• Hotărârea nr. 547/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 547/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse – Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii – I.N.C.D.P.M. Alexandru Darabont – Bucureşti

 • Hotărârea nr. 548/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 548/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice

 • Hotărârea nr. 549/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 549/2007 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în administrarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 • Hotărârea nr. 55/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 55/2007 pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 • Hotărârea nr. 55/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 55/2007 privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 55/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 55/2007 privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii

 • Hotărârea nr. 550/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 550/2007 privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Centrului Naţional de Cultură al Romilor în proprietatea privată a statului şi în administrarea Centrului Naţional de Cultură al Romilor, în vederea scoaterii lui din funcţiune

 • Hotărârea nr. 551/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor, precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea şi de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional

 • Hotărârea nr. 552/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 552/2007 pentru includerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 553/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 553/2007 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004

 • Hotărârea nr. 554/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 554/2007 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. – S.A. în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea vânzării

 • Hotărârea nr. 555/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 555/2007 pentru modificarea art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 942/2002 privind punerea în circulaţie a noilor tipuri de colante de viză

 • Hotărârea nr. 556/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 556/2007 privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 26 martie 2007 şi la Washington la 28 martie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 • Hotărârea nr. 557/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară

 • Hotărârea nr. 558/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 558/2007 pentru aprobarea amendamentului convenit prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 7 martie 2007 şi la Bucureşti la 3 aprilie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Hotărârea nr. 559/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 559/2007 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 3 august 2006 şi la Zagreb la 12 septembrie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Hotărârea nr. 56/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 56/2007 pentru modificarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006

 • Hotărârea nr. 56/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 56/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, cu modificările ulterioare

 • Hotărârea nr. 56/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 56/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 56/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 56/2007 pentru aprobarea Normei nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat

 • Hotărârea nr. 560/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 560/2007 pentru modificarea art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 321/2007 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti – S.A. prin fuziunea Companiei Naţionale Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti – S.A. cu Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu – S.A.

 • Hotărârea nr. 561/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 561/2007 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2007 şi la Washington la 21 şi 28 februarie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului Controlul poluării în agricultură, semnat la Bucureşti la 16 ianuarie 2002

 • Hotărârea nr. 562/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 562/2007 privind acordarea cetăţeniei române unei persoane

 • Hotărârea nr. 563/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

 • Hotărârea nr. 564/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 564/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele

 • Hotărârea nr. 565/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 565/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru implementarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006

 • Hotărârea nr. 566/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 566/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru înlăturarea efectelor prăbuşirilor şi alunecărilor de teren produse în judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 567/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 567/2007 privind repartizarea unei sume din Fondul naţional de dezvoltare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Hotărârea nr. 568/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2007 privind unele măsuri pentru organizarea Zilei Justiţiei în anul 2007

 • Hotărârea nr. 568(r1)/2001, Guvernul României

  Hotărârea nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

 • Hotărârea nr. 569/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 569/2007 pentru aprobarea plăţii contribuţiilor voluntare, în lei, ale României la programele şi fondurile de dezvoltare ale ONU pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 57/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 57/2007 privind organizarea şi desfăşurarea în România, în anul 2007, a unor activităţi conduse de experţi ai Centrului de programe NATO

 • Hotărârea nr. 57/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 57/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 57/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 57/2007 pentru aprobarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 57/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 57/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor

 • Hotărârea nr. 570/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 570/2007 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru floarea-soarelui, soia şi porumb, însămânţate în primăvara anului 2004, în judeţul Botoşani şi stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 • Hotărârea nr. 571/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 571/2007 privind aprobarea repartizării sumei de 335.275 mii lei din Fondul naţional de dezvoltare pentru finanţarea unor proiecte de investiţii în infrastructura de transport pentru anul 2007

 • Hotărârea nr. 572/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 572/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 573/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 573/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe

 • Hotărârea nr. 574/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 574/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.708/2006 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2006, în vederea achiziţionării unor bunuri culturale de patrimoniu

 • Hotărârea nr. 575/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 575/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preşcolar de stat din municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 576/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 576/2007 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 ianuarie 2007 şi la Washington la 26 februarie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală

 • Hotărârea nr. 577/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 577/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale

 • Hotărârea nr. 578/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 578/2007 pentru aprobarea amendamentului convenit prin Scrisoarea semnată la Washington, DC la 7 martie 2007 şi la Bucureşti la 23 martie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 • Hotărârea nr. 579/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 579/2007 pentru aprobarea amendamentului nr. 1 convenit prin Scrisoarea semnată la Bucureşti la 8 ianuarie 2007 şi la Paris la 17 ianuarie 2007, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2003 şi la Paris la 25 august 2003

 • Hotărârea nr. 58/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 58/2007 pentru organizarea de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din România, prin Centrul de Pregătire şi Perfecţionare Profesională al Inspecţiei Muncii Botoşani, a celei de a IX-a Reuniuni a Reţelei Internaţionale a Institutelor de Formare în Domeniul Muncii (RIIFT) la Bucureşti, în perioada 1-2 februarie 2007

 • Hotărârea nr. 58/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 58/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 • Hotărârea nr. 58/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 58/2007 privind aprobarea Normei nr. 27/2007 pentru modificarea şi completarea Normei nr. 5/2006 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii facultative şi administratorii acestora

 • Hotărârea nr. 58/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 58/2007 privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom – S.A.

