• Decizia nr. 23/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 23/2007 privind eliberarea domnului Badea Mihail-Dragoş din funcţia de asistent de cabinet în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 230/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2007 privind eliberarea domnului Ion Vâlcu din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 230/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 230/2007 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru protejarea operatorilor economici care au ca obiect de activitate exploatarea şi prelucrarea lemnului din zonele forestiere afectate de doborâturi de vânt şi de alte calamităţi naturale

 • Decizia nr. 230/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 230/2006 pentru numirea domnului Marinescu Mircea în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 230/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 230/2007 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 23.A/5.02.2007 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 • Decizia nr. 231/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2006 pentru eliberarea domnului Gheorghe Florian-Carmen din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport

 • Decizia nr. 231/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 231/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, şi ale art. 851 şi 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 231/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 231/2007 privind numirea doamnei Doina Uricariu în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 232/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 232/2007 pentru numirea domnului Iulian Buga în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 232/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 232/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 232/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 232/2006 pentru numirea domnului Bellu Octavian Ioan Atanase în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Sport

 • Decizia nr. 233/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2006 pentru eliberarea domnului Kramer Alpar din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Decizia nr. 233/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 233/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 89 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 233/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 233/2007 privind trecerea domnului Roman Cristian Constantin din funcţia publică de prefect al judeţului Botoşani în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 234/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 234/2007 privind trecerea domnului Zaharia Ioan din funcţia publică de prefect al judeţului Vaslui în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 234/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 234/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 raportat la art. 394 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 234/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 234/2006 privind numirea domnului Dan Cristian Georgescu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 235/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 235/2006 privind numirea doamnei Hîrţan Alexandrina-Luminiţa în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 235/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 235/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 235/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 235/2007 privind eliberarea doamnei Berleanu Monica-Florentina din funcţia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 236/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 236/2007 privind numirea doamnei Berleanu Monica-Florentina în funcţia de secretar personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 236/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 236/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 398 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 237/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 237/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 1 şi art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 237/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 237/2007 pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 184/2007 privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 238/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 238/2007 pentru revocarea domnului Constantin Miu din funcţia de membru în Consiliul consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi pentru numirea în această funcţie a domnului Iulian Florescu

 • Decizia nr. 238/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 238/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 239/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 239/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 379 alin. 1 pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 239/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 239/2007 privind eliberarea, la cerere, a domnului Călin Fabian din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 24/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 24/2007 pentru eliberarea doamnei Ramaşcanu Beatrice din funcţia de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi de Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

 • Decizia nr. 24/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 24/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 226 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 24/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi în cazul inculpaţilor cetăţeni străini, când legea prevede această pedeapsă

 • Decizia nr. 24/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 24/2006 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la consecinţele lipsei din dispozitivul hotărârii a menţiunii pronunţată în şedinţă publică

 • Decizia nr. 240/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 240/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. a)-c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 240/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 240/2007 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Laura Secui din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 241/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 241/2007 privind numirea domnului Dumitru Pantea în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 241/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 241/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. b) teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 242/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 242/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. a)-c) şi alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 242/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 242/2007 pentru numirea în funcţia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Mihnea Iuoraş

 • Decizia nr. 242/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 242/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale TAKTIQ – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 243/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 243/2007 privind eliberarea, la cerere, a domnului Florin-Trandafir Man din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale Anti-Doping

 • Decizia nr. 243/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 243/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (4) şi art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 244/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 244/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) şi (4), art. 8 alin. (1) şi (2), art. 10 alin. (1) şi (2) şi art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 244/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 244/2007 privind suspendarea, la cerere, a doamnei Gina Bâra din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 245/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 245/2007 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 245/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 245/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 246/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 246/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 şi art. 37 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 246/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 246/2007 privind eliberarea domnului Dan Dumitru din funcţia de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 246/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 246/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SOTER FINANCE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 247/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 247/2007 privind exercitarea atribuţiilor consilierului de stat coordonator al Direcţiei protocol din structura Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 247/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 247/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 248/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 248/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 248/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 248/2007 privind promovarea temporară a doamnei Alina Maria Buzan Cioltea în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

 • Decizia nr. 249/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 249/2007 privind numirea domnului Florin Andrei în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

 • Decizia nr. 249/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 249/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 25/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 25/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 25/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 25/2007 pentru numirea doamnei Meran Codruţa Georgeta în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 250/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 250/2007 privind numirea doamnei Mihaela Enache în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 250/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 250/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 251/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 251/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România şi a dispoziţiilor art. 21 alin. (4) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 251/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 251/2007 privind numirea domnului Nicu Marcu în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 252/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 252/2007 privind numirea domnului Virgil Daniel Popescu în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Dialog Social din structura Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 252/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 252/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) şi art. 64 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 253/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 253/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 253/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 253/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 254/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 254/2007 privind numirea domnului Bogdan Cristian Nica în funcţia publică de secretar general al Ministerului Sănătăţii Publice

 • Decizia nr. 254/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 254/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 400 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 255/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 255/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 335/2005 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere

 • Decizia nr. 255/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 255/2007 privind numirea domnului Daniel Popescu în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii de management al Proiectului de participare a României la Expoziţia Internaţională 2008 Apa şi dezvoltarea durabilă, Zaragoza, Spania, organizată în cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

 • Decizia nr. 256/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 256/2007 privind numirea membrilor Consiliului de Coordonare a Activităţii de Statistică

 • Decizia nr. 256/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 256/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2, 7, 10, 11, 13, 14 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 257/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 257/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 257/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 257/2007 privind numirea domnului Dorel Fronea în funcţia publică de secretar general al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 258/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 258/2007 privind eliberarea domnului Dan-Valentin Fătuloiu din funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române

 • Decizia nr. 258/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 258/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi

 • Decizia nr. 259/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 259/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (7), art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (3), art. 27, art. 28, art. 33 alin. (1) şi art. 34 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 259/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 259/2007 privind numirea domnului Gheorghe Popa în funcţia de inspector general al Inspectoratului General al Poliţiei Române

 • Decizia nr. 26/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 26/2007 pentru stabilirea unor măsuri în vederea definitivării Strategiei postaderare a României

 • Decizia nr. 26/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 26/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 26/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 26/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la competenţa de soluţionare a cauzelor având ca obiect infracţiunile prevăzute în art. 331-352 din Codul penal sau alte infracţiuni în legătură cu îndatoririle de serviciu, săvârşite de personalul militar al fostei Direcţii Generale a Penitenciarelor înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 260/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 260/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 260/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 260/2007 privind numirea doamnei Ionela Mihaela Bărbulescu în funcţia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor

 • Decizia nr. 261/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 261/2007 privind unele măsuri pentru desfăşurarea şedinţelor Guvernului

 • Decizia nr. 261/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 261/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 262/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 262/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (1), art. 13 lit. a) şi ale anexei nr. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

 • Decizia nr. 262/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 262/2007 privind organizarea, funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor Compartimentului dezvoltare regională şi urmărire fonduri structurale

 • Decizia nr. 262/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 262/2007 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din data de 25 iulie 2007

 • Decizia nr. 263/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 263/2007 pentru eliberarea domnului Dacian Cioloş din funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 263/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 263/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 264/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 264/2007 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 95 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 264/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 264/2007 pentru numirea domnului Florin Vodiţă în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 265/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 265/2007 pentru eliberarea domnului Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor

 • Decizia nr. 265/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 265/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (2) şi art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 265/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 265/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale COVER BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 266/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 266/2007 privind constituţionalitatea dispoziţiilor art. 67, art. 68 şi art. 70 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

 • Decizia nr. 266/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 266/2007 pentru abrogarea Deciziei primului-ministru nr. 248/2007 privind promovarea temporară a doamnei Alina Maria Buzan Cioltea în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

 • Decizia nr. 267/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 267/2007 privind trecerea domnului Clăbescu Doru-Eduard din funcţia publică de subprefect al judeţului Călăraşi în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 267/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 267/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. 1 teza întâi din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 268/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 268/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 268/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 268/2007 privind trecerea domnului Tişe Alin-Păunel din funcţia publică de prefect al judeţului Cluj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 269/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 269/2007 pentru numirea domnului Gheorghe Mocuţa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei