• Decretul nr. 642/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 642/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 643/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 643/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 644/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 644/2007 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decretul nr. 645/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 645/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

 • Decretul nr. 646/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 646/2007 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 • Decretul nr. 647/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 647/2007 pentru promulgarea Legii privind retragerea unor rezerve formulate de România cu prilejul aderării sau ratificării unor convenţii internaţionale

 • Decretul nr. 648/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 648/2007 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Protocolul opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 24 aprilie 1963

 • Decretul nr. 649/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 649/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană

 • Decretul nr. 65/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 65/2007 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 650/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 650/2007 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Protocolul opţional la Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile diplomatice, referitor la soluţionarea obligatorie a diferendelor, adoptat la Viena la 18 aprilie 1961

 • Decretul nr. 651/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 651/2007 privind rechemarea unui ambasador

 • Decretul nr. 652/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 652/2007 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar

 • Decretul nr. 653/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 653/2007 privind conferirea unor decoraţii

 • Decretul nr. 654/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 654/2007 privind conferirea Ordinului naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 655/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 655/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Decretul nr. 656/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 656/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente

 • Decretul nr. 657/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 657/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 93/1997 privind declararea ca erou-martir a lui Liviu Cornel Babeş

 • Decretul nr. 658/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 658/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 659/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 659/2007 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului multilateral dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, Republica Albania, Bosnia şi Herţegovina, Republica Bulgaria, Republica Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Islanda, Republica Muntenegru, Regatul Norvegiei, România, Republica Serbia şi Misiunea Administraţiei Interimare a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo privind înfiinţarea unei Zone Europene Comune de Aviaţie, adoptat la Luxemburg la 9 iunie 2006

 • Decretul nr. 66/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 66/2007 privind acordarea gradului de general în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decretul nr. 660/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 660/2007 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Contractului de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2006, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea drumurilor naţionale, etapa a VI-a

 • Decretul nr. 661/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 661/2007 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a declarării neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat utilizării în trafic internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar utilizat în trafic internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980

 • Decretul nr. 662/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 662/2007 pentru supunerea spre aprobare Parlamentului a aderării României la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv, 1988

 • Decretul nr. 663/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 663/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 • Decretul nr. 664/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 664/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situaţiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului

 • Decretul nr. 665/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 665/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind trecerea frontierei de către persoane, mijloace de transport, echipamente şi materiale în procesul de construire şi dare în exploatare a unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, semnat la Sofia la 31 iulie 2006

 • Decretul nr. 666/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 666/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006

 • Decretul nr. 667/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 667/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind mormintele de război, semnat la Bratislava la 30 noiembrie 2006

 • Decretul nr. 668/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 668/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Estonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 30 august 2006

 • Decretul nr. 669/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 669/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii

 • Decretul nr. 67/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 67/2007 privind acordarea gradului de general în rezervă unui colonel în rezervă din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decretul nr. 670/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 670/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

 • Decretul nr. 671/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 671/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

 • Decretul nr. 672/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 672/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul social şi al locuinţelor de serviciu

 • Decretul nr. 673/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 673/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice

 • Decretul nr. 674/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 674/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2007 pentru completarea art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional

 • Decretul nr. 675/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 675/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/1995 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport

 • Decretul nr. 676/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 676/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii

 • Decretul nr. 677/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 677/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspecţia Socială

 • Decretul nr. 678/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 678/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză

 • Decretul nr. 679/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 679/2007 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza A, semnat la Luxemburg la 17 noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 28 decembrie 2006

 • Decretul nr. 68/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 68/2007 privind acordarea gradului de general în retragere unui colonel în retragere din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decretul nr. 680/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 680/2007 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenţiei de cooperare poliţienească pentru Europa de Sud-Est, adoptată la Viena la 5 mai 2006, semnată de România la aceeaşi dată

 • Decretul nr. 681/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 681/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Amendamentului nr. 3, convenit prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 11 septembrie 2006 şi la Bucureşti la 13/15 septembrie 2006, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a, semnat la Bucureşti la 6 noiembrie 2000

 • Decretul nr. 682/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 682/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Senegal privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucureşti la 19 octombrie 2006

 • Decretul nr. 683/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 683/2007 privind promulgarea Legii pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole

 • Decretul nr. 684/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 684/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului salarizat potrivit Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Decretul nr. 685/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 685/2007 privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Protecţie şi Pază şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 • Decretul nr. 686/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 686/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi salarizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000

 • Decretul nr. 687/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 687/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decretul nr. 688/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 688/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar

 • Decretul nr. 689/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 689/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

 • Decretul nr. 69/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 69/2007 privind acordarea gradului de general în retragere unui colonel în retragere din Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decretul nr. 690/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 690/2007 pentru promulgarea Legii privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

 • Decretul nr. 691/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 691/2007 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori

 • Decretul nr. 692/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 692/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007

 • Decretul nr. 693/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 693/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2006 privind stabilirea obligaţiilor beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE componenta Coeziune economică şi socială şi PHARE Cooperare transfrontalieră

 • Decretul nr. 694/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 694/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decretul nr. 695/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 695/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

 • Decretul nr. 696/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 696/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase şi alte produse agroalimentare

 • Decretul nr. 697/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 697/2007 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 698/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 698/2007 pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decretul nr. 699/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 699/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Decretul nr. 7/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 7/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decretul nr. 70/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 70/2007 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie şi încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decretul nr. 700/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 700/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007

 • Decretul nr. 701/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 701/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii

 • Decretul nr. 702/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 702/2007 privind promulgarea Legii pentru abrogarea Legii nr. 355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni şi a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operaţiuni aeriene civile în spaţiul aerian naţional, a Legii nr. 491/2004 privind obligaţia de serviciu public pe rute aeriene interne şi a Ordonanţei Guvernului nr. 52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate

 • Decretul nr. 703/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 703/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

 • Decretul nr. 704/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 704/2007 privind numirea unor membri ai Comisiei speciale instituite pentru analiza sesizărilor cu privire la săvârşirea unei infracţiuni în exerciţiul funcţiei de către membrii Guvernului

 • Decretul nr. 705/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 705/2007 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului

 • Decretul nr. 706/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 706/2007 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 • Decretul nr. 707/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 707/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 • Decretul nr. 708/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 708/2007 pentru promulgarea Legii privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decretul nr. 709/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 709/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

 • Decretul nr. 71/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 71/2007 privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din cadrul Serviciului Român de Informaţii

 • Decretul nr. 710/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 710/2007 pentru promulgarea Legii privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult

 • Decretul nr. 711/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 711/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

 • Decretul nr. 712/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 712/2007 privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor reglementări prin care sunt acordate scutiri sau exonerări de la plata taxelor vamale ale unor bunuri

 • Decretul nr. 713/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 713/2007 pentru promulgarea Legii privind abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă

 • Decretul nr. 714/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 714/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2007 pentru modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România

 • Decretul nr. 715/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 715/2007 privind promulgarea Legii pentru stabilirea modalităţilor de plată a taxelor aferente apostilei prevăzute la art. 3 alin. 1 din Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961

 • Decretul nr. 716/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 716/2007 privind promulgarea Legii pentru anularea unor obligaţii de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele Companiei Naţionale Romarm – S.A., aferente perioadei 1991-2003

 • Decretul nr. 717/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 717/2007 pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României

 • Decretul nr. 718/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 718/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei

 • Decretul nr. 719/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 719/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat

 • Decretul nr. 72/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 72/2007 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie şi încetarea raporturilor sale de serviciu cu Ministerul Administraţiei şi Internelor

 • Decretul nr. 720/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 720/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

 • Decretul nr. 721/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 721/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decretul nr. 722/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 722/2007 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române

 • Decretul nr. 723/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 723/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează evidenţa persoanelor, eliberarea actelor de identitate şi activitatea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor

 • Decretul nr. 724/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 724/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 158 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată

 • Decretul nr. 725/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 725/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

 • Decretul nr. 726/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 726/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor

 • Decretul nr. 727/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 727/2007 pentru promulgarea Legii privind completarea Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit

 • Decretul nr. 728/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 728/2007 pentru promulgarea Legii privind hrănirea, echiparea, asigurarea medicală, precum şi cu tehnică, produse şi materiale de resort a personalului din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă

 • Decretul nr. 729/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 729/2007 pentru promulgarea Legii privind practica elevilor şi studenţilor

 • Decretul nr. 73/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 73/2007 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 • Decretul nr. 730/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 730/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

 • Decretul nr. 731/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 731/2007 pentru promulgarea Legii privind înregistrarea operaţiunilor comerciale prin mijloace electronice