• Hotărârea nr. 764/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 764/2007 pentru aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategică şi corelare şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a acestora

 • Hotărârea nr. 765/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 765/2007 pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operaţional regional 2007-2013 şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al acestuia

 • Hotărârea nr. 766/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 766/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea Concursului Internaţional de Canto Haricleea Darclee – Brăila 2007, ediţia a VI-a

 • Hotărârea nr. 767/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 767/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 768/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 768/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunelor Goruia şi Ciudanoviţa, judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 769/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 769/2007 pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 77/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 77/2007 privind modelul listei de alegători ce susţin partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice sau alianţele electorale, precum şi cel al listei de alegători ce susţin candidatul independent la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 77/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 77/2007 pentru constituirea Comisiei parlamentare speciale referitoare la repartizarea şi monitorizarea timpilor de antenă în vederea campaniei vizând referendumul naţional privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 77/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 77/2006 privind aprobarea cotizaţiilor şi tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România şi pentru stagiarii în activitatea de audit financiar

 • Hotărârea nr. 770/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 770/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum de exploatare situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Viişoara, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 771/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 771/2007 privind preluarea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Cluj şi din administrarea Consiliului Judeţean Cluj – Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 772/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 772/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 253/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 773/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 773/2007 pentru includerea unui imobil aflat în administrarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 774/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 774/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cpt. Dumitru Croitoru al Judeţului Sibiu în domeniul public al municipiului Mediaş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mediaş, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 775/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 775/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA Bucureşti

 • Hotărârea nr. 776/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 776/2007 privind aprobarea Memorandumului de înţelegere, semnat la 23 ianuarie 2007 la Bucureşti, dintre Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice (în prezent Ministerul Economiei şi Finanţelor), şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România

 • Hotărârea nr. 777/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 777/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Ministerul Economiei din Statele Unite Mexicane cu privire la relaţiile economice bilaterale, semnat la Ciudad de Mexico la 22 ianuarie 2007

 • Hotărârea nr. 778/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 778/2007 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul geografiei militare, semnat la Bucureşti la 15 mai 2007

 • Hotărârea nr. 779/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 779/2007 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Dumbrăveni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Dumbrăveni, judeţul Vrancea

 • Hotărârea nr. 78/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 78/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 şi care vor beneficia de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 78/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 78/2006 privind cazurile de tentativă de fraudă ale candidaţilor la examenul de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar

 • Hotărârea nr. 78/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 78/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 78(r1)/2005, Guvernul României

  Hotărârea nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Hotărârea nr. 780/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 780/2007 privind aprobarea stemei municipiului Huşi, judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 781/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 781/2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu

 • Hotărârea nr. 782/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 782/2007 privind aprobarea stemei oraşului Şomcuta Mare, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 783/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 783/2007 privind înfiinţarea pe lângă Institutul Naţional de Statistică a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 784/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 784/2007 pentru aprobarea Acordului de cooperare economică dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 785/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 785/2007 privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006, de amendare a Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Armenia cu privire la relaţiile comercial-economice şi colaborarea tehnico-ştiinţifică, semnat la 4 octombrie 1991

 • Hotărârea nr. 786/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 786/2007 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin judecătorească a organizaţiei neguvernamentale The German Marshall Fund of the United States – A Memorial to the Marshall Plan din Statele Unite ale Americii şi pentru adoptarea unor măsuri conexe

 • Hotărârea nr. 787/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 787/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului

 • Hotărârea nr. 788/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri

 • Hotărârea nr. 789/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 789/2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 Norme metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public la Hotărârea Guvernului nr. 203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public

 • Hotărârea nr. 79/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 79/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 852/2006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte

 • Hotărârea nr. 79/2007, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili

  Hotărârea nr. 79/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România nr. 00/33/2000

