• Hotărârea nr. 1129/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1129/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti

 • Hotărârea nr. 113/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 113/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea acţiunilor privind reconstruirea unor case de locuit din zonele în care s-au produs calamităţi naturale – inundaţii şi/sau alunecări de teren

 • Hotărârea nr. 113/2007, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 113/2007 privind modificarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) şi a Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

 • Hotărârea nr. 1130/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1130/2007 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.577/2004 privind desemnarea reprezentanţilor părţii române în Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineană

 • Hotărârea nr. 1131/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1131/2007 privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a unui teren trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 1132/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1132/2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

 • Hotărârea nr. 1133/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1133/2007 privind stabilirea taxelor pentru organizarea cursurilor de limba română de către Institutul Limbii Române

 • Hotărârea nr. 1134/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1134/2007 privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu-Şişeşti – Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Mureş în administrarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Mureş

 • Hotărârea nr. 1135/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1135/2007 privind modificarea şi completarea anexelor nr. II, IV şi V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Hotărârea nr. 1136/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1136/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică – salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă

 • Hotărârea nr. 1137/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1137/2007 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Public

 • Hotărârea nr. 1138/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1138/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, în vederea decontării unor lucrări operative executate pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în municipiul Tecuci, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1139/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1139/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru refacerea infrastructurii afectate de calamităţile naturale produse în judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 114/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 114/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 1140/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1140/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 1141/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1141/2007 privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII – 18 Izvoru, P VII – 19 Mârşa şi P VII – 24 Vânători, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi TransAtlantic Worldwide Ltd.

 • Hotărârea nr. 1142/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1142/2007 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, pentru trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum şi pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 1143/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1143/2007 privind instituirea de noi arii naturale protejate

 • Hotărârea nr. 1144/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1144/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.358/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Teleorman, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 1145/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1145/2007 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1146/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1146/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 1147/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1147/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Hotărârea nr. 1148/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1148/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2007 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 1149/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1149/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2007 privind utilizarea în anul 2007 a surselor proprii aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, destinate dotărilor independente

 • Hotărârea nr. 115/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 115/2007 privind darea în administrarea Casei Judeţene de Pensii Mureş şi a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 1150/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1150/2007 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea şi plata alocaţiei de stat pentru copii

 • Hotărârea nr. 1151/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1151/2007 pentru aprobarea Programului de reconstrucţie a caselor de locuit afectate de calamităţile naturale produse în judeţele Bacău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea în luna septembrie 2007

 • Hotărârea nr. 1152/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1152/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în judeţele Bacău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea în luna septembrie 2007

 • Hotărârea nr. 1153/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1153/2007 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 567/2007 privind repartizarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Hotărârea nr. 1154/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1154/2007 pentru aprobarea acordării unui ajutor umanitar de urgenţă Unităţii Teritorial-Autonome Găgăuzia din Republica Moldova

 • Hotărârea nr. 1155/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1155/2007 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1156/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1156/2007 privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Hotărârea nr. 1157/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1157/2007 privind abilitarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat de a realiza documentele de identitate pentru străinii care au obţinut o formă de protecţie în România

 • Hotărârea nr. 1158/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1158/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea unor cheltuieli curente ale unor centre medico-sociale

 • Hotărârea nr. 1159/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1159/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substanţelor chimice

 • Hotărârea nr. 116/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 116/2007 privind autorizarea editării unor publicaţii ale Ministerului Administraţiei şi Internelor şi finanţarea cheltuielilor de funcţionare a acestora

 • Hotărârea nr. 1160/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1160/2007 privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1161/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1161/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii Reabilitare, amenajare şi extindere sediu Judecătoria Sălişte, Amenajare Judecătorie Vatra Dornei, Extindere sediu Tribunal Suceava, Reabilitare, amenajare şi extindere spaţii Tribunalul Vechi Baia Mare, Reabilitare, amenajare şi extindere spaţii Judecătoria Vişeu de Sus, Sediu Tribunal şi Judecătorie Tulcea, Sediu Judecătorie Orşova, Reabilitare, amenajare şi extindere sediu Judecătoria Blaj, Extindere Tribunal Judeţean Dolj (Tribunal şi Curte de Apel Craiova)

 • Hotărârea nr. 1162/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1162/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 444/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Varianta de ocolire a Municipiului Iaşi Etapa I – Varianta Sud

 • Hotărârea nr. 1163/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1163/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Strejeşti şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Strejeşti, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1164/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1164/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

 • Hotărârea nr. 1165/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1165/2007 pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii

 • Hotărârea nr. 1166/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1166/2007 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Tulcea în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului

 • Hotărârea nr. 1167/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1167/2007 privind transmiterea unui imobil, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în administrarea Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii

 • Hotărârea nr. 1168/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1168/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.432/2004 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului

 • Hotărârea nr. 1169/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1169/2007 pentru aprobarea Protocolului adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la relaţiile comercial-economice şi colaborarea tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 2 iulie 1995

 • Hotărârea nr. 117/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 117/2007 privind aprobarea stemei municipiului Dorohoi, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1170/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1170/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 310/2003 privind darea în folosinţă gratuită a unor imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, unor federaţii sportive naţionale

 • Hotărârea nr. 1171/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1171/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Hotărârii Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 533/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

 • Hotărârea nr. 1172/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1172/2007 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 934/2005

 • Hotărârea nr. 1173/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1173/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de contrapartidă pentru Liga Asociaţiilor de Proprietari Habitat

 • Hotărârea nr. 1174/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1174/2007 privind preluarea unor sectoare de drumuri naţionale, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Turda, judeţul Cluj, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 1175/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1175/2007 pentru aprobarea Normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România

 • Hotărârea nr. 1176/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1176/2007 privind transmiterea unor bunuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi în administrarea Centrului Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Hotărârea nr. 1177/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1177/2007 privind confecţionarea şi punerea în circulaţie a noilor tipuri de colante de viză

 • Hotărârea nr. 1178/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1178/2007 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 1179/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1179/2007 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 118/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 118/2007 privind aprobarea stemelor comunelor Batoş, Cuci, Cristeşti, Fărăgău, Miheşu de Câmpie, Papiu Ilarian şi Veţca, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 1180/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1180/2007 pentru suplimentarea numărului personalului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Hotărârea nr. 1181/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1181/2007 pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat şi pentru trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice

 • Hotărârea nr. 1182/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1182/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Spital Judeţean de Urgenţă, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1183/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1183/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Spital Judeţean de Urgenţă, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1184/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1184/2007 privind organizarea la Bucureşti, în perioada 15-19 octombrie 2007, a Reuniunii Grupului NATO pentru Capabilităţi Terestre (LCG-1) şi Subgrupului LCG-1/SG-1

 • Hotărârea nr. 1185/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1185/2007 privind finanţarea din bugetul Ministerului Justiţiei a Conferinţei Reforma Codului de procedură penală, Bucureşti, 11-12 octombrie 2007, organizată în cooperare cu Academia de Drept European de la Trier (ERA)

 • Hotărârea nr. 1186/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1186/2007 privind participarea Ministerului Apărării la organizarea la Bucureşti, în perioada 18-21 octombrie 2007, a celei de-a V-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale de Tehnică Militară EXPOMIL – 2007 şi a Seminarului Internaţional ICOMIL – 2007

 • Hotărârea nr. 1187/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1187/2007 pentru abrogarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 709/2005 privind recunoaşterea înfiinţării Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1188/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1188/2007 privind punerea la dispoziţia Consiliului Judeţean Sibiu, pe termen limitat, a unui bun mobil aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Apărării

 • Hotărârea nr. 1189/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1189/2007 privind constituirea Comisiei pentru soluţionarea întâmpinărilor persoanelor fizice în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică pentru lucrarea de interes naţional Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an

 • Hotărârea nr. 119/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 119/2007 pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 1190/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1190/2007 privind darea în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vrancea şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vrancea a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 • Hotărârea nr. 1191/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1191/2007 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Hotărârea nr. 1192/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1192/2007 privind aprobarea stemelor comunelor Bistra, Cricău, Dostat, Jidvei şi Ponor, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 1193/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1193/2007 privind aprobarea stemelor comunelor Corbeanca, Dascălu, Grădiştea şi Nuci, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1194/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1194/2007 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 1195/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1195/2007 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 • Hotărârea nr. 1196/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1196/2007 privind închirierea unei părţi din imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Bacău

 • Hotărârea nr. 1197/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1197/2007 privind corectarea limitelor de venituri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a nivelurilor acestuia în perioada sezonului rece noiembrie 2007-martie 2008

 • Hotărârea nr. 1198/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1198/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 1199/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1199/2007 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 12/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 12/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării Construcţia de platforme de inspecţie rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspecţia siguranţei autovehiculelor de transport greu de mărfuri de pe DN 1 km 419+080 – stânga, DN 1 km 350+020 – dreapta, DN 28 km 20+400 – dreapta, DN 69 km 25+800 – stânga, DN 1 F km 43+865 – stânga, DN 13 km 16+550 – stânga, DN 6 km 14+800 – stânga şi DN 15 km 27+180 – dreapta

 • Hotărârea nr. 12/2007, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 12/2007 pentru aprobarea Standardului de formare a mediatorului

 • Hotărârea nr. 12/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 12/2007 privind numirea vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Hotărârea nr. 12/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 12/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 12/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 12/2007 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 120/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 120/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunelor Şopârliţa şi Dobrun, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 1200/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1200/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii Publice din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru achiziţionarea unui spital modular

 • Hotărârea nr. 1201/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1201/2007 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţele Constanţa şi Maramureş

 • Hotărârea nr. 1202/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1202/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 636/2007 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2006 şi în primăvara anului 2007, precum şi pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 • Hotărârea nr. 1203/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1203/2007 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 112/2007 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse, a subvenţiilor privind protecţia socială acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier, precum şi a cheltuielilor de procesare pentru obţinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 • Hotărârea nr. 1204/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1204/2007 privind asigurarea forţei de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare şi pe timpul stării de război

 • Hotărârea nr. 1205/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1205/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.548/2006 privind aprobarea volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în anul 2007

 • Hotărârea nr. 1206/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1206/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare

 • Hotărârea nr. 1207/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1207/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 620/1998 privind înfiinţarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole Horting şi a Societăţii Comerciale Berser – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Institutul de Cercetare şi Dezvoltare pentru Valorificarea Produselor Horticole

 • Hotărârea nr. 1208/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1208/2007 privind condiţiile generale referitoare la interoperabilitatea serviciilor de televiziune digitală interactivă, precum şi a echipamentelor de televiziune digitală ale consumatorilor

 • Hotărârea nr. 1209/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1209/2007 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 • Hotărârea nr. 121/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 121/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

 • Hotărârea nr. 1210/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1210/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor

 • Hotărârea nr. 1211/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1211/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare

 • Hotărârea nr. 1212/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1212/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 615/2002 privind aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Timişoara – S.A., pentru perioada 2002-2015

 • Hotărârea nr. 1213/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1213/2007 pentru înfiinţarea secretariatelor tehnice comune şi a Subsecretariatului tehnic comun în cadrul programelor PHARE de cooperare transfrontalieră