• Legea nr. 82/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 82/2007 pentru modificarea art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

 • Legea nr. 83/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 83/2007 pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002

 • Legea nr. 84/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 84/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora

 • Legea nr. 85/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 85/2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti

 • Legea nr. 86/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 86/2007 pentru acceptarea unor amendamente la anexa la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, adoptate de către Comitetul de Facilitare al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia FAL.6(27) la Londra la 9 septembrie 1999 şi Rezoluţia FAL.7(29) la Londra la 10 ianuarie 2002

 • Legea nr. 87/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 87/2007 pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003

 • Legea nr. 88/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 88/2007 privind aprobarea transferului pachetului de acţiuni deţinut de stat la Societatea Comercială Horticola – S.A. Bucureşti de la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Legea nr. 89/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 89/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2005 pentru modificarea unor acte normative care reglementează activitatea în domeniul sanitar

 • Legea nr. 9/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Legea nr. 9(r2)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 • Legea nr. 90/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 90/2007 pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Legea nr. 91/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 91/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal

 • Legea nr. 92/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local

 • Legea nr. 93/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 93/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară

 • Legea nr. 94/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 94/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Legea nr. 95/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 95/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2006 pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

 • Legea nr. 96/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România

 • Legea nr. 96(r2)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A.

 • Legea nr. 97/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 97/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2006 privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate

 • Legea nr. 98/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 98/2007 privind aderarea României la Acordul pentru aplicarea prevederilor Convenţiei Naţiunilor Unite asupra dreptului mării din 10 decembrie 1982 în legătură cu conservarea şi gestionarea stocurilor de peşti anadromi şi a stocurilor de peşti mari migratori, adoptat la New York la 4 august 1995

 • Legea nr. 99/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 99/2007 privind acceptarea Convenţiei asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001