• Hotărârea nr. 222/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 222/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi pentru abrogarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 125/2007

 • Hotărârea nr. 223/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 223/2007 pentru modificarea structurii bugetului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor pe anul 2007 privind cheltuielile din credite externe

 • Hotărârea nr. 224/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 224/2007 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare, aflată sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 225/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 225/2007 privind alocarea unei sume din Fondul elveţian de contrapartidă pentru judeţul Iaşi

 • Hotărârea nr. 226/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 226/2007 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2007 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 • Hotărârea nr. 227/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 227/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sală Polivalentă 4.000 de locuri – bd. Ştirbei Vodă, municipiul Craiova, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 228/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 228/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 322/1996 privind deschiderea Punctului de control pentru trecerea frontierei Aeroport Satu Mare şi înfiinţarea Unităţii vamale Aeroport Satu Mare pentru traficul internaţional de călători şi mărfuri

 • Hotărârea nr. 229/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 229/2007 pentru aprobarea afilierii Inspectoratului General al Poliţiei Române, reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi, la Organizaţia Poliţiilor Feroviare din Europa (RAILPOL) şi a plăţii contribuţiei anuale

 • Hotărârea nr. 23/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 23/2007 pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 498/2006 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 pentru companiile, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului

 • Hotărârea nr. 23/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 23/2007 privind demisia unui deputat

 • Hotărârea nr. 23/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 23/2007 privind demisia domnului Mihai Constantin Şeitan din funcţia de preşedinte al Consiliului Economic şi Social

 • Hotărârea nr. 23/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 23/2007 pentru aprobarea Normei nr. 5/2007 privind provenienţa capitalului social

 • Hotărârea nr. 23/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 23/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 230/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 230/2007 pentru aprobarea afilierii Inspectoratului General al Poliţiei Române, reprezentat de Direcţia Poliţiei Transporturi, la Organizaţia Companiilor Europene de Transport Feroviar şi Autorităţilor Poliţieneşti (COLPOFER) şi a plăţii contribuţiei anuale

 • Hotărârea nr. 231/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 231/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

 • Hotărârea nr. 232/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 232/2007 privind aprobarea numărului de personal disponibilizat prin concedieri colective efectuate de unele societăţi comerciale din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Hotărârea nr. 233/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 233/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.733/2006 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Varianta de ocolire Cluj Est

 • Hotărârea nr. 234/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 234/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 762/2001 privind stabilirea metodelor de analiză utilizate pentru determinarea şi verificarea compoziţiei fibroase a produselor textile

 • Hotărârea nr. 235/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

 • Hotărârea nr. 236/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1980/2000/CE din 17 iulie 2000 privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare

 • Hotărârea nr. 237/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 237/2007 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii

 • Hotărârea nr. 238/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 238/2007 privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad

 • Hotărârea nr. 239/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 239/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

 • Hotărârea nr. 24/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 24/2007 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole – HORTING în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Piscicultură şi Acvacultură

 • Hotărârea nr. 24/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 24/2007 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

 • Hotărârea nr. 24/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 24/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 43/2006 privind desemnarea unor deputaţi şi senatori în calitatea de membru al Parlamentului European

 • Hotărârea nr. 24/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 24/2007 cu privire la validarea unui mandat de deputat

 • Hotărârea nr. 240/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 240/2007 privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Cluj în administrarea Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj

 • Hotărârea nr. 241/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 241/2007 pentru aprobarea Programului de dezvoltare a construcţiilor de locuinţe în România în perioada 2007-2010

 • Hotărârea nr. 242/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 242/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice

 • Hotărârea nr. 243/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 243/2007 privind aprobarea condiţiilor principale ale contractului de vânzare-cumpărare de acţiuni ce urmează a fi încheiat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru Societatea Comercială Antrepriza Reparaţii şi Lucrări A.R.L. Cluj – S.A., societate comercială de interes strategic

 • Hotărârea nr. 244/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu

 • Hotărârea nr. 245/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 245/2007 privind suplimentarea bugetului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 246/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite

 • Hotărârea nr. 247/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 247/2007 privind trecerea Centrului de Studii Transilvane din structura Institutului Cultural Român în subordinea Academiei Române

 • Hotărârea nr. 248/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 248/2007 privind plata contribuţiei către fondul de finanţare extrabugetară al Centrului pentru Incidente şi Urgenţe al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (A.I.E.A.)

 • Hotărârea nr. 249/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 249/2007 privind aprobarea realizării de către Secretariatul General al Guvernului, prin Institutul Naţional de Statistică, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

 • Hotărârea nr. 25/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 25/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

 • Hotărârea nr. 25/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 25/2007 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 25/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 25/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 4/2005 privind aprobarea componenţei nominale a delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

 • Hotărârea nr. 25/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 25/2007 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 250/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Hotărârea nr. 251/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 251/2007 privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru Agenţia Naţională pentru Sport

 • Hotărârea nr. 252/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 252/2007 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 635/2004

 • Hotărârea nr. 253/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 253/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Guineea privind reglementarea datoriei Republicii Guineea către România, semnat la Bucureşti la 1 noiembrie 2006

 • Hotărârea nr. 254/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 254/2007 privind finanţarea unor manifestări cultural-artistice şi de diplomaţie publică organizate de Ministerul Afacerilor Externe cu prilejul aniversării a 50 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma

 • Hotărârea nr. 255/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 255/2007 privind suspendarea, la cerere, din funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi

 • Hotărârea nr. 256/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 256/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională Vamală Craiova în domeniul public al municipiului Craiova şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, judeţul Dolj

 • Hotărârea nr. 257/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 257/2007 privind darea unor imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru Unitatea Specială de Aviaţie

 • Hotărârea nr. 258/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 258/2007 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Reabilitare DN 17 Sadova – Suceava, între km 183+000 şi km 255+000, din cadrul etapei a IV-a de reabilitare a drumurilor naţionale, pe teritoriul judeţului Suceava

 • Hotărârea nr. 259/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 259/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor judeţene a unui drum comunal situat în judeţul Galaţi

 • Hotărârea nr. 26/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 26/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Sediul Serviciului de Protecţie şi Pază

 • Hotărârea nr. 26/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 26/2007 privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 26/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 26/2007 pentru aprobarea Normei nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private

 • Hotărârea nr. 26/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor

 • Hotărârea nr. 26/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 26/2007 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 26/2007, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 26/2007 privind reprezentanţii birourilor electorale ale secţiilor de votare care se vor deplasa, după încheierea votării la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din 25 noiembrie 2007, la birourile electorale judeţene, respectiv de sector al municipiului Bucureşti, pentru a depune documentele electorale prevăzute de lege

 • Hotărârea nr. 260/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 260/2007 privind preluarea unui sector de drum local din domeniul public al oraşului Ştei şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Ştei, judeţul Bihor, în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în vederea realizării activităţilor de interes naţional de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., precum şi încadrarea acestuia în categoria drumurilor naţionale

 • Hotărârea nr. 261/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 261/2007 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al comunei Păltiniş şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Păltiniş, judeţul Botoşani

 • Hotărârea nr. 262/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 262/2007 privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 • Hotărârea nr. 263/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 263/2007 privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

 • Hotărârea nr. 264/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 264/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Tehnice Militare

 • Hotărârea nr. 265/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 265/2007 privind declasificarea hotărârilor Consiliului de Miniştri adoptate în perioada 1949-1956

 • Hotărârea nr. 266/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 266/2007 pentru aprobarea Protocolului privind colaborarea dintre Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2006

 • Hotărârea nr. 267/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 267/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare

 • Hotărârea nr. 268/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Hotărârea nr. 269/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 269/2007 privind recunoaşterea Asociaţiei PROVITA – MAMA ŞI COPILUL ca fiind de utilitate publică

 • Hotărârea nr. 27/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 27/2007 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii

 • Hotărârea nr. 27/2007, Biroul Electoral Central – BEC

  Hotărârea nr. 27/2007 privind posibilitatea punerii la dispoziţia delegaţilor partidelor politice participante la alegerile pentru membri din România în Parlamentul European din data de 25 noiembrie 2007, care nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare, a unei copii certificate de pe procesul-verbal de centralizare a rezultatelor votării

 • Hotărârea nr. 27/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 27/2007 pentru numirea unui judecător la Curtea Constituţională

 • Hotărârea nr. 27/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 27/2007 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe şi a biroului acesteia

 • Hotărârea nr. 27/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 27/2007 pentru aprobarea Normei nr. 8/2007 privind informaţiile conţinute în materiale publicitare referitoare la fondurile de pensii administrate privat şi administratorii acestora

 • Hotărârea nr. 27/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 27/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 20/2001 privind structura serviciilor Senatului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 • Hotărârea nr. 270/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 270/2007 privind acordarea unui ajutor

 • Hotărârea nr. 271/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 271/2007 privind suplimentarea bugetului Ministerului Integrării Europene din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007

 • Hotărârea nr. 273/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 273/2007 privind rechemarea şi numirea unui consul general

 • Hotărârea nr. 274/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 274/2007 privind desemnarea semnatarului Acordului de exploatare al Organizaţiei Internaţionale de Comunicaţii Spaţiale – Intersputnik

 • Hotărârea nr. 275/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 275/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale

 • Hotărârea nr. 276/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 276/2007 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 811/2006 privind finanţarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a asistenţei tehnice pentru pregătirea de proiecte de investiţii publice, finanţabile prin Programul operaţional regional 2007-2013

 • Hotărârea nr. 278/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 278/2007 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 900/2005 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale Zirom – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Zirom

 • Hotărârea nr. 279/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 279/2007 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi alimentarea cu apă a satelor

 • Hotărârea nr. 28/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 28/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Hotărârea nr. 28/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 28/2007 pentru modificarea anexei nr. VII la Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Hotărârea nr. 28/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 28/2007 privind numirea unor membri ai Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

 • Hotărârea nr. 28/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 28/2007 pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2004 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

 • Hotărârea nr. 280/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 280/2007 pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinţe amplasate în localităţi din zone defavorizate, pentru anul 2007

 • Hotărârea nr. 281/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 281/2007 privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Baldovineşti, judeţul Olt

 • Hotărârea nr. 282/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 282/2007 privind transmiterea unor imobile sau a unor părţi din acestea, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

 • Hotărârea nr. 283/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 283/2007 privind modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi includerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărârea nr. 284/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 284/2007 privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale – Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Mureş

 • Hotărârea nr. 285/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 285/2007 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 • Hotărârea nr. 286/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 286/2007 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Inspectoratul Teritorial de Muncă Ialomiţa în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa

 • Hotărârea nr. 287/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 287/2007 privind acordarea unui ajutor umanitar de urgenţă pentru populaţia din judeţul Maramureş

 • Hotărârea nr. 288/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 288/2007 privind reorganizarea Muzeului Naţional George Enescu

 • Hotărârea nr. 289/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 289/2007 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului

 • Hotărârea nr. 29/2007, Guvernul României

  Hotărârea nr. 29/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Casa Olimpică

 • Hotărârea nr. 29/2007, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 29/2007 privind atribuirea de spaţiu pentru sediul Clubului Parlamentarilor Români – Ion Raţiu

 • Hotărârea nr. 29/2007, Parlamentul României

  Hotărârea nr. 29/2007 privind aprobarea intrării şi staţionării forţelor Statelor Unite ale Americii pe teritoriul României în vederea desfăşurării activităţilor stabilite prin Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006

 • Hotărârea nr. 29/2007, Senatul României

  Hotărârea nr. 29/2007 privind convocarea Consiliului Naţional de Integritate

 • Hotărârea nr. 29/2007, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private – CSSPP

  Hotărârea nr. 29/2007 pentru aprobarea Normei nr. 9/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat