• Protocolul din 30.10.2006, Ministerul Administraţiei şi Internelor

  Protocolul de cooperare între Arhivele Naţionale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor din România şi Direcţia Generală a Arhivelor Statului de pe lângă Cabinetul Primului-Ministru al Republicii Turcia din 30.10.2006

 • Protocolul din 10.10.2006, Ministerul Apărării Naţionale

  Protocolul între Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Republica Albania privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate din 10.10.2006

 • Protocolul din 20.10.2005, Guvernul României

  Protocolul adiţional*) la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om din 20.10.2005

 • Protocolul din 17.07.2006, Guvernul României

  Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Jakarta la 17 iulie 2006, de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică pe termen lung, semnat la Jakarta la 23 noiembrie 1982

 • Protocolul din 06.09.2006, Guvernul României

  Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea în domeniul ştiinţei, dezvoltării tehnologice şi inovării din 06.09.2006

 • Protocolul din 22.09.1998, Act Internaţional

  Protocolul la Acordul dintre Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea art. III alin. 1 şi alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare din 22.09.1998 *)

 • Protocolul din 24.04.1963, Act Internaţional

  Protocolul opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963*)

 • Protocolul din 18.04.1961, Act Internaţional

  Protocolul opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961*)

 • Protocolul din 20.10.2006, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul privind colaborarea dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova din 20.10.2006

 • Protocolul din 28.11.2003, Act Internaţional

  Protocolul privind resturile explozive de război din 28.11.2003 *)

 • Protocolul din 17.02.1978, Act Internaţional

  Protocolul privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare din 17.02.1978 *)

 • Protocolul din 21.02.2007, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul adiţional de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994, din 21.02.2007

 • Protocolul din 11.10.2006, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul adiţional pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002, din 11.10.2006

 • Protocolul din 16.04.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Protocolul adiţional la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994, din 16.04.2007

 • Protocolul din 06.09.2006, Ministerul Afacerilor Externe

  Protocolul la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990, din 06.09.2006

 • Protocolul din 29.09.2006, Guvernul României

  Protocolul adiţional la Scrisoarea de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001, din 29.09.2006

 • Protocolul din 19.12.2006, Guvernul României

  Protocolul de cooperare între Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne din Republica Italiană din 19.12.2006

 • Protocolul din 07.12.2006, Guvernul României

  Protocolul Sesiunii a VI-a a împuterniciţilor, din 07.12.2006, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galaţi la 30 septembrie 1997 (5-7 decembrie 2006, Kiev, Ucraina)

 • Protocolul din 30.03.2007, Guvernul României

  Protocolul Sesiunii a XVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare din 30.03.2007

 • Protocolul din 15.12.2006, Ministerul Apărării Naţionale

  Protocolul între Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Regatul Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate din 15.12.2006

 • Protocolul din 30.01.2007, Ministerul Justiţiei

  Protocolul de cooperare între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Serbia din 30.01.2007

 • Protocolul din 09.03.2007, Ministerul Apărării Naţionale

  Protocolul între Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul topogeodeziei militare din 09.03.2007

 • Protocolul din 15.05.2007, Ministerul Apărării Naţionale

  Protocolul între Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul geografiei militare din 15.05.2007

 • Protocolul din 04.10.2006, Guvernul României

  Protocolul de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia cu privire la relaţiile comercial-economice şi colaborarea tehnico-ştiinţifică, semnat la 4 octombrie 1991, din 04.10.2006

 • Protocolul din 24.05.2007, Ministerul Sănătăţii Publice

  Protocolul de practică pentru prescrierea medicamentelor în vederea decontării în cazul mucoviscidozei (fibroză chistică) pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate din 24.05.2007

 • Protocolul din 13.03.2007, Guvernul României

  Protocolul de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru în domeniul cercetării şi dezvoltării din 13.03.2007

 • Protocolul din 05.07.2007, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

  Protocolul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul Securităţii din Bosnia şi Herţegovina pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2005, din 05.07.2007

 • Protocolul din 11.10.2006, Guvernul României

  Protocolul adiţional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la relaţiile comercial-economice şi colaborarea tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1995, din 11.10.2006

 • Protocolul din 23.07.2007, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Protocolul privind asigurarea cadrului de colaborare în vederea dezvoltării continue şi funcţionării performante a sistemului naţional de educaţie fizică şi sport din 23.07.2007

 • Protocolul din 06.10.2006, Guvernul României

  Protocolul celei de-a patra reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului din 06.10.2006*)

 • Protocolul din 26.03.2004, Guvernul României

  Protocolul celei de-a XI-a reuniuni a Comisiei mixte de colaborare culturală între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania din 25-26 martie 2004 de la Bucureşti

 • Protocolul din 12.05.2006, Ministerul Integrării Europene

  Protocolul adiţional la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Integrării Europene şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinanţarea şi administrarea proiectului “Extinderea implementării Agendei locale 21 în România”, semnat la Bucureşti la 12 mai 2006

 • Protocolul din 23.07.2007, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

  Al doilea protocol adiţional la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, din 23.07.2007

 • Protocolul din 23.07.2007, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

  Al doilea protocol adiţional la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri “Mihai Viteazul” a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, din 23.07.2007