23 August, 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 618 din 22.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanţa nr. 14/2014, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor

 • Hotărârea nr. 686/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 686/2014 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 pentru Institutul Naţional de Statistică pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Hotărârea nr. 695/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 695/2014 privind aprobarea Actului adiţional nr. 7 la acordul de concesiune a conductelor magistrale, instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor aferente Sistemului naţional de transport al gazelor naturale şi a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” – S.A. Mediaş, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2002, precum şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

 • Decizia nr. 254/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 254/2014 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă

 • Ordinul nr. 89/2014, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Ordinul nr. 89/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.129/2009 privind conducerea unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Apărării Naţionale

 • Ordinul nr. 776/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 776/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 156 din 22.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 22.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.08.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Mangalia, judeţul Constanţa, solicitanţii trebuie să fie persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii constituite conform legii

 • Achiziţia publică de servicii din 22.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 22.08.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Unitatea de Management a Proiectului – Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Bucureşti, proiectul: “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”

 • Achiziţia publică de servicii din 21.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.08.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara, domeniul: culte

 • Achiziţia publică de servicii din 21.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 23.521 mp, în vederea creării unui parc industrial

 • Achiziţia publică de servicii din 21.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Târgovişte, Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, obiectul concesiunii: 13,12 mp, în vederea amenajării scară, rampă pentru persoane cu dizabilităţi şi cale de acces; 400 mp, în vederea amplasării unei staţii de telefonie mobilă în sistem GSM; 2 ha, în vederea realizării unei investiţii – fabrică de confecţii

 • Achiziţia publică de servicii din 21.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Pietroasa, judeţul Bihor, obiectul concesiunii: spaţiu din imobilul situat în comuna Pietroasa, sat Chişcău, în suprafaţă de 20,14 mp, în vederea funcţionării unui salon de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

 • Achiziţia publică de servicii din 21.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 21.08.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local Târgovişte, judeţul Dâmboviţa, concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 21.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1177/2014, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 1177/2014 privind publicarea acceptării Codului maritim internaţional pentru mărfuri solide în vrac (Codul IMSBC), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.268(85) a Comitetului de siguranţă maritimă din 4 decembrie 2008

 • Hotărârea nr. 679/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 679/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţii din judeţele Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj

 • Hotărârea nr. 680/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 680/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţii din judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 681/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 681/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2014 în judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 682/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Avioane” – S.A. Craiova, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 683/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 683/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Romaero” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordinul nr. 669/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 669/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 616 din 21.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 155 din 21.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 615 din 20.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 614 din 20.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 252/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 252/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor de către domnul Daniel Grigoroiu-Norocel

 • Decizia nr. 253/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 253/2014 privind numirea doamnei Mihaela Irina Ionescu în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Ordinul nr. 670/2014, Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură

  Ordinul nr. 670/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor silvice şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr 3.814/2012

 • Ordinul nr. 926/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 926/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate

 • Regulamentul din 28.06.2014, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Regulamentul de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România din 28.06.2014

 • Decizia nr. 7/2014, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 7/2014 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 58/2011 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti şi pentru aprobarea Regulamentului de educaţie medicală continuă al Colegiului Medicilor Dentişti din România

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 154 din 20.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 19.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 612 din 19.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 153 din 19.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 611 din 18.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 402/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 402/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2), art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 33 alin. (1) şi (2), art. 35 alin. (2) şi art. 50 lit. b) teza a doua şi lit. c) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Ordinul nr. 96/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

 • Ordinul nr. 971/2014, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 971/2014 pentru aprobarea listei organismelor desemnate să realizeze emiterea certificatelor de agreare şi a certificatelor de conformitate cu prototipul conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), precum şi inspecţia pentru certificarea menţinerii conformităţii în exploatare a suprastructurilor specializate montate pe vehiculele rutiere destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase şi a ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase

 • Ordinul nr. 982/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 982/1614/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Craiova – S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 1614/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 982/1614/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Craiova – S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 983/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 983/1612/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani – S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 1612/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 983/1612/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Focşani – S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 984/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 984/1611/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe – S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

