• Hotărârea nr. 690/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 690/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe din staţia de cale ferată Jiul Vechi, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A.

 • Hotărârea nr. 691/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 691/2007 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sporirea capacităţii de circulaţie pe centura Ploieşti Vest – km 0+000 – km 12+850 (DN1 km 53+650 – km 66+500), judeţul Prahova, prevăzuţi în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 33/2003

 • Hotărârea nr. 692/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 692/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Modernizare DN 19C km 0+000-km 9+280 la Valea lui Mihai, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 693/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 693/2007 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 503/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 şi km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – Obiect 7 – Completarea centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN7 – DN1A

 • Hotărârea nr. 694/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 694/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Craiova

 • Hotărârea nr. 695/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 695/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, aflată în proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 696/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 696/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 672/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Reabilitare DN66 Petroşani – Simeria, între km 131+000 şi km 210+516, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţului Hunedoara

 • Hotărârea nr. 697/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 697/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 660/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 4 Drajna-Feteşti şi Secţiunea 5 Feteşti-Cernavodă din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Bucureşti-Cernavodă pe teritoriul localităţii Feteşti din judeţul Ialomiţa şi al localităţilor Borcea, Dragalina, Perişoru şi Ştefan cel Mare din judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 698/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 698/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 742/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Câmpia Turzii, Gilău, Floreşti, Săvădisla, Petreştii de Jos, Luna şi Sănduleşti din judeţul Cluj şi Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Abram, Suplacu de Barcău, Balc, Chişlaz, Tăuteu, Sârbi şi Biharia din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 699/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 699/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.255/2004 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Secţiunea 2B pe teritoriul localităţilor Moldoveneşti, Mihai Viteazu, Turda, Sănduleşti, Tureni, Ciurila şi, parţial, Săvădisla din judeţul Cluj şi secţiunea 3C parţial pe teritoriul localităţilor Abram, Tăuteu şi Balc din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţie Autostrada Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 7/2007, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – CECCAR

  Hotărârea nr. 7/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul Superior al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

 • Hotărârea nr. 7/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 7/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărârea nr. 7/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 7/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 7/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 7/2007 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2004

 • Hotărârea nr. 7/2007, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 7/2007 asupra contestaţiei referitoare la organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional privind introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 7/2007, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 7/2007 privind aprobarea timpilor de antenă repartizaţi partidelor politice în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 7/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 7/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.161/2006 privind aprobarea listei operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care beneficiază de prevederile art. 10 alin. (10), (101) şi (11) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005

 • Hotărârea nr. 70/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 70/2007 privind aprobarea Regulamentului de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

 • Hotărârea nr. 70/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 70/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi a biroului acesteia

 • Hotărârea nr. 700/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 700/2007 privind aprobarea Actului adiţional pe anul 2007 la Contractul de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. – S.A. pentru perioada 2004-2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.387/2004

 • Hotărârea nr. 701/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 701/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ialomiţa de către domnul Dumitru Ion

 • Hotărârea nr. 702/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 702/2007 privind aprobarea stemei judeţului Dâmboviţa

 • Hotărârea nr. 703/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 703/2007 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 704/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 704/2007 privind unele măsuri pentru realizarea Programului multianual prioritar de mediu pentru dezvoltarea durabilă a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării pe perioada 2007-2009

 • Hotărârea nr. 705/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 705/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.413/2002 privind declararea Societăţii Comerciale I.C.P.E. – S.A. Bucureşti societate comercială de interes strategic

 • Hotărârea nr. 706/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 706/2007 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul topogeodeziei militare, semnat la Chişinău la 25 decembrie 2006 şi la Bucureşti la 9 martie 2007

 • Hotărârea nr. 707/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 707/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru folosinţa Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative

 • Hotărârea nr. 708/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 708/2007 privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în scopul casării acestuia

 • Hotărârea nr. 709/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 709/2007 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie al bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2006

