• Hotărârea nr. 1874/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1874/2006 pentru aprobarea Strategiei privind vânzarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic, precum şi a terenurilor aferente acestora, aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor România-Film

 • Hotărârea nr. 1875/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1875/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 595/2000 privind stabilirea serviciului public pentru transportul pasagerilor şi al mărfurilor de strictă necesitate între localităţile din Delta Dunării şi municipiul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1876/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1876/2006 pentru modificarea Normei nr. 9 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.301/2006 privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile şi instituţiile subordonate acestuia

 • Hotărârea nr. 1877/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1877/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Hotărârea nr. 1879/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1879/2006 pentru aprobarea Programului naţional de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac

 • Hotărârea nr. 188/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 188/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii cooperative europene

 • Hotărârea nr. 1880/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1880/2006 privind aprobarea realizării de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională Antidrog, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

 • Hotărârea nr. 1881/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1881/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 460/2005 privind conţinutul, etapele, condiţiile de finanţare, publicare şi distribuire a Buletinului procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment

 • Hotărârea nr. 1882/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1882/2006 privind înfiinţarea Centrului de Sănătate Urlaţi în oraşul Urlaţi, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1883/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1883/2006 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 1884/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1884/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1885/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1885/2006 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agenţiei de Protecţie a Mediului Caraş-Severin în administrarea Comisariatului Regional Timiş al Gărzii Naţionale de Mediu, respectiv în folosinţa Comisariatului Judeţean Caraş-Severin al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Hotărârea nr. 1886/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România

 • Hotărârea nr. 1887/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1887/2006 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere semnat la Atena la 20 octombrie 2006 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii privind dezvoltarea şi finanţarea proiectelor în cadrul priorităţilor de investiţii ale Guvernului român (2007-2013)

 • Hotărârea nr. 1888/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1888/2006 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

 • Hotărârea nr. 1889/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1889/2006 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Aeroclubului României în administrarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 • Hotărârea nr. 189/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 189/2007 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2006 şi 10 noiembrie 2006 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000

 • Hotărârea nr. 1890/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1890/2006 privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din proprietatea privată a statului şi din administrarea Ministerului Apărării în proprietatea privată a municipiului Caransebeş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 1891/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1891/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Hotărârea nr. 1892/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1892/2006 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră pentru Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Brăila

 • Hotărârea nr. 1893/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1893/2006 privind stabilirea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 1894/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1894/2006 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului în domeniul privat al comunei Icuşeşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Icuşeşti, judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 1895/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1895/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport – Clubul Sportiv Municipal Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov

 • Hotărârea nr. 1896/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1896/2006 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului

 • Hotărârea nr. 1897/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Hotărârea nr. 1898/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1898/2006 pentru declasificarea şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 947/2006 privind aprobarea contractului de consultanţă şi servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societăţii Comerciale Romtelecom – S.A.

 • Hotărârea nr. 1899/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1899/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Hotărârea nr. 19/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 19/2007 privind numirea a 3 membri ai Adunării reprezentanţilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Hotărârea nr. 19/2007, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 19/2007 privind modul de comunicare a reprezentanţilor partidelor politice în biroul electoral al secţiei de votare şi de înaintare a delegaţiilor întocmite conform prevederilor art. 232 alin. (2) din Legea nr. 33/2007

 • Hotărârea nr. 19/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 19/2007 pentru aprobarea Normei nr. 3/2007 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat

 • Hotărârea nr. 19/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 19/2007 privind alegerea unui membru al Biroului permanent al Senatului

 • Hotărârea nr. 19/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 19/2007 privind modificarea structurii şi componenţei Guvernului

 • Hotărârea nr. 19/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 19/2007 privind modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 203/1994 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind transporturile pe căile ferate române

 • Hotărârea nr. 190/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 190/2007 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 iunie 2006 şi la Bucureşti la 5 octombrie 2006, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999

 • Hotărârea nr. 1908/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1908/2006 pentru extinderea regimului de zonă liberă pe unele suprafeţe din porturile Galaţi, Brăila şi Constanţa

 • Hotărârea nr. 1909/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1909/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a subprogramului multianual “Asistenţa tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finanţate din Programul PHARE Coeziune economică şi socială

 • Hotărârea nr. 191/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 191/2007 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 1911/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1911/2006 pentru aprobarea participării României cu un pavilion naţional la Expoziţia Internaţională pentru Industrie Alimentară, Agricultură şi Horticultură Săptămâna Verde, Berlin, 19-28 ianuarie 2007

 • Hotărârea nr. 1913/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1913/2006 privind deschiderea Punctului de trecere a frontierei şi a Biroului vamal de frontieră Rădăuţi Prut (România) – Lipcani (Republica Moldova)

 • Hotărârea nr. 1915/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope

 • Hotărârea nr. 1917/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1917/2006 privind aprobarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la data de 14 decembrie 2006, la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Integrării Europene şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinanţarea şi administrarea proiectului Extinderea implementării Agendei locale 21 în România, semnat la Bucureşti la 12 mai 2006 şi aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 898/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 31 iulie 2006

 • Hotărârea nr. 1918/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1918/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1919/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1919/2006 pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 192/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 192/2007 privind rechemarea şi numirea unui consul

 • Hotărârea nr. 193/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 193/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.710/2006 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Ministerului Public

 • Hotărârea nr. 194/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 194/2007 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Regia Autonomă de Transport Braşov

 • Hotărârea nr. 195/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 195/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 656/2003 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc

 • Hotărârea nr. 196/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 196/2007 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2002 pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, sectorul 1, din Muzeul Naţional de Istorie în Centrul Dâmboviţa şi aprobarea programului prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului şi de finalizare a construcţiilor existente

 • Hotărârea nr. 197/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 197/2007 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2007 la capitolul 67.01 Cultură, recreere şi religie, titlul 59 Alte cheltuieli, articolul 59.11 Asociaţii şi fundaţii

 • Hotărârea nr. 198/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 198/2007 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor din cadrul Programului PHARE 2004 Sprijin acordat României în participarea la iniţiativele comunitare

 • Hotărârea nr. 199/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 199/2007 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 3 august 2006 şi la Zagreb la 12 septembrie 2006 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 • Hotărârea nr. 2/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 2/2007 pentru aprobarea Contractului de finanţare dintre România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Europeană de Investiţii şi Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti METROREX – S.A. referitor la finanţarea Proiectului privind modernizarea metroului din Bucureşti – etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 2/2007, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente

 • Hotărârea nr. 2/2007, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 2/2007 asupra contestaţiei referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu

 • Hotărârea nr. 2/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 2/2007 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 2/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 2/2007 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceauşescu

 • Hotărârea nr. 2/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 2/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 2/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 2/2007 pentru aprobarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 2/2007, Consiliul Naţional de Integritate

  Hotărârea nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Hotărârea nr. 2/2007, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 2/2007 privind aprobarea nivelului taxei de înscriere la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal

 • Hotărârea nr. 2/2007, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 2/2007 privind completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 20/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 20/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 20/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 20/2007 privind suspendarea din funcţie a Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 20/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 20/2007 pentru constituirea Comisiei parlamentare de anchetă privind verificarea unor aspecte referitoare la activitatea preşedintelui Curţii de Conturi a României

 • Hotărârea nr. 20/2007, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 20/2007 privind posibilitatea punerii la dispoziţia reprezentanţilor partidelor politice participante la alegerile pentru Parlamentul European a datelor de pe listele electorale suplimentare

 • Hotărârea nr. 20/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 20/2007 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 200/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 200/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Caraş-Severin, municipiul Reşiţa, zona Teatrul de Vară

 • Hotărârea nr. 201/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 201/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Suceava, municipiul Suceava, cartier Burdujeni, strada Privighetorii, etapa II

 • Hotărârea nr. 202/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 202/2007 pentru aprobarea Declaraţiei comune privind cooperarea dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne al Landului Baden-Wurttemberg, semnată la Bucureşti la 30 octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 203/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 203/2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al judeţului Buzău şi în administrarea Consiliului Judeţean Buzău

 • Hotărârea nr. 204/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 204/2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al municipiului Baia Mare şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 205/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 205/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 206/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 206/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizarea sistemelor de apă potabilă şi canalizare şi construirea unei staţii noi de epurare a apelor uzate în Galaţi, România

 • Hotărârea nr. 207/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 207/2007 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Brăila în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Hotărârea nr. 208/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 208/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa în domeniul privat al comunei Tuzla şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Tuzla, judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 209/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 209/2007 privind aprobarea plăţii voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării Studiului economic asupra zonei Mării Negre şi a Asiei Centrale

 • Hotărârea nr. 21/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar

 • Hotărârea nr. 21/2007, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 21/2007 privind constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare în teatrele de operaţiuni din Irak, Afganistan, Kosovo şi Bosnia şi Herzegovina şi procedura specifică de vot pentru efectivele militare din aceste teatre care se află în ziua votului în alte locaţii decât cele pentru care a fost aprobată organizarea de secţii de votare

 • Hotărârea nr. 21/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 21/2007 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 21/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 21/2007 privind stabilirea obiectului şi a datei referendumului naţional pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 21/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 21/2007 privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 42/2006 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom – S.A.

 • Hotărârea nr. 21/2007, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 21/2007 privind modificarea normelor aferente produselor de garantare a creditelor acordate de EXIMBANK în numele şi în contul statului

 • Hotărârea nr. 21/2007, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 21/2007 privind completarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc

 • Hotărârea nr. 210/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

 • Hotărârea nr. 211/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 211/2007 privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2007 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 • Hotărârea nr. 212/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 212/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului 38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiţii din cadrul programului 38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 213/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 213/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 214/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 214/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2007, a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.853/2005 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii, pentru anul 2006, producătorilor agricoli din sectorul animalier şi din sectorul piscicol

 • Hotărârea nr. 215/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 215/2007 pentru aprobarea Înţelegerii adiţionale la Protocolul de înţelegere privind cooperarea în domeniul securităţii nucleare dintre Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România şi Institutul de Securitate Nucleară din Republica Coreea, semnată la Daejeon la 1 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 216/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 216/2007 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 6 decembrie 2006 şi la Bucureşti la 21 decembrie 2006, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 • Hotărârea nr. 217/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013

 • Hotărârea nr. 218/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 218/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Băncii Naţionale a României în domeniul public al oraşului Agnita şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Agnita, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 219/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă

 • Hotărârea nr. 22/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie

 • Hotărârea nr. 22/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 22/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 22/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 22/2007 pentru aprobarea Normei nr. 4/2007 privind autorizarea fondului de pensii administrat privat

 • Hotărârea nr. 22/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 22/2007 privind demisia directorului Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 22/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 22/2007 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 220/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 220/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 221/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 221/2007 privind organizarea unor manifestări culturale şi de diplomaţie publică pentru marcarea zilei de 20 martie, Ziua Internaţională a Francofoniei