• Hotărârea nr. 157/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 157/2007 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1571/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1571/2007 pentru modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 636/2007 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2006 şi în primăvara anului 2007, precum şi pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 • Hotărârea nr. 1573/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1573/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.426/2007 privind realizarea lucrărilor de întreţinere a bunurilor proprietate publică a statului de către Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi din subvenţii, prin bugetul Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 1574/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1574/2007 privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, al plăţilor naţionale directe complementare, al plăţilor pentru culturi energetice şi al plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal

 • Hotărârea nr. 1575/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1575/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2007, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

 • Hotărârea nr. 1576/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1576/2007 privind sprijinul direct al statului prin acordarea de subvenţii în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în scopul creşterii producţiei şi a indicilor de calitate a produselor agricole

 • Hotărârea nr. 1577/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1577/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2007, a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi şi pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1578/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1578/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulente de către Agenţia Naţională Anti-Doping

 • Hotărârea nr. 1579/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1579/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 158/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 158/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1582/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1582/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.023/2006 privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul Energy Intelligent Europe al Comunităţii Europene pentru anii 2006-2009

 • Hotărârea nr. 159/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 159/2007 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 16/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 16/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 16/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 16/2007 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 34/2006 privind instituirea Comisiei de anchetă parlamentară pentru analiza activităţii Ministerului Economiei şi Comerţului

 • Hotărârea nr. 16/2007, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 16/2007 privind modul de exercitare a dreptului de vot la alegerile pentru Parlamentul European din data de 25 noiembrie 2007 de către cetăţenii români cu domiciliul în străinătate

 • Hotărârea nr. 16/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 16/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea parlamentară

 • Hotărârea nr. 16/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 16/2007 privind alegerea unor membri ai Biroului permanent al Senatului

 • Hotărârea nr. 160/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private

 • Hotărârea nr. 161/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 161/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

 • Hotărârea nr. 162/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 162/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2005 privind înfiinţarea Centrului de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene

 • Hotărârea nr. 163/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 163/2007 privind introducerea pe piaţă, comercializarea şi distribuirea gratuită a articolelor de îmbrăcăminte purtată sau uzată şi a articolelor textile purtate sau uzate

 • Hotărârea nr. 164/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 164/2007 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 165/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 165/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Hotărârea nr. 166/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 166/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.975/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiului Târgovişte, al oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 167/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 167/2007 privind desfăşurarea programului ‘Sibiu – capitală culturală europeană 2007′

 • Hotărârea nr. 168/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 • Hotărârea nr. 169/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 169/2007 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 17/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 17/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor sectoare de drum comunal din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 17/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 17/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 17/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 17/2007 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2005 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 17/2007, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 17/2007 pentru alegerea preşedintelui Curţii Constituţionale

 • Hotărârea nr. 17/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 17/2007 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 17/2007, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

  Hotărârea nr. 17/2007 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României

 • Hotărârea nr. 170/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 170/2007 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local

 • Hotărârea nr. 1706/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1706/2006 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere în vederea cooperării bilaterale privind promovarea investiţiilor dintre Agenţia Română pentru Investiţii Străine şi Agenţia pentru Promovarea Investiţiilor din cadrul Ministerului Comerţului al Republicii Populare Chineze, semnat la Beijing la 28 martie 2006

 • Hotărârea nr. 1707/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1707/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004

 • Hotărârea nr. 171/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 171/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 172/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 172/2007 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

 • Hotărârea nr. 173/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 173/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 • Hotărârea nr. 173/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 173/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri

 • Hotărârea nr. 174/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 174/2007 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 175/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 175/2007 privind registrul agricol pentru perioada 2007-2011

 • Hotărârea nr. 1751/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1751/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea comună*) semnată la Zagreb la 12 septembrie 2006 şi, respectiv, la Bucureşti la 5 octombrie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Hotărârea nr. 1753/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1753/2006 pentru aprobarea Protocolului celei de-a patra reuniuni a Comisiei mixte româno-ungare, semnat la Oradea la 6 octombrie 2006, pentru aplicarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 26 mai 1997

 • Hotărârea nr. 1754/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1754/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Antropologie Francisc I. Rainer al Academiei Române prin reorganizarea Centrului de Cercetări Antropologice al Academiei Române

 • Hotărârea nr. 1755/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1755/2006 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome Rasirom în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 1756/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

 • Hotărârea nr. 1759/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1759/2006 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 30 ianuarie 2006 şi 19 iunie 2006 şi la Zagreb la 7 iunie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 • Hotărârea nr. 176/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 176/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

 • Hotărârea nr. 1760/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1760/2006 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil situat în municipiul Bucureşti, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 177/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 177/2007 privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor 1.1 Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole, 1.2 Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor, 2.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale, 3.1 Investiţii în exploataţiile agricole, 3.2 Constituirea grupurilor de producători, 3.3 Metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină peisajul rural, 3.4 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care generează activităţi multiple şi venituri alternative, 3.5 Silvicultură, 4.1 Îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi 4.2 Asistenţă tehnică din Programul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală finanţat din fonduri SAPARD

 • Hotărârea nr. 178/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 178/2007 pentru aprobarea încetării folosinţei gratuite a unui spaţiu din administrarea Ministerului Integrării Europene

 • Hotărârea nr. 179/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 179/2007 privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul public al comunei Gălăuţaş şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Gălăuţaş, judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1793/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1793/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, pentru Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească Târgovişte

 • Hotărârea nr. 1794/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1794/2006 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Cazarma 1833 Câmpia Turzii 2004-4-1833E – Electroalimentare pentru sistemul de Asistenţă tehnică terestră pentru navigaţia aeriană (ATTNA)

 • Hotărârea nr. 1795/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1795/2006 privind transmiterea unor terenuri, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA în administrarea Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor – Parohia Ortodoxă Salcea, în scopul construirii şi organizării unui cămin de bătrâni şi copii orfani

 • Hotărârea nr. 1799/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1799/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 18/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 18/2007 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 6/2007 privind încuviinţarea pornirii unei anchete parlamentare de către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, în vederea cercetării legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia

 • Hotărârea nr. 18/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei nr. 2/2007 privind autorizarea administratorilor în sistemul pensiilor administrate privat

 • Hotărârea nr. 18/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 18/2007 privind revocarea unui membru al Biroului permanent al Senatului

 • Hotărârea nr. 18/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 18/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea

 • Hotărârea nr. 18/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 18/2007 pentru completarea anexei nr. 85 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 180/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 180/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al oraşului Băile Govora şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Băile Govora, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1800/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1800/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 447/2002 privind atestarea bunurilor aparţinând domeniului public al judeţului Argeş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1805/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1805/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Dispecer pentru 24 puncte termice, ansamblul Berceni – Olteniţa şi Berceni – Giurgiu, cuprins în Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1806/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1806/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare reţea termoficare 2 DN 800 mm Calea Floreasca, Cămin CS 12 Dinamo Cămin Stăvilar, cuprins în Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1809/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1809/2006 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Casei Judeţene de Pensii Dolj, în vederea efectuării schimbului cu unele bunuri imobile aflate în proprietatea Societăţii Comerciale Macplast – S.R.L. Craiova

 • Hotărârea nr. 181/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 181/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare

 • Hotărârea nr. 181/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 181/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Maramureş, în domeniul public al comunei Copalnic-Mănăştur şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Copalnic-Mănăştur, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 1811/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1811/2006 pentru aprobarea redistribuirii pe autorităţi şi instituţii publice a consilierilor pentru afaceri europene

 • Hotărârea nr. 1813/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1813/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2006 privind procedura aplicabilă în cazurile în care este necesară o amânare a determinării definitive a valorii în vamă

 • Hotărârea nr. 1814/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1814/2006 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Chişinău la 6 septembrie 2005

 • Hotărârea nr. 1815/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1815/2006 privind transmiterea fără plată a unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al oraşului Pucioasa şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Pucioasa

 • Hotărârea nr. 1816/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1816/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii

 • Hotărârea nr. 1817/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1817/2006 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport – Direcţia pentru Sport a Judeţului Timiş în domeniul public al municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara

 • Hotărârea nr. 1818/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1818/2006 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 182/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 182/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor

 • Hotărârea nr. 182/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 182/2007 privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul public al oraşului Videle şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Videle, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 183/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 183/2007 privind aprobarea realizării de către Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, prin Garda Naţională de Mediu, respectiv Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

 • Hotărârea nr. 183/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 183/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri

 • Hotărârea nr. 184/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 184/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri informaticieni din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Hotărârea nr. 184/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 184/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor LAREX în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 1848/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1848/2006 privind aprobarea contribuţiei voluntare a României pentru organizarea celei de-a 6-a Conferinţe Mediu pentru Europa, care se va desfăşura în perioada 10-12 octombrie 2007 la Belgrad, Republica Serbia

 • Hotărârea nr. 185/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 185/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex

 • Hotărârea nr. 185/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 185/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.273/2002 privind stabilirea condiţiilor de salarizare şi a altor categorii de cheltuieli pentru încadrarea unui diplomat român în conducerea Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei (SECI)

 • Hotărârea nr. 1852/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1852/2006 privind autorizarea Ministerului Administraţiei şi Internelor de a atribui contracte multianuale de furnizare de mijloace de transport pe bază de leasing financiar

 • Hotărârea nr. 1855/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1855/2006 privind garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în proporţie de 80%, a unui împrumut intern contractat de Societatea Comercială “Electrocentrale Deva”- S.A. în vederea asigurării parţiale a resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului de reabilitare a Grupului nr. 4 de 210 MW din Centrala Termoelectrică Mintia-Deva

 • Hotărârea nr. 1858/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1858/2006 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

 • Hotărârea nr. 186/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 186/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Hotărârea nr. 186/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 186/2007 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2007, pentru operatorii economici monitorizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Hotărârea nr. 1862/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1862/2006 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern în valoare de 100 milioane euro, destinat completării finanţării acordate de Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională prin împrumutul ROM P-3, pentru Proiectul de reabilitare a căii ferate Bucureşti-Constanţa, secţiunile Bucureşti-Bucureşti Băneasa şi Feteşti-Constanţa

 • Hotărârea nr. 1863/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1863/2006 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale şi a primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 1865/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi

 • Hotărârea nr. 1866/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1866/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.059/2005 privind asigurarea de sprijin prin Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere autorităţilor administraţiei publice locale din regiunile miniere, pe bază de grant, pentru implementarea programului de infrastructură prevăzut în Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerarea socioeconomică, semnat la Bucureşti la 28 ianuarie 2005

 • Hotărârea nr. 1867/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1867/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea zonelor urbane cu deficienţe majore în sistemul de canalizare şi alimentare cu apă din municipiul Bucureşti – inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent – sectoarele 1 şi 6

 • Hotărârea nr. 1869/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1869/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 • Hotărârea nr. 187/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare şi alte modalităţi de implicare a angajaţilor în activitatea societăţii europene

 • Hotărârea nr. 1870/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1870/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.100/2004 privind acordarea unui ajutor cu titlu gratuit producătorilor agricoli, persoane fizice, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada mai-iulie 2004

 • Hotărârea nr. 1872/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1872/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

 • Hotărârea nr. 1873/2006, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1873/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale Antidrog