• Hotărârea nr. 833/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective

 • Hotărârea nr. 834/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 834/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operaţional sectorial de mediu 2007-2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestuia

 • Hotărârea nr. 835/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 835/2007 privind autorizarea Ministerului Sănătăţii Publice de a finanţa achiziţionarea unui sistem informatic de înaltă performanţă, din venituri proprii, şi pentru abrogarea unor dispoziţii ale Hotărârii Guvernului nr. 1.079/2000 privind autorizarea Ministerului Finanţelor de a garanta un credit extern pentru Ministerul Sănătăţii, în vederea finanţării achiziţionării de sisteme informatice de înaltă performanţă

 • Hotărârea nr. 836/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 836/2007 privind modificarea şi completarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2004

 • Hotărârea nr. 837/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 837/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 855/1998 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

 • Hotărârea nr. 838/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 838/2007 privind aprobarea Programului cercetărilor statistice în anul 2007 al Institutului Naţional de Statistică

 • Hotărârea nr. 839/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 839/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007 pentru Patriarhia Română

 • Hotărârea nr. 84/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 84/2007 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 84/2007, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 84/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor din România nr. 9/2001 pentru aprobarea Regulilor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari

 • Hotărârea nr. 84/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 84/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 840/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 840/2007 pentru declararea zilei de 3 august 2007 zi de doliu naţional pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 841/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 841/2007 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 842/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 842/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Bihor de către domnul Ghitea Mircea-Teodor

 • Hotărârea nr. 843/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 843/2007 privind trecerea domnului Vladu Cristian-Marius din funcţia publică de prefect al judeţului Hunedoara în funcţia publică de subprefect al judeţului Hunedoara

 • Hotărârea nr. 844/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 844/2007 privind trecerea domnului Pricăjan Dan-Aurel din funcţia publică de subprefect al judeţului Hunedoara în funcţia publică de prefect al judeţului Hunedoara

 • Hotărârea nr. 845/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 845/2007 privind trecerea domnului Cârstoiu Ion din funcţia publică de prefect al judeţului Argeş în funcţia publică de subprefect al judeţului Argeş

 • Hotărârea nr. 846/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 846/2007 privind trecerea domnului Popa Ion din funcţia publică de subprefect al judeţului Argeş în funcţia publică de prefect al judeţului Argeş

 • Hotărârea nr. 847/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 847/2007 privind trecerea domnului Danu Aurelian-Leonard din funcţia publică de prefect al judeţului Braşov în funcţia publică de subprefect al judeţului Braşov

 • Hotărârea nr. 848/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 848/2007 privind trecerea doamnei Donţu Adriana din funcţia publică de subprefect al judeţului Braşov în funcţia publică de prefect al judeţului Braşov

 • Hotărârea nr. 849/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 849/2007 privind deschiderea punctului de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal pentru traficul internaţional de călători şi de mărfuri pe Aeroportul Baia Mare

 • Hotărârea nr. 85/2007, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 85/2007 a Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România cu privire la aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere

 • Hotărârea nr. 85/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 85/2007 privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 • Hotărârea nr. 85/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 85/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 1/2005 privind alegerea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 850/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 850/2007 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 3-5 septembrie 2007, a Reuniunii anuale a diplomaţiei române

 • Hotărârea nr. 851/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 851/2007 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 852/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 852/2007 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 853/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 853/2007 privind aprobarea repartizării sumei de 4.319.385 lei de la bugetul de stat pe anul 2007, destinată finanţării programelor de conservare şi utilizare a populaţiilor de animale în stare critică, în pericol de dispariţie şi a celor vulnerabile, pe specii şi rase

 • Hotărârea nr. 854/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 854/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 855/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 855/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 856/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 856/2007 privind repartizarea de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 857/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 857/2007 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea de cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi şcolare din Spania şi Italia, începând cu anul şcolar 2007-2008

 • Hotărârea nr. 858/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 858/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

 • Hotărârea nr. 859/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 859/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea finalizării transpunerii acquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului

 • Hotărârea nr. 86/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 86/2007 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

 • Hotărârea nr. 86/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 86/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi a biroului acesteia

 • Hotărârea nr. 860/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 860/2007 privind modificarea art. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.365/2000 pentru aprobarea schemei de microcredite în vederea administrării fondului de 5,1 milioane dolari S.U.A. prevăzut în Acordul de împrumut nr. 4.509-RO dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 • Hotărârea nr. 861/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 861/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.023/2006 privind alocarea unor sume de bani pentru proiectele care fac parte din Programul Energy Intelligent Europe al Comunităţii Europene pentru anii 2006-2008

 • Hotărârea nr. 862/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 862/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai obiectivului de investiţii Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Otopeni şi pentru aprobarea continuării lucrărilor şi a finanţării obiectivului

 • Hotărârea nr. 863/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 863/2007 privind restaurarea Sălii bizantine de teatru, parte componentă a Palatului Behague, sediul Ambasadei României în Republica Franceză

 • Hotărârea nr. 864/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 864/2007 privind declararea celei de-a treia duminici a lunii noiembrie ca Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie şi de aducere a omagiului victimelor accidentelor rutiere şi familiilor acestora în România

 • Hotărârea nr. 865/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 865/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţii Olari, judeţul Prahova, care face parte din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Bucureşti-Braşov, km 0+000 – 173+300

 • Hotărârea nr. 866/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 866/2007 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100 şi km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 867/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 867/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Lărgire la 4 benzi de circulaţie a DN 73 între km 7+000 – km 11+100 şi drum de legătură cu DN 73D”

 • Hotărârea nr. 868/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 868/2007 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 869/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 869/2007 pentru recunoaşterea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Administraţiei şi Internelor ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 87/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 87/2007 privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

 • Hotărârea nr. 87/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 87/2007 privind numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe

 • Hotărârea nr. 870/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 870/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restricţiei de circulaţie pe unele sectoare de drumuri naţionale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, în zilele de sâmbătă, duminică şi de sărbătoare legală

 • Hotărârea nr. 871/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 871/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2007 producătorilor agricoli din sectorul vegetal, a cuantumului sprijinului şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 872/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 872/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.794/2006 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Cazarma 1833 Câmpia Turzii 2004-4-1833E Electroalimentare pentru sistemul de Asistenţă tehnică terestră pentru navigaţia aeriană (ATTNA)

 • Hotărârea nr. 873/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 873/2007 pentru aprobarea Acordului de cofinanţare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare privind implementarea proiectului Întărirea capacităţii Guvernului României de a gestiona situaţiile dificile generate de dezastre naturale – Dezvoltarea capacităţii pentru situaţii de urgenţă (CDES), semnat la Bucureşti la 4 aprilie 2007 şi la 2 mai 2007

 • Hotărârea nr. 874/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 874/2007 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 875/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 875/2007 pentru aprobarea Acordului de finanţare dintre Guvernul României, prin Ministerul Administraţiei şi Internelor, şi Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin Agenţia pentru Comerţ şi Dezvoltare (USTDA), semnat la Bucureşti la 14 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 876/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale

 • Hotărârea nr. 877/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 877/2007 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 878/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 878/2007 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea unor consilii locale

 • Hotărârea nr. 879/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 879/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor în domeniul public al oraşului Siret, judeţul Suceava, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Siret

 • Hotărârea nr. 88/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 88/2007 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

 • Hotărârea nr. 88(r1)/2003, Guvernul României

  Hotărârea nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora

 • Hotărârea nr. 88/2007, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 88/2007 pentru aprobarea Normelor de audit intern

 • Hotărârea nr. 88/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 88/2007 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor

 • Hotărârea nr. 880/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 880/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 881/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 881/2007 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 882/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 882/2007 privind desemnarea autorităţilor competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006/CE al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a directivelor 93/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei

 • Hotărârea nr. 883/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 883/2007 privind aprobarea modificării lungimii unui drum comunal şi a unui drum judeţean, precum şi a încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui drum comunal, situate în judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 884/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 884/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Holboca şi Dobrovăţ, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 885/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 885/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dolj de către domnul Dumitru Silviu

 • Hotărârea nr. 886/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 886/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Caramitru Stelian

 • Hotărârea nr. 887/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 887/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Teleorman de către domnul Niculcea Zorinel

 • Hotărârea nr. 888/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 888/2007 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi din subordine în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu destinaţia de sediu pentru centrul local Vrancea şi sucursala judeţeană Vrancea

 • Hotărârea nr. 889/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 889/2007 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului Român de Informaţii în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 89/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 89/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Dezvoltarea capacităţii feroviare în portul Constanţa-Sud

 • Hotărârea nr. 89/2007, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 89/2007 privind adoptarea unor modificări şi completări ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 89/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 89/2007 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceauşescu

 • Hotărârea nr. 890/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 890/2007 privind darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 891/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 891/2007 privind darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil, trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 892/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 892/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea proiectelor şi programelor din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului

 • Hotărârea nr. 893/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 893/2007 privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

 • Hotărârea nr. 894/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 894/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale antidoping pentru perioada 2007-2012 şi a Planului de acţiune pentru implementarea acesteia

 • Hotărârea nr. 895/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 895/2007 privind stabilirea cadrului instituţional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen

 • Hotărârea nr. 896/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 896/2007 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

 • Hotărârea nr. 897/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 897/2007 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere şi a Acordului de cofinanţare privind implementarea proiectului O Românie frumoasă, semnate între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare la Bucureşti la 16 mai 2007

 • Hotărârea nr. 898/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 898/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013

 • Hotărârea nr. 899/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 899/2007 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.277/2005 pentru nominalizarea unităţilor şcolare afectate de inundaţiile din perioada aprilie-mai şi iulie-august 2005

 • Hotărârea nr. 9/2007, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

  Hotărârea nr. 9/2007 privind aprobarea Tabloului executorilor judecătoreşti

 • Hotărârea nr. 9/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 9/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 9/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 9/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 • Hotărârea nr. 9/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale

 • Hotărârea nr. 9/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 9/2007 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 90/2007, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 90/2007 privind atribuirea calităţii şi a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 • Hotărârea nr. 90/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 90/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi concesionate Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti METROREX – S.A.

 • Hotărârea nr. 90/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 90/2007 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 5 din Hotărârea Parlamentului României nr. 40/2006 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigări şi clarificări referitoare la activitatea ICE Dunărea

 • Hotărârea nr. 900/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 900/2007 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 839/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007 pentru Patriarhia Română

 • Hotărârea nr. 901/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 902/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 902/2007 privind aprobarea repartizării sumei de 100.000 mii lei din Fondul naţional de dezvoltare Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, pentru finanţarea proiectelor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor pentru anul 2007

 • Hotărârea nr. 903/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 903/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă

 • Hotărârea nr. 904/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 904/2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2007-2013

 • Hotărârea nr. 905/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 905/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2007, în vederea continuării lucrărilor de reparaţii capitale la Teatrul Naţional din Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 906/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 906/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri judeţene situate în judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 907/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 907/2007 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 164/2006 privind exceptarea de la obligativitatea obţinerii vizelor de intrare în România, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, a cetăţenilor aparţinând următoarelor state: Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Brunei Darussalam, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Statele Unite Mexicane, Nicaragua, Noua Zeelandă, Panama şi Paraguay