• Legea nr. 359/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 359/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiare aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2006 pentru România, la Programul 2006 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România şi la programele 2006 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia, Moldova şi Ucraina

 • Legea nr. 36/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 36/2007 pentru modificarea şi completarea Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995

 • Legea nr. 361/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 361/2007 pentru ratificarea Convenţiei privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată la Haga la 19 octombrie 1996

 • Legea nr. 362/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 362/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2007 pentru ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind condiţiile de funcţionare a cursului superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri Mihai Viteazul a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003, precum şi a celui de-al doilea Protocol adiţional, semnat la Bucureşti la 23 iulie 2007, la Convenţia de finanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul Afacerilor Externe din Republica Franceză privind participarea părţii franceze la finanţarea întreţinerii stagiarilor de la cursul superior internaţional al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri Mihai Viteazul a Jandarmeriei Române, semnată la Bucureşti la 11 iulie 2003

 • Legea nr. 363/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor

 • Legea nr. 364/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 364/2007 pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 • Legea nr. 365/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 365/2007 pentru modificarea art. 174 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată

 • Legea nr. 366/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 366/2007 privind instituirea Premiului Mehmet Niyazi

 • Legea nr. 367/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 367/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autorităţile contractante pe parcursul licitării şi implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA şi PHARE finanţate de Uniunea Europeană

 • Legea nr. 368/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 368/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2007 privind darea unei părţi dintr-un imobil în folosinţa gratuită a Ambasadei Franţei la Bucureşti

 • Legea nr. 369/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 369/2007 pentru înfiinţarea comunei Pesac, judeţul Timiş, prin reorganizarea comunei Periam

 • Legea nr. 37/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 37/2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor

 • Legea nr. 370/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 370/2007 privind schimbarea denumirii oraşului Basarabi, judeţul Constanţa, în Murfatlar

 • Legea nr. 371/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 371/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora

 • Legea nr. 372/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 372/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Legea nr. 373/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 • Legea nr. 376/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 376/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

 • Legea nr. 378/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 378/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale

 • Legea nr. 379/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 379/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile şi a contribuţiei naţionale în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea şi utilizarea acestora, pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană

 • Legea nr. 38/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 38/2007 pentru abrogarea Decretului Consiliului de Stat nr. 388/1976 privind regimul de lucru, nivelul retribuţiei şi unele drepturi pentru personalul care lucrează pe platforme de foraj marin şi pe navele maritime cu care se execută lucrări de prospecţiuni geologice, geofizice şi geotehnice, precum şi alte lucrări sau activităţi speciale necesare forajului marin

 • Legea nr. 381/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 381/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2007 pentru modificarea art. 13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale

 • Legea nr. 382/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 382/2007 privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A.

 • Legea nr. 383/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 383/2007 pentru modificarea şi completarea art. 36 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată

 • Legea nr. 387/2007, Parlamentul României

  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007

 • Legea nr. 388/2007, Parlamentul României

  Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

 • Legea nr. 39/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 39/2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea şi asistenţa mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucureşti la 28 august 2006

 • Legea nr. 4/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 4/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică

 • Legea nr. 40/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006

 • Legea nr. 41/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 41/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Legea nr. 411(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

 • Legea nr. 42/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 42/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii

 • Legea nr. 43/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 43/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

 • Legea nr. 44/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 44/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

 • Legea nr. 45/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 45/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Legea nr. 46/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 46/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române

 • Legea nr. 47/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 47/2007 pentru completarea art. 5 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Legea nr. 471/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 471/2006 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2007, ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 • Legea nr. 472/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 472/2006 pentru ratificarea Acordului privind finanţarea comună a Secretariatului permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA (SP CIG TRACECA) între guvernele părţilor la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 21 aprilie 2005

 • Legea nr. 48/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 48/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii

 • Legea nr. 484/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 484/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006

 • Legea nr. 488/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 488/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil

 • Legea nr. 489/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor

 • Legea nr. 49/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Legea nr. 492/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 492/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat

 • Legea nr. 493/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 493/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre

 • Legea nr. 494/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 494/2006 privind ratificarea Acordului dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru cooperarea privind informaţiile în domeniul atomic, deschis spre semnare la Paris la 18 iunie 1964 şi semnat de România la Washington la 14 februarie 2006

 • Legea nr. 497/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 497/2006 pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România

 • Legea nr. 5/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 5/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

 • Legea nr. 50/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

 • Legea nr. 504/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 504/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2006 privind aprobarea unor măsuri financiare pentru operatorii economici de sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului pe anul 2005

 • Legea nr. 506/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 506/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură

 • Legea nr. 507/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 507/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

 • Legea nr. 508/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 508/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

 • Legea nr. 509/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

 • Legea nr. 51/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 51/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Legea nr. 510/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 510/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 52/2006 pentru aprobarea numărului de exemplare din speciile urs, lup, râs şi pisică sălbatică, ce se pot recolta în cadrul sezonului de vânătoare 2006-2007

 • Legea nr. 511/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 511/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2006 privind utilizarea suplimentelor nutritive de către sportivi

 • Legea nr. 512/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 512/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Legea nr. 513/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 513/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

 • Legea nr. 514/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 514/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea

 • Legea nr. 515/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 515/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional

 • Legea nr. 516/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 516/2006 privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Legea nr. 517/2006, Parlamentul României

  Legea nr. 517/2006 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Legea nr. 52/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 52/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2004 privind autorizarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie pentru alocarea sumei de 10,8 miliarde lei Societăţii Comerciale Melana IV – S.A. Săvineşti

 • Legea nr. 53/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 53/2007 pentru completarea art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

 • Legea nr. 54/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 54/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2006 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

 • Legea nr. 55/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 55/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 • Legea nr. 56/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 56/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Legea nr. 57/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 57/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind prevenirea şi combaterea extinderii gripei aviare, semnat la Bucureşti la 5 octombrie 2006, şi privind modificarea alin. (1) al art. 2 din Legea nr. 170/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Legea nr. 58/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 58/2007 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni

 • Legea nr. 59/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 59/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A.

 • Legea nr. 6/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 6/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Legea nr. 60/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2007 pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003

 • Legea nr. 61/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

 • Legea nr. 61(r2)/1993, Parlamentul României

  Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

 • Legea nr. 62/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor

 • Legea nr. 63/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2007 privind înfiinţarea comunei Poieni-Solca, judeţul Suceava, prin reorganizarea oraşului Solca

 • Legea nr. 64/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Kiev la 20 octombrie 2005, la Acordul dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) privind colaborarea în domeniul asistenţei şi răspunsului de urgenţă la dezastre naturale şi provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998

 • Legea nr. 64(r2)/1991, Parlamentul României

  Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie

 • Legea nr. 65/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 65/2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2006

 • Legea nr. 66/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 66/2007 pentru ratificarea Acordului anual de finanţare 2006 dintre Guvernul României şi Comisia Comunităţilor Europene, în numele Comunităţii Europene, semnat la Bucureşti şi, respectiv, la Bruxelles la 31 octombrie 2006

 • Legea nr. 67/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 67/2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006

 • Legea nr. 67(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Legea nr. 68/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 68/2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate transnaţionale, a terorismului şi a altor tipuri de infracţiuni, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2006

 • Legea nr. 69/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 69/2007 privind modificarea lit. b) şi c) ale art. 10 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Legea nr. 7/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Legea nr. 7(r1)/2004, Parlamentul României

  Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

 • Legea nr. 70/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 70/2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural

 • Legea nr. 71/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 71/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural

 • Legea nr. 72/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor

 • Legea nr. 73/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 73/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor

 • Legea nr. 74/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 74/2007 pentru modificarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Legea nr. 75/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 75/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Legea nr. 76/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 76/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

 • Legea nr. 77/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 77/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2006 privind scutirea de la plata drepturilor de import şi a altor impozite şi taxe indirecte pentru o autospecială de intervenţie pentru accidente colective, calamităţi şi operaţiuni de salvare grea

 • Legea nr. 78/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 78/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producţiei de apă grea în vederea punerii în funcţiune şi pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viaţă a unităţilor 3 şi 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă

 • Legea nr. 79/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 79/2007 pentru modificarea art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Legea nr. 8/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 8/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2006 pentru prorogarea termenului de aplicare a dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Legea nr. 80/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 80/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române

 • Legea nr. 81/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 81/2007 pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare