• Hotărârea nr. 48/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 48/2007 privind validarea unui mandat de senator

 • Hotărârea nr. 48/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 48/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 11/2005 privind aprobarea componenţei nominale a Comitetului director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare

 • Hotărârea nr. 480/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 480/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 481/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 481/2007 privind transmiterea unor părţi din imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al municipiului Piteşti, respectiv al municipiului Bacău, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Piteşti, respectiv a Consiliului Local al Municipiului Bacău

 • Hotărârea nr. 482/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 482/2007 privind transmiterea unor imobile sau părţi din imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice

 • Hotărârea nr. 483/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 483/2007 pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Nyiregyhaza la 30 martie 2007, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

 • Hotărârea nr. 484/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 484/2007 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

 • Hotărârea nr. 485/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 485/2007 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 486/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 486/2007 privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul privat al statului, din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Hotărârea nr. 487/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 487/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 389/2007 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2007-2008

 • Hotărârea nr. 488/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 488/2007 pentru includerea unei părţi dintr-un imobil, aflată în administrarea Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Regională de Statistică a Municipiului Bucureşti, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 489/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 489/2007 privind organizarea de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse din România a reuniunii Comitetului director al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) – Programul pentru dezvoltare economică şi ocupare la nivel local (LEED) şi a Conferinţei internaţionale Întreprinderi sociale la Bucureşti, în perioada 11-13 iunie 2007

 • Hotărârea nr. 49/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 49/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţele Iaşi şi Vrancea

 • Hotărârea nr. 49/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 49/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 49/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 49/2007 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 49/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 49/2007 privind aprobarea Normei nr. 20/2007 pentru modificarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 490/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 490/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

 • Hotărârea nr. 491/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 491/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 98/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Fluidizarea traficului pe DN1 între km 8+100 şi km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 492/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 492/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Hotărârea nr. 493/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 493/2007 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române

 • Hotărârea nr. 494/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 494/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti

 • Hotărârea nr. 495/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 495/2007 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Hotărârea nr. 496/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 496/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 497/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 497/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind mişcarea transfrontieră a organismelor modificate genetic

 • Hotărârea nr. 498/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 498/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase

 • Hotărârea nr. 499/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 499/2007 privind aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, de către Societatea Comercială Compania de Apă Oradea – S.A. din municipiul Oradea, judeţul Bihor

 • Hotărârea nr. 5/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 5/2007 privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nounăscuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 • Hotărârea nr. 5/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 5/2007 privind aprobarea concluziilor Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate şi de oportunitate privind construirea imobilului Cathedral Plaza în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice Sfântul Iosif din Bucureşti, precum şi a proiectelor de construire şi de sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 5/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 5/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 5/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 5/2007 pentru aprobarea Statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 5/2007, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 5/2007 referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu, şi la confirmarea rezultatelor acestuia

 • Hotărârea nr. 5/2007, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 5/2007 privind întocmirea listei de candidaţi şi a celorlalte documente care o însoţesc privind alegerea cetăţenilor români ca membri în Parlamentul European

 • Hotărârea nr. 5/2007, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali

 • Hotărârea nr. 5/2007, Consiliul de Mediere

  Hotărârea nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere

 • Hotărârea nr. 50/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 50/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 50/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 50/2007 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 50/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 50/2007 privind aprobarea Normei nr. 21/2007 pentru modificarea Normei nr. 1/2006 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii

 • Hotărârea nr. 50/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 50/2007 pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 9 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 12 octombrie 2006, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001

 • Hotărârea nr. 500/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 500/2007 privind suplimentarea numărului de posturi al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Hotărârea nr. 501/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 501/2007 privind titlurile obţinute de absolvenţii învăţământului universitar, înmatriculaţi în anul I de studii, în anii universitari 2002-2003, 2003-2004 şi 2004-2005

 • Hotărârea nr. 502/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 502/2007 privind organizarea în România a Ceremoniei de mutare a Comandamentului SEEBRIG

 • Hotărârea nr. 503/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 503/2007 privind pregătirea şi finanţarea exerciţiului trilateral româno-bulgaro-sârb Danube Guard 07

 • Hotărârea nr. 504/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 504/2007 privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti în administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor

 • Hotărârea nr. 505/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 505/2007 privind organizarea Conferinţei anuale a membrilor Iniţiativei Europene privind Cercetarea Agricolă (EURAGRI)

 • Hotărârea nr. 506/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 506/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Consolidare dig de apărare de la Dunăre, închidere breşă, reabilitare infrastructură de îmbunătăţiri funciare afectată de inundaţii. Închiderea breşei la digul longitudinal de apărare de la Dunăre km 731+000 – km 730+000 de la incinta Ghidici-Rast-Bistreţ, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 507/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 507/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.583/2005 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635-km 344+254 pe teritoriul localităţilor Drobeta-Turnu Severin şi Şimian din judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 508/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 508/2007 privind numirea delegaţiei părţii române în Comisia mixtă pentru reconstituirea şi marcarea frontierei de stat dintre România şi Republica Serbia

 • Hotărârea nr. 509/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 509/2007 privind aprobarea stemelor oraşelor Abrud şi Ocna Mureş, judeţul Alba

 • Hotărârea nr. 51/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 51/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii India privind desfiinţarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la New Delhi la 31 ianuarie 2004

 • Hotărârea nr. 51/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 51/2007 privind aprobarea Normei nr. 22/2007 pentru modificarea Normei nr. 2/2006 privind autorizarea societăţii de administrare a fondurilor de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 51/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 51/2007 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 51/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 51/2007 privind prelungirea mandatelor preşedintelui şi ale unor membri ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare

 • Hotărârea nr. 510/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2007 privind aprobarea stemei municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 511/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 511/2007 privind aprobarea stemelor municipiilor Drobeta-Turnu Severin şi Orşova, judeţul Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 512/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 512/2007 privind aprobarea stemei comunei Tunari, judeţul Ilfov

 • Hotărârea nr. 513/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 513/2007 privind aprobarea stemei oraşului Miercurea Sibiului, judeţul Sibiu

 • Hotărârea nr. 514/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 514/2007 privind aprobarea stemelor comunelor Bârnova, Erbiceni, Şipote şi Vlădeni, judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 515/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 515/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 516/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 516/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al municipiului Reghin, judeţul Mureş, şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reghin

 • Hotărârea nr. 517/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 517/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Galaţi în domeniul public al municipiului Galaţi şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Galaţi, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 518/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 518/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş-Severin în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Instituţia Prefectului Judeţului Caraş-Severin

 • Hotărârea nr. 519/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 519/2007 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea Foii de parcurs din domeniul energetic din România

 • Hotărârea nr. 52/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 52/2007 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 8 martie 2006 şi la Paris la 2 noiembrie 2006, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului Săli de sport, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 2004 şi la Paris la 28 ianuarie 2004

 • Hotărârea nr. 52/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 52/2007 privind constituirea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea şi clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din fondul constituit în cotă de 2% din sumele obţinute din privatizări, destinat construcţiei de locuinţe sociale, prevăzut la art. 44 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 52/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 52/2007 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 520/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 520/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor

 • Hotărârea nr. 521/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2007 privind aprobarea scoaterii definitive din rezervele de stat şi a condiţiilor de livrare a unor cantităţi de cărbune energetic pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A. şi Societatea Comercială Electrocentrale Deva – S.A.

 • Hotărârea nr. 522/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 522/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al funcţionarilor publici

 • Hotărârea nr. 523/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 523/2007 privind stabilirea situaţiei juridice a unor imobile situate în municipiul Bucureşti

 • Hotărârea nr. 524/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 524/2007 pentru aprobarea plăţii contribuţiei voluntare, în euro, a României la Fondul de Solidaritate al Iniţiativei Central-Europene (ICE) pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 525/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Hotărârea nr. 526/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 526/2007 privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 decembrie 2006 şi la Washington D.C. la 23 aprilie 2007 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică

 • Hotărârea nr. 527/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2007 privind denumirea, marcarea compoziţiei fibroase şi etichetarea produselor textile

 • Hotărârea nr. 528/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2007 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud – S.A.

 • Hotărârea nr. 529/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans

 • Hotărârea nr. 53/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 53/2007 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 161/2006 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor

 • Hotărârea nr. 53/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 53/2007 privind demisia unui senator

 • Hotărârea nr. 53/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 53/2007 privind aprobarea Normei nr. 23/2007 pentru modificarea Normei nr. 3/2007 privind taxele de autorizare, avizare şi funcţionare în sistemul pensiilor administrate privat

 • Hotărârea nr. 53/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 53/2007 privind numirea unui membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului

 • Hotărârea nr. 530/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare

 • Hotărârea nr. 531/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 531/2007 privind aprobarea modului de îndeplinire a gradului valoric de integrare în România de către Societatea Comercială Daewoo Automobile România – S.A.

 • Hotărârea nr. 532/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor

 • Hotărârea nr. 533/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 533/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare

 • Hotărârea nr. 534/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. în numele şi în contul statului

 • Hotărârea nr. 535/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 535/2007 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în domeniul public al comunei Vârşolţ şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Vârşolţ, judeţul Sălaj

 • Hotărârea nr. 536/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 536/2007 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, de către Societatea Comercială TRANSLOC – S.A. Târgu Jiu, judeţul Gorj

 • Hotărârea nr. 537/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor

 • Hotărârea nr. 538/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 538/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor publice de interes judeţean a unor drumuri şi sectoare de drumuri comunale şi de exploatare situate în judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 539/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 539/2007 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

 • Hotărârea nr. 54/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 54/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi a biroului acesteia

 • Hotărârea nr. 54/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 54/2007 pentru aprobarea Normei nr. 24/2007 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2007 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 54/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 54/2007 privind efectuarea unui control de către Curtea de Conturi la Primăria Generală a Municipiului Bucureşti

 • Hotărârea nr. 54/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 54/2007 privind indexarea cuantumului lunar al alocaţiei de stat pentru copii

 • Hotărârea nr. 540/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 540/2007 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare în administrarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

 • Hotărârea nr. 541/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 541/2007 privind transmiterea unor părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Centrului Cultural Sala Palatului în administrarea Muzeului Naţional de Artă al României

 • Hotărârea nr. 542/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 542/2007 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 • Hotărârea nr. 543/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 543/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România

 • Hotărârea nr. 544/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 544/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2007, pentru Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România

 • Hotărârea nr. 545/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 545/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar asociaţiilor din agricultură în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum şi a sumei totale alocate fiecărei activităţi

 • Hotărârea nr. 546/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 546/2007 privind înfiinţarea Comisiei pentru studierea robiei romilor