• Hotărârea nr. 612/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 612/2007 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Vaslui

 • Hotărârea nr. 613/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 613/2007 privind repartizarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 614/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 614/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 383/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 7+535-11+938 din cadrul obiectivului de investiţii Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100-17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 615/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 615/2007 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004

 • Hotărârea nr. 616/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 616/2007 pentru organizarea conferinţei internaţionale Uniunea Europeană şi NATO, actori în Europa de Sud-Est din cadrul reuniunii aferente preşedinţiei române a Balkan Communication Network pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 617/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 617/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărârea nr. 618/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 618/2007 privind organizarea celei de-a doua întâlniri de lucru a partenerilor internaţionali în procesul de elaborare a Declaraţiei comune privind navigaţia pe căile navigabile interioare şi protecţia mediului, ce se va desfăşura în România în perioada 25-26 iunie 2007

 • Hotărârea nr. 619/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 619/2007 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă, pentru populaţia din judeţul Vrancea, precum şi preluarea la rezerva de stat a unor cantităţi de produse petroliere acordate ca ajutor umanitar în perioada 2005-2006 şi rămase neutilizate

 • Hotărârea nr. 62/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 62/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat în judeţul Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 62/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 62/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor

 • Hotărârea nr. 620/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 620/2007 privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilităţii Schengen şi pentru fluxurile de numerar

 • Hotărârea nr. 621/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 621/2007 privind înfiinţarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş prin reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 622/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 622/2007 pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 15 februarie 2007 şi la Washington la 16 februarie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999

 • Hotărârea nr. 622(r1)/2004, Guvernul României

  Hotărârea nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii

 • Hotărârea nr. 623/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 623/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui drum comunal situat în judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 624/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 624/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 331/1991 privind funcţionarea Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate

 • Hotărârea nr. 625/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 625/2007 privind trecerea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Domeniilor Statului în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Hotărârea nr. 626/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 626/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Alba în administrarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare

 • Hotărârea nr. 627/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 627/2007 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin schimbarea destinaţiei şi denumirii unor imobile aflate în administrarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Tulcea

 • Hotărârea nr. 628/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 628/2007 pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Serbia, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2007

 • Hotărârea nr. 629/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 629/2007 privind trecerea unor construcţii din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile în domeniul public al municipiului Târgu Mureş, judeţul Mureş, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş

 • Hotărârea nr. 63/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 63/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene şi comunale a unor drumuri situate în judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 63/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 63/2007 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor

 • Hotărârea nr. 630/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 630/2007 pentru modificarea alin. (1) al art. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004 privind aprobarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale

 • Hotărârea nr. 631/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 631/2007 pentru redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane

 • Hotărârea nr. 632/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române

 • Hotărârea nr. 633/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 633/2007 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 289/2007 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului

 • Hotărârea nr. 634/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2007 privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport rugby

 • Hotărârea nr. 635/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 635/2007 privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport volei

 • Hotărârea nr. 636/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 636/2007 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânţate în toamna anului 2006 şi în primăvara anului 2007, precum şi pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 • Hotărârea nr. 637/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2007 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

 • Hotărârea nr. 638/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2007 privind deschiderea integrală a pieţei de energie electrică şi de gaze naturale

 • Hotărârea nr. 639/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări

 • Hotărârea nr. 64/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 64/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Strejeşti şi Cârlogani, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 64/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 64/2007 pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 64/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 64/2007 privind aprobarea Normei nr. 30/2007 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 3/2007 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul de pensii administrate privat, cu modificările şi completările ulterioare

 • Hotărârea nr. 640/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2007 privind stabilirea unor măsuri în aplicarea prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituţională

 • Hotărârea nr. 641/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 641/2007 pentru aprobarea Statutului Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

 • Hotărârea nr. 642/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 642/2007 pentru modificarea art. 11 şi 12 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva

 • Hotărârea nr. 643/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 643/2007 privind aprobarea Strategiei de selectare a investitorilor pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă

 • Hotărârea nr. 644/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 644/2007 privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a X-a, şi modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine şi cariere

 • Hotărârea nr. 645/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 645/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice

 • Hotărârea nr. 646/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 646/2007 pentru aprobarea Acordului administrativ privind cooperarea dintre Ministerul Transporturilor din România şi Ministerul Transporturilor, Inovaţiei şi Tehnologiei din Republica Austria în domeniul navigaţiei pe Dunăre şi administraţiei căilor navigabile, semnat la Viena la 19 aprilie 2007

 • Hotărârea nr. 647/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 647/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate în judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 648/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 648/2007 privind aprobarea încadrării în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unor sectoare de drum de interes local, precum şi redenumirea unor sectoare de drum judeţean, situate în judeţul Călăraşi

 • Hotărârea nr. 649/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 65/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 65/2007 pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia, semnat la Jakarta la 17 iulie 2006, de amendare a Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea economică şi tehnico-ştiinţifică pe termen lung, semnat la Jakarta la 23 noiembrie 1982

 • Hotărârea nr. 65/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 65/2007 privind aprobarea Normei nr. 31/2007 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 65/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 65/2007 privind numirea preşedintelui Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 650/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 650/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

 • Hotărârea nr. 651/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 651/2007 privind aprobarea stemei judeţului Gorj

 • Hotărârea nr. 652/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 652/2007 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Forumului regional al Organizaţiei Economice pentru Cooperare şi Dezvoltare (OCDE) privind reforma politicii agricole

 • Hotărârea nr. 652/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 652/2007 pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari

 • Hotărârea nr. 653/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 653/2007 pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Hotărârea nr. 653/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 653/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul privind amenajarea unor bazine hidrografice torenţiale şi reconstruirea unor drumuri forestiere în zonele de fond forestier cu risc major de inundabilitate din România

 • Hotărârea nr. 654/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 654/2007 privind transmiterea unor bunuri mobile şi imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al judeţului Sibiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Sibiu, pentru Complexul Naţional Muzeal Astra din Sibiu

 • Hotărârea nr. 655/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 655/2007 privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare a României, aferentă participării la Conferinţa regională de radiocomunicaţii (RRC-06) pentru planificarea serviciilor de radiodifuziune digitală terestră [Conferinţa regională de radiocomunicaţii (RRC-06)] şi la Conferinţa regională pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, conferinţe organizate de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (U.I.T.) în anul 2006

 • Hotărârea nr. 656/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 656/2007 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul General al Jandarmeriei Române în administrarea Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Penitenciarul de Maximă Siguranţă Craiova

 • Hotărârea nr. 657/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 657/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 658/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii

 • Hotărârea nr. 659/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea cheltuielilor privind organizarea Târgului de fete de pe Muntele Găina

 • Hotărârea nr. 66/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 66/2007 pentru modificarea anexelor nr. 1, 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2005 privind stabilirea uniformei personalului militar din Jandarmeria Română, a însemnelor distinctive, a formei şi conţinutului insignei şi ale documentelor de legitimare a acestuia, precum şi a siglei Jandarmeriei Române

 • Hotărârea nr. 66/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 66/2007 privind numirea preşedintelui Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 660/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 660/2007 privind aprobarea Memorandumului de cooperare dintre Ministerul Economiei şi Comerţului din România şi Ministerul Economiei din Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 1 februarie 2007

 • Hotărârea nr. 661/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 661/2007 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului şi punerea acestuia la dispoziţia Serviciului Român de Informaţii, în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 662/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 662/2007 privind trecerea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul privat al statului şi punerea acesteia la dispoziţia Serviciului Român de Informaţii, în scopul restituirii către persoanele îndreptăţite

 • Hotărârea nr. 663/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 663/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Variantă de ocolire a municipiului Iaşi – etapa a II-a – Varianta Nord

 • Hotărârea nr. 664/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 664/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Serviciul Federal al Federaţiei Ruse pentru Controlul Traficului de Droguri privind cooperarea în combaterea traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori, semnat la Bucureşti la 14 martie 2007

 • Hotărârea nr. 665/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 665/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru realizarea în regim de urgenţă a lucrărilor de decolmatare a principalelor canale şi gârle pescăreşti din Delta Dunării

 • Hotărârea nr. 666/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 666/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 667/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 667/2007 privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 de ţigarete

 • Hotărârea nr. 668/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 668/2007 privind aprobarea repartizării unor sume din Fondul naţional de dezvoltare pentru finanţarea unor proiecte de investiţii pentru anul 2007

 • Hotărârea nr. 669/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 669/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea unor măsuri speciale determinate de conflictul din Fâşia Gaza

 • Hotărârea nr. 67/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 67/2007 privind participarea României la programele comunitare Învăţare pe tot parcursul vieţii, Erasmus Mundus şi Tineret în acţiune, în perioada 2007-2013

 • Hotărârea nr. 67/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 67/2007 privind numirea unui membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 670/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 670/2007 privind stabilirea primei de stabilitate pentru personalul contractual din unităţile sanitare

 • Hotărârea nr. 671/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Hotărârea nr. 671(r1)/2001, Guvernul României

  Hotărârea nr. 671/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic

 • Hotărârea nr. 672/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 672/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.882/2005 privind înfiinţarea unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

 • Hotărârea nr. 674/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 674/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental

 • Hotărârea nr. 675/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 675/2007 privind reorganizarea prin divizare parţială a societăţilor comerciale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, filiale ale Societăţii Comerciale Electrica – S.A.

 • Hotărârea nr. 676/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 676/2007 privind domeniile de studii universitare de licenţă, structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările organizate de acestea

 • Hotărârea nr. 676/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 676/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor

 • Hotărârea nr. 677/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 677/2007 privind revocarea şi numirea unor reprezentanţi ai Guvernului în Consiliul Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 678/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 678/2007 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2006 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 679/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 679/2007 pentru aprobarea Programului de elaborare a Strategiei de dezvoltare teritorială durabilă a bazinului hidrografic Tisa şi a finanţării acestuia

 • Hotărârea nr. 68/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 68/2007 privind modificarea art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 69/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind cazarea şi transportul persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică

 • Hotărârea nr. 68/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 68/2007 privind numirea unui membru al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

 • Hotărârea nr. 680/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

 • Hotărârea nr. 681/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 681/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – obiect 7 – Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1A

 • Hotărârea nr. 682/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 682/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Construcţia de platforme de inspecţie rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspecţia siguranţei autovehiculelor şi cântărirea vehiculelor de transport greu de mărfuri de pe DN 13 km 102+800 – stânga

 • Hotărârea nr. 683/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 683/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării Varianta ocolitoare a municipiului Piteşti

 • Hotărârea nr. 684/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 684/2007 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor terenuri proprietate publică a statului, în vederea executării lucrării de interes naţional Construcţia de platforme de inspecţie rutieră în vederea asigurării unei monitorizări efective a traficului, inspecţia siguranţei autovehiculelor şi cântărirea vehiculelor de transport greu de mărfuri de pe DN 7 km 188+810 de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 685/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 685/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Varianta de ocolire Lugoj

 • Hotărârea nr. 686/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 686/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Sporirea capacităţii de circulaţie pe Centura Ploieşti Vest km 0+000 – km 12+850

 • Hotărârea nr. 687/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 687/2007 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 504/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 şi km 17+100 şi centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti – Obiectul 6: Continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucureşti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni

 • Hotărârea nr. 688/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 688/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 755/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Fluidizare trafic DN 1 km 11+938 – 17+165 sector Băneasa – Otopeni din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 689/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 689/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Secţiunea 3C pe teritoriul localităţilor Ip şi Marca din judeţul Sălaj şi al localităţilor Spinuş, Ciuhoiu, Sălard şi Tămăşeu din judeţul Bihor din cadrul obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Cluj-Borş

 • Hotărârea nr. 69/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 69/2007 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003

 • Hotărârea nr. 69/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 69/2007 privind numirea unui membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare