• Decizia nr. 369/2007, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 369/2007 pentru reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului privind demiterea Preşedintelui României

 • Decizia nr. 37/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 37/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la compunerea completului de judecată învestit să soluţioneze, în primă instanţă, cererile de arestare provizorie în vederea extrădării şi de prelungire a acestei măsuri

 • Decizia nr. 37/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 37/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la competenţa de soluţionare a cererii formulate de partea interesată pentru numirea unui curator special

 • Decizia nr. 37/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 37/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

 • Decizia nr. 37/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 37/2007 privind revocarea domnului Cristian Vlădescu din funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 370/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 370/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 şi art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

 • Decizia nr. 370/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 370/2007 privind interzicerea temporară a desfăşurării activităţii Societăţii Comerciale INTERBROK BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 371/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 371/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (4) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 372/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 372/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării

 • Decizia nr. 372/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 372/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DB BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 373/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 373/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73-75 din Hotărârea Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005

 • Decizia nr. 374/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 374/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată şi ale art. 186 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 375/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 375/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 375/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 375/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale TERRA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 375/2007, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale – CNPAS

  Decizia nr. 375/2007 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la contractele/declaraţiile de asigurare, precum şi orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii

 • Decizia nr. 376/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 376/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 • Decizia nr. 377/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 377/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 378/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 378/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8, art. 31, art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 379/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 379/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 38/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 38/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 160^b şi art. 3002 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 38/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 38/2007 privind numirea domnului Vasile Ciurchea în funcţia de membru al consiliului de administraţie şi de preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 38/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 38/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la chestiunea dacă trebuie învestite cu formulă executorie hotărârile date în primă instanţă privind procesele şi cererile în materie comercială care sunt executorii potrivit art. 7208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 380/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 380/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

 • Decizia nr. 381/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 381/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) şi art. 33 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 382/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 382/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1), (3) şi (7) şi ale art. 11 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 383/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 383/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 384/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 384/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20, art. 21 şi art. 22 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Decizia nr. 385/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 385/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 23 alin. (3) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Decizia nr. 386/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 386/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Decizia nr. 387/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 387/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 388/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 388/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 47 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 389/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 389/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 389/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 389/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BANAT FIM INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 39/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 39/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la consecinţele lipsei semnăturii părţii de pe cererea de recurs. Secţiile Unite au fost constituite cu respectarea dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 304/2004, republicată, fiind prezenţi 90 de judecători din totalul de 116 aflaţi în funcţie

 • Decizia nr. 39/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 39/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (3) şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 39/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 39/2007 pentru revocarea domnului Ionel Fleşariu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Electorale Permanente

 • Decizia nr. 390/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 390/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (7) şi art. 100 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 391/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 391/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 651 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 392/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 392/2007 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 393/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 393/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Loteria Română – S.A

 • Decizia nr. 394/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 394/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 116 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, art. 11 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale pct. I A) din anexa la Legea nr. 188/1999

 • Decizia nr. 395/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 395/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 din Codul civil

 • Decizia nr. 395/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 395/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale FINCOP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 396/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 396/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 397/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 397/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 398/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 398/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 91 alin. (4) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 399/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 399/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) şi art. 10 alin. (2) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 4/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 4/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 4/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 4/2007 pentru numirea domnului Adrian Ciocănea în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 4/2007, Senatul României

  Decizia nr. 4/2007 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 19-22 martie 2007

 • Decizia nr. 4/2007, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 4/2007 privind eliberarea Certificatului de status profesional curent

 • Decizia nr. 4/2007, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 4/2007 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a argilei comune din perimetrul Bârseşti-Dealul Calului

 • Decizia nr. 4/2007, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane

  Decizia nr. 4/2007 pentru aprobarea Criteriilor de evaluare şi acreditare a proiectelor de prevenire a traficului de persoane

 • Decizia nr. 40/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 40/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 269 alin. (1) din Codul muncii în legătură cu daunele morale pretinse de salariaţi în cadrul litigiilor de muncă referitoare la atragerea răspunderii materiale a angajaţilor

 • Decizia nr. 40/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 40/2007 pentru numirea domnului Marian Muhuleţ în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Electorale Permanente

 • Decizia nr. 40/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 40/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României

 • Decizia nr. 400/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 400/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 401/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 401/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 402/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 402/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 403/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 403/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 404/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 404/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 6 teza a doua şi art. I pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2003 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

 • Decizia nr. 404/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 404/2007 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Asigurare-Reasigurare ASTRA – S.A. cu interzicerea temporară pentru o perioadă de 30 de zile a practicării asigurării RCA

 • Decizia nr. 405/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 405/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi

 • Decizia nr. 406/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 406/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 din Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 407/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 407/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 408/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 408/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Decizia nr. 409/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 409/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti, ale art. 1 alin. (2) şi art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 53/2005 pentru preluarea procurorilor financiari ai Curţii de Conturi de Ministerul Public şi ale art. 451 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 41/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 41/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 41/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 41/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe anul 2007

 • Decizia nr. 41/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 41/2007 privind închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială şi menţinerea administratorului special pentru a efectua toate formalităţile privind aprobarea de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a noului consiliu de administraţie, înregistrarea noului consiliu de administraţie la oficiul registrului comerţului şi transmiterea la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a documentelor din care să reiasă înregistrarea la oficiul registrului comerţului a noului consiliu de administraţie

 • Decizia nr. 41/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 41/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la persoanele care beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute în art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000

 • Decizia nr. 410/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 410/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 411/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 411/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora

 • Decizia nr. 411/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 411/2006 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind reproducerea repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale şi tabelul de remuneraţii cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor acestora

 • Decizia nr. 412/2007, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune

 • Decizia nr. 412/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 412/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 413/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 413/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 151/1996 pentru sancţionarea unor încălcări ale regimului valutar

 • Decizia nr. 414/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 414/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 18 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 414/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 414/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GAMMA – ASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 415/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 415/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 • Decizia nr. 416/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 416/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 186 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 417/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 417/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 417/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 417/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BUCOVINA ASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.A.

 • Decizia nr. 418/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 418/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 419/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 419/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (1) lit. c), art. 881 şi art. 89 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 42/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 42/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 42/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 42/2007 privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Rujan Ion Cristinel, secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei şi Cercetării

 • Decizia nr. 420/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 420/2007 referitoare la constituţionalitatea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 421/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 421/2007 privind sesizarea de neconstituţionalitate referitoare la Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 422/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 422/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Decizia nr. 423/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 423/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. 2 teza a doua din Codul penal

 • Decizia nr. 424/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 424/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 425/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 425/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1391 şi art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 425/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 425/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale CREDO INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 426/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 426/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 427/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 427/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1)-(4) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a art. 10 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 427/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 427/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SIGMA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 428/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 428/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor bunuri preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 429/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 429/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti

 • Decizia nr. 43/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 43/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale