• Decretul nr. 912/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 912/2007 privind acordarea gradului profesional de chestor de poliţie unui comisar-şef de poliţie din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative la încetarea raporturilor de serviciu ale acestuia cu ministerul

 • Decretul nr. 913/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 913/2007 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

 • Decretul nr. 914/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 914/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 915/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 915/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 916/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 916/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 917/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 917/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 918/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 918/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 919/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 919/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 92/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 92/2007 privind rechemarea unui ambasador

 • Decretul nr. 920/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 920/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 921/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 921/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 922/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 922/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui judecător

 • Decretul nr. 923/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 923/2007 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Înţelegerii realizate prin schimbul de note efectuat între Ambasada României la Atena şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene, semnate la Atena la 15 decembrie 2006 şi la 2 iulie 2007, pentru modificarea şi completarea Convenţiei consulare dintre Republica Socialistă România şi Regatul Greciei, semnată la Atena la 22 mai 1972

 • Decretul nr. 924/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 924/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992

 • Decretul nr. 925/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 925/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Decretul nr. 926/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 926/2007 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decretul nr. 927/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 927/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2006 privind suspendarea executării silite a creanţelor fiscale administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală faţă de Societatea Naţională Îmbunătăţiri Funciare – S.A.

 • Decretul nr. 928/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 928/2007 privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 929/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 929/2007 privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 93/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 93/2007 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 930/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 930/2007 privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 931/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 931/2007 privind înaintarea în gradul următor a unui general din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 932/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 932/2007 privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 933/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 933/2007 privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 934/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 934/2007 privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 935/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 935/2007 privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 936/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 936/2007 privind acordarea gradului de general în retragere unui colonel în retragere din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 937/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 937/2007 privind acordarea gradului de general în retragere unui colonel în retragere din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 938/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 938/2007 privind acordarea gradului de general în retragere unui colonel în retragere din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 939/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 939/2007 privind conferirea Ordinului naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 94/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 94/2007 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 940/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 940/2007 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2007 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995

 • Decretul nr. 941/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 941/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 77 din Legea nr. 7/2006 privind Statutul funcţionarului public parlamentar

 • Decretul nr. 942/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 942/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei

 • Decretul nr. 943/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 943/2007 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Învăţătorului

 • Decretul nr. 944/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 944/2007 pentru numirea unui judecător

 • Decretul nr. 945/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 945/2007 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler

 • Decretul nr. 946/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 946/2007 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părţilor, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998

 • Decretul nr. 947/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 947/2007 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya la 24 noiembrie 2006, a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

 • Decretul nr. 948/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 948/2007 pentru supunerea spre adoptare Pralamentului a aderării României la Acordul semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat dintre statele membre ale grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000

 • Decretul nr. 949/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 949/2007 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Acordul de cooperare dintre Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Confederaţia Elveţiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei şi a oricărei alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg la 26 octombrie 2004

 • Decretul nr. 95/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 95/2007 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 950/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 950/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval

 • Decretul nr. 951/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 951/2007 pentru promulgarea Legii privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României

 • Decretul nr. 952/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 952/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Decretul nr. 953/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 953/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

 • Decretul nr. 954/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 954/2007 pentru promulgarea Legii privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

 • Decretul nr. 955/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 955/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2007 privind completarea art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare

 • Decretul nr. 956/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 956/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea şi funcţionarea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

 • Decretul nr. 957/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 957/2007 privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa I

 • Decretul nr. 958/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 958/2007 privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă în grad de Ofiţer

 • Decretul nr. 959/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 959/2007 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2007 privind unele măsuri pentru mai buna organizare şi desfăşurare a alegerilor

 • Decretul nr. 96/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 96/2007 privind acreditarea unui ambasador

 • Decretul nr. 960/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 960/2007 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spaţiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

 • Decretul nr. 961/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 961/2007 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

 • Decretul nr. 962/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 962/2007 pentru eliberarea din funcţie a unui procuror

 • Decretul nr. 963/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 963/2007 privind încetarea mandatului unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 • Decretul nr. 964/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 964/2007 pentru numirea unui membru în Consiliul de conducere al Institutului Cultural Român

 • Decretul nr. 965/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 965/2007 pentru promulgarea Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

 • Decretul nr. 966/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 966/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală

 • Decretul nr. 967/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 967/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei

 • Decretul nr. 968/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 968/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2007 privind transmiterea unei suprafeţe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universităţii Ştefan cel Mare din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar

 • Decretul nr. 969/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 969/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

 • Decretul nr. 97/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 97/2007 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unui colonel din Ministerul Apărării şi trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 • Decretul nr. 970/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 970/2007 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România

 • Decretul nr. 971/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 971/2007 pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

 • Decretul nr. 972/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 972/2007 pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decretul nr. 973/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 973/2007 privind promulgarea Legii pentru acceptarea Protocolului privind resturile explozive de război (Protocolul V), adoptat la Geneva la 28 noiembrie 2003, adiţional la Convenţia privind interzicerea sau limitarea folosirii anumitor categorii de arme clasice care ar putea fi considerate ca producând efecte traumatice excesive sau care ar lovi fără discriminare, semnată de România la New York la 8 aprilie 1982

 • Decretul nr. 974/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 974/2007 privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), adoptat la Londra la 17 februarie 1978, astfel cum acesta a fost modificat prin amendamentele din 1981, respectiv 1988

 • Decretul nr. 975/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 975/2007 pentru promulgarea Legii privind declararea neaplicării Regulilor uniforme privind Contractul de utilizare a infrastructurii în traficul internaţional feroviar (CUI), a Regulilor uniforme privind validarea normelor tehnice şi adoptarea prescripţiilor tehnice uniforme aplicabile materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (APTU) şi a Regulilor uniforme privind admiterea tehnică a materialului feroviar destinat a fi utilizat în trafic internaţional (ATMF), cuprinse în apendicele E, F şi, respectiv, G la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980

 • Decretul nr. 976/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 976/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Cairo la 21 februarie 2007, de amendare a unor prevederi ale Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 1994

 • Decretul nr. 977/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 977/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Baku la 11 octombrie 2006, pentru amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Baku la 29 octombrie 2002

 • Decretul nr. 978/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 978/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 16 aprilie 2007, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994

 • Decretul nr. 979/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 979/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bucureşti la 6 septembrie 2006, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Coreea privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 7 august 1990

 • Decretul nr. 98/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 98/2007 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 981/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 981/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2007 privind completarea Legii nr. 260/2002 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001

 • Decretul nr. 982/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 982/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea aderării Consiliului Legislativ la Asociaţia Consiliilor de Stat şi a Jurisdicţiilor Administrative Supreme din Uniunea Europeană

 • Decretul nr. 983/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 983/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adiţional, semnat la Bucureşti la 29 septembrie 2006, la Scrisoarea de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind controlul drogurilor şi aplicarea legii, semnată la Bucureşti la 3 iulie 2001

 • Decretul nr. 984/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 984/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Maltei privind cooperarea în domeniul combaterii criminalităţii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substanţe psihotrope şi precursori ai acestora, precum şi a altor infracţiuni grave, semnat la Luxemburg la 12 iunie 2007

 • Decretul nr. 985/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 985/2007 pentru promulgarea Legii privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2008 ce decurge din calitatea României de stat participant la Acordul multilateral de bază privind transportul internaţional pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 • Decretul nr. 986/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 986/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2007 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană

 • Decretul nr. 987/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 987/2007 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 25 aprilie 2007 şi la Washington la 30 aprilie 2007

 • Decretul nr. 988/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 988/2007 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Instrumentelor adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002 de amendare a Constituţiei şi Convenţiei Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

 • Decretul nr. 989/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 989/2007 privind conferirea Ordinului Meritul Diplomatic în grad de Mare Ofiţer

 • Decretul nr. 99/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 99/2007 privind conferirea Ordinului naţional Pentru Merit în grad de Comandor

 • Decretul nr. 990/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 990/2007 privind acordarea unei graţieri individuale

 • Decretul nr. 991/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 991/2007 privind acordarea unei graţieri individuale

 • Decretul nr. 992/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 992/2007 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precum şi Islanda, Principatul Liechtenstein şi Regatul Norvegiei, pe de o parte, şi Republica Bulgaria şi România, pe de altă parte, privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European şi a Acordului dintre România şi Regatul Norvegiei privind un program de cooperare norvegian pentru creştere economică şi dezvoltare durabilă în România, semnate la Bruxelles la 25 iulie 2007

 • Decretul nr. 993/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 993/2007 pentru promulgarea Legii privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de medicină sportivă

 • Decretul nr. 994/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 994/2007 privind trecerea în rezervă a unui general cu patru stele din Ministerul Apărării

 • Decretul nr. 995/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 995/2007 pentru promulgarea Legii privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni de 20% deţinute de stat la Societatea Naţională Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa – S.A. către judeţul Constanţa

 • Decretul nr. 996/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 996/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 • Decretul nr. 997/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 997/2007 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate prin Programul SAPARD

 • Decretul nr. 998/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 998/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de securitate dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 6 martie 2007

 • Decretul nr. 999/2007, Preşedintele României

  Decretul nr. 999/2007 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România şi Republica Macedonia în domeniul asigurărilor sociale, semnat la Bucureşti la 27 februarie 2006