 • Hotărârea nr. 79/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 79/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 • Hotărârea nr. 790/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 790/2007 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.661/2006 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării, urmată de transmiterea acestora în domeniul privat al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 791/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 791/2007 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2007 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, în vederea derulării lucrărilor de consolidare a Palatului Victoria

 • Hotărârea nr. 792/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 792/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Hotărârea nr. 793/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 793/2007 pentru trecerea unor imobile aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, precum şi pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă, a unor imobile şi a unor mijloace fixe, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

 • Hotărârea nr. 794/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 794/2007 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 795/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 795/2007 privind recunoaşterea Fundaţiei Columna ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 796/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 796/2007 privind constituirea stocurilor minime de siguranţă pentru produse petroliere în anul 2007

 • Hotărârea nr. 797/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 797/2007 pentru completarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

 • Hotărârea nr. 798/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 798/2007 privind transmiterea unor bunuri mobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul privat al oraşului Făurei, respectiv al comunei Măxineni, judeţul Brăila, şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

 • Hotărârea nr. 799/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 799/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.647/2006 privind aprobarea Planului de realizare a cadastrului general pentru anul 2007

 • Hotărârea nr. 8/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 8/2007 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 8 iunie 2006 şi la Zagreb la 16 noiembrie 2006 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică

 • Hotărârea nr. 8/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 8/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 10/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Iniţiativa Central-Europeană – Dimensiunea Parlamentară

 • Hotărârea nr. 8/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 8/2007 privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom – S.A.

 • Hotărârea nr. 8/2007, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 8/2007 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 25 noiembrie 2007 privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României şi la confirmarea rezultatelor acestuia

 • Hotărârea nr. 8/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 8/2007 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 8/2007, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor

  Hotărârea nr. 8/2007 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României

 • Hotărârea nr. 80/2007, Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili

  Hotărârea nr. 80/2007 privind aprobarea Codului etic naţional al profesioniştilor contabili

 • Hotărârea nr. 80/2007, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 80/2007 privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din România

 • Hotărârea nr. 80/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 80/2007 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, precum şi procedura de numire în funcţiile de judecător şi procuror, fără concurs

 • Hotărârea nr. 80/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 80/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărârea nr. 80/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 80/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Extindere Palat Victoria

 • Hotărârea nr. 800/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 800/2007 privind aprobarea Programului anual de marketing şi promovare turistică şi a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice

 • Hotărârea nr. 801/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 801/2007 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale de Transport Maritim şi de Coastă C.F.R. Ferry – Boat – S.A. ca filială a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă C.F.R. Marfă – S.A.

 • Hotărârea nr. 802/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 802/2007 privind modificarea structurii sumelor alocate Ministerului Transporturilor din credite externe pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 803/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 803/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea şi controlul riscurilor substanţelor existente şi a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om şi mediu a substanţelor existente în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93

 • Hotărârea nr. 804/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase

 • Hotărârea nr. 805/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 805/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice al Judeţului Dolj în administrarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Dolj

 • Hotărârea nr. 806/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 806/2007 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu valorile de inventar reevaluate ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Satu Mare

 • Hotărârea nr. 807/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 807/2007 privind aprobarea contribuţiei financiare voluntare a României în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) – Programul pentru dezvoltarea economică şi angajare la nivel local (LEED)

 • Hotărârea nr. 808/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 808/2007 privind aprobarea numărului de autoturisme şi a consumului de carburanţi pentru activităţile specifice desfăşurate de oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie

 • Hotărârea nr. 809/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 809/2007 pentru aprobarea organizării de către Colegiul Naţional de Apărare din România a Cursului de orientare pe probleme de politică europeană de securitate şi apărare, în cadrul Colegiului European de Securitate şi Apărare

 • Hotărârea nr. 81/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 81/2007 privind numirea domnului Barczi Gyozo Istvan în funcţia publică de subprefect al judeţului Mureş