 • Ordinul nr. 1611/2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV

  Ordinul nr. 984/1611/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Fondul Local de Garantare Sfântu Gheorghe – S.A., filială a Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN, aflat sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 610 din 18.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Rectificarea din 18.08.2014, Monitorul Oficial – MO

  Rectificarea privind anexa la Hotărârea Guvernului nr. 519/2014, din 18.08.2014

 • Ordinul nr. 80/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 80/2014 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 70/2014 privind aprobarea venitului reglementat, a venitului total şi a tarifelor de transport pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

 • Ordinul nr. 79/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2013 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale pe piaţa internă şi modalitatea de stabilire/avizare a structurilor amestecului de gaze naturale

 • Ordinul nr. 1446/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1446/2014 privind extinderea desemnării Societăţii Comerciale CERTIND – S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii specifice pentru evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii

 • Ordinul nr. 1451/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1451/2014 pentru modificarea şi completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale

 • Decizia nr. 427/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 427/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 13 şi art. 24 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 419/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 419/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu referire la art. 18 din art. II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 152 din 18.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 18.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 18.08.2014 Concesiuni – anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (a.d.i.) Termoficare Valea Jiului, Petroşani, judeţul Hunedoara, Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat (transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice) în municipiile Petroşani, Vulcan şi Lupeni

 • Achiziţia publică de servicii din 14.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Bălţăteşti, Bălţăteşti, judeţul Neamţ, obiectul concesiunii: suprafaţă de 20 mp, pentru desfăşurare activităţi economice

 • Achiziţia publică de servicii din 14.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie deschisă – Comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova, obiectul concesionării: concesionarea prin delegare de gestiune a Serviciului Public de Salubrizare al Comunei Poienarii Burchii în ceea ce priveşte precolectarea, colectarea, transportul, depozitarea deşeurilor comunale, inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia celor cu regim special

 • Achiziţia publică de servicii din 14.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.08.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Răşinari, judeţul Sibiu, concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 609 din 14.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 14.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 6/2014, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 6/2014 privind aprobarea criteriilor de bună practică în cadrul cabinetelor de medicină dentară şi a procedurii de evaluare în exercitarea atribuţiilor de avizare, control şi supraveghere a cabinetelor de medicină dentară

 • Decizia nr. 413/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 413/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) şi (8), precum şi ale art. 4 teza a doua prin raportare la art. 34 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 607 din 14.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 606 din 14.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 605 din 14.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 151 din 14.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 13.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 13.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria comunei Racoviţa, satul Copăceni, comuna Racoviţa, judeţul Vâlcea, concesionează un teren cu suprafaţa de 3.000 mp, punctul “Băiaşu”

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Borca, Borca, judeţul Neamţ, concesionarea unor terenuri care aparţin domeniului privat al comunei Borca

 • Achiziţia publică de servicii din 14.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 14.08.2014 Concesiuni – Anunţuri în baza ordinului nr. 263/2007 al preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice privind aprobarea normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – UAT Oraşul Buhuşi, jud. Bacău, delegare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe raza oraşului Buhuşi

Monitorul Oficial, Partea I nr. 604 din 13.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 388/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 388/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Hotărârea nr. 44/2014, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 44/2014 privind aprobarea auditorilor financiari care au fost autorizaţi în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiei

 • Ordinul nr. 4/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Ordinul nr. 4/2014 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

 • Modificările din 11.08.2014, Banca Naţională a României – BNR

  Modificări ale anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României din 11.08.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 13.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 150 din 13.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Târgu Jiu, Târgu Jiu, judeţul Gorj, concesionarea unui teren în suprafaţă de 364 mp, destinat construirii de locuinţă

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Suceava, municipiul Suceava, judeţul Suceava, concesionarea unui imobil situat în Municipiul Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare, compus din patru clădiri şi teren aferent, în vederea desfăşurării unor activităţi comerciale

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Corabia, Corabia, judeţul Olt, concesionarea unor loturi de teren în suprafaţă de 300 mp, în vederea construirii de pontoane flotante pentru andocare şi acostare ambarcaţiuni

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Serviciul Comunitar pentru Cadastru şi Agricultură Deva, Deva, judeţul Hunedoara, concesionarea unui teren în suprafaţă de 15 m.p., domeniul privat al municipiului Deva

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2014 Anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Municipiului Hunedoara, Hunedoara, judeţul Hunedoara, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 12.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 12.08.2014 Anunţuri de participare la negociere directă – Primăria Tuzla, Tuzla, judeţul Constanţa, concesionarea unui teren inundabil în suprafaţă de 12.899 mp, ce face parte din domeniul privat al comunei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 601 din 12.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 12.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1004/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1004/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice “Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate, indicativ C 133-2014″

 • Ordinul nr. 144/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 144/2014 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 24/2010 privind aprobarea listelor cuprinzând informaţiile secrete de serviciu şi informaţiile de interes public

 • Ordinul nr. 61/2014, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 61/2014 pentru modificarea art. 15 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

 • Decizia nr. 438/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 438/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 435/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 435/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 330/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 330/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi a ordonanţei de urgenţă în ansamblul său

 • Decizia nr. 318/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 318/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2813 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

Monitorul Oficial, Partea I nr. 599 din 12.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 149 din 12.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 11.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.08.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Primăria Bestepe, localitatea Bestepe, judeţul Tulcea, concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 11.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 11.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Suceava, municipiul Suceava, judeţul Suceava, concesionează un imobil, situat în str. Petru Rareş nr. 54, compus din clădire şi teren aferent, în vederea înfiinţării unei grădiniţe speciale pentru copiii cu deficienţe de vedere şi a amenajării unor spaţii destinate persoanelor cu dificultăţi de vedere

 • Achiziţia publică de servicii din 08.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.08.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Batăr, localitatea Batăr, judeţul Bihor, concesiune de bunuri proprietate publică

Monitorul Oficial, Partea I nr. 598 din 11.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 77/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 77/2014 privind modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică pentru aprecierea nivelului de concurenţă pe piaţă şi prevenirea abuzului de poziţie dominantă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2006

 • Ordinul nr. 76/2014, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 76/2014 pentru modificarea Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2008

 • Hotărârea nr. 666/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 666/2014 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului pentru avizarea autorizării prin licenţă a operaţiunilor cu produse cu dublă utilizare

 • Hotărârea nr. 665/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 665/2014 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil destinat construcţiei Complexului Naţional de Tenis din cadrul Complexului Sportiv Naţional “Lia Manoliu”

 • Decizia nr. 403/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 403/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. XXIII alin. (2) şi (4) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, a dispoziţiilor articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, precum şi a dispoziţiilor art. 35 alin. (2) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 393/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 393/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 33 alin. (1) şi (2) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 386/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 386/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 11.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 1330/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1330/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii”, indicativ NP 074-2014

 • Ordinul nr. 995/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 995/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea geotehnică a lucrărilor de epuizmente”, indicativ NP 134-2014

 • Hotărârea nr. 664/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 664/2014 pentru abrogarea unor acte normative referitoare la proiectul unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă

 • Hotărârea nr. 668/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 662/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 662/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 910/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării “Deviere DN 28 km 19+500-22+900 pe teritoriul localităţilor Blăgeşti, oraş Paşcani, judeţul Iaşi”

 • Decizia nr. 404/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 404/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la prevederile art. 34 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 391/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 391/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 596 din 11.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 667/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 667/2014 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru judeţele Argeş, Gorj, Prahova, Olt, Teleorman şi Vâlcea

Monitorul Oficial, Partea I nr. 595 din 08.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 341/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 341/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 125 alin. 3 din Codul penal din 1969

 • Hotărârea nr. 663/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2014 privind modificarea unor acte normative

 • Ordinul nr. 1023/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 1023/756/993/2014 pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” din cadrul axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 756/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 1023/756/993/2014 pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” din cadrul axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 993/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 1023/756/993/2014 pentru completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 2.368/1.058/1.501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” din cadrul axei prioritare 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” a Programului operaţional regional 2007-2013

 • Ordinul nr. 2526/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2526/2014 privind aprobarea cuantumului remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei

 • Ordinul nr. 3973/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 594 din 08.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 3975/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 3975/2014 privind înfiinţarea Centrului Judeţean de Excelenţă Dolj

 • Ordinul nr. 3976/2014, Ministerul Educaţiei Naţionale – MEN

  Ordinul nr. 3976/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.074/2012 privind aprobarea componenţei Comisiei specializate de acreditare a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de formare oferite de aceştia

 • Hotărârea nr. 659/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2014 privind organizarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale, prin Institutul Limbii Române, a Conferinţei anuale “Limba română în lume”, în perioada 9-13 octombrie 2014, la Arizona State University, Statele Unite ale Americii

 • Hotărârea nr. 655/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2014 pentru transmiterea unei părţi din imobilul “Palatul Parlamentului”, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, precum şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 625/2005 privind reorganizarea Muzeului Costumelor Populare din România

 • Hotărârea nr. 651/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 651/2014 privind transmiterea unor părţi de imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Sibiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 642/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2014 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2014

 • Acordul din 24.07.2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Acordul între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind legăturile rutiere peste frontiera de stat româno-ungară din 24.07.2014

 • Decizia nr. 376/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 376/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 647 alin. (3), art. 649 alin. (1) lit. b) şi ale art. 652 din Codul civil

 • Decizia nr. 374/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 374/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 2, art. 4, art. 6-9, art. 12, art. 14 şi art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Monitorul Oficial, Partea I nr. 593 din 08.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 148 din 08.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 07.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local al Comunei Măgurele, judeţul Prahova, concesionarea pe o perioadă de 49 ani, a unui teren în suprafaţă de 1.600 mp, situat în extravilanul comunei Măgurele

 • Achiziţia publică de servicii din 08.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.08.2014 Anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Oraş Huedin, Huedin, judeţul Cluj, delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică a oraşului

 • Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Călineşti, Călineşti, judeţul Teleorman, concesionarea unui imobil format din construcţie cămin cultural parter şi teren intravilan aferent, amplasat în satul Copăcenca, aparţinând domeniului public de interes local al comunei Călineşti

 • Achiziţia publică de servicii din 07.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 07.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Coşeiu, Coşeiu, judeţul Sălaj, concesionează un teren în suprafaţă de 10.000 mp care aparţine domeniului privat al comunei, pentru exploatare în regim de carieră a zăcământului de tuf vulcanic aflat în subsolul terenului

 • Achiziţia publică de servicii din 08.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 08.08.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Gheorgheni, localitatea Gheorgheni, judeţul Harghita, atribuie contracte de finanţare în cadrul programelor pentru tineret, sportive, culturale şi turistice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 592 din 07.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Circulara nr. 24/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 24/2014 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint dedicate aniversării a 150 de ani de la naşterea Elenei Văcărescu

 • Hotărârea nr. 657/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 657/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome “Editura Didactică şi Pedagogică”, aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale

 • Hotărârea nr. 648/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 648/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Lărgire la 4 benzi DN 7, Bâldana-Titu, km 30+950 – km 52+350″

Monitorul Oficial, Partea I nr. 591 din 07.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 908/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 908/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 33/2014 privind aprobarea sumelor pentru serviciile publice de ambulanţă pentru anul 2014

 • Ordinul nr. 432/2014, Ministerul pentru Societatea Informaţională – MSI

  Ordinul nr. 432/2014 privind desemnarea reprezentanţilor Ministerului pentru Societatea Informaţională ca membri în cadrul Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

 • Ordinul nr. 123/2014, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 123/2014 pentru modificarea anexei nr. 115 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărârea nr. 653/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 653/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială IOR – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 619/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 619/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Casimcea şi Topolog, judeţul Tulcea

 • Decizia nr. 346/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 346/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d) şi art. 12 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi ale art. 10 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

 • Decizia nr. 340/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 340/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la prevederile art. 33, art. 34 alin. (1) şi art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

Monitorul Oficial, Partea I nr. 590 din 07.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 147 din 07.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Vaideeni, Centrul Civic Vaideeni, Vaideeni, judeţul Vâlcea, concesionează parcelele de teren în suprafaţă de 800 mp – 1.000 mp, rezultate în urma lotizării suprafeţei de circa 95 ha de teren care face obiectul Planului Urbanistic Zonal pentru înfiinţarea satului de vacanţă Ursuleţu

 • Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Dichiseni, Dichiseni, judeţul Călăraşi, concesionează o suprafaţă de 9.738 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Comunei Iveşti, Comuna Iveşti F.N., Iveşti, judeţul Vaslui, concesionează un spaţiu în suprafaţă de 35,43 mp situat în cadrul Dispensarului Medical Iveşti, în vederea înfiinţării unei farmacii pentru comercializare medicamente pentru uz uman

Monitorul Oficial, Partea I nr. 589 din 06.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 617/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide

 • Hotărârea nr. 645/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2014 pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 646/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 646/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială ICEM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărârea nr. 650/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj

 • Regulamentul din 31.07.2014, Guvernul României

  Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei centrale de arbitraj din 31.07.2014

 • Ordinul nr. 912/2014, Ministerul Sănătăţii – MS

  Ordinul nr. 912/2014 pentru modificarea art. 13 din Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007

 • Decizia nr. 864/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 864/2014 privind transferul integral al portofoliului de asigurări de viaţă de la Societatea EUREKO ASIGURĂRI – S.A. către sucursala din România a Societăţii AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Źycie – S.A., Polonia, transferul activelor rămase de la activitatea de asigurări de viaţă la activitatea de asigurări generale şi retragerea autorizaţiei de funcţionare pentru asigurări de viaţă a Societăţii EUREKO ASIGURĂRI – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 588 din 06.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 587 din 06.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotărârea nr. 658/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 658/2014 privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 • Ordinul nr. 104/2014, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 104/2014 privind aprobarea Planului strategic instituţional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014-2016

 • Hotărârea nr. 647/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 647/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 • Ordonanţa nr. 11/2014, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 11/2014 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 • Decizia nr. 365/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 365/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Decizia nr. 304/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 304/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. 1, 2 şi 3 teza întâi din Codul de procedură penală din 1968

 • Decizia nr. 300/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 300/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1411 şi art. 144 din Codul penal din 1969 şi art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală din 1968

Monitorul Oficial, Partea I nr. 586 din 06.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 380/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 380/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală din 1968

 • Ordonanţa nr. 10/2014, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 10/2014 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

 • Rectificarea din 06.08.2014, Monitorul Oficial – MO

  Rectificarea privind Hotărârea Guvernului nr. 515/2014, din 06.08.2014

 • Ordonanţa nr. 12/2014, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei

 • Hotărârea nr. 649/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2014 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 noiembrie 2013 şi la Paris la 30 ianuarie 2014 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

 • Hotărârea nr. 661/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate din judeţele Argeş şi Dolj

 • Ordinul nr. 988/2014, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 988/2014 pentru modificarea Instrucţiunilor privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.561/2011

 • Amendamentele din 29.11.2013, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 noiembrie 2013 şi la Paris la 30 ianuarie 2014, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 146 din 06.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, Programul anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor

 • Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, Programul anual de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap, pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, concurs de proiecte organizat în cadrul Programului anual de colaborare cu fundaţii şi asociaţii care oferă programe şi servicii pensionarilor şi vârstnicilor, pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 06.08.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Miercurea-Ciuc, judeţul Harghita, concurs de proiecte organizat în cadrul Programului de colaborare cu structurile asociative ale persoanelor cu handicap, pe anul 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 05.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Consiliul Local Babadag, judeţul Tulcea, concesionează două grajduri cu suprafaţa construită de 444 mp şi respectiv 544 mp, situate în extravilanul oraşului Babadag

 • Achiziţia publică de servicii din 05.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Meteş, Meteş, judeţul Alba, concesionarea terenului neproductiv, în suprafaţă totală de 9.980 mp, situat în intravilanul satului Tăuţi, în vederea realizării unei investiţii de exploatare agregate minerale şi refacerea terenului după exploatare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 585 din 05.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 352/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 352/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 67 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 354/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 354/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

 • Ordonanţa nr. 8/2014, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

 • Hotărârea nr. 616/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 616/2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligaţiile călătorilor din transportul feroviar

 • Hotărârea nr. 644/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 644/2014 privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 • Hotărârea nr. 660/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 660/2014 privind numirea unui consul general

 • Ordinul nr. 835/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 835/2014 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

 • Ordinul nr. 836/2014, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 836/2014 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 169 “Formare profesională pentru îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, nr. 170 “Şanse egale şi respect”, nr. 171 “Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”, finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

 • Circulara nr. 25/2014, Banca Naţională a României – BNR

  Circulara nr. 25/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

Monitorul Oficial, Partea I nr. 584 din 05.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 371/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 371/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, precum şi ale articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2012 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din titlul VII “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 373/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 373/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă

 • Ordinul nr. 756/2014, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 756/2014 pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Nana, judeţul Călăraşi

 • Decizia nr. 7/2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2014 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Ploieşti, în Dosarul nr. 3.422/114/2013, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

Monitorul Oficial, Partea I nr. 583 din 05.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 321/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 321/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 1 alin. (3), art. 24 alin. (2)-(4) şi art. 33-35 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 421/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 421/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 424/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 424/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 teza întâi din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Ordonanţa nr. 7/2014, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 7/2014 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a României ca membru asociat la Comitetul Ştiinţific pentru Cercetări Antarctice (SCAR), precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

 • Hotărârea nr. 639/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 639/2014 privind realocarea pe anul 2014 a sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele aflate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 818/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică “Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin-Lugoj, între km 450+768 şi km 494+500″ – Lot 5

 • Hotărârea nr. 640/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2014 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimbul de scrisori semnate la Tokyo la 30 august 2013 şi la 14 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 13 septembrie 2013 şi la 25 noiembrie 2013 între Guvernul României şi Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005

 • Amendamentele din 25.11.2013, Ministerul Finanţelor Publice – MFP

  Amendamentele convenite prin schimbul de scrisori semnate la Tokyo la 30 august 2013 şi la 14 noiembrie 2013 şi la Bucureşti la 13 septembrie 2013 şi la 25 noiembrie 2013 între Guvernul României şi Agenţia Japoniei pentru Cooperare Internaţională, succesoare a Băncii Japoniei pentru Cooperare Internaţională, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Japoniei pentru Cooperare Internaţională privind Proiectul de reducere a poluării la Termocentrala Turceni, semnat la Bucureşti la 31 martie 2005

 • Hotărârea nr. 641/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2014 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind cooperarea în domeniile dezvoltare regională şi administraţie publică, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013

 • Memorandumul din 22.11.2013, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Memorandumul de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Irak privind cooperarea în domeniile dezvoltare regională şi administraţie publică din 22.11.2013

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 145 din 05.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 05.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.08.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Consiliul Judeţean Constanţa, cu sediul în Constanţa, judeţul Constanţa, atribuie contracte de finanţare nerambursabilă pe anul de execuţie financiară 2014 pentru domeniul sport

 • Achiziţia publică de servicii din 05.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 05.08.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Cluj-Napoca, cu sediul în Cluj-Napoca, judeţul Cluj, anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni cultural-educative, în anul fiscal 2014

 • Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – UAT Gruiu, satul Gruiu, judeţul Ilfov, concesionează teren cu suprafaţa de 800 mp, com. Gruiu, satul Lipia

 • Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – U.A.T. Comuna Păltiniş, Păltiniş, judeţul Botoşani, concesionarea unei suprafaţe de 1.009 mp teren intravilan, cu destinaţie curţi construcţii, domeniul public al comunei Păltiniş

 • Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Municipiului Brad, cu sediul în Brad, judeţul Hunedoara, concesionează o suprafaţă de 3.306 mp teren în scopul amplasării obiectivului “Centrală Termică în cogenerare de înaltă eficienţă pe biomasă”

 • Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Prisăcani cu sediul în Prisăcani, judeţul Iaşi, anunţă concesionarea unui teren în suprafaţă de 603 mp situat în intravilanul comunei Prisăcani

 • Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Târgu Frumos cu sediul în oraşul Târgu Frumos, judeţul Iaşi, scoate la licitaţie publică, pentru concesionare – Bază Sportivă – zona Iaz Paharnic, aflată în proprietatea publică a oraşului

 • Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la negociere directă – Comuna Secuieni cu sediul în Secuieni, judeţul Neamţ, concesionează un spaţiu cu destinaţia de confecţii îmbrăcăminte şi accesorii în suprafaţă totală de 99,00 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local al Oraşului Oţelu Roşu, cu sediul în localitatea Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin, concesiune de bunuri proprietate publică, două loturi de teren (500 mp fiecare)

 • Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Local al Comunei Valea Stanciului, cu sediul în comuna Valea Stanciului, judeţul Dolj, atribuie contract de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Ianca, Ianca, judeţul Brăila, concesionează mai multe loturi de teren situate în oraşul Inca iar parcul orăşenesc doar în perioada 1-15 septembrie 2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 582 din 04.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 581 din 04.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 309/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 309/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 1 alin. (3), art. 4, art. 6 alin. (1) lit. e), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 10, art. 11, art. 12, art. 20-26 şi ale art. 34 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi ale art. 87 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 310/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 310/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) şi alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative şi ale art. 13 şi art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decizia nr. 311/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 311/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 864 alin. 1 raportate la prevederile art. 83 alin. 1 din Codul penal din 1969 în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1/2011

 • Decizia nr. 398/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 398/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua raportate la cele ale art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 400/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 400/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 alin. (1)-(3) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 405/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 405/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 teza a doua prin raportare la art. 35 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi ale art. 20 cuprins în titlul VII – Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Ordinul nr. 992/2014, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 992/2014 pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri, indicativ NP 069-2014″

 • Ordinul nr. 2203/2014, Ministerul Justiţiei – MJ

  Ordinul nr. 2203/2014 pentru stabilirea locaţiilor în care se derulează activitatea Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi a serviciilor de probaţiune

 • Ordinul nr. 2323/2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 2323/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid

 • Normele tehnice din 28.07.2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Normele tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid din 28.07.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 580 din 04.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 579 din 04.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 144 din 04.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Deva, Deva, judeţul Hunedoara, acordă finanţări pe anul 2014 pentru servicii recreative şi sportive, religioase, culturale, sociale şi tineret

 • Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014 Anunţuri în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile – Municipiul Deva, cu sediul în Deva, judeţul Hunedoara, acordă finanţare nerambursabilă de la bugetul general al Municipiului Deva în anul 2014 pentru servicii recreative şi sportive, religioase, culturale, tineret şi sociale

 • Achiziţia publică de servicii din 01.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Comuna Cernişoara, Str. Principală nr. 4, Cernişoara, judeţul Vâlcea, concesionează terenul de sport din satul Modoia, aflat în domeniul public al Comunei Cernişoara

 • Achiziţia publică de servicii din 01.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 01.08.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Păuşeşti-Măglaşi, Str. Principală nr. 8, Păuşeşti-Măglaşi, judeţul Vâlcea, concesionează 1.200 m.p. teren din domeniul public, punctul “Poligon auto”

 • Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 04.08.2014 Anunţuri în baza hotărârii guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice – Primăria Comunei Cărpinet, localitatea Cărpinet, judeţul Bihor, servicii de eliminare a deşeurilor menajere şi a apelor menajere; servicii de igienizare şi servicii similare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 01.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 551/2014, Preşedintele României

  Decretul nr. 551/2014 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 • Decizia nr. 368/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 368/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 383/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 383/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decizia nr. 407/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 407/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 194 şi art. 200 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Hotărârea nr. 633/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 633/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unei cantităţi de motorină şi acordarea acesteia ca ajutor umanitar intern de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 634/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, în sprijinul populaţiei afectate de inundaţii din judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 635/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 635/2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 390/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în lunile aprilie şi mai 2014

