• Hotărârea nr. 35/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 35/2007 privind abilitarea Comisiei comune speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2003 de a exercita controlul execuţiei bugetului Curţii de Conturi pe anul 2005

 • Hotărârea nr. 35/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 35/2007 privind completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 5/2007 pentru aprobarea Statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 350/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 350/2007 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004

 • Hotărârea nr. 351/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 351/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 592/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Apărării Naţionale a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărârea nr. 352/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 352/2007 privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri aflate în proprietatea privată a statului din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în administrarea Ministerului Apărării

 • Hotărârea nr. 353/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 353/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul public al municipiului Carei şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Carei, judeţul Satu Mare

 • Hotărârea nr. 354/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 354/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Hunedoara, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Hunedoara

 • Hotărârea nr. 355/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor

 • Hotărârea nr. 356/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 356/2007 privind darea în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Judo a unui imobil în suprafaţă de 2.653,37 m2, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport – Direcţia pentru Sport a Judeţului Prahova

 • Hotărârea nr. 357/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei şi cadastrului şi a Programului de colaborare între Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie din România şi Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei şi teledetecţiei, semnate la Chişinău la 29 aprilie 1999, şi a Acordului convenit prin schimb de note verbale dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ambasada Republicii Moldova la Bucureşti, la 28 iunie 2000 şi, respectiv, la 4 august 2000, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei şi cadastrului şi a Programului de colaborare între Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie din România şi Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei şi teledetecţiei, semnate la Chişinău la 29 aprilie 1999

 • Hotărârea nr. 358/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/2007 pentru modificarea anexei nr. 2 Planul naţional de gestionare a deşeurilor la Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor

 • Hotărârea nr. 359/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 359/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare

 • Hotărârea nr. 36/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 36/2007 privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 36/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 36/2007 referitoare la raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia

 • Hotărârea nr. 36/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 36/2007 privind demisia din funcţia de preşedinte-director general al Societăţii Române de Televiziune

 • Hotărârea nr. 36/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 36/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 360/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 360/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină

 • Hotărârea nr. 361/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 361/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Hotărârea nr. 362/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 362/2007 pentru modificarea unor acte normative referitoare la organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Hotărârea nr. 363/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 363/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 364/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 364/2007 pentru modificarea şi completarea prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006

 • Hotărârea nr. 365/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 365/2007 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 37/2007 privind constituirea Comisiei de privatizare a Societăţii Comerciale Automobile Craiova – S.A.

 • Hotărârea nr. 366/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Hotărârea nr. 367/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor

 • Hotărârea nr. 368/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

 • Hotărârea nr. 369/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 369/2007 pentru stabilirea zilei de 30 aprilie 2007 ca zi liberă

 • Hotărârea nr. 37/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 37/2007 privind constituirea Comisiei de privatizare a Societăţii Comerciale “Automobile Craiova” – S.A.

 • Hotărârea nr. 37/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 37/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 37/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 37/2007 pentru aprobarea Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

 • Hotărârea nr. 37/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 37/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României

 • Hotărârea nr. 37/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 37/2007 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 370/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 370/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, şi pentru modificarea art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor

 • Hotărârea nr. 371/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 371/2007 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 372/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 372/2007 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 373/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 373/2007 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 374/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 374/2007 pentru aprobarea modelului ştampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, a modelului buletinului de vot, a listelor electorale şi a proceselor-verbale care vor fi folosite la referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 375/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 375/2007 privind modelul timbrului autocolant, condiţiile de tipărire, de gestionare şi de utilizare a acestuia pentru referendumul naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 376/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 376/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Mănăstirea Antim, Bucureşti, din cadrul Patriarhiei Române

 • Hotărârea nr. 377/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 377/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 550/1996 privind transmiterea unui imobil, situat în municipiul Bucureşti, în administrarea Companiei Naţionale Poşta Română – S.A.

 • Hotărârea nr. 378/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 378/2007 privind finanţarea unor manifestări cultural-artistice şi de diplomaţie publică organizate de către Ministerul Afacerilor Externe cu prilejul Zilei Europei, în perioada aprilie-mai 2007

 • Hotărârea nr. 379/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 379/2007 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Hotărârea nr. 38/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 38/2007 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 38/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 38/2007 privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 38/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 38/2007 de modificare a Hotărârii Parlamentului României nr. 7/2006 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Preşedintelui României, alegerile autorităţilor administraţiei publice locale, finanţarea campaniilor electorale şi alegerea europarlamentarilor

 • Hotărârea nr. 38/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 38/2007 pentru aprobarea Normei nr. 15/2007 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă

 • Hotărârea nr. 38/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 38/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului, cu modificările ulterioare

 • Hotărârea nr. 380/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 380/2007 privind aprobarea stemei comunei Lemnia, judeţul Covasna

 • Hotărârea nr. 381/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 • Hotărârea nr. 382/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 382/2007 pentru modificarea art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 546/2005 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud – S.A., a unor măsuri pentru punerea în aplicare a strategiei, precum şi privind constituirea Comisiei pentru coordonarea privatizării acestei societăţi

 • Hotărârea nr. 383/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 383/2007 privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective efectuate de unele societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 384/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 384/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

 • Hotărârea nr. 385/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 386/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Hotărârea nr. 387/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

 • Hotărârea nr. 388/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.724/2005 privind înfiinţarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

 • Hotărârea nr. 389/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 389/2007 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2007-2008

 • Hotărârea nr. 39/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 39/2007 privind funcţionarea Ansamblului artistic Ciocârlia al Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Hotărârea nr. 39/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 39/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 39/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 39/2007 pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea şi actualizarea datelor în Registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilor

 • Hotărârea nr. 39/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 39/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 23/2005 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 • Hotărârea nr. 39/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 39/2007 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 390/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2007 privind aprobarea obiectivelor etapei a VIII-a 2007 a Programului de realizare a Sistemului naţional antigrindină

 • Hotărârea nr. 391/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 391/2007 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea unui consiliu local

 • Hotărârea nr. 392/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2007 privind eliberarea domnului Bîgiu Cristinel Marian, la cerere, din funcţia publică de prefect al judeţului Buzău

 • Hotărârea nr. 393/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 393/2007 privind eliberarea domnului Pătuleanu Marin, la cerere, din funcţia publică de subprefect al judeţului Giurgiu

 • Hotărârea nr. 394/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Craiova

 • Hotărârea nr. 395/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 395/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A., Sucursala de Transport Piteşti

 • Hotărârea nr. 396/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 396/2007 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 23-25 mai 2007, a Conferinţei internaţionale pe tema eficienţei energetice şi a surselor regenerabile de energie

 • Hotărârea nr. 397/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 397/2007 privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Suceava

 • Hotărârea nr. 398/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 398/2007 privind înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Bihor a unui teren, precum şi pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil – clădire administrativă

 • Hotărârea nr. 399/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 399/2007 privind înscrierea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Cluj a terenului – curţi-construcţii – aferent clădirii sediu, precum şi pentru modificarea valorii de inventar a acesteia

 • Hotărârea nr. 399/2007, Consiliul Superior al Magistraturii

  Hotărârea nr. 399/2007 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

 • Hotărârea nr. 4/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 4/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Senatului nr. 9/2006 privind Comisia specială pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului

 • Hotărârea nr. 4/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 4/2007 privind constituirea unei comisii comune de anchetă ca urmare a propunerii de suspendare din funcţie a Preşedintelui României

 • Hotărârea nr. 4/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 4/2007 pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 34/2006 privind instituirea Comisiei de anchetă parlamentară pentru analiza activităţii Ministerului Economiei şi Comerţului

 • Hotărârea nr. 4/2007, Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  Hotărârea nr. 4/2007 pentru modificarea Normelor privind modul de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, aprobate prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2006

 • Hotărârea nr. 4/2007, Curtea Constituţională

  Hotărârea nr. 4/2007 asupra contestaţiei referitoare la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Preşedintelui României, domnul Traian Băsescu

 • Hotărârea nr. 4/2007, Camera Consultanţilor Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 4/2007 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal

 • Hotărârea nr. 4/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 4/2007 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală

 • Hotărârea nr. 40/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 40/2007 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională unor muzee aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Hotărârea nr. 40/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 40/2007 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 40/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 40/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale

 • Hotărârea nr. 40/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 40/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 400/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 400/2007 privind trecerea unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

 • Hotărârea nr. 401/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 401/2007 privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucureşti, în perioada 5-6 iulie 2007, a Reuniunii anuale a consilierilor economici din reţeaua de reprezentare externă a Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

 • Hotărârea nr. 402/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 402/2007 privind modificarea valorii de inventar a unor bunuri imobile înscrise în domeniul public al statului şi aflate în administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat – unităţile teritoriale subordonate şi transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat în administrarea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat – Unitatea teritorială 515

 • Hotărârea nr. 403/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 403/2007 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Constanţa

 • Hotărârea nr. 404/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 404/2007 privind aprobarea Memorandumului de cooperare între Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie din România*) şi Ministerul Dezvoltării Economice al Republicii Azerbaidjan, semnat la Baku la 11 octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 405/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului

 • Hotărârea nr. 406/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 406/2007 pentru aprobarea redistribuirii unui număr de 14 consilieri pentru afaceri europene din cadrul Secretariatului General al Guvernului în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene şi Oficiului Român pentru Adopţii

 • Hotărârea nr. 407/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 407/2007 privind înscrierea unor date tehnice cuprinse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A.

 • Hotărârea nr. 408/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 408/2007 privind utilizarea în anul 2007 a surselor proprii aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, destinate dotărilor independente

 • Hotărârea nr. 409/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 409/2007 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

 • Hotărârea nr. 41/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 41/2007 pentru abrogarea unor acte normative din domeniile detergenţilor şi îngrăşămintelor

 • Hotărârea nr. 41/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 41/2007 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Senatului pe anul 2008

 • Hotărârea nr. 41/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 41/2007 privind prelungirea termenului prevăzut la art. 2 din Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor

 • Hotărârea nr. 41/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 41/2007 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 410/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Hotărârea nr. 411/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 411/2007 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Hotărârea nr. 412/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 412/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2007 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti – S.A. prin fuziunea Companiei Naţionale Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti – S.A. cu Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu – S.A.