• Lista din 26.02.2007, Biroul Electoral Central – BEC

  Lista semnelor electorale depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 13 mai 2007, din 26.02.2007

 • Lista din 16.04.2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ce beneficiază de subvenţii în anul 2007 din bugetul local al municipiului Focşani, precum şi nivelul acestora, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 34/1998 din 16.04.2007

 • Lista din 31.01.2007, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2007, în conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 31.01.2007

 • Lista din 14.02.2007, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local în anul 2006, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 14.02.2007

 • Lista din 18.04.2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au acordat subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în anul 2006, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 18.04.2007

 • Lista din 01.03.2007, Biroul Electoral Central – BEC

  Lista semnelor electorale*) depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 13 mai 2007 – completare – din 01.03.2007

 • Lista din 12.03.2007, Biroul Electoral Central – BEC

  Lista semnelor electorale depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 13 mai 2007- completare – din 12.03.2007

 • Lista din 20.04.2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care primesc subvenţii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2007, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 146 din 13 martie 2007, din 20.04.2007

 • Lista din 25.04.2007, Primărie

  Lista asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică, care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Adjud, judeţul Vrancea, pentru anul 2007, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 25.04.2007

 • Lista din 12.07.2007, Primărie

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat finanţări de la bugetul municipiului Bistriţa pe anul 2007, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general din 12.07.2007

 • Lista din 12.06.2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile din municipiul Braşov care primesc subvenţii de la bugetul local al Primăriei Municipiului Braşov în anul 2007, precum şi cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială din 12.06.2007

 • Lista din 17.10.2007, Biroul Electoral Central – BEC

  Lista semnelor electorale*) depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007, din 17.10.2007

 • Lista din 20.06.2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Lista cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile cărora li s-au alocat subvenţii de la bugetul local al municipiului Târgu Mureş în perioada mai-decembrie 2007 în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 942/2005 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.153/2001 din 20.06.2007

 • Lista din 10.05.2007, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pt Siguranţa Alimentelor

  Lista reziduurilor de pesticide şi limitele maxime admise din 10.05.2007

 • Lista din 12.06.2007, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

  Lista soiurilor care au primit derogare de comercializare pe teritoriul României până în anul 2009 din 12.06.2007 *)

 • Lista din 21.09.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Lista cuprinzând Standardele române care adoptă standardele europene armonizate pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune din 21.09.2007

 • Lista din 31.08.2007, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

  Lista disciplinelor la care se susţine examenul de bacalaureat 2008 pentru probele “D”, “E” şi “F” din 31.08.2007