 • Hotărârea nr. 580/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 580/2007 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Bosnia şi Herţegovina privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Sarajevo la 19 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 581/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 581/2007 pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării din România şi Ministerul Apărării din Regatul Haşemit al Iordaniei privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar şi civil pe bază de reciprocitate, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2006

 • Hotărârea nr. 582/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 582/2007 pentru abrogarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2.074/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de prevenire a criminalităţii pe perioada 2005-2007

 • Hotărârea nr. 583/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 583/2007 privind aprobarea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare pentru transportatori aerieni şi operatori de aeronave

 • Hotărârea nr. 584/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 584/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în proprietatea publică a municipiului Alexandria şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 585/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 585/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri situate pe raza administrativ-teritorială a comunelor Slătioara, Optaşi-Măgura şi Grojdibodu, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 586/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 586/2007 privind declararea utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional Extindere şi supraînălţare depozit de zgură şi cenuşă la ROMAG-TERMO. Etapa a II-a

 • Hotărârea nr. 587/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 587/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.281/2006 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Administraţie

 • Hotărârea nr. 588/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 588/2007 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 635/2004

 • Hotărârea nr. 589/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile

 • Hotărârea nr. 59/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 59/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Hotărârea nr. 59/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 59/2007 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 59/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 59/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 5/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa

 • Hotărârea nr. 590/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 590/2007 privind stabilirea funcţiei şi a coeficientului de ierarhizare pentru determinarea salariului în valută al reprezentantului României în Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI), precum şi aprobarea cheltuielilor generate de alegerea României în Consiliul OACI, pentru perioada 2007-2010

 • Hotărârea nr. 591/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 591/2007 privind aprobarea Licenţei de concesiune a activităţii miniere de exploatare nr. 6.945/2006, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială DORNA APEMIN – S.A.

 • Hotărârea nr. 592/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 592/2007 privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii prin judecătorească a Fundaţiei Stichting World Full Contact Association din Olanda

 • Hotărârea nr. 593/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 593/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

 • Hotărârea nr. 594/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 594/2007 pentru aprobarea Amendamentului convenit prin Scrisoarea semnată la Tokyo la 20 noiembrie 2006, respectiv la Bucureşti la 27 noiembrie 2006, între Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională şi Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, la Acordul de împrumut dintre Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională şi România, privind Proiectul de reabilitare a căii ferate Bucureşti-Constanţa, semnat la Bucureşti la 30 martie 2001

 • Hotărârea nr. 595/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 595/2007 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale

 • Hotărârea nr. 596/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 596/2007 privind darea unui imobil aflat în domeniul public al statului în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj

 • Hotărârea nr. 597/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 597/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003

 • Hotărârea nr. 598/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 598/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Serviciului Român de Informaţii în domeniul public al oraşului Zimnicea şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman

 • Hotărârea nr. 599/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 599/2007 privind declasarea unui sector de drum din drumul judeţean D.J. 196A, situat în judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 6/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 6/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 6/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 6/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 6/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 6/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 6/2007, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 6/2007 privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei Avocatul Poporului, republicat

 • Hotărârea nr. 6/2007, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 6/2007 asupra iniţiativei legislative a cetăţenilor de revizuire a Constituţiei României, privind articolul 48

 • Hotărârea nr. 6/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 6/2007 privind încuviinţarea pornirii unei anchete parlamentare de către Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, în vederea cercetării legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia

 • Hotărârea nr. 6/2007, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 6/2007 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal – sesiunea decembrie 2007

 • Hotărârea nr. 60/2007, Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări

  Hotărârea nr. 60/2007 pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de emitere, în numele şi în contul statului, a garanţiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0)

 • Hotărârea nr. 60/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 60/2007 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 60/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 60/2007 pentru aprobarea Normei nr. 28/2007 privind prospectul schemei de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 60/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 60/2007 privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 60/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 60/2007 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 • Hotărârea nr. 600/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă

 • Hotărârea nr. 601/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 601/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

 • Hotărârea nr. 602/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 602/2007 privind încetarea raportului de serviciu al unui subprefect al judeţului Olt

 • Hotărârea nr. 603/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 603/2007 privind realocarea sumei prevăzute la art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 549/2006 privind aprobarea sumelor necesare pentru accelerarea lucrărilor de construcţie a Autostrăzii Bucureşti – Constanţa, Tronsonul 4 – Drajna – Feteşti şi Tronsonul 5 – Feteşti – Cernavodă

 • Hotărârea nr. 604/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 604/2007 privind aprobarea sumelor necesare pentru finalizarea contractului de execuţie a lucrării Lărgire la patru benzi a DN 5 de la Adunaţii Copăceni la Giurgiu, km 23+200 – km 59+100

 • Hotărârea nr. 605/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 605/2007 privind transmiterea unei suprafeţe aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale – S.A.

 • Hotărârea nr. 606/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 606/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Apărării – Statul Major al Forţelor Aeriene în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.

 • Hotărârea nr. 607/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 607/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 608/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 608/2007 privind numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 609/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 609/2007 pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

 • Hotărârea nr. 61/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 61/2007 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Dorohoi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 61/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 61/2007 privind numirea preşedintelui interimar al Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 61/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 61/2007 privind aprobarea Normei nr. 29/2007 pentru modificarea Normei nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat

 • Hotărârea nr. 61/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 61/2007 privind validarea unor mandate de senator

 • Hotărârea nr. 610/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 610/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finanţarea unor acţiuni culturale în cadrul Programului UNESCO – Anniversaire Constantin Brâncuşi – 50

 • Hotărârea nr. 611/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 611/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe