• Hotărârea nr. 908/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 908/2007 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 909/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 909/2007 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în administrarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

 • Hotărârea nr. 91/2007, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 91/2007 privind aplicarea legislaţiei specifice privind combaterea şi prevenirea operaţiunilor de spălare a banilor şi/sau de finanţare a actelor de terorism de către auditorii financiari

 • Hotărârea nr. 91/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 91/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor – Administraţia Naţională de Meteorologie în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 91/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 91/2007 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 52/2007 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea şi clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obţinute din privatizări, destinat construcţiei de locuinţe sociale, prevăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 910/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 910/2007 privind unele măsuri pentru închirierea unui spaţiu de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărârea nr. 911/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 911/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 745/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN 17 între km 91+000 şi km 116+000 din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale pe teritoriul comunei Tiha Bârgăului din judeţul Bistriţa-Năsăud

 • Hotărârea nr. 912/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 912/2007 privind donarea de către statul român a unor bunuri mobile aparţinând domeniului privat al statului, pentru Muzeul Internaţional Maritim din Hamburg, Republica Federală Germania

 • Hotărârea nr. 913/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 913/2007 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 914/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 914/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea

 • Hotărârea nr. 915/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2007 privind participarea României la Programul internaţional din domeniul educaţiei, dezvoltat de OECD – PISA

 • Hotărârea nr. 916/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 916/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare

 • Hotărârea nr. 917/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 917/2007 privind repartizarea pe judeţe a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale

 • Hotărârea nr. 918/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 918/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 919/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 919/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 92/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 92/2007 privind organizarea la Bucureşti, pe data de 23 februarie 2007, a întâlnirii la nivel înalt a ţărilor din bazinul Dunării

 • Hotărârea nr. 92/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 92/2007 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2006 pentru înfiinţarea Comisiei permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Hotărârea nr. 920/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 920/2007 privind finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2007-2010 pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

 • Hotărârea nr. 921/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 921/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 922/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 922/2007 pentru aprobarea organizării sesiunii comune de lucru EUROSTAT – Comisia economică a ONU pentru Europa în domeniul proiecţiilor demografice

 • Hotărârea nr. 923/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 923/2007 privind aprobarea Programului de măsuri pentru elaborarea Strategiei naţionale pentru reducerea efectelor secetei pe termen scurt, mediu şi lung

 • Hotărârea nr. 924/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 924/2007 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

 • Hotărârea nr. 925/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 925/2007 privind aprobarea stemei judeţului Covasna

 • Hotărârea nr. 926/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 926/2007 privind transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 927/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 927/2007 pentru aprobarea unor măsuri în vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 2.111/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care se supun unei interdicţii de operare pe teritoriul Comunităţii şi informarea pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv şi care abrogă art. 9 al Directivei 2004/36/CE

 • Hotărârea nr. 928/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 928/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind dezvoltarea la nivel local de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi instruirea personalului aferent, semnat la Bucureşti la 29 ianuarie 2007 şi la Paris la 9 februarie 2007

 • Hotărârea nr. 929/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 929/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro

 • Hotărârea nr. 93/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 93/2007 privind organizarea în România a Exerciţiului de instruire prin simulare CENCOOP CAX 07, în cadrul Iniţiativei regionale Cooperarea Naţiunilor Central-Europene în Sprijinul Păcii (CENCOOP)

 • Hotărârea nr. 93/2007, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 93/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 39/2005 pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregătire profesională practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar, pentru persoanele care au fost declarate admise în urma testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil din 5 decembrie 2004

 • Hotărârea nr. 93/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 93/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 930/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 930/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 567/2007 privind repartizarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Hotărârea nr. 932/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 932/2007 pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea de la bugetul de stat a hărţilor de risc natural pentru cutremure şi alunecări de teren

 • Hotărârea nr. 933/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 933/2007 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

 • Hotărârea nr. 934/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 934/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Canadei în domeniul relaţiilor cinematografice, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1992

 • Hotărârea nr. 935/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 935/2007 privind stabilirea modelului echipamentului pentru agenţii de pază care îşi desfăşoară activitatea în cadrul societăţilor specializate de pază şi protecţie

 • Hotărârea nr. 936/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 936/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 792/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Hotărârea nr. 937/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 937/2007 privind aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat şi privind modificarea poziţiei nr. 14 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 793/2007 pentru trecerea unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum şi pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă, a unor imobile şi a unor mijloace fixe, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 938/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 938/2007 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 786/2007 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin judecătorească a organizaţiei neguvernamentale The German Marshall Fund of the United States – A Memorial to the Marshall Plan din Statele Unite ale Americii şi pentru adoptarea unor măsuri conexe

 • Hotărârea nr. 939/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 939/2007 privind stabilirea datei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 • Hotărârea nr. 94/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 94/2007 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti-Argeş din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 94/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 94/2007 privind prelungirea mandatului membrilor Curţii de Conturi

 • Hotărârea nr. 940/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 940/2007 privind încetarea, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Clement Gheorghe, subprefect al judeţului Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 941/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 941/2007 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 942/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 942/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 943/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2007 privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Comercială MENAROM – S.A. Galaţi şi de Societatea Comercială I.C.E.F.S. – S.A. Săvineşti, aflate în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 944/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2007 privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de Societatea Naţională PLAFAR – S.A. Bucureşti, aflată în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 945/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul de dezvoltare forestieră – Componenta B.2 – Reabilitarea şi extinderea reţelei de drumuri forestiere, etapa a II-a

 • Hotărârea nr. 946/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 946/2007 pentru modificarea şi completarea unor hotărâri din domeniul vamal

 • Hotărârea nr. 947/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 947/2007 pentru aprobarea plăţii contribuţiei anuale a României la Security and Defence Agenda

 • Hotărârea nr. 948/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 948/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 – km 17+000 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 5A – Reabilitare şi extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucureşti între DN 1A şi DN 1

 • Hotărârea nr. 949/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 949/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional Lărgire la 4 benzi DN 5 Adunaţii Copăceni-Giurgiu, km 23+200 – km 59+100

 • Hotărârea nr. 95/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 95/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării în domeniul public al municipiului Reşiţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 95/2007, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 95/2007 a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la delegarea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea normelor de reprezentare la Conferinţă

 • Hotărârea nr. 95/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 95/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 950/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 950/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a lucrării de interes naţional Construcţia Autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronson Bucureşti-Ploieşti, km 19+500 – 62+000

 • Hotărârea nr. 951/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 951/2007 pentru modificarea art. 20 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate

 • Hotărârea nr. 952/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 952/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 953/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 953/2007 pentru modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 954/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 954/2007 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Harghita în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Hotărârea nr. 955/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 955/2007 privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative a unei părţi dintr-un imobil trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 956/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 956/2007 privind darea unor spaţii în folosinţă gratuită Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 957/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 957/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 437/2002 privind constituirea Comisiei interministeriale pentru reluarea şi finalizarea lucrărilor privind unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă

 • Hotărârea nr. 957(r1)/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

 • Hotărârea nr. 958/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 958/2007 privind transmiterea unui drum forestier şi a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al comunei Rapoltu Mare şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Rapoltu Mare, judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 959/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 959/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale din judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 96/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 96/2007 privind aprobarea stemei oraşului Întorsura Buzăului, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 960/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 960/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum de interes local situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Ştefan cel Mare, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 961/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 961/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Izvoarele, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 962/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 962/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor

 • Hotărârea nr. 963/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 963/2007 pentru aprobarea Acordului de reglementare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene, semnat la Bucureşti la 18 mai 2007

 • Hotărârea nr. 964/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 964/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Arad în administrarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

 • Hotărârea nr. 965/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 965/2007 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre guvernele Republicii Albania, Bosniei şi Herţegovinei, Republicii Bulgaria, Republicii Croaţia, Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, Republicii Muntenegru, Republicii Moldova, României, Republicii Serbia privind cooperarea în lupta împotriva corupţiei prin Iniţiativa Anticorupţie pentru Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 13 aprilie 2007

 • Hotărârea nr. 966/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 966/2007 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru în domeniul cercetării şi dezvoltării, semnat la Bucureşti la 13 martie 2007

 • Hotărârea nr. 967/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 967/2007 privind darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Râmnicu Vâlcea, a unui imobil situat în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 968/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 968/2007 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Municipiului Bucureşti în domeniul privat al acestuia, în vederea retrocedării

 • Hotărârea nr. 969/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 969/2007 privind organizarea, desfăşurarea şi conducerea pregătirii pentru apărare a persoanelor cu atribuţii de conducere în domeniul administraţiei publice, la nivel central şi local

 • Hotărârea nr. 97/2007, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 97/2007 privind aprobarea Normelor de reprezentare a auditorilor financiari la conferinţele Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 97/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 97/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

 • Hotărârea nr. 970/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 970/2007 pentru recunoaşterea Asociaţiei Generale a Inginerilor din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 971/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 971/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Mozambic privind reglementarea datoriei Republicii Mozambic către România, semnat la Bucureşti la 21 mai 2007

 • Hotărârea nr. 972/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 972/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum şi modificarea traseului şi lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 973/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 973/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 974/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 974/2007 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 975/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 975/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi ale altor compuşi similari

 • Hotărârea nr. 977/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 977/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Hotărârea nr. 978/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 978/2007 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Washington la 22 mai şi 6 iunie 2007 şi la Bucureşti la 28 mai 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999

 • Hotărârea nr. 979/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 979/2007 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 826/2007 pentru repartizarea pe destinaţii a sumelor aprobate Ministerului Sănătăţii Publice prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 98/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 98/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2001 privind reactualizarea Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare

 • Hotărârea nr. 98/2007, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 98/2007 pentru completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 73/2006 privind aprobarea procedurilor pentru controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe acestuia

 • Hotărârea nr. 980/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 980/2007 privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 981/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 981/2007 pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 676/2007 privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea

 • Hotărârea nr. 982/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică

 • Hotărârea nr. 983/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 983/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 590/2007 privind stabilirea funcţiei şi a coeficientului de ierarhizare pentru determinarea salariului în valută al reprezentantului României în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), precum şi aprobarea cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI, pentru perioada 2007-2010

 • Hotărârea nr. 984/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 984/2007 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante

 • Hotărârea nr. 985/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 985/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic pentru anul 2007

 • Hotărârea nr. 986/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 986/2007 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783/2005

 • Hotărârea nr. 987/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 987/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Mănăstirea Secu, judeţul Neamţ, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 • Hotărârea nr. 988/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 988/2007 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova

 • Hotărârea nr. 989/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 989/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.407/2004 pentru aprobarea Planului de reorganizare globală a Societăţii Naţionale Îmbunătăţiri Funciare – S.A.

 • Hotărârea nr. 99/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 99/2007 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006