• Decizia nr. 306/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 306/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 307/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 307/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (4), art. 11 şi art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 • Decizia nr. 308/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 308/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 309/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 309/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 3096/2007, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 3096/2007 privind modificarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 31/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 31/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112 din 30 august 2001, în cazul condamnării inculpatului pentru infracţiunile prevăzute în art. 1-3 din această ordonanţă

 • Decizia nr. 31/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 31/2007 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 31/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 31/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la încadrarea juridică a faptei de pătrundere, în orice mod, într-o locuinţă sau dependinţe ale acesteia ori într-o curte sau într-un loc împrejmuit ce ţine de domiciliul persoanei, urmată de săvârşirea unei tâlhării

 • Decizia nr. 31/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 31/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 31/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 31/2007 privind numirea domnului Torok Ernest în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 310/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 310/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 3 şi 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 311/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 311/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 725 alin. 1 din Codul de procedură civilă şi ale art. II şi art. III din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 312/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 312/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, art. 3 pct. 12, art. 31 alin. (1) şi art. 33 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 313/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 313/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 314/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 314/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 315/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 315/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598, art. 599, art. 600 şi art. 601 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 316/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 316/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (1) şi (2), art. 24 alin. (6) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum şi a prevederilor art. 2 alin. (1), art. 5 şi art. 12 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia nr. 317/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 317/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 şi art. 129 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 3173/2007, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 3173/2007 pentru modificarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 660/2005 privind aprobarea Regulamentului de radiocomunicaţii pentru serviciul de amator din România

 • Decizia nr. 3174/2007, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 3174/2007 privind modificarea Deciziei preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 699/2005 privind aprobarea Regulamentului personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii din România

 • Decizia nr. 318/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 318/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 319/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 319/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 32/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 32/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 şi art. 400 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 32/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 32/2007 privind numirea doamnei Popescu Bianca-Laura în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 • Decizia nr. 32/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 32/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la termenul în care poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ hotărârea Comisiei pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 189/2000

 • Decizia nr. 320/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 320/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste

 • Decizia nr. 321/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 321/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7, art. 8 alin. (1), art. 10, art. 12 alin. (3), art. 13, art. 14 alin. (1), art. 18, art. 21 alin. (1), art. 23, art. 28 alin. (1), art. 32, art. 33 şi art. 35 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 322/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 322/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 323/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 323/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 lit. a) teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 324/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 324/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 325/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 325/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. IX pct. 5 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a unor legi speciale

 • Decizia nr. 326/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 326/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 504 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 327/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 327/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a unor prevederi ale Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale

 • Decizia nr. 328/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 328/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 3284/2007, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 3284/2007 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Decizia nr. 329/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 329/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4142 alin. 3 teza întâi şi art. 461 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 33/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 33/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2811 alin. 1 şi ale art. 400 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 33/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 33/2007 privind eliberarea domnului Ion Şerpe din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 33/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 33/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la admisibilitatea recursului declarat împotriva deciziilor pronunţate de instanţele de apel prin care s-au anulat în tot sau în parte procedura urmată şi hotărârea apelată, cu reţinerea cauzei spre judecare

 • Decizia nr. 330/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 330/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 331/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 331/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (7), art. 35 raportat la art. 27 alin. (3) şi art. 35 lit. f) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii şi art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 331/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 331/2007 privind desemnarea Asociaţiei pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (A.D.P.F.R.) ca organism de gestiune colector al remuneraţiilor stabilite în metodologia publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 din 6 iunie 2007 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 192/2007, pentru utilizarea repertoriului gestionat de acest organism de gestiune colectivă

 • Decizia nr. 332/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 332/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BP COMPANY BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 332/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 332/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 41 şi art. 198 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 333/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 333/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 333/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 333/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale STELLAR RE EUROPA BROKER DE ASIGURARE ŞI REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 334/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 334/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 70 alin. 2 teza întâi partea finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 335/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 335/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 – Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum şi ale art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 336/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 336/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 337/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 337/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 338/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 338/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 339/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 339/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) fraza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 34/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 34/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 şi art. 2811 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 34/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 34/2007 privind numirea domnului Daniel Iliescu în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 34/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 34/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la căile ordinare de atac ce se pot exercita împotriva hotărârilor pronunţate în materia reabilitării după intrarea în vigoare a Legii nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 34/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 34/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de soluţionare a cererilor de amânare ori de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă, a contestaţiei la executare şi a cererii de revizuire, în cazul retragerii acestora

 • Decizia nr. 340/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 340/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 din Codul penal

 • Decizia nr. 341/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 341/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 341/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 341/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale FIDELITY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 342/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 342/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 343/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 343/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 343/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 343/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale IVAS BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 344/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 344/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 158 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi şi art. 337 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 3442/2007, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 3442/2007 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale

 • Decizia nr. 3443/2007, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 3443/2007 pentru modificarea şi completarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 144/EN/2006 privind implementarea portabilităţii numerelor

 • Decizia nr. 345/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 345/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 346/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 346/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 347/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 347/2007 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 348/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 348/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 349/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 349/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (2) şi ale art. 25 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 35/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 35/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 35/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 35/2007 pentru numirea domnului Marian Marius Dorin în funcţia de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru

 • Decizia nr. 35/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 35/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea sancţiunilor cu caracter administrativ faptelor concurente în cazul când sunt incidente dispoziţiile art. 181 din Codul penal

 • Decizia nr. 35/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 35/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la încadrarea juridică a faptei unei persoane de a pretinde, primi sau accepta bani ori alte foloase spre a le remite unui funcţionar asupra căruia are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă, pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu

 • Decizia nr. 350/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 350/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 351/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 351/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (3) şi art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale

 • Decizia nr. 352/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 352/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 353/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 353/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3), (4) şi (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

 • Decizia nr. 354/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 354/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 354/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 354/2007 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de adoptare a Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a repertoriului de opere de artă vizuală de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 355/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 355/2007 referitoare la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 356/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 356/2007 asupra cererii de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională dintre Preşedintele României şi Guvernul României, formulată de primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu

 • Decizia nr. 357/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 357/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 358/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 358/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 359/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 359/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 280 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 36/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 36/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 36/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 36/2007 privind numirea unor reprezentanţi ai Guvernului în Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 36/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 36/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la posibilitatea legală de a fi supuse căii de atac a recursului încheierile instanţelor de recurs de respingere, ca inadmisibile, a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiilor de neconstituţionalitate

 • Decizia nr. 36/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 36/2007 pentru examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările ulterioare, în raport cu prevederile art. I pct. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 83/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările ulterioare, art. 50 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi, în materia sporului pentru vechime în muncă în cazul judecătorilor, procurorilor şi celorlalţi magistraţi, precum şi al persoanelor care au îndeplinit funcţia de judecător financiar, procuror financiar sau de controlor financiar în cadrul Curţii de Conturi a României

 • Decizia nr. 360/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 360/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 280 alin. 5 şi art. 581 alin. 1, alin. 3 teza întâi şi a doua şi alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 361/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 361/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 • Decizia nr. 362/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 362/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 363/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 363/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 şi art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 364/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 364/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. 1, 11 şi 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale

 • Decizia nr. 365/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 365/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1, 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 366/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 366/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă şi art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 367/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 367/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 368/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 368/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 lit. b) şi art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

 • Decizia nr. 369/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 369/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 369/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 369/2007 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 20 noiembrie 2007 privind determinarea remuneraţiei procentuale datorate producătorilor de videograme reprezentaţi de Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.), reprezentând dreptul de retransmitere prin cablu şi dreptul la remuneraţia compensatorie pentru copia privată