• Hotărârea nr. 413/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 413/2007 privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoaşterii prin judecătorească, a Fundaţiei Heydar Aliyev din Republica Azerbaidjan

 • Hotărârea nr. 414/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 414/2007 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului Bazine de înot, realizat prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. – S.A.

 • Hotărârea nr. 415/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 415/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Hotărârea nr. 416/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Hotărârea nr. 417/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 417/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Iaşi de către domnul Bodea Marius

 • Hotărârea nr. 418/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 418/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Mehedinţi de către domnul Clement Gheorghe

 • Hotărârea nr. 419/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Buzău de către domnul Balaban Alexandru-Gabriel

 • Hotărârea nr. 42/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 42/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA în domeniul public al oraşului Mizil şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Mizil, judeţul Prahova

 • Hotărârea nr. 42/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 42/2007 privind demisia unor deputaţi

 • Hotărârea nr. 42/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 42/2007 privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional consultativ cu privire la introducerea votului uninominal pentru alegerea membrilor Parlamentului, începând cu următoarele alegeri

 • Hotărârea nr. 42/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 42/2007 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 42/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 42/2007 privind aprobarea Normei nr. 16/2007 pentru modificarea Normei nr. 1/2007 privind calculul valorii activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii facultative

 • Hotărârea nr. 420/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2007 pentru organizarea la Bucureşti, în perioada 6-8 iunie 2007, a Conferinţei OSCE privind combaterea discriminării şi promovarea respectului şi înţelegerii reciproce

 • Hotărârea nr. 421/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Reabilitarea zonelor urbane cu deficienţe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad – inclusiv modernizarea sistemului rutier aferent

 • Hotărârea nr. 422/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 422/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil şi a terenului aferent acestuia, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Autoritatea Naţională a Vămilor, în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Instituţia Prefectului Judeţului Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 422/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 422/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005

 • Hotărârea nr. 423/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 423/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române şi Arhiepiscopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Alba Iulia şi Făgăraş

 • Hotărârea nr. 424/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 424/2007 privind plata justei despăgubiri şi a dobânzii legale aferente acesteia Societăţii Comerciale Aţa Odorhei – S.R.L.

 • Hotărârea nr. 425/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 425/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Cluj

 • Hotărârea nr. 426/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 426/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judeţul Timiş

 • Hotărârea nr. 427/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 427/2007 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice, pentru construirea Spitalului Regional de Urgenţă Constanţa

 • Hotărârea nr. 428/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 428/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 429/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 429/2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002

 • Hotărârea nr. 43/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 43/2007 privind darea în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor a unui teren trecut în proprietatea publică a statului

 • Hotărârea nr. 43/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 43/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 43/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 43/2007 privind numirea directorului general interimar al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 43/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 43/2007 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 430/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 430/2007 pentru aprobarea plăţii de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare a contribuţiei la costurile naţionale de participare la programele de cooperare tehnică ale Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, furnizată în cadrul proiectelor ROM/9/026 – Sprijin acordat infrastructurii organismului de reglementare şi misiunilor de experţi în domeniul securităţii nucleare, ROM/9/027 – Consolidarea capacităţilor naţionale în domeniul radioprotecţiei şi ROM/9/028 – Asistenţa tehnică acordată Organismului Nuclear de reglementare al României în vederea îmbunătăţirii competenţelor de reglementare

 • Hotărârea nr. 431/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 431/2007 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2007

 • Hotărârea nr. 432/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 432/2007 pentru aprobarea organizării Conferinţei de lansare în România a programelor de cooperare teritorială la graniţele interne ale Uniunii Europene, Bucureşti, 14-15 iunie 2007

 • Hotărârea nr. 433/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 433/2007 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 433/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 433/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 434/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 434/2007 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 435/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 435/2007 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 436/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 436/2007 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 437/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 437/2007 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 • Hotărârea nr. 438/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 438/2007 privind acordarea unor ajutoare financiare

 • Hotărârea nr. 439/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 439/2007 privind aprobarea susţinerii includerii României în Programul Visa Waiver

 • Hotărârea nr. 44/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 44/2007 privind trecerea unui număr de 25 de construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 44/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 44/2007 privind modificarea art. 4 din Hotărârea Senatului nr. 42/2006 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor de legalitate privind privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului Petrom – S.A.

 • Hotărârea nr. 44/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 44/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 • Hotărârea nr. 44/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 44/2007 privind validarea unor mandate de deputat

 • Hotărârea nr. 440/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 440/2007 privind plata contribuţiei voluntare a României pentru participarea la cea de-a 2-a expediţie multinaţională privind monitorizarea calităţii apelor fluviului Dunărea de la izvor până la vărsare

 • Hotărârea nr. 441/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 441/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru organizarea, în perioada 6-8 iunie 2007, a summitului şefilor de stat din ţările Europei de Sud-Est

 • Hotărârea nr. 442/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 442/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al judeţului Bihor şi în administrarea Consiliului Judeţean Bihor

 • Hotărârea nr. 443/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 443/2007 pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea întâlnirii Grupului de lucru pentru produsele de protecţie a plantelor al Organizaţiei Europene şi Mediteraneene pentru Protecţia Plantelor

 • Hotărârea nr. 444/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 444/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Variantă de ocolire a Municipiului Iaşi – Etapa I – Varianta Sud

 • Hotărârea nr. 445/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 445/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Variantă de ocolire Suceava

