• Hotărârea nr. 13/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 13/2007 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 13/2007, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 13/2007 pentru interpretarea alin. (4) al art. 92 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare

 • Hotărârea nr. 130/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 130/2007 privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 • Hotărârea nr. 1300/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1300/2007 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – S.A.

 • Hotărârea nr. 1301/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1301/2007 privind trecerea domnului Platon Gavril Călin din funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj în funcţia publică de prefect al judeţului Cluj

 • Hotărârea nr. 1302/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1302/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

 • Hotărârea nr. 1303/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1303/2007 pentru completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994

 • Hotărârea nr. 1304/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1304/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale

 • Hotărârea nr. 1305/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1305/2007 pentru desemnarea autorităţilor naţionale răspunzătoare de supravegherea pieţei în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 339/93 din 8 februarie 1993 privind controalele de conformitate a produselor importate din ţări terţe cu regulile aplicabile în materie de securitate a produselor pentru produsele stabilite prin Decizia Comisiei nr. 93/583/CEE din 28 iulie 1993

 • Hotărârea nr. 1306/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

 • Hotărârea nr. 1307/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1307/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură

 • Hotărârea nr. 1308/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1308/2007 privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea unui imobil în domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Botoşani

 • Hotărârea nr. 1309/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1309/2007 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocna Sibiului în domeniul public al oraşului Ocna Sibiului şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Ocna Sibiului, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 131/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 131/2007 privind schimbul de informaţii dintre Autoritatea Electorală Permanentă şi instituţiile din statele membre ale Uniunii Europene, care au responsabilităţi similare, necesar organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European din anul 2007

 • Hotărârea nr. 1310/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1310/2007 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului Român de Informaţii în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 1311/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1311/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 681/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 1312/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1312/2007 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 1-3 noiembrie 2007, a celei de-a XXXII-a ediţii a Sesiunii de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională Tehnologii moderne în secolul XXI

 • Hotărârea nr. 1313/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1313/2007 privind contribuţia României la bugetul Fundaţiei Euro-Mediteraneene Anna Lindh pentru Dialogul între Civilizaţii

 • Hotărârea nr. 1314/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1314/2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind aderarea la spaţiul Schengen

 • Hotărârea nr. 1316/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1316/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul pentru reabilitarea infrastructurii şcolare: Componenta V.1 (şcoli în mediul rural), Componenta III R (rest şcoli în mediul urban), precum şi modificarea indicatorilor tehnicoeconomici ai unor obiective cuprinse în anexele la Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2005 şi Hotărârea Guvernului nr. 265/2006

 • Hotărârea nr. 1317/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1317/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1318/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1318/2007 privind indexarea unor indemnizaţii

 • Hotărârea nr. 1319/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1319/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 590/2007 privind stabilirea funcţiei şi a coeficientului de ierarhizare pentru determinarea salariului în valută al reprezentantului României în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), precum şi aprobarea cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI, pentru perioada 2007-2010

 • Hotărârea nr. 132/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 132/2007 privind aprobarea modelului, denumirii, formei, conţinutului şi a modului de eliberare şi de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă alegătorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 1320/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1320/2007 privind preluarea instrumentelor de comunicare ale Delegaţiei Comisiei Europene în România de către Departamentul pentru Afaceri Europene

 • Hotărârea nr. 1321/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1321/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 186/2007 privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2007, pentru operatorii economici monitorizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Hotărârea nr. 1322/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1322/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1323/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1323/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1324/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1324/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 1325/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1325/2007 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 1326/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1326/2007 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 1327/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1327/2007 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 1328/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1328/2007 pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, a modelului buletinului de vot, a listelor electorale şi a proceselor-verbale care vor fi folosite la referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 1329/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1329/2007 privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia pentru referendumul naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 133/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 133/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

 • Hotărârea nr. 1330/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1330/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1331/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1331/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.305/2003 privind contractarea de către Societatea Comercială Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM – S.A. a unor credite externe, garantate de către Ministerul Finanţelor Publice, necesare pentru achiziţionarea a patru aeronave tip Airbus A 318

 • Hotărârea nr. 1332/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1332/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 1333/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1333/2007 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.148/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2007 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 1334/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1334/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 1335/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1335/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţele Bacău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea în luna septembrie 2007

 • Hotărârea nr. 1336/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1336/2007 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi

 • Hotărârea nr. 1337/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1337/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 1338/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1338/2007 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru construcţia, reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă socială

 • Hotărârea nr. 1339/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1339/2007 pentru stabilirea măsurilor referitoare la asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 150/2003 al Consiliului din 21 ianuarie 2003 privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente şi echipamente militare

 • Hotărârea nr. 134/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar

 • Hotărârea nr. 134(r1)/2002, Guvernul României

  Hotărârea nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora

 • Hotărârea nr. 1340/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1340/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire a municipiului Bârlad, judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 1341/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1341/2007 privind schimbarea clasificării Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din municipiul Constanţa

 • Hotărârea nr. 1342/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1342/2007 privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a unei părţi dintr-un imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 1343/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1343/2007 pentru aprobarea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie a câmpului în judeţele Constanţa, Ilfov şi Tulcea

 • Hotărârea nr. 1344/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină

 • Hotărârea nr. 1345/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1345/2007 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 5.743/2004, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială IMCOP – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1346/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1346/2007 privind aprobarea Planului de acţiune pentru îndeplinirea condiţionalităţilor din cadrul mecanismului de cooperare şi verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei

 • Hotărârea nr. 1347/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1347/2007 pentru aprobarea Planului de măsuri privind sprijinirea cetăţenilor români aflaţi în Italia, ca urmare a situaţiei create prin adoptarea de către statul italian a noilor reglementări ce vizează îndepărtarea de pe teritoriu

 • Hotărârea nr. 1348/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1348/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1349/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1349/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru înlăturarea efectelor deflagraţiei produse asupra unui imobil din municipiul Zalău, judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 135/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 135/2007 privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor pe grade profesionale pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi din sistemul administraţiei penitenciare

 • Hotărârea nr. 1350/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1350/2007 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1351/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1351/2007 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1352/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1352/2007 privind normarea parcului auto pentru activitatea specifică a Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 1353/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1353/2007 privind organizarea unui stagiu de specializare în domeniul administraţiei publice pentru înalţi funcţionari irakieni

 • Hotărârea nr. 1354/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1354/2007 privind suplimentarea bugetului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, în vederea finanţării unor cheltuieli de capital

 • Hotărârea nr. 1355/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1355/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor sectoare de drum de interes local din judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1356/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1356/2007 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

 • Hotărârea nr. 1357/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1357/2007 privind organizarea şi desfăşurarea vizitei unei delegaţii militare irakiene la Bucureşti, în perioada 11-16 noiembrie 2007

 • Hotărârea nr. 1358/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1358/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Ostropel Lilian

 • Hotărârea nr. 1359/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1359/2007 pentru modificarea anexelor nr. 8 şi 9 la Hotărârea Guvernului nr. 197/2006 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu handicap, precum şi în domeniul asistenţei sociale a persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost şi persoanelor victime ale violenţei în familie şi a finanţării acestor programe

 • Hotărârea nr. 136/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 136/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 • Hotărârea nr. 1360/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1360/2007 privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Cazarma 1833 Câmpia Turzii 2004-4-1833E-Electroalimentare pentru sistemul de asistenţă tehnică terestră pentru navigaţia aeriană (ATTNA)

 • Hotărârea nr. 1361/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1361/2007 privind preluarea unor sectoare de drumuri judeţene din domeniul public al judeţului Bihor şi din administrarea Consiliului Judeţean Bihor în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., precum şi încadrarea acestora în categoria drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1362/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1362/2007 privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2007 pentru aprobarea Planului de măsuri privind sprijinirea cetăţenilor români aflaţi în Italia, ca urmare a situaţiei create prin adoptarea de către statul italian a noilor reglementări ce vizează îndepărtarea de pe teritoriu

 • Hotărârea nr. 1363/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1363/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 1364/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1364/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013

 • Hotărârea nr. 1365/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1365/2007 pentru aprobarea Amendamentului nr. 2 convenit între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti, prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 22 iunie 2007 şi la Bucureşti la 7 şi 16 iulie 2007, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003

 • Hotărârea nr. 1366/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1366/2007 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 3.501/2002, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – S.A.

 • Hotărârea nr. 1367/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1367/2007 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 3.500/2002, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – S.A.

 • Hotărârea nr. 1368/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1368/2007 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 2.463/2001, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – S.A.

 • Hotărârea nr. 1369/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1369/2007 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 6.630/2005, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială CARPATHIAN PLASTICS CORPORATION – S.A.

 • Hotărârea nr. 137/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 137/2007 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale

 • Hotărârea nr. 1370/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1370/2007 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 2.264/2001, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială BUILDER – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1371/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1371/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 1372/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1372/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară

 • Hotărârea nr. 1373/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1373/2007 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1374/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1374/2007 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin scoaterea din domeniul public al statului a unui imobil

 • Hotărârea nr. 1375/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1375/2007 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1376/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1376/2007 pentru modificarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari

 • Hotărârea nr. 1377/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1377/2007 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1378/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1378/2007 privind aprobarea stemelor comunelor Catalina, Ghelinţa şi Turia, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 1379/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1379/2007 privind aprobarea stemelor comunelor Aluniş, Bahnea şi Coroisânmărtin, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 138/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 138/2007 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1380/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1380/2007 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1382/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1382/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 116/2007 privind autorizarea editării unor publicaţii ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi finanţarea cheltuielilor de funcţionare a acestora

 • Hotărârea nr. 1383/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1383/2007 privind preluarea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Sibiu şi din administrarea Consiliului Judeţean Sibiu în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1384/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1384/2007 privind premierea colectivelor care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare sau servicii specifice acesteia, cu rezultate deosebite în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, în anul 2007

 • Hotărârea nr. 1385/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1385/2007 privind acordarea premiilor pentru performanţele obţinute de sportivii români la Jocurile Mării Negre

 • Hotărârea nr. 1386/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1386/2007 pentru includerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1387/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1387/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 1388/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1388/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1389/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1389/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru unele judeţe