• Decretul nr. 552/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 552/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

 • Decretul nr. 553/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 553/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat

 • Decretul nr. 554/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 554/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2006 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantităţi de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice Termoelectrica – S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari şi Turceni, Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala ROMAG-TERMO şi centralele termice şi electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor judeţene şi locale

 • Decretul nr. 555/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 555/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

 • Decretul nr. 556/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 556/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură

 • Decretul nr. 557/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 557/2007 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free şi duty-paid

 • Decretul nr. 558/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 558/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decretul nr. 559/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 559/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale

 • Decretul nr. 56/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 56/2007 privind acordarea gradului de amiral unui comandor din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 560/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 560/2007 pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate

 • Decretul nr. 561/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 561/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2006 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decretul nr. 562/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 562/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 563/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 563/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui consilier prezidenţial

 • Decretul nr. 564/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 564/2007 pentru promulgarea Legii privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia

 • Decretul nr. 565/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 565/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 566/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 566/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 567/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 567/2007 privind retragerea unei decoraţii

 • Decretul nr. 568/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 568/2007 privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 569/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 569/2007 privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 57/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 57/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004

 • Decretul nr. 570/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 570/2007 privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 571/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 571/2007 privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 572/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 572/2007 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 573/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 573/2007 privind conferirea Ordinului naţional Pentru Merit în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 574/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 574/2007 privind conferirea Ordinului naţional Pentru Merit în grad de Comandor

 • Decretul nr. 575/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 575/2007 privind conferirea unor decoraţii

 • Decretul nr. 576/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 576/2007 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 577/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 577/2007 privind rechemarea unui ambasador

 • Decretul nr. 578/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 578/2007 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 122/2006 privind regimul fiscal aplicabil plăţilor compensatorii efectuate către angajaţii locali ai Delegaţiei Comisiei Europene în România

 • Decretul nr. 579/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 579/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decretul nr. 58/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 58/2007 pentru promulgarea Legii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Decretul nr. 580/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 580/2007 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decretul nr. 581/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 581/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 108 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decretul nr. 582/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 582/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie

 • Decretul nr. 583/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 583/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat financiar

 • Decretul nr. 584/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 584/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2006 privind majorarea capitalului social al Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A.

 • Decretul nr. 585/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 585/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

 • Decretul nr. 586/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 586/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare

 • Decretul nr. 587/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 587/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

 • Decretul nr. 588/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 588/2007 pentru promulgarea Legii privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

 • Decretul nr. 589/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 589/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

 • Decretul nr. 59/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 59/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru abrogarea unor dispoziţii din alte acte normative în domeniul sanitar

 • Decretul nr. 590/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 590/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

 • Decretul nr. 591/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 591/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată

 • Decretul nr. 592/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 592/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului

 • Decretul nr. 593/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 593/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2007 privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007

 • Decretul nr. 594/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 594/2007 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa I

 • Decretul nr. 595/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 595/2007 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 596/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 596/2007 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 • Decretul nr. 597/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 597/2007 privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 • Decretul nr. 598/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 598/2007 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 • Decretul nr. 599/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 599/2007 privind suspendarea din funcţie a unui membru al Guvernului

 • Decretul nr. 6/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 6/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Legea nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană

 • Decretul nr. 60/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 60/2007 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer

 • Decretul nr. 600/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 600/2007 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori

 • Decretul nr. 601/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 601/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea şi completarea titlului XI Renta viageră agricolă din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decretul nr. 602/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 602/2007 privind acordarea gradului de general în rezervă unui colonel în rezervă din cadrul Serviciului Român de Informaţii

 • Decretul nr. 603/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 603/2007 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar şef de poliţie din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

 • Decretul nr. 604/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 604/2007 privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

 • Decretul nr. 605/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 605/2007 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării Proiectului privind apărarea împotriva inundaţiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucureşti la 18 decembrie 2006 şi la Paris la 9 ianuarie 2007

 • Decretul nr. 606/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 606/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale

 • Decretul nr. 607/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 607/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2006 pentru completarea Legii nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii

 • Decretul nr. 608/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 608/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie

 • Decretul nr. 609/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 609/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2007 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiinţarea Ghişeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României

 • Decretul nr. 61/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 61/2007 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucureşti la 24 iulie 2006

 • Decretul nr. 610/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 610/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

 • Decretul nr. 611/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 611/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2007 pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

 • Decretul nr. 612/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 612/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2007 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de carburanţi şi lubrifianţi care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării

 • Decretul nr. 613/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 613/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decretul nr. 614/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 614/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decretul nr. 615/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 615/2007 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 53 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Decretul nr. 616/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 616/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decretul nr. 617/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 617/2007 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2007 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 4 la Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate

 • Decretul nr. 618/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 618/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale

 • Decretul nr. 619/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 619/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora

 • Decretul nr. 62/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 62/2007 privind rechemarea unui ambasador

 • Decretul nr. 620/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 620/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006

 • Decretul nr. 621/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 621/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2006 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006

 • Decretul nr. 622/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 622/2007 privind promulgarea Legii pentru abrogarea dispoziţiilor cap. III1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

 • Decretul nr. 623/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 623/2007 pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane

 • Decretul nr. 624/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 624/2007 pentru promulgarea Legii privind aderarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a României, prin Secţia de contencios administrativ şi fiscal, la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană

 • Decretul nr. 625/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 625/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2007 privind aprobarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, etapa a III-a, semnat la Luxemburg la 24 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 28 noiembrie 2006

 • Decretul nr. 626/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 626/2007 pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului sectorial de sprijinire a transporturilor, semnat la Bucureşti la 27 noiembrie 2006

 • Decretul nr. 627/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 627/2007 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Acordul dintre Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică, cu privire la aplicarea art. III alin. 1 şi alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (78/164/EURATOM), adoptat la Bruxelles la 5 aprilie 1973, cu amendamentele ulterioare, şi la Protocolul adiţional la Acordul dintre Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică, cu privire la aplicarea art. III alin. 1 şi alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, semnat la Viena la 22 septembrie 1998

 • Decretul nr. 628/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 628/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri

 • Decretul nr. 629/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 629/2007 privind rechemarea unui ambasador

 • Decretul nr. 63/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 63/2007 pentru desfiinţarea Consulatului General al României la Podgorica, Republica Muntenegru

 • Decretul nr. 630/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 630/2007 privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 631/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 631/2007 privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 632/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 632/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 633/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 633/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 634/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 634/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 635/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 635/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 636/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 636/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 637/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 637/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 638/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 638/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 639/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 639/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 64/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 64/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 640/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 640/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 641/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 641/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător