• Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 52/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2007 privind trecerea obiectivului de investiţii Spitalul Municipal Bacău din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul Spitalul Municipal Bacău

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 6/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia EUROPOL)

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 62/2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 65/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2007 pentru modificarea şi completarea art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 67/2007 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 69/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2007 privind unele măsuri derogatorii de la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 73/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 73/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Serviciile Societăţii Informaţionale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2007 privind exceptarea de la plată a taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, precum şi adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul naţional silvic

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 77/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2007 pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 92 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi pentru completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Intenaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 86/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 89/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieţei laptelui de vacă

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi reglementări în domeniul cheltuielilor de personal

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2007 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2007 privind adoptarea unor măsuri referitoare la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2007

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri Mihai Viteazul a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri Mihai Viteazul a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2007, Guvernul României

  Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2007 privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbuşirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagraţiei produse în data de 14 septembrie 2007