• Ordonanţa nr. 1/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale

 • Ordonanţa nr. 10/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Ordonanţa nr. 107(r1)/1999, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice

 • Ordonanţa nr. 11(r1)/2003, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

 • Ordonanţa nr. 11/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Ordonanţa nr. 12/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

 • Ordonanţa nr. 13/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 13/2007 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

 • Ordonanţa nr. 137(r1)/2000, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

 • Ordonanţa nr. 14/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Ordonanţa nr. 15/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 15/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii

 • Ordonanţa nr. 16/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 16/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Ordonanţa nr. 17/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 17/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

 • Ordonanţa nr. 18/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Ordonanţa nr. 19/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 19/2007 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial

 • Ordonanţa nr. 2/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 2/2007 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României

 • Ordonanţa nr. 20/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 20/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Ordonanţa nr. 20(r4)/1994, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

 • Ordonanţa nr. 21(r2)/1992, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 • Ordonanţa nr. 21/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

 • Ordonanţa nr. 22/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

 • Ordonanţa nr. 23/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Ordonanţa nr. 24/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al locuinţelor de serviciu

 • Ordonanţa nr. 25/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 • Ordonanţa nr. 26/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 26/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 • Ordonanţa nr. 27/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 la Curtea de Conturi a României

 • Ordonanţa nr. 28/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Ordonanţa nr. 29/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Ordonanţa nr. 3/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale

 • Ordonanţa nr. 30/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 30/2007 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 • Ordonanţa nr. 31/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD

 • Ordonanţa nr. 32/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică

 • Ordonanţa nr. 33/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 33/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Ordonanţa nr. 34/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 34/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A.

 • Ordonanţa nr. 35/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 35/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Ordonanţa nr. 36/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 36/2007 privind efectuarea recensământului populaţiei şi al locuinţelor din România în anul 2011

 • Ordonanţa nr. 37/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Ordonanţa nr. 38/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 38/2007 privind importul în România al produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe

 • Ordonanţa nr. 39/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere

 • Ordonanţa nr. 4/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007

 • Ordonanţa nr. 40/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 40/2007 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007

 • Ordonanţa nr. 41/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

 • Ordonanţa nr. 42/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale

 • Ordonanţa nr. 43/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundaţii şi de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul naţional PHARE 2005 – Subprogramul 6 – Programe şi agenţii comunitare şi sprijin pentru beneficiarii finali şi la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, Moldova şi Ucraina

 • Ordonanţa nr. 44/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi Ucraina

 • Ordonanţa nr. 45/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 45/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Ordonanţa nr. 46/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei publice naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”

 • Ordonanţa nr. 47/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

 • Ordonanţa nr. 5/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării

 • Ordonanţa nr. 6/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007

 • Ordonanţa nr. 7/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Ordonanţa nr. 8/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

 • Ordonanţa nr. 9/2007, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice

 • Ordonanţa nr. 92(r3)/2003, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Ordonanţa nr. 99(r1)/2000, Guvernul României

  Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă