• Legea nr. 267/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 267/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov

 • Legea nr. 268/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 268/2007 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 • Legea nr. 269/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 269/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

 • Legea nr. 27/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 27/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor

 • Legea nr. 270/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 270/2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Legea nr. 271/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 271/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională

 • Legea nr. 272/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 272/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 23 din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 • Legea nr. 273/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 273/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Legea nr. 274/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 274/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Legea nr. 275/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 275/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Legea nr. 276/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 276/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2007 pentru completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Legea nr. 277/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 277/2007 privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile situate pe secţiunile naţionale ale Reţelei rutiere transeuropene

 • Legea nr. 278/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 278/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2007 pentru abrogarea Legii nr. 476/2003 privind aprobarea taxei de notificare a prelucrărilor de date cu caracter personal, care cad sub incidenţa Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 • Legea nr. 279/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 279/2007 pentru completarea art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

 • Legea nr. 28/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 28/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată

 • Legea nr. 280/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 280/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale

 • Legea nr. 281/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 281/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 282/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 282/2007 pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992

 • Legea nr. 283/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 283/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Legea nr. 284/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 284/2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 285/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 285/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare – S.A.

 • Legea nr. 286/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 286/2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995

 • Legea nr. 287/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 287/2007 pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar

 • Legea nr. 288/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei

 • Legea nr. 289/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 289/2007 privind instituirea Zilei Învăţătorului

 • Legea nr. 29/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 29/2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Legea nr. 290/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 290/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

 • Legea nr. 291/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României

 • Legea nr. 292/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 292/2007 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Legea nr. 293/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 293/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

 • Legea nr. 294/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

 • Legea nr. 295/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 295/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 • Legea nr. 296/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 296/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

 • Legea nr. 297/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 297/2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor

 • Legea nr. 298/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 298/2007 pentru completarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

 • Legea nr. 299/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 • Legea nr. 3/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 3/2007 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2006 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii tinerilor nr. 350/2006

 • Legea nr. 30/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 30/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Oltchim – S.A. Râmnicu Vâlcea

 • Legea nr. 300/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 300/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală

 • Legea nr. 301/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 301/2007 pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei

 • Legea nr. 302/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 302/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar

 • Legea nr. 303/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 303/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

 • Legea nr. 304/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 304/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

 • Legea nr. 305/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 305/2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

 • Legea nr. 306/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 306/2007 privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Legea nr. 307/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 307/2007 pentru acceptarea Protocolului privind resturile explozive de război (Protocolul V), adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003, adiţional la Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, semnată de România la New York la 8 aprilie 1982

 • Legea nr. 308/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 308/2007 pentru aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv 1988

 • Legea nr. 309/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 309/2007 privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980

 • Legea nr. 31/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

 • Legea nr. 310/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 310/2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994

 • Legea nr. 311/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 311/2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002

 • Legea nr. 312/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 312/2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994

 • Legea nr. 312(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor

 • Legea nr. 313/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 313/2007 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990

 • Legea nr. 315/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 315/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001

 • Legea nr. 316/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 316/2007 privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană

 • Legea nr. 317/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 317/2007 pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001

 • Legea nr. 318/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 318/2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Maltei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007

 • Legea nr. 319/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 319/2007 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 • Legea nr. 32/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 32/2007 pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 • Legea nr. 320/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 320/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană

 • Legea nr. 321/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 321/2007 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă

 • Legea nr. 322/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 322/2007 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 20% deţinute de stat la Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa – S.A. către judeţul Constanţa

 • Legea nr. 323/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 323/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 • Legea nr. 324/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 324/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD

 • Legea nr. 325/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 325/2007 pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 martie 2007

 • Legea nr. 326/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 326/2007 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006

 • Legea nr. 327/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 327/2007 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Portugheză în domeniul securităţii sociale, semnat la Bucureşti la 1 august 2006

 • Legea nr. 329/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 329/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2007 pentru reglementarea unor măsuri de punere în aplicare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia EUROPOL)

 • Legea nr. 329(r1)/2003, Parlamentul României

  Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

 • Legea nr. 33/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Legea nr. 330/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 330/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor, etapa a VI-a, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006

 • Legea nr. 331/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 331/2007 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind asigurarea sprijinului naţiunii gazdă pentru executarea de operaţiuni şi exerciţii NATO, semnat la Atena la 10 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 14 decembrie 2006

 • Legea nr. 334/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 334/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Legea nr. 335/2007, Parlamentul României

  Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007

 • Legea nr. 336/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 336/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Legea nr. 337/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 337/2007 pentru completarea art. 195 din Codul penal

 • Legea nr. 338/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 338/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2007 privind trecerea obiectivului de investiţii Spitalul Municipal Bacău din subordinea Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Bacău în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău şi continuarea investiţiei la obiectivul Spitalul Municipal Bacău

 • Legea nr. 339/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale

 • Legea nr. 34/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 34/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar

 • Legea nr. 340/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 340/2007 pentru modificarea alin. (6) al art. 92 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Legea nr. 341/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 341/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2007 pentru ratificarea Amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Legea nr. 342/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 342/2007 privind modificarea alin. (2) al art. 30 din Legea pomiculturii nr. 348/2003

 • Legea nr. 343/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 343/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 • Legea nr. 344/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 344/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Legea nr. 345/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 345/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2007 pentru modificarea şi completarea art. 35 din Legea zootehniei nr. 72/2002

 • Legea nr. 346/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale

 • Legea nr. 347/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 347/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

 • Legea nr. 348/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 348/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale

 • Legea nr. 349/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice

 • Legea nr. 35/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ

 • Legea nr. 350/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate

 • Legea nr. 351/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 351/2007 pentru modificarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006

 • Legea nr. 352/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 352/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală

 • Legea nr. 353/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 353/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

 • Legea nr. 354/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 354/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

 • Legea nr. 355/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 355/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2007 pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor

 • Legea nr. 356/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 356/2007 pentru aderarea României la Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994

 • Legea nr. 357/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 357/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale

 • Legea nr. 358/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 358/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2007 pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea programelor PHARE prevăzute în acordurile de finanţare încheiate între Guvernul României şi Comisia Europeană referitoare la Programul naţional PHARE 2005 pentru România, la Programul 2005 pentru sprijin comunitar în domeniul securităţii nucleare pentru România, la Programul de sprijin comunitar PHARE 2005 privind măsurile de reabilitare a pagubelor produse de inundaţii şi de prevenire a unor astfel de evenimente, la Programul naţional PHARE 2005 – Subprogramul 6 – Programe şi agenţii comunitare şi sprijin pentru beneficiarii finali şi la programele 2005 de cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, Moldova şi Ucraina