• Hotărârea nr. 990/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 990/2007 privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea Comercială Petrotrans – S.A. Ploieşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 991/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 991/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2007 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 • Hotărârea nr. 992/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 992/2007 privind modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 790/2006 pentru aprobarea lucrărilor de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna septembrie 2005 în zona localităţii Costineşti, judeţul Constanţa, finanţate din Fondul pentru mediu

 • Hotărârea nr. 993/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 993/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 994/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 994/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului 38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulate prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, şi a Hotărârii Guvernului nr. 201/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Suceava, municipiul Suceava, cartier Burdujeni, strada Privighetorii, etapa II

 • Hotărârea nr. 995/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 995/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 996/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 997/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 997/2007 privind aprobarea Acordului dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Regatul Spaniei cu privire la înfiinţarea şi funcţionarea secţiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România şi la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee, semnat la Bucureşti la 26 martie 2007

 • Hotărârea nr. 998/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 998/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor drumuri situate în judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 999/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 999/2007 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane