• Decizia nr. 269/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 269/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 27/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 27/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 27/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 27/2007 pentru revocarea din funcţia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Dan Petrescu şi pentru numirea în această funcţie a domnului Remus-Virgil Baciu în cadrul aceleiaşi comisii

 • Decizia nr. 27/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 27/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la efectele asistării sau reprezentării părţilor în cadrul procesului penal de persoane care nu au dobândit calitatea de avocat în condiţiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, modificată şi completată prin Legea nr. 255/2004

 • Decizia nr. 27/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 27/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 11 pct. 2 lit. b) raportat la art. 10 alin. 1 lit. h) teza a II-a din Codul de procedură penală, referitoare la exprimarea acordului de voinţă al părţilor de a se împăca, în cazurile prevăzute de lege

 • Decizia nr. 270/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 270/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Bogdan Iulian Huţucă din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 270/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 270/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 271/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 271/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi art. 34 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

 • Decizia nr. 271/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 271/2007 privind trecerea domnului Roman Cristian Constantin din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de secretar general adjunct în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

 • Decizia nr. 272/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 272/2007 pentru numirea doamnei Mihaela-Claudia Luca în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 272/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 272/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 273/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 273/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 400 alin. 1 şi ale art. 402 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 273/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 273/2007 privind promovarea temporară a doamnei Florea Gherghina în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Decizia nr. 274/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 274/2007 privind încetarea, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Tişe Alin Păunel, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 274/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 274/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 275/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 275/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 prin raportare la art. 2821 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 275/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 275/2007 privind suspendarea domnului Giugea Nicolae din funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 276/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 276/2007 privind numirea doamnei Hoţoiu Nela în funcţia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 276/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 276/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 277/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 277/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi art. 15 lit. g) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 277/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 277/2007 privind numirea domnului Vasile Gabriel Niţă în funcţia de şef al Departamentului Schengen din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Decizia nr. 278/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 278/2007 pentru numirea domnului Eugen Teodorovici în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor

 • Decizia nr. 278/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 278/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 2 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 279/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 279/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi ale art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 279/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 279/2007 privind eliberarea domnului Dumitru Miron din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Decizia nr. 279/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 279/2007 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 134A din 24 mai 2007 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 • Decizia nr. 28/2007, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 28/2007 privind transferurile datelor cu caracter personal către alte state

 • Decizia nr. 28/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 28/2006 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la înţelesul noţiunii pedeapsă prevăzută de lege, în accepţiunea prevederilor art. 160^h alin. 1 din Codul de procedură penală, în cazul arestării preventive a minorului între 14 şi 16 ani

 • Decizia nr. 28/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 28/2007 pentru revocarea din funcţia de membru din cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a doamnei Nicoleta Iacob şi pentru numirea în această funcţie a domnului Canangiu Cătălin în cadrul aceleiaşi comisii

 • Decizia nr. 28/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 28/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 236 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi art. 30 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice

 • Decizia nr. 280/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 280/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 280/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 280/2007 privind numirea domnului Remus Pricopie în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Decizia nr. 281/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 281/2007 privind promovarea temporară a doamnei Gheorghe Anghel Raluca-Olivia în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

 • Decizia nr. 281/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 281/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Decretului nr. 513/1956

 • Decizia nr. 281/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 281/2007 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 18A din 1 februarie 2007 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 • Decizia nr. 282/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 282/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 282/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 282/2007 privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 283/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 283/2007 privind numirea coordonatorului naţional al asistenţei financiare externe nerambursabile şi a adjunctului acestuia

 • Decizia nr. 283/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 283/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 43 din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 284/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 284/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi ale art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 284/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 284/2007 privind eliberarea domnului Alexandru Victor Micula din funcţia de subsecretar de stat pentru coordonarea pregătirii Summitului NATO din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 285/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 285/2007 privind numirea domnului Alexandru Victor Micula în funcţia de secretar de stat pentru coordonarea pregătirii Summitului NATO din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 285/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 285/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 428 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 2858/2007, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 2858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale

 • Decizia nr. 286/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 286/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 286/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 286/2007 privind numirea domnului Jan Gavrilă în funcţia de subsecretar de stat pentru coordonarea pregătirii Summitului NATO din cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 287/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 287/2007 privind promovarea temporară a doamnei Enache Florentina în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 287/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 287/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1), art. 5 alin. (1), art. 44 alin. (3), art. 45 lit. a), art. 51 şi ale art. 52 din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 288/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 288/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 288/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 288/2007 privind desemnarea reprezentanţilor din partea Guvernului României în cadrul Comisiei mixte Guvern-Patriarhie

 • Decizia nr. 289/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 289/2007 privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 289/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 289/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 2892/2007, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 2892/2007 privind procedura de determinare a anumitor obligaţii financiare ale furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi ale furnizorilor de servicii poştale către Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 2895/2007, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 2895/2007 privind Planul naţional de numerotaţie

 • Decizia nr. 2896/2007, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 2896/2007 privind procedura de solicitare şi emitere a licenţelor de utilizare a resurselor de numerotaţie

 • Decizia nr. 2897/2007, Autoritatea Naţ. ptr. Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 2897/2007 privind stabilirea şi încasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotaţie

 • Decizia nr. 29/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 29/2006 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la data de la care se socoteşte termenul de declarare a apelului pentru inculpatul care a lipsit atât de la dezbateri, cât şi de la pronunţare, în situaţia când apărătorul acestuia a fost prezent la unul dintre cele două momente procesuale

 • Decizia nr. 29/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 29/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 192 din Codul de procedură penală referitoare la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în cazul respingerii cererii de înlocuire a măsurii internării medicale cu obligarea la tratament medical, formulată de persoana internată

 • Decizia nr. 29/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 29/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 29/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 29/2007 pentru revocarea din funcţia de membru din cadrul Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România a doamnei Nicoleta Iacob şi pentru numirea în această funcţie a doamnei Carmen Sinica Voicu în cadrul aceleiaşi comisii

 • Decizia nr. 290/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 290/2007 pentru aprobarea statului de funcţii al Departamentului pentru Relaţii Interetnice

 • Decizia nr. 290/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 290/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 291/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 291/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 825/1995 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, pe de o parte, şi guvernele Regatului Belgiei, Marelui Ducat de Luxemburg şi Regatului Ţărilor de Jos, pe de altă parte, privind readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegală, precum şi ale art. 38 lit. a) şi art. 52 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 291/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 291/2007 pentru aprobarea statului de funcţii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene

 • Decizia nr. 292/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 292/2007 pentru eliberarea domnului Borbely Karoly din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Tineret

 • Decizia nr. 292/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 292/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 293/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 293/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (7), art. 31 alin. (1), art. 42 şi art. 47 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 293/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 293/2007 pentru numirea domnului Kovacs Peter în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Tineret

 • Decizia nr. 294/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 294/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) şi art. 11 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

 • Decizia nr. 294/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 294/2007 privind suspendarea, la cerere, a domnului Izină Ionel din funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 295/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 295/2007 privind eliberarea doamnei Berleanu Monica-Florentina din funcţia de secretar personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 295/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 295/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi pentru prorogarea unor termene

 • Decizia nr. 296/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 296/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 296/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 296/2007 privind numirea doamnei Berleanu Monica-Florentina în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 297/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 297/2007 privind constatarea încetării mandatului vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret, doamna Ramona Nicole Mănescu

 • Decizia nr. 297/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 297/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 2970/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 2970/2007 privind examinarea recursului declarat de Sorin Simion împotriva Sentinţei civile nr. 2.984 din 15 noiembrie 2006 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal

 • Decizia nr. 298/2007, Senatul României

  Decizia nr. 298/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale a României de aplicare a dreptului internaţional umanitar

 • Decizia nr. 298/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 298/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 şi ale art. 31 din anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 299/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 299/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 246 şi art. 248 din Codul penal

 • Decizia nr. 299/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 299/2007 privind numirea domnului Horia-Marius Căliminte în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 3/2007, Senatul României

  Decizia nr. 3/2007 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 14-17 martie 2007

 • Decizia nr. 3/2007, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 3/2007 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale

 • Decizia nr. 3/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 3/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în Dosarul nr. 28/2006, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 40 alin. (2) cu referire la art. 124 din Legea nr. 272/2004 referitor la competenţa materială de soluţionare, în primă instanţă, a cererii de instituire a tutelei copilului minor

 • Decizia nr. 3/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 3/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 3/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 3/2007 pentru eliberarea domnului Adrian Ciocănea din funcţia de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene

 • Decizia nr. 30/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 30/2007 privind revocarea din funcţia de membru din cadrul Comisiei pentru managerii publici a doamnei Armenia Androniceanu şi pentru numirea în această funcţie a doamnei Oana-Marina Istrate în cadrul aceleiaşi comisii

 • Decizia nr. 30/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 30/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 219 şi art. 222 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 30/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 30/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 449 din Codul de procedură penală, în caz de concurs de infracţiuni săvârşite de un inculpat minor, căruia i s-au aplicat atât pedepse, cât şi măsuri educative

 • Decizia nr. 30/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 30/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la instanţa competentă să judece cererea de revizuire în cazul în care, la momentul introducerii cererii, datorită modificărilor normelor de competenţă, primei instanţe nu i-ar mai reveni competenţa de a judeca fondul cauzei în primă instanţă

 • Decizia nr. 300/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 300/2007 privind trecerea domnului Ariton Ion din funcţia publică de prefect al judeţului Sibiu în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 300/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 300/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7, 16, 19 şi ale art. 41 din Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Decizia nr. 301/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 301/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 301/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 301/2007 pentru constatarea încetării aplicabilităţii Deciziei primului-ministru nr. 476/2005 privind promovarea temporară a domnului Răzvan Nicolae Ţîru în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 302/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 302/2007 pentru constatarea încetării efectelor Deciziei primului-ministru nr. 314/2005 privind suspendarea domnului Gabriel Vasile Drăgan din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 302/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 302/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice

 • Decizia nr. 303/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 303/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 303/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 303/2007 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Radian Doru Tufă, secretar general la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 304/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 304/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală şi art. III alin. (3) din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 305/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 305/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor