• Legea nr. 1/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 1/2007 pentru ratificarea Acordului de cooperare stat european cooperant dintre Guvernul României şi Agenţia Spaţială Europeană, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2006

 • Legea nr. 10/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 10/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2006 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Legea nr. 100/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi

 • Legea nr. 101/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 101/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

 • Legea nr. 102/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 102/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Afaceri Europene

 • Legea nr. 103/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 103/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 106/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Corpului consilierilor de integrare

 • Legea nr. 104/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 104/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale

 • Legea nr. 105/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 105/2007 pentru acceptarea Amendamentului adus la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a patra Conferinţă a părţilor la Gaborone la 30 aprilie 1983

 • Legea nr. 106/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 106/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Legea nr. 107/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 107/2007 pentru abrogarea Legii nr. 581/2004 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente şi produse de uz fitosanitar

 • Legea nr. 108/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 108/2007 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Legea nr. 109/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

 • Legea nr. 11/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 11/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2006 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2006 pentru aprobarea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate de înfiinţare şi întreţinere a unor culturi agricole ce se înfiinţează în primăvara anului 2006, precum şi pentru aprobarea suplimentării cu suma de 200 milioane lei (RON) a Programului Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic şi piscicol, precum şi alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare

 • Legea nr. 110/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 110/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Legea nr. 111/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 111/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare

 • Legea nr. 111(r2)/1995, Parlamentul României

  Legea nr. 111/1995 privind Depozitul legal de documente

 • Legea nr. 112/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor de câmp

 • Legea nr. 113/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 113/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2006 privind abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menţinerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, vărsată în monedă naţională şi existentă în contul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Banca Naţională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent

 • Legea nr. 114/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc Prodromu, de la Muntele Athos, Grecia

 • Legea nr. 115/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 115/2007 pentru modificarea art. 41 din Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare

 • Legea nr. 115(r2)/1999, Parlamentul României

  Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 • Legea nr. 116/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 116/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

 • Legea nr. 117/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 117/2007 pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Legea nr. 118/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă

 • Legea nr. 119/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 119/2007 pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat

 • Legea nr. 12/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 12/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală

 • Legea nr. 120/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 120/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal

 • Legea nr. 121/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 121/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societăţii Comerciale Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A. în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Legea nr. 122/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 122/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului Centrul Dâmboviţa şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia

 • Legea nr. 123/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 123/2007 pentru modificarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

 • Legea nr. 124/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 124/2007 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006

 • Legea nr. 125/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 125/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului

 • Legea nr. 126/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 126/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

 • Legea nr. 127/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 127/2007 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Legea nr. 128/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 128/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Legea nr. 129/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 129/2007 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Legea nr. 129(r2)/1992, Parlamentul României

  Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor

 • Legea nr. 13/2007, Parlamentul României

  Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Legea nr. 130/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 130/2007 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Legea nr. 130(r1)/1999, Parlamentul României

  Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

 • Legea nr. 131/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 131/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2006 pentru prorogarea şi modificarea unor termene prevăzute în Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Legea nr. 132/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 132/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Legea nr. 133/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 133/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul comunicaţiilor electronice şi al serviciilor poştale

 • Legea nr. 134/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 134/2007 pentru ratificarea unor convenţii şi acorduri privind impunerea veniturilor din economii şi schimbul automat de informaţii referitoare la astfel de venituri

 • Legea nr. 135/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

 • Legea nr. 136/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 136/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

 • Legea nr. 137/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 137/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

 • Legea nr. 138/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 138/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG-TERMO şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale

 • Legea nr. 139/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

 • Legea nr. 139(r1)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie

 • Legea nr. 14/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 14/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităţi financiare producătorilor agricoli care deţin suprafeţe de pajişti în zona montană

 • Legea nr. 140/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 140/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură

 • Legea nr. 141/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 141/2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid

 • Legea nr. 142/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 142/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Legea nr. 143/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 143/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale

 • Legea nr. 144/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Legea nr. 145/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 145/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Legea nr. 146/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 146/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia

 • Legea nr. 147/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 147/2007 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate către angajaţii locali ai Delegaţiei Comisiei Europene în România

 • Legea nr. 148/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 148/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Legea nr. 149/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 149/2007 pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Legea nr. 15/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 15/2007 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private

 • Legea nr. 150/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 150/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Legea nr. 151/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 151/2007 pentru modificarea Legii nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie

 • Legea nr. 152/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 152/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar

 • Legea nr. 153/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 153/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A.

 • Legea nr. 154/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 154/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 • Legea nr. 155/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 155/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 • Legea nr. 156/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 156/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 • Legea nr. 157/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 157/2007 privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Legea nr. 158/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 158/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 • Legea nr. 159/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 159/2007 pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

 • Legea nr. 16/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2007 privind organizarea şi exercitarea profesiei de geodez

 • Legea nr. 16(r1)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

 • Legea nr. 160/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 160/2007 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată

 • Legea nr. 161/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 161/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

 • Legea nr. 162/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 162/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007

 • Legea nr. 163/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 163/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea şi completarea titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Legea nr. 164/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 164/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale

 • Legea nr. 165/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 165/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii

 • Legea nr. 166/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 166/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 • Legea nr. 167/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 167/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2007 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României

 • Legea nr. 168/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 168/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Legea nr. 169/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 169/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Legea nr. 17/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2007 privind educaţia tinerilor capabili de performanţă înaltă

 • Legea nr. 17(r1)/2000, Parlamentul României

  Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

 • Legea nr. 170/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 170/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării

 • Legea nr. 171/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 171/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Legea nr. 172/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 172/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Legea nr. 173/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 173/2007 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Legea nr. 174/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 174/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Legea nr. 175/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 175/2007 privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Legea nr. 176/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 176/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale

 • Legea nr. 177/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 177/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

 • Legea nr. 178/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 178/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006

 • Legea nr. 179/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 179/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006

 • Legea nr. 18/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 18/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

 • Legea nr. 180/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 180/2007 pentru abrogarea dispoziţiilor cap. III1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

 • Legea nr. 181/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 181/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane

 • Legea nr. 182/2007, Parlamentul României

  Legea nr. 182/2007 privind aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, prin Secţia de contencios administrativ şi fiscal, la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană