• Hotărârea nr. 1214/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1214/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru proiectarea, construirea şi dotarea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, în mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» – S.A.

 • Hotărârea nr. 1216/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1216/2007 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România privind revizuirea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, având în vedere obiectivele Strategiei revizuite pentru dezvoltare durabilă a Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 28 august 2007

 • Hotărârea nr. 1217/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1217/2007 privind finanţarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor acţiuni culturale şi de diplomaţie publică organizate la misiunile României în vederea sărbătoririi Zilei Naţionale

 • Hotărârea nr. 1218/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1218/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2007 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului

 • Hotărârea nr. 1219/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1219/2007 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 122/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 122/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional

 • Hotărârea nr. 1220/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1220/2007 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Giurgiţeanu Nicolaie, subprefect al judeţului Dolj

 • Hotărârea nr. 1221/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1221/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş, a Hotărârii Guvernului nr. 689/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Ip şi Marca din judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Cluj-Borş şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor, din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 1222/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1222/2007 privind instituirea Zilei veteranilor de război

 • Hotărârea nr. 1223/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1223/2007 privind aprobarea redistribuirii unui număr de 6 consilieri pentru afaceri europene din cadrul Oficiului Român pentru Adopţii în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1224/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1224/2007 pentru organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu

 • Hotărârea nr. 1225/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1225/2007 pentru aprobarea Acordului de aderare dintre Guvernul României şi Academia de Drept European de la Trier (ERA), semnat la Bucureşti la 12 iulie 2007

 • Hotărârea nr. 1226/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării

 • Hotărârea nr. 1227/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1227/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice

 • Hotărârea nr. 1228/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1228/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor în domeniul public al municipiului Botoşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Botoşani, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1229/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1229/2007 privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi includerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 123/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 123/2007 privind stabilirea cuantumului contribuţiilor directe ale titularilor de autorizaţie nucleară pentru anul 2007, datorat Agenţiei Naţionale pentru Deşeuri Radioactive

 • Hotărârea nr. 1230/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1230/2007 privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Clubul Sportiv Şcolar Giurgiu, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 1231/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1231/2007 privind darea în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru Clubul Copiilor Bălceşti, a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 1232/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1232/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui drum vicinal situat în judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1233/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1233/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1234/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1234/2007 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil situat în municipiul Craiova, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 1235/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1235/2007 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unui imobil situat în oraşul Năsăud, judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 1236/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1236/2007 privind recunoaşterea Asociaţiei Liga Navală Română ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 1237/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1237/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în vederea protecţiei minorilor români neînsoţiţi pe teritoriul Republicii Franceze şi a întoarcerii acestora în ţara de origine, precum şi în vederea luptei împotriva reţelelor de exploatare a minorilor, semnat la Bucureşti la 1 februarie 2007

 • Hotărârea nr. 1238/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1238/2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane

 • Hotărârea nr. 1239/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1239/2007 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 6 martie 2007, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 • Hotărârea nr. 124/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 124/2007 pentru aprobarea preţului de vânzare al Buletinului procedurilor de insolvenţă

 • Hotărârea nr. 1240/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1240/2007 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor din România şi Ministerul Mediului, Teritoriului şi Mării din Republica Italia privind cooperarea în domeniul schimbărilor climatice, semnat la Bucureşti la 11 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 1241/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1241/2007 pentru aprobarea organizării celei de-a patra întâlniri a grupului de lucru comun Comisia economică a ONU pentru Europa – Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) – Eurostat privind statistica din domeniul dezvoltării durabile

 • Hotărârea nr. 1242/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1242/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 860/2004 privind recunoaşterea calificării de medic veterinar şi reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar

 • Hotărârea nr. 1243/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1243/2007 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1244/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1244/2007 pentru aprobarea Înţelegerii tehnice dintre Ministerul Apărării din România şi ministrul apărării din Regatul Ţărilor de Jos privind schimbul de materiale şi date geografice şi cooperarea în domeniul geografiei militare, semnată la Bruxelles la 26 iunie 2007

 • Hotărârea nr. 1245/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1245/2007 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea în România a celei de-a treia şedinţe comune a Guvernului României şi Guvernului Republicii Ungare

 • Hotărârea nr. 1246/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1246/2007 privind revocarea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi numirea în funcţie, pe postul rămas vacant, a altui membru

 • Hotărârea nr. 1247/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1247/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 1248/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1248/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pe anul 2007 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru aniversarea împlinirii a 20 de ani de la mişcarea anticomunistă din 15 noiembrie 1987

 • Hotărârea nr. 1249/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1249/2007 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 125/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 125/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

 • Hotărârea nr. 1250/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1250/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 1251/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1251/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 74/1991 privind înfiinţarea Regiei autonome Administraţia română a serviciilor de trafic aerian – ROMATSA

 • Hotărârea nr. 1252/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1252/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale

 • Hotărârea nr. 1253/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1253/2007 privind aprobarea finanţării unor cheltuieli pentru reparaţia şi amenajarea unor unităţi de asistenţă medico-socială

 • Hotărârea nr. 1254/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1254/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale unităţilor administrativ-teritoriale

 • Hotărârea nr. 1255/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1255/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2007 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 • Hotărârea nr. 1256/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1256/2007 pentru aprobarea proiectelor selectate şi finanţării acestora în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi

 • Hotărârea nr. 1257/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1257/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.469/2002 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă T.B.R.C.M. – S.A.

 • Hotărârea nr. 1258/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1258/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul eficienţei energetice

 • Hotărârea nr. 1259/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1259/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei

 • Hotărârea nr. 126/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 126/2007 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 • Hotărârea nr. 126/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 126/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea

 • Hotărârea nr. 1260/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1260/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Iaşi în administrarea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pentru Casa Judeţeană de Pensii Iaşi

 • Hotărârea nr. 1261/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1261/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2.003/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrăşămintele

 • Hotărârea nr. 1262/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1262/2007 pentru aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2008

 • Hotărârea nr. 1263/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1263/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Giurgiu în domeniul public al municipiului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1264/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1264/2007 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1265/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1265/2007 privind desemnarea Ministerului Justiţiei ca autoritate naţională competentă pentru verificarea autenticităţii titlurilor executorii emise de Comisia Europeană sau de Consiliul Uniunii Europene care urmează să fie executate pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 1266/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1266/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al municipiului Târnăveni şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1267/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1267/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 1268/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1268/2007 privind organizarea în România a Reuniunii Iniţiativei privind Capabilitatea de Transport Strategic Aerian

 • Hotărârea nr. 1269/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1269/2007 privind schimbarea titularului dreptului de proprietate şi de administrare asupra unor părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării

 • Hotărârea nr. 127/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 127/2007 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 • Hotărârea nr. 127/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 127/2007 pentru aprobarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 1270/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1270/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Alexandria şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria

 • Hotărârea nr. 1271/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1271/2007 pentru modificarea art. 7 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice

 • Hotărârea nr. 1272/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1272/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea prefecturilor

 • Hotărârea nr. 1273/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1273/2007 pentru înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv trecerea acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1274/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1274/2007 pentru aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, dării în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, respectiv trecerii acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 1275/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1275/2007 privind darea în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 1276/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1276/2007 privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice în domeniul public al municipiulului Buzău şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău

 • Hotărârea nr. 1277/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1277/2007 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998

 • Hotărârea nr. 1278/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1278/2007 privind aprobarea plăţii contribuţiei României la Fondul pentru Siguranţă Nucleară al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) – Viena

 • Hotărârea nr. 1279/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1279/2007 privind organizarea activităţilor NATO – EAPC/IPC Seminarul GAS – CIP/Protecţia infrastructurii critice în sectorul gaze şi Plenara de toamnă a Comitetului de Planificare Industrială (IPC)

 • Hotărârea nr. 128/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 128/2007 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007

 • Hotărârea nr. 128/2007, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 128/2007 pentru modificarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

 • Hotărârea nr. 1280/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1280/2007 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 15 februarie 2007, 21 februarie 2007, 21 mai 2007 şi 1 august 2007 şi la Luxemburg la 1 iunie 2007 şi 5 iunie 2007, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii – Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Hotărârea nr. 1281/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1281/2007 privind aprobarea Programului naţional pentru reducerea costurilor cu energia pentru populaţie, prin creşterea eficienţei energetice şi utilizarea energiei regenerabile în anul 2007, precum şi a Regulamentului de selecţie a solicitanţilor cofinanţărilor cuprinse în acest program

 • Hotărârea nr. 1282/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1282/2007 pentru aprobarea normelor privind recunoaşterea diplomelor, certificatelor şi titlurilor de medic, de medic dentist, de farmacist, de asistent medical generalist şi de moaşă, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană

 • Hotărârea nr. 1283/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1283/2007 pentru aprobarea Convenţiei administrative dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative al României şi Ministerul Federal de Interne al Republicii Austria privind modalităţi practice de aplicare simplificată a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 referitor la stabilirea criteriilor şi mecanismelor pentru determinarea statului membru responsabil pentru examinarea cererii de azil depuse în unul dintre statele membre de un cetăţean al unei ţări terţe, semnată la Innsbruck la 13 iulie 2007

 • Hotărârea nr. 1284/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

 • Hotărârea nr. 1285/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1285/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pe anul 2007, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1286/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1286/2007 privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 129/2007 pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, al ştampilei cu menţiunea VOTAT, precum şi a modelului buletinului de vot şi al listelor electorale care vor fi folosite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 • Hotărârea nr. 1287/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1287/2007 pentru stabilirea modelului proceselor-verbale privind constatarea rezultatului votării şi centralizarea voturilor, al Comunicatului Biroului Electoral Central privind lista partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi cărora li se pot repartiza mandate pentru Parlamentul European, al procesului-verbal privind centralizarea voturilor şi atribuirea mandatelor, precum şi al certificatului constatator al alegerilor pentru Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 1288/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1288/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale din judeţele Bacău şi Brăila

 • Hotărârea nr. 1289/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1289/2007 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul asigurărilor sociale de stat

 • Hotărârea nr. 129/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 129/2007 pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, al ştampilei cu menţiunea VOTAT, precum şi a modelului buletinului de vot şi al listelor electorale care vor fi folosite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 • Hotărârea nr. 1290/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1290/2007 pentru modificarea art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora

 • Hotărârea nr. 1291/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1291/2007 privind aprobarea cheltuielilor prilejuite de sărbătorirea zilei de 25 octombrie – Ziua Armatei României

 • Hotărârea nr. 1292/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1292/2007 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune

 • Hotărârea nr. 1293/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1293/2007 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – S.A.

 • Hotărârea nr. 1294/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1294/2007 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – S.A.

 • Hotărârea nr. 1295/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1295/2007 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – S.A.

 • Hotărârea nr. 1296/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1296/2007 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – S.A.

 • Hotărârea nr. 1297/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1297/2007 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – S.A.

 • Hotărârea nr. 1298/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1298/2007 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – S.A.

 • Hotărârea nr. 1299/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1299/2007 privind aprobarea unei licenţe de concesiune a activităţii miniere de exploatare, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – S.A.

 • Hotărârea nr. 13/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 13/2007 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Extindere şi supraînălţare depozit de zgură şi cenuşă la ROMAG-TERMO. Etapa a II-a

 • Hotărârea nr. 13/2007, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 13/2007 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a completărilor aduse tabloului executorilor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 13/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 13/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 13/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 13/2007 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2005 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989