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie

 • Decizia nr. 3/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 3/2017 privind constatarea încetarii de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Frantz Kalapis, secretar general al Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala

 • Decizia nr. 4/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 4/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Livia Stan a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului Sanatatii

 • Decizia nr. 5/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 5/2017 privind eliberarea doamnei Monica Emanuela Althamer, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

 • Decizia nr. 6/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 6/2017 privind eliberarea doamnei Ioana Ursu, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

 • Decizia nr. 7/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 7/2017 privind eliberarea, la cerere, a domnului Marius-Ionut Ungureanu din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

 • Decizia nr. 8/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 8/2017 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Elena Maria Gheorghiu din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizia nr. 9/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 9/2017 privind eliberarea domnului Victor Giosan, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizia nr. 10/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 10/2017 privind eliberarea doamnei Sorana Rodica Baciu, la cerere, din functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizia nr. 11/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 11/2017 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Gabriela-Raluca Popovici din functia de secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Consultare Publica si Dialog Civic

 • Decizia nr. 12/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 12/2017 privind eliberarea domnului Liviu-Sorin Iolu, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizia nr. 13/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 13/2017 privind eliberarea domnului Dan-Flaviu Nechita, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizia nr. 14/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 14/2017 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Cristina Ecaterina Corut a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general al Ministerului pentru Consultare Publica si Dialog Civic

Monitorul Oficial, Partea I nr. 7 din 04.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 6 din 04.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 4 din 04.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 2 din 04.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 04.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Chiajna, Chiajna, judetul Ilfov, atribuie contractul de finantare nerambursabila din fonduri publice pentru unitatile de cult apartinând cultelor religioase din comuna Chiajna

 • Achizitia publica de servicii din 03.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.01.2017 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Orasului Titu, cu sediul în orasul Titu, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 76 mp, situat în incinta Scolii nr. 2

Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 03.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 1/2017, Parlamentul României

  Decizia nr. 1/2017 privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului în sesiune extraordinara

 • Decizia nr. 1/2017, Senatul României

  Decizia nr. 1/2017 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinara

 • Decizia nr. 1/2017, Camera Deputatilor

  Decizia nr. 1/2017 privind convocarea Camerei Deputatilor în sesiune extraordinara

 • Decretul nr. 1/2017, Presedintele României

  Decretul nr. 1/2017 pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului si desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 • Hotarâre nr. 1019/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 1019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

 • Decizia nr. 1/2017, Prim-ministru

  Decizia nr. 1/2017 privind eliberarea doamnei Anca Paduraru-Niculescu, la cerere, din functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Ordinul nr. 2934/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2934/2016 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiza si de gestiune în cadrul programului “Prima casa”, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici si mijlocii, precum si în cadrul Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi

 • Lista din 03.01.2017, Consiliul Local

  Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Petrosani pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, si ale Hotarârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala din 03.01.2017

Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 1 din 03.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.01.2017, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.01.2017 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Vlahita, Vlahita, judetul Harghita, anunta Raportul anual privind contractele de finantare nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte si actiuni cultural-educative, în anul fiscal 2016

 • Achizitia publica de servicii din 29.12.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 29.12.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., Giurgiu, judetul Giurgiu, urmeaza sa concesioneze terenuri în suprafata totala de 66.374 mp, situate în Zona Libera Giurgiu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1 din 03.01.2017 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 651/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 651/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (7) din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 1622/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1622/1051/2016 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1051/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1622/1051/2016 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 1502/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului etic care functioneaza în cadrul spitalelor publice


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›