 • Hotărârea nr. 81/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 81/2007 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 10 alin. (1) din Hotărârea Parlamentului României nr. 64/2007 pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 81/2007, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 81/2007 privind adoptarea Standardelor de audit 2006 şi a Codului de etică pentru auditorii profesionişti

 • Hotărârea nr. 810/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 810/2007 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 811/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 811/2007 privind transmiterea cu plată a pasajului superior km 142+375, situat pe DN 2B Galaţi – Giurgiuleşti, din patrimoniul Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. a lucrării de utilitate publică de interes naţional Reabilitare DN 2B Galaţi – Giurgiuleşti km 141+700 – km 149+966

 • Hotărârea nr. 812/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 812/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.546/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti, pe teritoriul localităţilor Moara Vlăsiei, Snagov, Gruiu, Balta Doamnei, Gherghiţa, Drăgăneşti, Râfov, Dumbrava, Berceni, Bărcăneşti şi Ploieşti

 • Hotărârea nr. 813/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 813/2007 privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în administrarea Muzeului Naţional de Istorie a României din Bucureşti

 • Hotărârea nr. 814/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 814/2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul public şi privat al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al comunei Şimian şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Şimian, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 815/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 815/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2000 privind încadrarea drumului de acces la Mânăstirea Moisei, situat pe raza comunei Moisei, judeţul Maramureş, în categoria funcţională a drumurilor comunale

 • Hotărârea nr. 816/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 816/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes public local, precum şi modificarea lungimii unor sectoare de drumuri comunale existente, situate pe raza administrativ-teritorială a judeţului Gorj

 • Hotărârea nr. 817/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 817/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor publice de interes judeţean a unor drumuri şi sectoare de drumuri de interes local situate în judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 818/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 818/2007 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre autorităţile competente din România şi Israel privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat în Bermuda la 30 mai 2007

 • Hotărârea nr. 819/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 819/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Financial Monitoring Federal Service din Federaţia Rusă privind schimbul de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism, semnat la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007

 • Hotărârea nr. 82/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 82/2007 privind numirea domnului Ladanyi Laszlo-Zsolt în funcţia publică de subprefect al judeţului Harghita

 • Hotărârea nr. 82/2007, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 82/2007 pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0)

 • Hotărârea nr. 82/2007, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 82/2007 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind controlul calităţii activităţii de audit financiar şi a serviciilor conexe

 • Hotărârea nr. 82/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 82/2007 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor

 • Hotărârea nr. 820/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 820/2007 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Financial Crimes Enforcement Network privind cooperarea în schimbul de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007

 • Hotărârea nr. 821/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 821/2007 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Serious Organised Crime Agency/Financial Intelligence Unit (UKFIU-SOCA) din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului, semnat la Hamilton, Bermuda, la 30 mai 2007

 • Hotărârea nr. 822/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 822/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru executarea unor foraje în scopul asigurării surselor suplimentare de apă, în vederea diminuării efectelor secetei prelungite

 • Hotărârea nr. 823/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 823/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 824/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 824/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital ale autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 825/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 825/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Giurgiu

 • Hotărârea nr. 826/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 826/2007 pentru repartizarea pe destinaţii a sumelor aprobate Ministerului Sănătăţii Publice prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 827/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 827/2007 privind aprobarea stemei municipiului Mediaş, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 828/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 828/2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare

 • Hotărârea nr. 829/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 829/2007 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului Codului de procedură penală

 • Hotărârea nr. 83/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 83/2007 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră

 • Hotărârea nr. 83/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 83/2007 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Muntenegru

 • Hotărârea nr. 83/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 83/2007 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 830/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 830/2007 pentru aprobarea participării României la Expoziţia Internaţională 2008 Apa şi dezvoltarea durabilă, Zaragoza, Spania

 • Hotărârea nr. 831/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 831/2007 pentru aprobarea declasificării unor documente aflate în arhiva Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi a instituţiilor sale subordonate

 • Hotărârea nr. 832/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 832/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici