26 Octombrie, 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 851 din 26.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 188/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 188/2016 pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucuresti la 26 iulie 1993

 • Protocolul din 03.05.2015, Ministerul Economiei, Comertului si Turismului

  Protocolul suplimentar la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene din 03.05.2015

 • Decretul nr. 872/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 872/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la Bucuresti la 26 iulie 1993

 • Legea nr. 189/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2016 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de razboi, semnat la Bucuresti la 9 iulie 2015

 • Acord din 09.07.2015, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de razboi din 09.07.2015

 • Decretul nr. 873/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 873/2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de razboi, semnat la Bucuresti la 9 iulie 2015

 • Hotarâre nr. 143/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 143/2016 privind numirea presedintelui Consiliului de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati

 • Decizia nr. 499/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 499/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. (8) din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 520/2016, Ministerul pentru Societatea Informationala – MSI

  Ordinul nr. 520/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului pentru societatea informationala nr. 437/2015 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru beneficiarii privati, aferent axei prioritare II a Programului operational Competitivitate 2014-2020, actiunea 2.2.1 – apel 1 “Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii în domeniu prin dezvoltarea de clustere”

 • Ordinul nr. 1174/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1174/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 444/2016 privind constituirea si stabilirea atributiilor Comisiei de analiza si aprobare a solicitarilor depuse la Ministerul Sanatatii în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2015 privind plata tratamentului în strainatate al persoanelor a caror stare de sanatate a fost afectata în urma tragicului eveniment din data de 30 octombrie 2015 produs în clubul Colectiv din municipiul Bucuresti

 • Ordinul nr. 1193/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1193/2016 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile române privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS

 • Reglementarea din 29.09.2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Reglementarea aeronautica civila româna privind autorizarea dispecerilor sol, RACR-AD-ADS din 29.09.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 26.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 26.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 25.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 25.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 532/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 532/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 39, art. 102 alin. (1) pct. 14 si ale art. 105 pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 535/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 535/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Hotarâre nr. 769/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 769/2016 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Politie Judetean Covasna a unor imobile trecute în proprietatea publica a statului

 • Hotarâre nr. 770/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 770/2016 privind unele masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 649/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul si importul de produse chimice care prezinta risc

 • Hotarâre nr. 771/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 771/2016 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale si pentru implementarea Programului Erasmus+ în România

 • Ordinul nr. 278/2016, Agentia Nationala Antidoping – ANAD

  Ordinul nr. 278/2016 privind aprobarea Listei interzise pentru anul 2017

 • Lista din 12.10.2016, Agentia Nationala Antidoping – ANAD

  Codul mondial anti-doping – standard international – Lista interzisa pentru anul 2017, din 12.10.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 25.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 25.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1058/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1058/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului ROSCI0334 Padurea Buciumeni – Homocea si ale Rezervatiei Naturale Padurea Buciumeni

 • Ordinul nr. 1119/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1119/2016 privind modificarea si completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protectie, a serviciilor, combustibililor si lubrifiantilor pentru parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, aprobata prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 658/2013

 • Ordinul nr. 2731/2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2731/2016 pentru aprobarea Procedurii de declarare si stabilire a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri sau alte categorii de persoane prevazute la art. 180 din Codul fiscal, precum si pentru aprobarea unor formulare

 • Procedura din 20.09.2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Procedura de declarare si stabilire a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri sau alte categorii de persoane prevazute la art. 180 din Codul fiscal din 20.09.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 844 din 25.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 430/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 430/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2014 privind unele masuri temporare în vederea consolidarii cadrului normativ necesar aplicarii unor dispozitii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, precum si ale art. 10 alin. (1), (2), (3) si (6) si ale art. 11 alin. (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 1642/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1642/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului Parcului National Cheile Nerei-Beusnita si al siturilor Natura 2000 ROSCI0031 Cheile Nerei-Beusnita si ROSPA0020 Cheile Nerei-Beusnita

 • Ordinul nr. 2810/2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2810/2016 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferenta importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de catre persoanele impozabile stabilite în România

 • Procedura din 29.09.2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA aferenta importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de catre persoanele impozabile stabilite în România din 29.09.2016

 • Ordinul nr. 232/2016, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 232/2016 privind aprobarea Contractului-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2017

 • Contractul din 05.10.2016, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale – ANRM

  Contractul-cadru de derulare a titeiului si produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2017, din 05.10.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 din 24.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 842 din 24.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 186/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 186/2016 privind unele masuri în domeniul asigurarii unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

 • Decretul nr. 870/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 870/2016 pentru promulgarea Legii privind unele masuri în domeniul asigurarii unor categorii de persoane în sistemul public de pensii

 • Decizia nr. 484/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 484/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 328 alin. 1 din Codul de procedura civila din 1865

 • Decizia nr. 487/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 487/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 318 teza a doua din Codul de procedura civila din 1865

 • Decizia nr. 488/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 488/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1.042 si art. 1.043 din Codul de procedura civila

 • Hotarâre nr. 776/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 776/2016 pentru completarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice

 • Decizia nr. 325/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 325/2016 privind eliberarea doamnei Mariana Vizoli, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice

 • Decizia nr. 326/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 326/2016 privind eliberarea domnului Daniel Diaconescu, la cerere, din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care coordoneaza Directia generala antifrauda fiscala

 • Ordinul nr. 915/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 915/1978/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii si zone

 • Ordinul nr. 1978/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 915/1978/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii si zone

 • Ordinul nr. 1237/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1237/2016 pentru modificarea articolului 4 al anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.262/2005 privind autorizarea personalului cu responsabilitati în siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe propria raspundere activitati specifice transportului feroviar

 • Ordinul nr. 1274/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1274/2016 privind masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 748/2012 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate si mediu a aeronavelor si a produselor, pieselor si echipamentelor aferente, precum si certificarea organizatiilor de proiectare si productie

 • Ordinul nr. 1877/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1877/1155/2016 privind modificarea art. 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor si al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii si criteriilor de acordare a licentei de operare, revizuire, vizare anuala si anulare a licentei de operare a organizatiilor colective si de aprobare a planului de operare pentru producatorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile, acordarea licentei reprezentantilor autorizati, precum si componenta si atributiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice

 • Ordinul nr. 1155/2016, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1877/1155/2016 privind modificarea art. 4 din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor si al viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, nr. 1.494/846/2016 pentru aprobarea procedurii si criteriilor de acordare a licentei de operare, revizuire, vizare anuala si anulare a licentei de operare a organizatiilor colective si de aprobare a planului de operare pentru producatorii care îsi îndeplinesc în mod individual obligatiile, acordarea licentei reprezentantilor autorizati, precum si componenta si atributiile comisiei de autorizare, pentru gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice

 • Hotarâre nr. 42/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Hotarârea nr. 42/2016 pentru modificarea anexei la Hotarârea Autoritatii Electorale Permanente nr. 35/2016 privind desemnarea reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscriptie si oficiile electorale constituite la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 11 decembrie 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 841 din 24.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 840 din 24.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 839 din 24.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 196 din 24.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 24.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.10.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului, Bucuresti, anunta contractele încheiate în perioada 01.07.2016 – 31.10.2016

 • Achizitia publica de servicii din 21.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Petrosani, prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 280,0 mp din activul “Cladire sediu administrativ”

 • Achizitia publica de servicii din 24.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.10.2016 Concesiuni – anunturi în baza Ordinului nr. 263/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Serviciul de Transport Public Local de Calatori si Administrare Portuara Braila, cu sediul în Braila, anunta obiectul delegarii gestiunii: activitatea de transport public local prin curse regulate pe traseele secundare 16, 17 si 31

Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 21.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 187/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 187/2016 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 • Decretul nr. 871/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 871/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 • Decizia nr. 545/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 545/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal si ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Hotarâre nr. 765/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 765/2016 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 636/2016 privind stabilirea masurilor tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016, precum si pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregatirii, organizarii si desfasurarii în bune conditii a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2016

 • Hotarâre nr. 766/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 766/2016 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura în cadrul schemelor de plati directe pentru agricultura care se finanteaza din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)

 • Hotarâre nr. 767/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 767/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sistemului asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si al securitatii si sanatatii în munca

 • Decizia nr. 324/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 324/2016 privind numirea domnului Mihai Tamâian în functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Ordinul nr. 2101/2016, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 2101/2016 pentru publicarea Memorandumului de întelegere dintre Regatul Norvegiei si Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021

 • Memorandumul din 13.10.2016, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Memorandumul de întelegere privind implementarea Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 între Regatul Norvegiei, denumit în continuare Norvegia, si Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreuna parti din 13.10.2016

 • Ordinul nr. 2102/2016, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 2102/2016 pentru publicarea Memorandumului de întelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei si Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spatiul Economic European 2014-2021

 • Memorandumul din 13.10.2016, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Memorandumul de întelegere privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, si Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreuna parti din 13.10.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 21.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 21.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 835 din 21.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 107/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 107/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor O strategie europeana pentru o mobilitate cu emisii scazute de dioxid de carbon COM (2016) 501

 • Hotarâre nr. 108/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 108/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Accelerarea tranzitiei Europei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon – Comunicare de însotire a masurilor în temeiul Strategiei-cadru pentru o uniune energetica: propunere legislativa privind reducerile anuale obligatorii ale emisiilor de gaze cu efect de sera de catre statele membre în perioada 2021-2030, propunere legislativa privind includerea emisiilor de gaze cu efect de sera si a absorbtiilor rezultate din activitati legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinatiei terenurilor si silvicultura în cadrul de politici privind clima si energia pentru 2030 si comunicare privind o strategie europeana pentru mobilitatea cu emisii scazute COM (2016) 500

 • Hotarâre nr. 109/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 109/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu si Banca Europeana de Investitii privind stabilirea unui nou cadru de parteneriat cu tarile terte bazat pe Agenda Europeana privind Migratia COM (2016) 385

 • Hotarâre nr. 110/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 110/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, catre Consiliu si catre parlamentele nationale privind Propunerea de directiva de modificare a directivei privind detasarea lucratorilor, în ceea ce priveste principiul subsidiaritatii, în conformitate cu Protocolul nr. 2 COM (2016) 505

 • Decizia nr. 353/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 353/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 si 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionisti si consumatori

 • Decizia nr. 388/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 388/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din Legea nr. 368/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordinul nr. 106/2016, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 106/2016 privind constituirea Comitetului national pentru protectia animalelor utilizate în scopuri stiintifice sau educative

 • Regulamentul din 03.10.2016, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor – ANSVSA

  Regulamentul de organizare si functionare al Comitetului national pentru protectia animalelor utilizate în scopuri stiintifice sau educative din 03.10.2016

 • Ordinul nr. 909/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 909/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0090 Harghita Madaras si al Rezervatiei naturale 2.493 Lacul Dracului

 • Ordinul nr. 60/2016, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 60/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la conductele de alimentare din amonte si de abrogare a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip A si a Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2013 pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorului izolat tip B

 • Regulamentul din 05.10.2016, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Regulamentul privind racordarea la conductele de alimentare din amonte din 05.10.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 834 din 21.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1323/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1323/2016 pentru modificarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1.174/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unitati administrativ-teritoriale din judetul Calarasi

 • Ordinul nr. 3624/2016, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 3624/C/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.632/C/2014

 • Decizia nr. 1626/2016, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Decizia nr. 1626/2016 pentru aprobarea modalitatii de alocare transfrontaliera a costurilor aferente proiectului de interes comun nr. 3.8.4 – “Linie interna între Cernavoda si Stâlpu”, parte a grupului de proiecte 3.8 Bulgaria-România – Crestere de capacitate, initiat de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.

 • Hotarâre nr. 40/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Hotarârea nr. 40/2016 privind modificarea si completarea Metodologiei de admitere în Corpul expertilor electorali, aprobata prin Hotarârea Autoritatii Electorale Permanente nr. 11/2015

 • Hotarâre nr. 41/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Hotarârea nr. 41/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind functionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal, selectia si desemnarea operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare, aprobate prin Hotarârea Autoritatii Electorale Permanente nr. 9/2015

 • Decizia nr. 541/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 541/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor din anexa nr. 3.30 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 195 din 21.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 17.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.10.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Hârlau, cu sediul în orasul Hârlau, jud. Iasi, a atribuit un contract de finantare nerambursabila pentru domeniul Sport beneficiarului – Clubul Sportiv “Viitorul” Hârlau

 • Achizitia publica de servicii din 20.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan – pasune – în suprafata de 25.222 mp, situat în extravilanul satului Bârcea Mica, la locul numit “Copaci 2″

 • Achizitia publica de servicii din 20.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan – pasune – în suprafata de 57.261 mp, situat în extravilanul satului Bârcea Mica, la locul numit “Copaci 3″

 • Achizitia publica de servicii din 20.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan – pasune – în suprafata de 183.585 mp, situat în extravilanul satului Archia, la locul numit “Fata Satului”

 • Achizitia publica de servicii din 20.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan – pasune – în suprafata de 28.471 mp, situat în extravilanul satului Archia, la locul numit “Dupa Gard”

 • Achizitia publica de servicii din 20.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan – pasune – în suprafata de 65.420 mp, situat în extravilanul satului Cristur, la locul numit “Între dealuri”

 • Achizitia publica de servicii din 20.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan – pasune – în suprafata de 548.130 mp, situat în extravilanul satului Cristur, la locul numit “Nagy Hagy”

 • Achizitia publica de servicii din 20.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan – pasune – în suprafata de 101.548 mp, situat în extravilanul satului Cristur, la locul numit “Komponas”

 • Achizitia publica de servicii din 20.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan – pasune – în suprafata de 78.463 mp, situat în extravilanul satului Bârcea Mica, la locul numit “Copaci 1″

 • Achizitia publica de servicii din 20.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Comunei Bâcles, sat (comuna) Bâcles, judetul Mehedinti, organizeaza licitatie publica în vederea concesionarii unei suprafete de teren de 397 m.p., apartinând domeniului public al Comunei Bâcles

 • Achizitia publica de servicii din 20.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.10.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – D.A.P.P.P., Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 20.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.10.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – D.A.P.P.P., Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 20.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 20.10.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – D.A.P.P.P., Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 20.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 133/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 133/2016 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotarâre nr. 111/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 111/2016 privind modificarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 • Decizia nr. 457/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 457/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 222 alin. (4) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 458/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 458/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizia nr. 506/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 506/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 lit. b) si c) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 508/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 508/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 242 alin. (10) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 758/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 758/2016 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Olt de catre domnul Oproiu Ionel Emanuel

 • Hotarâre nr. 759/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 759/2016 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Teleorman de catre domnul Ceciu Alexandru-Razvan

 • Hotarâre nr. 760/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 760/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Vaslui de catre domnul Bogdan Isabel

 • Hotarâre nr. 761/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 761/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Olt de catre domnul Cotarcea Ionut

 • Hotarâre nr. 762/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 762/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Teleorman de catre domnul Dumitrascu Liviu

 • Hotarâre nr. 763/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 763/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Timis de catre domnul Marossy Zoltan Gheorghe

 • Hotarâre nr. 764/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 764/2016 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenta, cu titlu gratuit, pentru protectia populatiei afectate de precipitatiile abundente din judetul Galati

 • Decizia nr. 323/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 323/2016 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componentei Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 20.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 490/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 490/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 436 alin. (1), art. 438 si art. 440 din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 493/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 493/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 346 alin. (3) lit. a) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 497/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 497/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul penal si ale art. 396 alin. (10) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 564/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 564/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 61 alin. (3)-(5) si ale anexei nr. 5 lit. a)-o) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Ordinul nr. 7/2016, Banca Nationala a României – BNR

  Ordinul nr. 7/2016 privind modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, si a Ordinului Bancii Nationale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

 • Modificarile din 03.10.2016, Banca Nationala a României – BNR

  Modificarile si completarile Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a României nr. 27/2010, cu modificarile si completarile ulterioare din 03.10.2016

 • Modificarile din 03.10.2016, Banca Nationala a României – BNR

  Modificarile si completarile Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a României nr. 6/2015, din 03.10.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 20.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 829 din 20.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 194 din 20.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 19.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Todireni, cu sediul în localitatea Todireni, judetul Botosani, urmeaza sa concesioneze un spatiu comercial situat în satul Todireni, în suprafata de 133.80 mp

 • Achizitia publica de servicii din 19.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan – Pasune – în suprafata de 64.585 mp, la locul numit “Zanoaga”

 • Achizitia publica de servicii din 19.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan – Pasune – în suprafata de 78.168 mp, la locul numit “Tintirig 1″

 • Achizitia publica de servicii din 19.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru si Agricultura Deva, Deva, judetul Hunedoara,

Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 19.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 181/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

 • Decretul nr. 853/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 853/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/2016 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative

 • Legea nr. 182/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale

 • Decretul nr. 854/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 854/2016 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale

 • Legea nr. 183/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 183/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

 • Decretul nr. 855/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 855/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

 • Hotarâre nr. 112/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 112/2016 privind cererea de efectuare a urmaririi penale fata de doamna Elena Gabriela Udrea, fost ministru al turismului si membru al Camerei Deputatilor, în Dosarul nr. 121/P/2015

 • Decizia nr. 417/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 417/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 520 din Codul de procedura civila din 1865, în redactarea anterioara modificarii acestora prin Legea nr. 459/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedura civila

 • Decizia nr. 560/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 560/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 322/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 322/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Lisetchi din functia de secretar de stat la Ministerul pentru Consultare Publica si Dialog Civic

 • Hotarâre nr. 754/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 754/2016 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitatilor din subordinea acesteia

Monitorul Oficial, Partea I nr. 827 din 19.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 19.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 825 din 19.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 19.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 423/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 423/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 alin. (4) teza întâi din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 428/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 428/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 lit. h) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

 • Ordonanta de urgenta nr. 69/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 69/2016 pentru completarea art. 84 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si a art. 45 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum si pentru abrogarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare

 • Ordinul nr. 41/2016, Serviciul de Paza si Protectie – SPP

  Ordinul nr. 41/2016 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiteri din Serviciul de Protectie si Paza

 • Hotarâre nr. 2/2016, Uniunea Nationala a Practicienilor în Insolventa din România – UNPIR

  Hotarârea nr. 2/2016 pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventa, aprobat prin Hotarârea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor în Insolventa din România

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 193 din 19.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 19.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.10.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Local al Orasului Ineu, Ineu, judetul Arad, organizeaza selectie publica de proiecte, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, în domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 18.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Ruginoasa, Ruginoasa, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica în vederea concesionarii unei suprafete de teren de 500 m.p., situat în intravilanul satului Rediu

 • Achizitia publica de servicii din 18.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Orasului Ianca, Ianca, judetul Braila, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 5000 mp, pentru înfiintare parc dezmembrari auto

 • Achizitia publica de servicii din 18.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Sisesti, Sisesti, judetul Maramures, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 22,5 mp, situat în cladirea Dispensarului Uman din satul Surdesti, în vederea realizarii unui cabinet de stomatologie – radiologie

 • Achizitia publica de servicii din 19.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.10.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Munteni-Buzau, Munteni-Buzau, judetul Ialomita, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa al comunei

 • Achizitia publica de servicii din 19.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 19.10.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Primaria Bogati, Bogati, judetul Arges, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa al Comunei Bogati

Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din 18.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 18.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 18.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 192 din 18.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 18.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.10.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ileanda, cu sediul în satul Ileanda, judetul Salaj, aloca suma de 18.500 lei pentru aprobarea finantarilor nerambursabile în domeniul “sport” a programului “Activitati sportive”

 • Achizitia publica de servicii din 18.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.10.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Agentia Nationala Antidrog, Bucuresti, acorda finatare nerambursabila în domeniul prevenirii si asistentei medicale, psihologice si sociale a consumatorilor de droguri pentru perioada 2015-2018

 • Achizitia publica de servicii din 18.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.10.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Ileanda, judetul Salaj, acorda finantare nerambursabila pentru activitati sportive, pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 18.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.10.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 29.08.2016 – 17.10.2016

 • Achizitia publica de servicii din 17.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Târgu Mures, Târgu Mures, judetul Mures, urmeaza sa concesioneze doua locatii pentru desfasurarea unor activitati de alimentatie publica în Municipiul Târgu-Mures, Piata Teatrului

 • Achizitia publica de servicii din 18.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 18.10.2016 Anunturi în baza Ordinului nr. 263/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Consiliul Local al Comunei Valea Iasului, judetul Arges, anunta delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, prin curse regulate în Comuna Valea Iasului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 819 din 17.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 818 din 17.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 559/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 559/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 367 alin. (1), (3) si (6) din Codul penal

 • Decizia nr. 542/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 542/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 250 din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 505/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 505/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (7) si ale art. 343 din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 752/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 752/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele unitati administrativ-teritoriale afectate de calamitati naturale produse de inundatii

Monitorul Oficial, Partea I nr. 817 din 17.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 816 din 17.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 14.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 748/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 748/2016 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operationale finantate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit

 • Ordinul nr. 1279/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1279/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unitati administrativ-teritoriale din judetul Caras-Severin

 • Metodologia din 12.10.2016, Guvernul României

  Metodologia privind modul de calcul al sumelor care se decertifica definitiv si se deduc procentual definitiv din cheltuielile care se includ în declaratiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene pentru perioada de programare 2007-2013, ulterior intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, aferente contractelor de achizitie publica pentru care procedurile de atribuire au fost lansate în SEAP dupa data de 1 octombrie 2011, cuprinse în anexa nr. 2, finantate din axa prioritara 3 “Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectorul privat si public”, domeniul major de interventie 3.2 “Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice” al Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” din 12.10.2016

 • Hotarâre nr. 747/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 747/2016 privind aplicarea corectiilor financiare propuse de Comisia Europeana asupra cheltuielilor finantate din axa prioritara 3 “Tehnologia informatiilor si comunicatiilor pentru sectorul privat si public”, domeniul major de interventie 3.2 “Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice” al Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 814 din 14.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 850/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 850/2016 privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (finantare aditionala pentru Proiectul privind controlul integrat al poluarii cu nutrienti) dintre România si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Washington la 14 aprilie 2016

 • Decretul nr. 851/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 851/2016 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de politie cu Ministerul Afacerilor Interne

 • Decizia nr. 510/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 510/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 341 alin. (8), (9) si (11) din Codul de procedura penala

 • Decizia nr. 512/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 512/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedura penala cu privire la solutia legislativa potrivit careia exercitarea functiei de verificare a legalitatii trimiterii în judecata este compatibila cu functia de judecata

 • Decizia nr. 566/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 566/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. (1) lit. f) din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 2414/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2414/2016 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 417/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere în aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutul cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

 • Ordinul nr. 121/2016, Ministerul Apararii Nationale – MApN

  Ordinul nr. 121/2016 pentru modificarea si completarea Normelor privind organizarea si functionarea sistemului de ierarhizare si selectie în vederea evolutiei în cariera a cadrelor militare, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.69/2015

 • Regulamentul nr. 6/2016, Banca Nationala a României – BNR

  Regulamentul nr. 6/2016 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date si informatii statistice la Banca Nationala a României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 813 din 14.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 812 din 14.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 14.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 191 din 14.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 14.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.10.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Racu, Racu, judetul Harghita, acorda finantare nerambursabila “Programului anual de sprijinire a activitatilor culturale si de tineret din Racu”

 • Achizitia publica de servicii din 14.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.10.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Macin, Macin, judetul Tulcea, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 28.09.2016.

 • Achizitia publica de servicii din 13.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Serviciul Public Piete Oboare, Calarasi, judetul Calarasi, urmeaza sa concesioneze terenuri în suprafata de 1200 mp

 • Achizitia publica de servicii din 13.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Horlesti, comuna Horlesti, judetul Iasi, organizeaza licitatie publica în vederea concesionarii unui spatiu în suprafata de 27,88 m.p., cu destinatia cabinet stomatologic

 • Achizitia publica de servicii din 13.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Suseni, Suseni, judetul Arges, urmeaza sa concesioneze un teren extravilan în suprafata de 4,9023 ha, reprezentând terenul aferent imobilului “Helesteul Raicu”

 • Achizitia publica de servicii din 14.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.10.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Valea Danului, sat Valea Danului, judetul Arges, anunta delegarea de gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare al comunei Valea Danului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 810 din 13.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 809 din 13.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 808 din 13.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 172/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 172/2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decretul nr. 840/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 840/2016 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Legea nr. 173/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 173/2016 privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetatenie româna, dar care au fost persecutate de catre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Decretul nr. 841/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 841/2016 pentru promulgarea Legii privind acordarea unor drepturi persoanelor care nu mai au cetatenie româna, dar care au fost persecutate de catre regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 pâna la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Legea nr. 176/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decretul nr. 844/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 844/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Ordinul nr. 1116/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1116/2016 privind stabilirea specialitatilor deficitare pentru care se organizeaza rezidentiat pe post în spitale clinice cu sectii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 20 noiembrie 2016

 • Ordinul nr. 1181/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1181/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0015 Câmpia Crisului Alb si Crisului Negru si ariile naturale protejate conexe

 • Hotarâre nr. 723/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 723/2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru achizitionarea de catre producatorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline si/sau tauri de reproductie din rase de carne”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 13.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 171/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2016 pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile si imunitatile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949

 • Protocolul din 06.03.1959, Guvernul României

  Al treilea Protocol la Acordul general privind privilegiile si imunitatile Consiliului Europei din 06.03.1959

 • Decretul nr. 839/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 839/2016 privind promulgarea Legii pentru aderarea Guvernului României la cel de-al treilea Protocol, adoptat la Strasbourg la 6 martie 1959, la Acordul general privind privilegiile si imunitatile Consiliului Europei, adoptat la Paris la 2 septembrie 1949

 • Hotarâre nr. 129/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 129/2016 privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene privind pozitia Consiliului privind adoptarea propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comertul exterior cu tarile terte în ceea ce priveste acordarea de competente delegate si de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor masuri – COM (2016) 420 final

 • Hotarâre nr. 130/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 130/2016 privind Comunicarea Comisiei catre Consiliu în conformitate cu articolul 395 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului – COM (2016) 355 final

 • Hotarâre nr. 131/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 131/2016 privind Pachetul privind standardizarea: COM (2016) 212 – Raport al Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.025/2012 în perioada 2013-2015; COM (2016) 357 – Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu si Comitetul Economic si Social European. Programul de lucru anual al Uniunii privind standardizarea europeana pentru 2017; COM (2016) 358 – Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor. Standardele europene pentru secolul 21

 • Hotarâre nr. 132/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 132/2016 privind propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc si a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social – COM (2016) 461 final

 • Ordinul nr. 1117/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1117/2016 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc în medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2016

 • Ordinul nr. 2902/2016, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF

  Ordinul nr. 2902/2016 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor si stabilirea impozitului datorat de catre contribuabilii care califica aceste venituri în categoria veniturilor din activitati independente

 • Regulamentul nr. 8/2016, Banca Nationala a României – BNR

  Regulamentul nr. 8/2016 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii

 • Circulara nr. 19/2016, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 19/2016 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele banesti în valuta

 • Norma nr. 37/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Norma nr. 37/2016 privind metodologia de calcul de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara al tarifelor de prima maxime pentru asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de vehicule

 • Ordinul nr. 841/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1110/841/2016 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

 • Ordinul nr. 1110/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1110/841/2016 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continua si spitalizare de zi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 806 din 13.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 1040/2016, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii – ANCOM

  Decizia nr. 1040/2016 pentru completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 562/2014 privind procedura de selectie pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio în sistem digital terestru de televiziune

 • Hotarâre nr. 734/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 734/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale si pentru transmiterea acestuia din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al comunei Floresti, judetul Cluj

 • Hotarâre nr. 735/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 735/2016 pentru completarea art. 4 din Hotarârea Guvernului nr. 961/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru Consultare Publica si Dialog Civic

 • Hotarâre nr. 736/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 736/2016 privind aprobarea platii contributiei voluntare a României pentru organizarea, în anul 2016, a Forumului pentru drepturile omului, democratie si statul de drept, care se va desfasura în perioada 21-22 noiembrie 2016 la Geneva, Elvetia

 • Hotarâre nr. 737/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 737/2016 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunatatiri Funciare – I.N.C.D.I.F. “ISPIF” Bucuresti în administrarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor – Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a Municipiului Bucuresti

 • Ordinul nr. 1025/2016, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1025/2016 pentru modificarea Regulamentului privind conditiile si modalitatile de desfasurare a concursului intern pentru trimiterea în misiune permanenta în strainatate si de ocupare a posturilor din reteaua externa a Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri, nr. 879/2016

 • Ordinul nr. 1123/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informatiilor si procedurilor operationale necesare utilizarii si functionarii dosarului electronic de sanatate (DES) al pacientului

 • Ordinul nr. 849/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 1123/849/2016 pentru aprobarea datelor, informatiilor si procedurilor operationale necesare utilizarii si functionarii dosarului electronic de sanatate (DES) al pacientului

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 190 din 13.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 13.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.10.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Bistrita, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, în urma celei de-a treia sesiuni de selectie a proiectelor, pe anul 2016, atribuie un contract de finantare nerambursabila beneficiarului: Asociatia Serviciilor de Ambulanta din România – filiala Bistrita-Nasaud

 • Achizitia publica de servicii din 11.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Serbanesti, Serbanesti, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze un teren intravilan în suprafata de 120 mp, în scop comercial, productie si servicii

 • Achizitia publica de servicii din 12.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Scobinti, cu sediul în comuna Scobinti, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 4 ha – amenajare piscicola (luciu de apa), în vederea desfasurarii unei activitati economice

 • Achizitia publica de servicii din 12.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Clinceni, Clinceni, judetul Ilfov, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 2 mp

 • Achizitia publica de servicii din 12.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 12.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Mihaesti, cu sediul în comuna Mihaesti, sat Buleta, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 60 mp

 • Achizitia publica de servicii din 13.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.10.2016 Concesiuni – anunturi în baza hotarârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Auseu, Auseu, judetul Bihor, anunta delegarea gestiunii serviciului de apa si canalizare din aria administrativ-teritoriala a comunei Auseu

Monitorul Oficial, Partea I nr. 805 din 12.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1532/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1532/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolat

 • Ordinul nr. 1297/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1297/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Marculesti din judetul Ialomita

 • Ordonanta de urgenta nr. 67/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 67/2016 pentru modificarea art. 51 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei

 • Ordinul nr. 1294/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1294/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Gârbau din judetul Cluj

 • Ordonanta de urgenta nr. 66/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 66/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli

 • Hotarâre nr. 730/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 730/2016 privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a trecerii lui din domeniul public al statului în domeniul privat al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor Bucuresti si transmiterii în proprietatea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu-Sisesti”, precum si pentru modificarea anexei nr. 11 a) punctul 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.881/2005 privind înfiintarea unor institute si centre de cercetare-dezvoltare agricola prin reorganizarea unor institute, centre, statiuni si societati comerciale de cercetare si productie agricola

 • Hotarâre nr. 732/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 732/2016 privind transmiterea unei parti din imobilul 338 Focsani din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apararii Nationale în domeniul public al municipiului Focsani, judetul Vrancea, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 731/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 731/2016 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Justitiei si transmiterea unei parti din imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si demolarii

 • Hotarâre nr. 729/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 729/2016 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 17 mai 2016 si la Paris la 20 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantarii proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

 • Amendamentele din 17.05.2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 17 mai 2016 si la Paris la 20 iunie 2016, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantarii proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucuresti la 12 decembrie 2006 si la Paris la 18 decembrie 2006

Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 12.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 476/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 476/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2711 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 477/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 477/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 12 alin. (1) sub aspectul sintagmei “la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice” din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

 • Decizia nr. 503/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 503/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. (1) lit. f) si alin. (3) si ale art. 455 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 1185/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1185/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unitati administrativ-teritoriale din judetul Neamt

 • Ordinul nr. 1203/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1203/2016 pentru publicarea acceptarii amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave – amendamente la anexele I, II, IV si V la MARPOL (pentru a conferi caracter obligatoriu prevederilor referitoare la mediu din Codul polar), adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MEPC.265(68) a Comitetului pentru protectia mediului marin din 15 mai 2015

 • Rezolutia nr. 265/2015, Organizatia Maritima Internationala

  Rezolutia MEPC.265(68) (adoptata la 15 mai 2015) privind Amendamentele la anexa la Protocolul din 1978 privind Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave – Amendamente la anexele I, II, IV si V la MARPOL (pentru a conferi caracter obligatoriu prevederilor referitoare la mediu din Codul polar)

 • Ordinul nr. 1207/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1207/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unitati administrativ-teritoriale din judetul Bacau

 • Ordinul nr. 1208/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1208/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 4 unitati administrativ-teritoriale din judetul Olt

 • Ordinul nr. 1215/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1215/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritorială Măgeşti, din judeţul Bihor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 803 din 12.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 315/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 315/2016 privind eliberarea domnului Viorel Traian Lascu din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

 • Hotarâre nr. 722/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice

 • Normele metodologice din 28.09.2016, Guvernul României

  Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selectie, de întocmire a listei scurte de pâna la 5 candidati pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum si a altor masuri necesare implementarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice din 28.09.2016

 • Normele metodologice din 28.09.2016, Guvernul României

  Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari si a componentei variabile a remuneratiei membrilor consiliului de administratie sau, dupa caz, de supraveghere, precum si a directorilor, respectiv a membrilor directoratului din 28.09.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 11.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 801 din 11.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 11.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 799 din 11.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 798 din 11.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 189 din 11.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 11.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.10.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Constanta, Constanta, judetul Constanta, acorda finantari nerambursabile pentru proiecte si programe sportive, pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 11.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 11.10.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Constanta, Constanta, judetul Constanta, acorda finantari nerambursabile pentru actiuni, proiecte sau evenimente culturale de interes public general, regional sau judetean, în suma totala de 1.504.498 lei

 • Achizitia publica de servicii din 10.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Dragasani, Dragasani, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 18,19 m.p., situat în strada Popa Sapca, pentru crearea acces si intrare sediu firma

 • Achizitia publica de servicii din 10.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze un teren piscicol cu suprafata de 2454 ha, împreuna cu urmatoarele active: diguri aparare, compartimentare, platforme, terasamente, canale alimentare, evacuare, drenoare care apartin amenajarii piscicole Dranov Ghiol

 • Achizitia publica de servicii din 10.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Municipiul Dragasani, Dragasani, judetul Vâlcea, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 4,33 m.p., pentru amenajare balcon cu extindere

 • Achizitia publica de servicii din 10.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze un teren piscicol cu suprafata de 409 ha si urmatoarele active: diguri aparare, compartimentare, platforme, terasamente, canale alimentare, evacuare, drenoare, care apartin amenajarii piscicole Popina

 • Achizitia publica de servicii din 10.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Orasului Amara, Amara, judetul Ialomita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 2608 m.p., în vederea realizarii investitiei de amenajare plaja

Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 10.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 796 din 10.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 10.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 794 din 10.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 97/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 97/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Comunicare privind masuri suplimentare de sporire a transparentei si de întarire a luptei împotriva evaziunii fiscale si a evitarii obligatiilor fiscale COM (2016) 451

 • Hotarâre nr. 98/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 98/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveste accesul autoritatilor fiscale la informatii privind combaterea spalarii banilor COM (2016) 452

 • Hotarâre nr. 99/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 99/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a standardelor pentru primirea solicitantilor de protectie internationala (reformare) – COM (2016) 465, la Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind standardele referitoare la conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca resortisantii tarilor terte sau apatrizii pentru a putea beneficia de protectie internationala, la un statut uniform pentru refugiati sau persoanele eligibile pentru protectie subsidiara si la continutul protectiei acordate si de modificare a Directivei 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisantilor tarilor terte care sunt rezidenti pe termen lung – COM (2016) 466, la Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unei proceduri comune în materie de protectie internationala în Uniune si de abrogare a Directivei 2013/32/UE – COM (2016) 467 si la Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a cadrului de relocare al Uniunii si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European si al Consiliului – COM (2016) 468

 • Hotarâre nr. 100/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 100/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor Sprijinirea prevenirii radicalizarii care duce la extremism violent COM (2016) 379

 • Ordinul nr. 1187/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1187/2016 privind aprobarea Planului de management al Rezervatiei Naturale si Sitului Natura 2000 ROSCI0032 Cheile Rudariei

 • Ordinul nr. 1211/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1211/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Archis din judetul Arad

 • Ordinul nr. 1210/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1210/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în unitatea administrativ-teritoriala Mera din judetul Vrancea

 • Ordinul nr. 1198/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1198/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 3 unitati administrativ-teritoriale din judetul Neamt

 • Ordinul nr. 1209/2016, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara – ANCPI

  Ordinul nr. 1209/2016 privind aprobarea începerii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 43 de unitati administrativ-teritoriale din judetul Dolj

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 188 din 10.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 10.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Unitatea Administrativ-Teritoriala Deleni, Deleni, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 7566 m.p., împartit în 10 loturi, pentru constructii locuinte

 • Achizitia publica de servicii din 07.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Vladeni, Vladeni, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 10.000 mp, în vederea înfiintarii unei balastiere

 • Achizitia publica de servicii din 07.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Braila, Braila, judetul Braila, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 353,57 ha (lot 6), amplasat pe raza comunei Vadeni

 • Achizitia publica de servicii din 07.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.10.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Judetul Salaj, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 07.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.10.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Marasesti, Marasesti, judetul Vrancea, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 07.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.10.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Herasti, Herasti, judetul Giurgiu, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 793 din 07.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 2563/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2563/2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria II, monument de arhitectura, grupa valorica B, a Casei cu spatiu comercial la parter, Str. Republicii nr. 52, municipiul Brasov, judetul Brasov

 • Ordinul nr. 2403/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2403/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plata pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse în mesajul electronic de plati care se transmite în sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.801/2011

 • Hotarâre nr. 726/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 726/2016 privind aprobarea Actului aditional nr. 5 la Acordul petrolier de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera, încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Gaze Naturale “Romgaz” – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 23/2000

 • Act din 05.10.2016, Guvernul României

  Actul aditional nr. 5 la Acordul de concesiune a unor perimetre pentru explorare, dezvoltare si exploatare petroliera încheiat între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ – S.A., aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 23/2000, din 05.10.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 07.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 07.10.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordinului ministrului culturii nr. 3.758/2016, din 07.10.2016

 • Ordinul nr. 924/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 924/2016 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operatiunile finantate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autoritatii de management, în cadrul Programului operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014-2020

 • Ordonanta de urgenta nr. 63/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 63/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regionala

 • Hotarâre nr. 706/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 706/2016 privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevazute ca justa despagubire, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 381/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica “Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti”, precum si modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 381/2009

 • Hotarâre nr. 725/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 725/2016 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, care înfiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 791 din 07.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 790 din 07.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 89/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 89/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu “Punerea în aplicare a Agendei europene privind securitatea pentru a combate terorismul si a deschide calea catre o uniune a securitatii efectiva si autentica” COM (2016) 230

 • Hotarâre nr. 90/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 90/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicare a Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: Consolidarea sistemului de rezilienta cibernetica al Europei si încurajarea unui sector al securitatii cibernetice competitiv si inovator COM (2016) 410

 • Hotarâre nr. 91/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 91/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Evaluarea punerii în aplicare a cadrului UE pentru strategiile nationale de integrare a romilor si a Recomandarii Consiliului cu privire la masurile de integrare efectiva a romilor în statele membre – 2016 COM (2016) 424

 • Hotarâre nr. 92/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 92/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor O noua agenda pentru competente în Europa COM (2016) 381

 • Hotarâre nr. 93/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 93/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu “Elemente pentru un cadru strategic la nivelul UE pentru sprijinirea reformei sectorului de securitate” JOIN (2016) 31

 • Hotarâre nr. 94/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 94/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internationala prezentate într-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid (reformare) COM (2016) 270

 • Hotarâre nr. 95/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 95/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor “Plan de actiune privind integrarea resortisantilor din tarile terte” COM (2016) 377

 • Hotarâre nr. 96/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 96/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar în scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, precum si de modificare a Directivei 2009/101/CE COM (2016) 450

Monitorul Oficial, Partea I nr. 789 din 07.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 788 din 07.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 787 din 06.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 786 din 06.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 785 din 06.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 784 din 06.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 187 din 06.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, urmeaza sa concesioneze un imobil – PT 33 în suprafata construita de 286,4 mp si terenul aferent în suprafata de 286,4 mp

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Valea Crisului, Valea Crisului, judetul Covasna, urmeaza sa concesioneze terenuri în suprafata totala de 8.645 mp

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Comunei Radesti, cu sediul în comuna Radesti, satul Radesti, jud. Alba, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 5.000 mp, situat în loc. Leorint, comuna Radesti

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Denta, Denta, judetul Timis, urmeaza sa concesioneze doua parcele de teren cu o suprafata totala de 17.575 mp

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Patârlagele, Patârlagele, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze doua terenuri, proprietate publica, cu suprafata de 4,090 mp si respectiv 2.430 mp

 • Achizitia publica de servicii din 06.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.10.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii – cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – U.A.T. Comuna Horia, Horia, judetul Tulcea, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa al comunei Horia

Monitorul Oficial, Partea I nr. 783 din 05.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 782 din 05.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 781 din 05.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1166/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1166/2016 privind aprobarea Planului de management al ariilor naturale protejate ROSPA0099 Podisul Hârtibaciului, ROSCI0227 Sighisoara-Târnava Mare, ROSCI0144 Padurea de gorun si stejar de pe Dealul Purcaretului, ROSCI0143 Padurea de gorun si stejar de la Dosul Fânatului, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0303 Hârtibaciu Sud-Est, ROSCI0304 Hârtibaciu Sud-Vest, Rezervatia Naturala “Stejarii seculari de la Breite municipiul Sighisoara”, Rezervatia “Canionul Mihaileni”, “Rezervatia de stejar pufos” – sat Cris

 • Decizia nr. 546/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 546/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (5) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

 • Ordinul nr. 1053/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 1053/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” Bucuresti

 • Regulamentul din 13.09.2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Regulamentul de organizare si functionare al Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” Bucuresti din 13.09.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 779 din 05.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 186 din 05.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte, Oradea, judetul Bihor, acorda finantari nerambursabile pentru urmatoarele activitati: culturale si de tineret, sociale, sport, reducerea vulnerabilitatilor la coruptie

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Relatii Interetnice, Bucuresti, sectorul 1, anunta contractele de finantare atribuite în perioada 12.05.2016 – 29.08.2016

 • Achizitia publica de servicii din 04.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 04.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Mosteni, Mosteni, judetul Teleorman, urmeaza sa concesioneze bazinul de apa numit în lista de patrimoniu “acumularea de apa AC Mosteni I”, care face parte din domeniul public al comunei Mosteni

 • Achizitia publica de servicii din 05.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 05.10.2016 Concesiuni – anunturi în baza hotarârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Primaria Tetchea, comuna Tetchea, judetul Bihor, anunta delegare de gestiune a serviciului de alimentare cu apa al comunei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 778 din 04.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 777 din 04.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 04.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 679/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 679/2016 pentru modificarea unor anexe la Hotarârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Alba, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Alba

Monitorul Oficial, Partea I nr. 774 din 04.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 773 din 04.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 772 din 03.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 169/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români în strainatate

 • Decretul nr. 821/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 821/2016 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor români în strainatate

 • Hotarâre nr. 705/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 705/2016 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura în cadrul schemelor de plati directe pentru agricultura, a ajutoarelor exceptionale cu caracter temporar, a masurilor de piata si interventie în agricultura, a masurii de informare si promovare pentru produsele agricole pe piata interna si în tarile terte, precum si a masurii de promovare a vinurilor, care se finanteaza din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)

 • Ordinul nr. 2336/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 2336/2016 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2016

 • Ordinul nr. 49/2016, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 49/2016 privind modificarea si completarea Regulamentului de calificare a productiei de energie electrica în cogenerare de înalta eficienta si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de energie electrica si energie termica utila, în cogenerare de înalta eficienta, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013

Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 03.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 80/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 80/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garantii puternice COM (2016) 117

 • Hotarâre nr. 81/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 81/2016 privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a criteriilor si mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protectie internationala prezentate într-unul dintre statele membre de catre un resortisant al unei tari terte sau de catre un apatrid (reformare) COM (2016) 270

 • Hotarâre nr. 82/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 82/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor – Vieti demne: de la dependenta de ajutor la autonomie – Stramutarea fortata si dezvoltarea COM (2016) 234

 • Hotarâre nr. 83/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 83/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind Agentia pentru Azil a Uniunii Europene si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016) 271

 • Hotarâre nr. 84/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 84/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor tarilor terte pentru ocuparea unor locuri de munca înalt calificate COM (2016) 378

 • Hotarâre nr. 85/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 85/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comuna catre Parlamentul European si Consiliu – Cadrul comun privind contracararea amenintarilor hibride – Un raspuns al Uniunii Europene JOIN (2016) 18

 • Decretul nr. 822/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 822/2016 privind eliberarea din functia de vicepresedinte al Înaltei Curti de Casatie si Justitie

 • Hotarâre nr. 707/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 707/2016 pentru aprobarea cuantumului si a platii cotizatiei voluntare de participare a Ministerului Justitiei la Academia Internationala Anticoruptie, pentru anul 2016

 • Hotarâre nr. 711/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 711/2016 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiintarii pe lânga Ministerul Tineretului si Sportului a unei activitati finantate integral din venituri proprii

 • Hotarâre nr. 712/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 712/2016 pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România si Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la Bucuresti la 24 mai 2016

 • Acord din 24.05.2016, Ministerul Culturii

  Acordul de cooperare între Ministerul Culturii din România si Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii din 24.05.2016

 • Ordinul nr. 1214/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1214/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Padurea Esechioi-Lacul Bugeac si ROSPA0053 Lacul Bugeac si ale ariilor naturale protejate de interes national 2.365 Padurea Esechioi si IV.28 Lacul Bugeac

 • Ordinul nr. 5034/2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Ordinul nr. 5034/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului national “Scoala altfel”

 • Metodologia din 29.08.2016, Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

  Metodologia de organizare a Programului national “Scoala altfel” din 29.08.2016

 • Hotarâre nr. 82/2016, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 82/2016 pentru delegarea competentei urmaririi si controlului activitatilor desfasurate de angajatii departamentelor/compartimentelor care se afla în subordinea functionala a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, precum si a evaluarii activitatii si performantelor acestora

 • Hotarâre nr. 81/2016, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotarârea nr. 81/2016 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 “Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care îndeplinesc cerintele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România si Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea si desfasurarea activitatii de audit financiar pentru fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori”, aprobata prin Hotarârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Ordinul nr. 1143/2016, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1143/649/2296/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine, al ministrului fondurilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordinul nr. 649/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1143/649/2296/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine, al ministrului fondurilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordinul nr. 2296/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1143/649/2296/2016 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine, al ministrului fondurilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordinul nr. 1704/2016, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 1704/2016 privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 2 septembrie 2016 si la Chisinau la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010

 • Programul din 02.09.2016, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Programul de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 2 septembrie 2016 si la Chisinau la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, din 02.09.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 03.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 185 din 03.10.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.10.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.10.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Municipiului Alba Iulia, Alba Iulia, judetul Alba, anunta concesionarea unor spatii, incluse pe Lista Monumentelor Istorice, situate în santurile Fortificatiei de tip Vauban, Cetatea Alba Carolina


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›