 • Hotărârea nr. 71/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Hotărârea nr. 71/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 71/2007 privind numirea unor membri ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Hotărârea nr. 710/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 710/2007 privind implementarea Programului de furnizare a produselor alimentare către persoanele defavorizate din România, cu finanţare din Fondul European de Garantare Agricolă, aferentă exerciţiului financiar al anului 2007

 • Hotărârea nr. 711/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 711/2007 privind aprobarea contribuţiei financiare a României pentru anul 2007 la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

 • Hotărârea nr. 712/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi a Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Hotărârea nr. 713/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 713/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a două imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile – Administraţia Naţională de Meteorologie

 • Hotărârea nr. 714/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 714/2007 pentru declasarea unui sector din drumul judeţean D.J. 191C situat în judeţul Sălaj, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 966/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Sălaj, precum şi al municipiului Zalău, oraşelor şi comunelor din judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 715/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 715/2007 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiţii din cadrul programului 38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului 38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 717/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 717/2007 pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Naţionale din România şi Arhivele Naţionale din Ungaria, semnat la Budapesta la 21 martie 2007

 • Hotărârea nr. 718/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 718/2007 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006, pentru aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului de frontieră rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004

 • Hotărârea nr. 719/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 719/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport – Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Hotărârea nr. 72/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 72/2007 pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov

 • Hotărârea nr. 72/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 72/2007 privind constituirea Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă în vederea alegerii membrilor din România în Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 72/2007, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 72/2007 privind aprobarea Normelor de finanţare cu dobândă subvenţionată a operatorilor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0)

 • Hotărârea nr. 720/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 720/2007 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, prin Complexul Sportiv Naţional Lia Manoliu, în administrarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Hotărârea nr. 721/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 721/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 722/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 722/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

 • Hotărârea nr. 723/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 723/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice

 • Hotărârea nr. 724/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 724/2007 pentru modificarea valorii de inventar a unei părţi dintr-un imobil, aflată în inventarul bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Bihor

 • Hotărârea nr. 725/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2007 privind modificarea anexelor nr. 11, 12, 13 şi 14 la Hotărârea Guvernului nr. 759/2006 pentru aprobarea fişelor tehnice ale măsurilor 1.1 Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole, 1.2 Îmbunătăţirea structurilor în vederea realizării controlului de calitate, veterinar şi fitosanitar, pentru calitatea produselor alimentare şi pentru protecţia consumatorilor, 2.1 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale, 3.1 Investiţii în exploataţiile agricole, 3.2 Constituirea grupurilor de producători, 3.3 Metode agricole de producţie destinate să protejeze mediul şi să menţină peisajul rural, 3.4 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care generează activităţi multiple şi venituri alternative, 3.5 Silvicultura, 4.1 Îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi 4.2 Asistenţa tehnică din Programul naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală finanţat din fonduri SAPARD

 • Hotărârea nr. 726/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor

 • Hotărârea nr. 727/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 727/2007 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 728/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 728/2007 privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea a trei proiecte din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră 2004 ale României

 • Hotărârea nr. 729/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 729/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administraţiei Naţionale a Rezervelor Materiale şi din unităţile teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare şi valorificare a stocurilor devenite disponibile

 • Hotărârea nr. 73/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 73/2007 privind abrogarea unor hotărâri ale Guvernului având ca obiect înfiinţarea de comisii sau comitete interministeriale

 • Hotărârea nr. 73/2007, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 73/2007 pentru aprobarea Normelor privind operaţiunile în numele şi în contul statului de compensare parţială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0)

 • Hotărârea nr. 73/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 73/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 • Hotărârea nr. 730/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 730/2007 privind redistribuirea de posturi de personal şi a fondurilor aferente acestora de la Ministerul Transporturilor la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 731/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Hotărârea nr. 731/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 731/2007 privind prorogarea termenului de intrare în vigoare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 652/2007 pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari

 • Hotărârea nr. 732/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 732/2007 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 733/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 733/2007 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 734/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 523/2006 pentru aprobarea Programului de dezvoltare comunitară în localitatea Hădăreni, judeţul Mureş, pentru perioada 2006-2008

 • Hotărârea nr. 735/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 736/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Secretariatului General al Guvernului în administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 737/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 737/2007 privind organizarea la Sibiu, în perioada 19-22 septembrie 2007, a celei de-a 6-a reuniuni a grupurilor de lucru pentru implementarea Convenţiei europene a peisajului, cu tema Peisajul şi patrimoniul rural

 • Hotărârea nr. 738/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2007 pentru aprobarea participării Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – I.G.R. Bucureşti în calitate de membru la Asociaţia Institutelor Geologice din Uniunea Europeană EuroGeoSurveys şi a plăţii cotizaţiei anuale

 • Hotărârea nr. 739/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2007 privind suportul financiar acordat participanţilor români la Programul LIFE-NATURA al Comunităţii Europene, pentru anii 2007-2010

 • Hotărârea nr. 74/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 74/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale prefecţilor şi subprefecţilor în anul 2006

 • Hotărârea nr. 74/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 74/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 9/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Francofoniei

 • Hotărârea nr. 74/2007, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 74/2007 pentru abrogarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi în contul statului a microgaranţiei (cod ISO: NI-GAR-04-I/0)

 • Hotărârea nr. 740/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2007 privind finanţarea în anul 2007 a Centrului-pilot de consultanţă şi informare a consumatorilor din municipiul Bucureşti din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 741/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2007 privind donarea de către statul român a unor bunuri mobile aparţinând domeniului privat al statului pentru Ministerul Apărării din Republica Moldova

 • Hotărârea nr. 742/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2007 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 • Hotărârea nr. 743/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 744/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 745/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

 • Hotărârea nr. 746/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 746/2007 privind autorizarea Ministerului Culturii şi Cultelor de a accepta o donaţie cu sarcini în favoarea statului român

 • Hotărârea nr. 747/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 747/2007 privind reglementarea acţiunilor specifice aferente finanţării asistenţei din cadrul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare

 • Hotărârea nr. 748/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Hotărârea nr. 749/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Hotărârea nr. 75/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 75/2007 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane

 • Hotărârea nr. 75/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 75/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 75/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 75/2006 pentru modificarea formularelor de raport anual prevăzute în Normele privind procedurile de control al calităţii auditului financiar, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 11/2001

 • Hotărârea nr. 750/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 750/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum judeţean situat în judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 751/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 751/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Miheşu de Câmpie, judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 752/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 752/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în judeţul Mureş

 • Hotărârea nr. 753/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în comuna Mogoş, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 754/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor sectoare de drum judeţean situate în comuna Bicaz, judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 755/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 755/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum judeţean situat în comuna Poşaga, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 756/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 756/2007 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea unor consilii locale

 • Hotărârea nr. 757/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 757/2007 privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale bunurilor imobile înscrise în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Constanţa

 • Hotărârea nr. 758/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 758/2007 privind aprobarea realizării de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

 • Hotărârea nr. 759/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

 • Hotărârea nr. 76/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 76/2007 privind stabilirea datei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European, din anul 2007

 • Hotărârea nr. 76/2006, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 76/2006 privind sancţionarea disciplinară a auditorilor financiari inspectaţi

 • Hotărârea nr. 76/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 76/2007 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor

 • Hotărârea nr. 760/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 760/2007 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte, precum şi a modului de alocare şi reconstituire a rezervei naţionale de lapte, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 852/2006

 • Hotărârea nr. 761/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

 • Hotărârea nr. 762/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 762/2007 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 669/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea unor măsuri speciale determinate de conflictul din Fâşia Gaza

 • Hotărârea nr. 763/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 763/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Tulcea