• Hotărârea nr. 1479/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1479/2007 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.097/2007 pentru aprobarea participării Ministerului Apărării la Organizaţia NATO de Management al Transportului Aerian şi oferirea spre utilizare a Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu ca bază operaţională principală pentru Capabilitatea de transport strategic aerian

 • Hotărârea nr. 148/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 148/2007 privind înscrierea unor monumente de for public în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1480/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1480/2007 privind transmiterea unor terenuri în suprafaţă totală de 64.517,564 m2, aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 1481/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1481/2007 pentru aprobarea listei porturilor aferente Reţelei transeuropene de transport feroviar de marfă din România

 • Hotărârea nr. 1482/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1482/2007 privind preluarea unui sector de drum naţional, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1483/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1483/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii

 • Hotărârea nr. 1484/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1484/2007 privind metodologia de restituire/compensare a sumelor reprezentând partea corespunzătoare din dividende aferente anilor 2005-2006, virate la bugetul de stat sau la bugetul instituţiei publice implicate în procesul de privatizare, care se cuvine Fondului Proprietatea

 • Hotărârea nr. 1485/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1485/2007 privind constituirea secretariatelor tehnice comune şi a punctelor de informare în vederea implementării programelor operaţionale de cooperare teritorială europeană – componenta transfrontalieră

 • Hotărârea nr. 1486/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1486/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Hotărârea nr. 1487/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1487/2007 pentru modificarea art. 15 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor

 • Hotărârea nr. 1488/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1488/2007 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 831/2007 pentru aprobarea declasificării unor documente aflate în arhiva Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a instituţiilor sale subordonate

 • Hotărârea nr. 1489/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1489/2007 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 149/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 149/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 3B intersecţia DN 3 Călăraşi, km 0+000-km 3+020

 • Hotărârea nr. 1490/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1490/2007 pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1491/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1491/2007 pentru modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Olt, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1492/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1492/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1493/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1493/2007 pentru completarea anexei nr. 89 la Hotărârea Guvernului nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bihor, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 1494/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1494/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul privat al comunei Truşeşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Truşeşti, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1495/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1495/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale şi judeţene a unor drumuri de interes local, precum şi modificarea lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1496/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1496/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 1498/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1498/2007 privind darea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 1499/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1499/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.002/2003 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării societăţilor comerciale de distribuţie a gazelor naturale Distrigaz Sud – S.A. Bucureşti şi Distrigaz Nord – S.A. Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 15/2007, Consiliul Naţional de Integritate

  Hotărârea nr. 15/2007 privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Hotărârea nr. 15/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 15/2007 privind demisia unor membri ai Biroului permanent al Senatului

 • Hotărârea nr. 15/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 15/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 15/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 15/2007 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 15/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 15/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 150/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 150/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1500/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1500/2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice

 • Hotărârea nr. 1501/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1501/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2004 privind aprobarea contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel, încheiat între Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex – S.A. şi Societatea Comercială ALSTOM Transport – S.A.

 • Hotărârea nr. 1503/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1503/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru acordarea de daruri cu ocazia sărbătorii Crăciunului şi a Anului Nou

 • Hotărârea nr. 1504/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1504/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Hegedus Ludovic-Andrei

 • Hotărârea nr. 1505/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1505/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora şi pentru modificarea art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 • Hotărârea nr. 1506/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1506/2007 privind abilitarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii

 • Hotărârea nr. 1507/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1507/2007 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

 • Hotărârea nr. 1508/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1508/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2007, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru Arhiepiscopia Ortodoxă Română din Alba Iulia

 • Hotărârea nr. 1509/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1509/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 985/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2007

 • Hotărârea nr. 151/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 151/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2005 privind darea în administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul Gherla a unui imobil proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 1510/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1510/2007 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare anuale a României la bugetul Şcolii internaţionale de la Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SHAPE), aferentă şcolarizării copiilor personalului din Ministerul Apărării trimis în misiune permanentă în străinătate

 • Hotărârea nr. 1511/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1511/2007 pentru stabilirea zilei de 24 decembrie 2007 ca zi liberă

 • Hotărârea nr. 1512/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1512/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea staţiei de repompare SRPA – 01 din sistemul de irigaţii Terasa Viziru, judeţul Brăila

 • Hotărârea nr. 1513/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1513/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea staţiei de pompare SPA Terasa Viziru km 221 din sistemul de irigaţii Terasa Viziru, judeţul Brăila – Unitatea de pompare plutitoare Tip 6xAVR-905/500 kW

 • Hotărârea nr. 1514/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1514/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea staţiei de pompare SPA Fântânele din sistemul de irigaţii Fântânele Şagu, judeţul Arad. Staţie de pompare fixă cu 4 bucăţi electropompe submersibile

 • Hotărârea nr. 1515/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1515/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reabilitarea staţiei de repompare SRP Fântânele din sistemul de irigaţii Fântânele Şagu, judeţul Arad

 • Hotărârea nr. 1516/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1516/2007 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1517/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1517/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1518/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1518/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 – km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 6 – continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni

 • Hotărârea nr. 1519/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1519/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5A – Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1

 • Hotărârea nr. 152/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 152/2007 privind aprobarea stemei oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 1520/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1520/2007 privind transmiterea unui teren, situat în municipiul Bucureşti, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în administrarea Companiei de Proiect, Societatea Comercială Dâmboviţa Center – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1521/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1521/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sală de sport 1.500 locuri, municipiul Călăraşi, str. Alexandru Sahia nr. 1, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1523/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1523/2007 privind trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale în domeniul privat al statului a unor bunuri de natura mijloacelor fixe concesionate Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Mediaş

 • Hotărârea nr. 1524/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1524/2007 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin judecătorească a organizaţiei nonprofit DeSales University din Statele Unite ale Americii

 • Hotărârea nr. 1525/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1525/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 • Hotărârea nr. 1526/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1526/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Mehedinţi în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport – Federaţia Română de Canotaj

 • Hotărârea nr. 1527/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1527/2007 pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură civilă

 • Hotărârea nr. 1528/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1528/2007 privind modificarea şi completarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1529/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1529/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind etichetarea alimentelor, prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor

 • Hotărârea nr. 153/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 153/2007 privind aprobarea stemei comunei Coşna, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1530/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1530/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 312/2003 privind producerea şi valorificarea legumelor

 • Hotărârea nr. 1531/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1531/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 1532/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1532/2007 privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acestora către foştii proprietari, în condiţiile legii

 • Hotărârea nr. 1533/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1533/2007 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului Român de Informaţii, în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 1534/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1534/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 • Hotărârea nr. 1535/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1535/2007 privind aprobarea normelor de aplicare a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar

 • Hotărârea nr. 1538/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1538/2007 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru construcţia, reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 1539/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1539/2007 privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 154/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 154/2007 privind aprobarea stemei oraşului Isaccea, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1540/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1540/2007 pentru aprobarea contribuţiei financiare a României la unele fonduri voluntare în cadrul NATO

 • Hotărârea nr. 1541/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1541/2007 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 835/2007 privind autorizarea Ministerului Sănătăţii Publice de a finanţa achiziţionarea unui sistem informatic de înaltă performanţă, din venituri proprii, şi pentru abrogarea unor dispoziţii ale Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2000 privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătăţii, în vederea finanţării achiziţionării de sisteme informatice de înaltă performanţă

 • Hotărârea nr. 1542/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1542/2007 pentru aprobarea participării României cu un pavilion naţional la Expoziţia internaţională pentru industrie alimentară, agricultură şi horticultură Săptămâna verde, Berlin, 18-27 ianuarie 2008

 • Hotărârea nr. 1543/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1543/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând două obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul programului Săli de sport, derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1544/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1544/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.393/2007 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1545/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1545/2007 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1546/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1546/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1547/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1547/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1548/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1548/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1549/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1549/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 155/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 155/2007 privind aprobarea stemei comunei Grindu, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 1550/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1550/2007 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 209/2007 privind aprobarea plăţii voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării Studiului economic asupra zonei Mării Negre şi a Asiei Centrale

 • Hotărârea nr. 1551/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1551/2007 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 1552/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1552/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Harghita

 • Hotărârea nr. 1553/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1553/2007 privind recunoaşterea Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1554/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1554/2007 privind trecerea corpului central din obiectivul de investiţii Casa Academiei din administrarea Academiei Române în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

 • Hotărârea nr. 1555/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1555/2007 privind transmiterea unei părţi din imobilul Palatul Parlamentului, proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Senatului României

 • Hotărârea nr. 1556/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1556/2007 privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice cuvenit veteranilor de război, văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat

 • Hotărârea nr. 1557/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1557/2007 privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Comercială ORLATEX – S.A. Orlat, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1558/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1558/2007 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, la care se efectuează concedieri colective şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1559/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1559/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Sibiu de către domnul Mitea Ilie Dumitru Haralambie

 • Hotărârea nr. 156/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 156/2007 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1560/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1560/2007 pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare anuale a României la Organizaţia Hidrografică Internaţională

 • Hotărârea nr. 1561/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1561/2007 privind aprobarea contractării unui împrumut extern, sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital, denominată în euro

 • Hotărârea nr. 1562/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1562/2007 privind donarea de către statul român a unor bunuri mobile aparţinând domeniului privat al statului pentru Poliţia de Stat Albaneză

 • Hotărârea nr. 1563/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1563/2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritorile şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 1564/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1564/2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul privat al oraşului Măgurele şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Măgurele, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 15641/2007, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15641/2007 pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la credite în lei (NI-CST-09-II/0)

 • Hotărârea nr. 15646/2007, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15646/2007 pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a Garanţiei pentru credite de export (cod ISO: NI-CST-08-III/0)

 • Hotărârea nr. 15649/2007, Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior

  Hotărârea nr. 15649/2007 pentru aprobarea Normelor privind derularea, în numele şi în contul statului, a activităţii de asigurare pe termen scurt a riscului de neplată la extern (cod ISO: NI-ASR-07-II/0)

 • Hotărârea nr. 1568/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1568/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Călăraşi în administrarea Consiliului Local al Comunei Ciocăneşti, judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1569/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1569/2007 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui teren situat în comuna Pogoneşti, judeţul Vaslui