• Hotărârea nr. 1043/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1043/2007 privind cerinţele de ecoproiectare pentru produsele consumatoare de energie, precum şi pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 1044/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1044/2007 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 1045/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1045/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

 • Hotărârea nr. 1046/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1046/2007 privind suplimentarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de Ministerul Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 1047/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1047/2007 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 5.853/2005, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială ARCOM – S.A.

 • Hotărârea nr. 1048/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1048/2007 pentru aprobarea Normelor de analiză a reţelei de transport de interes naţional şi european

 • Hotărârea nr. 1049/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1049/2007 privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 129/2007 pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, al ştampilei cu menţiunea VOTAT, precum şi a modelului buletinului de vot şi al listelor electorale care vor fi folosite pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 130/2007 privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007 şi a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 132/2007 privind aprobarea modelului, denumirii, formei, conţinutului şi a modului de eliberare şi de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă alegătorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din România în Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 105/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 105/2007 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

 • Hotărârea nr. 1050/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1050/2007 privind aprobarea acordurilor petroliere de concesiune a depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrele Urziceni, Simnic-Gherceşti-Cârcea-Malu Mare, Bălăceanca, Sărmăşel, Bilciureşti şi Cetatea de Baltă, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz – S.A.

 • Hotărârea nr. 1051/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1051/2007 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VII-13 Goleşti, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Rompetrol – S.A.

 • Hotărârea nr. 1052/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1052/2007 privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII-5 Beclean şi P VII-12 Frumoasa, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Expert Petroleum – S.R.L. – filiala Mediaş

 • Hotărârea nr. 1053/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1053/2007 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrul P VII-4 Arşiţa, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Transeuro Import-Export – S.R.L. Constanţa

 • Hotărârea nr. 1054/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1054/2007 privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII-15 Goştilele şi P VII-17 Horodniceni, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Compania EL-ROM International L.L.C.

 • Hotărârea nr. 1055/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1055/2007 privind aprobarea acordurilor de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolieră în perimetrele P VII-2 Amara, P VII-6 Brădeşti, P VII-7 Buda, P VII-10 Diniaş, P VII-11 Dobreşti, P VII-20 Năsal, P VII-21 Sânmartin şi P VII-23 Şeitin, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială Amromco Energy – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 1056/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1056/2007 privind suportarea unor cheltuieli ale Societăţii Naţionale Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu – S.A.

 • Hotărârea nr. 1057/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1057/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Autostrada Arad-Timişoara

 • Hotărârea nr. 1058/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1058/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă

 • Hotărârea nr. 1059/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1059/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale

 • Hotărârea nr. 106/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 106/2007 privind suplimentarea numărului de posturi cu atribuţii consulare prevăzut în serviciul exterior al Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 1060/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1060/2007 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al prefectului judeţului Prahova

 • Hotărârea nr. 1061/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1061/2007 privind trecerea domnului Alexandri Nicolae din funcţia publică de subprefect al judeţului Prahova în funcţia publică de prefect al judeţului Prahova

 • Hotărârea nr. 1062/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1062/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 1063/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1063/2007 privind acordarea cetăţeniei române unor persoane

 • Hotărârea nr. 1064/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1064/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 405/2003 din 27 februarie 2003 privind monitorizarea comunitară a importurilor de huilă originară din ţări terţe

 • Hotărârea nr. 1065/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1065/2007 privind trimiterea pentru formare iniţială, la Academia Gărzii de Coastă a SUA, a domnului Ionuţ Cristea, în beneficiul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

 • Hotărârea nr. 1066/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1066/2007 privind aprobarea contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale

 • Hotărârea nr. 1067/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1067/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice

 • Hotărârea nr. 1068/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1068/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 361/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Hotărârea nr. 1069/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020

 • Hotărârea nr. 107/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 107/2007 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 iunie 2006 şi la Paris la 12 septembrie 2006, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finanţarea Proiectului privind refacerea şi consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundaţiile din aprilie-mai 2005 în judeţele Timiş şi Caraş-Severin, semnat la Bucureşti la 26 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005

 • Hotărârea nr. 1070/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1070/2007 pentru aprobarea Amendamentului, semnat la Bucureşti la 16 mai 2007, la art. X din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Statul Major General al Republicii Turcia pentru cooperarea în domeniul instruirii militare, semnat la Bucureşti la 22 august 1992

 • Hotărârea nr. 1071/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1071/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat în judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 1072/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1072/2007 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei suprafeţe de teren situate în comuna Ciocani, judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 1073/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1073/2007 privind aprobarea stemelor oraşelor Buftea şi Otopeni, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 1074/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1074/2007 privind interzicerea operării pe aeroporturile din România a avioanelor civile care nu îndeplinesc standardele specificate în partea a II-a cap. 3 volumul I din anexa 16 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională

 • Hotărârea nr. 1075/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1075/2007 privind darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Umanitare Columna, pe o perioadă de 15 ani, a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a judeţului Neamţ

 • Hotărârea nr. 1076/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1076/2007 privind trecerea Institutului de Cercetări în Chimie Raluca Ripan Cluj-Napoca ca unitate de cercetare fără personalitate juridică în structura Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Napoca

 • Hotărârea nr. 1077/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1077/2007 privind darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Direcţia generală anticorupţie, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 1078/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1078/2007 privind preluarea unor sectoare de drumuri naţionale, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oneşti, judeţul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional

 • Hotărârea nr. 1079/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1079/2007 pentru reglementarea parcului auto, precum şi a consumului de carburanţi al autoturismelor Ministerului Justiţiei, ale unor instituţii subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 108/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 108/2007 privind desfiinţarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Oradea prin reorganizarea acestuia în secţii exterioare ale Spitalului Clinic Judeţean Oradea

 • Hotărârea nr. 1080/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1080/2007 privind modul de constituire şi gestionare a resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi dezafectării instalaţiilor nucleare şi radiologice

 • Hotărârea nr. 1081/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1081/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile situate în municipiul Mediaş, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 1082/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1082/2007 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului Electroenergetic Naţional în perioada 1 octombrie 2007 – 31 martie 2008

 • Hotărârea nr. 1083/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1083/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006

 • Hotărârea nr. 1084/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1084/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr. 2.964/95/CE de introducere a înregistrării importurilor şi livrărilor de ţiţei în cadrul Comunităţii, a Deciziei Consiliului Uniunii Europene nr. 1999/280/CE privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi asupra preţurilor de consum ale produselor petroliere şi a Deciziei Comisiei Europene nr. 1999/566/CE de aplicare a Deciziei 1999/280/CE a Consiliului privind o procedură comunitară de informare şi de consultare asupra costurilor de aprovizionare cu ţiţei şi a preţurilor de consum ale produselor petroliere

 • Hotărârea nr. 1085/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1085/2007 privind acordarea unui ajutor de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1086/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1086/2007 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de inundaţiile din perioada 5-6 septembrie 2007 din judeţele Galaţi, Vrancea, Bacău şi Vaslui

 • Hotărârea nr. 1087/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1087/2007 privind suplimentarea bugetului Societăţii Române de Televiziune din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea retransmisiei emisiunilor canalului TVR1 pe teritoriul Republicii Moldova

 • Hotărârea nr. 1088/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1088/2007 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 1089/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1089/2007 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţele Bacău, Galaţi şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 109/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 109/2007 privind constituirea comisiilor pentru soluţionarea întâmpinărilor persoanelor în vederea exproprierii unor imobile pentru realizarea investiţiei de interes naţional LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în staţia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicaţii şi teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba

 • Hotărârea nr. 1090/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1090/2007 privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective ce vor fi efectuate de către Societatea Comercială Nitrofertilizer – S.A. Făgăraş, Societatea Comercială Nitrotrans – S.A. Făgăraş, Societatea Comercială Nitroexplosives – S.A. Făgăraş, Societatea Comercială Nitrocontrol – S.A. Făgăraş şi Societatea Comercială Nitroservice – S.A. Făgăraş, societăţi comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1091/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1091/2007 privind numirea reprezentanţilor în Consiliul Băncii Internaţionale de Colaborare Economică (B.I.C.E.) şi în Consiliul Băncii Internaţionale de Investiţii (B.I.I.), cu sediile la Moscova

 • Hotărârea nr. 1092/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1092/2007 pentru aprobarea Acordului de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India, semnat la New Delhi la 23 octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 1093/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1093/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Autostrada Timişoara-Lugoj

 • Hotărârea nr. 1094/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1094/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Varianta de ocolire Timişoara cu profil de autostradă

 • Hotărârea nr. 1095/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1095/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială Bani de liceu

 • Hotărârea nr. 1096/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1096/2007 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 574/2006 pentru aprobarea primei etape a strategiei de privatizare a unor societăţi comerciale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin ofertă publică secundară

 • Hotărârea nr. 1097/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1097/2007 pentru aprobarea participării Ministerului Apărării la Organizaţia NATO de Management al Transportului Aerian şi oferirea spre utilizare a Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu ca bază operaţională principală pentru Capabilitatea de transport strategic aerian

 • Hotărârea nr. 1098/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1098/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum de interes local situat în comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 1099/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1099/2007 privind aprobarea Protocolului dintre Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Ministerul Securităţii din Bosnia şi Herţegovina, semnat la Bucureşti la 5 iulie 2007, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri al Bosniei şi Herţegovina privind readmisia propriilor cetăţeni şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2005

 • Hotărârea nr. 11/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 11/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării Construcţia de platforme de inspecţie rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspecţia siguranţei autovehiculelor şi cântărirea vehiculelor de transport greu de mărfuri de pe DN 1 km 27+100 – stânga

 • Hotărârea nr. 11/2007, Banca Naţională a României – BNR

  Hotărârea nr. 11/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a UniCredit România – S.A., ca urmare a autorizării procesului de fuziune prin absorbţie a UniCredit România – S.A. de către Banca Comercială HVB Ţiriac – S.A.

 • Hotărârea nr. 11/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 11/2007 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 11/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 11/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 11/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 11/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 110/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 110/2007 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al unui subprefect al judeţului Covasna

 • Hotărârea nr. 1100/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1100/2007 cu privire la rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 1101/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1101/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 1102/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1102/2007 pentru completarea anexei nr. 58 la Hotărârea Guvernului nr. 971/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Botoşani, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 1103/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1103/2007 privind transferul unor operatori economici din cadrul sectorului minier din portofoliul Ministerului Economiei şi Finanţelor în portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 1104/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1104/2007 pentru introducerea sistemelor moderne de plată a salariilor

 • Hotărârea nr. 1105/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1105/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor anexei VI Reguli privind prevenirea poluării atmosferei de către nave la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (MARPOL 73/78)

 • Hotărârea nr. 1106/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1106/2007 privind transmiterea unui imobil din municipiul Constanţa, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, prin Garda Financiară – Comisariatul general

 • Hotărârea nr. 1107/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1107/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 988/2007 privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova

 • Hotărârea nr. 1108/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1108/2007 privind aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2007

 • Hotărârea nr. 1109/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1109/2007 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor afectate de explozia care a avut loc în data de 14 septembrie 2007 în municipiul Zalău, judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 111/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 111/2007 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 111/2007, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 111/2007 privind aprobarea Normei pentru analiza şi avizarea solicitărilor de emitere de garanţii de stat sau de acordare de subîmprumuturi de către Ministerul Economiei şi Finanţelor (cod ISO NI-CST-10-I/0)

 • Hotărârea nr. 1110/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1110/2007 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 1111/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1111/2007 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 1112/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1112/2007 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al prefectului judeţului Brăila

 • Hotărârea nr. 1113/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1113/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Brăila de către doamna Marcu Mihaela

 • Hotărârea nr. 1114/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1114/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Nicolae Ştefan

 • Hotărârea nr. 1115/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1115/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Prahova de către domnul Stan Constantin-Cătălin

 • Hotărârea nr. 1116/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1116/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Siminiceanu Gabriel-Nicolae

 • Hotărârea nr. 1117/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1117/2007 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2007, pentru finanţarea cheltuielilor aferente acţiunilor de diplomaţie culturală care se vor desfăşura cu ocazia Zilei Naţionale a României în anul 2007

 • Hotărârea nr. 1118/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1118/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007

 • Hotărârea nr. 1119/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1119/2007 privind repartizarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare Ministerului Culturii şi Cultelor, în vederea finanţării obiectivului de finalizare a lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban

 • Hotărârea nr. 112/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 112/2007 pentru aprobarea subvenţiilor pe produse, a subvenţiilor privind protecţia socială acordate companiilor, societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din sectorul minier, precum şi a cheltuielilor de procesare pentru obţinerea a 1 kg de octoxid de uraniu prin reprocesarea concentratelor tehnice neconforme

 • Hotărârea nr. 1120/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1120/2007 privind alocarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 1121/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1121/2007 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 1122/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1122/2007 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru perioada 2007-2010

 • Hotărârea nr. 1123/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1123/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş şi a Hotărârii Guvernului nr. 689/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Ip şi Marca din judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 1124/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1124/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 – km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti obiect 5B – Extindere la patru benzi a Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti pe sectorul cuprins între km 2+400 şi intersecţia cu DN 2

 • Hotărârea nr. 1125/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1125/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Consolidare terasamente pe DN 7 km 138+935 – km 138+982

 • Hotărârea nr. 1126/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1126/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Construirea de platforme de inspecţie rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspecţia siguranţei autovehiculelor şi cântărirea vehiculelor de transport greu de mărfuri de pe DN 65 km 112+265 – dreapta, localitatea Albota, judeţul Argeş

 • Hotărârea nr. 1127/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1127/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Cluj Est

 • Hotărârea nr. 1128/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1128/2007 privind indexarea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti şi a sumelor de bani pentru nevoi personale prevăzute de Legea nr. 326/2003