 • Hotărârea nr. 446/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu

 • Hotărârea nr. 447/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 447/2007 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Armenia privind cooperarea europeană şi euroatlantică, semnat la Erevan la 4 octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 448/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 448/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de bună practică de laborator, precum şi inspecţia şi verificarea respectării acestora în cazul testărilor efectuate asupra substanţelor chimice

 • Hotărârea nr. 449/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 449/2007 privind organizarea Conferinţei europene a zonelor de munte

 • Hotărârea nr. 45/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 45/2007 privind trecerea unor părţi ale unor imobile aflate în administrarea Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Suceava din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 45/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 45/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

 • Hotărârea nr. 45/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 45/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 45/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 45/2007 pentru aprobarea Normei nr. 17/2007 privind calculul valorii activului net şi al valorii unităţii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 450/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 450/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 451/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 451/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice, pentru construirea unui spital judeţean de urgenţă în municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 452/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 452/2007 privind aprobarea stemei comunei Şerbăuţi, judeţul Suceava

 • Hotărârea nr. 452/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 452/2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007

 • Hotărârea nr. 453/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 453/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 315/2006 privind stimularea achiziţionării de cărţi sau de programe educaţionale pe suport electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice în învăţământul preuniversitar

 • Hotărârea nr. 454/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 454/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, pentru finanţarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat

 • Hotărârea nr. 454(r1)/2003, Guvernul României

  Hotărârea nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune

 • Hotărârea nr. 455/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 455/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 152/2003 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Afacerilor Externe a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 456/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 456/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.844/2005 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a altor carburanţi regenerabili pentru transport

 • Hotărârea nr. 457/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 457/2007 pentru aprobarea parcului auto şi a consumului lunar de carburanţi al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri

 • Hotărârea nr. 457(r1)/2003, Guvernul României

  Hotărârea nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

 • Hotărârea nr. 458/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 458/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 459/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 459/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 46/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 46/2007 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în proprietatea publică a comunei Mihăileni şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Mihăileni, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 46/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 46/2007 pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 • Hotărârea nr. 46/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 46/2007 pentru aprobarea Normei nr. 18/2007 privind aderarea iniţială şi evidenţa participanţilor la fondurile de pensii administrate privat

 • Hotărârea nr. 46/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 46/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 46/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 46/2007 privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor

 • Hotărârea nr. 460/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 460/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 461/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 461/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 462/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 462/2007 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007

 • Hotărârea nr. 463/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 463/2007 privind aprobarea activităţilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal şi sectorul de îmbunătăţiri funciare, în anul 2007, a cuantumului acestuia, a sumelor alocate fiecărei activităţi, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2007 privind aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în anul 2007

 • Hotărârea nr. 464/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 464/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în administrarea Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 465/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 465/2007 privind unele măsuri pentru realizarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu ale unităţilor administrativ-teritoriale, care se vor executa în perioada 2007-2009

 • Hotărârea nr. 466/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 466/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 911/2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a dispozitivelor medicale

 • Hotărârea nr. 467/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 467/2007 privind numirea guvernatorului României în Consiliul Guvernatorilor Băncii Europene de Investiţii

 • Hotărârea nr. 468/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 468/2007 privind completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin înscrierea unui imobil în domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Alba

 • Hotărârea nr. 469/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 469/2007 privind transmiterea unor imobile, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Prahova, respectiv în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Tulcea

 • Hotărârea nr. 47/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 47/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 47/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 47/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 47/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 47/2007 privind numirea vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Hotărârea nr. 470/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi

 • Hotărârea nr. 471/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 471/2007 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 472/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 472/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al comunei Luncaviţa şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea

 • Hotărârea nr. 473/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 473/2007 privind transferul, cu titlu gratuit, al pachetului integral de acţiuni la Societatea Comercială Uzina de Agent Termic şi Alimentare cu Apă – S.A. Motru din proprietatea privată a statului şi din administrarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului în proprietatea privată a municipiului Motru, judeţul Gorj, şi în administrarea Consiliului Local Motru

 • Hotărârea nr. 474/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 474/2007 privind organizarea în România a celei de-a V-a reuniuni a Grupului de lucru nr. 2 pentru Conversia bazelor şi facilităţilor militare al Centrului Regional de Asistenţă pentru Verificarea şi Implementarea Controlului Armamentelor (RACVIAC), în cadrul procesului de cooperare regională sub egida Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est

 • Hotărârea nr. 475/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-30 iunie 2014

 • Hotărârea nr. 475/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 475/2007 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006

 • Hotărârea nr. 476/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 476/2007 privind acordarea burselor Eugen Ionescu de studii doctorale şi de cercetare cetăţenilor străini în instituţii de învăţământ superior din România

 • Hotărârea nr. 477/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 477/2007 privind aprobarea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2007 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii creditului agricol pentru producţie nr. 150/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 816/2003

 • Hotărârea nr. 478/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 478/2007 pentru aprobarea organizării Conferinţei internaţionale Relaţia Guvern – Administraţie publică – Asociaţii de proprietari. Parteneriate pentru o locuire durabilă, Bucureşti, 21-22 iunie 2007

 • Hotărârea nr. 479/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 479/2007 privind acordarea unor premii pentru performanţe deosebite obţinute în sport

 • Hotărârea nr. 48/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 48/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 48/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 48/2007 privind aprobarea Normei nr. 19/2007 pentru modificarea Normei nr. 4/2006 privind provenienţa capitalului social