• Legea nr. 183/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 183/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2007 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006

 • Legea nr. 184/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 184/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006

 • Legea nr. 185/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 185/2007 pentru aderarea României la Acordul dintre Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea art. III alin. 1 şi alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (78/164/EURATOM), adoptat la Bruxelles la 5 aprilie 1973, cu amendamentele ulterioare, şi la Protocolul adiţional la Acordul dintre Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea art. III alin. 1 şi alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 22 septembrie 1998

 • Legea nr. 186/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 186/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri

 • Legea nr. 187/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 187/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Legea nr. 188/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 188/2007 pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 • Legea nr. 188(r2)/1999, Parlamentul României

  Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Legea nr. 189/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 189/2007 privind retragerea unor rezerve formulate de România cu prilejul aderării sau ratificării unor convenţii internaţionale

 • Legea nr. 19/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 19/2007 pentru modificarea şi completarea Decretului-nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Legea nr. 190/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 190/2007 pentru aderarea României la Protocolul opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963

 • Legea nr. 191/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 191/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană

 • Legea nr. 192/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 192/2007 pentru aderarea României la Protocolul opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961

 • Legea nr. 193/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 193/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Legea nr. 194/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 194/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Legea nr. 195/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 195/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

 • Legea nr. 195(r1)/2001, Parlamentul României

  Legea voluntariatului nr. 195/2001

 • Legea nr. 196/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 196/2007 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 93/1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeş

 • Legea nr. 197/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 197/2007 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Legea nr. 198/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 198/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului

 • Legea nr. 199/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport, echipamente şi materiale în procesul de construire şi dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 iulie 2006

 • Legea nr. 2/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 2/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Legea nr. 20/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 20/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2006 pentru aprobarea preluării pachetului de acţiuni deţinut de societatea Daewoo Motor Company Ltd. la Societatea Comercială Daewoo Automobile România – S.A.

 • Legea nr. 200/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 200/2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006

 • Legea nr. 201/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 201/2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006

 • Legea nr. 202/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 30 august 2006

 • Legea nr. 202(r2)/2002, Parlamentul României

  Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

 • Legea nr. 203/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 203/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii

 • Legea nr. 204/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 204/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Legea nr. 205/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 205/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

 • Legea nr. 206/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 206/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al locuinţelor de serviciu

 • Legea nr. 207/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 207/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice

 • Legea nr. 208/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 208/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2007 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

 • Legea nr. 209/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 209/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport

 • Legea nr. 21/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 21/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 50/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Legea nr. 210/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii

 • Legea nr. 211/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 211/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecţia Socială

 • Legea nr. 212/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 212/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

 • Legea nr. 213/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 213/2007 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 28 decembrie 2006

 • Legea nr. 214/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 214/2007 privind ratificarea Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeaşi dată

 • Legea nr. 215/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 215/2007 pentru ratificarea Amendamentului nr. 3, convenit prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 11 septembrie 2006 şi la Bucureşti la 13/15 septembrie 2006, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000

 • Legea nr. 215(r1)/2001, Parlamentul României

  Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Legea nr. 216/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 216/2007 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2006

 • Legea nr. 217/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole

 • Legea nr. 217(r1)/2005, Parlamentul României

  Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea comitetului european de întreprindere

 • Legea nr. 218/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 218/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Legea nr. 219/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 219/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000

 • Legea nr. 22/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 22/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Legea nr. 220/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 220/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Legea nr. 221/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 221/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 • Legea nr. 222/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 222/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

 • Legea nr. 223/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

 • Legea nr. 224/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori

 • Legea nr. 225/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 225/2007 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007

 • Legea nr. 226/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 226/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră

 • Legea nr. 227/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 227/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Legea nr. 228/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 228/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 • Legea nr. 229/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 229/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare

 • Legea nr. 23/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 23/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

 • Legea nr. 230/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Legea nr. 231/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 231/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Legea nr. 232/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 232/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007

 • Legea nr. 233/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 233/2007 pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii

 • Legea nr. 234/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 234/2007 pentru abrogarea Legii nr. 355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni şi a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional, a Legii nr. 491/2004 privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne şi a Ordonanţei Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate

 • Legea nr. 235/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 235/2007 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Legea nr. 236/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 236/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 • Legea nr. 237/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 237/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Legea nr. 238/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 238/2007 pentru modificarea art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Legea nr. 239/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult

 • Legea nr. 24/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

 • Legea nr. 240/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 240/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

 • Legea nr. 241/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 241/2007 pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri

 • Legea nr. 242/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 242/2007 privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă

 • Legea nr. 243/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 243/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2007 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România

 • Legea nr. 244/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 244/2007 pentru stabilirea modalităţilor de plată a taxelor aferente apostilei prevăzute la art. 3 alin. 1 din Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

 • Legea nr. 244(r1)/2002, Parlamentul României

  Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002

 • Legea nr. 245/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 245/2007 pentru anularea unor obligaţii de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele Companiei Naţionale Romarm – S.A., aferente perioadei 1991-2003

 • Legea nr. 246/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României

 • Legea nr. 247/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 247/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

 • Legea nr. 248/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 248/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

 • Legea nr. 249/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 249/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Legea nr. 25/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 25/2007 privind atribuirea cu titlu gratuit, către persoanele fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, de materiale lemnoase confiscate în condiţiile legii

 • Legea nr. 250/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Legea nr. 251/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 251/2007 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române

 • Legea nr. 252/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 252/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor

 • Legea nr. 253/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 253/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 158 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată

 • Legea nr. 254/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 254/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

 • Legea nr. 255/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 255/2007 pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

 • Legea nr. 255(r1)/1998, Parlamentul României

  Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante

 • Legea nr. 256/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 256/2007 privind completarea Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit

 • Legea nr. 257/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 257/2007 privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă

 • Legea nr. 258/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor

 • Legea nr. 259/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 259/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

 • Legea nr. 26/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 26/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă

 • Legea nr. 260/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 260/2007 privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice

 • Legea nr. 261/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 261/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Legea nr. 262/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Legea nr. 263/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

 • Legea nr. 264/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 264/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Legea nr. 265/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Legea nr. 266/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe