29 Iunie, 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 29.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 1/2016, Academia de Stiinte Juridice

  Hotarârea nr. 1/2016 pentru modificarea Statutului Academiei de Stiinte Juridice din România

 • Decizia nr. 1230/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1230/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii SDH BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1219/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1219/2016 privind mentinerea interzicerii temporare a exercitarii activitatii de asigurare si stabilirea unor masuri în sarcina Societatii de Asigurare-Reasigurare LIG Insurance – S.A.

 • Decizia nr. 468/2016, Administratia Nationala a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 468/2016 privind continutul setului de produse igienico-sanitare pus la dispozitia persoanelor private de libertate cu ocazia primirii în locurile de detinere din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 • Decizia nr. 298/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 298/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si ale art. 3 din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

 • Decizia nr. 303/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 303/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 306 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865

 • Decizia nr. 305/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 305/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 922 din Codul de procedura civila

 • Hotarâre nr. 452/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 452/2016 privind recunoasterea Asociatiei “Filantropia Ortodoxa Alba Iulia” ca fiind de utilitate publica

 • Decizia nr. 114/2016, Agentia pentru Agenda Digitala a României

  Decizia nr. 114/2016 privind stabilirea tarifelor de utilizare a Sistemului Electronic de Achizitii Publice (SEAP)

Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 29.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 54/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 54/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Pachetul antievaziune: Pasii urmatori spre realizarea impozitarii efective si spre cresterea transparentei fiscale în UE COM (2016)23

 • Hotarâre nr. 55/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 55/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind o strategie externa pentru impozitarea eficace COM (2016)24

 • Hotarâre nr. 56/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 56/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directiva a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligatiilor fiscale care afecteaza în mod direct functionarea pietei interne COM (2016)26

 • Hotarâre nr. 441/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 441/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului “MINVEST” – S.A. Deva, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

 • Hotarâre nr. 442/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 442/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Nationala “PLAFAR” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

 • Hotarâre nr. 443/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 443/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Conservare si Închidere a Minelor “CONVERSMIN” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

 • Hotarâre nr. 444/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 444/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Nationala a Apelor Minerale – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

 • Hotarâre nr. 445/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 445/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Nationala de Radiocomunicatii – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala

Monitorul Oficial, Partea I nr. 483 din 29.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 199/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 199/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 201/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 201/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Decizia nr. 231/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 231/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordinul nr. 208/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 208/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0199 Platoul Meledic si ale ariei naturale protejate Platoul Meledic, cod 2.267

 • Ordinul nr. 838/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 838/2016 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, nr. 1.763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere în aplicare a masurii de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, eligibila pentru finantare în cadrul Programului National de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 28.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 28.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 8/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 2 alin. (1) si art. 7 lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la art. 460 alin. 1, art. 246 alin. 1 si 3 si art. 274 alin. 1 din Codul de procedura civila din 1865, în prezent art. 790 alin. (1), art. 406 alin. (1) si (3) si art. 453 alin. (1) din Codul de procedura civila, în referire la obligarea executorului judecatoresc la plata cheltuielilor de judecata, în situatia în care acesta a renuntat la cererea de validare a popririi ori aceasta a fost respinsa de instanta, ca urmare a îndeplinirii obligatiilor de catre tertul poprit sau de catre debitor

 • Hotarâre nr. 431/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 431/2016 privind aprobarea stemei comunei I. L. Caragiale, judetul Dâmbovita

 • Hotarâre nr. 434/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 434/2016 privind aprobarea stemei comunei Stoenesti, judetul Vâlcea

 • Hotarâre nr. 435/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 435/2016 privind aprobarea stemei municipiului Sacele, judetul Brasov

 • Hotarâre nr. 436/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 436/2016 privind aprobarea stemelor comunelor Baraganul, Salcia Tudor si Traian, judetul Braila

 • Hotarâre nr. 437/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 437/2016 privind aprobarea stemelor comunelor Cârlogani si Deveselu, judetul Olt

 • Ordinul nr. 712/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 712/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0119 Muntele Mare

Monitorul Oficial, Partea I nr. 479 din 28.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 478 din 28.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 119/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 119/2016 privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 • Decretul nr. 613/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 613/2016 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea art. 8 lit. b1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 235/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 235/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 237/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 237/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33 alin. (6) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 • Decizia nr. 242/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 242/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (51) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte masuri în domeniul cheltuielilor publice

 • Hotarâre nr. 450/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 450/2016 privind aprobarea unor modificari si completari în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale

 • Ordinul nr. 820/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 820/2016 privind desemnarea organismului de inspectie a echipamentelor de aplicare a produselor de protectie a plantelor de uz profesional si responsabilitatile acestuia

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 123 din 28.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 27.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 27.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Negresti, Negresti, judetul Vaslui, urmeaza sa concesioneze un teren liber de constructii în suprafata de 30 mp

 • Achizitia publica de servicii din 27.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 27.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Primaria Comunei Ponoarele, comuna Ponoarele, judetul Mehedinti, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 146 m.p., situat în satul Ponoarele, “Dealul Balutei”, necesar pentru alimentarea cu energie electrica a turnului de telefonie mobila Vodafone

 • Achizitia publica de servicii din 27.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 27.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Ileanda, judetul Salaj, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 27.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 27.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Maieru, Maieru, judetul Bistrita-Nasaud, anunta ofertantii câstigatori pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 477 din 27.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 763/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

 • Ordinul nr. 377/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

 • Decizia nr. 164/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 164/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 509 alin. (1) pct. 11 si ale art. 509 alin. (2) din Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 165/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 165/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedura civila din 1865

 • Decizia nr. 166/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 166/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29627 si art. 29628 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 225/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 225/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Augustin Ioan din functia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului

 • Hotarâre nr. 637/2016, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotarârea nr. 637/2016 pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotarârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 • Ordinul nr. 27/2016, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 27/2016 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport si a pretului reglementat pentru energia electrica reactiva, practicate de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” – S.A.

 • Hotarâre nr. 451/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 451/2016 privind recunoasterea Fundatiei “Inima de copil” ca fiind de utilitate publica

 • Hotarâre nr. 428/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 428/2016 pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 558/2014 privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national “Reabilitarea liniei c.f. Brasov-Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunile Sighisoara-Coslariu si Coslariu-Simeria”, pentru unitatile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Atel, Alma, Brateiu, Medias, Târnava, Copsa Mica, Axente Sever – judetul Sibiu, Blaj, Craciunelu de Jos, Teius, Alba Iulia, Sebes, Vintu de Jos – judetul Alba

Monitorul Oficial, Partea I nr. 476 din 27.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 61/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 61/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Posibilitati de reformare a sistemului european comun de azil si de îmbunatatire a cailor legale de migratie COM (2016) 197

 • Hotarâre nr. 439/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 439/2016 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice

 • Hotarâre nr. 440/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 440/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune “CNCIR” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

 • Hotarâre nr. 446/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 446/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 102/2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 102/2016 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 76/2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate interna si Fondului pentru azil, migratie si integrare

 • Ordinul nr. 1089/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 1089/2016 pentru aprobarea derogarii în scop stiintific pentru unele specii de pesti

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 122 din 27.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 27.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 27.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Hârlau, Hârlau, judetul Iasi, anunta finantarea nerambursabila a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publica “Promovarea sportului de performanta”, pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 27.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 27.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Gheorgheni, Gheorgheni, judetul Harghita, atribuie contracte de finantare nerambursabila, în urma evaluarii proiectelor în cadrul programelor pentru tineret, programelor sportive, programelor culturale, programelor sociale si programelor turistice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 475 din 24.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 59/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 59/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/iesire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare si de iesire si a datelor referitoare la refuzul intrarii în ceea ce îi priveste pe resortisantii tarilor terte care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a conditiilor de acces la EES în scopul asigurarii respectarii legii si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 si a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 – COM (2016)194 si la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Sisteme de informatii mai puternice si mai inteligente în materie de frontiere si securitate – COM (2016)205

 • Hotarâre nr. 60/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 60/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliul European si Consiliu – Înapoi la Schengen – o foaie de parcurs COM (2016)120

 • Decizia nr. 220/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 220/2016 privind eliberarea domnului Manuel Costescu din functia de secretar de stat la Departamentul pentru Investitii Straine si Parteneriat Public-Privat

 • Decizia nr. 221/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 221/2016 pentru numirea domnului Manuel Costescu în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

 • Decizia nr. 222/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 222/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Victor Dan Eugen Strâmbu din functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii

 • Decizia nr. 223/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 223/2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Ghyka din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii

 • Decizia nr. 224/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 224/2016 privind numirea domnului Ionel Danca în functia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Ordinul nr. 24/2016, Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 24/2016 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 119/2013 privind aprobarea contributiei pentru cogenerarea de înalta eficienta si a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia

Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 24.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 473 din 24.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 449/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 449/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 52/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 472 din 24.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 827/2016, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 827/2016 privind desemnarea organismului de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii Societatea Comerciala QUALITY-CERT – S.A. în vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea functiilor specifice de certificare a produselor pentru constructii, de certificare a controlului productiei în fabrica si de laborator de încercari ale produselor pentru constructii

 • Decizia nr. 207/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 207/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 • Decizia nr. 208/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 208/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei Române

 • Ordinul nr. 872/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 872/2016 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 Gradistea-Caldarusani-Dridu

 • Hotarâre nr. 425/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 425/2016 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare în conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Alba de catre domnul Murg Cornel

Monitorul Oficial, Partea I nr. 471 din 24.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 121 din 24.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 24.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Constanta, Constanta, judetul Constanta, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2016, pentru domeniul cultura

 • Achizitia publica de servicii din 24.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Buzau, Buzau, judetul Buzau, în urma selectionarii si evaluarii, atribuie contracte de finantare nerambursabila pentru activitati sportive

 • Achizitia publica de servicii din 24.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, atribuie contracte de finantare nerambursabila pentru domeniile cultura si educatie, social si sport, în urma participarii la selectia publica de proiecte, pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 24.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Brasov, Brasov, judetul Brasov, anunta lista beneficiarilor de finantari nerambursabile, în urma selectiei publice de proiecte din domeniul cultural, pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 24.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Cosna, Cosna, judetul Suceava, aduce la cunostinta publica lista cu beneficiarii contractelor de finantare nerambursabila în anul 2016, în domeniul sustinere culte

 • Achizitia publica de servicii din 23.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Bals, Bals, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze un imobil compus din teren în suprafata de 2420 mp si constructii nefinalizate, zona Monument

 • Achizitia publica de servicii din 23.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Olanu, Olanu, judetul Vâlcea, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 23.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 23.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Bustuchin, comuna Bustuchin, judetul Gorj, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 24.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 24.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Covasna, Sf. Gheorghe, judetul Covasna, anunta proiectele câstigatoare, în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila, pe anul 2016, pentru programele, proiectele si actiunile culturale, educativ-stiintific, de recreere, de tineret si sportive, sprijinul financiar acordat unitatilor de cult

Monitorul Oficial, Partea I nr. 470 din 23.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 62/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 62/2016 privind modificarea anexei la Hotarârea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 • Decizia nr. 215/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 215/2016 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Irina Alexe din functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 • Decizia nr. 216/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 216/2016 privind numirea doamnei Irina Alexe în functia de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru

 • Decizia nr. 217/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 217/2016 privind numirea domnului Petrescu-Marius Marin în functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 218/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 218/2016 privind eliberarea domnului Daniel Ionita din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 219/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 219/2016 pentru numirea domnului Danut Sebastian Neculaescu în functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Lista nr. 10/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Lista nr. 10/2016 partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor români apartinând minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale desfasurata conform Hotarârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 • Lista nr. 11/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Lista nr. 11/2016 partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor români apartinând minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru alegerea autoritatilor administratiei  publice locale desfasurata conform Hotarârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 • Decizia nr. 203/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 203/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. n) si art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

 • Decizia nr. 204/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 204/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din învatamânt si, în special, a dispozitiilor anexelor nr. 2 si 3b la Legea nr. 63/2011

Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 23.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 468 din 23.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 467 din 23.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 120 din 23.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 466 din 22.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 465 din 22.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 86/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 86/2016 privind modificarea Hotarârii Senatului nr. 1/2016 pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Biroului permanent al Senatului

 • Hotarâre nr. 88/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 88/2016 privind cererea de urmarire penala a domnului senator Titus Corlatean, fost ministru al afacerilor externe, în Dosarul nr. 644/P/2014

 • Hotarâre nr. 433/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 433/2016 pentru completarea Hotarârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operationale finantate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit

 • Hotarâre nr. 432/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 432/2016 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017

 • Hotarâre nr. 423/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 423/2016 privind repartizarea pe judete a sumelor aprobate prin lege pentru finantarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati în învatamântul de masa, precum si metodologia de alocare a acestor sume unitatilor de învatamânt de masa, pentru anul 2016

 • Metodologia din 16.06.2016, Guvernul României

  Metodologia de alocare a sumelor necesare acordarii drepturilor de care beneficiaza copiii/elevii/tinerii cu cerinte educationale speciale integrati în învatamântul de masa din 16.06.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 464 din 22.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 209/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 209/2016 privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în ansamblul sau, si, în special, ale art. 4 si art. 6 din aceeasi ordonanta de urgenta

 • Lista nr. 9/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Lista nr. 9/2016 a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor români apartinând minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale desfasurata conform Hotarârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 • Ordinul nr. 832/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 832/2016 privind aprobarea componentei Comisiei pentru analiza solicitarilor pentru acordul prealabil privind plata anuala a cotizatiilor, respectiv a serviciilor lingvistice pentru organizatiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar, a regulamentului de organizare si functionare a acesteia, a procedurilor specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara aplicarii schemei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 463 din 22.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordonanta de urgenta nr. 22/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera

 • Hotarâre nr. 426/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 426/2016 privind acordarea unor ajutoare de urgenta

 • Lista nr. 8/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Lista nr. 8/2016 a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor români apartinând minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale desfasurata conform Hotarârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 462 din 22.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 461 din 22.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 427/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 427/2016 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii si schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum si pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plata 2015

 • Ordinul nr. 2207/2016, Ministerul Justitiei – MJ

  Ordinul nr. 2207/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor registrului comertului de pe lânga tribunale, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.082/C/2014

 • Decizia nr. 7/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2016 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curti de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 127 alin. (1) si (3) din Codul de procedura civila, cu privire la interpretarea sintagmei “instanta la care îsi desfasoara activitatea”, în situatia în care judecatorul (procurorul/asistentul judiciar/grefierul) are calitatea de reclamant, precum si interpretarea notiunii de “grefier”, raportat la sintagma “instanta la care îsi desfasoara activitatea”, respectiv daca aceste norme de drept sunt sau nu incidente si în cazul reclamantilor ce fac parte din personalul auxiliar de specialitate (grefier) al parchetelor de pe lânga instantele judecatoresti

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 119 din 22.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 21.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Podari, Podari, judetul Dolj, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 21.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Municipiul Petrosani – prin Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului, urmeaza sa concesioneze un spatiu administrativ, în suprafata de 22,42 mp, în vederea functionarii unui birou

 • Achizitia publica de servicii din 22.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Hunedoara, Hunedoara, judetul Hunedoara, anunta proiectele câstigatoare pentru care au fost încheiate contracte de finantare nerambursabile

 • Achizitia publica de servicii din 22.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Cajvana, judetul Suceava, anunta atribuirea unui contract de finantare nerambursabila beneficiarului: Asociatia Bisericii Apostolice Betel Cajvana, pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 22.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Baile Tusnad, Baile Tusnad, judetul Harghita, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2016

 • Achizitia publica de servicii din 22.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 22.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Bistrita, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, lanseaza sesiunea a doua de selectie a proiectelor care vor beneficia de finantare nerambursabila, pentru activitati pe anul 2016 în domeniile: tineret, sport, educatie, protectia mediului, relatii internationale, social si cultura

Monitorul Oficial, Partea I nr. 460 din 21.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Lista nr. 6/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Lista nr. 6/2016 a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor români apartinând minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale desfasurata conform Hotarârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 • Lista nr. 7/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Lista nr. 7/2016 a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor români apartinând minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale desfasurata conform Hotarârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 • Decretul nr. 605/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 605/2016 privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Colan

 • Decretul nr. 606/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 606/2016 privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Mare Cruce

 • Ordonanta de urgenta nr. 23/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 23/2016 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a fondurilor structurale si de investitii europene

 • Decizia nr. 214/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 214/2016 privind eliberarea domnului Brezoi George Constantin, la cerere, din functia de vicepresedinte al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului

 • Ordinul nr. 905/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 905/2016 privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiza si/sau de gestiune în cadrul Programului “Prima casa”

 • Hotarâre nr. 1/2016, Colegiul National al Asistentilor Sociali – CNAS

  Hotarârea nr. 1/2016 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, adoptat prin Hotarârea Congresului National al Colegiului National al Asistentilor Sociali nr. 1/2012

 • Decizia nr. 14/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Tribunalul Dâmbovita – Sectia penala prin Încheierea de sedinta din data de 11 martie 2016 pronuntata în Dosarul nr. 1.427/262/2015

Monitorul Oficial, Partea I nr. 459 din 21.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 458 din 21.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 457 din 21.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 414/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 414/2016 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptatite si modificarea anexei nr. 8 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 417/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 417/2016 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 420/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 420/2016 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei parti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale si actualizarea anexelor nr. 4 si 40 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordinul nr. 2414/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2414/2016 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica A, a subcomponentelor Hambarul arhimandritului Ioan si Turnul incintei fortificate în cadrul ansamblului Manastirii Hurezi, cod LMI VL-II-a-A-09894, Str. Manastirii nr. 164-164 A, 164 B, sat apartinator Romanii de Jos, orasul Horezu, judetul Vâlcea, în LMI, categoria II, monument de arhitectura, grupa valorica A

 • Ordinul nr. 2486/2016, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2486/2016 pentru aprobarea cerintelor minime pe care trebuie sa le îndeplineasca persoanele juridice de drept privat, în vederea sprijinirii colectarii fondurilor, în numele, pe seama Ministerului Culturii si în scopul achizitionarii operei de arta “Cumintenia Pamântului”

 • Decizia nr. 13/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Galati – Sectia penala si pentru cauze cu minori, prin Încheierea din 23 februarie 2016, în Dosarul nr. 4.079/121/2015

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 118 din 21.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 21.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Bistrita, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, anunta Programul anual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bistrita pe anul 2016, pentru activitati din domeniile: tineret, sport, educatie, protectia mediului, relatii internationale, social si cultura,

 • Achizitia publica de servicii din 21.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 21.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Radauti, Radauti, judetul Suceava, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în data de 13.06.2016, pentru activitati din domeniile social si culte religioase

Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 17.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 219/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 219/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Decizia nr. 322/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 322/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 486 alin. (2) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 424/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 424/2016 privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucuresti a conferintei “Un management integrat de calitate privind destinatiile turistice garantia competitivitatii” în perioada 22-24 iunie 2016 si a unei vizite conexe de documentare pentru reprezentanti ai mass-mediei si lideri de opinie, specialisti în turism din strainatate, în perioada 24-27 iunie 2016, si pentru aprobarea cheltuielilor de transport international ale participantilor

 • Decizia nr. 212/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 212/2016 privind încetarea exercitarii, cu caracter temporar, de catre doamna Nagy Cornelia a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor Publice

 • Decizia nr. 213/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 213/2016 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Elena Ilie a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor Publice

 • Ordinul nr. 473/2016, Ministerul Tineretului si Sportului – MTS

  Ordinul nr. 473/2016 pentru aprobarea Procedurii de finantare a activitatilor de promovare si reprezentare prin sport, prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiintarii pe lânga Ministerul Tineretului si Sportului a unei activitati finantate integral din venituri proprii

 • Procedura din 24.05.2016, Ministerul Tineretului si Sportului – MTS

  Procedura de finantare a activitatilor de promovare si reprezentare prin sport, prevazute în Hotarârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiintarii pe lânga Ministerul Tineretului si Sportului a unei activitati finantate integral din venituri proprii din 24.05.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 455 din 17.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 17.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 2/2016, Senatul României

  Decizia nr. 2/2016 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 17-19 iunie 2016

 • Hotarâre nr. 51/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 51/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la comunicarea Comisiei Europene catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind o strategie a UE pentru gazul natural lichefiat si pentru stocarea gazelor COM (2016) 49

 • Hotarâre nr. 52/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 52/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei Europene catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor: O strategie a UE pentru încalzire si racire COM (2016) 51

 • Hotarâre nr. 53/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 53/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind masurile de garantare a securitatii aprovizionarii cu gaze naturale si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010 COM (2016) 52

 • Hotarâre nr. 412/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 412/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Nationala ROMARM – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri

 • Ordinul nr. 97/2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 97/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 607/2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei de securitate la incendiu

 • Ordinul nr. 493/2016, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 493/2016 privind modificarea Ordinului ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 186/2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformitatii ce se notifica si notificarea la Comisia Europeana si celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate

 • Ordinul nr. 824/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 824/1096/2016 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii în anul 2016 si pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii si zone

 • Ordinul nr. 1096/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 824/1096/2016 pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 154/204/2016 privind stabilirea perioadelor si zonelor de prohibitie a pescuitului, precum si a zonelor de protectie a resurselor acvatice vii în anul 2016 si pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 284/613/2016 privind aprobarea masurilor de reglementare a efortului de pescuit si cotele de pescuit alocate pentru anul 2016, pe specii si zone

 • Ordinul nr. 847/2016, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 847/2016 privind acordarea titlului de parc industrial Societatii “ELECTROPRECIZIA” – S.A.

 • Lista nr. 5/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Lista nr. 5/2016 a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor români apartinând minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale desfasurata conform Hotarârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 117 din 17.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 17.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Baile Tusnad, Baile Tusnad, judetul Harghita, acorda finantari nerambursabile pentru proiecte si actiuni în domeniul programelor sportive de interes local sau zonal pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 17.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Baile Tusnad, Baile Tusnad, judetul Harghita, acorda finantari nerambursabile pentru proiecte si actiuni culturale pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 17.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Orasului Milisauti, Milisauti, judetul Suceava, anunta atribuirea contractelor de finantare nerambursabila pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 17.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, acorda finantari nerambursabile pe anul 2016 cultelor religioase recunoscute de lege care îsi desfasoara activitatea în judetul Tulcea

 • Achizitia publica de servicii din 17.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, anunta proiectele care vor beneficia de finantare nerambursabila pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Manastirea, cu sediul în comuna Manastirea, judetul Calarasi, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 17.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.06.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Malureni, Malureni, judetul Arges, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa al comunei Malureni

 • Achizitia publica de servicii din 17.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 17.06.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Aninoasa, Aninoasa, judetul Arges, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Aninoasa

Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 16.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 251/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 251/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 207 alin. (1) din Codul de procedura penala

 • Hotarâre nr. 403/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 403/2016 privind aprobarea unor modificari si completari în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale

 • Hotarâre nr. 411/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 411/2016 pentru abrogarea art. 5 din Hotarârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din unitatile bugetare

 • Hotarâre nr. 419/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 419/2016 pentru abrogarea Hotarârii Guvernului nr. 373/2003 privind aprobarea închirierii unei parti a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Apararii Nationale

 • Hotarâre nr. 421/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 421/2016 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate în judetele Prahova, Alba, Dâmbovita, Arges, Sibiu, Buzau si municipiul Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune si casarii acestora, si pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizia nr. 210/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 210/2016 privind eliberarea domnului Dan Dumitru Suciu, la cerere, din functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru, purtator de cuvânt al Guvernului

 • Decizia nr. 211/2016, Prim-ministru

  Decizia nr. 211/2016 privind numirea domnului Puiu Dorian Filote în functia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 16.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 286/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 286/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 49 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

Monitorul Oficial, Partea I nr. 450 din 16.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 din 16.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 116 din 16.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 16.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Dâmbovita, municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta atribuirea contractelor de finantare nerambursabila, sesiunea a II-a 2016

 • Achizitia publica de servicii din 16.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – U.A.T. Municipiul Falticeni, Falticeni, judetul Suceava, în urma selectiei publice de proiecte, atribuie contracte de finantare nerambursabila pentru activitati sportive si culturale

 • Achizitia publica de servicii din 15.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 15.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Livada, Livada, judetul Satu Mare, urmeaza sa concesioneze o cladire în suprafata de 105,11 mp, proprietate publica a orasului Livada

 • Achizitia publica de servicii din 16.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 16.06.2016 Concesiuni – anunturi în baza Ordinului nr. 263/2007 al Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local – Serviciul de Transport Public Local de Calatori si Administrare Portuara Braila, cu sediul în Braila, anunta delegarea gestiunii de transport public local prin curse regulate pe traseul secundar 34 si pe traseul secundar 35

Monitorul Oficial, Partea I nr. 448 din 15.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 447 din 15.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 410/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 410/2016 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata sau punerea în functiune a ascensoarelor si pentru punerea la dispozitie pe piata a componentelor de siguranta pentru ascensoare

 • Hotarâre nr. 413/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 413/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Nationale “Administratia Canalelor Navigabile” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Ordinul nr. 812/2016, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 812/2016 pentru publicarea celui de al X-lea Program executiv de cooperare culturala, educationala si stiintifica între Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2016-2021, semnat la Bucuresti la 17 mai 2016

 • Programul din 17.05.2016, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Al X-lea program executiv de cooperare culturala, educationala si stiintifica între Guvernul României si Guvernul Republicii Cipru pentru anii 2016-2021, din 17.05.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 15.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 445 din 15.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 115 din 15.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 13.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local al Orasului Titu, cu sediul în orasul Titu, judetul Dâmbovita, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 80 m.p., situat în Piata Agroalimentara

 • Achizitia publica de servicii din 14.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Serbanesti, Serbanesti, judetul Olt, urmeaza sa concesioneze un spatiu în suprafata de 38 m.p. si terenul aferent în suprafata de 120 m.p., în scop comercial, productie, servicii

 • Achizitia publica de servicii din 14.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Local Costesti, sat Costesti, comuna Costesti, judetul Vaslui, urmeaza sa concesioneze o suprafata de 1,2 ha teren agricol, în vederea înfiintarii culturilor de toamna/primavara

 • Achizitia publica de servicii din 14.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Patrauti, Patrauti, judetul Suceava, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 14.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 443 din 14.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 14.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Lista nr. 1/2016, Autoritatea Electorala Permanenta – AEP

  Lista nr. 1/2016 a partidelor politice, aliantelor politice, organizatiilor cetatenilor români apartinând minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin (2) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale desfasurate conform Hotarârii Guvernului nr. 51/2016 privind stabilirea datei alegerilor locale din anul 2016

 • Hotarâre nr. 406/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 406/2016 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 559/2014 privind declansarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national “Reabilitarea liniei c.f. Brasov-Simeria, componenta a Coridorului IV paneuropean, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, sectiunea Coslariu-Simeria”, pentru unitatile administrativ-teritoriale: Salistea si Sibot – judetul Alba, Geoagiu, Romos, Orastie, Turdas si Simeria – judetul Hunedoara

Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 14.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 246/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 246/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 50 alin. (2) si art. 101 alin. (2) si (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 • Decizia nr. 1149/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Decizia nr. 1149/2016 privind aprobarea cererii de retragere a autorizatiei de functionare a Societatii TOPAZ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Hotarâre nr. 81/2016, Colegiul National al Asistentilor Sociali – CNAS

  Hotarârea nr. 81/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea, pentru cetatenii care au studiat în România, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, în vederea exercitarii profesiei de asistent social în strainatate

 • Metodologia din 26.04.2016, Colegiul National al Asistentilor Sociali – CNAS

  Metodologia privind eliberarea, pentru cetatenii care au studiat în România, a adeverintei de conformitate a studiilor cu prevederile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, în vederea exercitarii profesiei de asistent social în strainatate din 26.04.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 114 din 14.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 14.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 14.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Bistrita, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, atribuie beneficiarilor contracte de finantare nerambursabila, pentru activitati non-profit de interes general

 • Achizitia publica de servicii din 13.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Iasi, Iasi, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze doua imobile, unul cu suprafata terenului de 2.500 m.p. si al doilea de 3.131 m.p.

 • Achizitia publica de servicii din 13.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Municipiului Moinesti, Moinesti, judetul Bacau, urmeaza sa concesioneze un imobil – Centrala Termica, în suprafata totala de 351,91 mp, în vederea amenajarii pentru desfasurarea unor activitati de agrement si recreere a persoanelor vârstnice

Monitorul Oficial, Partea I nr. 440 din 13.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 210/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 210/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b) si c) din Codul penal si ale art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal

 • Hotarâre nr. 50/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 50/2016 privind vacantarea functiei de presedinte al Camerei Deputatilor si membru al Biroului permanent al Camerei Deputatilor

Monitorul Oficial, Partea I nr. 439 din 13.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 823/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 823/2016 pentru modificarea Instructiunilor privind deschiderea si functionarea conturilor pentru gestionarea asistentei financiare nerambursabile si a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenta, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.561/2011

 • Ordinul nr. 711/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 711/276/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordinul nr. 276/2016, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate – CNAS

  Ordinul nr. 711/276/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale si a preturilor de decontare ale medicamentelor care se acorda bolnavilor în cadrul programelor nationale de sanatate si a metodologiei de calcul al acestora

 • Legea nr. 5(r1)/2014, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la încalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor încalcari

 • Decizia nr. 211/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 211/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 213/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 213/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (3) si (6) si ale art. 11 alin. (1) si (3) din Legea nr. 164/2014 privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum si al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase în Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace între România si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, si pentru modificarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 438 din 13.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Circulara nr. 14/2016, Banca Nationala a României – BNR

  Circulara nr. 14/2016 privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite în euro si în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2016

 • Decizia nr. 189/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 189/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 191/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 191/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) si art. 41 alin. (5) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizia nr. 221/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 221/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) si art. 39 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Ordinul nr. 809/2016, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 809/2016 privind publicarea unui Acord încheiat prin schimb de note verbale

 • Acord din 24.05.2016, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Acordul prin schimb de note verbale, semnate la Madrid la 4 mai 2016 si la Bucuresti la 24 mai 2016, între Organizatia Mondiala a Turismului (OMT) si Guvernul României pentru organizarea unei conferinte OMT privind managementul integrat al calitatii în destinatii turistice: o cheie pentru competitivitate din 24.05.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 113 din 13.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 13.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 19.05.2016-27.05.2016

 • Achizitia publica de servicii din 13.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Sibiu, Sibiu, judetul Sibiu, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în perioada 17.05.2016-31.05.2016

 • Achizitia publica de servicii din 13.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 13.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Codlea, Codlea, judetul Brasov, acorda finantare nerambursabila Clubului Sportiv Municipal Codlea, pentru proiectul: “Sport, miscare, sanatate”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 437 din 10.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 436 din 10.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 197/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 197/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 254 din Codul de procedura penala

 • Ordinul nr. 90/2016, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 90/2016 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara în directiile generale/directiile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 120/2010

 • Ordinul nr. 351/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 351/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului Natura 2000 ROSCI0118 Movilele de la Paucea

 • Decizia nr. 11/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2016 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Alba Iulia – Sectia a II-a civila în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile cu privire la modul de interpretare a art. 105 alin. (1) si (2) si art. 106 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, în sensul de a lamuri daca administratorul/lichidatorul judiciar are dreptul de a verifica creante bugetare constatate prin titluri executorii, contestate în termen legal, si care sunt limitele acestei verificari, având în vedere si faptul ca aceste creante sunt constatate printr-un act fiscal emis în regim de putere publica.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 10.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 112 din 10.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Municipal de Cultura Arad, Arad, judetul Arad, anunta finantarea nerambursabila a unor proiecte din cadrul programului sportiv de utilitate publica “Sportul pentru toti”, Sesiunea a II-a, pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Municipal de Cultura Arad, Arad, judetul Arad, anunta finantarea nerambursabila a unor proiecte de tineret, învatamânt si recreative, Sesiunea a II-a, pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Centrul Municipal de Cultura Arad, Arad, judetul Arad, finantarea nerambursabila a unor proiecte culturale, Sesiunea a II-a, pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Primaria Comunei Berca, Berca, judetul Buzau, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 100 mp, din intravilanul satului Berca, incinta Piata comunala Berca

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Orasul Târgu Neamt, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 4,8 mp, destinat amplasarii unui chiosc de difuzare a presei

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 35 mp

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Jebel, Jebel, judetul Timis, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria orasului Amara, Amara, judetul Ialomita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 09.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 09.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Comunei Pristol, Pristol, judetul Mehedinti, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 10.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 10.06.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Municipiul Sibiu – Consiliul Local Sibiu – Primaria Sibiu, jud. Sibiu, anunta delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica – activitatile de transport, distributie si furnizare energie termica în sistem centralizat, în cartierul Hipodrom

Monitorul Oficial, Partea I nr. 434 din 09.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decretul nr. 594/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 594/2016 privind numirea unui judecator la Curtea Constitutionala

 • Ordonanta de urgenta nr. 20/2016, Guvernul României

  Ordonanta de urgenta nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 09.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 127/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 127/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în ansamblul sau, si, în special, ale art. 4 si art. 6 din aceeasi ordonanta de urgenta

 • Decizia nr. 130/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 130/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi si lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Hotarâre nr. 392/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 392/2016 privind instituirea bursei anuale “Ierunca-Lovinescu”, în favoarea studentilor români în Franta, acordata de Ministerul Afacerilor Externe

 • Hotarâre nr. 393/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 393/2016 privind aprobarea unor modificari si completari în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apararii Nationale

 • Hotarâre nr. 399/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 399/2016 privind desfiintarea Centrului Clinic de Urgenta de Boli Cardiovasculare “Acad. Vasile Cândea” Bucuresti si reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila”

 • Hotarâre nr. 400/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 400/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Nationala Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Hotarâre nr. 401/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 401/2016 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana

 • Ordinul nr. 841/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 841/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului sitului de importanta comunitara ROSCI0099 Lacul Stiucilor – Sic – Puini – Bontida, ale ariei de protectie speciala avifaunistica ROSPA0104 Bazinul Fizesului si ale ariilor naturale protejate de importanta nationala cu care acestea se suprapun

Monitorul Oficial, Partea I nr. 432 din 09.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 48/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 48/2016 privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

 • Hotarâre nr. 49/2016, Camera Deputatilor

  Hotarârea nr. 49/2016 pentru numirea unui judecator la Curtea Constitutionala

 • Decizia nr. 160/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 160/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 163/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 163/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 371 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

 • Decizia nr. 178/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 178/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 • Hotarâre nr. 407/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 407/2016 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 1.172/2014 privind aprobarea componentei, atributiilor si modului de functionare ale Comitetului de privatizare, concesionare si arendare al Agentiei Domeniilor Statului

 • Ordinul nr. 264/2016, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice

  Ordinul nr. 264/2016 privind stabilirea metodologiei de selectie pentru evaluarea ex-ante a documentatiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica care intra sub incidenta art. 23 alin. (2) din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intra sub incidenta art. 25 alin. (2) din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, precum si pentru stabilirea modului de interactiune cu autoritatile/entitatile contractante verificate

 • Decizia nr. 35/2016, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile – CSIPPC

  Decizia nr. 35/2016 pentru adoptarea Procedurii privind respectarea cerintelor de confidentialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

 • Procedura din 12.05.2016, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile – CSIPPC

  Procedura privind respectarea cerintelor de confidentialitate referitoare la activitatea Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din 12.05.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 111 din 09.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Mogosoaia, judetul Ilfov, urmeaza sa concesioneze un spatiu medical vacant, cu destinatia “Cabinet stomatologic” respectiv cabinetul nr. 19, situat la parter în imobilul “Dispensar Medical”

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – UAT Comuna Turcoaia, Turcoaia, judetul Tulcea, urmeaza sa concesioneze o suprafata de teren de 4.000 mp situata în extravilan

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – U.A.T. Hoghilag, judetul Sibiu, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 94.800 mp

 • Achizitia publica de servicii din 07.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Pipirig, judetul Neamt, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Consiliul Judetean Dâmbovita, Târgoviste, judetul Dâmbovita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 08.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 08.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Municipiului Iasi – Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Iasi, judetul Iasi, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 08.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 430 din 08.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 8/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2016 privind examinarea sesizarii prin care Curtea de Apel Brasov – Sectia penala solicita pronuntarea unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept: daca sintagma “când fata de acea persoana s-a pronuntat anterior o hotarâre penala definitiva cu privire la aceeasi fapta, chiar si sub alta încadrare juridica” folosita de legiuitor în cuprinsul art. 6 din Codul de procedura penala care consfinteste principiul “ne bis in idem” are în vedere doar hotarârile pronuntate în materie penala fata de o persoana pentru aceeasi fapta – indiferent de încadrarea juridica data faptei – sau notiunea de “hotarâre penala” este folosita de legiuitor în sens larg, prin ea întelegându-se orice fel de hotarâre indiferent de materia în care se pronunta si de procedura dupa care s-a judecat cauza, daca aceasta ar putea fi apreciata, prin prisma jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului cu privire la art. 4 al Protocolului nr. 7 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului, ca are un caracter penal si reprezinta o hotarâre prin care s-a produs “condamnarea” penala, civila, fiscala sau contraventionala a persoanei, trimisa mai apoi în judecata într-un proces penal pentru aceeasi fapta

Monitorul Oficial, Partea I nr. 429 din 08.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 428 din 07.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 78/2016, Senatul României

  Hotarârea nr. 78/2016 pentru modificarea Hotarârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Ordinul nr. 1423/2016, Agentia Nationala a Functionarilor Publici – ANFP

  Ordinul nr. 1423/2016 privind aprobarea modalitatii de desfasurare a Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei înaltilor functionari publici pentru anul 2016

 • Ordinul nr. 823/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 823/2016 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de punere în aplicare a masurii de investitii, eligibila pentru finantare în cadrul Programului national de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018

Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 07.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 426 din 07.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 110 din 07.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 07.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 07.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Bacia, judetul Hunedoara, în urma procedurii de evaluare si selectionare a proiectelor, anunta ofertantii câstigatori în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila

 • Achizitia publica de servicii din 06.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Consiliul Judetean Iasi, Iasi, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze patru imobile

 • Achizitia publica de servicii din 06.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.06.2016 Concesiuni – anunturi în baza ordinului nr. 75/2015 privind evaluarea si selectia proiectelor de grant în cadrul Programului National al României de sprijin din Fondul pentru Azil, Migratie si Integrare pentru perioada 2014-2020 – Inspectoratul General pentru Imigrari, Bucuresti, anunta selectia proiectelor vizând implementarea actiunilor “Transferul în România a 20 persoane relocate” si “Transferul în România a 80 persoane relocate”

Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 06.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 128/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 128/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. b), art. 11 alin. (1) lit. b) si art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, în forma anterioara modificarilor aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative

 • Decizia nr. 196/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 196/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 47 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

 • Decizia nr. 229/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 229/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedura civila din 1865

 • Decizia nr. 293/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 293/2016 asupra respingerii sesizarii de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotarârii Parlamentului nr. 5/2016 privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie al Societatii Române de Televiziune, a dispozitiilor art. 19 alin. (1) si alin. (7) teza întâi din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Române de Radiodifuziune si a Societatii Române de Televiziune, precum si asupra sesizarii privind încalcarea principiului colaborarii loiale între Parlament si Curtea Constitutionala, consacrat de dispozitiile art. 1 alin. (4) si (5), art. 142 si art. 147 alin. (4) din Constitutie, prin refuzul Parlamentului de a redacta hotarârile privind respingerea numirii în functie a domnului George Orbean în functia de director general al Societatii Române de Televiziune, la data de 29 martie 2016, si de numire/respingere a numirii doamnei Monica Simona Ghiurco în functia de director general al Societatii Române de Televiziune, la data de 11 aprilie 2016

 • Decretul nr. 571/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 571/2016 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 572/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 572/2016 privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 573/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 573/2016 privind conferirea Crucii Nationale Serviciul Credincios, clasa a III-a

Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 06.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 423 din 06.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 395/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

 • Normele metodologice din 02.06.2016, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din 02.06.2016

Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 din 06.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Hotarâre nr. 394/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale

 • Normele metodologice din 02.06.2016, Guvernul României

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale din 02.06.2016

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 109 din 06.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 06.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 06.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud, în urma participarii la selectia publica de proiecte, anunta beneficiarii contractelor de finantare nerambursabila pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 03.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Orasului Petrila, Petrila, judetul Hunedoara, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 03.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Ilva Mica, Ilva Mica, judetul Bistrita-Nasaud, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 03.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 420 din 03.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Decizia nr. 190/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 190/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24 alin. (2) teza finala din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 215/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 215/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului

 • Regulamentul nr. 6/2016, Autoritatea de Supraveghere Financiara – ASF

  Regulamentul nr. 6/2016 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, si pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vânzare în lipsa, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 10/2010

Monitorul Oficial, Partea I nr. 419 din 03.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 108 din 03.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 03.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Brasov, cu sediul în municipiul Brasov, judetul Brasov, anunta selectie publica de proiecte – sesiunea a II-a – pentru finantarea nerambursabila din bugetul propriu al judetului a programelor, proiectelor si actiunilor culturale pe anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 02.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la negociere directa – Comuna Leresti, urmeaza sa concesioneze Stâna Strâmtu, suprafata construita 79 mp si teren aferent pasune, în suprafata de 6000 mp, amplasat în extravilanul comunei Leresti, pentru cresterea animalelor si activitati agroturistice

 • Achizitia publica de servicii din 02.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Municipiului Moreni, Moreni, judetul Dâmbovita, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 03.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 03.06.2016 Concesiuni – anunturi în baza Hotarârii Guvernului nr. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice – Comuna Vulturesti, judetul Arges, anunta delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa al Comunei Vulturesti

Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 02.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Legea nr. 116/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala

 • Decretul nr. 566/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 566/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2015 pentru modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala

 • Legea nr. 117/2016, Parlamentul României

  Legea nr. 117/2016 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevazute de Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Decretul nr. 567/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 567/2016 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 62/2015 pentru prorogarea unor termene prevazute de Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 • Decretul nr. 570/2016, Presedintele României

  Decretul nr. 570/2016 privind conferirea Ordinului National Steaua României

 • Decizia nr. 238/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 238/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 si art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal

 • Ordinul nr. 372/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 372/2016 pentru aprobarea Reglementarii aeronautice civile române RACR-CNS “Operarea sistemelor de comunicatii, navigatie, supraveghere”, vol. II “Proceduri de comunicatii”, editia 2/2016

 • Ordinul nr. 818/2016, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale – MADR

  Ordinul nr. 818/2016 privind completarea art. 18 din Normele privind gestionarea sistemului autorizatiilor de plantare a vitei-de-vie pentru struguri de vin, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 364/2016

 • Decizia nr. 4/2016, Înalta Curte de Casatie si Justitie – ÎCCJ

  Decizia nr. 4/2016 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie privind interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 si art. 215 alin. 1, 2, 3 din Codul penal anterior, respectiv art. 306 din Codul penal în vigoare, în ipoteza unui prejudiciu produs în aceeasi cauza atât bugetului general al Uniunii Europene sau bugetelor administrate de aceasta ori în numele ei, cât si bugetului de stat, respectiv daca infractiunea de folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, se va retine singura sau în concurs ideal cu infractiunea de înselaciune, în cazul în care legea veche este mai favorabila, respectiv cu infractiunea de obtinere ilegala de fonduri, în cazul în care legea noua este mai favorabila sau fapta a fost savârsita sub imperiul ei

Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 02.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 416 din 02.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 107 din 02.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 02.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea, Tulcea, judetul Tulcea, anunta selectie publica de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, pentru domeniile: sport, cultura, activitati sociale, educatie civica si tineret

 • Achizitia publica de servicii din 02.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 02.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Primaria Municipiului Miercurea-Ciuc, Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, a evaluat proiectele depuse – domeniul sport, si a stabilit lista proiectelor sustinute si sumele ce se vor acorda

 • Achizitia publica de servicii din 01.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.06.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Bixad, Bixad, judetul Satu Mare, urmeaza sa concesioneze un teren în suprafata de 159 mp, în vederea amplasarii unei statii de carburanti Mobile

 • Achizitia publica de servicii din 01.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.06.2016 Anunturi de participare la negociere directa – Orasul Boldesti-Scaeni, Boldesti-Scaeni, judetul Prahova, urmeaza sa concesioneze 6 loturi de teren pe Strada Teleajenului în vederea construirii de locuinte

 • Achizitia publica de servicii din 01.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Comuna Aroneanu, judetul Iasi, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

 • Achizitia publica de servicii din 01.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.06.2016 Concesiuni – anunturi de atribuire a contractelor de concesiune – Primaria Orasului Horezu, Horezu, judetul Vâlcea, anunta ofertantul câstigator în vederea atribuirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica

Monitorul Oficial, Partea I nr. 415 din 01.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 414 din 01.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 749/2016, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 749/2016 privind supunerea regimului de control prevazut de Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dubla utilizare a operatiunii de export al produsului centru de prelucrare pe 4 axe tip SC55CNC, numit în comanda clientului “4 Axes Vertical Mill Turn Center, Table Dia: 4500mm”, catre firma Hindustan Aeronautics Limited Aerospace Division, P.O. Bag No. 7502, New Thippasandra, P.O. Bangalore-560075, India

 • Ordinul nr. 884/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 884/2016 privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depasirii posibilitatii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici si/sau abiotici

 • Metodologia din 12.05.2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Metodologia de aprobare a depasirii posibilitatii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici si/sau abiotici din 12.05.2016

 • Ordinul nr. 340/2016, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Ordinul nr. 340/607/190/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”, în perioada 2014-2020

 • Ordinul nr. 607/2016, Ministerul Finantelor Publice – MFP

  Ordinul nr. 340/607/190/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”, în perioada 2014-2020

 • Ordinul nr. 190/2016, Ministerul Fondurilor Europene – MFE

  Ordinul nr. 340/607/190/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”, în perioada 2014-2020

 • Normele metodologice din 17.03.2016, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice – MDRAP

  Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”, în perioada 2014-2020, din 17.03.2016

 • Ordinul nr. 671/2016, Ministerul Sanatatii – MS

  Ordinul nr. 671/2016 privind modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 810/2015 pentru aprobarea preturilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de catre furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflati în relatie contractuala cu Ministerul Sanatatii, casele de asigurari de sanatate si/sau directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor autorizate de punere pe piata în România si a preturilor de referinta generice ale acestora

Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 01.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

Monitorul Oficial, Partea I nr. 412 din 01.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Ordinul nr. 980/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 980/2016 pentru completarea art. 14 alin. (2) din Procedura de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatice si a importului acestora, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 410/2008

 • Ordinul nr. 787/2016, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

  Ordinul nr. 787/2016 privind aprobarea Planului de management si a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0224 Scrovistea si ROSPA0140 Scrovistea

 • Decizia nr. 230/2016, Curtea Constitutionala

  Decizia nr. 230/2016 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 194 lit. c) teza întâi din Codul de procedura civila

 • Hotarâre nr. 386/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 386/2016 privind modificarea anexei nr. 13 la Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotarâre nr. 387/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 387/2016 privind stabilirea unei masuri temporare pentru aplicarea Normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a unor masuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 470/2014

 • Hotarâre nr. 388/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 388/2016 privind modificarea datelor de identificare si actualizarea valorii de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului, precum si transmiterea unei parti a acestuia din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lânga Tribunalul Dolj în administrarea Tribunalului Dolj

 • Hotarâre nr. 389/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 389/2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Baza de Reparatii Nave Braila

 • Hotarâre nr. 390/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 390/2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Nationale “Administratia Porturilor Dunarii Fluviale” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 • Hotarâre nr. 391/2016, Guvernul României

  Hotarârea nr. 391/2016 privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti în administrarea Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala

 • Ordinul nr. 411/2016, Ministerul Transporturilor – MT

  Ordinul nr. 411/2016 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendata, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.380(94) a Comitetului de siguranta maritima din 21 noiembrie 2014

 • Rezolutia nr. 380/2014, Organizatia Maritima Internationala

  Rezolutia MSC.380(94) adoptata la 21 noiembrie 2014 – Amendamente la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS), asa cum a fost amendata

Monitorul Oficial, Partea VI nr. 106 din 01.06.2016 Deschide în Lege5.ro ›

 • Achizitia publica de servicii din 01.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Unitatea Administrativ Teritoriala a Comunei Tartasesti, judetul Dâmbovita, face cunoscuta intentia de a atribui contracte de finantare nerambursabila pentru anul de executie financiara 2016, pentru domeniul sport

 • Achizitia publica de servicii din 01.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Orasul Târgu Neamt, Târgu Neamt, judetul Neamt, atribuie 16 contracte de finantare nerambursabila pentru activitati din domeniile: cultura si turism, tineret si persoane vârstnice, social si sport, pentru anul 2016

 • Achizitia publica de servicii din 01.06.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 01.06.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Municipiul Suceava, Suceava, judetul Suceava, aduce la cunostinta publica atribuirea contractelor de finantare nerambursabila încheiate în data de 27.05.2016

 • Achizitia publica de servicii din 31.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.05.2016 Anunturi în baza legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile – Comuna Aroneanu, judetul Iasi, urmeaza sa concesioneze un teren cu o suprafata totala de 2.467 mp, în vederea construirii si functionarii unei pensiuni agroturistice

 • Achizitia publica de servicii din 31.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Mihai Eminescu, Ipotesti, judetul Botosani, urmeaza sa concesioneze un teren cu o suprafata de 588 mp, sat Catamaresti, apartinând domeniului public al Comunei Mihai Eminescu

 • Achizitia publica de servicii din 31.05.2016, Institutie bugetara

  Achizitia publica de servicii din 31.05.2016 Concesiuni – anunturi de participare la licitatie – Comuna Mihai Eminescu, Ipotesti, judetul Botosani, urmeaza sa concesioneze un teren cu suprafata de 412 mp, sat Catamaresti, apartinând domeniului public al Comunei Mihai Eminescu


Vezi toate Monitoarele Oficiale din luna Februarie ›