 • Hotărârea nr. 636/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 636/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în luna iulie 2014

 • Hotărârea nr. 637/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii pentru achiziţia de ambulanţe necesare implementării acordurilor de colaborare cu Republica Moldova

 • Hotărârea nr. 638/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2014 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 55/2014 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013

 • Ordinul nr. 413/2014, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine

  Ordinul nr. 413/2014 pentru modificarea art. 1 din Ordinul secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor nr. 340/2014 privind stabilirea unor derogări de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 577 din 01.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 415/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 415/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV şi art. 114 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizia nr. 420/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 420/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (3) şi art. 109 alin. (9) şi (11) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Hotărârea nr. 621/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 621/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Codrean Dan-Cristian

 • Hotărârea nr. 622/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 622 /2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu

 • Hotărârea nr. 623/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 623/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Mureş de către domnul Oprea Vasile-Liviu

 • Hotărârea nr. 624/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 624/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mureş de către domnul Nagy Zsigmond

 • Hotărârea nr. 625/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 625/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Popescu Kanty-Cătălin

 • Hotărârea nr. 626/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 626/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Vrancea de către domnul Halici Nicuşor

 • Hotărârea nr. 627/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 627/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil

 • Hotărârea nr. 628/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 628/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către doamna Lupea Ioana Mădălina

 • Hotărârea nr. 629/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 629/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian

 • Hotărârea nr. 630/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 630/2014 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor

 • Hotărârea nr. 631/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 631/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Harghita de către domnul Petres Sandor

 • Hotărârea nr. 632/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 632/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Harghita de către domnul Andrei Jean-Adrian

 • Decizia nr. 246/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 246/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul George Răzvan Profiroiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Institutului Naţional de Statistică

 • Decizia nr. 247/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 247/2014 privind eliberarea, la cerere, a domnului Gheorghe Gherghina din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 248/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 248/2014 privind numirea doamnei Daniela Pescaru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice

 • Decizia nr. 249/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2014 privind eliberarea domnului Marian Pinţur din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 250/2014, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2014 privind numirea domnului Csutak Nagy Laszlo în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Ordinul nr. 83/2014, Ministerul Apărării Naţionale – MApN

  Ordinul nr. 83/2014 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.110/2009

 • Rectificarea din 01.08.2014, Monitorul Oficial – MO

  Rectificarea privind anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 943/2013, din 01.08.2014

Monitorul Oficial, Partea I nr. 576 din 01.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 575 din 01.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 358/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 358/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 15, 16 şi 17 din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 394/2014, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 394/2014 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 187 alin. (1) teza a doua din capitolul V1 al titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Hotărârea nr. 609/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 609/2014 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Monitorul Oficial, Partea I nr. 574 din 01.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 143 din 01.08.2014 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achiziţia publică de servicii din 31.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Primăria Oraşului Petrila, Petrila, judeţul Hunedoara, obiectul concesiunii: teren în suprafaţă de 7882 mp, în vederea desfăşurării de activităţi productive

 • Achiziţia publică de servicii din 30.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 30.07.2014 Concesiuni – anunţuri de participare la licitaţie – Oraşul Târgu Neamţ, judeţul Neamţ, obiectul concesiunii: 3 suprafeţe de teren, destinate amplasării chioşcurilor de difuzare a presei în suprafaţă totală de 14,40 mp: 1 – Zona bl. M6, Bd. Mihai Eminescu, S = 4,8 mp; 2 – Zona Alimentara Dumitriu, situat în Bd. Ştefan cel Mare, S = 4,8 mp; 3 – Zona Piaţa Adormirea Maicii Domnului, lângă bl. M3, şi S.C. Confex Arta, Bd. Ştefan cel Mare, S = 4,8 mp

 • Achiziţia publică de servicii din 31.07.2014, Instituţie bugetară

  Achiziţia publică de servicii din 31.07.2014 Concesiuni – anunţuri de atribuire a contractelor de concesiune – Municipiul Zalău, judeţul Sălaj, concesiune de bunuri proprietate publică